Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés"— Előadás másolata:

0 Pályázat és projekt menedzsment
Schiberna Endre Perkovácz és Dömötöri

1 Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés
Célkitűzés elemzés Cél (stratégia) képzés, beavatkozási logika meghatározása feltételek és kockázati tényezők meghatározása indikátorok azonosítása tevékenység ütemezés költségvetés készítés

2 Ismétlés – beavatkozási logika
Ha a források és az eszközök rendelkezésre állnak, akkor elvégezhetjük a tevékenységeket A tevékenységek elvégzésével létrejönnek az eredmények Az eredmények rendelkezésre állásával elérjük a projekt célját A projekt céljának elérésével hozzájárulunk egy átfogó (felettes) cél eléréséhez

3 Ismétlés – beavatkozási logika
„Hidd el drágám boldogok leszünk STOP A nászutunk csodálatos lesz STOP Minden papírt elintéztem STOP Anya vállalja a kutyát STOP Jenő STOP”

4 Ismétlés – Indikátorok, feltételezések
Indikátorok feleljenek meg a SMART kritériumoknak S: specifikusak (konkrét) M: mérhetők A: aktuálisak (megfelelő időszakra) R: rendelkezésre állók T: témához illeszkedők Feltételek közül a legfontosabbak jelenjenek meg (osztályozás)

5 Érdekeltek elemzése Azon civil csoportok, közintézmények, vállaltok feltérképezése és elemzése, amelyeknek valamilyen érdeke fűződik a projekt sikeréhez vagy bukásához. A különböző érdekeltek azonosítása Érinti a projekt Befolyásolhatja a projektet Lehetséges projekt partner „Konfliktusos” szereplők

6 Érdekeltek csoportjai
Kedvezményezettek: azon szereplők, akik valamilyen formában részesednek a projekt eredményeiből. Célcsoport: akikre a projekt közvetlen pozitív hatással van Végső kedvezményezettek: akik számára a projektből hosszú távon származnak előnyök. Partnerek: akik a projektet megvalósítják, és az eredményeket elérik.

7 Érdekeltek és főbb tulajdonságaik
Érdekei, illetve hogyan hat rájuk a probléma Mennyire motiváltak a változtatásra és milyen befolyásosak Lehetőség a motiváció és érdekeltség megváltoztatására Érdekelt 1 Érdekelt 2 Érdekelt 3

8 Érdekeltek elemzése II.
Érdekcsoportok Társadalmi, gazdasági jellemzők Érdekek és elvárások Érzékenység Lehetőségek és hiányosságok Következtetések és ajánlások Érdekcsoport 1 Érdekcsoport n Érdekcsoportok Elsődleges Másodlagos Ellenző Hátrányos helyzetűek Érdekek Érdekforrás Erőforrás Szerepkör Hiányosságok Érdekcsoport 1 Érdekcsoport n

9 Érdekeltek elemzése Elsődleges érdekeltek: közvetlen hatásuk van, vagy közvetlenül érintettek, akik nélkül kétséges a projekt végrehajthatósága Másodlagos érdekeltek: közvetetten vagy kisebb mértékben lehetnek hatással, illetve lehetnek érintettek. Az ő bevonásuk a projektbe szakaszosan szükséges, de folyamatosan nem. Ellenzők

10 Érdekeltek elemzése Hátrányos helyzetűek: nők, kisebbségek, fogyatékkal élők, stb. akik a projektben önerejükből nem biztos, hogy jelentőségüknek megfelelő módon részt tudnak venni. Érdekek: milyen módon kapcsolódnak? pl.: megélhetés, kulturális értékek, stb. Érdekforrás: mire alapul az érdekük? pl.: tulajdonosok, gazdálkodók, törvényi előírások

11 Érdekeltek elemzése Erőforrások: pénz, emberi erőforrások, infrastruktúra, információ stb. Szerepkör: együttműködő (konzorciumi partner) alvállalkozó, célcsoport, támogató szervezet, ellenőrző szervezet Hiányosságok: azon képességbeli hiányosságok, amelyek a projekt résztvevőket megakadályozhatják a szerepkörük betöltésében

12 Feladatterv A feladat a projekt olyan elemi egysége, amely
konkrét, számszerűsíthető eredménnyel jár gyakorlati szempontból tovább nem bontható költségvetés kapcsolható hozzá elvégzésére felelős rendelhető (nem egy ember hajtja végre)

13 Feladatterv

14 Gantt diagram

15 Költségvetés Költségvetés tervezésének szempontjai
reális költségek számítással ill. árkalkulációval vagy ajánlattal alátámasztva támogatható tevékenységek támogatható költségnemek támogatható felmerülési időszak pályázati kiírás által megszabott belső arányok megtartása ÁFA levonási jogosultság

16 Költségnemek Személyi költségek Személyi költségek járulékai
Dologi költségek (ÁFA) Beruházás építés eszközbeszerzés Kiemelt tételek: Rezsi (%-os, vagy tételesen meghatározott) Útiköltség

17 Finanszírozási konstrukció
Előfinanszírozás: a támogatás összegét előre utalják, amelynek a felhasználásáról elszámolást kell készíteni Utófinanszírozás: szakmai beszámoló alapján a támogatási összeget utólag utalják Szállítói finanszírozás: a szállítói számlákat a támogató közvetlenül a szállítónak fizeti ki

18 Pü-i jelleg A pályázó jellege szerint:
vállalkozás? A pályázó jellege szerint: vállalkozás nem vállalkozás A tevékenység jellegétől függően megkülönböztetünk: jövedelmet nem termelő jövedelemtermelő A tevékenység eredménye alapján: pozitív DNR negatív DNR Tevékenység jövedelem- termelő? Működési nettó bevétel negatív?

19 Pü-i elemzés Támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása
DIC = Pénzügyi beruházási költség PV (DIC) Diszkontált pénzügyi bevétel (a) Diszkontált üzemeltetési és karbantartási kltsg (b) Diszkontált pótlási költség (c) Diszkontált maradványérték (d) Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b+d) Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) 0,9724 Elszámolható költség (EC) Döntési összeg (DA=EC*R) Kedvezményezett hozzájárulása Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa) 0,85

20 Finanszírozási hiány kezelése
Pályázati kiírások feltételei lehetnek: jövedelemtermelő tevékenység nem támogatható keletkező jövedelmet a projektre kell fordítani (pl. kamat) keletkező jövedelemmel a támogatást csökkenteni kell keletkező jövedelem aránya nem haladhatja meg a szükséges önrész arányát


Letölteni ppt "Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések