Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

11. Pénzügyi rendszer.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "11. Pénzügyi rendszer."— Előadás másolata:

1 11. Pénzügyi rendszer

2 „money makes the word go around” (a pénz forgatja a világot) KABARÉ
Pénzügy: pénzkapcsolatok és pénzmozgások összessége Üzleti körforgás:

3 Pénzbeáramlás történhet:
Üzleti működésből Befektetésekből Idegen forrásból Tulajdonosoktól Pénzkiáramlás oka lehet: Üzleti működés Beruházás Hitelek, kölcsönök visszafizetése

4 Pénzügyi elszámolások feladatai:
A vállalkozásoknak működésük során követeléseik és kötelezettségeik, azaz pénzügyi kapcsolataik keletkeznek a gazdaság más szereplőivel. Ezek rendezése a pénzügyi elszámolások körében történik, pénzeszközök mozgatásával. Pénzügyi elszámolások feladatai: Pénzintézeteknél vezetett bankszámlákkal Pénztárban lévő készpénzállománnyal Vevőkkel Hitelezőkkel Szállítókkal Állami költségvetéssel Értékpapírokkal Tulajdonosokkal, munkavállalókkal Befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások

5 A pénzügyi elszámolásokhoz tartozó tevékenységek jelentik a PÉNZÜGYI RENDSZER feladatait, amelyek sorrendben az alábbiak: Hitelintézeti kapcsolatok bonyolítása Pénztári feladatok ellátása Partnerkapcsolatok bonyolítása Költségvetési kapcsolatok bonyolítása Pénzügyi levelezés Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása

6 A rendszer működésének leírása
Pénzeszközök: fizetési eszközként felhasználható készpénz, elektronikus pénzeszköz, csekk, bankbetét

7 A rendszer működésének leírása hitelintézeti kapcsolatok bonyolítása
A vállalkozások a pénzeszközeiket bankszámlákon helyezik el (kivéve a készpénzben teljesíthető fizetések célára szolgáló pénzeszközök) A bankszámla lehet: Elszámolási betétszámla Kamatozó betétszámla Elkülönített betétszámla Deviza betétszámla Átvezetési számla

8 bankszámlaszám

9 A belföldi gyakorlatban történő fizetések történhetnek:
A bankszámla felett csak az arra feljogosított rendelkezhet. (aláírási címpéldány) két személy A belföldi gyakorlatban történő fizetések történhetnek: Átutalással Beszedési megbízással (inkasszóval) Okmányos meghitelezéssel (akkreditívvel) Készpénz-helyettestőkkel (csekkel, bankkártyával) Készpénzzel

10 Átutalás Tetszőleges tartalmú kifizetésre használható A fizetésre kötelezett (átutaló) kezdeményezi megbízást adva a banknak, hogy a bankszámlája terhére, partnere bankszámlája javára az adott összeget számolja el Bizonylata az átutalási megbízás

11

12 Beszedési megbízás A jogosult kezdeményezi, hogy számlavezető bankja bankszámlája javára, partnere (a kötelezett) bankszámlájának terhére valamely jogos, igazolható összeget számoljon el. Fajtái: Határidős Azonnali

13

14 Okmányos meghitelezés
Mindkét fél által jelentős kockázattal bíró ügyletekben jut szerephez A pénzintézet saját nevében vállal kötelezettséget Valójában nem hitelviszony A kötelezett a fedezetet biztosítja

15 Készpénz-helyettesítő fizetések
Csekk Írásbeli fizetési meghagyás Értékpapír A csekk kibocsátója utasítja a bankját, hogy a feltüntetett összeget számlaköveteléséből fizesse ki a csekk bemutatójának Formai és tartalmi követelmények Bankkártya, hitelkártya birtokosa csak természetes személy lehet

16 Befizetés bankszámlára Kifizetés (felvétel) bankszámláról
Készpénzfizetés Befizetés bankszámlára Kifizetés (felvétel) bankszámláról Bankszámlakivonat A pénzintézet a számlatulajdonost bankszámlakivonat útján értesíti a a számláján történt terhelésekről és jóváírásokról. Mindiem olyan adatot magában foglal, amelyet a bankhoz érkező bizonylatok tartalmaznak

17

18 A rendszer működésének leírása pénztári feladatok ellátása
A vállalkozások a készpénzforgalom és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására pénztárt létesítenek. A pénztár lehet forint- vagy valutapénztár. Házipénztár működési rendje. Pénzkezelési szabályzat. Bevételi pénztárbizonylat – a házipénztári bevételeknek Kiadási pénztárbizonylat – a kifizetéseknek

19

20 A bevételeket és kiadásokat egyaránt utalványozni (engedélyezni) kell.
Időrendben a pénztári nyilvántartásba be kell vezetni. (pénztárkönyv vagy pénztári jelentés) Pénztári órák végén naponta pénztárzárlatot kell tartani. Megállapítani a készpénzállományt Megállapítani a kiadások és a bevételek végösszegét Megállapítani az ellenőrző készpénzmaradvány figyelembevételével a záró összeget Pénztárjelentést készíteni

21 A rendszer működésének leírása partnerkapcsolatok bonyolítása
Partnerek: azok a szervezetek, amelyekkel a vállalkozás információcsere viszonyban áll, illetve amelyekkel valós folyamataiban anyagi, pénzügyi kapcsolatba kerül. Vevők Szállítók

22 A rendszer működésének leírása költségvetési kapcsolatok bonyolítása
A vállalkozás több irányú kapcsolatban áll a költségvetéssel: Központi költségvetéssel Nyugdíj- és egészségpénztárral Helyi önkormányzatokkal Kapcsolatos követelések és kötelezettségek útján.

23 A kapcsolatok eredményezhetnek:
- kiutalási igényeket (követeléseket) pl. - fogyasztói árkiegészítés - dotáció - táppénz - családi pótlék - befizetési kötelezettségeket pl. - társasági adó - általános forgalmi adó - fogyasztási adó - személyi jövedelemadó - munkaadói és munkavállalói járulék - társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás - nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás - helyi adók

24 A rendszer működésének leírása pénzügyi levelezés
Fizetési felszólító levél Késedelmi kamat-közlő levél Egyenlegközlő levél

25 A rendszer működésének leírása befektetett pénzügyi eszközök elszámolása
Befektetett pénzügyi eszközök: azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónak, hogy ott tartósjövedelemre (osztalékra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Tartós, hosszú lejáratú befektetések.

26 A befektetett pénzügyi eszközök csoportjai
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyettesítése

27 A befektetett pénzügyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetnek.
Tulajdoni részesedést jelentő befektetés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsönök

28 Számítógépes rendszerszervezés módszertana
A pénzügyi rendszer elhelyezkedhet szorosan a főkönyvi rendszerhez kapcsolódóan, de önállóan is.

29 Adatok és adatkapcsolatok
Törzsadatok Banktörzs A pénzintézetek nyilvántartására szolgál Azon pénzintézetek listája, amelyeket számlavezető bankként rendelünk a partnereinkhez. Partnertörzs Vevőink, szállítóink, hatósági és költségvetési kapcsolataink nyilvántartására szolgál Devizatörzs A devizapénztár, illetve az export importforgalom található a vállalkozásnál Főkönyvi törzs Számlatükör tárolására

30 banktörzs partnertörzs

31 devizatörzs Főkönyvi törzs

32 Forgalmi adatok A forgalmi vagy tranzakciós adatok arra szolgálnak, hogy rögzítsék a rendszer egyedeivel kapcsolatos eseményeket, változásokat. Gazdasági eseményideje Eseményt elrendelő igazoló okmány A gazdasági esemény jellege Érintett partner Összeg Főkönyvi szám


Letölteni ppt "11. Pénzügyi rendszer."

Hasonló előadás


Google Hirdetések