Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Budapest, 2008 Október 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Nyírség Fejlődéséért HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Budapest, 2008 Október 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Nyírség Fejlődéséért HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public."— Előadás másolata:

1 Budapest, 2008 Október 27. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Nyírség Fejlődéséért HK A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad. „ÖSSZEFOGÁS, PARTNERSÉG ÉS MEGÚJULÁS A NYÍRSÉGBEN”

2 1 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

3 2 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Nyírség Fejlődéséért HK – Összefoglaló a térségről A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 16 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 50%-a, 8 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 11 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A(z) Nyírség Fejlődéséért HK területe 26 települést foglal magába, melyek közül 2 város. A térség lakossága 47,222 fő, a városokban élő lakosok száma 5,306 fő

4 3 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Közszféra szektor Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség Települé- sek száma Városok száma 47,222 26 2 Kereskedelem, javítás Vállalk. száma létszám szerint (db)Legtöbb vállalk. adó szektor Közszféra Legnagyobb fogl. szektor Általános információk Négy legnépesebb település Hodász 3,482 fő 3,318 fő 3,054 fő 3,037 fő Nyírbogát Nyírlugos Nyírbéltek Települések száma, ahol......nincs szélessávú internet...nem elérhető mindhárom mobilhálózat...nincs helyközi autóbusz-megálló...van közművesített, köz- úton elérhető ipari park Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok 7 3 0 0 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 23 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 16 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 Nyírség Fejlődéséért HK – Általános áttekintés Hátrányos helyzetű települések száma

5 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A legtöbb forrás – 1,406,252 EUR – a A turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímhez lett rendelve Nyírség Fejlődéséért HK – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve ▪Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása ▪A turisztikai tevékenységek ösztönzése ▪Falumegújítás és -fejlesztés ▪A kulturális örökség megőrzése ▪Leader közösségi fejlesztés ▪Leader vállalkozás fejlesztés ▪Leader képzés ▪Leader rendezvény ▪Leader térségen belüli szakmai együttműködések ▪Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések ▪Leader komplex projekt HPME-k száma (db) ▪2▪2 ▪4▪4 ▪3▪3 ▪2▪2 ▪9▪9 ▪1▪1 ▪7▪7 ▪2▪2 Allokált forrás (EUR) ▪1,074,219 ▪1,406,252 ▪1,347,656 ▪685,920 ▪1,223,039 ▪136,719 ▪253,907 ▪175,782

6 5 Nyírség Fejlődéséért HK - Legfontosabb probléma és lehetőség A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis Legfontosabb problémaLegfontosabb lehetőség ▪Hiányos infrastruktúra: rossz minőségűek a települések belső útjai, kevés a kerékpárút, nem megfelelő a hulladékkezelés, gyenge az informatikai hálózat kiépítettsége. ▪Magas a munkanélküliség, alacsonyak a jövedelmi viszonyok. A képzett munkaerő elvándorol, a hátrányos helyzetű csoportok száma növekszik. ▪Alacsony a vállalkozói aktivitás, nincs számukra megfelelő szakmai és érdekvédelmi szolgáltatás. Alacsony a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képessége, kevés a vendégéjszakák száma. ▪Kiépítetlen a térség szervező-információs háttere, nincs térségi marketing. ▪Alacsony szintű az összefogás, gyenge a települések közötti kooperáció ▪Határmenti fekvésből adódóan a határon túli gazdasági kapcsolatokat segítő programok köre bővül, a meglévő történelmi, kulturális és a turisztikai együttműködések tovább erősödnek, stabilabbá válik azok fejleszthetősége. Felértékelődtek az összefogásra épülő fejlesztések. ▪Az M3-as autópálya közelsége fokozza a gazdasági fejlődést, növeli a munkahelyteremtés lehetőségét. ▪Dinamikusan növekszik a természeti-, vallási- és termálturizmus térhódítása, fokozott az igény e kikapcsolódási formákra, a zarándoklatok egyfajta reneszánszukat élik. ▪Innovatív ötletekkel és megvalósítási szándékkal teli, aktív civil szervezetek jelenléte.

7 6 A térség belső természeti, gazdasági és társadalmi erőforrásainak fenntartható hasznosítása a turisztika vallási és természeti értékeinek kiemelt kezelésével, a nyírségi hagyományok továbbéltetésével, valamint a térségen belüli és kívüli, a határokon is átnyúló együttműködések elmélyítésével. Az itt élők számára élhetőbb, biztonságosabb környezet kialakítása, az életminőség javítása az esélyegyenlőség figyelembevételével, összehangolt aktív cselekvéssel. A minőségi élet az alábbi területek kiemelt fejlesztésével valósul meg: A térség versenyképességének javítása a vonzó településkép kialakításával, a meglévő vállalkozások fejlesztésével, újak létrehozásának ösztönzésével, illetve a munkaerőpiac helyi igényeihez igazodó emberi erőforrás fejlesztésével. A turisztika fejlesztése kiemelten a vallási-, az öko- és a termálturizmusra irányul, az azokra épülő gazdasági tevékenységek stabilizálásával, innovatív fejlesztésekkel, valamint a térség turisztikai adottságainak széleskörű megismertetésével. A fejlődés lényeges eleme a térségben élők belső összetartozásának erősítése, a meglévő kulturális és történelmi hagyományok ápolása, a természeti- és társadalmi értékek megbecsülésére, valamint az összefogás értékelésére irányuló gondolkodásmód kialakítása. A térség belső természeti, gazdasági és társadalmi erőforrásainak fenntartható hasznosítása a turisztika vallási és természeti értékeinek kiemelt kezelésével, a nyírségi hagyományok továbbéltetésével, valamint a térségen belüli és kívüli, a határokon is átnyúló együttműködések elmélyítésével. Az itt élők számára élhetőbb, biztonságosabb környezet kialakítása, az életminőség javítása az esélyegyenlőség figyelembevételével, összehangolt aktív cselekvéssel. A minőségi élet az alábbi területek kiemelt fejlesztésével valósul meg: A térség versenyképességének javítása a vonzó településkép kialakításával, a meglévő vállalkozások fejlesztésével, újak létrehozásának ösztönzésével, illetve a munkaerőpiac helyi igényeihez igazodó emberi erőforrás fejlesztésével. A turisztika fejlesztése kiemelten a vallási-, az öko- és a termálturizmusra irányul, az azokra épülő gazdasági tevékenységek stabilizálásával, innovatív fejlesztésekkel, valamint a térség turisztikai adottságainak széleskörű megismertetésével. A fejlődés lényeges eleme a térségben élők belső összetartozásának erősítése, a meglévő kulturális és történelmi hagyományok ápolása, a természeti- és társadalmi értékek megbecsülésére, valamint az összefogás értékelésére irányuló gondolkodásmód kialakítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Nyírség Fejlődéséért HK – A stratégia alapvető célja

8 7 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

9 8 „Legyen gondod rá, hogy bárki, aki felkeres, jobb és boldogabb legyen akkor, amikor elmegy.” Teréz anya A Közösség települései által lefedett terület a kedvező földrajzi elhelyezkedés, a három országhatár és az M3- as autópálya közelsége ellenére, az ország legelmaradottabb térségei közé tartozik, de mégis éves szinten öt – hatszázezer látogatója van. E vonzás középpontjában a vallási turizmus áll, mivel Máriapócsra, a „Könnyező Szűz Máriához” több mint háromszáz éve, zarándokként érkeznek az idelátogatók vallásuk gyakorlása, hitük megerősítése céljából. Mindemellett növekszik azok száma is, akik mint turisztikai látványosságot választják úti célként a Nemzet Szentélyét. Ez a különleges adottság országos és nemzetközi szinten is egyedivé teszi a térséget, azonban még sincs megfelelő mértékben kihasználva ez a „kincs”. Az utóbbi évtizedekben a zarándokszokások megváltoztak, a látogatók térségben eltöltött ideje több napról pár órára mérséklődött, mivel nem találnak olyan kiegészítő tevékenységet, amelyek biztosítanák a látogatók számára a hosszabb idejű kikapcsolódást. Ez visszavetette a vallási turizmushoz kapcsolódó vállalkozások növekedését. Kiemelkedő értékkel bírnak a Nyírségben található természeti kincsek, melyek szintén kiaknázatlanok, azonban mégis óriási lehetőséget jelentenek az integrált fejlődésben. Az egyik „kincs” a Natura 2000 természetvédelmi területek megléte (Bátorligeti Őslápok, Csikós lápok, Júlia-liget), az evolúcióban egyedi állat (elevenen szülő gyík) és jégkorszakból fennmaradt növényvilág. A másik „kincs” a térség alatt húzódó bevizsgált gyógyvíz, amely a termál- és wellness turizmus kialakítását preferálja. A településeken a vonzerő-adottságok többsége önmagában egyedi vonzást nem képvisel. Az építészeti értékek, a templomok, kúriák, gazdasági és egyéb épületek állaga a rendszeres karbantartás és gondozás hiánya miatt folyamatosan romlik. A településközpontok is fokozatosan leépülnek az épített környezet alacsony színvonala miatt, a belső környezet minősége stagnál, vagy romlik. „Legyen gondod rá, hogy bárki, aki felkeres, jobb és boldogabb legyen akkor, amikor elmegy.” Teréz anya A Közösség települései által lefedett terület a kedvező földrajzi elhelyezkedés, a három országhatár és az M3- as autópálya közelsége ellenére, az ország legelmaradottabb térségei közé tartozik, de mégis éves szinten öt – hatszázezer látogatója van. E vonzás középpontjában a vallási turizmus áll, mivel Máriapócsra, a „Könnyező Szűz Máriához” több mint háromszáz éve, zarándokként érkeznek az idelátogatók vallásuk gyakorlása, hitük megerősítése céljából. Mindemellett növekszik azok száma is, akik mint turisztikai látványosságot választják úti célként a Nemzet Szentélyét. Ez a különleges adottság országos és nemzetközi szinten is egyedivé teszi a térséget, azonban még sincs megfelelő mértékben kihasználva ez a „kincs”. Az utóbbi évtizedekben a zarándokszokások megváltoztak, a látogatók térségben eltöltött ideje több napról pár órára mérséklődött, mivel nem találnak olyan kiegészítő tevékenységet, amelyek biztosítanák a látogatók számára a hosszabb idejű kikapcsolódást. Ez visszavetette a vallási turizmushoz kapcsolódó vállalkozások növekedését. Kiemelkedő értékkel bírnak a Nyírségben található természeti kincsek, melyek szintén kiaknázatlanok, azonban mégis óriási lehetőséget jelentenek az integrált fejlődésben. Az egyik „kincs” a Natura 2000 természetvédelmi területek megléte (Bátorligeti Őslápok, Csikós lápok, Júlia-liget), az evolúcióban egyedi állat (elevenen szülő gyík) és jégkorszakból fennmaradt növényvilág. A másik „kincs” a térség alatt húzódó bevizsgált gyógyvíz, amely a termál- és wellness turizmus kialakítását preferálja. A településeken a vonzerő-adottságok többsége önmagában egyedi vonzást nem képvisel. Az építészeti értékek, a templomok, kúriák, gazdasági és egyéb épületek állaga a rendszeres karbantartás és gondozás hiánya miatt folyamatosan romlik. A településközpontok is fokozatosan leépülnek az épített környezet alacsony színvonala miatt, a belső környezet minősége stagnál, vagy romlik. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2

10 9 Kiegészítő vonzelemet jelentenek viszont a szabadidő aktív eltöltésére lehetőséget kínáló létesítmények, melyek típusát a települések lakóinak igényeihez igazították a helyi önkormányzatok, illetve a vállalkozók (szabadidő-és sportcentrumok, halastavak, vadászházak stb.). Fokozza a versenyképesség növelését az élő néphagyományok, a helyi és a térségi összefogáson alapuló, valamint határon átnyúló gasztronómiai, kulturális, turisztikai rendezvények megléte. A lakosság többsége dolgos, a községéért tenni akaró, vendégszerető, akikben az évszázadok során kialakult az idelátogatók fogadásának kultúrája. A meglévő vonzerő változatossága az itt élő emberekben is számtalan ötlet, konkrét projektjavaslat megfogalmazását indította el, amelyek az egyes adottság-elemek összekapcsolásának, a települési értékek innovatív módon való bemutatásának szükségességét vetítik előre. Kiegészítő vonzelemet jelentenek viszont a szabadidő aktív eltöltésére lehetőséget kínáló létesítmények, melyek típusát a települések lakóinak igényeihez igazították a helyi önkormányzatok, illetve a vállalkozók (szabadidő-és sportcentrumok, halastavak, vadászházak stb.). Fokozza a versenyképesség növelését az élő néphagyományok, a helyi és a térségi összefogáson alapuló, valamint határon átnyúló gasztronómiai, kulturális, turisztikai rendezvények megléte. A lakosság többsége dolgos, a községéért tenni akaró, vendégszerető, akikben az évszázadok során kialakult az idelátogatók fogadásának kultúrája. A meglévő vonzerő változatossága az itt élő emberekben is számtalan ötlet, konkrét projektjavaslat megfogalmazását indította el, amelyek az egyes adottság-elemek összekapcsolásának, a települési értékek innovatív módon való bemutatásának szükségességét vetítik előre. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2

11 10 A Nyírség vízhálózatát többnyire mesterségesen létrehozott „nyírvíz-csatornák" alkotják. Természetes felszíni vízfolyás, illetve víztározó elenyészve van a térségben. A kommunális szennyvíz szikkasztása a talajvíz folyamatos szennyezését eredményezi, így a felszín közeli vízrétegek vizei az egész térségben elszennyeződtek, emberi fogyasztásra alkalmatlanok. Továbbá gondot jelent a települések külterületén található mezőgazdálkodási területek belvizeinek elvezetése is. A földfelszín alatt minősített gyógy- és termálvíz van, melynek megléte jelenleg még nincs kihasználva, de Máriapócson működő termálkút található, melynek vízét használják a helyi és környékbeli lakosság. A termálvíz, mint természeti érték lehetőséget biztosít egyrészt az újszerű energiahordozók felhasználására (hőcserélők, geotermikus erőművek), másrészt a termál turizmus kiépítésére. A Nyírség természetes élővilága mészmentes, enyhén savanyú homoktalajon fejlődött ki, a homok az uralkodó talajtípus. A szélerózió (defláció) a megye területének egyhatodán veszélyezteti a termőtalajt, ami érinti a térséget is. A Nyírség homokvidékén a buckaközökben a körülményektől függően lápok, láprétek, láp- és ligeterdők található. A kiemelt jelentőségű természetvédelmi Natura 2000 területek a Hortobágyi Nemzeti Park része, amely az ökoturizmus kialakításának és fejlesztésének lehetőségét hordozza magában. E területek: Ömbölyi-erdő, Fényi-erdő, Bátorligeti Nagy-legelő, nyírpilisi Újtanyai-lápok, nyírbélteki Bika-rét, nyírgyulaji Kis-rét, nyírlugosi Gúti-erdőrész, Nyírmihálydi-legelő, piricsei Júlia-liget, pócspetrii Csikós-lápok, Teremi-erdő, Nyírség-peremi-égerségek. A környezetterhelés alacsonynak mondható, köszönhető ez a térség viszonylagos fejletlenségének, az alacsony fokú iparosodottságnak, a zsúfolt főutaktól való mentességnek. A Nyírség vízhálózatát többnyire mesterségesen létrehozott „nyírvíz-csatornák" alkotják. Természetes felszíni vízfolyás, illetve víztározó elenyészve van a térségben. A kommunális szennyvíz szikkasztása a talajvíz folyamatos szennyezését eredményezi, így a felszín közeli vízrétegek vizei az egész térségben elszennyeződtek, emberi fogyasztásra alkalmatlanok. Továbbá gondot jelent a települések külterületén található mezőgazdálkodási területek belvizeinek elvezetése is. A földfelszín alatt minősített gyógy- és termálvíz van, melynek megléte jelenleg még nincs kihasználva, de Máriapócson működő termálkút található, melynek vízét használják a helyi és környékbeli lakosság. A termálvíz, mint természeti érték lehetőséget biztosít egyrészt az újszerű energiahordozók felhasználására (hőcserélők, geotermikus erőművek), másrészt a termál turizmus kiépítésére. A Nyírség természetes élővilága mészmentes, enyhén savanyú homoktalajon fejlődött ki, a homok az uralkodó talajtípus. A szélerózió (defláció) a megye területének egyhatodán veszélyezteti a termőtalajt, ami érinti a térséget is. A Nyírség homokvidékén a buckaközökben a körülményektől függően lápok, láprétek, láp- és ligeterdők található. A kiemelt jelentőségű természetvédelmi Natura 2000 területek a Hortobágyi Nemzeti Park része, amely az ökoturizmus kialakításának és fejlesztésének lehetőségét hordozza magában. E területek: Ömbölyi-erdő, Fényi-erdő, Bátorligeti Nagy-legelő, nyírpilisi Újtanyai-lápok, nyírbélteki Bika-rét, nyírgyulaji Kis-rét, nyírlugosi Gúti-erdőrész, Nyírmihálydi-legelő, piricsei Júlia-liget, pócspetrii Csikós-lápok, Teremi-erdő, Nyírség-peremi-égerségek. A környezetterhelés alacsonynak mondható, köszönhető ez a térség viszonylagos fejletlenségének, az alacsony fokú iparosodottságnak, a zsúfolt főutaktól való mentességnek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 1/2

12 11 Nincs jelentős szennyezőanyag kibocsátó telep, valamint az alacsony népsűrűség is kevesebb terhelést jelent. A közúti közlekedés következtében a térség területén áthaladó 471-es fő út mentén alakulhat ki magasabb szennyezőanyag kibocsátás. Az alacsony környezetterhelés, az érintetlen természeti környezet bejárhatósága indokolttá teszi a térség kerékpárút hálózatának kiépítését. A jelenlegi települési hulladéklerakó telepek potenciális szennyező-forrásnak tekinthetők, a kommunális infrastruktúrák nem megfelelő kiépítettsége a környezet szennyezését jelenti. A településeken csak a kommunális hulladék elszállítását biztosítja az önkormányzat, a veszélyes és egyéb hulladékokról a lakosság gondoskodik, így azok nem kerülnek szakszerű megsemmisítésre. A szelektív hulladékgyűjtés a térségben nem alakult ki. A Sz-Sz-B Megye Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Koncepciója tartalmazza a hulladék elhelyezésére és feldolgozására a megoldást. A térség természeti adottságát tekintve a napsütéses órák száma magas, ezen adottság lehetőséget teremt a napenergia kihasználására, különösen az energiaellátástól elszeparált területeken (pl.: természetvédelmi turisztikai központok, külterületi, erdei létesítmények). Nincs jelentős szennyezőanyag kibocsátó telep, valamint az alacsony népsűrűség is kevesebb terhelést jelent. A közúti közlekedés következtében a térség területén áthaladó 471-es fő út mentén alakulhat ki magasabb szennyezőanyag kibocsátás. Az alacsony környezetterhelés, az érintetlen természeti környezet bejárhatósága indokolttá teszi a térség kerékpárút hálózatának kiépítését. A jelenlegi települési hulladéklerakó telepek potenciális szennyező-forrásnak tekinthetők, a kommunális infrastruktúrák nem megfelelő kiépítettsége a környezet szennyezését jelenti. A településeken csak a kommunális hulladék elszállítását biztosítja az önkormányzat, a veszélyes és egyéb hulladékokról a lakosság gondoskodik, így azok nem kerülnek szakszerű megsemmisítésre. A szelektív hulladékgyűjtés a térségben nem alakult ki. A Sz-Sz-B Megye Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Koncepciója tartalmazza a hulladék elhelyezésére és feldolgozására a megoldást. A térség természeti adottságát tekintve a napsütéses órák száma magas, ezen adottság lehetőséget teremt a napenergia kihasználására, különösen az energiaellátástól elszeparált területeken (pl.: természetvédelmi turisztikai központok, külterületi, erdei létesítmények). Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség környezeti állapota 2/2

13 12 Az adatlapok és az elmondottak tanulságai szerint átlagban a lakosság 17-23 %-a munkanélküli, ami az aktívkorú munkaképes lakosság több mint 50 %-a. A helyzetelemzés szerint a helyi vállalkozások néhány kivételtől eltekintve mikro-vállalkozások, a foglalkoztatottak száma pedig alig éri el legjobb esetben az öt főt. A vállalkozások tőkeszegények, a nagy foglalkoztatók viszont a térségi központokban munkaerőhiánnyal küszködnek. A munkaképes lakosság képzetlen, vagy olyan képesítéssel rendelkezik, amely jelenleg nem piacképes. A helyzetelemzés során világosan látszik, hogy azok a települések, ahol kis számban, vagy nincs roma kisebbség, folyamatos lélekszámcsökkenéssel és elöregedéssel küzdenek. Ezzel ellentétben ahol nagyszámú a roma kisebbség, növekszik a település lélekszáma. Azonban minden településre igaz, hogy kitermelődött értelmisége elvándorol lakhelyéről. Az ok egyértelmű: képességei és lehetőségei nincsenek párhuzamban. Infrastruktúrális szempontból a belterületi utak 95%-a aszfaltozott, vezetékes ivóvíz és elektromos hálózat ellátottság közel 100%-os,. Szennyvízcsatorna rendszer kiépítettsége a térségben 20%-os. Szélessávú internet a települések 73%-án elérhető, de kiépített hálózat csak a települések 30%-án érhető el a teljes lakosság számára. Az adatlapok és az elmondottak tanulságai szerint átlagban a lakosság 17-23 %-a munkanélküli, ami az aktívkorú munkaképes lakosság több mint 50 %-a. A helyzetelemzés szerint a helyi vállalkozások néhány kivételtől eltekintve mikro-vállalkozások, a foglalkoztatottak száma pedig alig éri el legjobb esetben az öt főt. A vállalkozások tőkeszegények, a nagy foglalkoztatók viszont a térségi központokban munkaerőhiánnyal küszködnek. A munkaképes lakosság képzetlen, vagy olyan képesítéssel rendelkezik, amely jelenleg nem piacképes. A helyzetelemzés során világosan látszik, hogy azok a települések, ahol kis számban, vagy nincs roma kisebbség, folyamatos lélekszámcsökkenéssel és elöregedéssel küzdenek. Ezzel ellentétben ahol nagyszámú a roma kisebbség, növekszik a település lélekszáma. Azonban minden településre igaz, hogy kitermelődött értelmisége elvándorol lakhelyéről. Az ok egyértelmű: képességei és lehetőségei nincsenek párhuzamban. Infrastruktúrális szempontból a belterületi utak 95%-a aszfaltozott, vezetékes ivóvíz és elektromos hálózat ellátottság közel 100%-os,. Szennyvízcsatorna rendszer kiépítettsége a térségben 20%-os. Szélessávú internet a települések 73%-án elérhető, de kiépített hálózat csak a települések 30%-án érhető el a teljes lakosság számára. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/1

14 13 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely- szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység

15 14 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Az egyes szektorok jelentősége a térségben A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) ▪A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából ▪Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai –Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás –Kereskedelem, javítás 1. Sok kis/közepes méretű vállalat2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat

16 15 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Vállalkozások szektor szerinti megoszlása A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 29%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektorok részesedése 14% 7% 29% 8% 9% 7% 0% 15% 3%

17 16 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel *A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Közigazgatás, védelem, társadalom- biztosítás, oktatás, egészségügy Szektorok részesedése 10% 27% 11% 2% 7% 3% 2% 33% 5% 1% Egyéb tevékenység 0%

18 17 Forrás:HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 18.9%, ami 4.2 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) ▪Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 18.9% ▪Változás 2003-hoz képest 4.2 százalékpont

19 18 A rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás, az állami gazdaságok és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszűnése kedvezőtlenül hatott a térség foglalkoztatási helyzetére. A felszabaduló munkaerő egy része elvándorolt a térségből, ingázik, vagy rövidebb-hosszabb megszakításokkal munkanélküli. A településekre jellemző a munkanélküliek magas aránya, a foglalkoztatottak nagy része vagy az önkormányzatoknál, illetve azok intézményekben (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola) dolgozik, vagy a helyi szolgáltató szektorban, kereskedelmi egységekben. A munkanélküliek összetételét iskolai végzettségek alapján vizsgálva legnagyobb részét a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a szakmunkások teszik ki. A helyi vállalkozások jelentős része tőkeszegény mikro-vállalkozás, az általuk foglalkoztatottak száma pedig alig éri el legjobb esetben az öt főt. A munkaképes lakosság képzetlen, vagy nem rendelkezik piacképes képesítéssel. Újra előtérbe kerül az országos átlaghoz viszonyított roma kisebbség különösen magas számú aránya. A magas munkanélküliséggel rendelkező térségben a foglalkoztatásból kiszorult népesség szociális segélyezése és közfoglalkoztatása meghaladja a helyi önkormányzatok erőforrásait, és jelentősen hozzájárul a helyi társadalom és gazdaság elmaradásához. A helyzetelemzéshez kapcsolódó mikrotérségi fórumokon tapasztaltak szerint ez a helyzet igen éles ellentéteket szül. Minden fórumon alap téma volt a segélyrendszer azonnali és radikális megváltoztatásának szükségessége. A bérek, jövedelmek alakulása befolyásolja a lakosság életszínvonalát, a fizetőképes keresletét. Az alacsony bérszínvonal az egyik fő oka a népesség elvándorlásának, főleg a magasabban képzettek körében. A lakosság jövedelmi viszonyáról legjobban a személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem ad képet. Ezt vizsgálva a közösség települései között jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Kiugróan alacsony az adózók aránya azokon a településeken, ahol magas a munkanélküliség, és a roma népesség is meghatározóan jelen van. A rendszerváltást követő gazdasági szerkezetváltás, az állami gazdaságok és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek megszűnése kedvezőtlenül hatott a térség foglalkoztatási helyzetére. A felszabaduló munkaerő egy része elvándorolt a térségből, ingázik, vagy rövidebb-hosszabb megszakításokkal munkanélküli. A településekre jellemző a munkanélküliek magas aránya, a foglalkoztatottak nagy része vagy az önkormányzatoknál, illetve azok intézményekben (polgármesteri hivatal, óvoda, iskola) dolgozik, vagy a helyi szolgáltató szektorban, kereskedelmi egységekben. A munkanélküliek összetételét iskolai végzettségek alapján vizsgálva legnagyobb részét a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a szakmunkások teszik ki. A helyi vállalkozások jelentős része tőkeszegény mikro-vállalkozás, az általuk foglalkoztatottak száma pedig alig éri el legjobb esetben az öt főt. A munkaképes lakosság képzetlen, vagy nem rendelkezik piacképes képesítéssel. Újra előtérbe kerül az országos átlaghoz viszonyított roma kisebbség különösen magas számú aránya. A magas munkanélküliséggel rendelkező térségben a foglalkoztatásból kiszorult népesség szociális segélyezése és közfoglalkoztatása meghaladja a helyi önkormányzatok erőforrásait, és jelentősen hozzájárul a helyi társadalom és gazdaság elmaradásához. A helyzetelemzéshez kapcsolódó mikrotérségi fórumokon tapasztaltak szerint ez a helyzet igen éles ellentéteket szül. Minden fórumon alap téma volt a segélyrendszer azonnali és radikális megváltoztatásának szükségessége. A bérek, jövedelmek alakulása befolyásolja a lakosság életszínvonalát, a fizetőképes keresletét. Az alacsony bérszínvonal az egyik fő oka a népesség elvándorlásának, főleg a magasabban képzettek körében. A lakosság jövedelmi viszonyáról legjobban a személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem ad képet. Ezt vizsgálva a közösség települései között jelentős eltéréseket tapasztalhatunk. Kiugróan alacsony az adózók aránya azokon a településeken, ahol magas a munkanélküliség, és a roma népesség is meghatározóan jelen van. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2

20 19 Bár a Leader nem foglalkoztató program, de alkalmas a roma közösségek felzárkóztatására, a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, így növelhető a roma lakosság foglalkoztatási rátája, esélyei a közmunka világából a nyílt munkaerőpiacra való visszatérésre. Nyírbátornak, mint térségközpontnak erőteljes gazdasági szerepe van a térségi szinten magas létszámot foglalkoztató vállalkozásaival (MSK, COLOPLAST, növényolajgyár, cipőgyár, tekercselőgyár, Petis-Művek stb). Ezek az üzemek vagy nem tudják megfelelő képzettségű erőforrással feltölteni a szükségletüket, vagy alulfinanszírozottak és minimális a megkereshető reálbér, így nem kapnak megfelelőszámú munkaerőt, vagy megszüntetik az üzemrészeiket, így létszámleépítésekre kerül sor. A dolgozók óriási bizonytalanságban élik hétköznapjaikat. A térségben magas számú a könnyűipari szabad kapacitás (cipőfelsőrész készítő, szabó-varró, műszergyártó), de nincs ezzel párhuzamosan olyan vállalkozás a térségbe, ami felszívja ezt a munkaerőt. Bár a Leader nem foglalkoztató program, de alkalmas a roma közösségek felzárkóztatására, a foglalkoztatási lehetőségek bővítésére, így növelhető a roma lakosság foglalkoztatási rátája, esélyei a közmunka világából a nyílt munkaerőpiacra való visszatérésre. Nyírbátornak, mint térségközpontnak erőteljes gazdasági szerepe van a térségi szinten magas létszámot foglalkoztató vállalkozásaival (MSK, COLOPLAST, növényolajgyár, cipőgyár, tekercselőgyár, Petis-Művek stb). Ezek az üzemek vagy nem tudják megfelelő képzettségű erőforrással feltölteni a szükségletüket, vagy alulfinanszírozottak és minimális a megkereshető reálbér, így nem kapnak megfelelőszámú munkaerőt, vagy megszüntetik az üzemrészeiket, így létszámleépítésekre kerül sor. A dolgozók óriási bizonytalanságban élik hétköznapjaikat. A térségben magas számú a könnyűipari szabad kapacitás (cipőfelsőrész készítő, szabó-varró, műszergyártó), de nincs ezzel párhuzamosan olyan vállalkozás a térségbe, ami felszívja ezt a munkaerőt. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2

21 20 *Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada **Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból Legjelentősebb szektor Legjelentősebb település Foglalkoztatás abszolút értelemben Foglalkoztatás relatív értelemben LeírásÉrték ▪A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma ▪Máriapócs székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma ▪A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 8 db 2 db 748 fő 9% A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 9%- át adja a térségen belüli foglalkoztatás- nak

22 21 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik Szektor ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Fogl. száma (fő) ▪300 ▪115 ▪89 ▪75 ▪44 Árbevétel (ezer Ft) ▪28,000,0 00 ▪635,357 Működés helye a térségben ▪Nyírgelse ▪Nyírmeggyes ▪Máriapócs ▪Encsencs ▪Bátorliget Főtevékenység ▪1512 Baromfihús feldolgozása, tartósítása ▪1533 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás ▪1589 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása ▪1120 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás Név ▪Viziszárnyas Kft ▪Parmen Rt. ▪Gloster Kft. ▪Pro-team Kft. ▪Szamos Kft 1 2 3 4 5

23 22 Forrás:HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Szektor Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Működés helye a térségben Főtevékenység ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás ▪Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪35 ▪30 ▪22 ▪20 ▪18 ▪118,259 ▪19,520 ▪Pócspetri ▪Nyírmeggyes ▪Piricse ▪Tiborszállás ▪Máriapócs ▪0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése ▪1581 Kenyér, friss tésztaféle gyártása ▪3663 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar ▪2010 Fűrészárugyártás ▪0130 Vegyes gazdálkodás A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 8 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik ▪Petri MG. Szolgáltató Szövetkezet Név ▪Repart Kft. ▪KEB Fabriker Bt. ▪Kegye-Farm Kft. ▪Nyírsütő Kft. 6 7 8 9 10

24 23 A térségben az ezer főre jutó vállalkozások száma a megyei átlag felét éri csak el, ami önmagában is problémát jelent, ráadásul a működő vállalkozások versenyképessége is gyenge. A vállalkozások több mint háromnegyede egyéni vállalkozóként működik, melyek nem képesek felszívni a szabad a munkaerő-kapacitást töredékét sem. A vállalkozások jelentős része a szolgáltatásban, különös tekintettel a vendéglátóipar, a kereskedelem és a fuvarozás területén, illetve a mezőgazdaságban tevékenykedik, ellátási területük településszintű. A vállalkozói aktivitás valamennyi településen rendkívül alacsony, ugyanakkor mikro-térségi fórumokon sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódott meg, de hiányzik a vállalkozások elindításához, illetve a tevékenységi körök bővítéséhez, a minőségi szolgáltatások biztosításához szükséges anyagi forrás. Problémát jelent, hogy magas a kevés főt foglalkoztató, tőkeszegény, működési problémákkal küzdő úgynevezett. „kényszervállalkozások” száma, amelyek nem tudnak érdemben bekapcsolódni a regionális gazdaságba, gazdasági teljesítményük növelésének, pedig korlátozottak a lehetőségei. Összességében elmondható, hogy alacsony a vállalkozói kedv és vállalkozói aktivitás is. Magas a mezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők száma, ennek ellenére mégis veszni látszik a területre jellemző növénykultúrák hagyománya (almatermesztés, meggy, dohány) Hiányzik feldolgozóipar, a helyi jellegzetességű termékek pedig a jogi szabályozás következtében nem jelennek meg a helyi kereskedelemben (házi szilva-, almapálinka, meggybor stb.). A fafeldolgozó iparra épülő vállalkozások fejlődési lehetőségei azonban kimagaslóak, mivel nagyarányú erdősültség jellemzi a térséget. Az állattenyésztés is megcsappant (sertés, juh, szarvasmarha), mert az állattartás nem kellően támogatott a mezőgazdaság körében. A térségben az ezer főre jutó vállalkozások száma a megyei átlag felét éri csak el, ami önmagában is problémát jelent, ráadásul a működő vállalkozások versenyképessége is gyenge. A vállalkozások több mint háromnegyede egyéni vállalkozóként működik, melyek nem képesek felszívni a szabad a munkaerő-kapacitást töredékét sem. A vállalkozások jelentős része a szolgáltatásban, különös tekintettel a vendéglátóipar, a kereskedelem és a fuvarozás területén, illetve a mezőgazdaságban tevékenykedik, ellátási területük településszintű. A vállalkozói aktivitás valamennyi településen rendkívül alacsony, ugyanakkor mikro-térségi fórumokon sok innovatív vállalkozói ötlet fogalmazódott meg, de hiányzik a vállalkozások elindításához, illetve a tevékenységi körök bővítéséhez, a minőségi szolgáltatások biztosításához szükséges anyagi forrás. Problémát jelent, hogy magas a kevés főt foglalkoztató, tőkeszegény, működési problémákkal küzdő úgynevezett. „kényszervállalkozások” száma, amelyek nem tudnak érdemben bekapcsolódni a regionális gazdaságba, gazdasági teljesítményük növelésének, pedig korlátozottak a lehetőségei. Összességében elmondható, hogy alacsony a vállalkozói kedv és vállalkozói aktivitás is. Magas a mezőgazdasági vállalkozók, az őstermelők száma, ennek ellenére mégis veszni látszik a területre jellemző növénykultúrák hagyománya (almatermesztés, meggy, dohány) Hiányzik feldolgozóipar, a helyi jellegzetességű termékek pedig a jogi szabályozás következtében nem jelennek meg a helyi kereskedelemben (házi szilva-, almapálinka, meggybor stb.). A fafeldolgozó iparra épülő vállalkozások fejlődési lehetőségei azonban kimagaslóak, mivel nagyarányú erdősültség jellemzi a térséget. Az állattenyésztés is megcsappant (sertés, juh, szarvasmarha), mert az állattartás nem kellően támogatott a mezőgazdaság körében. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2

25 24 8-10 évvel ezelőtt országos program támogatta a szarvasmarha kivágást így az állatállomány töredékére csökkent azokon a településeken, ahol az egyik fő megélhetési formát jelentette (Nyírbéltek, Penészlek). Penészleken tejfeldolgozó üzem épült néhány éve erre az ágazatra, de ma az üzem a térségen kívülről „importálja” a szükséges alapanyagot, holott a termelői adottságok és a mezőgazdasági kultúra lehetőséget adna a szarvasmarha tartásra. A térség vállalkozóinak legjellemzőbb nehézségei, problémái: forrásszerzési nehézsége: hitelek megszerzése, pályázati lehetőségek kihasználása; korszerűtlen technikai háttér; a vállalkozásszervezési kultúrában mutatkozó hiányosságok; széttagolt, elkülönült vállalkozási struktúra, a kelleténél gyengébb összefogás; az informatika alkalmazásának, elterjedtségének alacsony színvonala; a külső tanácsadási szolgáltatások iránti bizalmatlanság; túlzott és növekvő bürokrácia, az adminisztratív követelmények miatt jelentkező terhek; a hiányzó szakmai utánpótlás, a szakképzés rájuk háruló nagyobb terhe; a jogszabályoknak való megfelelés problémái, költségkihatásai. 8-10 évvel ezelőtt országos program támogatta a szarvasmarha kivágást így az állatállomány töredékére csökkent azokon a településeken, ahol az egyik fő megélhetési formát jelentette (Nyírbéltek, Penészlek). Penészleken tejfeldolgozó üzem épült néhány éve erre az ágazatra, de ma az üzem a térségen kívülről „importálja” a szükséges alapanyagot, holott a termelői adottságok és a mezőgazdasági kultúra lehetőséget adna a szarvasmarha tartásra. A térség vállalkozóinak legjellemzőbb nehézségei, problémái: forrásszerzési nehézsége: hitelek megszerzése, pályázati lehetőségek kihasználása; korszerűtlen technikai háttér; a vállalkozásszervezési kultúrában mutatkozó hiányosságok; széttagolt, elkülönült vállalkozási struktúra, a kelleténél gyengébb összefogás; az informatika alkalmazásának, elterjedtségének alacsony színvonala; a külső tanácsadási szolgáltatások iránti bizalmatlanság; túlzott és növekvő bürokrácia, az adminisztratív követelmények miatt jelentkező terhek; a hiányzó szakmai utánpótlás, a szakképzés rájuk háruló nagyobb terhe; a jogszabályoknak való megfelelés problémái, költségkihatásai. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2

26 25 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Non-profit szervezetek a térségben Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Kultúrával kapcsolatos tevékenység7 Vallással kapcsolatos tevékenység4 Sporttal kapcsolatos tevékenység16 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység27 Oktatással kapcsolatos tevékenység17 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység 0 Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 0 Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 12 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 1 Non-profit szervezet típusa Számuk a térségben Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 0 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 10 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 4 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 1 Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 13 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység 1 Nemzetközi kapcsolatok0 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 5 Politikai tevékenység0 A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg

27 26 A szocializmusban főként a sporttevékenységek szervezése merítette ki a civil szerveződés lehetőségeit, így szinte minden településen jelen vannak ma is az önkormányzatok által fenntartott sportegyesületek. A rendszerváltást követően elsősorban polgárőrség, sport, ifjúsági- és nyugdíjas egyesületek jöttek létre, de alacsony számban megtalálhatók művelődéssel, oktatással, szociális területtel, település és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek is. A non-profit szervezetek közösség teremtő szerepe jelentős, de kevés civil szervezet tud életben maradni önkormányzati támogatás nélkül, kevesen rendelkeznek foglalkoztatási és forrásteremtő képességgel. A térség civil szervezeteinek tevékenységét az alábbiak akadályozzák, hátráltatják: gazdálkodási, gazdasági problémák; infrastrukturális állapotuk, eszközfelszereltségük alacsony szintje; az információáramlás alacsony szintje; szakmai fejlődési lehetőségek hiánya; a szervezetek önmenedzselési képességének alacsony szintje; fizetett alkalmazottak (akár részmunkaidős) hiánya; A szervezetek egymáshoz való viszonya alacsony szintű, alig, vagy egyáltalán nem ismerik egymást. Kivéve a rendszeres bajnokságokon résztvevő sportegyesületeket, akiket a futball hoz össze hétről hétre, illetve néhány nyugdíjas egyesületet, akik egymás között ápolják kapcsolataikat. A polgárőr egyesületek évente egyszer szabadtéri polgárőr-napot szerveznek Nyírbátorban, ekkor találkozhatnak a települések polgárőrei. Ezek a találkozások alapjai lehetnek az együttműködésnek, de ki kell fejleszteni a térség többi civil szervezetére ezt az ismeretséget. A szocializmusban főként a sporttevékenységek szervezése merítette ki a civil szerveződés lehetőségeit, így szinte minden településen jelen vannak ma is az önkormányzatok által fenntartott sportegyesületek. A rendszerváltást követően elsősorban polgárőrség, sport, ifjúsági- és nyugdíjas egyesületek jöttek létre, de alacsony számban megtalálhatók művelődéssel, oktatással, szociális területtel, település és gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek is. A non-profit szervezetek közösség teremtő szerepe jelentős, de kevés civil szervezet tud életben maradni önkormányzati támogatás nélkül, kevesen rendelkeznek foglalkoztatási és forrásteremtő képességgel. A térség civil szervezeteinek tevékenységét az alábbiak akadályozzák, hátráltatják: gazdálkodási, gazdasági problémák; infrastrukturális állapotuk, eszközfelszereltségük alacsony szintje; az információáramlás alacsony szintje; szakmai fejlődési lehetőségek hiánya; a szervezetek önmenedzselési képességének alacsony szintje; fizetett alkalmazottak (akár részmunkaidős) hiánya; A szervezetek egymáshoz való viszonya alacsony szintű, alig, vagy egyáltalán nem ismerik egymást. Kivéve a rendszeres bajnokságokon résztvevő sportegyesületeket, akiket a futball hoz össze hétről hétre, illetve néhány nyugdíjas egyesületet, akik egymás között ápolják kapcsolataikat. A polgárőr egyesületek évente egyszer szabadtéri polgárőr-napot szerveznek Nyírbátorban, ekkor találkozhatnak a települések polgárőrei. Ezek a találkozások alapjai lehetnek az együttműködésnek, de ki kell fejleszteni a térség többi civil szervezetére ezt az ismeretséget. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2

28 27 A térség integrált fejlesztése érdekében komoly szerepe van a szektoron belüli kooperációnak is, és az önkormányzatok, a vállalkozók, a civilszervezetek és az egyházak közös érdekek felismerésén alapuló összefogásának, ami javítja a térségen belüli belső kohéziót. A civilek szervezetek gazdasági helyzetük növelése érdekében kihasználható pályázati aktivitása sajnálatos módon nagyon alacsony, ugyanúgy, mint az adó 1%-ának kihasználási lehetősége is. Nem megfelelő a tájékozottságuk, hiányos az információáramlás, nincs megfelelő humánerő-kapacitás e tevékenységek elvégzésére. Azért működnek kimagasló teljesítményű szervezetek is. A Pócspetri Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub az elmúlt tíz évben, számtalan helyi és térségi programot dolgozott ki, bonyolított le, s vett részt országos és nemzetközi projektben. Sőt, már most a romániai határ-menti településeken alakuló Leader akciócsoportokkal, a helyben szerzett Leader tapasztalatok, módszerek átadásának, terjesztésének az intézményesítésén is dolgozik. Az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület hat éve saját magukat tartja fent, önkormányzati támogatás nélkül, lendületesen fejlődve. Eddigi helyi szintű tevékenységükkel, a fiatal tagok példaértékű aktivitásával regionális és nemzetközi szakmai csoportok figyelmét is felhívták. Az egyesület ma már a térségi szintű aktivitást, az ifjúság térségi összefogását célozta meg. A térség integrált fejlesztése érdekében komoly szerepe van a szektoron belüli kooperációnak is, és az önkormányzatok, a vállalkozók, a civilszervezetek és az egyházak közös érdekek felismerésén alapuló összefogásának, ami javítja a térségen belüli belső kohéziót. A civilek szervezetek gazdasági helyzetük növelése érdekében kihasználható pályázati aktivitása sajnálatos módon nagyon alacsony, ugyanúgy, mint az adó 1%-ának kihasználási lehetősége is. Nem megfelelő a tájékozottságuk, hiányos az információáramlás, nincs megfelelő humánerő-kapacitás e tevékenységek elvégzésére. Azért működnek kimagasló teljesítményű szervezetek is. A Pócspetri Iránytű Gazdaságfejlesztő Klub az elmúlt tíz évben, számtalan helyi és térségi programot dolgozott ki, bonyolított le, s vett részt országos és nemzetközi projektben. Sőt, már most a romániai határ-menti településeken alakuló Leader akciócsoportokkal, a helyben szerzett Leader tapasztalatok, módszerek átadásának, terjesztésének az intézményesítésén is dolgozik. Az Ifjúsági Centrum Encsencs Egyesület hat éve saját magukat tartja fent, önkormányzati támogatás nélkül, lendületesen fejlődve. Eddigi helyi szintű tevékenységükkel, a fiatal tagok példaértékű aktivitásával regionális és nemzetközi szakmai csoportok figyelmét is felhívták. Az egyesület ma már a térségi szintű aktivitást, az ifjúság térségi összefogását célozta meg. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2

29 28 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben A térség összesített lakossága 2002-2006 között 90 fővel csökkent, ami arányosítva 0%-os csökkenést jelent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 90 fővel csökkent ▪A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 0%-kal csökkent Térség összlakossága Éves változás 2002 (fő)2003 (fő)2004 (fő)2005 (fő)2006 (fő) 47,31247,09647,15847,30047,222 -21662 142-78

30 29 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A lakosság kor szerinti összetétele a térségben A térségben az aktív korú lakosság aránya 62%, ami 2 százalékponttal magasabb az országos átlagnál Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Megoszlás 4% 62% 17% 13% Országos átlag 3% 60% 21% 13% Aktív korú lakosság 0-2 év 3-5 év 6-14 év 15-59 év 59 év felett

31 30 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) 0 általános 1-5 általános 6-7 általános 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel Megoszlás 4% 15% 5% 0% 3% Országos átlag 2% 9% 2% 4% 16% 32% 5% 3% 17% 9% 26% 12% 10% 17%

32 31 A közösséget alkotó települések lakosság száma 47 222 fő, ami a megye népességének 8.05 %-a. A legnépesebb települése Hodász, 3 482 fővel, a legalacsonyabb népességszámú pedig Ömböly, 460 fővel. A térség a népsűrűségét tekintve (56 fő/km2) a ritkábban lakott területek közé tartozik. A legmagasabb népsűrűségű település Nyírcsászári (95 fő/km2 ), a legalacsonyabb Terem község (14 fő/km2). A közösség területén a népességszámban drasztikus fogyás következett be a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején, majd megfordult a tendencia és a lakosságszám növekedésnek indult. Ezt a népességszám alakulást a természetes szaporodás és a vándorlási folyamatok eredményei határozzák meg. A demográfiai adatokat a megyei térségek szintjén vizsgálva megállapítható, hogy e térségben a legnagyobb a fiatalkorúak aránya, ami a cigányság népesedésével hozható összefüggésbe. Azok a települések, ahol kis számban, vagy nincs roma kisebbség, folyamatos lélekszámcsökkenéssel és elöregedéssel küzdenek. Ezzel ellentétben, ahol nagyszámú a roma kisebbség, növekszik a település lélekszáma a rohamos szaporodás miatt. A romák szórványosan, egyes településeken nagyszámban, máshol szinte alig vannak jelen. Szinte minden településre jellemző, hogy kitermelődött értelmisége elvándorol lakhelyéről. Az elvándorlók jelentős részét a képzettebb, munkaképes fiatalok teszik ki, akik munkalehetőség és egy komfortosabb élet reményében nagyobb városokban próbálnak elhelyezkedni. Az elvándorlás már a középiskolás korban elkezdődik és a megmaradó népesség körében egyre kevesebb a képzett, fiatal munkaerő, és újratermelődik egy szegényebb, szakképzetlen, hátrányos helyzetű lakossági réteg. A korösszetételt vizsgálva pozitív lehetőségeket rejt magában, hogy az állandó népesség 62 %-a aktív korú, 15-59 éves kor közé esik. Az időskorúak (59 évesnél idősebbek) aránya az állandó népességhez képest pedig 17 %, ami az országos átlag (21%) alatt marad. A településekre levetítve megállapítható, hogy Bátorliget, Ömböly, Penészlek és Terem lakossága erősen elöregedett. Ahol viszont az idősek aránya a gyermekkorúakhoz viszonyítva alacsony, ott a roma lakosság nagyobb arányban él. A közösséget alkotó települések lakosság száma 47 222 fő, ami a megye népességének 8.05 %-a. A legnépesebb települése Hodász, 3 482 fővel, a legalacsonyabb népességszámú pedig Ömböly, 460 fővel. A térség a népsűrűségét tekintve (56 fő/km2) a ritkábban lakott területek közé tartozik. A legmagasabb népsűrűségű település Nyírcsászári (95 fő/km2 ), a legalacsonyabb Terem község (14 fő/km2). A közösség területén a népességszámban drasztikus fogyás következett be a nyolcvanas években és a kilencvenes évek elején, majd megfordult a tendencia és a lakosságszám növekedésnek indult. Ezt a népességszám alakulást a természetes szaporodás és a vándorlási folyamatok eredményei határozzák meg. A demográfiai adatokat a megyei térségek szintjén vizsgálva megállapítható, hogy e térségben a legnagyobb a fiatalkorúak aránya, ami a cigányság népesedésével hozható összefüggésbe. Azok a települések, ahol kis számban, vagy nincs roma kisebbség, folyamatos lélekszámcsökkenéssel és elöregedéssel küzdenek. Ezzel ellentétben, ahol nagyszámú a roma kisebbség, növekszik a település lélekszáma a rohamos szaporodás miatt. A romák szórványosan, egyes településeken nagyszámban, máshol szinte alig vannak jelen. Szinte minden településre jellemző, hogy kitermelődött értelmisége elvándorol lakhelyéről. Az elvándorlók jelentős részét a képzettebb, munkaképes fiatalok teszik ki, akik munkalehetőség és egy komfortosabb élet reményében nagyobb városokban próbálnak elhelyezkedni. Az elvándorlás már a középiskolás korban elkezdődik és a megmaradó népesség körében egyre kevesebb a képzett, fiatal munkaerő, és újratermelődik egy szegényebb, szakképzetlen, hátrányos helyzetű lakossági réteg. A korösszetételt vizsgálva pozitív lehetőségeket rejt magában, hogy az állandó népesség 62 %-a aktív korú, 15-59 éves kor közé esik. Az időskorúak (59 évesnél idősebbek) aránya az állandó népességhez képest pedig 17 %, ami az országos átlag (21%) alatt marad. A településekre levetítve megállapítható, hogy Bátorliget, Ömböly, Penészlek és Terem lakossága erősen elöregedett. Ahol viszont az idősek aránya a gyermekkorúakhoz viszonyítva alacsony, ott a roma lakosság nagyobb arányban él. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 1/2

33 32 Ezeken a településeken jelenleg egy népesség-cserélődési folyamat zajlik, amely különböző társadalmi problémákat vetít előre. Jelenleg lép felnőtt-, és szülőkorba az a fiatal, roma nemzedék amelynek tagjai soha nem látták a szüleiket rendszeres munkát végezni. Így ezeknek a fiataloknak nem csak alulképzettségük ad okot a tartós munkanélküliségre, illetve alkalmi, napszámos munkákra, hanem mert ehhez a nem rendszeres munkavégzéshez, gyűjtögetéshez, esetleg segélyekből történő megélhetéshez szocializálódtak. Mivel egyetlen megbízható adatgyűjtés sincs a roma népesség létszámáról és arányáról, összességében megállapítható, hogy a roma lakosság legalább kétszeresét érzékelik a települések vezetői, mint amennyit a 2001-es Népszámlálási adatok tükröznek. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség demográfiai helyzete 2/2

34 33 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% Infrastrukturális adottság ▪Szélessávú Internet ▪Mindhárom mobilhálózat ▪Helyközi autóbusz- megállóhely ▪Közművesített, közúton elérhető ipari park ▪Fenti infrastruk- turális adottsá- gok együttesen Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) 7 3 0 26 0 Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) 27% 12% 0% 100% 0% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a

35 34 Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Közlekedés Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Ipari parkok Pénzügyi szolgáltatások Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Kikötő ▪Repülőtér ▪EUROVELO kerékpárút ▪Ipari park ▪Biztosítási iroda Mozgatórugó alcsoport Közmű ellátottság Oktatás Kultúra Telekommuni- káció Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Állati hulladék tároló ▪Kollégiumi feladat-ellátási hely ▪IT-mentor Mozgatórugó alcsoport

36 35 A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg Szociális ellátás Egészségügyi ellátás Szabadidős te- vékenységre és sportolásra al- kalmas infrastr. Egyéb infrastruktúra Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Szülészeti ellátás ▪Fedett/nyitott úszómedence ▪Életház Mozgatórugó alcsoport Gazdaságfej- lesztési szervezetek Természeti adottságok Natura 2000 területek Közbiztonsági szolgálat Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra ▪Ipari kamara ▪Rotary típusú klub Mozgatórugó alcsoport Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 36 A közlekedést tekintve a térség elérhetősége javult az M3-as autópálya közelségével, ami kedvezően hat a gazdasági fejlődésére is. Az egyetlen főútvonal a 471-es számú kétsávos út, amely délnyugat-északkelet irányban kettémetszi a térséget, innen pedig négy irányban futnak sugarasan a változó minőségű helyközi utak. A sugarakat körkörösen összekapcsoló vonalak híján a térségben több zsáktelepülés is található (Nyírderzs, Nyírpilis, Ömböly). A térségen egyetlen vasúti fővonal fut át Debrecen felől halad Mátészalka, Záhony felé. A vasúttal nem rendelkező településeken a Szabolcs- és a Hajdú Volán autóbuszai egészítik ki a tömegközlekedést. A tömegközlekedési infrastruktúra állapotára jellemző, hogy mind a közúti, mind a vasúti tömegközlekedést kiszolgáló építmények (buszmegállók, várótermek, buszöblök) fejlesztésre szorulnak. A kerékpáros közlekedés, mint a legkisebb környezeti terheléssel járó közlekedési mód támogatása szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Környezetvédelmi Programjában (2003.) is. A térségben Nyírcsászáriban, Nyírlugoson és Máriapócson található 2km, 0,5km, illetve 0,9km hosszú belterületi kerékpárút, Máriapócsot Pócspetrivel összekötő út hossza 2,3km. Az 1990-es években megye szerte jelentős kommunális infrastruktúra-fejlesztések történtek. Vezetékes gázellátással a térség valamennyi települése rendelkezik. Megoldott a vezetékes ivóvízzel való ellátás is, a lakások 70-80%-a be van kötve a vízhálózatba, a településeken összesen 304,6km kiépített vízvezeték található. 1990. és 2002. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiugróan magas volt a szennyvízcsatorna hálózat növekedési üteme (a megyei-366,0%, az országos 227,6%), ennek ellenére a térségben csak Máriapócson, Nyírlugoson, Nyírmihálydiban, Pócspetriben és Kántorjánosiban található kiépített csatornarendszer. A többi településen történő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése agglomerációnként eltérő ütemezésben fog megtörténni a következő időszakban. Biológiai szennyvíztisztító telep található Máriapócs és Pócspetri között, Nyírlugoson, valamint Nyírbátorban. A térségben megoldott a kommunális hulladékgyűjtés, annak heti rendszerességgel megtörténik az elszállítása települések helyi hulladéklerakóiba. A közlekedést tekintve a térség elérhetősége javult az M3-as autópálya közelségével, ami kedvezően hat a gazdasági fejlődésére is. Az egyetlen főútvonal a 471-es számú kétsávos út, amely délnyugat-északkelet irányban kettémetszi a térséget, innen pedig négy irányban futnak sugarasan a változó minőségű helyközi utak. A sugarakat körkörösen összekapcsoló vonalak híján a térségben több zsáktelepülés is található (Nyírderzs, Nyírpilis, Ömböly). A térségen egyetlen vasúti fővonal fut át Debrecen felől halad Mátészalka, Záhony felé. A vasúttal nem rendelkező településeken a Szabolcs- és a Hajdú Volán autóbuszai egészítik ki a tömegközlekedést. A tömegközlekedési infrastruktúra állapotára jellemző, hogy mind a közúti, mind a vasúti tömegközlekedést kiszolgáló építmények (buszmegállók, várótermek, buszöblök) fejlesztésre szorulnak. A kerékpáros közlekedés, mint a legkisebb környezeti terheléssel járó közlekedési mód támogatása szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Környezetvédelmi Programjában (2003.) is. A térségben Nyírcsászáriban, Nyírlugoson és Máriapócson található 2km, 0,5km, illetve 0,9km hosszú belterületi kerékpárút, Máriapócsot Pócspetrivel összekötő út hossza 2,3km. Az 1990-es években megye szerte jelentős kommunális infrastruktúra-fejlesztések történtek. Vezetékes gázellátással a térség valamennyi települése rendelkezik. Megoldott a vezetékes ivóvízzel való ellátás is, a lakások 70-80%-a be van kötve a vízhálózatba, a településeken összesen 304,6km kiépített vízvezeték található. 1990. és 2002. közötti időszakban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kiugróan magas volt a szennyvízcsatorna hálózat növekedési üteme (a megyei-366,0%, az országos 227,6%), ennek ellenére a térségben csak Máriapócson, Nyírlugoson, Nyírmihálydiban, Pócspetriben és Kántorjánosiban található kiépített csatornarendszer. A többi településen történő szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése agglomerációnként eltérő ütemezésben fog megtörténni a következő időszakban. Biológiai szennyvíztisztító telep található Máriapócs és Pócspetri között, Nyírlugoson, valamint Nyírbátorban. A térségben megoldott a kommunális hulladékgyűjtés, annak heti rendszerességgel megtörténik az elszállítása települések helyi hulladéklerakóiba. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 1/2

38 37 A térség adottságait tekintve, a napsütéses órák magas száma, a nagyarányú erdősültség, a termálvíz jelenléte az alternatív energiahasznosítás lehetőségeit hordozza magában. A megújuló energiaforrások felhasználásának kialakítása (geotermikus- és napenergia felhasználása, pellettel és faaprítékkal történő fűtési rendszerek kialakítása) környezetkímélő és gazdaságos fenntartást biztosíthat az önkormányzati intézmények, civil szervezetek és vállalkozások által használt épületekben történő feladatellátásra. Az info-kommunikációs technika kiépítettségi szintje alacsony, a közösség lefedettségi területének alig 20 %- án van lehetőség szélessávú internet elérésére. Hiányoznak az erre épülő szolgáltatások (térfigyelő rendszerek, szociális jelzőrendszer, tv adás stb.). A kommunikációban még mindig a telefon és a fax a legfőbb eszköz. A térség adottságait tekintve, a napsütéses órák magas száma, a nagyarányú erdősültség, a termálvíz jelenléte az alternatív energiahasznosítás lehetőségeit hordozza magában. A megújuló energiaforrások felhasználásának kialakítása (geotermikus- és napenergia felhasználása, pellettel és faaprítékkal történő fűtési rendszerek kialakítása) környezetkímélő és gazdaságos fenntartást biztosíthat az önkormányzati intézmények, civil szervezetek és vállalkozások által használt épületekben történő feladatellátásra. Az info-kommunikációs technika kiépítettségi szintje alacsony, a közösség lefedettségi területének alig 20 %- án van lehetőség szélessávú internet elérésére. Hiányoznak az erre épülő szolgáltatások (térfigyelő rendszerek, szociális jelzőrendszer, tv adás stb.). A kommunikációban még mindig a telefon és a fax a legfőbb eszköz. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis A térség infrastrukturális adottságai 2/2

39 38 *Szálloda, gyógyszálloda, panzió **Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás:HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Térségi adat Országos átlag Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate- góriájú szállás** Térségi adat az országos átlag százalékában 0.00 0.020.04 11%7% 0.120.09 1.810.68 7%13%

40 39 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 1/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪725 ▪Község▪2,042 ▪Nagyközség▪3,482 ▪Község▪2,207 ▪Község▪1,794 ▪Város▪2,252 ▪Község▪2,361 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Bátorliget Encsencs Hodász Kántorjánosi Kisléta Máriapócs Mérk Munkanél- küliség (%) ▪16.56% ▪22.09% ▪22.55% ▪30.68% ▪11.45% ▪15.18% ▪16.76% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪277,511 ▪195,122 ▪189,796 ▪145,550 ▪283,199 ▪311,711 ▪235,472 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪2.170 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪2.469 ▪0.000 ▪1.000 ▪0.000

41 40 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 2/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Nagyközség▪3,037 ▪Nagyközség▪3,318 ▪Község▪1,297 ▪Község▪677 ▪Község▪1,237 ▪Község▪2,123 ▪Község▪1,928 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nyírbéltek Nyírbogát Nyírcsászári Nyírderzs Nyírgelse Nyírgyulaj Nyírkáta Munkanél- küliség (%) ▪20.32% ▪16.39% ▪14.86% ▪22.67% ▪15.06% ▪15.68% ▪25.04% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪279,296 ▪274,910 ▪335,523 ▪198,489 ▪271,085 ▪250,231 ▪185,783 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 ▪0.306 ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

42 41 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 3/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Város▪3,054 ▪Község▪2,787 ▪Község▪2,036 ▪Község▪857 ▪Község▪2,041 ▪Község▪460 ▪Község▪1,050 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Nyírlugos Nyírmeggyes Nyírmihálydi Nyírpilis Nyírvasvári Ömböly Penészlek Munkanél- küliség (%) ▪14.98% ▪13.73% ▪9.61% ▪40.95% ▪21.61% ▪17.18% ▪15.72% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪266,186 ▪352,728 ▪192,199 ▪86,794 ▪266,362 ▪209,665 ▪260,689 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.000

43 42 Legnagyobb foglalkoztató szektor ▪Közszféra ▪Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... ▪Közszféra Települések főbb jellemzői 4/4 Jogállás *Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra **Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis Lakosság (fő) ▪Község▪1,906 ▪Község▪1,766 ▪Község▪701 ▪Község▪1,090 ▪Község▪994 A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Piricse Pócspetri Terem Tiborszállás Vállaj Munkanél- küliség (%) ▪23.26% ▪13.24% ▪18.74% ▪20.81% ▪15.38% Jövedelmi helyzet* (Ft) ▪189,219 ▪309,520 ▪300,492 ▪286,408 ▪366,357 Magas** kat. (db/fő) ▪0.000 Alacsony** kat. (db/fő) ▪0.054 ▪0.000

44 43 Települések egy mondatos jellemzése 1/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Bátorliget ▪„Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból is jelentősen elmaradott, súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő település. A legnagyobb problémát az elöregedés jelenti, a lakosság 25.1%-a 60 év feletti. A Natura 2000 természetvédelmi terület települést érintő része nem megfelelően van kihasználva, hiányzik a marketing.” ▪Encsencs ▪„Munkanélküliség, alacsony jövedelmi viszonyok, alacsony iskolai végzettség, közbiztonság hiányosságai, hátrányos helyzetű lakosság növekedése, gyenge versenyképességű vállalkozások, gyengülő belső kohézió, életszínvonal növekedéséhez kapcsolódó szolgáltatások hiánya” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Turizmus fejlesztése, a Bátorligeti ősláphoz, a jégkorszaki maradvány rendkívüli természeti értékéhez kapcsolódóan, melynek fejlesztése gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi szempontból is jelentős. Képzett fiatalok akiknek letelepedését segítése, ami csökkenti az elvándorlást és az elöregedési folyamatot.” ▪„Aktív civil szervezetek innovatív ötletei, határmenti fekvésből adódó előnyök, vadászturizmus megléte és fejleszthetősége, nagy arányú erdősültségből adódó mezőgazdasági potenciál, nagy létszámú aktív korú munkanélküli lakosság”

45 44 Települések egy mondatos jellemzése 2/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Hodász ▪„Szennyvíz elvezetése nem megoldott. Hulladélerakó megszüntetése. Művelődési központ és Teleház nincs. Településkép kialakítása nem megoldott. Utak és csapadékvíz elvezetés elmaradott. Egészségügyi épületek leromlott állapotban vannak. Kerékpárút-hálózat hiányzik. Alacsony képzettségű lakosság. Magas munkanélküliségi ráta.” ▪Kántorjánosi ▪„Alacsony képzettségű munkaerő. Munkahelyek hiánya. Jelentős a halmozottan hátrányos helyzetű családok aránya.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Meglévő földterületek minél magasabb szintű kihasználása. Turisztikai attrakciók fejlesztése. Nagy számú munkaképes lakosság. Aktív civil szervezetek jelenléte.” ▪„Nagy számú emberi erőforrás, mely fejlesztésre szorul. Civil szervezetek erősítése. Aktív egyesületi élet. Vállalkozások letelepedésének számára megfelelő terület. Infrastruktúra megléte (úthálózat, víz, szennyvíz, internet, kábel TV).”

46 45 Települések egy mondatos jellemzése 3/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Kisléta ▪„Nagy számú munkanélküliség. Alacsony képzettségi szint. Halmozottan hátrányos helyzetű családok magas aránya.” ▪Máriapócs ▪„Alacsony iskolai végzettségűek részére képzés biztosításával munkalehetőség megteremtése, Kossuth tér felújítása, Monostor köz megnyitása-kiépítése, középületek felújítása, belterületi csapadékvíz elvezetés kiépítése. Általános és alapfokú művészeti iskola étterem és konyha kiépítése. Idősek otthona bővítése. Dózsa György szilárd burkolattal történő ellátása. Utak felújítása.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A két főútvonalhoz való közelség. Nagy számú aktív munkaerő. A mezőgazdaság számára jó természeti adottságok. Aktív egyesületi élet.” ▪„Gyógyfürdő és üdülőövezet kiépítése. A város turisztikai fejlesztése. Általános iskola rekonstrukciója. Új tornacsarnok építése.”

47 46 Települések egy mondatos jellemzése 4/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Mérk ▪„Alacsony foglalkoztatási szint. Emberi erőforrás képzetlensége. Halmozottan hátrányos helyzetű családok magas aránya.” ▪Nyírbéltek ▪„Magas a munkanélküliek, alkalmi munkákból élők száma, nagyon szűk az adófizetők köre. Alacsony jövedelmi viszonyok, a lakosság alacsony iskolai végzettségű, magas az elvándorlás (népességcserélődés, hátrányos helyzetű csoportok részaránya növekszik, a rendelkezésre álló munkareők nem megfelelő képesítéssel rendelkeznek, rossz minőségűek a termőföldek, alacsony vállalkozói aktivitás” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A román határ közelsége. Jó minőségű termőföld.” ▪„Fiatalkorú lakosság kiemelkedően magas aránya, erdővel borított területek aránya az utóbbi években dinamikusan emelkedett. Barna és zöld mezős beruházásokra alkalmas ingatlanok rendelkezésre állnak. Sokszínű idegenforgalmi adottságok, kulturális rendezvények szervezése, internethozzáférés biztosított, az ADSL telekommunkikációs rendszer kialakított a településen, civil szervezetek”

48 47 Települések egy mondatos jellemzése 5/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírbogát ▪„Szennyvízberuházás hiánya. Ivóvíz minőség javítása (hálózat csere). Belterület szilárd burkolatú utak felújítása. 1 db út szilárd burkolattal történő ellátása. Iskola felújítása. Közétkeztetés javításához új konyha építése.” ▪Nyírcsászári ▪„Magas a munkanélküliség és képzetlen a munkaerő. A vállalkozások tőkeszegények, s ellátási területük szinte a településre korlátozódik. A 471. számú főút valamint vasútállomás kínálta lehetőségek nem érvényesülnek. Az önkormányzat az intézmények fenntartására fordíja szinte minden forrását, így a közművek leromlott állapotban vannak.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település jó mezőgazdasági termőterületekkel rendelkezik. Vállalkozások száma magas, vasútvonallal ipari vágánnyal rendelkezik. Nagy forgalmú (471.sz.) főútvonal mentén helyezkedik el a település.” ▪„Aktív egyesületi tevékenység. Országos főút áthaladási szakaszán lévő település, melynek gazdasági jelentősége lehet. A Pió Atya temploma, turisztikai látványosság. A "Tragacsderbi" rendezvény hatást gyakorol a környező településekre és a médiákon keresztül országos hírű.”

49 48 Települések egy mondatos jellemzése 6/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírderzs ▪„A szolgáltatások minősége alacsony színvonalú, elmarad az elvárttól. Művelődésre csekély lehetőség nyílik. Sok a képzetlen munkanélküli. A településen élők kevés lehetőséget látnak saját maguk fejlesztésére, érdektelenné válnak a jövőt illetően. A vállalkozások aktivitása csekély, az emberek inkább munkahelyen dolgoznának szivesen.” ▪Nyírgelse ▪„Alacsony képzettség. Kevés munkahely. Alacsony vállalkozói aktivitás. Infrastrukturális problémák önkormányzati és egyéb téren is.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A településen közel 500 ha jó minőségű szántó van. Amely lehetőséget biztosítana az ott élőknek munkahelyek teremtése szempontjából. A településen 150 ha erdő található, melyből 20 ha az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat fafeldolgozó üzemet kíván létrehozni munkahelyteremtés céljából. Környezetbarát megoldások: faapríték, szalmabrikett.” ▪„Nagy számú aktív munkaképességű lakos. Civil szervezetek jelenléte. Emberi erőforrás fejleszthetősége. 471. számú főút közelségének lehetőségei.”

50 49 Települések egy mondatos jellemzése 7/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírgyulaj ▪„Igen magas számú szakképzetlen, munkanélküli réteg, mely egyáltalán nem akar a munkaerő piacra visszatérni. Fokozódnak az illegális jövedelemszerzési jelenségek, egyre több bűnözésből adódó probléma jelenik meg, romlik a közbiztonság. ▪A leromlott állapotú közösségi helyek az alacsony színvonalú eszközellátotsággal nem tudják biztosítani a szférák közötti kapcsolattartást.” ▪Nyírkáta ▪„Szennyvíz kezelés megoldása. Szeméttelep lezárása és rekultiválása. Minnél több munkanélküli visszaintegrálása a dolgozók közösségébe.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Az M3-as autópálya csomópontjának kiépítése, esetleges foglalkoztatók betelepülése, munkahelyek számának növelése. Megfelelő színvonalú oktatás, nevelés. ▪A falufejlesztéssel, településrehabilitációval, piactér kialakításával, játszótér építésével komfortosabb életszínvonal biztosítható a lakosság számára.” ▪„Turizmus fejlesztése, vadászat és vallási turizmus szem előtt tartásával. Mezőgazdaság az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás fejlesztése.”

51 50 Települések egy mondatos jellemzése 8/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírlugos ▪„Nagy számú munkanélküliség. Halmozottan hátrányos helyzetű családok magas aránya. Alacsony vállalkozói aktivitás. Környezetvédelmi gondolkodásmód hiánya.” ▪Nyírmeggyes ▪„Magas a munkanélküliek száma. A helyi vállalkozások tőkeszegények.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Megyehatáron történő elhelyezkedés. Városiasság adta lehetőségek. Civil szervezetek aktivitása. Fejlett infrastruktúra.” ▪„A település közelsége Mátészalkához. A településen áthaladó 471-es főút. Aktív civil szervezetek.”

52 51 Települések egy mondatos jellemzése 9/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírmihálydi ▪„Oktatási intézmény férőhelyének száma kevés. Több helyen folyik a tanítás. Idősek otthona férőhelyek számának problémája. Közutak rossz állapota. Halmozottan hátrányos helyzetű családok aránya magas.” ▪Nyírpilis ▪„Alacsony képzettségű munkaerő, magas munkanélküliségi arány, munkahelyek hiánya. Halmozottan hátrányos helyzetű családok magas száma. ▪A településen csökken az ott élők közötti összefogás, nincs meg a kiépített infrastruktúra a közös szabadidő és sportprogramok lebonyolításához.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„471. számú főút áthalad a településen. Civil szervezetek aktívak. Nagy számú aktív munkakorú lakosság.” ▪„Nyírbátorhoz közelsége. Humán erőforrás fejleszthetőségének lehetősége. ▪A település közösségének összekovácsolását segítené egy sport- és szabadidőcentrum kiépítése: sport- és atlétikapálya, közösségi játszótér és a hozzá kapcsolódó infrastrukturális beruházások, öltöő és kiszolgálóhelyiségek építése.”

53 52 Települések egy mondatos jellemzése 10/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Nyírvasvári ▪„Alacsony foglalkoztatottság (jelentős munkanélküliség). Telelpülési vonzerő hiánya (főleg természeti).” ▪Ömböly ▪„A munkanélküliek aránya az országos átlaghoz képest nagyon magas. Zsáktelepülés.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A civil szféra jelentős aktivitása. Nyírbátor város közelsége. Történelmi és kulturális hagyományok.” ▪„Ömböly település szomszédos Romániával, így mindenképpen szükséges egy határátkelőhely létesítése. Vadászturizmus kialakítása. Önkormányzati területek gazdaságfejlesztési kiaknázása.”

54 53 Települések egy mondatos jellemzése 11/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Penészlek ▪„Az infrastruktúra nagyon fejletlen. Alacsony képzettség. Munkahelyek hiánya.” ▪Piricse ▪„Kevés munkahely. Szennyvízhálózat kiépítettségének hiánya. Pénzügyi lehetőségek korlátozott volta.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A természeti környezet kihasználása. Közösségek kialakítása és fejlesztése. Az önkormányzati infrastruktúra tovább fejlesztése. Meglévő turisztikai attrakciók (horgásztó).” ▪„Pályázati lehetőségek kihasználása. Munkahelyteremtés, emberi erőforrás fejlesztés.”

55 54 Települések egy mondatos jellemzése 12/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Pócspetri ▪„Magas munkanélküliség. Kevés foglalkoztató vállalkozás. A munkaerő képzetlen. Az önkormányzat forráshiányos.” ▪Terem ▪„Lakosság elöregedési folyamatának felgyorsulása, illetve a népesség csökkenése. Alacsony számú a munkalehetőség, a foglalkoztatottság,így nem maradnak a településen a képzett fiatalok.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„A település Máriapócshoz és az M3-as autópályához való közelsége. Életképes és aktív civil szervezetek jelenléte. Nagy számú képzetlen, de munkaképes munkaerő.” ▪„A községet 1800 ha-os erdő veszi körül, ami biztosítaná az anyagot egy fűrészüzem létrehozásához, így új munkahelyteremtő beruházás valósulhat meg. ▪Kulturális fejlesztéssel fokozható lehet a lakosság összetartó ereje. Infrastrukturális fejlesztésekkel a itt élők életszínvonala javulna.”

56 55 Települések egy mondatos jellemzése 13/13 A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis TelepülésLegfontosabb probléma a településen ▪Tiborszállás ▪„Infrastruktúra alacsony szintű kiépítettsége. A fejlesztésekre kevés tőke áll rendelkezésre. Képzetlen munkaerő. Munkanélküliség.” ▪Vállaj ▪„Alacsony képzettségű rétegek. Munkahelyek hiánya. Civil szervezetek gyenge aktivitása. Főbb centrumoktól való távolság.” Legfontosabb lehetőség a településen ▪„Falusi turizmus. Viszonylag kedvező ingatlanár. Olcsó és jelentős munkaerő. Tranzitforgalom, logisztika, közúti, vasúti határátkelőhely érintettsége. Ecsediláp rehabilitációja. Sárvár feltárása.” ▪„Határközelség kihasználása. Turisztikai attrakciók fejlesztése. Emberi erőforrás képzés, munkahelyteremtés. Jelentős vallási turizmus.”

57 56 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok

58 57 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„"A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés” ▪„"Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kialakítása.” ▪„"Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés.” ▪„"Hogy unokáink is láthassák" - Kulturális örökség megőrzése, fejlesztése.” ▪„"Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok elmélyítése.” Fő fejlesztési prioritás ▪„"Öko-san - okosan" - Környezetvédelem és természetvédelem fejlesztése.” 57 4 db 3 db 4 db 1,992,190 1,484,375 1,417,969 822,639 391,008 Összes allokált forrás (EUR) Intézkedé- sek száma 4 db195,313

59 58 ▪Minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, javítása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Integrált turisztikai térségfejlesztés és tematikus, határon is átnyúló fejlesztések. ▪Turisztikai közösségi létesítmények és egyéb turisztikai fejlesztések. ▪Térségi marketing, és turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása. Fő fejlesztési prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Allokált forrás (EUR) 976,563 507,813 371,095 136,719

60 59 ▪Sport-, szabadidő-, kulturális- és egyéb szolgáltatások, infrastruktúra és eszközfejlesztése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Falumegújítás, településközpontok, épített környezet fejlesztése. ▪Közlekedést segítő települési infrastruktúra fejlesztése. ▪Biztonságos környezet feltételeinek megteremtése, javítása. Fő fejlesztési prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kialakítása. Allokált forrás (EUR) 136,719 1,347,656 0 0

61 60 ▪Mikrovállalkozások fejlesztése, létrehozása, vállakozások versenyképességének növelése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. ▪Munkaerő-kínálat minőségi javítása. ▪Fafeldolgozás, faipar fejlesztése. Fő fejlesztési prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Allokált forrás (EUR) 878,906 402,344 136,719 0

62 61 ▪Az épített kulturális örökség megőrzése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Kegyeleti helyek méltó helyreállítása. ▪Kulturális hagyományok bemutatásához, ősi mesterségek felelevenítéséhez szükséges eszközfejlesztés. Fő fejlesztési prioritás: "Hogy unokáink is láthassák" - Kulturális örökség megőrzése, fejlesztése. Allokált forrás (EUR) 451,545 234,375 136,719

63 62 ▪Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪Közösségi programok a térségben élők életminőségének javítása érdekében. ▪A hátrányos helyzetű közösségek társadalmi integrációjának elősegítése. ▪Határon átívelő kapcsolatok kialakítása, erősítése. Fő fejlesztési prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok elmélyítése. Allokált forrás (EUR) 98,038 97,657 19,531 175,782

64 63 ▪Környezettudatos gondolkodás kialakítása és megtartása. Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 A legtöbb forrás – 98,038 EUR – a(z) Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. fejlesztési intézkedésre lett allokálva Fejlesztési intézkedés ▪A biológiai sokféleség és a természeti környezet megőrzése. ▪Környezetbarát energetikai fejlesztések, megújuló energiaforrások hasznosítása. ▪Egészséges, tiszta település kialakítása – hulladékkezelés. Fő fejlesztési prioritás: "Öko-san - okosan" - Környezetvédelem és természetvédelem fejlesztése. Allokált forrás (EUR) 58,594 136,719 0 0

65 64 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

66 65 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Építőipar Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Szállítás, raktározás, posta és távközlés Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Szektor Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta- tottság 10 legna- gyobb vállalk. Javaslatok 10 legfonto- sabb javaslat 14% 7% 29% 8% 9% 7% 0% 15% 3% 15% 40% 16% 3% 10% 5% 2% 0% 7% 1% 20% 80% 0% 6% 0% 19% 0% 19% 50% 0% 17% 0% 17% 0% 67% 0%

67 66 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 Szektor ▪„Egyéb tevékenység” ▪„Mikro-vállalkozások létrehozása, fejlesztése. A térségben új, illetve működő mikro- vállalkozások létrehozásának, beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Induló jelenlegi vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése, gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületgépészet, korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, valamint ▪minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése.Ugyanez a javaslat megjelenik a fafeldolgozással, és az egyéb szolgáltatásokat (1709, 1727 HPME) végző mikro-vállalkozók támogatásánál is.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„2013-ra 10 új vállalkozás jön létre, a támogatott mikro-vállalkozások száma pedig 35. Az új vállalkozások létrehozásával és a meglévők fejlesztésével növekszik a munkahelyek száma, ezáltal csökken a térségben a munkanélküliség. ▪Fejlődik a vállalkozói aktivitás, az innovációs képesség, nő a versenyképesség. ▪A fenntarthatóság elvei mentén végrehajtott beruházások ösztönzőleg hatnak az gazdasági szerkezet fejlesztésére, a fejlődésre, a vidéki életminőség javítására.”

68 2 67 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” ▪„A agro- és falusi turizmus keretében négy napraforgós minősítésű, legalább 6 férőhelyes, a saját használatú helyiségektől elkülönített összkomfortos magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. Építés, épületfelújítás, korszerűsítés; az ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések; a szálláshelyek berendezési tárgyainak és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések. Elsősorban a tervezett tematikus utakat (3998; 3794; 3789 HPME) érintő településeken, ahol az ágyszám nem elégíti ki a igényeket.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A program végére kb. 30%-kal növekszik a minőségi szállásszolgáltatások száma. A fenntartható falusi-, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatásával a térségben is mintaadó módon megjelennek a szálláslehetőségek ezen típusai, formái. ▪A szabadidő aktív eltöltését segítő, családbarát szolgáltatások kiépülnek. ▪A tájékoztató táblák, anyagok, brosúrák, elkészülnek.”

69 68 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 3 ▪„A fafeldolgozásra szakosodott kisvállalkozások, fűrészüzemek technológiai és infrastrukturális hátterének fejlesztése. A szabályoknak, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő feltételek megteremtése. Műhelycsarnok, raktárhelyiségek, szilárdburkolatú felületek bővítése, kialakítása, üzemi mérleg, feldolgozáshoz szükséges ipari gépek berendezések, és vagyonvédelmi berendezések beszerzése stb. ▪A gyártott termékek palettájának szélesítése (pl.: fabútorok, fából készült játszótéri és egyéb térelemek stb.).” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A fejlesztés megvalósulásával a munkahelyek száma növekszik, csökken a munkanélküliség. ▪A megfelelő infrastruktúra kialakításával versenyképesebbeké válnak a faipari kisvállalkozások. Jól felszerelt, az előírásoknak megfelelő technológiai berendezésekkel, korszerű gépekkel működő üzemrészekben csökken a balesetek száma, növekszik a dolgozók munkahelyi komfortérzete. A feldolgozásra kerülő fafajták sokszínűségének megjelenítésével és a gyártott termékpaletta bővítésével növekszik a vállalkozások faáruból származó bevétele.”

70 ▪„Egyéb tevékenység” 4 ▪„A helyi közösség munkaszervezetének feladatkörén túlmenően, a LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kialakítása, erősítése. A LEADER módszertan teljes körű megismerése; a hazai és uniós jó gyakorlati tapasztalatok azonosítása, elemzése; a „Nyírségi LEADER-es Jó Megoldások Tárának" létrehozása, és terjesztése; a tapasztalat- és tudáscsere megszervezése (elsősorban Romániában, és Szlovákiában); szakmai, tematikus rendezvények, konferenciák, és táborok szervezése; valamint a közvetlen szomszédos térségek segítése érdekében; a vidékfejlesztési sikerekkel kapcsolatos tapasztalatok, információk átadása.” ▪„Megtörténik a térség és a LEADER közösség hazai és nemzetközi hálózatba kapcsolása, a hálózat folyamatos és hatékony működtetése. Ennek eredményeként létrejön egyfajta "mini LEADER eurorégió" amely elősegíti a program népszerűsítését, lehetőséget ad más sikeres közösség megismerésére, ami fokozza a helyi közösség eredményes munkáját. ▪Létrejön a „Nyírségi Jó Megoldások Tára” ami segíti a Leader tapasztalatok nemzetközi átadását, terjesztését.” 69 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

71 70 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„Egyéb tevékenység” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 5 ▪„A versenyképes vállalkozói ötletek megvalósulását és a meglévő vállalkozások humánerő minőségének fejlődését elősegítő, vezetési, marketing és adminisztratív ismeretek átadását célzó szaktanácsadások támogatása. ▪Települési és mikro-térségi vállalkozó fórumok létrehozása, rendszeres működtetése. ▪Információs hálózat kialakításának, elektronikus tájékoztató portál létrehozásának támogatása a térség vállalkozásainak fejlesztésére, a vállalkozások közötti kapcsolattartásra.” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„A meglévő és az újonnan alakuló vállalkozások olyan információ birtokába kerülnek, melyeknek segítségével hatékonyabbá válik a működésük, növekszik a versenyképességük. ▪Megismerik egymás tevékenységét a gazdasági szereplők, erősödik a kapcsolattartás, növekszik érdekérvényesítésük.”

72 ▪„Egyéb tevékenység” 6 ▪„Komplex projekt keretében (3998; 3794; 3793 HPME) az akácfa, mint jellegzetes nyírségi termék bemutatása a telepítéstől, a feldolgozásig. A tematikus út, mint turisztikai termék, az akácfához kapcsolódó meglévő „attrakciók” mesterséges összekapcsolásával jön létre, és nem feldolgozásról, mezőgazdasági tevékenységről, illetve rendezvények szervezéséről szól. Az úthoz tartozó összes helyszínen: a tevékenység jellegének megfelelő bemutatást segítő és szolgáló eszközök, terek (vitrin, tabló, projektor, bemutatóhely) kialakítása; útjelző táblák, és az út értékeiről, attrakcióiról részletes tájékoztatást szolgáló információs táblák elhelyezése; valamint az egész utat, tevékenységeket bemutató interaktív kiállítási és egyéb információs anyagok, szakmai kiadványok készítése.” ▪„Az Út szereplőinél (Nyírbátor Nyírerdő Rt., Piricse Holland Alma Kft. csemetés-kert, Nyírbéltek önkormányzati erdőültetvény, Encsencs pelletáló, Nyírlugos biomassza üzem, Kisléta méhészet, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Nyírbogát, Pócspetri faipari kisüzemek és Nyírbátor KING APIS Méhészeti Kft.) és a turisztikai információs élményparkban a "Nyírség aranya" bemutatásra kerül. ▪A turisztikai piac új szegmensét megcélzó úttal növekszik a térségbe érkező turisták, a mezőgazdasági fa termelés és feldolgozás után érdeklődő szakmai közösségek száma.” 71 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor

73 72 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 7 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„” Szektor

74 ▪„” 8 73 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

75 74 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor ▪„” A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik 9 ▪„” Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye ▪„”

76 10 ▪„” 75 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Szektor A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb tevékenység szektorhoz kapcsolódik Megoldási javaslat Megoldási javaslat várható eredménye

77 76 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

78 77 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 1 ▪„Komplex projekt keretében (3998; 3789; 3793; 3980; 3982 HPME) Mária Út, a Máriacell - Máriapócs - Csíksomlyó közép-európai zarándokútvonal térségi szakaszának kiépítése és bemutatása. Földutakon (Pócspetritől és Máriapócstól – Nyírbogáton, Piricsén, és Bátor-ligeten keresztül az országhatárig Vállajig) gyalogosan, kerékpárral, lóháton, valamint a gépjárművel is járható, (Nyírgyulajt, Nyírbátort, Nyírvasvárit és Teremet is érintő) közúton: útvonal azonosító, útirányjelző táblák, útjelző tereptárgyak; az útról, a turisztikai vonzerőről, pecsételő helyről, ivóvíz, bolt, WC, (stb), információs táblák kihelyezése; pihenőhelyek kialakítása; zarándokkalauz, útvonal- tervezéses térinformatikai adatbázis és bemutató anyagok elkészítése.” Megoldási javaslat ▪„Növekszik a hosszú távú egyéni vagy kiscsoportos zarándoklás, kisebb-nagyobb csoportban búcsújáró zarándoklatok, valamint túrák, kirándulások keretében a térségünkbe érkezők száma. ▪Olyan településeket is érint, amelyek egyéb vonzerő hiányában eddig nem fogadtak turistákat. ▪Jellemzően gyalogosan bejárt útvonal napi távjai szükségessé teszi, szállás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét. ▪A turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező településeknél segíti a kihasználtság a növekedését, ahol nincs, ott pedig fejlesztést generál.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

79 78 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 2 ▪„A „Négy ország egy Nemzet” gondolat jegyében a Nyírség értékei, ízei, történelmi–, kulturális- és gasztronómiai útvonal fejlesztése, komplex projekt keretében (3794; 3789; 3793; 3980; 3982 HPME). ▪Az út, mint turisztikai termék, az egyes adottságelemek a különféle turisztikai vonzerők és meglévő attrakciók élményláncszerű összefűzésével jön létre. ▪A településeken, ahol természeti, építészeti érték és kulturális, turisztikai rendezvény van, és jellemzőek a gasztronómiai és a részben élő néphagyományok: útjelző táblák, és az út értékeiről és attrakcióiról részletes tájékoztatást szolgáló információs táblák kerülnek elhelyezésre; valamint az egész utat bemutató interaktív kiállítási és egyéb információs anyagok készülnek.” Megoldási javaslat ▪„Versenyképes kínálat kialakításához az egyes adottság-elemek összekapcsolása, kifejezetten az együttműködésekre épülő, határon is átnyúló, összehangolt turisztikai tematikusút fejlesztése, és a közös értékeink innovatív módon való bemutatása (turisztikai információs élménypark 3793 HPME) megtörténik. ▪Növekszik történelmi/kulturális turizmus keretében a térségbe érkezők száma, s mindez hosszabb itt tartózkodási időt, több vendégéjszakát eredményez, ezáltal növekszik a turizmus jövedelemtermelő képessége.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

80 79 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 3 ▪„Komplex projekt keretében Kulturális Turisztikai Információs élménypark létrehozása Máriapócson (3998; 3794; 3789; 3980; 3982 HPME). Egy egész napos program-lehetőséget biztosító, a zarándokok, a vallási, és egyéb turizmus keretében érkezők számára vonzó, élményt és információt nyújtó turisztikai attrakció megvalósítása. Itt a Nyírség értékeinek, a tematikus utaknak, a térségben élő/élt hírességek, alkotók (1176 HPME); a nyírségi hagyományőrző tevékenységek; valamint a roma és ruszin kisebbségek kultúrájának (1711 HPME) innovatív termékekkel, kreatív (alkotások, kiállítások, valósághű miniatürizált építmények, helyszínek, események makettjei, működő modelljei stb.) bemutatása kiállító teremben, nyitott színekben és szabadtéren történik.” Megoldási javaslat ▪„A fenntarthatósági szempontok érvényre juttatása mellett megvalósul a régiós jelentőséggel bíró élménypark. ▪Az innovatív módon bemutatásra kerülnek a Nyírség értékei, a tematikus utak és az egyéb tervezett HPME-k elemei. ▪Az ilyen módon és összetételben sehol máshol nem látható és megtapasztalható élmények, és információk hatására, a vallási és egyéb turizmus keretében érkezők, egyre több időt töltenek el a Nyírségben. ▪Ez elsősorban a térségben eltöltött vendégéjszakák számának a növekedésében lesz mérhető.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma

81 80 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 4 ▪„A térségben lévő, turisztikai vonzerővel bíró horgász, és szabadidőparkok, vadászházak, kerékpárkölcsönzők, tenisz-pályák, fejlesztése, létrehozása. ▪A szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a települések természeti erőforrásaira, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése. ▪Alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai; a vadászati turizmushoz; erdei turizmushoz és természetjáráshoz; horgászathoz; és kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások.” Megoldási javaslat ▪„A fejlesztésekkel minden településen a helyi lakosság igényeihez igazodóan, korszerű infrastruktúrával ellátott, szabadidős-, sport- és hobbitevékenységekhez kapcsolódó területek kerülnek felújításra, újak pedig kialakításra. ▪Növekszik a térségbe érkező turisták száma, illetve a célcsoportok által a szabadidőparkokban, a vadászházakban, horgász és sportcentrumokban eltöltött órák száma. ▪A beruházások fokozzák a társadalmi fenntarthatóságot, biztosítva a természeti értékek maximális védelmét.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra” Fejlesztési téma

82 81 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 5 ▪„Elsősorban a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából, új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére: az önkormányzatok által kijelölt területek körbekerítése; árusító standok, pihenőpadok, információs táblák elhelyezése; szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvíz- elvezetés, energia- és vízellátás; valamint a szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, fejlesztése.” Megoldási javaslat ▪„Növekszik a helyi lakosság igényeihez igazított, komfortosan működő piacok száma. ▪2011-ben a térség minden települése (ahol a lakossági igény indokolja) rendelkezik piactérrel, ahol biztonságos és esztétikus helye lesz az értékesítésnek. ▪Elsősorban a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javulásával növekszik a termelők árbevétele.” Megoldási javaslat várható eredménye Fejlesztési téma ▪„Egyéb infrastruktúra”

83 82 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 6 ▪„Az önkormányzatok, szakmai/civil szervezetek bevonásával egy többfunkciós Ökoturisztikai Ifjúsági Központ létrehozása, amely a természeti értékek, területek, bemutatására is alkalmas. A központ a Bátorligeti Ősláp közelében kerül kialakításra, melynek működtetését egy ifjúsági egyesület végzi non-profit alapon. A Natura 2000 térségi területeinek összekapcsolása tanösvény jellegű összekötő túraútvonal létrehozásával, természetmegfigyelő állomások kialakításával, kültéri pihenő eszközök (asztalok, padok, esőbeállók), tájékoztatására szolgáló eszközök (információs, tájékoztató és iránymutató táblák) kihelyezésével. A meglévő, hasonló típusú intézmények fejlesztése, a kapcsolódó (természeti és tájvédelmi tematikájú információs, oktató, szervező) szolgáltatások biztosítása. A program erdei iskolai fejlesztést nem támogat.” Megoldási javaslat ▪„Az összefogás eredményeként a meglévő intézmények fejlesztése mellett, 2011-re létrejön az Ökoturisztikai Ifjúsági Központ és a tanösvény, melynek működtetése non-profit alapon történik. A környezeti és a társadalmi értékek fenntartásával és megőrzésével párhuzamosan segíti a környezettudatos gondolkodást, helyszínt biztosít a közösségi programoknak (1718; 1713 HPME). ▪4 fő képzett fiatalnak biztosít munkalehetőséget, növelve ezzel a diplomás fiatalok térségben maradását, és a munkaerőpiacon nehezen elhelyezkedő pályakezdő fiatalok esélyeit.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Természeti adottságok” Fejlesztési téma

84 83 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 7 ▪„Az épített kulturális örökségek megőrzése céljából a legkritikusabb állapotban lévő helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítása. Az építmények rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület belső, (megújuló erőforrásokat, környezetbarát technológiákat alkalmazva) felújítása, valamint az épletekhez kapcsolódó zöld felületek, gyalogutak, parkolók létrehozása, felújítása. ” Megoldási javaslat ▪„A különböző védettségi szintű objektumoknak a helyreállításával és korszerűsítésével, megmenekülnek az épületek a fokozott leépüléstől. ▪A fejlesztés szebbé teszi a lakókörnyezetet, hozzájárul a településkép és a környezet állapotának javításához, ezáltal nő a települések vonzereje is. ▪A tájékoztató táblák információt közölnek, a kiadványok, pedig bemutatva a jelenlegi és a majdani elért állapotot, hozzájárulnak a LEADER népszerűsítéséhez is.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

85 84 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 8 ▪„A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közterületek állapotának javítása érdekében, védelem alatt nem álló közparkok fejlesztése, fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, a parkosítás öntözőrendszerének kiépítése; pihenőhelyek, sétaút kialakítása; a turisztikai tematikus (3998; 3794; 3789 HPME- kben tervezett történelmi/kulturális/gasztronómiai/agro, és vallási) útvonalak mentén fekvő zöld felületek, használati, pad, asztal, hulladékgyűjtő- és tároló, esőbeálló (stb); látvány térelemek kialakítása, a meglévők fejlesztése, valamint információs és üdvözlő táblák beszerzése.” Megoldási javaslat ▪„A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósulásával szép és élhetőbb környezetet, otthonosabb és harmonikusabb településképet teremtenek. ▪Nő a települések zöld területeinek négyzetméter száma. ▪Az információs táblák, közterületi térképek kihelyezése segíti az odaérkezőket a településen belüli tájékozódásban, eligazodásban.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

86 85 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 9 ▪„A „városi életminőség a falun” cél elérése érdekében az épített környezet fejlesztése, a települések központját alkotó vagy közvetlenül övező, a településeken áthaladó szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő, védelem alatt nem álló épületek és a helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető tematikus útvonalak mentén (3998; 3794; 3789 HPME) fekvő, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása. Kültéri játszóterek kialakítása, a meglévők előírás szerinti korszerűsítése. Környezeti állapot és falukép javítását szolgáló kisléptékű infrastrukturális beruházás keretében az épített és természeti környezet védelme és a bűnmegelőzés érdekében szükségszerű térfigyelő kamerarendszerek felállítása a települések kiemelten veszélyeztetett terein, és építményeinél, valamint az idegenforgalom szempontjából jelentős helyeken. ▪A polgárőr egyesületeken belüli, és azok közötti kommunikáció feltételrendszerének fejlesztése, a térség polgárőreinek egységes megjelenése, figyelemfelkeltő és jelzőeszközök beszerzése.” Megoldási javaslat ▪„Az érintett épületek felújításra, a játszótéri eszközök és használati térelemek beszerzésre kerülnek. Kialakul egy térségre jellemző esztétikus településkép, amely növeli az itt élő lakosok települési komfortérzetét, valamint tőkebefektető és turisztikai vonzerővel is felruházza a térség falvait. ▪2011-re megtörténik a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése és szakszerű használata, így csökken a rongálások és az épített környezeti pusztítások mértéke. A térség polgárőreinek egységes megjelenése, és az egymás közötti kommunikációs eszközök rendszerbe állítása fokozza az együttműködést, a hatékonyságot.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Egyéb infrastruktúra” Fejlesztési téma

87 86 A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 5 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis ▪„A határokon átívelő kapcsolatok erősítése. Elsősorban térséggel közvetlenül határos területek természetföldrajzi, etnikai egymásrautaltságában rejlő lehetőségek kihasználása, a meglévő testvér-települési kapcsolatok ápolása, a tapasztalatcserék és példaértékű tevékenységek támogatásán keresztül. ” Megoldási javaslat ▪„Erősödnek a meglévő testvértelepülési kapcsolatok, és új együttműködés formák jönnek létre, ami a térséget érintő országhatár mentén egyfajta "mini eurorégió" kialakulását eredményezi, elsődlegesen település-település és térség-térség szinten.” Megoldási javaslat várható eredménye ▪„Kultúra” Fejlesztési téma 10

88 87 Tartalom ▪A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása ▪Helyzetelemzés ▪Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció ▪ Megoldási javaslatok –10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat –10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat –Komplex stratégia megoldási javaslatai

89 88 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 1/42 Kód: ÉA-58-GF-A-02 Sorszám: 3799 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, javítása. Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪Jelentős számú gyermek és ifjúsági egyesület, alapítvány működik a településeken, melyeknek kapcsolatai más hazai és nemzetközi szervezetekkel folyamatosan növekszik. E kapcsolatokból kifolyólag növekszik egymás látogatása, a térségbe érkező csoportok száma, ami növeli a különböző szabadidő- és sportprogramok számát is. Hiányoznak, illetve fejlesztésre szorulnak az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek. Probléma/ lehetőség ▪A térségben élő fiatalok száma magas és kevés olyan lehetőség van számukra a kikapcsolódáshoz, ami igazodik az ő generációs igényeikhez, biztosítja a szabadidő aktív eltöltését. Az ideérkező csoportoknak nincs biztosítva a megfelelő színvonalú szálláshely, így nem maradnak a térségben. ▪Hiányoznak, vagy nem megfelelőek a kapcsolódó szolgáltatások, a turizmust szolgáló létesítmények fenntartási nehézségekkel küzdenek. Megoldási javaslat ▪A térségben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek, legalább 30 férőhelyes, minimum „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági tábor, és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra bel- és/vagy kültéri rekreációs fejlesztések megvalósítása (pl: belső út, parkoló, kerítés; megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések; sporttér; állatsimogató és bemutató hely kiépítése stb). ▪A térségben új, ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek létesülnek, a meglévők megújulnak. Az ifjúsági korosztály újabb piaci szegmensként jelenik meg a térségi turisztikai piacon. ▪Valamint a fejlesztések a térségben élők életminőségének javítása érdekében tervezett programok (1718; 1713; 1723 HPME) helyszíneiként hozzájárulnak a térség természeti és kulturális értékek megismertetéséhez (1720 HPME).

90 89 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága585938 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 100% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 1/42 Kód: ÉA-58-GF-A-02 Sorszám: 3799

91 90 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 2/42 Kód: ÉA-58-GF-A-01 Sorszám: 3798 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Minőségi szálláshelyek és szolgáltatások kialakítása, javítása. Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térség számos kiemelkedő értékű természeti, építészeti értékkel, kulturális, történelmi örökséggel és hagyománnyal, országos és nemzetközi hírű rendezvénnyel rendelkezik. Máriapócs, a „Nemzet Szentélye”, világszerte ismert zarándokhely, a Könnyező Máriához évente többszázezren érkeznek. ▪Ennek megfelelően a térségben viszonylag sokszínű a szálláskínálat (pl. zarándokház, ökocentrum vendégházak, panziók, kúriák). Ugyanakkor hiányoznak az agro- és falusi turizmusra specializálódott minősített magán szállásférőhelyek. Probléma/ lehetőség ▪A vallási turizmus keretében érkezők magas száma adott, ennek ellenére mégis alacsonyak a vendégéjszakai adatok. ▪Probléma, hogy alacsony a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képessége, a fajlagos költés, kevés a vendégéjszakák száma, kicsi a kapacitáskihasználtság, így a turizmust szolgáló létesítmények fenntartási nehézségekkel küszködnek. Hiányoznak és/vagy nem megfelelőek a kapcsolódó szolgáltatások. Megoldási javaslat ▪A agro- és falusi turizmus keretében négy napraforgós minősítésű, legalább 6 férőhelyes, a saját használatú helyiségektől elkülönített összkomfortos magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, kialakítása. Építés, épületfelújítás, korszerűsítés; az ingatlanhoz (épülethez, telekhez) kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések; a szálláshelyek berendezési tárgyainak és rekreációs fejlesztések kiépítéséhez kapcsolódó beszerzések. Elsősorban a tervezett tematikus utakat (3998; 3794; 3789 HPME) érintő településeken, ahol az ágyszám nem elégíti ki a igényeket. ▪A program végére kb. 30%-kal növekszik a minőségi szállásszolgáltatások száma. A fenntartható falusi-, agro- és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének támogatásával a térségben is mintaadó módon megjelennek a szálláslehetőségek ezen típusai, formái. ▪A szabadidő aktív eltöltését segítő, családbarát szolgáltatások kiépülnek. ▪A tájékoztató táblák, anyagok, brosúrák, elkészülnek.

92 91 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága390625 EUR 781250 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 2/42 Kód: ÉA-58-GF-A-01 Sorszám: 3798

93 92 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 3/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-06 Sorszám: 3998 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Integrált turisztikai térségfejlesztés és tematikus, határon is átnyúló fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A nyírségi térség számos kiemelkedő értékű természeti, építészeti értékkel, kulturális, történelmi örökséggel és hagyománnyal, országos és nemzetközi hírű rendezvénnyel rendelkezik. A térségnek kedvező a földrajzi elhelyezkedése, a három országhatár közelsége, a négy ország (Szlovákia, Ukrajna, Románia és hazánk) szomszédos területeinek közös történelmi múltja, a vállaji romániai határátkelő, valamint a meglévő határokon átnyúló kapcsolatok, a turizmus szempomtjából is kiváló adottság. Probléma/ lehetőség ▪Az érintett településeken a vonzerőadottságok többsége önmagában jelentős egyedi vonzást nem képvisel, folyamatos keresletet és bevételt nem eredményez. Ugyanakkor világszerte nő a tematikus utak, a kulturális értékek, gasztronómiai programok iránti kereslet. ▪A térségi turisztikai fogadóterületen átnyúló tematikusút fejlesztése, nemzetközi együttműködés keretében kiváló lehetőség a turizmusélénkítésre. Megoldási javaslat ▪A „Négy ország egy Nemzet” gondolat jegyében a Nyírség értékei, ízei, történelmi–, kulturális- és gasztronómiai útvonal fejlesztése, komplex projekt keretében (3794; 3789; 3793; 3980; 3982 HPME). ▪Az út, mint turisztikai termék, az egyes adottságelemek a különféle turisztikai vonzerők és meglévő attrakciók élményláncszerű összefűzésével jön létre. ▪A településeken, ahol természeti, építészeti érték és kulturális, turisztikai rendezvény van, és jellemzőek a gasztronómiai és a részben élő néphagyományok: útjelző táblák, és az út értékeiről és attrakcióiról részletes tájékoztatást szolgáló információs táblák kerülnek elhelyezésre; valamint az egész utat bemutató interaktív kiállítási és egyéb információs anyagok készülnek. ▪Versenyképes kínálat kialakításához az egyes adottság-elemek összekapcsolása, kifejezetten az együttműködésekre épülő, határon is átnyúló, összehangolt turisztikai tematikusút fejlesztése, és a közös értékeink innovatív módon való bemutatása (turisztikai információs élménypark 3793 HPME) megtörténik. ▪Növekszik történelmi/kulturális turizmus keretében a térségbe érkezők száma, s mindez hosszabb itt tartózkodási időt, több vendégéjszakát eredményez, ezáltal növekszik a turizmus jövedelemtermelő képessége.

94 93 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága214844 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 3/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-06 Sorszám: 3998

95 94 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 4/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-04 Sorszám: 3793 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Integrált turisztikai térségfejlesztés és tematikus, határon is átnyúló fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Máriapócs, a „Nemzet Szentélye”, az „Európai Máriás háló” tagja, világszerte ismert zarándokhely. A Könnyező Máriához immár több mint háromszáz éve, évente többszázezren érkeznek. ▪A többség zarándokként jön, a vallás gyakorlása, hite megerősítése céljából, de növekszik azon utazók száma, akik turisztikai látványosságként választják úti célként e szent helyet. ▪A lakosság vendégszerető, az évszázadok során kialakult az idelátogatók fogadásának kultúrája, ennek ellenére a turizmusból a térségben élőknek –ma már– nem, vagy alig származik bevétele. Probléma/ lehetőség ▪A kedvező, sokszínű adottságokról, a Nyírség értékeiről, a vallási turizmus keretében ide érkezők többségének szinte semmilyen információja nincs. Ezért hiába jönnek nagyszámban a turisták, arányában kevés időt töltenek itt, így a turizmus jövedelemteremtő képessége is alacsony. ▪A park egy lehetőség a látogatók érdeklődősének a felkeltésére, arra ösztönözve, hogy a meglévő értékeinket személyesen megtapasztalják. Megoldási javaslat ▪Komplex projekt keretében Kulturális Turisztikai Információs élménypark létrehozása Máriapócson (3998; 3794; 3789; 3980; 3982 HPME). Egy egész napos program-lehetőséget biztosító, a zarándokok, a vallási, és egyéb turizmus keretében érkezők számára vonzó, élményt és információt nyújtó turisztikai attrakció megvalósítása. Itt a Nyírség értékeinek, a tematikus utaknak, a térségben élő/élt hírességek, alkotók (1176 HPME); a nyírségi hagyományőrző tevékenységek; valamint a roma és ruszin kisebbségek kultúrájának (1711 HPME) innovatív termékekkel, kreatív (alkotások, kiállítások, valósághű miniatürizált építmények, helyszínek, események makettjei, működő modelljei stb.) bemutatása kiállító teremben, nyitott színekben és szabadtéren történik. ▪A fenntarthatósági szempontok érvényre juttatása mellett megvalósul a régiós jelentőséggel bíró élménypark. ▪Az innovatív módon bemutatásra kerülnek a Nyírség értékei, a tematikus utak és az egyéb tervezett HPME-k elemei. ▪Az ilyen módon és összetételben sehol máshol nem látható és megtapasztalható élmények, és információk hatására, a vallási és egyéb turizmus keretében érkezők, egyre több időt töltenek el a Nyírségben. ▪Ez elsősorban a térségben eltöltött vendégéjszakák számának a növekedésében lesz mérhető.

96 95 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret136719 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136719 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret136719 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db ▪Máriapócs ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 4/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-04 Sorszám: 3793

97 96 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 5/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-05 Sorszám: 3794 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Integrált turisztikai térségfejlesztés és tematikus, határon is átnyúló fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A közösség településére, a világhírű búcsújáróhelyre, a Nemzet Szentélyére, Máriapócsra, a Kegytemplomára és a Könnyező Szűz Mária Ikonjára alapozva öt magyarországi turisztikai régiót érintő, a Nyírséget átszelő (Mariazelltől Máriapócson át Csíksomlyóig tartó), 1400 km-es közép-európai zarándokútvonal fejlesztésére vonatkozó tervek elkészültek. Probléma/ lehetőség ▪A vallási turizmus világszerte dinamikusan növekszik, a zarándoklatok, pedig egyfajta reneszánszukat élik. ▪Ausztriát, hazánkat és Romániát összekötő zarándokút kiépítése lehetőséget biztosít a térségi települések látványosságainak, rendezvényeinek bemutatására, hozzájárulnak a helyi örökség megőrzéséhez, erősítik a helyi identitástudatot, kevésbé ismert vonzerőket is bekapcsolnak, és kedveznek a helyi gazdaságnak. Megoldási javaslat ▪Komplex projekt keretében (3998; 3789; 3793; 3980; 3982 HPME) Mária Út, a Máriacell - Máriapócs - Csíksomlyó közép- európai zarándokútvonal térségi szakaszának kiépítése és bemutatása. Földutakon (Pócspetritől és Máriapócstól – Nyírbogáton, Piricsén, és Bátor-ligeten keresztül az országhatárig Vállajig) gyalogosan, kerékpárral, lóháton, valamint a gépjárművel is járható, (Nyírgyulajt, Nyírbátort, Nyírvasvárit és Teremet is érintő) közúton: útvonal azonosító, útirányjelző táblák, útjelző tereptárgyak; az útról, a turisztikai vonzerőről, pecsételő helyről, ivóvíz, bolt, WC, (stb), információs táblák kihelyezése; pihenőhelyek kialakítása; zarándokkalauz, útvonal-tervezéses térinformatikai adatbázis és bemutató anyagok elkészítése. ▪Növekszik a hosszú távú egyéni vagy kiscsoportos zarándoklás, kisebb-nagyobb csoportban búcsújáró zarándoklatok, valamint túrák, kirándulások keretében a térségünkbe érkezők száma. ▪Olyan településeket is érint, amelyek egyéb vonzerő hiányában eddig nem fogadtak turistákat. ▪Jellemzően gyalogosan bejárt útvonal napi távjai szükségessé teszi, szállás és egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét. ▪A turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező településeknél segíti a kihasználtság a növekedését, ahol nincs, ott pedig fejlesztést generál.

98 97 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága97656 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Bátorliget, Máriapócs, Nyírbogát, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Piricse, Pócspetri, Terem, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 5/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-05 Sorszám: 3794

99 98 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 6/42 Kód: ÉA-58-GF-A-06 Sorszám: 3789 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Integrált turisztikai térségfejlesztés és tematikus, határon is átnyúló fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A megye erdőterületének mintegy negyede található a térségben (35%-os erdősültség). A települések közül a legmagasabb arányú erdővel borított területtel Ömböly (70%), Nyírgelse (62%), Nyírlugos (56%), Nyírbéltek (47%), valamint Terem és Encsencs (41%) rendelkezik. ▪Uralkodó fafaj az akác (53 %), amely egyedülálló az európai fafajok között. Kiemelkedő tartóssága, kemény, nehéz és tartós fája miatt különösen környezetbarát anyagnak tekinthető. Az elfoglalt területe és széles felhasználási köre miatt joggal nevezik a Nyírség aranyának. Probléma/ lehetőség ▪Akácvirágzáskor a Nyírség a méhészek paradicsoma. ▪Az akác felhasználási területe (kerti és játszótéri berendezések, gátak, bányafa, vezetékoszlop, szőlőkaró, gazdasági szerszámfa, épületfa és a legkiválóbb tűzifa) széleskörű. ▪A térségben a fafajtához köthető bemutatásra alkalmas szereplők (csemetés-kertek, erdészetek, fafeldolgozó üzemek, méhészek, méz, biomassza, pellet előállító üzemek) adottak. Megoldási javaslat ▪Komplex projekt keretében (3998; 3794; 3793 HPME) az akácfa, mint jellegzetes nyírségi termék bemutatása a telepítéstől, a feldolgozásig. A tematikus út, mint turisztikai termék, az akácfához kapcsolódó meglévő „attrakciók” mesterséges összekapcsolásával jön létre, és nem feldolgozásról, mezőgazdasági tevékenységről, illetve rendezvények szervezéséről szól. Az úthoz tartozó összes helyszínen: a tevékenység jellegének megfelelő bemutatást segítő és szolgáló eszközök, terek (vitrin, tabló, projektor, bemutatóhely) kialakítása; útjelző táblák, és az út értékeiről, attrakcióiról részletes tájékoztatást szolgáló információs táblák elhelyezése; valamint az egész utat, tevékenységeket bemutató interaktív kiállítási és egyéb információs anyagok, szakmai kiadványok készítése. ▪Az Út szereplőinél (Nyírbátor Nyírerdő Rt., Piricse Holland Alma Kft. csemetés-kert, Nyírbéltek önkormányzati erdőültetvény, Encsencs pelletáló, Nyírlugos biomassza üzem, Kisléta méhészet, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Nyírbogát, Pócspetri faipari kisüzemek és Nyírbátor KING APIS Méhészeti Kft.) és a turisztikai információs élményparkban a "Nyírség aranya" bemutatásra kerül. ▪A turisztikai piac új szegmensét megcélzó úttal növekszik a térségbe érkező turisták, a mezőgazdasági fa termelés és feldolgozás után érdeklődő szakmai közösségek száma.

100 99 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága58594 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 50% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírgelse, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Pócspetri ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 6/42 Kód: ÉA-58-GF-A-06 Sorszám: 3789

101 100 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 7/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-08 Sorszám: 4090 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Turisztikai közösségi létesítmények és egyéb turisztikai fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térségnek - a kiemelkedő értékű természeti, építészeti értékei, kulturális, történelmi öröksége és hagyományai, országos és nemzetközi hírű rendezvényei mellett -, viszonylag gazdag a vad és halállománya, jól szervezettek a vadásztársaságok, a horgász egyesületek, erősek a lovas hagyományok. Probléma/ lehetőség ▪A turizmus világon az egyik legnagyobb és leggyorsabban növekvő ágazat, ami a térségben is dinamikus fejlődés előtt áll. ▪Az egészséges életmód térnyerése, (vadász, -horgász, -kerékpáros turizmus) az egészségmegőrző, regeneráló szolgáltatások iránti igény és kereslet növekszik. ▪Az elmaradott, kevésbé fejlesztett területek (vadászházak, horgásztavak) viszont nem szolgálják ki a meg növekedett igényeket. Megoldási javaslat ▪A térségben lévő, turisztikai vonzerővel bíró horgász, és szabadidőparkok, vadászházak, kerékpárkölcsönzők, tenisz- pályák, fejlesztése, létrehozása. ▪A szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a települések természeti erőforrásaira, erdő-, vad-, és halgazdálkodási adottságaira, épülő - minőségi és komplex agro- és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, már működő szolgáltatások bővítése, korszerűsítése, fejlesztése. ▪Alkalmi falusi- agro- és ökoturisztikai; a vadászati turizmushoz; erdei turizmushoz és természetjáráshoz; horgászathoz; és kapcsolódó gasztronómiai szolgáltatások. ▪A fejlesztésekkel minden településen a helyi lakosság igényeihez igazodóan, korszerű infrastruktúrával ellátott, szabadidős-, sport- és hobbitevékenységekhez kapcsolódó területek kerülnek felújításra, újak pedig kialakításra. ▪Növekszik a térségbe érkező turisták száma, illetve a célcsoportok által a szabadidőparkokban, a vadászházakban, horgász és sportcentrumokban eltöltött órák száma. ▪A beruházások fokozzák a társadalmi fenntarthatóságot, biztosítva a természeti értékek maximális védelmét.

102 101 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága371095 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 313 A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 7/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-08 Sorszám: 4090

103 102 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 8/42 Kód: ÉA-58-GF-B-05 Sorszám: 3787 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Turisztikai közösségi létesítmények és egyéb turisztikai fejlesztések. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A kormány által kiemelt projekt a „Hit és egészség- Máriapócs és Nyírbátor összefogása a vallási turizmus fejlesztéséért”. ▪Cél: a vallási-, kulturális és egészségturizmus összekapcsolása Nyírbátor és Máriapócs térségében. ▪Nyírbátorban a strand-gyógyfürdőt és tanuszodát tartalmazó fürdőkomplexum kialakítása elkezdődött. ▪Máriapócson tíz éve létezik egy fürdőváros koncepció, elkészültek a kivitelezési tervdokumentációk, kutat fúratott az önkormányzat, melyből 51 fokos gyógyvízzé minősített termálvíz folyik felhasználatlanul évek óta a Probléma/ lehetőség ▪Probléma, hogy Máriapócs városa nem tudta biztosítani az önerőt, így elmaradt a Pócsi fürdő megvalósulása. Az egyházzal, a társtulajdonossal pedig, a közös akarat hiánya nehezíti más befektetők érkezését. ▪A tervezett LEADER fejlesztések mellett, a kiemelt kormányprogram újabb és nagy lehetőséget teremt, hogy a vallási turizmus keretében és/vagy a gyógyfürdő használata miatt fellendüljön a térség turizmusa. Megoldási javaslat ▪A Nyírbátorban megvalósuló strand-gyógyfürdőt és tanuszodát tartalmazó fürdőkomplexum mellett Máriapócson a „Nemzet Szentélyében” a bevizsgált gyógyvízre alapozott termálfürdő fejlesztés. A város tervei között szereplő a nyírbátori fejlesztéseket kiegészítő, azt erősítő, kizárólag a hely szellemiségéhez igazodó gyógyfürdő kiépítése. A meglévő természeti kincsre, a 2004-től bevizsgált gyógyvízre és hit erejére alapozott a gyógy-, termálturizmus a térség egy további vonzerejét képezhetik a vallás és történelmi turizmus mellett. A gyógyfürdők fejlesztése szerepel mind a régió, a megye és a kistérség elképzelései között, s az érintett település folyamatosan keresi a forrásokat, a befektetőket a megvalósítási munkálatok finanszírozásához. ▪Összességében a termálturizmus fejlesztése hozzájárulhat egyrészt a helyi lakosság életminőségének javításához, másrészt pedig egy komplex térségi turisztikai programcsomag részeként hozzájárulhat a térségben az idegenforgalom fellendítéséhez, ami jentősen fokozza a turizmus jövedelemtermelő képességét. ▪ ▪A termálfürdők szolgáltatásainak fejlesztése további vendégeket vonzhat a térségbe, figyelembe véve a gyógyászati és a wellness szolgáltatások iránti igények folyamatos növekedését az utóbbi években.

104 103 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Máriapócs ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 8/42 Kód: ÉA-58-GF-B-05 Sorszám: 3787

105 104 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 9/42 Kód: ÉA-58-GF-1-02 Sorszám: 3980 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Térségi marketing, és turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A promóció, reklám, információ hiányos, látnivalók, programok kiajánlása rossz, gyenge a világhálón való jelenlét, nincs térségi tudat, arculat és imázs. ▪A térséget jelenleg a marketing alacsony szintű szervezettsége jellemzi, a tevékenység esetlegesen kiadványok megjelenítésére és vásárokon való megjelenésre, valamint alkalmi, és/vagy ismétlődő rendezvények szervezésére korlátozódik. ▪A legjelentősebb turisztikai ágazatban a vallási turizmusban nagy számban érkezőkhöz sem jut el a kegyhelyen túlmutató helyi és térségi információk. Probléma/ lehetőség ▪Probléma, hogy kevés helyen jellemző a célcsoportok szerinti termékfejlesztés, a pozícionálás és a márkázás. ▪A térségi turizmusában kulcsszerepet betöltő település, Máriapócs városának marketing tevékenysége is gyenge, nincs idegenforgalmi szakember, nincs az egyházzal összehangolt turisztikai koncepció. ▪A LEADER program lehetőség, a jelenleg kialakuló fázisban lévő térségi szemlélet kiterjesztésére, erősítésére. Megoldási javaslat ▪Térségi tudat, arculat és imázs felépítése, az egységes térségi marketing tevékenység kialakítása komplex projekt (3998; 3794; 3789; 3793 HPME) keretében. ▪A megvalósítás feladatai: a térség (Nyírség) és termékeinek (a tematikus utak és kapcsolódó szolgáltatások) az arculati elemek (logó, szlogen) megtervezése; a térségi információs anyagok, szakmai kiadványok, (brosúrák, katalógusok, újság, multimédiás CD-ROM, képtár) létrehozása; videofilm bemutatkozás több nyelven és ezek terjesztése belföldön és külföldön; szuvenírek, (kreatív ajándék és reklámtárgyak előállítása); reklámhordozók, többnyelvű turistatájékoztatási eszközök rendszerbeállítása (autómatrica, helyi képeslapok, bélyegek, információs pontok, terminálok). ▪A térségi tudat, arculat és imázs felépítésének, az egységes térségi marketing tevékenység kialakításának várható eredménye: bővül a Nyírség turisztikai kínálata; erősödik a térség, mint turisztikai desztináció vonzereje; az egyes turisztikai kínálati elemek, a tervezett fejlesztések egymást erősítő hatása fokozottan érvényesül; kül- és belföldi vendégszám növekszik, az eltöltött vendégéjszakák száma emelkedik; „járulékos haszonként” tovább fejlődik a LEADER programmal egyre erősödő térségi szemlélet.

106 105 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136719 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1953 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma60 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 9/42 Kód: ÉA-58-GF-1-02 Sorszám: 3980

107 106 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 10/42 Kód: ÉA-58-GF-B-07 Sorszám: 3982 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "A Nemzet Szentélye - Mária Út és a Nyírség értékei" - Turizmusfejlesztés Intézkedés: Térségi marketing, és turisztikai desztináció menedzsment szervezet kialakítása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪Gyenge az együttműködési készség a turizmus szereplői között, (a helyi önkormányzatok, attrakciók, szolgáltatások tulajdonosai, üzemeltetői, civil szervezetek, vállalkozásokat támogató intézmények, turisztikai fejlesztő intézmények, szervezetek stb) és alacsony a helyi szervezőkapacitás. ▪Hiányzik a „turisztikai értéklánc”, az ezt működtető önálló, megfelelő kompetenciákkal és eszközökkel rendelkező szervezet, amely kapcsolatot teremt a turista és a fogadó terület között, és képes a szereplők koordinálására, a tevékenységek szintetizálására Probléma/ lehetőség ▪Nincs koordináló, a turizmus fejlesztését és szervezését összehangolni hivatott érdekvédelmet is felvállaló, a térséget jól ismerő, a téma iránt elkötelezett helyi szervezet. ▪A létrejövő helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezet, -mint lehetőség- elősegíti a HVS megvalósítását, a fenntartható versenyképes turizmus megteremtését a térségben, a turizmus rendszerének átfogó kialakítása és működtetése révén. Megoldási javaslat ▪Komplex projekt keretében térségi szintű turisztikai desztinációs menedzsment-szervezet (TDM) fejlesztése (3998;3794; 3980 HPME). A szervezet működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, irodahelyiség kialakításához meglévő épület felújítása, átalakítása, irodai berendezések, gépek, informatikai eszközök beszerzése. Informatikai rendszer kialakítása, kapcsolódás az egységes TDM informatikai rendszerhez; szoftverfejlesztés, tartalom- és szolgáltatásfejlesztés (naprakész információk, részletes attrakció és szolgáltatáskeresés, on-line foglalási és kommunikációs lehetőség biztosítása). Valamint az együttműködések kialakítása, a szakmai program(ok) megvalósítása, és a komplex marketing tevékenység végzése. ▪A létrejövő turisztikai desztináció menedzsment mind a turisták, mind a fogadó közösségek érdekeit szem előtt tartó és azokat szolgáló tevékenysége megvalósul, a Nyírségbe érkező turistáknak tökéletes élmény nyújtása, a fogadó LEADER közösségünk számára, pedig gazdasági, társadalmi és környezeti előnyök nyújtása érdekében. ▪Sokszínű, egymást támogatni képes termékelemekből (tematikus utak, s élménypark, kapcsolódó szolgáltatások) álló és egységes minőségű termékkínálat alakul ki. ▪Új célcsoportok jelenek meg, növekszik a vendégelégedettség.

108 107 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪EAOP - 3. Prioritás - A turisztikai potenciál e Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 10/42 Kód: ÉA-58-GF-B-07 Sorszám: 3982

109 108 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 11/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-10 Sorszám: 1178 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Falumegújítás, településközpontok, épített környezet fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Az önkormányzataink fokozott figyelmet szentelnek a települések rendezettségére. Ehhez biztosítják a kézi munkaerőt a közhasznú és közcélú foglalkoztatással. Azonban a komolyabb költségeket igénylő településkép állapotának javítása, pl: fásítás, park kialakítás, öntözőrendszer kiépítése; pihenőhelyek, sétaút és térburkolat kiépítése; látvány és térelemek, információs és üdvözlő táblák beszerzése (stb) gazdasági okokból már nem valósítható meg. Probléma/ lehetőség ▪A gazdaság és társadalom jelentős változása más típusú településfejlesztést hív életre. Szükségszerű a közösség és a vendégek számára vonzó terek, központok kialakítása. Probléma, hogy az ideérkezők nem tudnak tájékozódni a közterületeken, mert hiányoznak a települési információs táblák. A közterületeken gazdasági hasznot már nem adó gyümölcsfák találhatók, amelyek közlekedési, beláthatósági gondot is okoznak. Megoldási javaslat ▪A településkép, a vidéki lakókörnyezet és a közterületek állapotának javítása érdekében, védelem alatt nem álló közparkok fejlesztése, fás szárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, a parkosítás öntözőrendszerének kiépítése; pihenőhelyek, sétaút kialakítása; a turisztikai tematikus (3998; 3794; 3789 HPME-kben tervezett történelmi/kulturális/gasztronómiai/agro, és vallási) útvonalak mentén fekvő zöld felületek, használati, pad, asztal, hulladékgyűjtő- és tároló, esőbeálló (stb); látvány térelemek kialakítása, a meglévők fejlesztése, valamint információs és üdvözlő táblák beszerzése. ▪A település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések megvalósulásával szép és élhetőbb környezetet, otthonosabb és harmonikusabb településképet teremtenek. ▪Nő a települések zöld területeinek négyzetméter száma. ▪Az információs táblák, közterületi térképek kihelyezése segíti az odaérkezőket a településen belüli tájékozódásban, eligazodásban.

110 109 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága703125 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma24 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 11/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-10 Sorszám: 1178

111 110 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 12/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-09 Sorszám: 1177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Falumegújítás, településközpontok, épített környezet fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪Az önkormányzatok gazdasági helyzetükhöz mérten jelentős összeget költenek a településkép javítására, ennek ellenére az épített és természeti környezetük leromlott állapotban van, amelyhez több ok is vezet. Egyrészt a források hiánya, másrészt a településeken időszakosan megjelenő vandalizmus, némely esetben a megélhetési eltulajdonítás, melynek a térségen áthaladva látható nyomai vannak. Veszélyben vannak a vas, réz, üveg, sőt a fa eszközök is. ▪Az értékek védelméről a térségben 2 településen jelen lévő rendőrőrs és 18 településen polgárőr szervezet gondoskodik. Probléma/ lehetőség ▪A legtöbb településen probléma, hogy több rendezetlen, rongált közterület és funkcióját vesztő épület van, mely rontja az érintett települések turistavonzó képességét. A közterületek állapotának javítása, játszóterek kialakítása, a meglévők korszerűsítése lehetőség a vonzó környezet kialakítására. ▪A rongálások ellen helyi szinten csak a polgárőrség bír részben visszatartó erővel, de nem megfelelő a felszereltségük, hiányzik a megfigyeléshez szükséges modern technikai háttér. Megoldási javaslat ▪A „városi életminőség a falun” cél elérése érdekében az épített környezet fejlesztése, a települések központját alkotó vagy közvetlenül övező, a településeken áthaladó szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő, védelem alatt nem álló épületek és a helyi turisztikai látványossághoz közvetlenül vezető tematikus útvonalak mentén (3998; 3794; 3789 HPME) fekvő, a település megjelenésében szereppel bíró épületek külső felújítása. Kültéri játszóterek kialakítása, a meglévők előírás szerinti korszerűsítése. Környezeti állapot és falukép javítását szolgáló kisléptékű infrastrukturális beruházás keretében az épített és természeti környezet védelme és a bűnmegelőzés érdekében szükségszerű térfigyelő kamerarendszerek felállítása a települések kiemelten veszélyeztetett terein, és építményeinél, valamint az idegenforgalom szempontjából jelentős helyeken. ▪A polgárőr egyesületeken belüli, és azok közötti kommunikáció feltételrendszerének fejlesztése, a térség polgárőreinek egységes megjelenése, figyelemfelkeltő és jelzőeszközök beszerzése. ▪Az érintett épületek felújításra, a játszótéri eszközök és használati térelemek beszerzésre kerülnek. Kialakul egy térségre jellemző esztétikus településkép, amely növeli az itt élő lakosok települési komfortérzetét, valamint tőkebefektető és turisztikai vonzerővel is felruházza a térség falvait. ▪2011-re megtörténik a térfigyelő kamerarendszerek kiépítése és szakszerű használata, így csökken a rongálások és az épített környezeti pusztítások mértéke. A térség polgárőreinek egységes megjelenése, és az egymás közötti kommunikációs eszközök rendszerbe állítása fokozza az együttműködést, a hatékonyságot.

112 111 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret214844 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága488281 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 12/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-09 Sorszám: 1177

113 112 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 13/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-11 Sorszám: 1179 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Falumegújítás, településközpontok, épített környezet fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A rendszerváltás után gyorsan elterjedt a piacozás, a települések közterületein egyre nagyobb arányban tűntek és tűnnek fel a különböző helyben termelt mezőgazdasági termékeket és egyéb árucikket értékesítő eladók. Az önkormányzatok nem voltak, és nincsenek felkészülve megfelelően a piaci helyek kialakításához. Csak egy kijelölt, még az alap infrastruktúrával sem rendelkező területet tudnak biztosítani az értékesítéshez. Az eladók szegényes felszereltsége miatt az értékesítés gyakran a földre lerakott áruval történik. Probléma/ lehetőség ▪A növekvő lakossági igény a piacon történő vásárlás iránt indokolttá teszi az áruértékesítés fejlesztését. ▪A kialakult helyi piacokon az értékesítési technológia higiéniai hiányosságokat hagy maga után. ▪Az új piacok létrehozása, a meglévők fejlesztése, az előírásoknak történő megfeleltetése a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési területén is újabb megélhetéshez hozzájáruló lehetőséget teremtene. Megoldási javaslat ▪Elsősorban a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javítása céljából, új piacok létrehozására, meglévők fejlesztésére, bővítésére, az előírásoknak történő megfeleltetésére: az önkormányzatok által kijelölt területek körbekerítése; árusító standok, pihenőpadok, információs táblák elhelyezése; szükséges kiegészítő infrastruktúra, szennyvíz- elvezetés, energia- és vízellátás; valamint a szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása, fejlesztése. ▪Növekszik a helyi lakosság igényeihez igazított, komfortosan működő piacok száma. ▪2011-ben a térség minden települése (ahol a lakossági igény indokolja) rendelkezik piactérrel, ahol biztonságos és esztétikus helye lesz az értékesítésnek. ▪Elsősorban a helyben termelt mezőgazdasági termékek értékesítési feltételeinek javulásával növekszik a termelők árbevétele.

114 113 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága156250 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % % 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 322 Falumegújítás és -fejlesztés Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 13/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-11 Sorszám: 1179

115 114 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 14/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-08 Sorszám: 4350 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Sport-, szabadidő-, kulturális- és egyéb szolgáltatások, infrastruktúra és eszközfejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A térség valamennyi településén jelen vannak a sport-, szabadidő-, kulturális- és egyéb szolgáltatások. Leginkább az önkormányzatok nem kötelező feladatellátásaiban jelennek meg bizonyos közművelődési és egyéb feladatok, amelyeket tevékenységeikkel a helyi egyesületek kiegészítenek. A települések szabadidős lehetőségeinek biztosításában, a sportéletben fontos szerepe van a sportegyesületeknek, akik folyamatosan biztosítják a sportéleti jelenléttel a fiatal utánpótlást, a versengést, a települések közötti közösségformálást. Probléma/ lehetőség ▪A térségi önkormányzatok és civil szervezetek rendezvényeiken igyekeznek kielégíteni a lakosság részéről jelentkező igényességet, ami megjelenik a szolgáltatásokhoz szükséges eszközök minőségében. ▪A társadalmi fejlődéssel nehezen tudnak lépést tartani, fokozódik a lemaradás, s nem jelennek meg a szabadidő eltöltésének új közösségi formái (pl: tenisz, kerékpározás, testépítés) a fejlesztési lehetőségek hiánya miatt. Megoldási javaslat ▪Önkormányzatok és civilszervezetek által biztosított, a lakosság igényeihez igazított eszközellátottság fejlesztése. ▪A kulturális szolgáltatásokhoz mikro-térségi összefogással fenntartott eszközök (pl.: rendezvénysátor, mobil színpad, hang- és fénytechnikai berendezések), a közösségi információs szolgáltatásokhoz (pl: számítástechnikai eszközök, berendezések) a szabadidő eltöltéséhez, sportoláshoz, (pl: labdarúgás, tenisz, kerékpározás, testépítés) eszközök, felszerelések beszerzése. ▪Az eszközök beszerzésére irányuló fejlesztés települési, mikrotérségi- és térségi szolgáltatásokat érint. ▪Növekszik a települések eszközellátottsága, ezzel emelkedik a szolgáltatások színvonala, valamint a sportolás és a szabadidő eltöltésének új formái is megjelennek. ▪Mindezzel a fiataloknak, a nőknek és a hátrányos helyzetűeknek is lehetőség adódik egy minőségében más életvitel gyakorlására. ▪Apró lépésként jelentkezik a térségi összefogás a közös eszközhasználatokkal. ▪Megszűnik a nagyobb rendezvényekhez eddig bérelt színpad- és hangtechnikai eszközök bérlése, így javul az önkormányzatok és civil szervezetek gazdasági helyzete.

116 115 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136719 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma45 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 14/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-08 Sorszám: 4350

117 116 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 15/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-08 Sorszám: 3163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Közlekedést segítő települési infrastruktúra fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A térség településein a 471-es főút halad keresztül, mely érinti Nyírmihálydit, Nyírgelsét, Nyírbogátot, Nyírcsászárit, Nyírmeggyest és Hodászt. Hodász kivételével az összes többi település belterületi szakaszán halad át. Az út forgalma az M3-as autópálya kiépülésével jelentősen megnőtt, amit a forgalomszámlálási adatok is alátámasztanak: a főútra bekötő belterületi útszakaszok pl. 4915j duplájára emelkedett: 590 jármű/nap és a 4917j/61 jármű/nap. Máriapócson a „zarándokok útján” pedig a búcsúk napján növekedik meg a gépjármű forgalom. Probléma/ lehetőség ▪Máriapócson az évente 17 alkalommal a búcsúk napján, a meg növekedett forgalom következtében pedig a településeken áthaladó 471-es főút jelent rendkívüli veszélyforrást, hiszen a járművek számának növekedésével emelkedik a balesetveszély és a balesetek száma. Megoldási javaslat ▪A településeken áthaladó 471-es főút belterületi szakaszain, Máriapócson a „zarándokok útján”, valamint más települések hosszú, egyenes, sebességtúllépésre csábító, belterületi szakaszain, forgalomcsillapítási beruházások támogatása. Részben a meglévő eszközök felújításával, másrészt újak kiépítésével (gyalogátkelőhely, fekvőrendőr), valamint újszerű forgalomcsillapítási eszközök felszerelésével (elektronikus sebességjelző berendezések), melyek a teljes útszakasz belterületi szakaszain egységesen több ponton jelennek meg. ▪Az érintett településen jól láthatóvá válnak a felfestett gyalogátkelőhelyek, csökkentik a sebességet a fekvőrendőrök, elhelyezésre kerülnek a forgalom lassító eszközök. ▪A beruházás befejezését követő első és második évben ezen útszakaszokon a balesetek száma 30%-kal csökken.

118 117 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 15/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-08 Sorszám: 3163

119 118 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 16/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-09 Sorszám: 3987 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Városi életminőség falun" - A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kial... Intézkedés: Közlekedést segítő települési infrastruktúra fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés ▪A kistérségben Nyírcsászáriban, Nyírlugoson és Máriapócson található 2; 0,5 illetve 0,9 kilométer hosszú belterületi kerékpárút, Máriapócsot pedig összeköti Pócspetri településsel egy 2,3 km hosszú kerékpárút. Probléma/ lehetőség ▪Probléma, hogy a dinamikusan fejlődő, kulturális, oktatási és gazdasági szempontból is térségi központi szerepet betöltő Nyírbátort csak nagy forgalmú közutakon lehet megközelíteni. ▪A tömegközlekedési eszközök csak korlátozottan (nincs vasút, ritka búszjáratok) vehetők igénybe. ▪A települések közötti kerékpárutak kiépítése alternatív megoldást jelentene, különösen az 5-10 km-en belüli környező települések esetében. Megoldási javaslat ▪A kerékpáros közlekedés környezeti szempontból nagyon kedvező, ugyanakkor rendkívül olcsó közlekedési mód, ezért a LEADER közösség a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában szerepet szán a kerékpárutak fejlesztésének hangsúlyozására, ha a megvalósításhoz nem is tud a lehetőségek korlátozott volta miatt forrást rendelni. ▪Megoldási javaslat, a kerékpározásra alkalmas, összefüggő hálózat létrehozása, helyi, helyközi, hivatásforgalmi, turisztikai és egyéb célú kerékpárutak építése, a térség kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése, környezetileg fenntartható módon. ▪2013-ra kerékpárút-hálózat köti össze a szomszédos településeket, melyek elvezetne a térség legfontosabb turisztikai nevezetességeihez is. ▪A kerékpárút egyfelől a helyi lakosok munkába és iskolába járásának teremt biztonságos és környezetkímélő lehetőséget, másrészt hozzájárul ahhoz, hogy a kistérség természeti, kulturális örökségei fenntartható módon bemutathatóak, megismerhetőek legyenek. ▪A kerékpárutak kiépítése és fejlesztése csökkenti az utakon történő balesetek számát is.

120 119 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪EAOP - 2. Prioritás - A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 16/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-09 Sorszám: 3987

121 120 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 17/42 Kód: ÉA-58-GF-A-04 Sorszám: 3204 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése, létrehozása, vállakozások versenyképességének növelése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben alacsony az ezer főre jutó vállalkozások száma, a vállalkozói aktivitás, és azok versenyképessége rendkívül alacsony. Legmagasabb az 1-9 fős mikro-vállalkozások aránya. Ugyanakkor a térségben sok innovatív vállalkozói ötlet (pl: közlekedési táblagyártó üzem létrehozása; baba – mama klub; mobil karbantartó szerviz stb) fogalmazódott meg a HVS készítéséhez kapcsolódó mikrotérségi fórumokon, a projektgyűjtések során, azonban a vállalkozások elindításához és/vagy a tevékenységi kör bővítéséhez szükséges forrás, támogatás hiányzik. Probléma/ lehetőség ▪Az innovatív ötletek ellenére összességében alacsony a térségben a vállalkozói aktivitás. Kialakításukhoz és fejlesztésükhöz szükséges gazdasági háttér, a vállalkozásokat érintő jogszabályoknak való megfelelés nehézségei egyre erősödő problémaként jelentkezik. ▪Nagyszerű lehetőség, hogy a gazdasági szereplőként nem bejegyzett, természetes személyek (majdani ▪vállalkozók) is megfogalmazhatnak támogatási kérelmeket. Megoldási javaslat ▪Mikro-vállalkozások létrehozása, fejlesztése. A térségben új, illetve működő mikro-vállalkozások létrehozásának, beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Induló jelenlegi vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése, gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületgépészet, korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, valamint ▪minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése.Ugyanez a javaslat megjelenik a fafeldolgozással, és az egyéb szolgáltatásokat (1709, 1727 HPME) végző mikro-vállalkozók támogatásánál is. ▪2013-ra 10 új vállalkozás jön létre, a támogatott mikro-vállalkozások száma pedig 35. Az új vállalkozások létrehozásával és a meglévők fejlesztésével növekszik a munkahelyek száma, ezáltal csökken a térségben a munkanélküliség. ▪Fejlődik a vállalkozói aktivitás, az innovációs képesség, nő a versenyképesség. ▪A fenntarthatóság elvei mentén végrehajtott beruházások ösztönzőleg hatnak az gazdasági szerkezet fejlesztésére, a fejlődésre, a vidéki életminőség javítására.

122 121 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága878906 EUR 1757813 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 0% 50% 0% 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma45 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 17/42 Kód: ÉA-58-GF-A-04 Sorszám: 3204

123 122 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 18/42 Kód: ÉA-58-GF-A-05 Sorszám: 3425 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése, létrehozása, vállakozások versenyképességének növelése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A térségben lévő mikro-vállalkozásokra egyre nagyobb terhet ró a növekvő és folyamatosan változó adminisztrációs, pénzügyi, jogi és egyéb tevékenységek lebonyolítása, melyhez nincs meg a megfelelő szakmai képzettségük és tudásuk. ▪Így az ezzel történő foglalkozás csökkenti a vállalkozások versenyképességét, s ezáltal az eredményességét, valamint csökkenti a saját profiljában történő fejlesztési lehetőségeket. Probléma/ lehetőség ▪A információ és a szakmai támogatás hiánya hátráltatja a vállalkozó kedvet és az eredményességet, a meglévő mikro- vállalkozások hosszútávon nem tudnak versenyképesek maradni. Nagyobb fokú információáramlással, szervezettséggel, szakmai tanácsadással és fejlesztési lehetőségekről történő naprakész tájékoztatással hatékonyabb működés érhető el az aktív vállalkozások körében és növelhetővé válik a versenyképességet. Megoldási javaslat ▪A versenyképes vállalkozói ötletek megvalósulását és a meglévő vállalkozások humánerő minőségének fejlődését elősegítő, vezetési, marketing és adminisztratív ismeretek átadását célzó szaktanácsadások támogatása. ▪Települési és mikro-térségi vállalkozó fórumok létrehozása, rendszeres működtetése. ▪Információs hálózat kialakításának, elektronikus tájékoztató portál létrehozásának támogatása a térség vállalkozásainak fejlesztésére, a vállalkozások közötti kapcsolattartásra. ▪A meglévő és az újonnan alakuló vállalkozások olyan információ birtokába kerülnek, melyeknek segítségével hatékonyabbá válik a működésük, növekszik a versenyképességük. ▪Megismerik egymás tevékenységét a gazdasági szereplők, erősödik a kapcsolattartás, növekszik érdekérvényesítésük.

124 123 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 341 Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 18/42 Kód: ÉA-58-GF-A-05 Sorszám: 3425

125 124 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 19/42 Kód: ÉA-58-GF-1-01 Sorszám: 3800 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ▪A térségben a vendéglátóhelyek számát ezer főre vetítve (4,57) jóval alatta marad mind az országos (5,27), mind a megyei (5,49) átlagnak. A kistérségek közül csak a Mátészalkai és a Nagykállói kistérségben alacsonyabb ez az arány. ▪Ráadásul az itt megtalálható vendéglátóegységek a helyben élők igényeit sem elégítik ki, a zöme pedig nincs felkészülve a turisták fogadására. Például a melegkonyhás egységek, az egyszerűbb étkezési lehetőséget biztosító szolgáltatók, még a fő turisztikai vonzerőkkel rendelkező településeken is hiányoznak. Probléma/ lehetőség ▪A idegenforgalom alakulását befolyásolja a turizmusra épülő, az azt kiszolgáló infrastruktúra mennyisége és minősége. Pl: hogy mennyire ellátott a térség vendéglátóhelyekkel, és ott milyen minőségű szolgáltatást kap a vendég. ▪Annak ellenére, hogy a térségben a turisztikai attrakciók és a turisták száma magas, vendéglátóhelyekben nem bővelkedik, a meglévők, pedig még a helyi igényeket sem elégitik ki. Megoldási javaslat ▪A III. tengelybe (falusi-; agro-; és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások) nem sorolható meglévő vendéglátóegységek, infrastrukturális fejlesztése, újak kialakítása, a „szezonnyújtás”, a kapcsolódó szolgáltatások bővítése, információs és marketing-tevékenység támogatása a magasabb minőségi feltételek javítása érdekében. Meglévő és újonnan kialakított vendéglátóegységeknél eszközök beszerzése, az érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületgépészet, korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, akadálymentesítés (stb). A fejlesztések megvalósulása elsősorban a tervezett kulturális utak (3998; 3794 HPME) mentén történik. ▪A meglévő, és újonnan kialakított vendéglátóegységeknél eszközök beszerzése, az érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épületfelújítás, épületgépészet, korszerűsítés, kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztés, akadály mentesítés megtörténik. Elsősorban a tervezett LEADER fejlesztéseknél a turisták, de a helyben élők számára is igényes, minőségi szolgáltató egységek köre bővül.

126 125 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret39063 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága207031 EUR 414063 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 19/42 Kód: ÉA-58-GF-1-01 Sorszám: 3800

127 126 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 20/42 Kód: ÉA-58-GF-A-03 Sorszám: 1727 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪A településeken nem alakultak ki az üzleti, gazdasági szférát erősítő szolgáltatások, illetve a meglévők nem fejlődtek a kor igényeihez igazodva. Kevésbé vannak jelen pl: a szépség- és a szórakoztató ipar, az egészségügyi és egyéb szolgáltatások. A falvakban leginkább működő vállalkozások nem bővítik tevékenységeiket (pl: kereskedők, vendéglátósok, fodrászat - manikűr, kozmetika, szolárium, stb). A vidéken élők körében viszont növekszik az igény, így akik anyagi helyzetük miatt megtehetik, a közeli városokban veszik igénybe ezeket a lehetősé Probléma/ lehetőség ▪A helyi szolgáltatásokat ellátó vállalkozások tevékenységi köre beszűkült, eszközfelszereltségük alacsony színvonalú, korszerűtlen. ▪Az egyre növekvő lakossági igényt nem tudják kielégíteni, így egyre többen utaznak el lakhelyükről a minőségi szolgáltatások eléréséhez. Probléma, hogy csökken a vendég és vásárlókör, gyengül a vállalkozások versenyképessége, így gazdaságilag is hátrányba kerül a vidéki szolgáltatóipar Megoldási javaslat ▪A mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztése keretében, üzleti szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. ▪A piaci viszonyokhoz és a helyi igényekhez igazodó szolgáltatásokat biztosító mikro - vállalkozók gazdasági esélyeinek növelése. ▪Az induló jelenlegi vagy tervezett szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztő beruházások támogatása; eszközök, gépek, berendezések beszerzése; a tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez tartozó építés, épület-felújítás, épületgépészet, korszerűsítés. ▪A meglévő vállalkozások bővítik tevékenységeiket, növekszik a helyi szolgáltatások száma és azok minősége, melyet a lakosság helyben vesz igénybe. A fogyasztókör számának növekedése gazdaságilag stabilabbá teszi a helyi mikro- vállalkozásokat, valamint a meg növekedett tevékenységek munkahelyteremtő lehetősége (pl: szépség- és vendéglátóipar) csökkenti a térség munkanélküliségi adatait.

128 127 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága195313 EUR 390626 EUR▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 50% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 312 Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 20/42 Kód: ÉA-58-GF-A-03 Sorszám: 1727

129 128 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 21/42 Kód: ÉA-58-GF-B-03 Sorszám: 1730 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Szolgáltatások és infrastruktúra fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás ▪Több településen a művelődési házak megszűnésével, vagy átalakulásával csökkentek, illetve teljesen megszüntek bizonyos közösségi szolgáltatási lehetőségek pl: közművelődési- és szabadidős programoknak, oktatásnak, képzésnek, informatikai közösségi és/vagy üzleti szolgáltatásoknak helyet biztosító terek, ami hátrányt jelent a városi élettel szemben. Ugyanakkor szerencsére több településen megtalálhatók a mintát adó Teleházak / eMagyarország Pontok. Probléma/ lehetőség ▪A többfunkciós közösségi terek által biztosított szolgáltatásokra fokozatosan növekszik a lakossági igény, hiányukkal erősödik a lemaradás különösen a nők, a fiatalok és az idősebb munkavállalók körében. ▪Több településen adott a lehetőség a terek kialakítására az elhanyagolt épületek felújításával, korszerűsítésével, funkcióbővítésével Megoldási javaslat ▪Olyan integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása vagy már meglévő funkciójának bővítése, amelyben hozzáférhetővé válik a településeink életminőségét javító, közösségi, kulturális, közművelődési, szociális, egészségügyi, üzleti, információs, kommunikációs, adminisztratív és egyéb szolgáltatás. A fejlesztés érinti az építmény külső és belső felújítását, átalakítását, korszerűsítését, infrastruktúra-fejlesztését, valamint a szükséges eszközök beszerzését, összehangoltan a LEADER Közösség stratégiai tervével. Megvalósítási szándékát több település is jelezte: Bátorliget, Encsencs, Nyírderzs, Nyírpilis, Kisléta, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírcsászári, Terem, Nyírbéltek. ▪A fejlesztések eredményeként 2010-re 10 településen alakul ki a helyi lakosság igényeihez igazított szolgáltatásokat biztosító közösségi tér, ami költséghatékony működéssel, partnerközpontú mobil vagy elektronikus szolgáltatások széles választékával elősegíti a fenntartható fejlődést, növeli a minőségibb életet élők számát. ▪Növeli a vidék népességmegtartó erejét, a vidéki munkahelyteremtést, a vállalkozásfejlesztést.

130 129 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 321 A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 21/42 Kód: ÉA-58-GF-B-03 Sorszám: 1730

131 130 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 22/42 Kód: ÉA-58-SzF-3-01 Sorszám: 3188 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Munkaerő-kínálat minőségi javítása. Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térségben magas a munkanélküliek száma, a településeken nincs olyan képzési lehetőség, amely a gyakorlatias, használható tudás megszerzésére irányul. Az ilyen jellegű képzések jobb esetben a térség-, de legtöbbször a megyeközpontokban találhatók, elérésük nehéz, a lakosság által nem felvállalható költségekkel jár. A fiatal és középkorú nőknél, a GYES-ről visszatérő anyáknál növekszi az igény a részmunkaidős, illetve a távmunka iránt. Probléma/ lehetőség ▪A munkavállalás újfajta lehetősége a távmunka és az alternatív munkavégzés, melynek elterjedése folyamatban van. Az ehhez szükséges mennyiségű humánerő forrás rendelkezésre áll ugyan, de képzettségük nem megfelelő e feladatok ellátására. Lehetőséget jelent az integrált közösségi szolgáltató terek kialakítása, melyekben biztosítottá válik a távoktatás lehetősége. Megoldási javaslat ▪A lakosság igényeihez és a helyi sajátosságokhoz igazodóigazodó képzési programok szervezése (Coménius Logó és Kreatív Kommunikáció; Hálóra Magyar; Lányok, asszonyok NetreFel; Tessedik Sámuel digitális középiskola távoktatásai stb.) elsősorban a közösségi terekben (Teleházak; eMagyarország-Pontok; Művelődési Házak, IKSZT) szervezve. Teljesen speciálisan a tervezett fejlesztésekhez, a térség turizmusfejlődéséhez, a tematikus utakhoz kapcsolódóan a turisztikai akciók gyakorlati lebonyolítását szolgáló személyek képzése, ami más forrásból nem elérhető alternatív munkalehetőségeket helyez előtérbe (Turisztikai Desztinációs Menedzsment képzés, speciális "helyi/térségi idegenvezetői" képzés). ▪A távoktatás keretében a hátrányos helyzetű csoportok és személyek esélyt kapnak valódi, használható tudás megszerzésére, a jelenlegi és a majdani munkaerő kínálat minőségi javításának érdekében. ▪Növekszik a fejlettebb szolgáltatásokat hasznosító vidéki területen élők száma és az alternatív munkahelyek száma. ▪A képzett humánerővel magasabb színvonalú szolgáltatások biztosítása válik lehetővé, ami hatással van a turizmus jövedelemtermelő képességére. ▪A nők munkaerőpiacra való visszatérési lehetősége fokozza az esélyegyenlőséget.

132 131 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136719 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % 100% % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1953 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma20 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Képzés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 22/42 Kód: ÉA-58-SzF-3-01 Sorszám: 3188

133 132 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 23/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-07 Sorszám: 3206 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Munkaerő-kínálat minőségi javítása. Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A térség társadalmi szervezetei a legkülönfélébb működési területeken látnak el feladatokat, aktivitásukat és tettrekészségüket azonban csökkenti a partnerségi motiváció, az adminisztrációs forrásszerzési lehetőségek, az erre irányuló módszertani ismeretek hiánya. Probléma/ lehetőség ▪A térség felzárkóztatásának egyik sarkalatos pontja, hogy a meglévő civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok működését ne veszélyeztesse a humánerő forrásuk gyenge minősége. ▪A szakmai segítségnyújtás különböző formái remek lehetőség a civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok „helyzetbe hozásának”. Megoldási javaslat ▪Civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok vezetőinek, munkatársainak képzése, térségi koordinációja kapacitásfejlesztési program segítségével. Ez az együttműködést, a partnerség erősítését, az adminisztrációs és forrásszerzési technikák elsajátítását és alkalmazását, valamint projekt fejlesztési szolgáltatások igénybevételének a lehetőségét helyezi előtérbe. ▪Önfoglalkoztatóvá válás támogatása a képzettségi szintre szabott vállalkozói ismeretek és készségek fejlesztése révén, valamint inkubátorházak, vállalkozói-klubok, mentori szolgáltatások igénybevételével. ▪2013-ra a civil szervezetek kb. 60%-nak növekszik a hatékonysága, feladataikat eredményesen tudják ellátni, fokozódik fejlődő- és teljesítőképességük. ▪A projekt multiplikáló hatású, mivel a szakismeretszerzés, a partnerség, a lehetőségek közös meglátása generálja a fejlődési lehetőségek kihasználását. ▪A program segíti a nők, illetve a tartósan inaktivitásban lévő emberek munkaerőpiacra való visszavezetését, lehetőséget ad a részmunkaidős foglalkoztatásnak. ▪A roma közösség esélyeit növeli a kisebbségi önkormányzatok szakmai fejlesztése.

134 133 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 331 Képzés és tájékoztatás Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 23/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-07 Sorszám: 3206

135 134 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 24/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-10 Sorszám: 3184 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Munkaerő-kínálat minőségi javítása. Szektor/fejlesztési téma: Oktatás ▪A településeken igen magas szintű a munkanélküliségi ráta, a legtöbb településen 25 és 40% közötti. A munkanélküliek jelentős részét a roma lakosság képezi. Munkavállalási hátrányukat az alacsony képzettségi szint is fokozza, ami kihat a munkához való hozzáállásukra is. ▪A felnövekvő roma lakosság az iskolázatlanságból, a hátrányos helyzetű családi háttérből adódóan a segélyekből való megélhetést látja élete perspektívájának, ehhez szocializálódik. Probléma/ lehetőség ▪Alacsony az aktív korúak iskolai végzettsége, közel 25%-uk nem fejezte be még az általános iskolai tanulmányait sem, és rendkívül alacsony a középiskolai érettségivel rendelkezők aránya is. Az aluliskolázottság fokozza a munkához való hozzáállás csökkenését. ▪A roma lakosságban egyáltalán nem, vagy csak kevésbé alakulnak ki azok a belső személyiségjegyek, amelyek a munkához való hozzáállás alapvető részei. Megoldási javaslat ▪Az általános, elsősorban a hétköznapi élethez szükséges információszerzést előtérbe helyező, interaktív tanfolyamok az érintett társadalmi réteg, főleg a roma emberek életszemléletének alakítását célozza meg. ▪Képzési programok az alacsony képzettségű munkanélküliek és más hátrányos helyzetű rétegek számára (népfőiskolai modell, közhasznú munka és képzés kombinációja). ▪Az érintett társadalmi réteg általános ismeretei bővülnek, növekszik lépéstartásuk a kor változásaival. ▪Szemléletük formálásával olyan belső egyéni és közösségi motiváció indul el, ami magában hordozza a roma lakosság felzárkóztatási lehetőségeinek csíráját is. ▪Csökken az alacsony végzettségűek száma, növekszik a romák elhelyezkedési esélye a projekt elindítását követő évben.

136 135 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪TAMOP - 1. prioritás - A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segíté... Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 24/42 Kód: ÉA-58-SzF-B-10 Sorszám: 3184

137 136 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 25/42 Kód: ÉA-58-GF-B-01 Sorszám: 1709 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Adj esélyt magadnak és másoknak!" - Humán erőforrás-, gazdaság- és vállalkozásfejlesztés. Intézkedés: Fafeldolgozás, faipar fejlesztése. Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás ▪A térség a megye legerdősültebb területe, 35 %-át erdő borítja. A leggyakoribb fafajta az őshonos akác, de jelen van a nyár és a tölgy is. A fafeldolgozó-ipar parketta, raklap és tárolóláda gyártására, valamint tűzifa előállítására szakosodott. A fafeldolgozás fűrészüzemek működésével történik (Encsencs, Nyírbéltek, Nyírmihálydi, Nyírgelse, Pócspetri) melyek települési viszonylatban aránylag magas számban (15-20 fő) foglalkoztatják a helyi munkaerőt. A meglévő üzemeknek hiányos az eszköz- és géprendszere, valamint az infrastrukturális háttere. Probléma/ lehetőség ▪A meglévő nyersanyag adottságok kiaknázatlan lehetőségeket hordoznak magukban, azonban mégis kevés az ágazati vállalkozások száma. ▪Az elavult gépek, a nem megfelelő technológiai berendezések hátráltatják a minőségi munkát, lassítják a termelést, növelik a balesetveszélyt. ▪A kiváló faminőség újabb termékek előállítására, azok nagyobb haszonnal történő értékesítésére ad lehetőséget. Megoldási javaslat ▪A fafeldolgozásra szakosodott kisvállalkozások, fűrészüzemek technológiai és infrastrukturális hátterének fejlesztése. A szabályoknak, balesetvédelmi előírásoknak megfelelő feltételek megteremtése. Műhelycsarnok, raktárhelyiségek, szilárdburkolatú felületek bővítése, kialakítása, üzemi mérleg, feldolgozáshoz szükséges ipari gépek berendezések, és vagyonvédelmi berendezések beszerzése stb. ▪A gyártott termékek palettájának szélesítése (pl.: fabútorok, fából készült játszótéri és egyéb térelemek stb.). ▪A fejlesztés megvalósulásával a munkahelyek száma növekszik, csökken a munkanélküliség. ▪A megfelelő infrastruktúra kialakításával versenyképesebbeké válnak a faipari kisvállalkozások. Jól felszerelt, az előírásoknak megfelelő technológiai berendezésekkel, korszerű gépekkel működő üzemrészekben csökken a balesetek száma, növekszik a dolgozók munkahelyi komfortérzete. A feldolgozásra kerülő fafajták sokszínűségének megjelenítésével és a gyártott termékpaletta bővítésével növekszik a vállalkozások faáruból származó bevétele.

138 137 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek % % % % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma15 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪Nem ÚMVP Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪GOP - 2. prioritás - A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 25/42 Kód: ÉA-58-GF-B-01 Sorszám: 1709

139 138 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 26/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-12 Sorszám: 1180 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Hogy unokáink is láthassák" - Kulturális örökség megőrzése, fejlesztése. Intézkedés: Az épített kulturális örökség megőrzése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térségben több országos és helyi védettséggel rendelkező templom, kúria, lakóház és gazdasági épület található. Volt több is, csak mivel a védelmük nem volt időben megszervezve, egy részük a szakmai hozzá nem értés miatt lebontásra került, a másik részük pedig a rendszeres karbantartás és gondozás hiánya miatt pusztult el. A védett épületek nagyobb részben olyan tulajdonosok, vagy kezelők működtetésében vannak, akik saját forrásaikból csak a jelentkező problémák tüneti kezeléseit tudják elvégezni. Probléma/ lehetőség ▪Különösképpen a problémás állagú, a térség műemlékei között kiemelt szerepet betöltő épületek, történelmi emlékek (pl. a hodászi Kisnémeti kúria; az encsencsi-, a nyírkátai-, a nyírbogáti református templom; a nyírgyulaji református és görög-, valamint a nyírcsászári-, nyírgelsei görög és a nyírvasvári-, a pócspetri római katolikus templom,) fokozott figyelmet és különös védelmet érdemelnek. Megoldási javaslat ▪Az épített kulturális örökségek megőrzése céljából a legkritikusabb állapotban lévő helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső felújítása. Az építmények rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az épület belső, (megújuló erőforrásokat, környezetbarát technológiákat alkalmazva) felújítása, valamint az épletekhez kapcsolódó zöld felületek, gyalogutak, parkolók létrehozása, felújítása. ▪A különböző védettségi szintű objektumoknak a helyreállításával és korszerűsítésével, megmenekülnek az épületek a fokozott leépüléstől. ▪A fejlesztés szebbé teszi a lakókörnyezetet, hozzájárul a településkép és a környezet állapotának javításához, ezáltal nő a települések vonzereje is. ▪A tájékoztató táblák információt közölnek, a kiadványok, pedig bemutatva a jelenlegi és a majdani elért állapotot, hozzájárulnak a LEADER népszerűsítéséhez is.

140 139 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága451545 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % 70% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Encsencs, Hodász, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírvasvári, Pócspetri ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 26/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-12 Sorszám: 1180

141 140 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 27/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-13 Sorszám: 1181 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Hogy unokáink is láthassák" - Kulturális örökség megőrzése, fejlesztése. Intézkedés: Kegyeleti helyek méltó helyreállítása. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra ▪A térség minden településén található lezárt vagy működő temető, amelyek önkormányzati és/vagy egyházi tulajdonban vannak. Az önkormányzatok 80%-a a temetők üzemeltetését kiadta temetkezési vállalkozóknak. Az üzemeltetők szerződésükben rendszerint csak a karbantartást vállalták. Több településen (pl. Nyírcsászári) a 16-17. században a templom mögött is temetkeztek a település papjai. A falvakban és határukban kegyeleti, memoriális vagy hálaadási indíttatásból állított keresztek találhatók. Probléma/ lehetőség ▪A temető üzemeltetők csak karbantartják, de nem parkosítják a temető köztereit, a kerítések elhanyagolt, leromlott állapotban vannak. ▪A temetőn belüli, nem magántulajdonban lévő sírhelyek (pl. hősi halottak sírjai) gondozatlanok. ▪A parkolási lehetőségek korlátozottak, így a temetőlátogatási rend kialakítására nincs lehetőség. ▪A településeken és a bevezető útak mellett található keresztek gazdátlanok. Megoldási javaslat ▪Legalább helyi védelem alatt álló kegyeleti helyek méltó helyreállítása. Olyan kegyeleti célokat szolgáló lezárt vagy működő, temető/köztemető, amelyet az elhunytak eltemetésére, a hamvak elhelyezésére létesítettek és használnak, vagy használtak. ▪A temetőn kívüli temetkezési emlékhely és környezetük rendbetétele, szükség esetén bekerítése, parkolók kialakítása, valamint a tervezett turisztikai útvonalak (3998; 3794 HPME) mentén a kegyeleti, memoriális vagy hálaadási indíttatásból állított helyi védelem alatt álló keresztek felújítása, és ezzel összefüggésben tájékoztató kiadványok készítése. ▪A lezárt vagy működő, temető, köztemető és egyéb kegyeleti helyek megszépülnek és megújulnak, a bekerítéssel növekszik védelmük. Méltó módon történik a megemlékezés azokról az elődökről, akik tetteikkel vagy egyszerűen életükkel a közjavát szolgálták. Ezzel példát mutatva a sírhelyek gondozóinak is. A megvalósított fejlesztéshez kapcsolódó tájékoztató kiadványok, hozzájárulnak a LEADER népszerűsítéséhez, a helyi identitás fejlesztése pedig a társadalmi fenntarthatósághoz.

142 141 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret195313 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága234375 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret3906 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma12 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪ÚMVP, de nem LEADER Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 27/42 Kód: ÉA-58-SzF-A-13 Sorszám: 1181

143 142 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 28/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-03 Sorszám: 1711 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Hogy unokáink is láthassák" - Kulturális örökség megőrzése, fejlesztése. Intézkedés: Kulturális hagyományok bemutatásához, ősi mesterségek felelevenítéséhez szükséges eszközfe... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok jelentős társadalmi erőt képviselnek a térségben, forráshiánnyal küszködve, de végzik vállalt tevékenységüket. Jelentős arányt képviselnek a kulturális tevékenységi körrel (gyermek-, asszony-, kamarakórus, népdalkör, vadász dalárda, néptánccsoportok stb) rendelkező szervezetek, és népi tevékenységek (csipkeverés, fafaragás, fazekasság, gobelin stb), melyek egy része továbbviszi a térség hagyományait, szokásait, mások pedig haladó szellemiséggel, és eszmeiséggel szerveznek kulturális programokat. Probléma/ lehetőség ▪Lehetőség a szervezetek, alkotók megléte, akik híven ápolják a nyírségi hagyományokat, azokat felelevenítve adják át a következő nemzedéknek. Fontos az itt élők számára a nagyszülők örökségének és a más hagyománnyal rendelkező nemzetiségek, kisebbségek szokásainak megőrzése. Megoldási javaslat ▪Kulturális hagyományok, népszokások ápolása, bemutatása, ősi mesterségek felelevenítéséhez szükséges eszközfejlesztés, (fellépő ruhák, hangszerek, egyéb eszközök) a tevékenység gyakorlói számára. A tervezett Kulturális – Turisztikai élményparkban (3790 HPME) a tevékenységek, az ősi mesterségek alkalomszerű gyakorlásának, és a hagyományőrző tevékenységet végzők bemutatkozásának, bemutatásának a biztosítása (bemutató tér, fazekas korong, kemence, egyéb eszközök), valamint a cigány és ruszin kisebbség vándorlásait, történelmi múltját, kultúrkincseit, életképeit bemutató kreatív kiállítás (tablók, makettek) létrehozása. ▪Javul a szervezetek hagyományok, népszokások bemutatásához kapcsolódó eszköz- és felszerelés ellátottsága. ▪Az ősi mesterségek, a cigány és ruszin kisebbség életének, értékeinek a bemutatásával, elfogadtatásával javul a társadalmi kohézió, ami kihat az esélyegyenlőségre is. ▪A nemzeti örökség megbecsülése, a hagyományok tisztelete, a szülőföld alaposabb megismerése, a hazaszeretet fontosságának kiemelése a társadalmi fenntarthatóságot erősíti.

144 143 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága136719 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma25 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 28/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-03 Sorszám: 1711

145 144 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 29/42 Kód: ÉA-58-SzF-6-02 Sorszám: 1710 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Határon átívelő kapcsolatok kialakítása, erősítése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A három országhatár közelsége kiváló adottság. Egyes önkormányzatok testvér-települési kapcsolatokat ápolnak a németországi Eggstatt, az olaszországi Maserada, az ukrajnai Szolyva, a szlovákiai Dobóruszka, valamint a romániai Erdőd, Érmihályfalva, Kálmánd, Krasznabéltek, Mezőterem, Mezőpetri, Piskolt és Szaniszló településekkel. Az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubnak pedig folyamatos az együttműködése az Érmelléki Települések Szövetségével. Probléma/ lehetőség ▪Probléma, hogy a települések, csak a kapcsolatépítés szükségességének felismeréséig, mintsem a tényleges együttműködés kellő elmélyítéséig jutottak el. Ez a határon átnyúló együttműködés mennyiségében, jellegében, tartalmi mélységében is megmutatkozik, alacsony a gazdasági, a kereskedelmi, az oktatási együttműködések aránya, inkább a testvér-települési, kulturális, sport és egyéb kapcsolatok dominálnak. Megoldási javaslat ▪A határokon átívelő kapcsolatok erősítése. Elsősorban térséggel közvetlenül határos területek természetföldrajzi, etnikai egymásrautaltságában rejlő lehetőségek kihasználása, a meglévő testvér-települési kapcsolatok ápolása, a tapasztalatcserék és példaértékű tevékenységek támogatásán keresztül. ▪Erősödnek a meglévő testvértelepülési kapcsolatok, és új együttműködés formák jönnek létre, ami a térséget érintő országhatár mentén egyfajta "mini eurorégió" kialakulását eredményezi, elsődlegesen település-település és térség-térség szinten.

146 145 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret3906 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága117188 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1953 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma40 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 29/42 Kód: ÉA-58-SzF-6-02 Sorszám: 1710

147 146 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 30/42 Kód: ÉA-58-GF-6-01 Sorszám: 3191 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Határon átívelő kapcsolatok kialakítása, erősítése. Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység ▪A LEADER nemzetközi együttműködés kialakítása, erősítése szempontjából, előnyös a térségünk helyzete a három országhatár (Románia, Szlovákia, és Ukrajna) közelsége, valamint a meglévő határokon átnyúló civilszervezeti, önkormányzati testvér-települési kapcsolatok tekintetében. ▪A korábbi LEADER+ -ban résztvevő önkormányzatoknál (Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgyulaj, Hodász, Máriapócs, Pócspetri, Kisléta,) felhalmozott tapasztalat pedig a LEADER térségi együttműködések kialakítása, illetve erősítése szempontjából is kiváló adottság. Probléma/ lehetőség ▪Az önkormányzati tapasztalatok és kapcsolatok mellett, az elmúlt tíz évben, a különféle nemzetközi programokat sikeresen lebonyolító civil szervezetnek, az Iránytű Gazdaságfejlesztő Klubnak pedig a LEADER tapasztalatok átadásával kapcsolatban megkötött együttműködési megállapodása van a romániai Érmelléki Települések Szövetségével, amely kiváló alapot nyújt a nemzetközi eredményes kapcsolatokhoz. Megoldási javaslat ▪A helyi közösség munkaszervezetének feladatkörén túlmenően, a LEADER térségi és nemzetközi együttműködések kialakítása, erősítése. A LEADER módszertan teljes körű megismerése; a hazai és uniós jó gyakorlati tapasztalatok azonosítása, elemzése; a „Nyírségi LEADER-es Jó Megoldások Tárának" létrehozása, és terjesztése; a tapasztalat- és tudáscsere megszervezése (elsősorban Romániában, és Szlovákiában); szakmai, tematikus rendezvények, konferenciák, és táborok szervezése; valamint a közvetlen szomszédos térségek segítése érdekében; a vidékfejlesztési sikerekkel kapcsolatos tapasztalatok, információk átadása. ▪Megtörténik a térség és a LEADER közösség hazai és nemzetközi hálózatba kapcsolása, a hálózat folyamatos és hatékony működtetése. Ennek eredményeként létrejön egyfajta "mini LEADER eurorégió" amely elősegíti a program népszerűsítését, lehetőséget ad más sikeres közösség megismerésére, ami fokozza a helyi közösség eredményes munkáját. ▪Létrejön a „Nyírségi Jó Megoldások Tára” ami segíti a Leader tapasztalatok nemzetközi átadását, terjesztését.

148 147 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19531 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága58594 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret1953 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma10 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 421 Térségek közötti és nemzetközi együttműködések Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 30/42 Kód: ÉA-58-GF-6-01 Sorszám: 3191

149 148 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 31/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-03 Sorszám: 1724 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségben élő helyi szereplők, (az állami-, gazdasági- és civil szféra), a generációk (idősek-fiatalok), valamint a társadalmi rétegek (magyar-roma) közötti kapcsolatok mélysége, szervezettsége, az összetartozás, az együttműködés alacsonyszintű. Probléma/ lehetőség ▪Veszélyezteti a partnerség alapú fejlesztések megvalósítását az a probléma, hogy alacsony szintű a térségi összetartás. ▪A térség bizonyos településein vannak jól szervezett, mikro-térségeket összekötő fesztiválok, melyek az együttműködésre épülnek (Szomszédolás; Bogáti Forgatag; Tragacs–Derby; Meggy-, Strudli- és egyéb fesztiválok). E fesztiválok sikerére építve növelhető a térségi összefogás hasznossága és értéke. Megoldási javaslat ▪Partnerség, együttműködés, kooperáció fejlesztése a kultúra eszközeivel, a térségi fesztiválok szervezésével. A meglévő fesztiválok fejlesztése, illetve ezek sikerére építve újak szervezése. A térségi turisztikai desztinációs menenedzsment szervezettel (3982 HPME) egyeztetett időpontban, a térség értékeit bemutató, mikro-térségeket összekötő fesztiválok rendezése. A fesztiválok széles tömegek számára biztosítsanak vonzó, több műfajt felölelő, a helyszín hagyományaihoz igazodó, kulturális értéket képviselő programot. Járuljanak hozzá a pozitív Nyírség-kép kialakításához, figyelembe véve a turisztika szakmai szempontjait. ▪Évente 6-8 színvonalas mikrotérségi fesztivál valósul meg, amelyek fokozzák a térség látogatottságát. A szervezéshez és megvalósításhoz szükséges összehangolt munka elősegíti a településeken élők térségi összefogását. Kiemelt szerephez jut a partnerség, az együttműködés, amivel a térségi szereplők kooperációja javul, erősödik az egymás iránti tolerancia, csökkennek az előítéletek (pl: a roma lakossággal szemben).

150 149 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1173 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága58594 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma60 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 31/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-03 Sorszám: 1724

151 150 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 32/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-07 Sorszám: 6510 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségből magas számban vándorolnak el a magasabb, közép-, illetve felső fokú képzettségű szinttel rendelkező fiatalok és középkorúak, akik bár érzik a szülőföldhöz való kötődést, de a társadalmi és gazdasági helyzet labilitása miatt ez a belső érzés kevés ahhoz, hogy identitástudatuk a jövőt tekintve is erős maradjon, és a térségben képzeljék el jövőjüket. Ugyanakkor a térség számtalan példaértékű bemutatásra alkalmas személlyel rendelkezik. Probléma/ lehetőség ▪Az értelmiségi réteg elvándorlása további társadalmi hátrányokkal sújtja a térséget, ami kihat a gazdaság visszafejlődésére is. Az elvándorlók előtt nincs múlt és jelenbeli pozitív példa, kevés az ismeret a térségben élő, illetve élt személyiségekről, hírességekről, az amatőr és jegyzett művészekről, a hétköznapok során, a mindennapi munkában is jelentőset alkotókról. Megoldási javaslat ▪A mindennapok során aktív csoportok, kisközösségek, egyének, a „hétköznapi hősök” valamint a térség alkotóinak, művészeinek az élő/élt hírességeknek történelmi személyiségeknek, sportolóknak, színészeknek, (stb.) az összegyűjtése. A példaértékű tevékenységeket, munkákat, végzők, az alkotások, életutak, rendszerezése, kiadványok készítése. ▪Létrejön egy kiadvány a térség alkotóinak, az élő/élt hírességek, valamint az aktív, sikeres embereinek, csoportjainak bemutatására. Ez egyrészt hatással van magára az elismert egyénre/csoportra, másrészt minden olyan nyitott lakosra, akikben kialakít a megismert életút, alkotói munka egy belső indíttatást arra, hogy el tudja képzelni a jövőjét ebben a térségben. Ezzel fokozódik a térség lakosainak aktivitása, csökken az elvándorló fiatalok száma.

152 151 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret19913 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19913 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% % % ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret19913 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma1 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Közhasznú fejlesztés Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 32/42 Kód: ÉA-58-SzF-1-07 Sorszám: 6510

153 152 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 33/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-01 Sorszám: 1176 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Térségi identitástudat növelése, a belső kohézió erősítése. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪A térségből magas számban vándorolnak el a magasabb, közép-, illetve felső fokú képzettségű szinttel rendelkező fiatalok és középkorúak, akik bár érzik a szülőföldhöz való kötődést, de a társadalmi és gazdasági helyzet labilitása miatt ez a belső érzés kevés ahhoz, hogy identitástudatuk a jövőt tekintve is erős maradjon, és a térségben képzeljék el jövőjüket. Probléma/ lehetőség ▪Az értelmiségi réteg elvándorlása további társadalmi hátrányokkal sújtja a térséget, ami kihat a gazdaság visszafejlődésére is. ▪Az elvándorlók előtt nincs múlt és jelenbeli pozitív példa, kevés az ismeret a térségben élő, illetve élt személyiségekről, hírességekről, az amatőr és jegyzett művészekről, a hétköznapok során, a mindennapi munkában is jelentőset alkotókról. Megoldási javaslat ▪A mindennapok során aktív csoportok, kisközösségek, egyének, a „hétköznapi hősök” valamint a térség alkotóinak, művészeinek az élő/élt hírességeknek történelmi személyiségeknek, sportolóknak, színészeknek, (stb.) az összegyűjtése. ▪A példaértékű tevékenységek, munkák, elismerése (oklevelek, emlékérmek, a Nyírségért LEADER díj), vándorkiállítások szervezése, és a turisztikai információs élményparkban (3790 HPME) való megismertetése. ▪Átadásra kerülnek a közösségen belüli tevékenységük elismerésére létrehozott díjak. Ez egyrészt hatással van magára az elismert egyénre/csoportra, másrészt minden olyan nyitott lakosra, akikben kialakít a megismert életút, alkotói munka egy belső indíttatást arra, hogy el tudja képzelni a jövőjét ebben a térségben. Ezzel fokozódik a térség lakosainak aktivitása, csökken az elvándorló fiatalok száma.

154 153 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret1173 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága19531 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma30 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 33/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-01 Sorszám: 1176

155 154 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 34/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-02 Sorszám: 1713 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Közösségi programok a térségben élők életminőségének javítása érdekében. Szektor/fejlesztési téma: Kultúra ▪Fokozott az igény a gyermek- és ifjúsági programokra, ezért a térségben aktívan működő gyermekszervezetek, alapítványok, ifjúsági egyesületek rendszeresen szerveznek különböző vetélkedőket, sport és szabadidős programokat, maguk és települési közösségeik részére. Probléma/ lehetőség ▪Probléma, hogy egyre csökken a felnövekvő generációt érintő közösségi programok száma és minősége, mivel a bonyolító szervezetek szűkös anyagi forrással, szinte csak szerény önkormányzati támogatással rendelkeznek. ▪Ráadásul a hátrányos helyzetű családok gyerekei ritkán, vagy egyáltalán nem jutnak olyan közösségi élményhez, melyet egy szervezett kirándulás, táborozás, vagy egy-egy közösségi rendezvény adhat nekik. Megoldási javaslat ▪A felnövekvő generációt célzó, a helyi, térségi értékek (a tervezett LEADER fejlesztések 3998; 3794; 1720 HPME) megismerésére irányuló egy, illetve több napos, egyszeri, vagy rendszeresen ismétlődő túrák, kirándulások, rendezvények megvalósíthatóságának biztosítása, azok színvonalának és eredményességének növelése. Művészeti, gyermek- és ifjúsági, valamint speciális fejlesztő- és ismeretszerző táborok, testvériskolai kapcsolatok erősítését célzó, jeles- és ünnepnapokhoz kapcsolódó programok lebonyolítása. A program kifejezetten a gyermek (14 éves korig) és az ifjúsági (14- 26 év) korosztályt célozza. Működési költség nem támogatható. ▪A színvonalas programok, a közös élmények erősítik a gyermek és ifjúsági korosztály összetartozását, növelik a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek az esélyeit. ▪A résztvevők megismerik a helyi, és térségi értékeket, a tervezett fejlesztéseket, ezáltal fokozzák térségi kötődésüket, valamint hozzájárulnak a LEADER szellemiség erősödéséhez. ▪Fokozódik a térségben élők aktivitása, megerősödnek a felnövekvő generációval foglalkozó szervezetek, ami új civil közösségek létrehozását generálhat.

156 155 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret782 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39063 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma60 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 34/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-02 Sorszám: 1713

157 156 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megoldási javaslatok 35/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-06 Sorszám: 1723 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Helyzet/ adottság Várható eredmény Prioritás: "Egyedül nem megy..." - Határokon átívelő, településen belüli és azok közötti kapcsolatok... Intézkedés: Közösségi programok a térségben élők életminőségének javítása érdekében. Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra ▪A települések önkormányzatai évi rendszerességgel rendeznek falunapokat a költségvetésükből elkülönített forrásból finanszírozva. A gazdasági helyzet romlása miatt ezek a rendezvények lassan átalakulnak, vagy teljesen eltűnnek a falusi programok palettájáról. Ugyanakkor a civil szervezetek tele vannak ötletekkel, szabadidős, és sportesemények szervezésével kapcsolatban, viszont, egyre ritkábban (általában pályázati támogatásból) van lehetőségük tervezett programjaikat megvalósítani. Probléma/ lehetőség ▪Erősödik a társadalmi igény a szabadidős és sport programok iránt, viszont csökken azok települési, illetve a mikrotérségi szinten történő megvalósulása. A magas számú sport-, ifjúsági- és nyugdíjas egyesületek aktivitását sajnálatos módon és egyre inkább csökkenti, hogy szervezendő programjaikhoz egyre kevesebb önkormányzati, vállalkozói támogatást tudnak hozzárendelni. Megoldási javaslat ▪A térség teljes lakosságát célzó, településeken belüli, illetve települések közötti, kifejezetten szabadidős, és sport programok támogatása. Kivételt képeznek a fesztiválok. Pl: falunapok, majálisok, ünnepnapokhoz kötődő rendezvények, sportversenyek, bajnokságok, és az 3998; 3794; 1720 sz. HPME-kkel megvalósuló utakra szervezett kirándulások, túrák stb. A tervezett programok támogatásában előnyt élveznek a partnerséget és az együttműködést erősítő, a térség szereplői (önkormányzatok, civilek és vállalkozások) összefogással megvalósuló események, de csak és kizárólag programok támogatásáról lehet szó, ahol nem lehetséges nagy értékű eszközbeszerzés. ▪Növekszik a térség teljes lakosságát célzó, településeken belüli, illetve települések közötti szabadidős és sport programok száma. ▪Erősödik a településen belüli (önkormányzatok, civilek és vállalkozások) és a térség szereplői közötti partnerség, az együttműködés kultúrája, ami a társadalmi fenntarthatóságot növeli.

158 157 Forrás:HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Támogatási intenzitások ▪Megvalósítás során támogatható maximális projektméret782 EUR ▪Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága39063 EUR ▪Megoldási javaslat összes becsült költsége ▪Önkormányzatok ▪Vállalkozások ▪Egyházak ▪Non-profit szervezetek ▪Természetes személyek 100% 0% 100% 0% ▪Megvalósítás során támogatható minimális projektméret391 EUR ▪Megvalósítás során várható kérelmek száma70 db ▪Bátorliget, Encsencs, Hodász, Kántorjánosi, Kisléta, Máriapócs, Mérk, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírkáta, Nyírlugos, Nyírmeggyes, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem, Tiborszállás, Vállaj ▪LEADER - Rendezvény Megoldási javaslat által érintett települé- sek listája ▪ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport - 411 A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Támoga- tási forrás Leírás Jogcím- csoport Egyéb paraméterek ▪Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Hátrányos helyzet Megoldási javaslatok 35/42 Kód: ÉA-58-SzF-4-06 Sorszám: 1723