Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TARTALOMALAPÚ NYELVTANULÁS-ÉS OKTATÁS A KORAI SZAKASZBAN: INNOVATÍV TANANYAGOK, ÉS- ESZKÖZÖK, TANULÁSSZERVEZÉSI FORMÁK ÉS MÓDOK A korai idegen nyelvi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TARTALOMALAPÚ NYELVTANULÁS-ÉS OKTATÁS A KORAI SZAKASZBAN: INNOVATÍV TANANYAGOK, ÉS- ESZKÖZÖK, TANULÁSSZERVEZÉSI FORMÁK ÉS MÓDOK A korai idegen nyelvi."— Előadás másolata:

1 TARTALOMALAPÚ NYELVTANULÁS-ÉS OKTATÁS A KORAI SZAKASZBAN: INNOVATÍV TANANYAGOK, ÉS- ESZKÖZÖK, TANULÁSSZERVEZÉSI FORMÁK ÉS MÓDOK A korai idegen nyelvi fejlesztés elmélete és gyakorlata ÓTE Budapest, május 24. Görcsné Dr. PhD Muzsai Viktória intézeti tanszékvezető egyetemi docens,

2 Szia! Guten Tag! Hi! Привет! こんにちは! Ciao! T’aven baxtale! Hola! Salut!

3 Miről lesz szó? 1.) NYME Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Intézeti Tanszék 25 éve 2.) Tanítási filozófia: a tanító angol – német VMT fókuszában - Nyelvpedagógiai tendenciák: CLIL=Content and Language Integrated Learning - Többnyelvűség és interkulturális tanulás - Használható nyelvtudás 3) Innovatív tananyagok, és- eszközök: EdTWIN projekt ( ) - modultankönyv magyar mint idegen nyelv tanulásához, - portfólió angol - magyar- német nyelvtanuláshoz, - multimédia támogatottságú nyelvi műhely, kézikönyv 4.) Tanulásszervezési formák és módok: LINGUA Projekt - nyelvi klubok és - kétnyelvű workshopok - nyelvi asszisztensek és gyakornokok - tanulmányutak: Bécs, Eisenstadt - projekttanítás- hospitálás bécsi iskolában - mikro tanítás Kimle - kortárs- tutor program

4 1. ). 235 éves tanítóképzés. NYME Apáczai Kar
1.) 235 éves tanítóképzés NYME Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 25 éve 1988- alapítás: orosz és német nyelv pedagógiai terminológia gyermekirodalom, ország ismeret, metodika, idegen nyelvi könyvtár osztályos tanítók 4 éves képzése kapcsolat a kulturális intézetekkel 1995- Nemzeti Alaptanterv - NAT angol – német - francia VMT választott műveltség terület, 4 éves képzés 2006- Bolognai- rendszer: tanító VMT «ВА» 4 év, kb óra angol-német - francia nyelv mint VMT, képesítés 1-6. osztályban nyelvtanításra

5 1. ). 235 éves tanítóképzés. NYME Apáczai Kar
1.) 235 éves tanítóképzés NYME Apáczai Kar Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék 25 éve 18 oktató: 1/3 «PhD» minősítés 1/3 PhD Doktori iskola hallgatója 1/3 mestertanár, nyelvtanár 2-3 nyelv ismerete, használata Kutatások: korai nyelvi fejlesztés nyelvészet, irodalom-, és fordítástudomány, nyelvpedagógia, interkulturális nevelés Publikációk, konferenciák Tehetséggondozás: TDK Hazai és nemzetközi projektek Tankönyvek, taneszközök, tananyagok fejlesztése Tanulásszervezési formák és módok

6 2.) Milyen filozófia alapján tanítunk?
Pedagógiai tervezés középpontjában A TANULÓ ÉS A TANULÁS „KIT TANÍTOK?” és „HOGYAN TANÍTOK?” „MIT TANÍTSAK?” Feltételek: a nyelvtanár szakmai-nyelvpedagógiai és nyelvi kompetenciái inputok minősége és mennyisége nyelvtanítási formák és anyagok közelítése az L1 elsajátításához (Freudenstein) nyelvtudás: kontextus függő, szituációban való helytállás (Szépe)

7 2.) HIPOTÉZIS Nyelvtanulás/tudás sikerességét befolyásoló tényezők
Attitűd: nyelvtanuláshoz való viszony = a nyelvtanulás befektetés és örömforrás = a nyelvhasználat kockázatvállalás Pedagógiai kérdések: - eszközök, módszerek, tananyag szemlélet: - pragmatizmus interkulturális szemlélet - tartalomalapú nyelvoktatás Előnyös adottságok: a.) földrajzi-társadalmi helyzet több államnyelv nyelvi heterogenitás jobb gazdasági helyzet mobilitás b.) támogató környezet c.) nyelvoktatás-politikai célok

8 2.) Idegen nyelvoktatás fejlesztési tendenciái
1960/70-es évek: kommunikatív szemlélet Mindennapok nyelvhasználata az „ünnepi nyelvvel” szemben 1980/90-es évek: interkulturális szemléletmód Alapelv: a nyelvtanulás a személyiség fejlődését támogatja, a látásmódot és tájékozottságot tágítja, toleranciára nevel („Örökbe fogadott” nyelv) 1990/2000 -as évektől CLIL=tartalomalapú nyelvoktatás - „Content and Language Integrated Learning“ ”Language is best learned when it is the medium, not the object, of instruction.” (Cloud 1998: 113.) A nyelvtanulás akkor a leghatékonyabb, ha a nyelv nem tárgy, hanem a tartalom átadására szolgáló eszköz.

9 2.) Content and Language Integrated Learning CLIL
TANULÓ kommunikatív kompetencia szakmai kompetencia nyelvi célok szakmai/tartalmi célok idegen nyelv nyelvismeret/tudás szakmai tartalom tanulási folyamat Kétcsatornás nyelvtanulás rendszere (Freudenstein 1997)

10 (cikkek: DUFU 2011/1-2 és Modern Nyelvoktatás 2012/április)
3.) EdTWIN : osztrák-magyar bilaterális projekt Lehetőség a tartalom és kompetenciaalapú nyelvtanulás megélésére EdTWIN MUNKACSOMAGOK CentroSCHOOLING CentroVOC CentroLING képzési együttműködések szakképzés nyelvi képzés partnerkapcsolatok konferenciák nyelvi workshopok szakmai gyakorlat nyelvi asszisztensek InterCafeKlub-ICK szakmai és tananyagok hospitálás prezentációk rendezvények publikációk nyelvi portfólió kb fő kb fő kb fő ________________________________________________________________________________ Összesen: közel magyar, közel osztrák résztvevő Győrben (cikkek: DUFU 2011/1-2 és Modern Nyelvoktatás 2012/április)

11

12 ALAPTÉTEL: változások az egyén életében és mikrokörnyezetében
perspektívák ALAPTÉTEL: változások az egyén életében és mikrokörnyezetében MÓD: nemzetközi projekt programjai, rendezvényei CÉL: - interkulturális élmények, tapasztalatok, kapcsolatok megszerzése - nyelvek és kultúrák azonosságainak és különbségeinek tudatosítása - minőségi változásokhoz szükséges egyéni kompetenciák kifejlesztése, mobilizálása

13 3.) Innovatív tananyagok, és- eszközök: EdTWIN projekt (2008-2011)
„Kincskeresők, kalandra fel!”  Modultankönyv a magyar mint idegen nyelv oktatásához 12-16 éves fiataloknak Témák: Bemutatkozás, ismerkedés,   Család, külső- belső tulajdonságok,    Lakóhely, közlekedés,     Bevásárlás, étterem, ünnepek, orvosnál, hobby,   Interkulturális ismeretek (Győr) Munkamódszer: Témákhoz tartozó nyelvi szituációk, lehetséges kifejezések és mondatok, nyelvi panelek elsajátíttatása mini kurzuson Magyarországi terepgyakorlat (Recenzió: Modern Nyelvoktatás 2013 március)

14 3.) Innovatív tananyagok, és- eszközök: EdTWIN projekt (2008-2011)
CENTROPE Regionális Nyelvi Portfólió: Idegen nyelvi portfolió 6-10 éves korosztály számára angol – cseh – magyar – szlovák - német nyelvtanuláshoz Cél: A kisdiák gondolkodjon el a nyelvi-kulturális sokféleségről és a különbségekről Részei: Nyelvi életrajz: különböző nyelvekről és kultúrákról késztet gondolkodásra, és végigkísér nyelvtanulást Nyelvi kincsesláda: nyelvtanulás dokumentumai Nyelvi útlevél: nyelvtudással kapcsolatos adatok

15 3.) Innovatív tananyagok, és- eszközök: EdTWIN projekt (2008-2011)
Multimédia projekt perces DVD „Német nyelvtanulás/tanítás dinamikusan” kézikönyv Országismeret a tanórán - játékosan – Mikro tanítási formában Mikro tanítások felvételen (180 perc) és óravázlatok Münchner Oktoberfest Vom Trabant bis Mercedes Märchen von Brüder Grimm Sissi - ein österreichischer Mythos (2 változat) J. Strauss, der Walzerkönig Die grössten deutschsprachigen Komponisten Die Wilhelm Tell – Sage Munkamódszer 10-12 éveseknek, 10 perc a választott téma felvezetésére, változatos, szemléltető, kultúrtörténeti előismeretek, idegen nyelvi kompetencia fejlesztése előkészítés, önértékelés és feed back

16 Nyelvtanulás – másként: komplexusmentesen - Hétvégi intenzív worshopok
4.) Tanulásszervezési formák és módok EdTWIN és LINGUA Projekt Nyelvtanulás – másként: komplexusmentesen - Hétvégi intenzív worshopok (24 óra hazai környezetben, 6 óra célnyelvi terepgyakorlat Bécsben) - Hétvégi nyelvvizsga felkészítő Próbavizsga és személyes tanácsadás Inter-Cafe-Klub (ICK) Alkalmankénti klubfoglalkozás anyanyelvű vezetővel, magyar oktatóval idegen nyelven: Kaffe-Melange, Venez au café! Ciné-Café à Apáczá, Интер-кафе-клуб – русский чай - LINGUA Klub 2013 Idegen nyelvek napja, Lingua Klub a keleti kultúrák, a német kultúra, a latin kultúra, a tudomány és a művészetek jegyében Nemzeti estek: gasztronómia és országismeret Bécsi és eisenstadti terepgyakorlatok

17 Inter-, és multikulturális kitekintés:
4.) Tanulásszervezési formák és módok EdTWIN és LINGUA Projekt Inter-, és multikulturális kitekintés: két-, és többnyelvű programok, tudatos nyelvhasználat Nyelvek Európai Napja - Nyitott ajtók hete (2008-tól hallgatói ppt-k több nyelven és témára) Kétnyelvű szeminárium: Lehren und Lernen an der Grenze/ Tanulás és tanítás a határ mentén Idegen nyelvű előadások Japánról, Kubáról, Afrikáról: modell az előadó nyelvi kompetenciája Tehetséggondozó programok: Ifjú kutatók műhelye, TDK dolgozatok

18 Szakma és nyelv-nyelv és szakma:
4.) Tanulásszervezési formák és módok EdTWIN és LINGUA Projekt Szakma és nyelv-nyelv és szakma: CLIL tartalomalapú nyelvhasználat, partnerkapcsolatok Tanítók VMT - városi nyelvi rali, Kutatók éjszakája: nyelvi akadályverseny, Liszt Jubileum projekt: Burgenlandi PH és iskolák Multimédia: célnyelvi kultúra – mikro-tanítás Kihelyezett nyelvóra a tanszéken: kistanítók terepgyakorlata Nemzetiségi Általános Iskola, Kimle

19 4.) Tanulásszervezési formák és módok EdTWIN 2008-2011 és LINGUA Projekt 2013-2016
Tanulva tanítok- tanítva tanulok: felkészülés a szakmára Nyelvi asszisztensek Hospitálás bécsi iskolákban, magyartanítás bécsieknek Általános és középiskolások nyelvi programjain (Deák verseny, Osztrák vers ünnepe, stb.) AK Agora: mini interjúk járókelőkkel több nyelven Nyelvi gyakornokok: Nokia projekt 2012/13- kb. 20x 30órás kurzusok kb fő Kortárs-tutorok: szolgáltatás a karrierirodában: 18 tutor, 10 hét/2-2 óra nyelvi klub: 5 foglalkozás, 20 előadás, kb. 200 fő kurzusok: 18 kurzus 8 hét/2-2 óra, 90 fő hostess és moderátor A FOLYTATÁS: TÁMOP d/12 Idegenben otthon. Szakmai idegen nyelv és idegen nyelvű képzés fejlesztése a NYME-n

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Thank you for your attention!
Köszönöm a figyelmet! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Thank you for your attention! Grazie per la Vostra attenzione! Gracias por su atencion! Je vous remencie de votre attencion! ご協力ありがとうございました Спасибо за внимание! European Union Regional Development Fund 20


Letölteni ppt "TARTALOMALAPÚ NYELVTANULÁS-ÉS OKTATÁS A KORAI SZAKASZBAN: INNOVATÍV TANANYAGOK, ÉS- ESZKÖZÖK, TANULÁSSZERVEZÉSI FORMÁK ÉS MÓDOK A korai idegen nyelvi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések