Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előző előadás ismétlő összefoglalása n A humán kontrolling az emberi erőforrás menedzsmenthez kötődő mérési, értékelési és elemzési eljárásokat foglalja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az előző előadás ismétlő összefoglalása n A humán kontrolling az emberi erőforrás menedzsmenthez kötődő mérési, értékelési és elemzési eljárásokat foglalja."— Előadás másolata:

1 Az előző előadás ismétlő összefoglalása n A humán kontrolling az emberi erőforrás menedzsmenthez kötődő mérési, értékelési és elemzési eljárásokat foglalja rendszerbe. Célja, hogy a szervezet ill. a HR terület vezetése számára áttekinthető és folyamatosan aktualizált képet adjon a szervezet emberi erőforrás állományáról, a HR terület részfunkcióiról, valamint a HR szervezet működésének hatékonyságáról. n A humán kontrolling alrendszerei: - Költség-kontrolling (keretgazdálkodás) - Gazdaságossági, hatékonysági kontrolling (HR rendszerek) - Jövedelmezőségi kontrolling (emberi erőforrás felh.)

2 Az előző előadás ismétlő összefoglalása n A humán kontrolling fő területei: - Operatív humán kontrolling - Gazdasági számítások - Terv-tény nyomonkövetés - Mutatószámok - Folyamatköltség-számítás - Stratégiai humán kontrolling - HR audit - Stratégiai mutatószámok (BSC) - Benchmarking - Humán tőke értékének számítása - Portfolió elemzések

3 Mutatószámok I. n A humán kontrolling leggyakoribb, leg- szélesebb körben alkalmazott elemzési eszközei. n A mutatószámok kialakításával kapcsolat- ban problémás területek: u mérhetőség u számszerűsíthetőség u adattartalom teljessége (megfelelő informá- ciós rendszer, számviteli elszámolás hiányá- ban)

4 Mutatószámok II. n A mutatószámok típusai: u közvetlen: költségben mérhető u közvetett: költségben nem mérhető (idő, minőség) - egy részük forintosítható n A személyügyi mutatószámokat általában az emberi erőforrás menedzsment funkciói illetve személyügyi események szerint mutatószámrendszerekbe rendezzük. n Alap: információ!!!

5 HRM funkciók szerinti bontás I. n Létszám u munkavállalók megoszlása (munkakörök, képzettség, fizetési szintek, nyelvtudás, kor, vállalatnál eltöltött idő, nem, munkaidő) u átlagos létszámadatok (átlagos dolgozói létszám, átlagos statisztikai állományi létszám -- munkaerő felhasználás) u hiányzások (egész és törtnapi) u szellemi és fizikai dolgozók aránya, megoszlása

6 HRM funkciók szerinti bontás II. n Munkaidő u munkaidő mérleg u kieső idők vizsgálata (szervezeti szinten, egy főre vetítve, költsége) u túlórák vizsgálata (megoszlása munkakörön- ként, szervezeti egységenként, időben; költsége) u balesetek (száma, költsége, oka)

7 HRM funkciók szerinti bontás III. n Felvétel u hirdetések költsége u közvetítőcégek értékelése (közvetítettek száma, minősége, teljesítménye, megtartása) u egy felvett dolgozóra jutó mutatók (költség, időráfordítás) u belépés teljes költsége (toborzás, kiválasztás, munkavédelem, próbaidő bére és járulékai?)

8 HRM funkciók szerinti bontás IV. n Kilépés u kilépések megoszlása (szervezeti egységek, kor, nem, iskolai végzettség, vállalatnál eltöltött idő, kilépés oka) u fluktuáció mutatószámai (fluktuációs ráta, stabilitási ráta, átlagos szolgálati idő, kilépési forgalom, belépési forgalom, összesített munkaerő-forgalom)

9 HRM funkciók szerinti bontás V. n Megtartás-mobilitás u előléptetések (száma, aránya, megoszlása) u áthelyezések (száma, megoszlása) u fizetésemelések (mérték, költség, megoszlás) u fizetési szint (versenytársakhoz, iparági átlaghoz, régióhoz viszonyítva) n Munkavállalói (munkaügyi) kapcsolatok u panaszok (száma, megoszlása) u munkaügyi konfliktusok (költsége, száma) u elégedettség

10 HRM funkciók szerinti bontás VI. n Képzés-fejlesztés u képzésben résztvevők (száma, aránya) u képzési típusok (külső, belső) u képzés idő (összes, egy főre) u képzési költségek (egy főre, képzésben résztvevőkre, képzési programonként) u képzés hatékonysága (megjelenési arány, értékelés, vizsgaeredmények, teljesítmény- változás) u képzésekkel való elégedettség

11 HRM funkciók szerinti bontás VII. n Jövedelmi u bérköltség megoszlása (keresetelemenként, munkakörönként, stb.) u átlagos jövedelmi mutatók (átlagbér, havi átlagbér) u járulékok u piaci összehasonlítások

12 Globális HR mutatók n HRM ráfordítások megoszlása u személyügyi költséghányad (az összes költséghez viszonyítva) u HRM egyes funkcióinak költséghányad mutatói n Hatékonysági mutatók u egy főre eső forgalom u élőmunka hatékonyság (nettó termelési érték/személyi jellegű ráfordítások) u élőmunka termelékenység (nettó termelési érték/átlagos létszám)

13 2. témakör A HR, a kontrolling és a szervezet

14 Kitérő: Hagyományos HR szervezetek n Az emberi erőforrás menedzsment részfunkcióinak gyakorlása a szervezet belső környezeti feltételei közül elsőd- legesen a szervezet méretével van szoros összefüggésben. n A fenti kérdést két szempontból vizsgál- hatjuk: F integráció (a HR tevékenység beépülése a vállalati struktúrába) F differenciálódás (a HR funkció belső tagozódása)

15 Integráció A) TÍPUS B) TÍPUS

16 Differeciálódás /1

17 Differeciálódás /2

18 Innovációk a HR szervezetben n Jelentős mértékben kötődve a humán kontrolling megközelítéséhez u Szolgáltató központok u HR outsourcing

19 Felelősségközpontú szervezetek I. A felelősségközpontú szervezetek un. „kontrolling- barát” szervezetek, amelyekben a felelősségi struktúra a felelősségi központok rendszeréhez kapcsolódik. Kialakításuk alapszabályai: F tervezett és tényleges adatok mérése, ill. összeha- sonlítására legyen lehetőség, F az input és output adatok elkülönült mérésére legyen lehetőség.

20 Felelősségközpontú szervezetek típusai n Cost center (költségközpont) n Cost center (költségközpont) - csak az input paraméterek mérhetőek n Revenue center (árbevétel központ) n Revenue center (árbevétel központ) - csak az output paraméterek mérhetőek n Profit center (nyereségközpont) n Profit center (nyereségközpont) - mindkét paraméter mérhető n Investment center (beruházás központ) n Investment center (beruházás központ) - ráfordítások és hozamok pontos mérése is lehetségessé válik n SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Felelősség központ INPUT OUTPUT

21

22

23

24

25 Magyar Telekom HR szervezet 2008.01.01-től

26

27

28 A szolgáltatói szerződés főbb szempontjai

29

30 Folyamatköltség számítás n Alapgondolata: az általános költségek felosztását a megtermelt termékek (létrehozott szolgáltatások) mennyisége helyett indokoltabb az egyes folyamat- helyek (költséghelyek) teljesítményére építeni. n Céljai: u az általános költségek korábbiaktól eltérő, folyamat-orientált felosztása -- ez a minőségirányításban meghonosodott folyamatközpontú szemléletmódot jól egészíti ki u annak kimutatása, hogy egy folyamat (részfolyamat) mennyibe kerül a vállalatnak (EZT FOGJUK KISZÁMOLNI) u annak kimutatása, hogy egy folyamat (részfolyamat) költsége milyen mértékben terheli a kalkulációs egységet (pl. terméket) (PÉLDÁNKBAN NEM SZÁMSZERŰSÍTJÜK)

31

32

33 Módszertan + példa 1. Gondolkodjunk főfolyamatokban és ezeket bontsuk részfolyamatokra F Főfolyamat: Emberi erőforrás menedzsment F Részfolyamatok: munkaerő-felvétel, képzés, kompenzáció, munkaügyi viták rendezése, személyzeti adminisztráció, személyzeti vezetés

34 2. Határozzuk meg a részfolyamatok költségokozóit F munkaerő-felvétel: felvett dolgozói létszám F képzés: képzési órák száma F kompenzáció: összes dolgozó száma F munkaügyi viták rendezése: munkaügyi viták száma 3. Határozzuk meg a költségokozók időszaki adatait F felvett dolgozói létszám: 100 fő F képzési órák száma: 3.000 óra F dolgozók száma: 1.000 fő F munkaügyi viták száma: 17 db 4. Határozzuk meg a részfolyamatok végrehajtásának időszaki költségeit F munkaerő-felvétel:10.000.000 Ft F képzés: 15.000.000 Ft F kompenzáció: 2.000.000 Ft F munkaügyi viták rendezése: 1.000.000 Ft F személyzeti adminisztráció: 5.000.000 Ft F személyzeti vezetés: 5.000.000 Ft

35 5. Határozzuk meg a teljesítménytől függő és nem függő részfolyamatokat F Függő: munkaerő-felvétel, képzés, kompenzáció, munkaügyi viták rendezése F Nem függő: személyzeti adminisztráció, személyzeti vezetés

36 6. Folyamatköltség kiszámítása F Teljesítménytől függő folyamatköltség: egyszerű osztás F Teljesítménytől nem függő folyamatköltség: a teljesítménytől függő költségek arányában kerül szétosztásra pl. teljesítménytől nem függő folyamatköltség kiszámítása a képzés esetében [ 2 x 5.000.000 x ( 15.000.000 / 28.000.000 ) ] / 3.000

37

38 Hazai helyzetkép HR benchmarking felmérés (DGS, 2007)

39 Végül … Köszönöm a figyelmet, jó tanulást kívánok! jó tanulást kívánok! E-mail:nezs@human.pte.hu


Letölteni ppt "Az előző előadás ismétlő összefoglalása n A humán kontrolling az emberi erőforrás menedzsmenthez kötődő mérési, értékelési és elemzési eljárásokat foglalja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések