Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A területfejlesztés eszközrendszere Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A területfejlesztés eszközrendszere Magyarországon"— Előadás másolata:

1 A területfejlesztés eszközrendszere Magyarországon
Regionális politika

2 Előcsatlakozási alapok
PHARE ISPA SAPARD

3 PHARE (Poland and Hungary Assistance for the Reconstruction of the Economy)
Indítás: dec. – jogszabályok elfogadása és keretmegállapodás aláírása: szept. Módosítás: – csatlakozást közvetlen segítő projektek finanszírozására Csatlakozási Partnerség – feladatok rangsorolása (Uniós dokumentum) Nemzeti Program – magyar kormány

4 Phare felosztása Országprogramok: országok joga a prioritások eldöntése Határ menti együttműködési programok:országok joga Közösségű Kezdeményezésű programok: SPP program, Large-Scale Infrastructure Facility (LSIF), SME-Facility, Erasmus, Socrates, Leonardo: Közösség dolgozza ki a prioritásokat

5 Phare támogatási keretei (1990-1998)
: 96 millio ECU/év, Támogatási keret: 864 millio Ecu (86 ECU/fő) Szerződésekkel lekötött összeg: 586,6 millio Euro, Lekötött összeg: 68%, kifizetett: 65,6%

6 PHARE 1998 után – új orientáció
Integrációt segítő programok előnye nagyobb rutin a felhasználásban decentralizáció Cél: integráció feltételeinek megteremtése 30%: demokratikus intézményrendszer fejlesztés 70% beruházási projektek

7 Phare segélyek megoszlása szektoronként (1990-1999)
Közig. reform: 48 mill Euro Államháztartás, pénzügyi reform: 75,7 Jogharmonizáció: 68,3 Környezetvédelem: 98,9 Infrastruktúra: 115.6 Területfejlesztés: 310,3 Humán ágazatok: 169,7 Agrárium: 105,5 Egyéb: 4,4

8 Területfejlesztési PHARE programok
1993 – első ter.fejl. program: területfejlesztési törvény kidolgozása, és a területfejlesztési alap korszerűsítése : második ter.fejl. program: gazdasági struktúra átalakítás – helyi vállalkozások kedvező gazdasági környezetének kilakítása 2000-től: három legfejletlenebb régió támogatása (PHARE 2000)

9 PHARE CBC programok Határ menti megyék támogatása: 140 millio Euro
Magyarország-Ausztria: 82 milió Mo-Ausztria-Szlovénia: 3 millió Mo-Ausztria-Szlovákia: 3 millió Mo-Románia: 34 millió Mo-Szlovákia: 10 millió Mo-Szlovénia: 8 millió

10 PHARE CBC programok célkitűzései
műszaki infrastruktúra környezetvédelem gazdaságfejlesztés humán erőforrások fejlesztése mikroprojektek

11 ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession
: 7 milliárd Euro – összes csatlakozó országnak Célkitűzés: közlekedés, környezetvédelem Elosztás kritériuma: ország terület, lakosságszám, egy lakosra jutó GDP. 616 millió Euro/ Mo.

12 ISPA Környezetvédelem, közlekedés
Támogatás elnyerésének feltételei: 1. létrejövő beruházásnak valamennyi EU előírást teljesíteni kell 2. közlekedési projekt esetén: transzeurópai folyosók prioritása 3. minimálisan 5 mill Euro 4. nagy létszámú lakosságot érintsen 5. környezetvédelmi stratégia létezzen 6. ISPA támogatás: 55-85%, 25-45% költségvetési pénz

13 ISPA Környezetvédelem, közlekedés
Megítélt támogatások: Hegyeshalom – Budapest modernizálása Zalalövő – Boba új vasútvonal Bp. – Szolnok – Újszász: korszerűsítés

14 Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agricultural and Rural Development SAPARD
Cél: mezőgazdaság és a vidék fejlesztése közösségi jogszabályok átvételének segítése, EMOGA felkészítés fenntartható és versenyképes agrárágazat kialakítása, vidéki életképesség növelése mg. tevékenységből származó káros környezeti hatások csökkentése vidéki térségek adaptációs képességének elősegítése

15 SAPARD Források elosztásának kritériumai:
- mg. tevékenységgel foglalkozó lakosok aránya - mezőgazdaságilag művelt területek aránya - egy főre eső GDP - sajátos területi körülmények

16 SAPARD Finanszírozás:
50% önrész – 50% közpénz, melyből 75% uniós segély, 25% költségvetési forrás utófinanszírozás tagjelölt országokban kezelik

17 SAPARD A segély elérésének feltételei:
1. Agrár és vidékfejlesztési tervet kell készíteni a jelölt országoknak 2. prioritások, intézkedések, hatások bemutatása 3. A terv a Bizottság által való elfogadása 4. a program működését szolgáló intézményrendszer létrehozása és elfogadása (akkreditálás) 5. pénzügyi megállapodás megkötése a tagország és Brüsszel között

18 SAPARD 1268/1999/EK Rendelet 15 intézkedés:
Mezőgazdasági üzemek beruházásai Mg és halászati termékek feldolgozásának és marketingjének javítása Állat- és növényegészségügyi ellenőrzések szerkezetének, minőségének javítása A környezet védelmét és a táj megőrzését célzó mg. termelési módok elterjesztése Alternatív jövedelemszerzést biztosító gazd. tev. fejlesztése – diverzifikáció Gazdasági menedzsmentet szolgáló intézkedések termelői csoportok szervezése A falvak felújítása és fejlesztése, a vidék örökségének védelme, megőrzése Melioráció, tagosítás és birtokrendezés Földnyilvántartások kialakítása és korszerűsítése Szakképzés javítása Vidéki infrastruktúra fejlesztése Mg. vízkészlet gazdálkodás Erdőgazdálkodás, beleértve a mg. területek újraerdősítését Szaktanácsadás

19 SAPARD Magyarország: 38 millió Euro/év Elhúzódó akkreditáció: 2002 ősz
SAPARD Hivatal és regionális irodái: nov. Első pályázatok: 2002 szept pályázat – 43% támogatott Első támogatási szerződés: márc. Első eredmények: 2004.

20 A területfejlesztés eszközrendszere
Kormányzati programok Pénzügyi eszközök Közvetett eszközök

21 Kormányzati programok
Ter. fejl. törvény előtt Gazdasági válsághelyzet kényszerítette ki. Egyedi beavatkozás a kormány részéről – Alföld program, speciális helyzetű kistérségek

22 Pénzügyi eszközök Terfejl: többszereplős, sokcsatornás
Terfejl. szereplői: Állami szervek Önkormányzatok Terfejl által létrehozott szervek Érdekvédelmi és egyéb testületek Piaci, vállalkozói, üzleti szféra Nemzetközi résztvevők Háztartások

23 Pénzügyi eszközök Területfejlesztés közvetlen eszközei
Területfejlesztés közvetett eszközei Egyéb pénzügyi eszközök

24 Területfejlesztés közvetlen eszközei
Területfejlesztési célelőirányzat (TFC) Célja: az életkörülményekben és az eltérő gazdasági, infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló esélyegyenlőségek mérséklése nemzetközi pénzügyi források, illetve a vállalkozói és befektetői tőke bevonásának elősegítése az EU strukturális alapjainak fogadására való felkészítés

25 Területfejlesztés közvetlen eszközei
Területfejlesztési célelőirányzat Területi kiegyenlítő támogatások Céljellegű decentralizált előirányzat Területi és település felzárkóztatási célelőirányzat Kistérségi Támogatási Alap Vállalkozási Övezet

26 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC)
Támogatási forma: vissza nem téríthető visszatérítendő fejlesztési hitelekhez nyújtható kamattámogatás A támogatási formák együttesen is alkalamzhatók

27 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC)
Támogatható célok: A központi pályázati rendszerben: területfejlesztési stratégia megvalósítása gazdaságtalan szénbányák felszámolásából adódó társadalmi problémák kezelése 100 fő feletti munkahelyteremtő és működő tőke bevonásával összefüggő beruházások

28 Területfejlesztési célelőirányzat (TFC)
Támogatható célok: A megyei pályázati rendszerben: munkahelyteremtő és megőrző beruházások és fejlesztések ipari területek, innovációs központok és inkubátor házak építése térségi fejlesztési és helyi társadalom szerveződését segítő programok megyei fejlesztési tanács határozatában foglalt fejlesztések

29 Területi kiegyenlítő támogatások (TEKI)
Célja: a helyi önkormányzatok részére nyújt segítséget a települések közötti fejlettségbeli különbségek mérséklésére Pályázati formában vehető igénybe, vissza nem térítendő tőkejuttatásként Költségek fedezése: % Rendelkezésre álló összeg: az adott megye GDP-jétől függ

30 Céljellegű decentralizált előirányzat (CÉDE)
önkormányzatok által működtetett oktatási, kulturális, egészségügyi, és más intézmények fejlesztésére, felújítására, korszerűsítésére Valamennyi önkormányzat igénybe veheti Elsősorban nagyobb beruházásokat támogat

31 Területi- és település felzárkóztatási célelőirányzat (TTF)
zsáktelepülések elérhetőségének javítása hátrányos helyzetű területek tőkevonzó képességének javítása hátrányos helyzetű térségek termelő és humán infrastruktúrájának fejlesztése EU strukturális alapjainak felkészülése

32 Területi- és település felzárkóztatási célelőirányzat (TTF)
80% - reg. fejl. tanácsok 20% - Nemzeti Területfejlesztési Hivatal Támogatható: 94 hátrányos helyzetű kistérségben megvalósuló beruházások

33 Területi- és település felzárkóztatási célelőirányzat (TTF)
Regionális keretből: önkormányzatok, önkormányzati társulások non-profit szervezetek költségvetési szervek vállalkozók

34 Területi- és település felzárkóztatási célelőirányzat (TTF)
Központi keretből: leromlott állapotú városrészek helyi- és helyközi tömegközlekedés helyi közigazgatási képzési program turizmus fejlesztés, piaci alkalmazkodó képesség javítása

35 Kistérségi Támogatási Alap (KTA)
Cél: hátrányos helyzetű önkormányzatok forráshiányának mérséklése 2003-tól: megvalósíthatósági tanulmányok, tervek elkészítése, 42 leghátrányosabb kistérségben projektgeneráló szerep erősítése

36 Vállalkozási Övezet Speciális jellegű támogatás – főleg valamilyen adókedvezmények Ipari parkok 11 vállalkozási övezet Támogatásra jogosult: önkormányzatok Támogatási cél: - gazd. fejlesztést szolg. infrastruktúra fejlesztés - vállalkozók, vállalkozások beruházása - övezeten belüli szolgáltatás - működési költségekhez való hozzájárulás

37 Területfejlesztés közvetett eszközei
térségi adókedvezmények ágazati politikák keretében nyújtott speciális támogatás ágazati célelőirányzatok területi preferenciái a hét hátrányos helyzetű megye többlettámogatása többlettámogatások biztosítása a hátrányos kistérségekben

38 Területfejlesztés egyéb eszközei
területfejlesztési célú hitelek gazdálkodó szervezetek, érdekvédelmi szervezetek és gazdasági kamarák önkéntes hozzájárulásai kockázati tőketársaságok által finanszírozott programok

39 A területfejlesztési eszközök decentralizálása
milliárd Ft/év átlagosan Megyei területfejlesztési tanácsok 1996-tól Regionális területfejlesztési tanácsok – 2001-től Felosztás elveiről: Országgyűlés dönt Felhasználás szabályairól: Kormány dönt

40


Letölteni ppt "A területfejlesztés eszközrendszere Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések