Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2006. április 27. „Egészségügyi reform” és kihatásai a Soproni Erzsébet Oktató Kórházra Prof. dr. Baranyai Tibor 2007. május 09. NYME Közgazdaságtudományi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2006. április 27. „Egészségügyi reform” és kihatásai a Soproni Erzsébet Oktató Kórházra Prof. dr. Baranyai Tibor 2007. május 09. NYME Közgazdaságtudományi."— Előadás másolata:

1 2006. április 27. „Egészségügyi reform” és kihatásai a Soproni Erzsébet Oktató Kórházra Prof. dr. Baranyai Tibor 2007. május 09. NYME Közgazdaságtudományi kar Közgazdász Klub

2 Válságban a magyar egészségügy  növekszik a szakadék a szakmailag lehetséges és a technikailag (gazdaságilag) megengedhető között  torz intézményhálózat, alacsony komforttal  eladósodott intézmények  szakorvosilag működésképtelen szakterületek  hatalmas bürokrácia - közvetlen betegellátásra kevés idő marad  rossz, kiszámíthatatlan finanszírozás  hiányzik a rövid-, középtávú, hosszú távú stratégia

3  forrásteremtés  mindenki után történjen járulék fizetés  eü. részesedése a GDP-ből  forrásallokáció  forráselosztás  HBCS és német pontrendszer ellentmondásai – kiszámítható, normatív alapú finanszírozás hiánya – kódkarbantartás elmaradása  TVK Egészségügyi finanszírozás problémái

4 Radikális átalakítás szükséges Kiszámítható módon  betegellátás szempontjából  hol juthat egészségügyi ellátáshoz?  milyen anyagi konzekvenciái vannak?  intézményhálózat szempontjából  intézményvezetőknek  dolgozóknak jövőkép  munkahely megszűnés esetén kilátások  finanszírozási rendszer szempontjából  pénzügyi feltételrendszer ismerete  éves költségvetés elkészítése

5 Radikális átalakítás szükséges Forrásképzés területén  járulékbevételek rendbetétele  munkáltatói és munkavállalói járulék arányainak nemzetközi trendhez igazítása  önkéntes magánbiztosításból származó pénzeszközök, esetleges munkáltatói hozzájárulásokkal  co-payment finanszírozás  társadalombiztosítási szolgáltatási alapcsomag meghatározása

6 Radikális átalakítás szükséges Egészségügyi ellátórendszer GDP-ből való részesedése Ország GDP % Magyarország3,4 OECD országok átlaga* 8,8 EU átlag 8,6 Csehország7,0 Svájc11,5 Németország11,1 USA16,2

7 Radikális átalakítás szükséges Forrásallokáció  irreálisan nagyszámú aktív kórház ill. fekvőbeteg ellátó intézmény  nehéz a drága diagnosztikus felszerelések, megfelelő szakorvos gárda biztosítása – sérül a betegek esélyegyenlősége  súlyponti kórházak kijelölése: sürgősségi ellátó helyek  lokoregionális, mozaikszerűen kiépített krónikus- rehabilitációs ellátás  ápolás  eü és szociálpolitika határterületén működő szolgáltatások

8 Radikális átalakítás szükséges Forráselosztás - finanszírozás  elsőként vezettük be Európában az esetátalány finanszírozást (1993) - rendszeres karbantartás elmaradt  rendszerrel ellentétes, betegellátás érdekeit sértő eszközök bevezetése (TVK)  nem biztosított a betegek egyenlő ellátásához való esélyegyenlősége  jelenlegi rendszer átfogó kalkulációja közel 10 éve nem történt meg - nem ismeri el az eszköz visszapótlás költségeit  háziorvosi rendszerben hiányzik a teljesítményelvű finanszírozás (szolgáltatás alapúvá kell tenni)

9 Radikális átalakítás szükséges Szakorvosképzés  egyes szakterületeken drámai szakorvoshiány  sürgősségi ellátás  aneszteziológia  diagnosztikus szakmák  traumatológia  gyermekgyógyászat  pszichiátria  rehabilitáció  széleskörű ösztöndíj rendszer  szakorvosképzési program indítása

10 Közelmúlt feladatai  súlyponti kórházi besorolás megszerzése  területi ellátási kötelezettség(TEK) meghatározása  ÁNTSZ működési engedély szakmai egyeztetése és kiadása  OEP finanszírozási szerződés megkötése

11 Decemberi 18.-i parlamenti ülés Intézményünket besorolta a 39 súlyponti Kórház közé

12 Szerződés aláírásának okai  deklaráltuk a súlyponti kórházi szerepünket  megnyíltak a pályázati lehetőségek  egynapos ellátás  intézményi átalakítások és kapacitások támogatása  magasabb szintű HBCs befogadtatás  onkológiai betegek kúraszerű ellátása  szubdiszciplinák széleskörű művelése  az egészségügyi piac újraelosztásában kedvező pozíció  sürgősségi betegellátó osztály (SBO) OEP finanszírozása Április 3.-án a rendkívüli önkormányzati közgyűlés az aláírást jóváhagyta

13 Közelmúlt feladatai  struktúra átalakítás  teljesítmény mutatók elemzése  bevételek és kiadások menedzselése  pénzügyi helyzet  vagyoni helyzet alakulása  létszám helyzet – humánerőforrás menedzselés  jövőkép

14 Struktúra változás Az aktív és krónikus ágyszámok alakulása Kórház Aktív ágyszám Krónikus ágyszám 2007.03.31-ig2007.04.01-Változás(ágy)Arány2007.03.31-ig2007.04.01-Változás(ágy)Arány Sopron MJV. Erzsébet Oktató Kórház 457413-4490%6211250181%

15

16 HBCs és vonzáskörzet változás

17 Krónikus ágyak (napidíj)  50 rehabilitációs ágy megjelenése  szakember háttér  együttműködés kérdése (Állami Szanatórium 446, Kapuvár 278)

18 HBCS alakulása 2002-2006 között 18 512 19 158

19 Esetszám alakulása 2002-2006 (TVK)

20 20022003 2002 % -ában 2004 2002 % -ában2005 2002 % -ában2006 2002 % -ában Esetsz.520 169561 673108%596 979115% 644 725 123% 610 544 117% Beavatk. száma 2 862 9142 794 65898%2 740 83396% 2 939 317 102% 2 593 356 91% Német pont 811 306 563733 413 066 90% 761 531 025 94% 608 544 012 75% 606 685 021 75% Járóbeteg ellátás adatainak változása

21 Bevételek alakulása

22 Működési bevételek A működési bevételek jelentős részét, több mint 90%-ot az OEP bevételek alkotják.

23 Az OEP bevételek 67%-a az aktív fekvőbeteg ellátásból származik. Jelentős még a 16%-ot kitevő járóbeteg-szakellátásból származó bevétel, illetve a 7%-ot jelentő CT és MRI finanszírozás. OEP bevételek összetétele

24 Saját bevételek 2005-2006.

25 Önkormányzati és egyéb működési támogatások Évente rendszeresen körülbelül 40 millió forint működési támogatást biztosít a Kórháznak, amelyet a Kórház főként a dolgozók szociális juttatásaira –étkezési hozzájárulásra és iskolakezdési támogatásra– fordít.

26 Felhalmozási célú bevételek 2005-2006. év

27 Intézményi vagyon alakulása

28 2006. július 01-től belépő változások  Degresszió eltörlése  TVK 95%-ra csökkentése  HBCS-k megszüntetése, BNO-k eltörlése  146/2006 korm.rend (legfelső határnap, minimum 10 nap)  Alapdíj változások  Krónikus ellátásban szorzók csökkentése  Pszichiátria1,6-ról 1,2-re  Bel utókezelő1,5-ről 1,2-re. Időszak Fekvő alapdíj Járó alapdíj Krónikus alapdíj 2005.07.01 134 000 Ft 1,34 Ft 4 050 Ft 2006.05.01 136 000 Ft 1,36 Ft 4 115 Ft 2006.10.01 4 900 Ft

29 Intézkedéseink  Étkezési díjak emelése  Orvos-nővérszálló díjának emelése  Fizetési előleg eltörlése  Üres állások betöltetlenül hagyása  65 év feletti dolgozók munkaviszonyának megszüntetése  Változó költségek TVK arányos csökkentése - keretgazdálkodás (gyógyszer, gyógyászati anyag, élelmezés, vásárolt eü szolg)

30 Kiadások alakulása (eFt) Jelentős kiadások  személyi juttatások és járulékai és járulékai  vásárolt készletek - gyógyszer - szakmai anyag - élelmezés

31 Vevői követelések alakulása 2006. december 31.-én a 30 napon túl lejárt vevői követelés 22,8 MFt volt ( CT és MRI) Kapuvári Kórház – Rendelőintézet tartozása 2006. év végén 8,8 MFt. Csornai Margit Kórház tartozása a 2006. év végén 8,2 MFt.

32 Szállítói állomány és pénzkészlet alakulása

33 Fluktuáció az egészségügyben elfogadott szintű volt. Intézményi létszám alakulása

34 INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK I.   készletek felülvizsgálata   az emberi erőforrás biztosításához kapcsolódó költségek csökkentésének előkészítése   létszám az új struktúra és kapacitások tükrében   a betegellátó osztályokat kiszolgáló háttér tevékenység területén a munkavégzés hatékonyságának további javítása, az esetleges minőségi cserék végrehajtása, illetve a munkafolyamatok, munkakörök átalakítása

35 INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK II.  diagnosztikai költségek csökkentése a fekvőbeteg ellátásban  outsourcing  kifejezetten megfontolandó a jelentős befektetéseket igénylő területekre (pl. mosoda).  a lejárt vevőállomány kezelése

36 INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK III.   saját bevételek növelése   térítéses egészségügyi szolgáltatások szervezésével   külföldi betegek ellátása   fizetős szűrések szervezése és bonyolítása   szerződésen alapuló külső eü. szolgáltatás   járóbeteg ellátásban kódolási fegyelem erősítése

37 Súlyponti kórházi szerep Az egészségügyi piac igényeit (betegek elvárásait) a lehető legszélesebb körben lokálisan szakmánként kielégíteni

38 A vonzáskörzethez tartozó betegek elvándorlási adatai 2004.01-2006.09 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 20402 200404 20040 6 200408 200410 200412200502200504200506 200508200510200512 200602 200604200606200608 Elvánd/Körzet(%) Lineáris (Elvánd/Körzet(%)

39 „Kevés szakszemélyzeti létszám, alacsony bérek, évközbeni jelentős fluktuáció, megnövekedett terhek, megnőtt adminisztráció nehezíti a munkánkat: több idő kellene a betegápolásra, beszélgetésre, törődésre. Nincs „méltósága” a gyógyításnak, a teljesítményt hajszoljuk.”

40  stratégiai gondolkozás szükséges, kellő optimizmussal  túl kell élni ezt a nehéz időszakot  a súlyponti kórházi szerep garancia a fejlődésre  a piac újrafelosztása után finanszírozási konszolidációban bízhatunk Jövőkép

41 Eü ellátás jelenlegi finanszírozása Magyarországon  GDP / 2006 = 22 880 Mrd Ft  Eü-re fordított kiadás = 780 Mrd Ft (GDP 3,4 %)  Eü Alap = 1 679 Mrd Ft (GDP 7,3 %)  Eü-re fordított kiadás nettóban: 780 Mrd Ft – 100 Mrd Ft = 680 Mrd Ft (GDP 3%) Európai Unio konvergencia program célkitűzései: Eü-re fordított kiadás = GDP 8,2 % = 1 876 Mrd Ft Eü-re fordított kiadás = GDP 8,2 % = 1 876 Mrd Ft

42 megnevezés2006200720062007 1 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 1 653 178,71 644 992,7 7,23%7,19% 1-1 Nyugellátások 273 785,9286 384,8 1,20%1,25% 1-2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 209 180,3225 772,8 0,91%0,99% 1-3 Természetbeni ellátások 1 165 603,01 129 437,0 5,09%4,94% 1-3-1 Természetbeni gyógyító-megelőző ellátások 713 953,6713 833,0 3,12% 1-3-1-1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 63 354,661 188,8 0,28%0,27% 1-3-1-7 Házi szakápolás 3 102,83 670,4 0,01%0,02% 1-3-1-8/a Szakellátás összesen (laborkasszával) 543 660,4529 095,5 2,38%2,31% 1-3-1-8/b Szakellátás összesen (laborkassza nélkül) 522 849,4509 480,1 2,29%2,23% 1-3-1-8-1/a Járóbeteg szakellátás (laborkasszával) 112 265,1109 207,4 0,49%0,48% 1-3-1-8-1/b Járóbeteg szakellátás (laborkas. nélkül) 91 454,189 592,0 0,40%0,39% 1-3-1-8-2 Fekvőbeteg szakellátás 419 455,7380 372,9 1,83%1,66% 1-3-1-8-3 CT, MRI 11 939,612 015,2 0,05% 1-3-2 Természetbeni egyéb ellátások 451 649,4415 604,0 1,97%1,82% 1-3-2-1 Gyógyfürdő-szolgáltatás 5 163,05 800,0 0,02%0,03% 1-3-2-3 Gyógyszertámogatás - összesen korrigált 388 710,8364 184,0 1,70%1,59% 1-3-2-4 Gyógyászati segédeszköz támogatás 48 527,335 000,0 0,21%0,15% Eü. alap kiadás. nominál értéke (mFt)


Letölteni ppt "2006. április 27. „Egészségügyi reform” és kihatásai a Soproni Erzsébet Oktató Kórházra Prof. dr. Baranyai Tibor 2007. május 09. NYME Közgazdaságtudományi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések