Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – EVGI.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – EVGI."— Előadás másolata:

1 Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet 1998-2007 és utódai

2 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Jó szerencsét! – „Erdővel, fával a holnapért!” Tartalom: 1.EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – 2.EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet 1998-2007 és utódai 3.EPÖT oktatók, kutatók 4.Tudományos eredmények - PhD képzés 5.Kiragadott témák 20-30 évet reménytelen néhány oldalra, percre szűkíteni, a kiemelések önkényesek Prof. Em. Dr. Lett Béla Sopron, 2013.05.23.

3 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék elődjei 1996-ig Az erdészeti jogi, ökonómiai és politikai diszciplínák művelése Meghatározók a vezető személyiségek és a kollektíva Dr. Lesenyi Ferenc 1923 – 1951 - Egy név több tanszék Erdőgazdasági politika Tanszék Erdészeti politika és Jog Tanszék Üzemszervezés Tanszék Üzemtani Tanszék (1952-1996) – jogelőd - Egy tanszék több személy A korszak jellegzetessége, hogy az Üzemtani Tanszék az időszak túlnyomó részében a Faipari Mérnöki Karon is ellátta a jogi és gazdasági tárgyak oktatását 1952 - 1958Dr. Farkas Vilmos 1958 - 1966Dr. Somkuti Elemér 1976 - 1988 1967 - 1975Herneczki István 1988 - 1992Dr. Orbay László 1994 - 1996Dr. Mészáros Károly

4 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 egy tanszék, egy vezető és egy kollektíva EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996-tól Az Üzemtani Tanszék neve az oktatási és kutatási fő területeknek megfelelően Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszékre változott. 2007. évtől a tanszékek, az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék jogi státusza megváltozott, a tanszékvezetői státusz megszűnt. A lehetőséggel élve az Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék nevet megtartottuk, tanszékvezető helyett így szakmai koordinátori megbízás volt. 1996 - 2006Dr. Mészáros Károly 2007 - 2012Dr. Lett Béla szakmai koordinátor

5 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék A Tanszék tevékenységét segítő, 1994-ben alakított Tudományos Tanács A Tudományos Műhely nyugdíjazások, elhalálozások miatt 2007 óta nem működik. Erdész – Ökonómus találkozó van, de nem pótolja. Dr. ILLYÉS BenjaminDr. OTT János HALÁSZ AladárDr. h.c. SOLYMOS Rezső Dr. h.c. Dr. KATÓ FerencDr. SOMKUTI Elemér Dr. KIRÁLY LászlóDr. VÁRHELYI István Dr. MADAS AndrásDr. h.c. Dr. MÁRKUS László Dr. VÁRADI GézaDr. h.c. Dr. Horst Dieter BRABANDER

6 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 A Tanszék munkáját támogató címzetes egyetemi tanárok és docensek EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996-tól A Tanszék munkáját támogatók Dr. HEGEDŰS AttilaNÉMETH Sándor Dr. JÁMBOR LászlóDr. PÉTI Miklós Dr. MAROSI GyörgyPUSKÁS Lajos NAGY ImreROMÁN József Dr. HARTL Éva BEPKKOVÁTSNÉ Dr. NÉMETH Mária AJPK Dr. MOLNÁR Katalin BEPK

7 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet 1998-2007 és utódai igazgatási és gazdálkodási szervezeti egység Intézet Tanszékek 1998-2007 Erdővagyon- gazdálkodási Erdőrendezéstani Erdészeti Politikai és Ökonómiai Gyakorlati Oktatási Központ 2007. Matematikai és Ökonómiai Erdőrendezéstani Erdészeti Politikai és Ökonómiai Matematika 2010 -Erdővagyon- gazdálkodási és Vidékfejlesztési ErdőrendezéstaniErdészeti Politikai és Ökonómiai Tájtudományi és Vidékfejlesztési

8 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 IdőszakNévBeosztás 1998 - 2007Dr. Mészáros Károlyintézetigazgató (haláláig) 2007 - 2010Dr. Lett Bélamb. intézetigazgató 2010 - 2013Dr. Schiberna Endre intézetigazgató EVGI - Erdővagyon-gazdálkodási Intézet 1998-2007 és utódai igazgatási és gazdálkodási szervezeti egység Az Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet az oktatási és kutatási tevékenységében az ember és a természeti erőforrások kölcsönhatásaival kapcsolatos tudományterületeket műveli. Ennek részeként kiemelt jelentőséget kap az erdővel és a vadállománnyal való vagyonszemléletű gazdálkodás, amely egységbe foglalja a tartamossági feltételeknek megfelelő naturális szabályozást, a gazdasági és jogi feltételrendszert, a politikai folyamatokat és a társadalmi kapcsolattartást.

9 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 EPÖT Oktatók, kutatók (közalkalmazottak) NévLegmagasabb beosztásIdőszak Dr. Stark Magdolnaegyetemi docens1983 - Dr. Lett Bélaegyetemi tanár1983 – (2011-NY) Dr. Mészáros Károlyegyetemi tanár1994 - 2007 Dr. Héjj Botondegyetemi docens1994 – (2013-NY) Dr. Szabó Magdolnaegyetemi adjunktus1999 - 2000 Dr. Jáger Lászlóegyetemi docens1999 - Dr. Lengyel Atilla programkoordinátor, tudományos főmunkatárs 2000 - 2008 Dr. Schiberna Endreegyetemi docens2003 – Dr. Puskás Lajostudományos munkatárs2008 – Dr. Horváth Sándoregyetemi adjunktus2009 – Intézeti titkár: Gál Judit Külföldi tanulmányutak: Dr. Mészáros Károly, Dr. Schiberna Endre, Dr. Jáger László

10 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Akadémiai értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében – 1994-ig Akadémiai doktori disszertációk Madas András (1970): A világ fafogyasztásának fejlődésére vonatkozó trendek és prognózisok. Márkus László (1990): A természeti erőforrások ökonómiai vizsgálata a hazai erdőgazdaságban. Somkuti Elemér (1984): Az erdészeti termelés a fejlesztési feladatok tükrében. Kulcsár Vilmos (1961)Orbay László (1984) Lukács István (1962)Lett Béla (1989) Madas András(1962)Shafiq Ali Ismail (1989) Márkus László (1977)Stark Magdolna (1993) Várhelyi István (1982)Süveg József (1993) Kandidátusi értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében Műszaki doktori értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében – 36 Az egyetemi műszaki doktori fokozat megszerzése a PhD oktatás megindulásával befejeződött. Azóta a gyakorlatban dolgozó, helyi témákat tudományos igénnyel feldolgozó munkák, kutatások az Egyetem, a Kar részéről fokozattal nem ismerhetők el.

11 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 PhD képzés 1994 - Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola -E3 program:Erdővagyon-gazdálkodás programvezető1998-igProf. Dr. Király László programvezető1998-2007Prof. Dr. Mészáros Károly mb. programvezető2008-tólProf. Dr. Lett Béla Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola: EVGI program nincs. Doktoranduszok – 38 PhD értekezések a tanszék diszciplínáinak témakörében Lengyel Attila (1999)Benkő Pál (2007) Jáger László (2002)Hegedűs Attila (2007) Marosi György (2002)Hartl Éva (2008) Dr. Tibay György (2002)Puskás Lajos (2008) Bodnár Sándor (2006)Molnár Katalin (2009) Mózes Csaba (2006)Szép Tibor (2010) Schiberna Endre (2007)Horváth Sándor (2011)

12 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Kiragadott témák – Oktatás - Nevelés A közel 20 év sok sikert, de szinte ugyanannyi kudarcot hozott, fájó sebeket ejtett. Oktatás Tantárgystruktúra átalakítása: erdőérték-számítás, erdészeti politika Erdővagyon-gazdálkodás (erdészeti számvitel, erdészeti informatika) Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet, jegyzetpótló tananyag, digitális szakmai anyagok Hallgatói tanulmányutak, nagygyakorlatok, terepi bemutatók Távoktatás - Csíkszeredai Távoktatási Tagozat Átoktatás más karokra Szakmérnök képzés - Erdészeti Gazdasági Szakmérnök (1981-1983, 1987-1989) “Erdészeti szaktanácsadói és szakértői tanfolyam” az erdővagyon- és kárértékszámítás szakterületén. - Erdő- és kárérték számítás „Környezetünk az erdő” című 60 órás pedagógus-továbbképző kurzusok Erdőpedagógia Szak megalapítása (2010) Tudományos Diákkör (TDK)

13 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Az Intézetben folyó nevelés alapelvei Az Intézet oktatói fokozott figyelmet fordítanak, hogy a hallgatókkal a kontakt-órákon kívül is kapcsolatot tartsanak. Ennek egyik célravezető módszereként a konzultációs lehetőségek biztosítását tekintjük. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatókat szükség esetén az oktatók – oktatási időn kívül, egyébirányú leterheltségeiktől függően – bármikor fogadják, nem csak a kiírt konzultációs időpontokban. Az Intézet segíti a gyakorlati oktatást, lehetőségeihez képest a diplomatervezőket, helyszínt-infrastruktúrát biztosít. Az Intézet nevelési fő célja, hogy a hallgatók az erdőrendezéstani és erdészeti ökonómiai tárgyak elsajátításával képessé váljanak a gyakorlatban feladataik ellátására. Az Intézet fontosnak tartja, hogy a szakmai ismereteken túl megfelelő etikai normákat közvetítsen a hallgatók felé. Kiragadott témák – Oktatás - Nevelés

14 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Kiragadott témák - Kutatás Főbb kutatási tématerületek, publikációk és tanulmányok Nemzeti Erdőstratégia és Nemzeti Erdő Program Fagazdaság, kereskedelem, marketing PR Stratégia az ÁPV Rt. erdészeti portfolió számára Erdőértékelés – Magyar Állam, NFA megbízások ÁPV Rt. új erdészeti stratégiáját megalapozó tanulmány A nemzeti erdővagyon védelme, fenntartható hasznosítása és fejlesztés (Erdő-vad) Magán-erdőgazdálkodói Tesztüzemi Hálózat (METH) – Magánerdészeti Tájékoztatási Iroda EU csatlakozás erdészeti vonatkozásai Erdő- és Fahasznosítási Regionális Egyetemi Tudásközpont (ERFARET) Erdészeti számvitel és pénzgazdálkodás, támogatások Erdőtelepítések Kommunikáció és PR, Környezeti nevelés (KEOP)

15 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Széleskörű belföldi szervezeti együttműködés Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatások „Kutatás, gyakorlattal való kapcsolat nélkül nincs hiteles oktatás” Részvétel tudományos és szakmai szervezetekben VEAB – Mező- és erdőgazdálkodási Munkabizottság Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány működtetése Intézményi és társadalmi tevékenység Dr. Mészáros Károly kari és egyetemi vezető Dr. Stark Magdolna Erasmus kari koordinátor Dr. Stark Magdolna ACTA Silvatica felelős szerkesztő Kiragadott témák – Kutatás - Egyéb

16 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 Kiragadott témák - Az Intézet infrastruktúrája Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 2004-ig a „B” épület 1. emeleten dolgozott, 2004-ben költöznie kellett és sikerült az „E” épületben az Erdőrendezéstani Tanszékkel együtt elhelyezkednie Az 1. emeleten többcélú hasznosítással kialakult: -Könyvtár -Magán-erdőgazdálkodási Tájékoztató Iroda (MATI), -Universitas Mentorporgram Spin-Off Központ. „E” épület melletti Szabadtéri Tanterem Technikai eszközök Az elmúlt években a tárgyi feltétek fenntartására és javítására az Intézet bevonta a kutatási és a tanszéki bevételek egy részét, így a számítástechnikai, irodatechnikai, valamint az oktatást és a kutatást segítő műszereinek állománya megfelelő szintű. Gépjármű, számítógépek, MATI- labor – Erdészeti informatika labor

17 OEE Seniorok Tanácsának látogatása az EVGI-ben Sopron 2013 A közel húsz évet átfogó tájékoztatás az intézet, a tanszékek ismételten nehéz helyzetében, periódusában készült. „Erdővel, fával a holnapért!” Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!


Letölteni ppt "Nyugat-magyarországi Egyetem Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet LETT Béla EPÖT - Erdészeti Politikai és Ökonómiai Tanszék 1996 – EVGI."

Hasonló előadás


Google Hirdetések