Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázat és projekt menedzsment Schiberna Endre. Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés Célkitűzés elemzés Cél (stratégia) képzés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázat és projekt menedzsment Schiberna Endre. Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés Célkitűzés elemzés Cél (stratégia) képzés,"— Előadás másolata:

1 Pályázat és projekt menedzsment Schiberna Endre

2 Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés Célkitűzés elemzés Cél (stratégia) képzés, beavatkozási logika meghatározása feltételek és kockázati tényezők meghatározása indikátorok azonosítása tevékenység ütemezés költségvetés készítés

3 Ismétlés – beavatkozási logika Ha a források és az eszközök rendelkezésre állnak, akkor elvégezhetjük a tevékenységeket A tevékenységek elvégzésével létrejönnek az eredmények Az eredmények rendelkezésre állásával elérjük a projekt célját A projekt céljának elérésével hozzájárulunk egy átfogó (felettes) cél eléréséhez

4 Ismétlés – beavatkozási logika „Hidd el drágám boldogok leszünk STOP A nászutunk csodálatos lesz STOP Minden papírt elintéztem STOP Anya vállalja a kutyát STOP Jenő STOP”

5 Ismétlés – Indikátorok, feltételezések Indikátorok feleljenek meg a SMART kritériumoknak –S: specifikusak (konkrét) –M: mérhetők –A: aktuálisak (megfelelő időszakra) –R: rendelkezésre állók –T: témához illeszkedők Feltételek közül a legfontosabbak jelenjenek meg (osztályozás)

6 Érdekeltek elemzése Azon civil csoportok, közintézmények, vállaltok feltérképezése és elemzése, amelyeknek valamilyen érdeke fűződik a projekt sikeréhez vagy bukásához. A különböző érdekeltek azonosítása –Érinti a projekt –Befolyásolhatja a projektet –Lehetséges projekt partner –„Konfliktusos” szereplők

7 Érdekeltek csoportjai Kedvezményezettek: azon szereplők, akik valamilyen formában részesednek a projekt eredményeiből. –Célcsoport: akikre a projekt közvetlen pozitív hatással van –Végső kedvezményezettek: akik számára a projektből hosszú távon származnak előnyök. Partnerek: akik a projektet megvalósítják, és az eredményeket elérik.

8 Érdekeltek és főbb tulajdonságaik Érdekei, illetve hogyan hat rájuk a probléma Mennyire motiváltak a változtatásra és milyen befolyásosak Lehetőség a motiváció és érdekeltség megváltoztatására Érdekelt 1 Érdekelt 2 Érdekelt 3

9 Érdekeltek elemzése II. Érdekcsoportok Társadalmi, gazdasági jellemzők Érdekek és elvárások Érzékenység Lehetőségek és hiányosságok Következtetése k és ajánlások Érdekcsoport 1 … Érdekcsoport n Érdekcsoportok Elsődleges Másodlagos Ellenző Hátrányos helyzetűek ÉrdekekÉrdekforrásErőforrásSzerepkörHiányosságok Érdekcsoport 1 … Érdekcsoport n

10 Érdekeltek elemzése Elsődleges érdekeltek: közvetlen hatásuk van, vagy közvetlenül érintettek, akik nélkül kétséges a projekt végrehajthatósága Másodlagos érdekeltek: közvetetten vagy kisebb mértékben lehetnek hatással, illetve lehetnek érintettek. Az ő bevonásuk a projektbe szakaszosan szükséges, de folyamatosan nem. Ellenzők

11 Érdekeltek elemzése Hátrányos helyzetűek: nők, kisebbségek, fogyatékkal élők, stb. akik a projektben önerejükből nem biztos, hogy jelentőségüknek megfelelő módon részt tudnak venni. Érdekek: milyen módon kapcsolódnak? pl.: megélhetés, kulturális értékek, stb. Érdekforrás: mire alapul az érdekük? pl.: tulajdonosok, gazdálkodók, törvényi előírások

12 Érdekeltek elemzése Erőforrások: pénz, emberi erőforrások, infrastruktúra, információ stb. Szerepkör: együttműködő (konzorciumi partner) alvállalkozó, célcsoport, támogató szervezet, ellenőrző szervezet Hiányosságok: azon képességbeli hiányosságok, amelyek a projekt résztvevőket megakadályozhatják a szerepkörük betöltésében

13 12 Feladatterv A feladat a projekt olyan elemi egysége, amely –konkrét, számszerűsíthető eredménnyel jár –gyakorlati szempontból tovább nem bontható –költségvetés kapcsolható hozzá –elvégzésére felelős rendelhető (nem egy ember hajtja végre)

14 13 Feladatterv

15 14 Gantt diagram

16 15 Költségvetés Költségvetés tervezésének szempontjai –reális költségek számítással ill. árkalkulációval vagy ajánlattal alátámasztva –támogatható tevékenységek –támogatható költségnemek –támogatható felmerülési időszak –pályázati kiírás által megszabott belső arányok megtartása –ÁFA levonási jogosultság

17 16 Költségnemek Személyi költségek Személyi költségek járulékai Dologi költségek (ÁFA) Beruházás –építés –eszközbeszerzés Kiemelt tételek: –Rezsi (%-os, vagy tételesen meghatározott) –Útiköltség

18 17 Finanszírozási konstrukció Előfinanszírozás: a támogatás összegét előre utalják, amelynek a felhasználásáról elszámolást kell készíteni Utófinanszírozás: szakmai beszámoló alapján a támogatási összeget utólag utalják Szállítói finanszírozás: a szállítói számlákat a támogató közvetlenül a szállítónak fizeti ki

19 18 Pü-i jelleg A pályázó jellege szerint: –vállalkozás –nem vállalkozás A tevékenység jellegétől függően megkülönböztetünk: –jövedelmet nem termelő –jövedelemtermelő A tevékenység eredménye alapján: –pozitív DNR –negatív DNR Pályázó vállalkozás? Tevékenység jövedelem- termelő? Működési nettó bevétel negatív?

20 19 Pü-i elemzés Támogatási arány és támogatási összeg kiszámítása DIC = Pénzügyi beruházási költség PV (DIC)115 161 334 Diszkontált pénzügyi bevétel (a)52 641 246 Diszkontált üzemeltetési és karbantartási kltsg (b)37 240 816 Diszkontált pótlási költség (c)12 218 168 Diszkontált maradványérték (d)0 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b+d)3 182 262 Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR)111 979 071 Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)0,9724 Elszámolható költség (EC)121 959 881 Döntési összeg (DA=EC*R)103 665 899 Kedvezményezett hozzájárulása 18 293 982 Prioritási tengelyre vonatkozó maximális társfinanszírozási ráta (Max CRpa)0,85

21 20 Finanszírozási hiány kezelése Pályázati kiírások feltételei lehetnek: –jövedelemtermelő tevékenység nem támogatható –keletkező jövedelmet a projektre kell fordítani (pl. kamat) –keletkező jövedelemmel a támogatást csökkenteni kell –keletkező jövedelem aránya nem haladhatja meg a szükséges önrész arányát


Letölteni ppt "Pályázat és projekt menedzsment Schiberna Endre. Logikai keretmódszer Érdekeltek elemzése Probléma elemzés Célkitűzés elemzés Cél (stratégia) képzés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések