Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 –"— Előadás másolata:

1 LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 –
EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és utódai Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet

2 Jó szerencsét! – „Erdővel, fával a holnapért!”
Tartalom: 1. EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – 2. EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és utódai 3. EPÖT oktatók, kutatók 4. Tudományos eredmények - PhD képzés 5. Kiragadott témák 20-30 évet reménytelen néhány oldalra, percre szűkíteni, a kiemelések önkényesek Prof. Em. Dr. Lett Béla Sopron,

3 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék elődjei 1996-ig
Az erdészeti jogi, ökonómiai és politikai diszciplínák művelése Meghatározók a vezető személyiségek és a kollektíva Dr. Lesenyi Ferenc 1923 – Egy név több tanszék Erdőgazdasági politika Tanszék Erdészeti politika és Jog Tanszék Üzemszervezés Tanszék Üzemtani Tanszék ( ) – jogelőd - Egy tanszék több személy Dr. Farkas Vilmos Dr. Somkuti Elemér Herneczki István Dr. Orbay László Dr. Mészáros Károly A korszak jellegzetessége, hogy az Üzemtani Tanszék az időszak túlnyomó részében a Faipari Mérnöki Karon is ellátta a jogi és gazdasági tárgyak oktatását

4 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996-tól
egy tanszék, egy vezető és egy kollektíva Az Üzemtani Tanszék neve az oktatási és kutatási fő területeknek megfelelően Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszékre változott. Dr. Mészáros Károly Dr. Lett Béla szakmai koordinátor 2007. évtől a tanszékek, az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék jogi státusza megváltozott, a tanszékvezetői státusz megszűnt. A lehetőséggel élve az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék nevet megtartottuk, tanszékvezető helyett így szakmai koordinátori megbízás volt.

5 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék
A Tanszék tevékenységét segítő, 1994-ben alakított Tudományos Tanács Dr. ILLYÉS Benjamin Dr. OTT János HALÁSZ Aladár Dr. h.c. SOLYMOS Rezső Dr. h.c. Dr. KATÓ Ferenc Dr. SOMKUTI Elemér Dr. KIRÁLY László Dr. VÁRHELYI István Dr. MADAS András Dr. h.c. Dr. MÁRKUS László Dr. VÁRADI Géza Dr. h.c. Dr. Horst Dieter BRABANDER A Tudományos Műhely nyugdíjazások, elhalálozások miatt 2007 óta nem működik. Erdész – Ökonómus találkozó van, de nem pótolja.

6 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996-tól
A Tanszék munkáját támogató címzetes egyetemi tanárok és docensek Dr. HEGEDŰS Attila NÉMETH Sándor Dr. JÁMBOR László Dr. PÉTI Miklós Dr. MAROSI György PUSKÁS Lajos NAGY Imre ROMÁN József A Tanszék munkáját támogatók Dr. HARTL Éva BEPK KOVÁTSNÉ Dr. NÉMETH Mária AJPK Dr. MOLNÁR Katalin BEPK

7 EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és utódai igazgatási és gazdálkodási szervezeti egység Intézet Tanszékek Erdővagyon-gazdálkodási Erdőrendezéstani Erdészeti Politikai és Ökonómiai Gyakorlati Oktatási Központ 2007. Matematikai és Ökonómiai Matematika 2010 - Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Tájtudományi és Vidékfejlesztési

8 EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet és utódai igazgatási és gazdálkodási szervezeti egység Időszak Név Beosztás Dr. Mészáros Károly intézetigazgató (haláláig) Dr. Lett Béla mb. intézetigazgató Dr. Schiberna Endre intézetigazgató Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet az oktatási és kutatási tevékenységében az ember és a természeti erőforrások kölcsönhatásaival kapcsolatos tudományterületeket műveli. Ennek részeként kiemelt jelentőséget kap az erdővel és a vadállománnyal való vagyonszemléletű gazdálkodás, amely egységbe foglalja a tartamossági feltételeknek megfelelő naturális szabályozást, a gazdasági és jogi feltételrendszert, a politikai folyamatokat és a társadalmi kapcsolattartást.

9 EPÖT Oktatók, kutatók (közalkalmazottak)
Név Legmagasabb beosztás Időszak Dr. Stark Magdolna egyetemi docens 1983 - Dr. Lett Béla egyetemi tanár 1983 – (2011-NY) Dr. Mészáros Károly Dr. Héjj Botond 1994 – (2013-NY) Dr. Szabó Magdolna egyetemi adjunktus Dr. Jáger László 1999 - Dr. Lengyel Atilla programkoordinátor, tudományos főmunkatárs Dr. Schiberna Endre 2003 – Dr. Puskás Lajos tudományos munkatárs 2008 – Dr. Horváth Sándor 2009 – Intézeti titkár: Gál Judit Külföldi tanulmányutak: Dr. Mészáros Károly, Dr. Schiberna Endre, Dr. Jáger László

10 Akadémiai értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében – 1994-ig
Akadémiai doktori disszertációk Madas András (1970): A világ fafogyasztásának fejlődésére vonatkozó trendek és prognózisok. Márkus László (1990): A természeti erőforrások ökonómiai vizsgálata a hazai erdőgazdaságban. Somkuti Elemér (1984): Az erdészeti termelés a fejlesztési feladatok tükrében. Kandidátusi értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében Kulcsár Vilmos (1961) Orbay László (1984) Lukács István (1962) Lett Béla (1989) Madas András(1962) Shafiq Ali Ismail (1989) Márkus László (1977) Stark Magdolna (1993) Várhelyi István (1982) Süveg József (1993) Műszaki doktori értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében – 36 Az egyetemi műszaki doktori fokozat megszerzése a PhD oktatás megindulásával befejeződött. Azóta a gyakorlatban dolgozó, helyi témákat tudományos igénnyel feldolgozó munkák, kutatások az Egyetem, a Kar részéről fokozattal nem ismerhetők el.

11 PhD képzés Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola - E3 program: Erdővagyon-gazdálkodás programvezető 1998-ig Prof. Dr. Király László programvezető Prof. Dr. Mészáros Károly mb. programvezető 2008-tól Prof. Dr. Lett Béla Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola: EVGI program nincs. Doktoranduszok – 38 PhD értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében Lengyel Attila (1999) Benkő Pál (2007) Jáger László (2002) Hegedűs Attila (2007) Marosi György (2002) Hartl Éva (2008) Dr. Tibay György (2002) Puskás Lajos (2008) Bodnár Sándor (2006) Molnár Katalin (2009) Mózes Csaba (2006) Szép Tibor (2010) Schiberna Endre (2007) Horváth Sándor (2011)

12 Kiragadott témák – Oktatás - Nevelés
A közel 20 év sok sikert, de szinte ugyanannyi kudarcot hozott, fájó sebeket ejtett. Oktatás Tantárgystruktúra átalakítása: erdőérték-számítás, erdészeti politika Erdővagyon-gazdálkodás (erdészeti számvitel, erdészeti informatika) Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet, jegyzetpótló tananyag, digitális szakmai anyagok Hallgatói tanulmányutak, nagygyakorlatok, terepi bemutatók Távoktatás - Csíkszeredai Távoktatási Tagozat Átoktatás más karokra Szakmérnök képzés - Erdészeti Gazdasági Szakmérnök ( , ) “Erdészeti szaktanácsadói és szakértői tanfolyam” az erdővagyon- és kárértékszámítás szakterületén. - Erdő- és kárérték számítás „Környezetünk az erdő” című 60 órás pedagógus-továbbképző kurzusok Erdőpedagógia Szak megalapítása (2010) Tudományos Diákkör (TDK)

13 Kiragadott témák – Oktatás - Nevelés
Az Intézetben folyó nevelés alapelvei Az Intézet oktatói fokozott figyelmet fordítanak, hogy a hallgatókkal a kontakt-órákon kívül is kapcsolatot tartsanak. Ennek egyik célravezető módszereként a konzultációs lehetőségek biztosítását tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatókat szükség esetén az oktatók – oktatási időn kívül, egyébirányú leterheltségeiktől függően – bármikor fogadják, nem csak a kiírt konzultációs időpontokban. Az Intézet segíti a gyakorlati oktatást, lehetőségeihez képest a diplomatervezőket, helyszínt-infrastruktúrát biztosít. Az Intézet nevelési fő célja, hogy a hallgatók az erdőrendezéstani és erdészeti ökonómiai tárgyak elsajátításával képessé váljanak a gyakorlatban feladataik ellátására. Az Intézet fontosnak tartja, hogy a szakmai ismereteken túl megfelelő etikai normákat közvetítsen a hallgatók felé.

14 Kiragadott témák - Kutatás
Főbb kutatási tématerületek, publikációk és tanulmányok Nemzeti Erdőstratégia és Nemzeti Erdő Program Fagazdaság, kereskedelem, marketing PR Stratégia az ÁPV Rt. erdészeti portfolió számára Erdőértékelés – Magyar Állam, NFA megbízások ÁPV Rt. új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmány A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztés (Erdő-vad) Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat (METH) – Magánerdészeti Tájékoztatási Iroda EU csatlakozás erdészeti vonatkozásai Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) Erdészeti számvitel és pénzgazdálkodás, támogatások Erdőtelepítések Kommunikáció és PR, Környezeti nevelés (KEOP)

15 Kiragadott témák – Kutatás - Egyéb
Széleskörű belföldi szervezeti együttműködés Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatások „Kutatás, gyakorlattal való kapcsolat nélkül nincs hiteles oktatás” Részvétel tudományos és szakmai szervezetekben VEAB – Mező- és erdőgazdálkodási Munkabizottság Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány működtetése Intézményi és társadalmi tevékenység Dr. Mészáros Károly kari és egyetemi vezető Dr. Stark Magdolna Erasmus kari koordinátor Dr. Stark Magdolna ACTA Silvatica felelős szerkesztő

16 Kiragadott témák - Az Intézet infrastruktúrája
Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 2004-ig a „B” épület 1. emeleten dolgozott, 2004-ben költöznie kellett és sikerült az „E” épületben az Erdőrendezéstani Tanszékkel együtt elhelyezkednie Az 1. emeleten többcélú hasznosítással kialakult: - Könyvtár - Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda (MATI), - Universitas Mentorporgram Spin-Off Központ. „E” épület melletti Szabadtéri Tanterem Technikai eszközök Az elmúlt években a tárgyi feltétek fenntartására és javítására az Intézet bevonta a kutatási és a tanszéki bevételek egy részét, így a számítástechnikai, irodatechnikai, valamint az oktatást és a kutatást segítő műszereinek állománya megfelelő szintű. Gépjármű, számítógépek, MATI- labor – Erdészeti informatika labor

17 „Erdővel, fával a holnapért!” Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!
A közel húsz évet átfogó tájékoztatás az intézet, a tanszékek ismételten nehéz helyzetében, periódusában készült. „Erdővel, fával a holnapért!” Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!


Letölteni ppt "LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések