Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az európai integráció története 6. előadás. Társadalmi csoportok Európa egységéért  Az ellenállási mozgalmak Európa tervei Szu, Jugoszlávia, Belgium,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az európai integráció története 6. előadás. Társadalmi csoportok Európa egységéért  Az ellenállási mozgalmak Európa tervei Szu, Jugoszlávia, Belgium,"— Előadás másolata:

1 Az európai integráció története 6. előadás

2 Társadalmi csoportok Európa egységéért  Az ellenállási mozgalmak Európa tervei Szu, Jugoszlávia, Belgium, Franciaország, Olaszország területénSzu, Jugoszlávia, Belgium, Franciaország, Olaszország területén Céljuk: az államok háború indítási képességének megvonása, nemzetek feletti autoritások kialakításaCéljuk: az államok háború indítási képességének megvonása, nemzetek feletti autoritások kialakítása A Népszövetségnél nagyobb érdekérvényesítő és szankcionáló képesség.A Népszövetségnél nagyobb érdekérvényesítő és szankcionáló képesség. Példa: a svájci és az amerikai államberendezkedésPélda: a svájci és az amerikai államberendezkedés Az ember faji alapon történő megkülönböztetésének eltörléseAz ember faji alapon történő megkülönböztetésének eltörlése Az európai ellenállási mozgalmak legnagyobb bázisát a kommunista vezetésű és a keresztény csoportok alkottákAz európai ellenállási mozgalmak legnagyobb bázisát a kommunista vezetésű és a keresztény csoportok alkották

3  A „harmadik erő” Európája Európa önálló erőként való újjászervezéseEurópa önálló erőként való újjászervezése A kontinensek közötti egyensúlyi politika kialakításaA kontinensek közötti egyensúlyi politika kialakítása Angol Munkáspárt – „Európai Szocialista Egyesült Államok”Angol Munkáspárt – „Európai Szocialista Egyesült Államok” Paul van Zeeland: Benelux államok, Franciaország, Nagy-Britannia – „nyugati föderáció” megteremtése = híd az USA és a SZU közöttPaul van Zeeland: Benelux államok, Franciaország, Nagy-Britannia – „nyugati föderáció” megteremtése = híd az USA és a SZU között

4  1946 december – Európai Föderalista Unió (UEF) – Párizs Az amerikai demokráciát egyesíteni a szovjet szociális rendszerrelAz amerikai demokráciát egyesíteni a szovjet szociális rendszerrel Páneurópai Mozgalom  Levél 4000 nyugat-európai parlamenti képviselőnek  – „az ENSZ keretében működő európai föderáció” – Európai Parlamenti képviselők Uniója (EPU)  Cél: Európai Alkotmányozó Gyűlés összehívása – az európai Alaptörvény kidolgozása

5 Egyesült Európa Mozgalom  1947. május 14. Churchill beszéde a londoni Albert Hallban A német kérdés megoldása, Németország talpra állítása szükségesA német kérdés megoldása, Németország talpra állítása szükséges A SZU kiszámíthatatlan politikája miatt szükséges az európai egység megteremtéseA SZU kiszámíthatatlan politikája miatt szükséges az európai egység megteremtése Megalakul a Egyesült Európa Mozgalom (UEM)Megalakul a Egyesült Európa Mozgalom (UEM)  Elnök: W. Churchill  Főtitkára: Duncan Sandys Elutasította a nemzetállamok feletti Európa gondolatátElutasította a nemzetállamok feletti Európa gondolatát Kifejtette a világ új geopolitikai rendjét – „világbéke temploma” - USA, SZU, Európa, NBKifejtette a világ új geopolitikai rendjét – „világbéke temploma” - USA, SZU, Európa, NB

6 A Hágai konferencia  1947 december 13-14. – Európai Egységmozgalmakat Koordináló Nemzetközi Bizottság  Eredmény: tanácskozás Hágában 1948 május 7- 10.– 19 ország, 800 résztvevő = 1. Európa Kongresszus A munka 3 szinten folyt: politikai, kulturális gazdaságiA munka 3 szinten folyt: politikai, kulturális gazdasági A legfőbb kérdés az állami szuverenitáshoz való viszonyA legfőbb kérdés az állami szuverenitáshoz való viszony Föderalisták (többség): a szuverenitás részleges feladásaFöderalisták (többség): a szuverenitás részleges feladása Unionisták, funkcionalisták: a nemzeti önrendelkezés meghagyásaUnionisták, funkcionalisták: a nemzeti önrendelkezés meghagyása

7 A kontinens gazdasági-politikai egységének megteremtése – négy szabadság elve, (mely a demokrácia és a szabadság alapelveire épül)A kontinens gazdasági-politikai egységének megteremtése – négy szabadság elve, (mely a demokrácia és a szabadság alapelveire épül) Európai tanácskozás összehívása (parlamenti küldöttel) - kidolgozni a gazdasági-politikai unió alkotmányos és jogi kereteitEurópai tanácskozás összehívása (parlamenti küldöttel) - kidolgozni a gazdasági-politikai unió alkotmányos és jogi kereteit Két bizottság kialakítása - Kialakítani az Emberi Jogok Chartáját és a demokratikus kormányzás ismérveitKét bizottság kialakítása - Kialakítani az Emberi Jogok Chartáját és a demokratikus kormányzás ismérveit Ellenőrző bizottság felállítása a demokratikus és emberi jogok betartatásáraEllenőrző bizottság felállítása a demokratikus és emberi jogok betartatására Németország Európába történő integrálásának elősegítéseNémetország Európába történő integrálásának elősegítése Európai Uniót vagy Föderációt kell teremteniEurópai Uniót vagy Föderációt kell teremteni Európa az egységes világ zálogaEurópa az egységes világ záloga

8  1948. október 25. – Európa Mozgalom megalakulása – nemzeti tanácsok összefogó szerve  1948. december 10. – az ENSZ elfogadja Az emberi jogok egyetemes chartáját

9 Az Európa Tanács  A hágai konferencia kezdeményezője lett az Európa Tanács megalakulásának  1949. május 5. – Londonban megalakul az Európa Tanács (Belgium, Hollandia, Luxemburg, Dánia, Franciaország, Írország, Nagy-Britannia, Norvégia, Svédország, Olaszország) – strasbourg-i székhellyel Kormányközi szervezetkéntKormányközi szervezetként A föderalista tagok Föderális Paktum megkötését szorgalmaztákA föderalista tagok Föderális Paktum megkötését szorgalmazták Az angolok nem támogattak semmiféle szupranacionális együttműködést.Az angolok nem támogattak semmiféle szupranacionális együttműködést.

10  Az ET keretén belül 1950-ben elfogadják az Emberi Jogok Európai Egyezményét (3 fejezet) – 59 cikk  Alapelvei: Diszkrimináció tilalmaDiszkrimináció tilalma Mások jogainak biztosításaMások jogainak biztosítása  1. cikk: az emberi jogok tiszteletben tartásának kötelezettsége  1. fejezet: jogok és szabadságjogok  2. fejezet: Emberi Jogok Európai Bíróságáról  3. fejezet: vegyes rendelkezések

11 Az élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jogAz élethez, a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz való jog A tisztességes tárgyaláshoz való jog – mind polgári jogi, mind büntetőjogi ügyekbenA tisztességes tárgyaláshoz való jog – mind polgári jogi, mind büntetőjogi ügyekben A választás és a választhatóság jogaA választás és a választhatóság joga A gondolat-, a lelkiismeret és a vallás szabadságaA gondolat-, a lelkiismeret és a vallás szabadsága A véleménynyilvánítás szabadságaA véleménynyilvánítás szabadsága A tulajdon védelmeA tulajdon védelme Az egyesülési jogAz egyesülési jog  Tilos: A kínzás, az embertelen és megalázó bánásmód vagy büntetés A halálbüntetés A kényszermunka és a szolgaság A hátrányos megkülönböztetés alkalmazása minden garantált jog vonatkozásában Saját állampolgárok kiutasítása vagy hazatérésük megtagadása Külföldiek kollektív kiutasítása

12  Hivatalos nyelvek: angol, francia  Működésének fórumai: a Miniszteri Bizottság, a szervezet döntéshozó szerve, amely a tagállamok külügyminisztereiből álla Miniszteri Bizottság, a szervezet döntéshozó szerve, amely a tagállamok külügyminisztereiből áll a Parlamenti Közgyűlés, amelynek tagjai a tagállamok nemzeti parlamentjeit képviselik. A Közgyűlés megvitatja az időszerű nemzetközi kérdéseket és fontos szerepet játszik az Európa Tanács tevékenységének irányításában. A Közgyűlés "Európa demokratikus lelkiismerete„a Parlamenti Közgyűlés, amelynek tagjai a tagállamok nemzeti parlamentjeit képviselik. A Közgyűlés megvitatja az időszerű nemzetközi kérdéseket és fontos szerepet játszik az Európa Tanács tevékenységének irányításában. A Közgyűlés "Európa demokratikus lelkiismerete„ az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, amelynek ugyanannyi tagja van, mint a Parlamenti Közgyűlésnek. A Kongresszus kétkamarás rendszerű.az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, amelynek ugyanannyi tagja van, mint a Parlamenti Közgyűlésnek. A Kongresszus kétkamarás rendszerű. A három munkafórum tevékenységét az 1800 európai tisztviselőből álló Titkárság szolgálja ki.A három munkafórum tevékenységét az 1800 európai tisztviselőből álló Titkárság szolgálja ki. Főtitkár: Terry Davis (Egyesült Királyság).Főtitkár: Terry Davis (Egyesült Királyság).

13  Eredmény: Emberi Jogok Európai Egyezménye, mely előírásainak érvényesítésére létrehozta az Emberi jogok Európai Bíróságát,Emberi Jogok Európai Egyezménye, mely előírásainak érvényesítésére létrehozta az Emberi jogok Európai Bíróságát, Angol javaslatra az NSZK-t felvették az Európa TanácsbaAngol javaslatra az NSZK-t felvették az Európa Tanácsba Fontos szerepe volt az európai egység előmozdításábanFontos szerepe volt az európai egység előmozdításában Demokratikus politikai rendszerek támogatása, emberi jogok védelme Az Európa Tanács kormányközi szervezet, amelynek fő célkitűzései:Demokratikus politikai rendszerek támogatása, emberi jogok védelme Az Európa Tanács kormányközi szervezet, amelynek fő célkitűzései: az emberi jogok, a pluralista demokrácia és a jogállamiság védelme;az emberi jogok, a pluralista demokrácia és a jogállamiság védelme; az európai kulturális önazonosság és sokszínűség tudatosítása és fejlesztésének előmozdítása;az európai kulturális önazonosság és sokszínűség tudatosítása és fejlesztésének előmozdítása; javaslatok az európai társadalmak előtt álló problémák megoldására (kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, idegengyűlölet, intolerancia, környezetvédelem, emberi klónozás, AIDS, kábítószerek, szervezett bűnözés, terrorizmus, stb.);javaslatok az európai társadalmak előtt álló problémák megoldására (kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, idegengyűlölet, intolerancia, környezetvédelem, emberi klónozás, AIDS, kábítószerek, szervezett bűnözés, terrorizmus, stb.); segítségnyújtás Európa demokratikus stabilitásának megvalósításához a politikai, törvényhozási és alkotmányos reformok végrehajtásának támogatása révén.segítségnyújtás Európa demokratikus stabilitásának megvalósításához a politikai, törvényhozási és alkotmányos reformok végrehajtásának támogatása révén. Fontos feladatának tekintette az európai kulturális identitás megőrzését.Fontos feladatának tekintette az európai kulturális identitás megőrzését.  Megfigyelő státusz  Teljes jogú tagság  Ma 47 ország a tagja

14  Jelentős szerep az EU szimbólumainak kialakításában Európa zászló (1955), 1986-tól az EK, EU zászlajaEurópa zászló (1955), 1986-tól az EK, EU zászlaja Európa Nap (1964 – május 5.; 1985 – május 9.Európa Nap (1964 – május 5.; 1985 – május 9. Európa Himnusz (Beethoven IX. szimf.) - 1972Európa Himnusz (Beethoven IX. szimf.) - 1972

15 Két európai szervezet  Európa Tanács Szh. Strasbourg (FR)Szh. Strasbourg (FR) Cél: a tagállamok közötti politikai, szociális, jogi és kulturális együttműködés megszilárdítására és az emberi értékek védelmeCél: a tagállamok közötti politikai, szociális, jogi és kulturális együttműködés megszilárdítására és az emberi értékek védelme Bármely európai ország az Európa Tanács tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy a jogállamiságot érvényesíti és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat. Bármely európai ország az Európa Tanács tagjává válhat azzal a feltétellel, hogy a jogállamiságot érvényesíti és a joghatósága alatt élő minden személy számára biztosítja az emberi jogokat és az alapvető szabadságokat.  Európai Unió Szh. Brüsszel, Luxembourg Cél: tagállamok közötti politikai, gazdasági és pénzügyi egység megteremtése A tagság alapvető követelménye a demokratikus, pluralista kormányzati rendszer, továbbá a politikai, jogi és gazdasági feltételek teljesítése.

16  Magyarország 1990. november 6-a óta tagja az Európa Tanácsnak, melyhez huszonnegyedikként, a közép- kelet-európai régióból elsőként csatlakozott.  Az Európa Tanácsot 10 ország alapította 1949-ben: Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia Írország, Luxemburg, Norvégia, Olaszország, Svédország.  Az Európa Tanácsnak ma 47 tagállama van, teljes népessége meghaladja a 800 milliót.  Magyarország 2004. május 1-je óta az Európai Unió tagja.  Az Európai Unió több fokozatban alakult ki. Elődjét, az Európai Közösség(ek)et a 6 alapító ország: Belgium, Franciaország, Hollandia, Luxemburg, NSZK, Olaszország hozta létre első lépésként 1951-ben az ESZAK (Európai Szén- és Acélközösség), majd 1957- ben az EGK (Európai Gazdasági Közösség) és az EURATOM (Európai Atomenergia Közösség) megteremtésével.  Az Európai Uniónak ma 27 tagállama van, teljes népessége 492 millió.

17 Európai intézmények  Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés: az Európa Tanács tanácskozó szerve, mely a tagállamok nemzeti parlamentjei által kijelölt 318 képviselőből (és ugyanannyi helyettesből), azaz összesen 636 képviselőből áll. Miniszteri Bizottság: az Európa Tanács döntéshozó szerve, a 47 tagállam külügyminisztereiből áll.Parlamenti Közgyűlés: az Európa Tanács tanácskozó szerve, mely a tagállamok nemzeti parlamentjei által kijelölt 318 képviselőből (és ugyanannyi helyettesből), azaz összesen 636 képviselőből áll. Miniszteri Bizottság: az Európa Tanács döntéshozó szerve, a 47 tagállam külügyminisztereiből áll.  Európai Unió Európai Parlament: a 27 tagállamban közvetlen szavazással megválasztott 732 képviselőből áll. Az európai választásokra 5 évenként kerül sor. Miniszteri Tanács (vagy: a Miniszterek Tanácsa): az Európai Unió döntéshozó szerve, mely a tagállamok kormányainak képviselőiből áll. Neve és összetétele a tárgyalt témától függően változik (Gazdasági- és Pénzügyminiszterek Tanácsa, Külügyminiszterek Tanácsa, stb).

18  Az Európa Tanácsnak nincs megfelelő intézménye  1. csúcsértekezlet ("Bécsi csúcs"), 1993. október 8-9: akkor 32 tagállam állam- és kormányfőinek részvételével; - 2. csúcsértekezlet ("Strasbourgi csúcs"), 1997. október 10-11: 40 tagállam állam- és kormányfőinek értekezlete; - 3. csúcsértekezlet: "Varsói csúcs", 2005. május 16-17. 46 tagállam állam- és kormányfőinek részvételével.  az Emberi Jogok Európai Bírósága, az Emberi Jogok Európai Egyezménye által létrehozott bírói testület. Székhelye: Strasbourg.  Európai Bizottság: végrehajtó szerv, ma 27 ún. közösségi biztosból áll.  Európai [!] Tanács: A tagállamok állam- és kormányfőinek rendszeresen, évente kétszer sorra kerülő csúcsértekezlete az uniós politika irányvonalának meghatározására.  Európai Bíróság az Európai Unió bírói testülete. Feladata a közösségi jog egységes alkalmazásának biztosítása. Székhelye: Luxembourg.

19 Két további bíróság  Nemzetközi Bíróság Az ENSZ bírói testülete. Feladata az államokat érintő vitás ügyek rendezése a nemzetközi jog alapján. Székhelye: Hága  Nemzetközi Büntető Bíróság Bírói testület, mely az ENSZ kezdeményezésére jött létre. Feladata a háborús bűnök, a népirtás és más, emberiség ellen elkövetett bűnök kivizsgálása. Székhelye: Hága

20  A Európa Tanács tagjai sötétzöld: a tíz eredeti tagállam világoszöld: a csatlakozott tagok sárga: megfigyelő a Tanácskozó Gyűlésben narancsszín: megfigyelő a Miniszterek Bizottságában vörös: hivatalos tagjelölt


Letölteni ppt "Az európai integráció története 6. előadás. Társadalmi csoportok Európa egységéért  Az ellenállási mozgalmak Európa tervei Szu, Jugoszlávia, Belgium,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések