Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÉMIA   A kémia (az arab al-kimia szóból, a „kimia” eredete bizonytalan szóból) vagy vegyészet az anyagok minőségi változásaival foglalkozó természettudomány.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÉMIA   A kémia (az arab al-kimia szóból, a „kimia” eredete bizonytalan szóból) vagy vegyészet az anyagok minőségi változásaival foglalkozó természettudomány."— Előadás másolata:

1 KÉMIA   A kémia (az arab al-kimia szóból, a „kimia” eredete bizonytalan szóból) vagy vegyészet az anyagok minőségi változásaival foglalkozó természettudomány.

2 Than Károly (1834-1904) a vízösszetétel korszerű jelzésrendszerének kidolgozója, a vízelemzésnél használt „Than-féle egyenérték'' meghatározója Weszelszky Gyula (1872-1940) Kémikus, gyógyszerész, radiológus, a budapesti hévizek eredetének és összetételének elemzője, leírója.

3 lrinyi János (1817-1895) a gyufa feltalálója. Vegyész, a kémiai ismeretek terjesztője, a kémiai szaknyelv egyik megújítója. A zajtalanul gyúló foszforos gyufa feltalálója. A szabadságharc idején lőporgyár-vezető.

4 Zemplén Géza (1883-1956) A Chinoin számára végzett kutatásai eredménye volt az 1913-ban előállított első eredeti magyar vegyület, mely Novatropin néven került forgalomba. Egyben ez a fájdalomcsillapító- és görcsoldó volt az első kelet-közép-európai gyógyszer, amit Amerikában bevezettek. Zemplén megmutatta a természetben legnagyobb mennyiségben előforduló szerves vegyület, a cellulóz pontos szerkezetét. Kabay János (1896-1936) Felismerte, hogyan lehet a kicsépelt mákszalmából morfint előállítani, s ily módon egy keresett, exportképes termékhez juttatta Magyarországot.

5 Szilárd Leó (1896-1964), Wigner Jenő (1902-1995), Teller Ede (1908-2003)

6 Oláh György (1927-) Nobel-díjas vegyész A karbokation-kémia terén végzett vizsgáIataiért 1994-ben kémiai Nobel-díjat kapott. Kutatásai is hozzájárultak az ólommentes benzin előállítási technológiájának kidolgozásához.

7 Az atom   A kémiában az atom a kémiai elemek legkisebb olyan mennyisége, ami még őrzi az elem kémiai tulajdonságait. Ilyen értelemben az atomok a molekulák és az anyag alapvető összetevői. Démokritosz (Kr. e. kb. 470-370: az anyag oszthatalan részecskékből (atomosz) áll John Dalton (Kr. u. 1766- 1844): atomelmélet nukleonok protonneutronelektron Az atom is osztható: elemi részecskékből áll.

8 A kvarkok   u+u+d=proton   u+d+d=neutron   foton: az elektromágneses sugárzás (fény) részecskéje A kölcsönhatások tulajdonságai és az azokat közvetítő bozonok áttekintő táblázatabozonok Kölcsön- hatás közvetítő nyugalmi tömege töltésMire hat? Hatótávol- ság (m)m erős gluonok gluonok (8-féle) 0színtöltéshadronokra10 −15 Elektro- mágneses foton0 elektromos töltés elektromosan töltött részecskékre végtelen gyenge Z 0 W + és W - 91, 80 ill. 80 GeV/c² GeVc gyenge töltés minden 1/2 spinű részecskére 10 −18 gravitációgravitongraviton*0tömegmindenrevégtelen * A gravitont még nem fedezték fel…

9 Atommodellek   Thomson: mazsolás puding (az atom térfogatában egyenletesen elosztva a protonok és az elektronok   Rutherford-kísérlet: a-részecskékkel bombázott aranyfüstlemezt „Határozottan ez volt a leghihetetlenebb eredmény, amellyel életemben találkoztam. Majdnem olyan hihetetlen volt, mintha valaki egy 15 hüvelykes gránáttal egy selyempapír-darabkára tüzelne, és az visszatérve őt magát találná el.” Rutherford-modell: „mini naprendszer”

10 Atommodellek   Bohr-modell: elektronhéjak energiaszintek: nincs köztes állapot (a sebességváltóhoz hasonlóan)   Kvantummechanikai modell Kvantumszámok: 1. 1. Fő-: K, L, M, N héjak 2. 2. Mellék-: s, p, d, f (2, 6, 10, 14 elektron) 3. 3. Mágneses (irányt ad meg) 4. 4. Spin- Két elektron nem rendelkezhet 4 azonos kvantumszámmal. A kvantummechanikai modellel magyarázható jelenségek: gerjesztés, fény, szín, fotokémia (pl. UV -ózon), lángfestés, periódusos rendszer szerkezete és elemeinek tulajdonságai

11 Tömegszám Da, mol, Avogadro-állandó: 6*10 23 Izotópok (stabil/radioaktív, felezési idő): - kor- és eredetmeghatározás, - radioaktív nyomkövetés (Hevesy György) Nobel-díj, 1943 3 H, 13 C ( 12 C/ 13 C), 14 C (5730 év, radiokarbon kormeghatározás: max. 40000 évre), 15 N, 32 P (13 nap)  -sugárzás: He 2+ (papír elnyeli) ionizáló sugárzás (pl.: 210 Po)  -sugárzás: e - sugárterápia, PET (Al-lemez elnyeli)  -sugárzás: sterilizálás (ólomtábla nyeli el)

12 Ionizáló sugárzás kimutatása: Geiger–Müller-cső Ionizáló sugárzás kimutatása: Geiger–Müller-cső   A Geiger–Müller- cső egy gáztöltésű detektor, ami az ionizáló sugárzás detektálására képes. Általában henger alakú, a közepén egy vékony dróttal. A henger palástja játssza a katód, a drót az anód szerepét. A henger egyik alapján vékonyabb a fal – ezen keresztül jut az ionizáló sugárzás a csőbe. A sugárzás által keltett elektronok ésionok elkezde nek áramlani az elektródák felé, ezzel áramot keltve.


Letölteni ppt "KÉMIA   A kémia (az arab al-kimia szóból, a „kimia” eredete bizonytalan szóból) vagy vegyészet az anyagok minőségi változásaival foglalkozó természettudomány."

Hasonló előadás


Google Hirdetések