Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezetgazdaságtan alapvető fogalmai Előadó: Németh Nikoletta Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet E-mail:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezetgazdaságtan alapvető fogalmai Előadó: Németh Nikoletta Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet E-mail:"— Előadás másolata:

1 Környezetgazdaságtan alapvető fogalmai Előadó: Németh Nikoletta Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet E-mail: nnikol@ktk.nyme.hunnikol@ktk.nyme.hu Tel.: 99/518-466

2 2 Követelményrendszer  Aláírásért: 1 zh (min. 50%) és csoportos felkészülés – jegymegajánlás?  Kollokvium: 100 pont 0-50 pont: elégtelen (1) 51-62 pont: elégséges (2) 63-74 pont: közepes (3) 75-86 pont: jó (4) 87-100 pont: jeles (5)  Kötelező irodalom: Órai anyag Kerekes Sándor: Környezetgazdaságtan alapjai, Aula Kiadó, Budapest, 1998. http://korny.uni-corvinus.hu/kornygazd/

3 3 Tantárgy felépítése  Fogalmak  Mutatószámok  Erőforrások  Gazdasági növekedés és a természeti környezet kapcsolata – szennyezési lánc  Levegő-, víz-, talaj-, és egyéb szennyezések  Gazdaságszervezés-környezetvédelem kapcsolata  Környezeti károk, költségek, kockázatok, KIR  Környezetpolitika eszközei  Környezetvédelmi törvény

4 4 I. Előadás tartalma:  Környezet – természet  Erőforrások  Környezetgazdaságtan fogalomrendszere

5 5 Természet – környezet  Természet: a társadalmat körülvevő bioszféra  Földrajzi környezet: a társadalmat körülvevő természet azon sajátos része, amely egy egységet alkot a társadalommal. Alkotói: levegőburok (atmoszféra) vízburok (hidroszféra) kőzetburok (litoszféra) talajburok (pedoszféra)

6 6 Természeti erőforrások 1. A természeti elemek azon köre, amely felhasználható az energiatermelésben, az élelmezési cikkek előállításában és ipari nyersanyagként. Fajtái:  Kimeríthető Nem megújuló: ásványok, olaj, földgáz stb. Megújuló: erdő  Nem kimeríthető Korlátlan mennyiség: napenergia, szél, víz, geotermikus energia Korlátozott mennyiség: termőföld, termesztett biomassza

7 7 Természeti erőforrások 2. A természeti erőforrások mennyiségét befolyásoló globális problémák: (Meadows, 1972)  Népességnövekedés  Természeti erőforrások kitermelése  Ipari termelés növekedése  Növekvő környezetszennyezés  Mezőgazdasági területek csökkenése

8 8 Környezet (Burtland):  természetes és művi elemekből álló,  élő és élettelen alkotórészekből összetevődő tér,  az embert körülveszi, benne él, tevékenykedik. Környezet, mint közgazdasági kategória:  termelési tényezők  használati értékek  munkaerő újratermelési feltételeinek halmaza

9 9 Környezetgazdaságtan Annak a sokoldalú, tudatos tevékenységnek a megjelölésére szolgál, amely a környezetnek  hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítását,  hatékony védelmét,  tervszerű fejlesztését együttesen szolgálja, a természet dinamikus ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával, a társadalom reális igényeinek figyelembe vételével.

10 10 Környezetvédelem Olyan érv- és követelményrendszer, amely a természeti környezet védelmét szolgálja az emberi tevékenységek által okozott minőségromlások, szennyezések káros hatásaival szemben. Lehet:  Extenzív: pl.: légszűrő  Intenzív: pl.: új technológia  Passzív: pl.: kéménymagasítás

11 11 Környezetfejlesztés A természeti erőforrások és az ökoszisztémák fenntartása, helyreállítása, egészséges arányaikról, illetve zavartalan működésükről való tudatos gondolkodás. Továbbá a kedvezőtlen természeti adottságok javítása, egyrészt a környezeti károkat nem okozó termelés, másrészt a természeti értékek hosszú távú megóvása érdekében. A természeti erőforrások kitermelésének és hasznosításának korszerűsítése, a természeti környezet művi környezettel való tarkítása a környezetvédelmi vonatkozások figyelembe vételével.

12 12 Környezetgazdaságtan fogalamrendszere Környezettudomány: a környezetgazdálkodás speciális kérdéseivel foglalkozó tudományos ismeretek összessége, illetve az azokra irányuló kutatás. Környezetpolitika: hosszabb távra szóló környezet- gazdálkodási koncepcióra épül, olyan intézkedés és eszközrendszer, amely a gazdaság és társadalom minden területére kiterjedően gondoskodik a környezetvédelmi követelmények érvényre jutásáról. Környezetügy: a környezetgazdálkodás állam- igazgatási, szakigazgatási, területi- és szakmaközi koordinálási/ellenőrzési feladatai + az ellátó hivatalos szervezetek.

13 13 Környezetszennyezés története 1.  Emberi széklet – élő baktériumok – ivóvíz  Porszennyeződés – kőkor – kőbányák – Obourg  Ólommérgezés – Zambia – 200.000 évvel ezelőtt – ércérből ivóvízforrásba  Falvak kialakulása – Jerikó-Uruk: 50.000 lakos – csatornarendszerek hiánya  Mezőgazdaság: Mezopotámia: öntözés - elszikesedés

14 14 Környezetszennyezés története 2. – Küzdelem a hulladékkal 1366: Párizs: hentesek hulladékaikat városon kívülre 1589: vízöblítéses WC – Sir John Harrington 1772: Lyon: szemét nyitott csatornákon az utcán 1800-as évek eleje: London - állati eredetű hulladék az utcán 1892: Hamburg: kolerajárvány De Kínában ekkor: kidolgozott hulladékgyűjtőrendszer 4000 éve: fekáliából trágyázás

15 15 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Környezetgazdaságtan alapvető fogalmai Előadó: Németh Nikoletta Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Vállalatgazdasági Intézet E-mail:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések