Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szocioterápia szerepe az időskorúak gondozásában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szocioterápia szerepe az időskorúak gondozásában"— Előadás másolata:

1 Szocioterápia szerepe az időskorúak gondozásában
Pattyán László

2 Az egészséges öregedés pszichoszociális jellemzői
Közösségi autonómia Közösségi bevontság Közösségi elégedettség Közösségi eszmeiség Közösségi belső konszenzus Közösségi izolációs hatások

3 Az egészséges öregedés ökológiai tényezői
Lakással való elégedettség (ellátottság) Megfelelő berendezés, bútorzat Inger-környezeti minőség Közösségi megbecsültség, megfelelőség (jóléti szolgáltatások színvonala) (szolgáltatások hozzáférhetősége) (szolgáltatások hiányossága)

4 Az intézményrendszerről
Intézményi környezet, infrastruktúra Foglalkoztatás és mentálhigiénés munka közvetlen lehetőségei, költségei Az intézményben élők összetétele (egészségi állapot, életkor, mentális állapot, elvárások, stb.)

5 Intézményi környezet jellemzői
E. Goffman (1961): Totális intézmények karakterisztikája: Leszabályozza az élet területeit (környezet, időrend, kapcsolati hálózat, kapcsolattartás módja, házirend, stb.) A személyiség szimbolikus felbomlása, majd újraépülése (aktivitás, vagy tanult tehetetlenség) Az idősek otthona káros hatásokat eredményezhet: regresszió, függőségérzés, frusztráció, hospitalizáció

6 Amit a jogszabályok mondanak…

7 Szocioterápiás foglalkozások az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben
Ellátottak meglévő képességeinek szinten tartása, fejlesztése Igazodjon az egyén korához, egészségi állapotához, képességihez Legyen összhangban a gondozási, fejlesztési terv, vagy a rehabilitációs program céljaival

8 Szocioterápiás foglalkozások az 1/2000 (I. 7
Szocioterápiás foglalkozások az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendeletben 55 – 58.§. Munkaterápia Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás Képzési célú foglalkozás

9 Munkaterápia Azoknak kell megszervezni, akik nem alkalmasak a szociális foglalkoztatásra Célja a szociális foglalkoztatásra való alkalmassá tétel Munkaterápiás jutalomban részesíthető

10 Terápiás és készségfejlesztő foglalkozás
Célja a képességek fejlesztése, szinten tartása Házirendben szabályozni kell (formáit, díjazás mértékét) Csak akkor szervezhető, ha az intézményben a feltételei adottak… Kreatív, művészeti, mozgás, játékterápiák

11 Képzési célú foglalkoztatás
…abban a rehabilitációs intézményben kell megszervezni….

12 Amit a „szakma” mond…

13 Magyar Művészet és Szocioterápiás és Közösségépítő Egyesület Küldetésnyilatkozata
A szocioterápia hozzájárul egy nyitott, elfogadó társadalom kialakulásához. Segíti a minősítés nélküli életre felkészítést Személyes kiteljesedést A társadalomban lévő egyéni és közösségi kultúrák sajátosságainak elfogadását célozza. A "tanult tehetetlenség" a minősített egyéni helyzet helyett azonosságtudat és "kompetencia" az egyén életében

14 A szocioterápia eszközei
Közösségben, klinikumban és az intézményekben működő csoportok Komplex művészetterápiás módszerek Empowerment (képessé tétel/hatalommal való felruházás) technikák Közösségépítés és demokratikus működési gyakorlatot szolgáló közösségi cselekvés.

15 A szocioterápia Lehetőséget ad az önismeretre
A tudatosan választott értékrend szerinti (egyéni és közösségi szinten történő) életvitelre Megelőzi a másság és az eltérő életvitel miatti marginalizálódást Fokozza a kölcsönös toleranciát

16 Az empowerment célja Közös értékrend kialakítása
( a dolgok nem rajtam kívül, hanem velem együtt változnak) A "tanult tehetetlenségre való szocializáció" helyett aktív, környezetet alakító helyzet kialakítása (lehetőség – képesség) Az egyéni öntudatos cselekvő ember, és a közösségben másokkal együttműködő, partnerségre és elismert méltóságra épülő közös cselekvésben részt vevő emberi magatartás elérése.

17 Tétlenség Értéktelenség érzése, izoláció Nem látja élete értelmét
Nyugtalanság, türelmetlenség Konfliktusos társas kapcsolatok Testi szellemi aktivitás hanyatlása

18 Foglalkoztatás (Aranyosi, 1989)
Célszerű, rendszeres fizikai, szellemi, kulturális tevékenységek rendszere, mely segítségével az időskorú mindennapi élete ésszerű tartalommal tölthető meg Meglévő képességeik felhasználásával felébreszthető az önbecsülés, hasznosság, emberi közösséghez való tartozás Segítségével bárki megtalálhatja helyét, szerepét, testi szellemi aktivitását, része lehet sikerélményben

19 Kreatív tevékenységek (Horváth Varga Zsuzsanna, 2006)
Célok: Felfedezés öröme, a létrehozás izgalma Igényesség kialakítása, fejlesztése Eddig nem használt képességek feltárása, fejlesztése Rendszeres tevékenység igényének kialakítása Közös munka – részmunkafázisok – egymásra utaltság, felelősség Önkifejezés lehetősége „Jelet hagyni”

20 Drámajátékok Drámajátékok, drámapedagógia – együttjátszás élménye, öröme Célja: Személyiségformálás Kapcsolatfelvétel, fenntartás Képességfejlesztés Ön és társismeret

21 Drámajátékok Fejleszti: Memóriát, képzeletet, figyelmet
Kapcsolatteremtő képességet Empátiát, toleranciát Az érzékelés területeit Kreativitást, önmegvalósítást Beszédkésztetést, készséget Csoport élményt Ön és társismeretet

22 Képzések Számítástechnikai ismeretek
Manuális foglalkozások, kézművesség Life - long learning

23 Empowerment Érdekképviseleti fórum Lakó bizottságok
Közéleti tevékenységben való bekapcsolódás lehetősége Stb.

24 KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET
Pattyán L


Letölteni ppt "Szocioterápia szerepe az időskorúak gondozásában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések