Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati kisokos Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna 2013. március 14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati kisokos Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna 2013. március 14."— Előadás másolata:

1 Pályázati kisokos Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna 2013. március 14.

2 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Óra vázlat Projekt Pályázat Alapelvek Pályázás menete Területi Tervezés az EU-ban EU-s célkitűzések és források 2007-2013 Nemzeti szintű tervezés és megvalósítás EU-s és hazai prioritások 2014-2030 2

3 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Projekt ≠ Pályázat A projekt és a pályázat fogalma nem keverhető össze, a projekttervezés és a pályázatírás sorrendje nem cserélhető fel. 3

4 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. A projekt fogalma Minden olyan tevékenység-együttes projekt, amely adott célok (eredmények) elérését szolgáló, összefüggő tevékenységekből áll, továbbá egységes menedzsmentirányítás alatt, előre meghatározott időkereten belül, előre meghatározott költségvetéssel valósul meg. A projekt tehát egy gondosan megtervezett tevékenységsorozat, amelynek „életciklusa” van. 4

5 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. A projektnek a pályázati forrás csak egy lehetséges finanszírozási formája. Nem a projekt van a pályázatért, hanem a pályázat a projektért: ideális esetben először a projekt ötlete születik meg, amelyhez megkeressük azt a pályázati formát, amelytől támogatásra számíthatunk tervezett tevékenységünk megvalósításához. Akkor jó egy projektötlet, ha: ‐reális problémákra és lehetőségekre szabott, ‐illeszkedik a pályázó hosszú távú fejlesztési terveihez, ‐bírja a partnerek és érintettek támogatását, ‐megvalósítható, ‐egyedi, ‐jelentős hatása van a külső környezetre is. 5

6 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. A pályázat fogalma A pályázat egy dokumentum, funkcióját tekintve egy kérelem, amit – a pályázatot kiíró által meghatározott feltételek betartása mellett - azzal a céllal készítünk, hogy projektünkhöz pénzügyi forrást szerezzünk. A pályázatok életünk minden részét átszövik: ‐álláspályázatok ‐ösztöndíj pályázatok ‐fejlesztési pályázatok beruházás, felújítás, fenntartás, működtetés kutatás, oktatás stb. ‐kulturális pályázatok kulturális program, sport program, kiadvány ‐munkaerő fejlesztés stb. 6

7 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. A pályázatokat több szempont alapján csoportosíthatjuk. Például: 7 A pályázatok fajtái A tárgya/célja szerint: ‐Infrastruktúrafejlesztés ‐Szervezetfejlesztés ‐Kutatás-fejlesztés ‐Humánerőforrás-fejlesztés ‐Oktatásfejlesztés ‐Vállalkozásfejlesztés stb. Megvalósítók szerint: ‐Önállóan megvalósítható ‐Konzorciumban (is) megvalósítható A finanszírozási forrás szerint: ‐Nemzetközi ‐Hazai ‐Vegyes (pl. európai uniós) A térítés módja szerint: ‐vissza nem térítendő támogatások (jellemzően) ‐visszatérítendő támogatás

8 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázati források - Példák Nemzetközi: ‐Európai Bizottság különböző főigazgatóságai által közvetlenül kiírt források, pl: FP7, FP8 pályázatok: K+F (kiemelt szakterületeken) CIP pályázatok: versenyképesség és innovációs képesség erősítése, ‐Nemzeti/Regionális hatóságok koordinációjával kiírt források, pl: Európai Területi Együttműködések, Határon átnyúló együttműködések Tempus pályázatok (Erasmus – hallgatói mobilitás, Leonardo – szakképzés fejlesztés, Grundtvig – felnőttképzés stb.) ‐Norvég Alap: gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, a kétoldalú kapcsolatok erősítése 8

9 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázati források - Példák Hazai: ‐Kutatási és Innovációs Alapból finanszírozott pályázatok, pl: Baross pályázatok: K+F tevékenység és infrastruktúra erősítése Nemzeti Technológia Program: K+F tevékenység és infrastruktúra erősítése Vegyes: ‐Új Széchenyi Terv pályázatai, pl: Gazdaságfejlesztés Operatív Program (GOP) vállalkozásfejlesztés Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP): infrastruktúrafejlesztés Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP): munkaerő- képzés, szervezetfejlesztés Környezet és Energia Operatív Program (KEOP): környezetvédelem 9

10 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Létezik néhány olyan alapelv, alapkövetelmény, amelyek érvényesítését szinte minden támogatást nyújtó szervezet elvárásként fogalmazza meg a pályázók felé! A pályázat elkészítése nem más, mint a már kész projekttervnek a támogatást nyújtó (pályáztató) szervezet elvárásainak megfelelő struktúrában történő, részletes leírása, amely akkor születik, amikor már kidolgozott projekttervünk van. A pályázati felhívások minden esetben megkövetelik központi projektmenedzsment szervezet felállítását, ennek keretében egy tapasztalt, kompetens projektvezető és pénzügyi vezető/munkatárs kijelölését. 10 Néhány fontos „alapelv”

11 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Néhány fontos „alapelv” Együttműködés a partnerekkel: ‐A támogatott projektekkel szemben támasztott alapkövetelmény általában, hogy a projekteket konzorciumi partneri kör valósítsa meg (ld. Európai uniós pályázatok esetében a ‘partnerség’ elve). ‐A projektek szakmai hátterének biztosítása szempontjából nagyon kedvező, ha az adott témában, területen szakmailag meghatározó és megbízható intézmények minél szélesebb köre megjelenik a projektben. A pályázati felhívások gyakran megkövetelik bizonyos mértékű önrész vállalását, vagy csak maximált összegű támogatást nyújtanak bizonyos költségtételekhez. A pályázatok megvalósítása során a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat minden esetben be kell tartani. 11

12 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. A projektmegvalósítás során kiemelt figyelmet kell szentelni a nyilvánosság biztosításának; a disszeminációs tevékenység minden projektben elvárt része a projektnek (a támogató szervezet és támogatási forrás nevesítése!). Horizontális politikák Minden egyes projekt (legfőképpen az Európai Unió által támogatott projektek) esetében érvényesíteni kell ezeket a szempontokat. Horizontális elvek: fenntartható fejlődés ‐anyag-és energia gazdálkodás esélyegyenlőség ‐humánerőforrás-fejlesztés, mobilitás, nők és hátrányos helyzetű csoportok helyzete környezetvédelem ‐vállalkozásfejlesztés, hulladékgazdálkodás 12 Néhány fontos „alapelv”

13 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázati eljárásrend A pályázatok előkészítése és megvalósítása – annak témájától, finanszírozási forrásától, támogatási formájától stb. függetlenül – többnyire egységes eljárásrend szerint történik. A pályázati folyamat három fő szakaszra bontható: 1.Pályázati előkészítés/bírálat 2.Megvalósítás 3.Fenntartás 13

14 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázati eljárásrend Előkészítési/Bírálati szakasz Előkészítési/Bírálati szakasz: Pályázat előkészítés, a pályázati dokumentáció kidolgozása, összeállítása Pályázat benyújtása (előre meghatározott határidőre!) Pályázat elbírálása: formai/tartalmi/pénzügyi megfelelőség vizsgálata Bírálat során hiánypótlás (amennyiben engedélyezett) Értesítés a bírálat eredményéről: + bírálat esetén: támogatási szerződés megkötése - bírálat esetén: lezárul a pályázati folyamat 14

15 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Megvalósítási szakasz: Szakmai és pénzügyi vállalásoknak és előírásoknak történő megfelelés folyamatos biztosítása Folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció, együttműködés a támogató szervezettel és a konzorciumi partnerekkel Kötelező disszeminációs tevékenység ellátása A szakmai v. pénzügyi v. egyéb vállalásokat érintő változások esetén a változások rendszeres bejelentése a támogató szervezet felé Szakmai előrehaladási jelentések benyújtása Pénzügyi elszámolások benyújtása Támogató által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások 15 Pályázati eljárásrend Megvalósítási szakasz

16 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Fenntartási szakasz: Elért eredmények vállalásoknak megfelelő fenntartása (pl. időtartam) Fenntartási jelentések benyújtása Támogató által kezdeményezett helyszíni ellenőrzések, monitoring látogatások a fenntartási időszakban is lehetnek 16 Pályázati eljárásrend Fenntartási szakasz

17 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázat előkészítés- Néhány gyakorlati tudnivaló I. Ügyelni kell arra, hogy valóban az elvárt információkat szolgáltassuk az elvárt formában, vagyis nem abból kell kiindulnunk a pályázat megírásakor, hogy mit kívánunk elmondani saját magunkról, hanem abból, mire kíváncsi a támogató. Mielőtt a pályázati formanyomtatvány kitöltéséhez hozzáfogunk, meg kell győződnünk róla, hogy ‐a pályázat benyújtásának minden (formai/tartalmi/pénzügyi) követelményével tisztában vagyunk; ‐a kiíró által meghatározott minden feltételnek (pl. jogosultak köre) megfelelünk. A pályázatot mindig a támogató által kibocsátott pályázati sablonokban kell benyújtani. Amennyiben formailag hibásan nyújtjuk be a pályázatot, az nem is kerül tartalmi bírálatra, vagyis érdemi vizsgálat nélkül elutasítják (hacsak a pályázati felhívás lehetővé nem teszi a hiánypótlást). 17

18 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Pályázat előkészítés- Néhány gyakorlati tudnivaló II. Pályáztató szervezetenként eltérően számtalan különféle pályázati űrlap létezik, ám a legtöbb űrlap tartalmazza az alábbi alapvető részeket: ‐Alapadatok (pl. a projekt címe és alapadatai, a pályázó (és partnereinek) elérhetősége); ‐A projekt rövid összefoglalása; ‐Projektleírás, a projekt megvalósítás teljes folyamatának ismertetése; ‐A projekt célja; ‐A projekt várható eredményei és hatásai; ‐A projektben részt vevő partnerintézmények szakértelme és feladatai; ‐Az eredmények terjesztése (disszemináció); ‐A tevékenységek ütemezése és időterve, munkaterv, az egyes feladatok végrehajtásáért felelősök megjelölésével. ‐Költségvetés ‐Mellékletek: a pályázatban leírtak alátámasztására szolgáló dokumentumok, igazolások, a partnerek támogató nyilatkozatai. 18

19 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Az Európai Unió Egységes piac (személyek, áruk, szolgáltatások, tőke szabad áramlása) 27 tagállam Főbb szervek és intézmények: ‐Európai Parlament ‐Európai Bizottság ‐Európai Unió Tanácsa ‐Európai Tanács ‐Európai Unió Bírósága ‐Európai Központi Bank ‐Európai Számvevőszék 19

20 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Területi tervezés az Európai Unióban I. szakasz: 1957–1988: ‐1958 két alap: ESZA és az EMOGA; ‐1964 regionális politika; ‐1967 DG XVI. létrehozása (1999-től Regional Policy DG); ‐1972 Párizsi csúcsértekezlet (cél: strukturális és területi egyenlőtlenségek mérséklése); ‐1973 első bővítés (Egyesült Királyság, Ír Köztársaság, Dánia); ‐1974/1975 Európai Regionális Fejlesztési Alap; ‐1981 Görögország felvétele; ‐1986 Spanyolország és Portugália felvétele; ‐1986 Egységes Európai Okmány (a szerződések részét képezi a területi, gazdasági és szociális kohézió, konvergencia cél); ‐1988 Strukturális Alapok reformja ‐1995 Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása ‐2004 a Tízek csatlakozása 20

21 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. II. szakasz: 1989-től a programozás rendszerének bevezetése ‐1989–1993 programozási időszak: 5 célkitűzés ‐1994–1999 programozási időszak: 5 +1 célkitűzés ‐2000–2006 programozási időszak: 3 célkitűzés ‐2007–2013 programozási időszak: 3 célkitűzés ‐2014-2020 programozási időszak: Horizon 2020 21 Területi tervezés az Európai Unióban

22 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Programozás 1. KÖZÖSSÉGI SZINT: szabályozás, általános keretek meghatározása ‐Kedvezményezett területek lehatárolása (GDP /hazai termék/, GNI /nemzeti jövedelem/ arányosan) ‐Jogszabályok, iránymutatások, munkaanyagok ‐Prioritások: Közösségi Stratégiai Irányelvek ‐Országonkénti indikatív pénzügyi keretek meghatározása 2. NEMZETI ÉS REGIONÁLIS SZINT(Bizottsági szakértőkkel) tervezés/programozás ‐Regionális (NUTS 2 vagy 3) vagy nemzeti fejlesztési terv elkészítése, (NFT, NSRK/ÚMFT) ‐Operatív programok készítése (korábban PKD, ma akciótervek) 3. KÖZÖS PROGRAMOZÁS a tervek elfogadása, döntéshozatal ‐Korábban Közösségi Támogatási Keret (CSF), 2007-től Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (ÚMFT) és Operatív programok ‐(Régiók esetében Egységes Programozási Dokumentum SPD) 4. DECENTRALIZÁLT megvalósítás ‐Végrehajtás és pénzügyi teljesítés ‐Folyamatos értékelés ‐Monitoring Bizottságok, Irányító, Igazoló és Audit (korábban fizetési és ellenőrzési) hatóságok felállítása és működtetése ‐Beszámolók, záró jelentések, pénzügyi ellenőrzések 22

23 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Programozás 2007-2013 1.Az általános keretek meghatározása közösségi szinten ‐Rendeletek, elvek, útmutatók 2.Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) készítése ‐Tartalmazza a KA projekteket is ‐Külön nemzeti agrár- és vidékfejlesztési terv (ÚMVP) 3.Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) és OP-k elfogadása 4.Akciótervek (2-3 évre) 5.Végrehajtás és ellenőrzés (n+2, n+3 szabályok) 23

24 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Célkitűzések 2007-2013 1.Konvergencia: ösztönzi a növekedést és a foglalkoztatást a kevésbé fejlett régiókban és tagállamokban. 2.Regionális versenyképesség és foglalkoztatás: A régiók versenyképességének és foglalkoztatási rátájának a növelését célozza. 3.Európai területi együttműködés: Célja a határon átnyúló és a transznacionális együttműködések támogatása. ERFA finanszírozza. Jogosultság: ‐A határon átnyúló együttműködések támogatására a belső (és egyes külső) határmenti NUTS 3 régiók. ‐A transznacionális együttműködésre 13 kijelölt együttműködő térség (Magyarország érintett :Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa) ‐Interregionális együttműködésre, hálózatépítésre minden régió. 24

25 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Források 2007-2013 Kohéziós politika főösszege az EU GDP-jének 0,46%-a, ami 50–50%-ban oszlik meg az EU 15 és 12 között! Összes támogatás (SA+KA) 347 410 Mrd euró 81,5% konvergencia célkitűzés 16% regionális versenyképesség és foglalkoztatás 2,5 % európai területi együttműködés Magyarország: 25 307 Mrd euró ‐Kohéziós Alap: 8 642 Mrd euró ‐Konvergencia: 14 248 Mrd euró ‐KMR „fokozatos bevezetés” 2 031 Mrd euró ‐Európai területi együttműködés 386 Mrd euró 25

26 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Források Kohéziós Alap (KA) Strukturális Alapok: ‐Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) ‐Európai Szociális Alap (ESZA) Strukturális Alapokról leválasztva: ‐Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) ‐Európai Halászati Alap (EHA) 26

27 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Célkitűzések és finanszírozás 1.Konvergencia ‐Támogatások 81,5%-a ‐Támogatás intenzitás: 75-85% ‐KA, ERFA, ESZA 2.Regionális versenyképesség és foglalkoztatás ‐Támogatások 16%-a ‐Támogatás intenzitás: 75-85% ‐ERFA, ESZA 3.Európai területi együttműködés ‐Támogatások 2,5%-a ‐Támogatás intenzitás: 85% ‐ERFA + Agrárszektor versenyképessége: EMVA + Környezeti szempontok erősítése (Natura 2000): EMVA Horizontális elvek: esélyegyenlőség és fenntarthatóság 27

28 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Operatív Programok (OP-k) Mono-found elv (10%-os átjárhatóság): egy program – egy alap, infrastrukturális beruházásokat az ERFA és a KA közösen is finanszírozhat A programjavaslatoknak meg kell felelniük a kohéziós stratégiai irányelveknek és az NSRK-nak Tartalom: ‐Helyzetelemzés ‐A választott prioritások indoklása ‐A prioritási tengelyek egyedi céljai (Nem kellenek intézkedések!) ‐Pénzügyi terv ‐Végrehajtási rendelkezések ‐Nagyprojektek indikatív listája ‐Technikai segítségnyújtás 28

29 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Prioritások és OP-k (2007-2013) 29 PrioritásokOP-k 1.Gazdaságfejlesztés1.Gazdaságfejlesztési OP (GOP) 2.Közlekedésfejlesztés2.Közlekedésfejlesztési OP (KÖZOP) 3.Társadalmi megújulás3.Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) 4.Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) 4.Környezet- és energiafejlesztés5.Környezet- és energiafejlesztés OP (KEOP) 5.Területfejlesztés6.Nyugat-dunántúli regionális OP (NYDOP) 7.Közép-dunántúli regionális OP (KDOP) 8.Dél-dunántúli regionális OP (DDOP) 9.Észak-magyarországi regionális OP (ÉMOP) 10. Észak-alföldi regionális OP (ÉAOP) 11. Dél-alföldi regionális OP (DAOP) 12. Közép-magyarországi regionális OP (KMOP) 13. Európai területi együttműködések OP-k 6.Államreform14. Államreform OP (ÁOP) 15. Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) 7.Koordináció és kommunikáció16. Végrehajtás OP (VOP)

30 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Intézményrendszer (2007-2013) 30 Kormány (végső döntés) Miniszterelnök Fejlesztéspolitikai IrányítóTestület (FIT ) Kormánybiztos Tervezési Operatív Bizottság (TOB) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Program Irányító Bizottság (IH elnökök) IH KSZ IH KSZ IH KSZ IH KSZ IH KSZ IH KSZ IH KSZ

31 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Egyéb K+F+I támogatások Norvég Alap ‐Egészségügyi és zöldipari K+F ‐Gender kutatások ‐Kisprojektek, ösztöndíjak FP7: utolsó kiírások 2012 Horizon 2020: FP8: 8. Kutatási, Technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram Innovációs Alap Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) Partnerkeresés és kapcsolatépítés nemzetközi szinten 31

32 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Európai területi együttműködés (ETE) Magyarország-Szlovákia HÁEOP Magyarország-Románia HÁEOP Magyarország-Horvátország HÁEOP Magyarország-Szerbia HÁEOP Ausztria-Magyarország HÁEOP Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI HÁEOP Délkelet Európai Transznacionális EP Közép-európai Transznacionális EP Interreg IVC Interregionális EOP INTERACT 2 OP ESPON 2013 OP URBACT OP 32

33 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Horizon 2020: 5 cél, 7 kezdeményezés Célok: 1.Foglalkoztatás 2.K+F 3.Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás 4.Oktatás 5.Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen Kezdeményezések: 1.Intelligens növekedés Európai digitális menetrend Innovatív Unió Mozgásban az ifjúság 2.Fenntartható növekedés Erőforrás-hatékony Európa Iparpolitika a globalizáció korában 3.Inkluzív növekedés Új készségek és munkahelyek menetrendje Szegénység elleni európai platform 33

34 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Nemzeti fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció Országos Területfejlesztési Koncepció ‐Társadalmi egyeztetésre bocsátva Nemzeti prioritások 2030 ‐Patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben ‐Fordulat a teljes foglalkoztatottság és a tudástársadalom felé ‐Útban az energiafüggetlenség és hatékonyság felé ‐Népesedési és közösségi fordulat, a gyermekvállalás fokozása ‐Területi növekedés és integráció az erős helyi gazdaság bázisán 34

35 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. Fejlesztési prioritások 2014-2020 Ágazati fókuszú prioritások 1.Innovatív magyar gazdasági növekedés és foglalkoztatás 2.Energia-hatékonyság, fenntartható erőforrás-gazdálkodás, klíma- és környezetvédelem 3.Elérhetőség, megújuló közösségi közlekedés és tranzitgazdaság 4.Befogadó, gyarapodó tudástársadalom Terület- és vidékfejlesztési fókuszú prioritások 5.Budapest és térsége vezető makro-regionális szerepkörben 6.Területi növekedés és integráció, területfejlesztés 7.Életképes vidék, bővülő agrár- és élelmiszer-gazdaság, halászat 8.Kiteljesedő Kárpát-medencei, Duna menti nemzeti és európai területi együttműködés Horizontális fókuszú prioritások 9.Hatékony végrehajtás, fejlesztő, közszolgáltató és jó állam 10.Direkt uniós források az európai magyar hálózati integráció biztosítása érdekében 35

36 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. SZE-Győr pályázati projektek Fejlesztések a stratégia megvalósítása érdekében 36 Intézményfejlesztési pályázati projektek alapadatai 20 feletti egyetemfejlesztési projekt összehangolt végrehajtása (2006-2013) Az egyetemi működés teljes spektrumát átfogja A fejlesztés forrásai: ~ 12 milliárd Ft EU-társfinanszírozású forrás mellett ~2 milliárd Ft vállalati és önkormányzati, valamint ~1 milliárd Ft saját egyetemi forrás Új-Tudástér INNO-Share K+F Műterem- ház INNO-Share 2.Emelet & K+F MOBILIS központ (Győr Város) Energia- hatékonyság Audi Institute Audi, Győr INNO-RAAB Tudáspark (Befektető) (Projektötlet) Parkoló ház Kollégium Hőszig. Tudás- disszemináció Alkalm. matematika Nemzetközi team - KKK (Universitas) Alkalm. Koop. kutatások Kutatóegyetem Tud. Műhelyek, Tehetséggondozás Könyvtári szolg. Tudásmenedzsment Központ Vezetői Inf. Rsz Munkaerőpiaci kapcso. Vezetői Inf. Rsz DPR; Hallgatói Szolg. - - - - Tananyag- fejlesztés Képzők képzése

37 Előadók: Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna Dátum: 2013. 03. 14. SZE-Győr „hidak” Fejlesztések a stratégia megvalósítása érdekében 37 INNO-Share Bridge Klub Új forgalmi rend Jedlik Híd Új-Tudástér mobilis központ Tudásmenedzsment Központ Kutatási kapa- citás fejlesztés Audi Intézet Integrálódás a megújuló belvárosi térbe Szakképzés, továbbképzés, oktatás-módszertan Érdeklődés felkeltése, pályaorientáció Innováció-támogatás, tudáshasznosítás, tudomány-disszemináció K+F laborfejlesztés „Tudáspláza”: Integrált könyvtári, információs és innovációs szolgáltatások Könnyebb megközelíthetőség, egyszerűbb parkolás Városi hallgatói, kulturális szolgáltatások Gyakorlatorientált képzések Practing, duális képzés, e-learning Audi HM - SZE-Győr Kutatóközpont Vállalati kutatásokban való részvétel képessége

38 Köszönjük a figyelmet! Sikeres pályázást és projektmegvalósítást kívánunk.


Letölteni ppt "Pályázati kisokos Buczkóné Kóbor Ildikó, Doktor Zsuzsanna 2013. március 14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések