Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár MSC KÉPZÉS 2010. TAVASZI FÉLÉV 2010. TAVASZI FÉLÉV VASÚTI PÁLYADIAGNOSZTIKA 12. téma.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár MSC KÉPZÉS 2010. TAVASZI FÉLÉV 2010. TAVASZI FÉLÉV VASÚTI PÁLYADIAGNOSZTIKA 12. téma."— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár MSC KÉPZÉS 2010. TAVASZI FÉLÉV 2010. TAVASZI FÉLÉV VASÚTI PÁLYADIAGNOSZTIKA 12. téma

2 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE A felépítmény szerkezeti minősítése - a gyalogbejárási adatgyűjtés és - az UH vizsgálatok eredményei segítségével végezhető el. A gyalogbejárási adatgyűjtés eszköze: PSION WOREKABOUT 60/1

3 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE Szerkezeti minősítés: - az egyes szerkezeti elemek (sín, alj, kapcsolószer, ágyazat) állapotát jellemző szerkezeti mérőszámok, - mérőszámokból képzett szerkezeti minősítőszám (MAD). Minősítési hossz: 100  500 m A mérőszámok gyakorlatilag az adott szerkezeti elem elhasználódottsági fokát, tartalékának kimerülését fejezik ki %-os formában. Adatfeldolgozás: irodai rendszerben. 60/2

4 A sín szerkezeti mérőszáma (R) A sín állapotát, a forgalmi igénybevétel miatti elhasználódottságát hivatott kifejezni. Képzése az alábbi adatokkal történik: - a sín felületi kopása - a sín fáradása - az UH mérés által feltárt belső sínhibák - a gyalogbejáráson észlelt külső sínhibák. A sín kopását jellemző tag: m k = a sín tényleges kiegyenlített magassági kopása (mm), m k,eng = megengedett kiegyenlített magassági kopás (mm). (%) 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE (%) 60/3

5 TÁT = ténylegesen átgördült terhelés (millió elegytonna), FHT = fáradási határterhelés (millió elegytonna). A sín fáradását jellemző tag: (%) Az UH sínhiba tag: U = 10 x fajlagos UH hibaérték/km D = 0,5 x síncsere m-ben + 1/8 x hegesztési hibák darabszáma A külső sínhibákat jellemző tag: 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/4

6 A keresztalj szerkezeti mérőszáma a = az aljak száma 100 m hosszon (db), d = a 100 m hosszon cserélendő aljak száma (db). (%) A kapcsolószerek szerkezeti mérőszáma k cs = a 100 m hosszon cserélendő kapcsolószerek száma (db), f = az aljankénti kapcsolóelemek száma (db), a = az aljak száma 100 m-en (db). (%) 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE Az ágyazat szerkezeti mérőszáma B 100 = 0,2a + 0,7b + 0,1c (%) a = a felületi szennyezettség mértéke, b = az elsárosodás mértéke, c = a gazosság mértéke. 60/5

7 A felépítményszerkezeti minősítőszám 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/6

8 Szerkezeti elemek ablak 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/7

9 Hibák ablak: sín 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/8

10 Jellemzők ablak: sín 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/9

11 Hibák ablak: kitérő 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/10

12 Hibák ablak: útátjáró 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/11

13 Jellemzők ablak: útátjáró 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/12

14 Szöveg a leírásban Szerkezeti elemHiba Hiba jellemző keresztalj szerkezeti mérőszáma kapcsolószer szerkezeti mérőszáma ágyazat szerkezeti mérőszáma aljakra vonatkozó tömeges javítási mutató aljakra vonatkozó tömeges csere mutató kapcsolószerekre vonatkozó tömeges csere/utánhúzás mutató Mennyiségek a MAD szám képzéséhez 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/13

15 Munkáltatási igény meghatározása MezőnévJelentése kszelva hiba kezdőszelvénye m-ben sinszala hibás sínszál (B, J) hossza cserélendő hossz m-ben nagysa hiba nagysága mm-ben csok a csere oka (K = kiköszörülés, L = lapulás, V = lemezes leválás, H = hegesztés kivölgyelődés 1. A FELÉPÍTMÉNY SZERKEZETI MINŐSÍTÉSE 60/14

16 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK 1. ÁLTALÁBAN A DÖNTÉSSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL A döntéssegítő rendszer (DSR) az adatok feldolgozásával, elemzésével és a kimeneti változókkal kapcsolatos információk szolgáltatásával segíti a mérnök döntését. Nem parancs- jellegű rendszer, tehát kimeneti adatai nem kötelezőek, a döntés mindig a felelős mérnök kezében marad. A DSR fő részei: - az infrastruktúra elemeinek azonosítása, információk, - állapot adatok, történeti és használati adatok, - a problémakör ábrázolása, - az igények becslésének eljárása, - a megoldási variációk értékelése, - munkaprogram és költségvetés készítés, - ellenőrzési és értékelési menetrend készítése. A központilag ellenőrzött rendszer előnyei: - adatfelesleg csökkentése azáltal, hogy minden adat csak egy helyen kerül tárolásra, - ugyanazon adatok különböző felhasználások számára is hozzáférhetők (jogosultság, felül- írhatóság), - az adatok csoportosításába, elnevezésébe, dokumentálásba szabályosság vihető, - biztonsággal ellenőrizhetők az adatáramlások és kontrollálható az adatok naprakészsége, - megteremthető a szervezet és az azon belüli csoportok adatfelhasználási érdeke közötti összhang. 60/15

17 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Döntéssegítő Rendszer (DSR) vasúti karbantartási és felújítási munkák tervezésére A Döntéssegítő Rendszer feladatai 1) Törzsadatbázis kialakítása segítségével a vasúti vonalak műszaki jellemzőire, a pályageometriára, a szerkezeti kialakításra és a pályához kapcsolódó egyes létesítményekre vonatkozó adatok tárolása, gyors elérése. 2) A vasúti pálya pillanatnyi állapotának jellemzése, egyrészt a felépítmény geometriai állapotának, másrészt pedig a felépítmény szerkezeti állapotának minősítőszámokkal való leírásával. 3) A vasúti pálya romlási folyamatának követése oly módon, hogy az lehetővé tegye a romlás időben való előrebecslését is. 4) A szükséges felújítási és karbantartási munkák helyének, mennyiségének és idejének meghatározása. 5) Választási lehetőség teremtése azáltal, hogy jellemezni lehet az egyes elhalasztott fenntartási tevékenységek pályaállapotra gyakorolt hatását (összefüggés a romlási folyamattal), illetve a biztonságos közlekedésre illetve a futáskényelemre gyakorolt hatását (összefüggés a pályára megengedhető sebesség és tengelyteher nagyságával). 6) Az elvégzett tevékenységek minőségi ellenőrzése. 7) Különféle nyilvántartások, elszámolások megkönnyítése. 8) A költségtervezés megvalósítása. 60/16

18 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A Döntéssegítő Rendszer modellje 60/17

19 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A Döntéssegítő Rendszer megalkotási folyamata FELADAT - indokoltság - megfogalmazás KIINDULÁSI ALAPOK - hazai és külföldi pályadiagnosztikai eredmények - érvényes szabályzatok és szabályozások A DSR ELVI MEGALKOTÁSA - célok - korlátok és lehetőségek - eszközrendszer - szerkezeti modell - fejlesztési lépések megtervezése 60/18

20 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A DSR GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA - fejlesztés térben és időben - alrendszerek és modulok - logikai kapcsolatok - rendszerterv és folyamatábrák - programozás A DSR PRÓBAMŰKÖDTETÉSE - kísérleti szakaszok - részprogramok - eredmények elemzése - visszacsatolások A DSR ÜZEMSZERŰ BEVEZETÉSE - részleges - teljes 60/19

21 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A pályadiagnosztika és a döntéssegítő rendszer kapcsolata JellemzőPályadiagnosztikaDöntéssegítő rendszer MéréstechnikaÉrtékeléstechnika Feladatok meghatározása és elkülönítése Adatfelvétel és -gyűjtés Statisztikai összeg- zés, statisztikai jellemzők képzése Adatok rendszerezése, feldolgozása és elem- zése Mérlegelés Döntési javaslat EszközMérőkocsis regisztrálás (vágánygeometria) Fedélzeti számító- gép Számítógép(hálózat) Adatbank Szakember Gyalogbejárás (szerkezet) Kézi számítógép SzolgáltatásMérési jel, grafikon a geometriáról Mérési jegyzőkönyv Mérőszámok Minősítőszámok Mérő- és minősítőszá- mok eloszlásgörbéi Munkáltatások helyé- nek, idejének, mennyi- ségének meghatározá- sa Hiány és hibaadatok a szerkezetről 60/20

22 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Határok típusaFix határok egyedi jelekhez Fix határok túllépé- sének kiszűrése Rugalmas határok a pil- lanatnyi helyzet alapján Vonatkoztatási hossz Méter100-500 méterVonal(szakasz), hálózat Parancsok alapjaFix határok, statisztikai feldolgozások, jegy- zőkönyvek A hálózati állapothoz való viszonyítás A pályadiagnosztika és a döntéssegítő rendszer kapcsolata (folytatás) JellemzőPályadiagnosztikaDöntéssegítő rendszer MéréstechnikaÉrtékeléstechnika 60/21

23 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Az állapot értékelése Lépései: - mintaszakaszok (adatgyűjtő szakaszok) kiválasztása, - állapot monitoring mérések, egyéb adatfelvétel által, - adatfeldolgozás és értékelés. Használó vonatkozású értékelés: Megfelelőség, eljutási idő, kényelem, egészség, biztonság, esztétikai vonatkozások, szolgáltatási színvonal alapján. Sokszor szubjektív megítélés, amely csak szemrevételezésen is alapulhat. Funkcionális értékelés: Biztonság, méretmegfelelőség, hatékonyság, kapacitás alapján. A mérésen alapuló értékeléseket kell előnyben részesíteni. Szerkezeti értékelés Teherviselő képességi (megfelelő anyagból, minőséggel és mérettel), szerkezet- folytonossági, biztonsági és tűz-, földrengésveszélyességi megítélés. 60/22

24 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Állapot monitoring technológiák Szemrevételezés: a legszélesebb körben használható módszer. Automatizált adatgyűjtés: pl. időjárási adatok. Fotografikus módszerek (fénykép, video): különböző pozíciókban, kis- és nagysebességgel készíthetők. Geometriai adatok automatizált gyűjtése: főleg utak, vasutak, csővezetétek esetén. Roncsolásmentes szerkezeti vizsgálatok: - hullámterjedésen alapuló eljárás, - vibrációs eljárás, - akusztikus és ultraszonikus eljárás (pl. sín UH vizsgálata), - röntgensugaras eljárás, - elektromágneses eljárás, - elektromos ellenálláson alapuló eljárás, - radar (pl. georadar), - infratermográfia, - lézer. Roncsolásos technológia: helyenként és alkalmanként szükséges a szerkezet, építmény egy részének eltávolításával élni (a hiányt pótolva). Főleg útburkolatok, töltések, földalatti tartályok és csővezetékek esetén használatos eljárás. 60/23

25 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Hálózati összesítés Költség- vetési juttatás Szakaszonként képzett állapotindex Műszaki válogatás, projektek, fenntartási tevékenység Állapotadatok, tulajdonságok, szerkezeti kapacitás adatai Műszaki döntések a projekt értékelésére, tervezéshez, fenntartáshoz ADATSZINT DÖNTÉS FAJTÁJA Egyedi adatok Összegzett adatok Műszaki döntések Az állapotadatok felhasználása 60/24

26 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Kiindulási alapok 1. A vasúti pályák fenntartása (felügyelet + pályadiagnosztika + karbantartás) során szerzett korábbi tapasztalatok és az ezek segítségével megfogalmazott reális fejlesztési elvárások. 3. Érvényes szabályzatok és szabályozások pl. mérethatár rendszer 2. Pályadiagnosztikai alapok - méréstechnikai eszközök (mérőkocsik és mérőeszközök) - állapotértékelési eljárások (geometriai és szerkezeti minősítés) 5. Fenntartási stratégia: az elvárt szolgáltatási színvonal, a közlekedés biztonsága és az erőforrások adta lehetőségek műszaki és gazdasági összehangolása. 6. A döntési szintek közötti feladatelhatárolás - irányító (döntéshozó) szint, - végrehajtó (operatív) szint. 4. Elméleti háttér Meg kellett fogalmazni és számítógépes feldolgozásra alkalmassá kellett tenni: - a vágány geometriai és szerkezeti állapotának és az állapotváltozásnak leírását, - az egyes munkavégzések szükségességének, helyének és idejének meghatározását, - a pálya állapota és a biztonságos sebesség viszonyának vizsgálatát, - a pálya romlási folyamatának meghatározását, - a pályakarbantartási és felújítási tevékenységek szükségességének megállapítását. 2. A MÁV RT. PÁLYAKARBANTARTÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI MUNKÁKAT TERVEZŐ RENDSZERE --- A PATER RENDSZER 60/25

27 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A PATER rendszer blokksémája --- távlati állapot 60/26

28 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A PATER rendszer blokksémája --- jelenlegi fejlesztés 60/27

29 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK 3. WINPATER 2.0.1. RENDSZER 60/28

30 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK WINPATER Modulok 60/29

31 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Az adatbázis funkciói és adattábláinak menürendszere 60/30

32 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Vasútvonalak adatai 60/31

33 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Vasútvonalak infrastrukturális sebesség adatai 60/32

34 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Vasútvonalak felépítményének adatai 60/33

35 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Kitérők és egyéb szerkezetek adatai 60/34

36 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Vasúti létesítmények adatai 60/35

37 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Mérések és vizsgálatok adatai 60/36

38 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Adatok az elvégzett pályamunkákról 60/37

39 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK UH sínhibák és síntörések adatai 60/38

40 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A – Szűrőfeltételeket tartalmazó mezőnevek Szűrő Itt választhatók ki legördülő menük segítségével azok a mezők, amelyek alapján a kilistázott adatokat szűrni szeretnénk. 60/39

41 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Törzsadatok megjelenítése 60/40

42 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Korábbi munkáltatási adatok megjelenítése 60/41

43 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A WINPATER döntéssegítő rendszer és az FMK-004 mérőkocsi kapcsolata 60/42

44 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Geometriai mérés eredményeinek képernyője 60/43

45 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Idő alapú grafikus megjelenítés 60/44

46 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Lokális hibák grafikus megjelenítése 60/45

47 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Az egyes pályakarbantartási munkák szükségességének megállapítása A legfontosabb karbantartási munkanemek: - kopási (ív)síncsere, - UH síncsere, - aljcsere, - kapcsolószercsere, - nyomtávszabályozás, - síncsiszolás, - FKG szabályozás, - ágyazattisztítás. Alap: döntési algoritmusok. 60/46

48 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Az FKG-szabályozás szükségességének meghatározása Kiindulási alap: az FMK-004 kocsival végzett mérésekből előállított, vágányfajtánként (HN és HGY = hevederes), valamint sebességkategóriánként különböző SAD sztandard eloszlásgörbék 60/47

49 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK 100 % SAD Sebességi határ 85 % Rostálási határ 68 % FKG munkáltatási határ 50 % „Rendben” határ 15 % Ht HmHb Hs Százalék A határértékek megállapítása 60/48

50 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Hs = Sebességi határ, még elfogadható maximális érték. Azt a max. SAD értéket jelenti, amelyet egy adott kategóriájú, adott sebességre alkalmas pálya SAD értéke nem haladhat meg anélkül, hogy soron kívüli intézkedés - pl. sebességkorlátozás - ne válna szükségessé. Hb = Rostálási határ, amikor az FKG-szabályozási munka hatékonyságának híján a rostálási munka szükségessége már felmerülhet. Hm = FKG munkáltatási határ, amely felett az FKG munka szükségességének vizsgálata már indokolt. Ht = "Rendben" határ, amely érték alatti SAD számok esetén tilos FKG munkát végezni. A határértékek jelentése 60/49

51 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Sebesség (km/h) Vágány- osztály HÉZAGNÉLKÜLI VÁGÁNYHAGYOMÁNYOS VÁGÁNY HsHbHmHtHsHbHmHt 85%68%50%15%85%68%50%15% 408322267224158460375320235 507285229195141392328287211 607252206179130353304268200 706226185160120310268242183 806208172151114279242228170 905193160140108265235217166 1005181151133104249223203161 1104169145123100 120415913911994 130315113111591 140314312511287 150213712010785 160213111610482 170112611110179 18011221079878 Beavatkozási határok 60/50

52 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK FKG szükségességének vizsgálata --- 1. eset 60/51

53 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A változást (az állapot romlását) a Q i-1 Q i egyenes hajlása jellemzi, amelynek értéke így számítható:. i – (i-1) = két mérés között eltelt idő hónapokban Qi < Ht esetben az FKG munkáltatás szigorúan tilos. Ht  Qi < Hm esetben az FKG munkáltatás még nem ajánlott, de a romlás intenzitásának figyelembevételével megvizsgáljuk, hogy FKG munkáltatást mennyi időre előre szükséges tervezni. ESETEK: 60/52

54 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK FKG szükségességének vizsgálata --- 2. eset 60/53

55 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK FKG szükségességének vizsgálata --- 3. eset H m  Q i < H b esetben az FKG munkáltatás elvégzendő. Qi  Hb esetben az FKG munka mindenképpen esedékes, soron kívüli beütemezése indokolt. 60/54

56 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Egyes karbantartási munkák szükségességének grafikus megjelenítése 60/55

57 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Részletes munkáltatási program 500 méterenként 60/56

58 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Részletes munkáltatási program havi bontásban 60/57

59 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Részletes munkáltatási program naptári évre 60/58

60 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK Az FKG munka tervezésének elve az irányítói szinten 339,4x0,5=169,7 km Lehetőség (pl. pénzügyi oldalról): 60/59

61 2. DÖNTÉSSEGÍTŐ SZAKÉRTŐI RENDSZEREK A vonal jele Az eloszlásgörbék ordinátái I alak- szám A vonal hossza (=igény) km Szabályozandó hosszúság SAD1 5 SAD5 0 SAD8 5 %km 123456789 A11814317765 700 12,510012,5Többlet B10411915448 600 94,810094,8 C9812215749 100 14,410014,4 D9711614444 200 20,020 4,04,4 E9511611243 800110,92022,2 F9311214441 900 86,82017,4 Összesen: 339,4165,3 60/60


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Dr. Horvát Ferenc főiskolai tanár MSC KÉPZÉS 2010. TAVASZI FÉLÉV 2010. TAVASZI FÉLÉV VASÚTI PÁLYADIAGNOSZTIKA 12. téma."

Hasonló előadás


Google Hirdetések