Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális munka V. Fogyatékosok. Történet Ókori Egyiptom Ókori Egyiptom Görög társadalom Görög társadalom Pogány magyarok Pogány magyarok Középkor és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális munka V. Fogyatékosok. Történet Ókori Egyiptom Ókori Egyiptom Görög társadalom Görög társadalom Pogány magyarok Pogány magyarok Középkor és."— Előadás másolata:

1 Szociális munka V. Fogyatékosok

2 Történet Ókori Egyiptom Ókori Egyiptom Görög társadalom Görög társadalom Pogány magyarok Pogány magyarok Középkor és Újkor Középkor és Újkor XX.század XX.század

3 Fogalmi meghatározás Károsodás–impairment az ember pszichológiai, fiziológiai szerkezetének, funkciójának bármiféle rendellenessége, esetleg hiányossága (hiányzó vagy sérült testrész, szerv). Károsodás–impairment az ember pszichológiai, fiziológiai szerkezetének, funkciójának bármiféle rendellenessége, esetleg hiányossága (hiányzó vagy sérült testrész, szerv). Fogyatékosság-disabilit y módosult, csökkent képessége az ember bizonyos tevékenységeinek: közlekedésnek, evésnek, ivásnak, mosakodásnak, munkának, írásnak, stb. Fogyatékosság-disabilit y módosult, csökkent képessége az ember bizonyos tevékenységeinek: közlekedésnek, evésnek, ivásnak, mosakodásnak, munkának, írásnak, stb. A legsúlyosabb a hátrány-handicap, amely károsodásból vagy fogyatékosságból ered, korlátozza esetenként meg is akadályozza, hogy az egyén betöltse kortól, nemtől, társadalmi és kulturális tényezőktől függő normális, mindennapi szerepét. A hátrány ily módon tehát nem más, mint a károsodás, a fogyatékosság társadalmivá válása, mely igen súlyos kulturális (tanulás), társadalmi (önellátás), gazdasági (önfenntartás) és egyéb következményeket von maga után az egyén mindennapi életében. A legsúlyosabb a hátrány-handicap, amely károsodásból vagy fogyatékosságból ered, korlátozza esetenként meg is akadályozza, hogy az egyén betöltse kortól, nemtől, társadalmi és kulturális tényezőktől függő normális, mindennapi szerepét. A hátrány ily módon tehát nem más, mint a károsodás, a fogyatékosság társadalmivá válása, mely igen súlyos kulturális (tanulás), társadalmi (önellátás), gazdasági (önfenntartás) és egyéb következményeket von maga után az egyén mindennapi életében.

4 Fogalmi meghatározás 1997-ig. Betegség → Károsodás → Fogyatékosság → Hátrány Betegség → Károsodás → Fogyatékosság → Hátrány (a fogyatékosság levezetése 1980-tól 1997-ig) (a fogyatékosság levezetése 1980-tól 1997-ig) A fogalmak egymáshoz való viszonya az előbbi ábrával foglalható össze. Egy baleset vagy betegség kapcsán megváltozik az ember testi vagy szellemi képessége, s így károsodás jön létre. Ez a károsodás, ha tartóssá válik, akkor beszélhetünk fogyatékosságról. A fogyatékosság társadalmi vetülete a hátrány, vagyis egy olyan folyamat amely társadalmi következményekkel jár. A fogalmak egymáshoz való viszonya az előbbi ábrával foglalható össze. Egy baleset vagy betegség kapcsán megváltozik az ember testi vagy szellemi képessége, s így károsodás jön létre. Ez a károsodás, ha tartóssá válik, akkor beszélhetünk fogyatékosságról. A fogyatékosság társadalmi vetülete a hátrány, vagyis egy olyan folyamat amely társadalmi következményekkel jár.

5 Fogalmi meghatározás 1997-től Az ember biológiai működésében jelentkező károsodás a pszichés, fiziológiai vagy anatómiai struktúrában bekövetkezett bármiféle veszteséget vagy rendellenességet jelenti. Az ember biológiai működésében jelentkező károsodás a pszichés, fiziológiai vagy anatómiai struktúrában bekövetkezett bármiféle veszteséget vagy rendellenességet jelenti. Az ember speciálisan emberi (humán) funkcióinak zavarai a fogyatékosságban jelentkeznek. Többnyire a károsodásból eredően korlátozottságban, hiányosságokban mutatkoznak meg, a normális érzékelő, mozgási vagy értelmi funkciókban, a szükséges képességek részleges vagy teljes, átmeneti vagy végleges hiányában. Az ember speciálisan emberi (humán) funkcióinak zavarai a fogyatékosságban jelentkeznek. Többnyire a károsodásból eredően korlátozottságban, hiányosságokban mutatkoznak meg, a normális érzékelő, mozgási vagy értelmi funkciókban, a szükséges képességek részleges vagy teljes, átmeneti vagy végleges hiányában. Az ember társadalmi szerepbetöltésének tartós nehezítettsége, a fentiek miatti akadályozottsága mint társadalmi hátrány (akadályozottság, rokkantság) került a fogalmi rendszerbe. Ez fontos változás a régebbi fogalmi magyarázathoz képest. Azt jelenti, hogy az ember mint társadalmi lény a károsodás és fogyatékosság következményeként nem, vagy alig tudja kora, nemre, társadalmi és kulturális környezete elvárásai szerint normális szerepét betölteni például az önellátásban, önfenntartásban, társas kapcsolatokban, munkában, közlekedésben, szórakozásban. Az ember társadalmi szerepbetöltésének tartós nehezítettsége, a fentiek miatti akadályozottsága mint társadalmi hátrány (akadályozottság, rokkantság) került a fogalmi rendszerbe. Ez fontos változás a régebbi fogalmi magyarázathoz képest. Azt jelenti, hogy az ember mint társadalmi lény a károsodás és fogyatékosság következményeként nem, vagy alig tudja kora, nemre, társadalmi és kulturális környezete elvárásai szerint normális szerepét betölteni például az önellátásban, önfenntartásban, társas kapcsolatokban, munkában, közlekedésben, szórakozásban.

6 Fogalmi meghatározás 1997-től A fogyatékosság értelmezése1997-től A fogyatékosság értelmezése1997-től Egészségi állapot Egészségi állapot Károsodás Tevékenység Részvétel Károsodás Tevékenység Részvétel Kapcsolódó tényezők Kapcsolódó tényezők a.) környezeti (társadalmi) a.) környezeti (társadalmi) b.) személyes (egyéni b.) személyes (egyéni

7 Fogyatékossági csoportok Látási fogyatékosság Látási fogyatékosság Hallási fogyatékosság Hallási fogyatékosság Mozgásfogyatékosság Mozgásfogyatékosság Beszédfogyatékosság Beszédfogyatékosság Értelmi fogyatékosság Értelmi fogyatékosság Autizmus Autizmus Halmozott fogyatékosság Halmozott fogyatékosság

8 Rehabilitáció és fogyatékosság Olyan szervezett segítség, melyre egészségükben, testi, szellemi épségükben tartósan, vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, szociális, pedagógiai és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége. Célja, hogy a rehabilitált megelégedett, boldog és lehetőleg teljes értékű polgára maradhasson a társadalomnak. Olyan szervezett segítség, melyre egészségükben, testi, szellemi épségükben tartósan, vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, szociális, pedagógiai és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége. Célja, hogy a rehabilitált megelégedett, boldog és lehetőleg teljes értékű polgára maradhasson a társadalomnak. (WHO 1980)

9 Rehabilitáció és fogyatékosság Rehabilitáción azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képességeivel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen. Rehabilitáción azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a huzamosan vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt képességeivel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, foglalkoztatási és szociális intézkedések tervszerű, együttes és összehangolt, az egyénre szabott alkalmazása, amelyben a rehabilitálandó ember tevőleges részvétele nélkülözhetetlen. (A Rehabilitációs Szakmai Kollégium által 1999-ben megfogalmazott meghatározás ) (A Rehabilitációs Szakmai Kollégium által 1999-ben megfogalmazott meghatározás )

10 Rehabilitáció és fogyatékosság Rehabilitáció részterületei Rehabilitáció részterületei Orvosi Orvosi Pedagógiai Pedagógiai Foglalkozási Foglalkozási Szociális Szociális

11 Megelőzés Első szintű prevenció Első szintű prevenció Második szintű prevenció Második szintű prevenció Harmadik szintű prevenció Harmadik szintű prevenció

12 Esélyegyenlőség A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. tv. A törvény megalkotásának szükségessége A törvény megalkotásának szükségessége A törvény célja A törvény célja Célterületek (egészségügy, oktatás, képzés, foglalkoztatás, rehabilitáció) Célterületek (egészségügy, oktatás, képzés, foglalkoztatás, rehabilitáció)

13 Esélyegyenlőség Az Országos Fogyatékosügyi Program Az Országos Fogyatékosügyi Program (10/2006. (II.16.) OGY határozat) A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásával kapcsolatos célok A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásával kapcsolatos célok A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítása A fogyatékos személyek társadalom életében való aktív részvételének elősegítése A fogyatékos személyek társadalom életében való aktív részvételének elősegítése A rehabilitációval kapcsolatos célok A rehabilitációval kapcsolatos célok

14 Fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer Gyermek- és iskoláskorú személyeket ellátó intézményrendszer (1993. évi LXXIX. tv) Gyermek- és iskoláskorú személyeket ellátó intézményrendszer (1993. évi LXXIX. tv) - pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás) -kis létszámú speciális gyógypedagógiai óvodai tagozatok -iskolák

15 Fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer Szolgáltatások alapelvei Normalizáció Normalizáció Autonómia Autonómia Participáció Participáció Integráció Integráció

16 Fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer Szabályozás Szabályozás 1993. évi III. törvény 1993. évi III. törvény 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 1/2000. (I.7) SzCsM rendelet 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet 188/1999. (XII.16.) Korm. rendelet 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet

17 Fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer Személyes szolgáltatást nyújtó intézmények (1993. évi III. törvény) Szociális alapszolgáltatások: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Támogató szolgáltatás - Nappali ellátás - Családsegítő szolgáltatás

18 Fogyatékos személyeket ellátó intézményrendszer Személyes szolgáltatást nyújtó intézmények (1993. évi III. törvény) Szakosított ellátások - Ápolást, gondozás nyújtó intézmények - Rehabilitációs intézmények - Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények - Lakóotthonok

19 Fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások fogyatékossági támogatás (1998.évi XXXVI.tv.) fogyatékossági támogatás (1998.évi XXXVI.tv.) vakok személyi járadéka (6/1971. (XI.30.)Eü.M rend. és 1032/1971. (VII.14.) Kormhat. vakok személyi járadéka (6/1971. (XI.30.)Eü.M rend. és 1032/1971. (VII.14.) Kormhat. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (164/1995. Korm.rend) a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei (164/1995. Korm.rend) –közlekedési támogatás –személygépkocsi szerzési támogatás –személygépkocsi átalakítási támogatás parkolási igazolvány (218/2003. (XII.11.)Korm.rend) parkolási igazolvány (218/2003. (XII.11.)Korm.rend)

20 Fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások Közgyógyellátás (1993. évi III. tv.) Közgyógyellátás (1993. évi III. tv.) Ápolási díj (1993. évi III. tv.) Ápolási díj (1993. évi III. tv.) Rehabilitációs járadék (2007. évi LXXXIV. tv.) Rehabilitációs járadék (2007. évi LXXXIV. tv.) Magasabb összegű családi pótlék (1998. évi LXXXIV.tv.) Magasabb összegű családi pótlék (1998. évi LXXXIV.tv.) Gyermekgondozási segély (1998.évi LXXXIV.tv.) Gyermekgondozási segély (1998.évi LXXXIV.tv.) Rokkantsági járadék (83/1987. (XII.27.) MT rendelet Rokkantsági járadék (83/1987. (XII.27.) MT rendelet

21 Fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások Egyéb kedvezmények Egyéb kedvezmények - személyi jövedelemadó-kedvezmény - gépjárműadó fizetése alóli mentesség - utazási kedvezmények


Letölteni ppt "Szociális munka V. Fogyatékosok. Történet Ókori Egyiptom Ókori Egyiptom Görög társadalom Görög társadalom Pogány magyarok Pogány magyarok Középkor és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések