Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában"— Előadás másolata:

1 Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában
(összeállította: Pattyán László)

2 Rendszerszemlélet és egyénre szabható gyakorlat

3 A 4-dimenziós Lawton-modell (1983)
„Jóléti” pszichológiai jellemzők Magatartás kompetenciák Szubjektív érzékelt körülmények Objektív körülmények és feltételek

4 Pszichoszociális tényezők
Autonómia Bevontság Elégedettség Eszmeiség Belső konszenzus Közösségi izolációs hatások

5 Ökológiai tényezők Lakással való elégedettség (ellátottság)
Megfelelő berendezés, bútorzat Inger-környezeti minőség Közösségi megbecsültség, megfelelőség (jóléti szolgáltatások színvonala) (szolgáltatások hozzáférhetősége) (szolgáltatások hiányossága)

6 Szociális munka – szociális gondozás
Felmérések jelentősége Állapot és szükségletfelmérés - Önellátó képesség - Mentális állapot - Gondozási, ápolási igények - Foglalkoztatási igény Gondozási szükséglet mérés (2008)

7 Szükséglet alapú ellátások kialakulása
Igénybevételi eljárás (intézményvezető mérlegel: szociális helyzet, egészségi állapot, anyagi státusz) (mit javasolnak – mozgástér) Egyéni gondozási terv készítése (2004) - egyénre szabott ellátás a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokban Demencia kórképekkel küzdők speciális ellátása, eltérő normatív támogatás Időkorúak járadéka (2007): - életkor (62, 62 – 75, 75 - ) - egyedül élés - jövedelemszint (80%, 95%, 130%) Differenciált normatív támogatás az időskorú anyagi helyzete alapján

8 Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele I. Gondozási szükséglet mérése az igénybevételi eljárás során (2008): - Jogosultságot vagy jogot állapít meg? Kategóriák (prioritások): - Demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata - 80 évnél idősebb és házi segítségnyújtásban nem részesíthető - 70 évnél idősebb és lakóhelyén közműves víz és villany ellátás nincsen - FOT-ban részesül - Munkaképességét 100%-ban elvesztette, vagy 80%-os egészségkárosodásban szenved

9 Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele II. Gondozási szükséglete meghaladja a 4 órát. Vizsgálandó szempontok: - Önkiszolgálás, önellátás, mozgásfunkciók, mentális funkciók, érzékszervi funkciók, egészségügyi ellátás (max: 60 pont) - Felügyelet (max 5 pont) - Szociális körülmények (max 5 pont) - Lakás (max 5 pont) - Anyagi helyzet (max 5 pont)

10 Gondozási szükséglet mérés, mint a személyes szolgáltatások igénybevételének jogosultsági feltétele III. 40 pont felett napi 4 óra gondozási szükséglet (HGCS logika) Uniformizál, az egyéni élethelyzetekre nem reagál Bizonyított kockázatokat ismer el (szakértői, szakorvosi jelentések) Fontos kategóriák kimaradhatnak, pl.: - elhanyagolás - időskorúakkal kapcsolatos abúzusok - időskorúak bántalmazása - krízisek - félelem - speciális helyzetek (tanyán élők, stb.)

11 Egyéni gondozási terv Jelenlegi állapot (eü, mentális, önellátás, stb.) Szolgáltatások, gondozói feladatok ütemezése Feladatok, megoldási módok, módszerek Értékelés az elért állapot tükrében

12 Illesztések – felelősség
Előgondozás… Illesztések – felelősség Kliens szükségletei – intézmények szolgáltatásai Kliens – környezeti rendszerek felmérése (Előgondozás I.) Tájékoztatás az intézményes szolgáltatásokról, lehetőségekről, házirend, stb. (Előgondozás II.) Kísérés, segítés – beilleszkedés támogatása (Nagyon fontos, ha van…)

13 Igénybevételi eljárás folyamata 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rend.
Önkéntes, és kérelemre indul Két szakaszból áll: Első: Az igénylő tájékoztatása az intézmény működéséről, szabályiról, a gondozás lényegéről, megállapodás tartamáról, stb. Második a beköltözés előtt: konkrét elhelyezés, behozható tárgyak, házirend, a beköltözés mikéntjéről. Megállapodás

14 Szociális esetmunka – és a mentálhigiénés munkatárs….
Ki végzi? Mi a különbség a szociális gondozás és a szociális esetmunka között? Rendszerszemlélet az idősekkel végzett szociális munka során - Az időskorú és a család (szerepek, funkciók, diszfunkciók) - A család támogató funkciója, családdal végzett szociális munka

15 Szociális munkás feladatok
Állapot és szükségletfelmérés (jogviszony létesítése, igénybevételi eljárás) – kliens centrikusság Képviselet Mentális segítés, támogatás Foglalkoztatás Mentálhigiénés szolgáltatások Szabadidő (hasznos időtöltés) Ügyintézés Ügyintézés….

16 Szociális munkás feladatok - másként
Szolgáltatás tervezés Szociális kutatás – szükségletfelmérés Forrásteremtő munka Szolgáltatások közösségi integrációja, kapcsolatépítés a rokonokkal, hozzátartozókkal Ellátott-jogi védelem Marketing Szolgáltatás fejlesztés, új irányelvek keresése Minőségbiztosítás Stb.

17 Szociális csoportmunka
Foglalkoztatás, szocioterápia Mentálhigiénés munka (kiscsoport, fejlesztő foglalkozások, nagycsoport) Konfliktusok kezelése Önsegítő csoportok segítése TEAM munka - interdiszciplináris team hatékonyságának záloga: rendszeres konzultáció, átlátható folyamatok, tiszta munkakörök – ezek kölcsönös ismerete, vezetés-vezetők, egységes közös célok.

18 Közösségi szociális munka
Érdekvédelmi munka segítése Érdekképviseleti Fórum Lakóönkormányzat Nyugdíjasklubok munkájának támogatása Idősek kölcsönös segítségnyújtást biztosító szervezeteinek segítése „Közösségi ellátás” – a helyi közösség gondozó funkciója

19 Álladóság – egyensúly – változás Krízisek időskorban
Biológiai öregedés - szociális produktivitás hanyatlása Számos változás éri az időskorút Ezek egy része normatív folyamat Másra szorulás élménye (gondozásra, gondoskodásra szorulás) A krízis záloga: kétségbeesés, vagy érettség -integráció

20 A krízis okai Nem megfelelő a probléma észlelés
Nincsen probléma megoldási mód Terhelt a személyiség Egyszerre több probléma, vagy időben összetorlódik (krízismátrix) Korábban fel nem dolgozott trauma

21 A krízis függ Attól, hogy a személyiségfejlődés milyen korszakában érinti az egyént Aktuálisan milyen pszichés állapotban van Milyen a probléma érzékenysége (korábban volt –e ilyen problémája, és hogyan oldotta meg?) Van – e olyan személy, aki segíteni tud?

22 A krízisben lévő jellemzése
Figyelme a problémára irányul, azt felnagyítja Érzelmi reakciói labilisak, erős kapaszkodási igény Mindennapi tevékenysége alacsony hatásfokú Átalakulnak emberi kapcsolatai Nincsen jövőképe Ismereteit nem képes rendszerezni

23 Önértékelés - önkép Testvázlat, funkciók, gondolkodás, szerepek változása ⇒ önmaga elutasítása ⇒ identitáskrízis (topmodell öregedése, zseni öregedése) (Zalatnay kontra Csernus)

24 Önértékelés megőrzése
„Én” új megközelítése (aktuális szerepektől függetlenül) Idősödés elfogadása (aktív részvétel) Célok és elvárások átértékelése Objektív visszatekintés a múltra

25 Életciklusok (Laslett)
Tanulás, testi fejlődés Család, karrier, következő generáció Idősödés – testi, szellemi funkciók megtartottak, szociális funkciók változnak Testi, szellemi leépülés – gondoskodás igénye

26 VÁLTOZÓK A világ, mint egész A család Munkavégzés Lakóhely - környezet

27 Az alkalmazkodás típusai
Konstruktív (új célok, élethelyzet) Dependens (csökkenő aktivitás, kapcsolatok, sodródik) Védelembe vonuló (visszavonul, izolálódik) Rosszindulatú (másokat okol – gyűlöli őket) Öngyűlölő (saját magát hibáztatja)

28 I. A világ, mint egész Megélt élet integrálásának képessége
Idő aktuális megélése: - Lineáris: születéstől a halálig (ennek eljövetele foglalkoztatja, közeledik) - Ciklikus: napi tevékenység, ismétlődő aktivitások (ezeket újra és újra megélheti) Társadalmi változások, okok: - politikai, társadalmi változások viharai - Gerontokrácia vége: az időskor tapasztalati értéke csökken (fiatal vezetők, politikusok) (50-en túl nehéz elhelyezkedni)

29 Krízishelyzetek Középkorúak válsága: szellemi, testi, libidó csökkenés (40 évtől) Nagy Sándor szindróma Elveszett világ (kiüresedett jelen) Szociális regresszió, izoláció (megözvegyülés, nyugdíjazás, család elköltözik) Szociális leépülés szindróma (környezet negatív hatása – csökkentértékűségét befogadja önképébe) Peter Pan: korához képest irreálisan fiatalosan viselkedik

30 II. A CSALÁD Pozitív érzelmi kapcsolati viszonyok
Kapcsolat iránti vágy: idősek otthona, házasságkötések – gyakran krízishez is vezet, ha a környezet nem tudja elfogadni Generációk közötti szolidaritás : - közös tevékenység - pozitív érzelmi kapcsolat - elvi és gyakorlati egyetértés

31 A CSALÁD Hosszú távú kölcsönös elköteleződés Lakóhely közelsége
Kölcsönös intimitás A kapcsolat a szolidaritás – reciprocitás és az autonómia – dependencia tényezői között alakul ki.

32 Szülő – gyermek kapcsolat (Boga B)
Elsődleges érzelmi távolság (betegség előtti kapcsolatuk) Másodlagos: akut reakció – figyelem, aggódás, felelősség, féltés, fizikai segítség Harmadlagos: gondozás – a gondozó belefárad, konfliktus a gondozottal, más családtagokkal, az időskorú „tárgy” státusba kerül

33 Kapcsolatok Válás – tárgyvesztés
Status allergicus: kirázza a hideg a másiktól… Üres fészek szindróma (fizikai távolság – függetlenség – kötődés) Szendvics szituáció Ledőlt zsarnok Megkínzott, bántalmazott szülő szindróma (abúzus: fizikai, szexuális, pszichikai, finanszírozási, egészségügyi, általános) Lear király szindróma (idősek kisemmizése) „Elengedett kéz” gyermek nyaralni megy, a szülőnek átmeneti rosszullétei vannak Kaliforniai lány (nem törődik a szülőkkel, majd kritizálja az ellátást – pl. idősek otthonában)

34 Kapcsolatok Gyász – tárgyvesztés Patológiás gyász
(egyedül marad, nem képes feldolgozni) Nyugdíjazási szindróma (szomatizáció, depresszió)

35 III. LAKÓHELY Megszokás (50 évig egy lakókörnyezet…)
Szükséges helyek könnyű megközelítése Fizikai biztonság Privát elkülönülés lehetősége Tágasság (szubjektív…) Könnyű tájékozódás, átláthatóság Ingergazdagság

36 LAKÓHELY Lakótelep szindróma, Diogenes szindróma
Pszichoszociális hospitalizmus (kórház, idősek otthona) az autonómia korlátozott – depresszió, önelhanyagolás, érzelmi elsivárosodás (súlyos esetben halálvárás) Totális intézmény elve (E. Goffman) az intézmény strukturálja a napi élet területeit Időskori hajléktalanság (vulnerabilitás), mentális zavarok

37 Időskori demenciával küzdők ellátása
Demencia: az értelmi képességek fokozatos elveszítésének folyamata (memória, gondoskodás, önellátás, adekvát viselkedés, érzelmek kontrollja) Típusai: Alzheimer-kór (diffus cerebralis atrophia) (50 – 60%) Vascularis demencia (20-30%) Demencia Senilis, Epilepsziás demencia, Poszttraumás demencia, Demencia paralytica progressiva, Toxikus demencia, Pseudo demencia

38 Folyamata Emlékezet gyengülése Tájékozatlanság Figyelem gyengülése
Gondolkodása lassul Érzelmi világ változik Személyiség megváltozik

39 Demens beteg gondozása I.
Környezeti tényezők (nyugalom, megszokott környezet, BIZTONSÁGOS környezet) Intenzív gondozást biztosító részleg, gondozási egység Tágas belső tér, a személyzet ne legyen elkülönítve, szabadban való mozgás lehetősége, színgazdagság, világítás, eszközök

40 Demens beteg gondozása II.
Depresszió, szorongás, érzelmi zavarok megértése, kezelése

41 Családsegítés (1993. évi III. tv)
64. § (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást.

42 Családsegítés (1993. évi III. tv)
A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, a szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek …a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.


Letölteni ppt "Szociális munka módszerei az időskorúak ellátásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések