Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 11. Pénzügyi rendszer. 2 „money makes the word go around” (a pénz forgatja a világot) KABARÉ Pénzügy: pénzkapcsolatok és pénzmozgások összessége Üzleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 11. Pénzügyi rendszer. 2 „money makes the word go around” (a pénz forgatja a világot) KABARÉ Pénzügy: pénzkapcsolatok és pénzmozgások összessége Üzleti."— Előadás másolata:

1 1 11. Pénzügyi rendszer

2 2 „money makes the word go around” (a pénz forgatja a világot) KABARÉ Pénzügy: pénzkapcsolatok és pénzmozgások összessége Üzleti körforgás:

3 3 Pénzbeáramlás történhet: –Üzleti működésből –Befektetésekből –Idegen forrásból –Tulajdonosoktól Pénzkiáramlás oka lehet: –Üzleti működés –Beruházás –Hitelek, kölcsönök visszafizetése

4 4 A vállalkozásoknak működésük során követeléseik és kötelezettségeik, azaz pénzügyi kapcsolataik keletkeznek a gazdaság más szereplőivel. Ezek rendezése a pénzügyi elszámolások körében történik, pénzeszközök mozgatásával. Pénzügyi elszámolások feladatai: –Pénzintézeteknél vezetett bankszámlákkal –Pénztárban lévő készpénzállománnyal –Vevőkkel –Hitelezőkkel –Szállítókkal –Állami költségvetéssel –Értékpapírokkal –Tulajdonosokkal, munkavállalókkal –Befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások

5 5 A pénzügyi elszámolásokhoz tartozó tevékenységek jelentik a PÉNZÜGYI RENDSZER feladatait, amelyek sorrendben az alábbiak: –Hitelintézeti kapcsolatok bonyolítása –Pénztári feladatok ellátása –Partnerkapcsolatok bonyolítása –Költségvetési kapcsolatok bonyolítása –Pénzügyi levelezés –Befektetett pénzügyi eszközök elszámolása

6 6 A rendszer működésének leírása Pénzeszközök: fizetési eszközként felhasználható készpénz, elektronikus pénzeszköz, csekk, bankbetét

7 7 A rendszer működésének leírása hitelintézeti kapcsolatok bonyolítása A vállalkozások a pénzeszközeiket bankszámlákon helyezik el (kivéve a készpénzben teljesíthető fizetések célára szolgáló pénzeszközök) A bankszámla lehet: –Elszámolási betétszámla –Kamatozó betétszámla –Elkülönített betétszámla –Deviza betétszámla –Átvezetési számla

8 8 bankszámlaszám

9 9 A bankszámla felett csak az arra feljogosított rendelkezhet. (aláírási címpéldány) két személy A belföldi gyakorlatban történő fizetések történhetnek: –Átutalással –Beszedési megbízással (inkasszóval) –Okmányos meghitelezéssel (akkreditívvel) –Készpénz-helyettestőkkel (csekkel, bankkártyával) –Készpénzzel

10 10 Átutalás Tetszőleges tartalmú kifizetésre használható A fizetésre kötelezett (átutaló) kezdeményezi megbízást adva a banknak, hogy a bankszámlája terhére, partnere bankszámlája javára az adott összeget számolja el Bizonylata az átutalási megbízás

11 11

12 12 Beszedési megbízás A jogosult kezdeményezi, hogy számlavezető bankja bankszámlája javára, partnere (a kötelezett) bankszámlájának terhére valamely jogos, igazolható összeget számoljon el. Fajtái: –Határidős –Azonnali

13 13

14 14 Okmányos meghitelezés Mindkét fél által jelentős kockázattal bíró ügyletekben jut szerephez A pénzintézet saját nevében vállal kötelezettséget Valójában nem hitelviszony A kötelezett a fedezetet biztosítja

15 15 Készpénz-helyettesítő fizetések Csekk –Írásbeli fizetési meghagyás –Értékpapír –A csekk kibocsátója utasítja a bankját, hogy a feltüntetett összeget számlaköveteléséből fizesse ki a csekk bemutatójának –Formai és tartalmi követelmények Bankkártya, hitelkártya –birtokosa csak természetes személy lehet

16 16 Készpénzfizetés Befizetés bankszámlára Kifizetés (felvétel) bankszámláról Bankszámlakivonat –A pénzintézet a számlatulajdonost bankszámlakivonat útján értesíti a a számláján történt terhelésekről és jóváírásokról. –Mindiem olyan adatot magában foglal, amelyet a bankhoz érkező bizonylatok tartalmaznak

17 17

18 18 A rendszer működésének leírása pénztári feladatok ellátása A vállalkozások a készpénzforgalom és egyéb értékek forgalmának lebonyolítására pénztárt létesítenek. A pénztár lehet forint- vagy valutapénztár. Házipénztár működési rendje. Pénzkezelési szabályzat. Bevételi pénztárbizonylat – a házipénztári bevételeknek Kiadási pénztárbizonylat – a kifizetéseknek

19 19

20 20 A bevételeket és kiadásokat egyaránt utalványozni (engedélyezni) kell. Időrendben a pénztári nyilvántartásba be kell vezetni. (pénztárkönyv vagy pénztári jelentés) Pénztári órák végén naponta pénztárzárlatot kell tartani. –Megállapítani a készpénzállományt –Megállapítani a kiadások és a bevételek végösszegét –Megállapítani az ellenőrző készpénzmaradvány figyelembevételével a záró összeget –Pénztárjelentést készíteni

21 21 A rendszer működésének leírása partnerkapcsolatok bonyolítása Partnerek: azok a szervezetek, amelyekkel a vállalkozás információcsere viszonyban áll, illetve amelyekkel valós folyamataiban anyagi, pénzügyi kapcsolatba kerül. Vevők Szállítók

22 22 A rendszer működésének leírása költségvetési kapcsolatok bonyolítása A vállalkozás több irányú kapcsolatban áll a költségvetéssel: –Központi költségvetéssel –Nyugdíj- és egészségpénztárral –Helyi önkormányzatokkal Kapcsolatos követelések és kötelezettségek útján.

23 23 A kapcsolatok eredményezhetnek: - kiutalási igényeket (követeléseket) pl. - fogyasztói árkiegészítés - dotáció - táppénz - családi pótlék - befizetési kötelezettségeket pl. - társasági adó - általános forgalmi adó - fogyasztási adó - személyi jövedelemadó - munkaadói és munkavállalói járulék - társadalombiztosítási járulék, egészségügyi hozzájárulás - nyugdíj- és egészségbiztosítási hozzájárulás - helyi adók

24 24 A rendszer működésének leírása pénzügyi levelezés Fizetési felszólító levél Késedelmi kamat-közlő levél Egyenlegközlő levél

25 25 A rendszer működésének leírása befektetett pénzügyi eszközök elszámolása Befektetett pénzügyi eszközök: azok az eszközök, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónak, hogy ott tartósjövedelemre (osztalékra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. Tartós, hosszú lejáratú befektetések.

26 26 A befektetett pénzügyi eszközök csoportjai Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyettesítése

27 27 A befektetett pénzügyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetnek. –Tulajdoni részesedést jelentő befektetés –Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír –Tartósan adott kölcsönök

28 28 Számítógépes rendszerszervezés módszertana A pénzügyi rendszer elhelyezkedhet szorosan a főkönyvi rendszerhez kapcsolódóan, de önállóan is.

29 29 Adatok és adatkapcsolatok Törzsadatok –Banktörzs A pénzintézetek nyilvántartására szolgál Azon pénzintézetek listája, amelyeket számlavezető bankként rendelünk a partnereinkhez. –Partnertörzs Vevőink, szállítóink, hatósági és költségvetési kapcsolataink nyilvántartására szolgál –Devizatörzs A devizapénztár, illetve az export importforgalom található a vállalkozásnál –Főkönyvi törzs Számlatükör tárolására

30 30 banktörzs partnertörzs

31 31 devizatörzs Főkönyvi törzs

32 32 Forgalmi adatok –A forgalmi vagy tranzakciós adatok arra szolgálnak, hogy rögzítsék a rendszer egyedeivel kapcsolatos eseményeket, változásokat. Gazdasági eseményideje Eseményt elrendelő igazoló okmány A gazdasági esemény jellege Érintett partner Összeg Főkönyvi szám


Letölteni ppt "1 11. Pénzügyi rendszer. 2 „money makes the word go around” (a pénz forgatja a világot) KABARÉ Pénzügy: pénzkapcsolatok és pénzmozgások összessége Üzleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések