Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Földes Zoltán Dr. Nagy Tamás Kovács Miklós

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Földes Zoltán Dr. Nagy Tamás Kovács Miklós"— Előadás másolata:

1 E- learninges tananyagfejlesztés módszertani kérdései a felsőoktatásban
Dr. Földes Zoltán Dr. Nagy Tamás Kovács Miklós Széchenyi István Egyetem Műszaki Tanárképző Tanszék

2 Az előadás tartalma: Az e-learning alapú távoktatásos képzés jellemzői
Módszertani megfontolások A hallgatók felkészítése az e-learningre Példa e-learninges tantárgyra E-learning hatása a jelenléti képzésre A hallgatók véleménye az e-learninges képzésről

3 E-learning alapú távoktatásos képzés jellemzői

4 „A világ áttér a trainingről a learningre”
(KOVÁCS ILMA) Az USA 4000 jelentősebb felsőoktatási intézményének több mint fele kínál internetes kurzusokat. Duke University, exkluzív vezetői MA képzés - Kontakt órák + on-line képzés: $, - Jelenléti képzésben: $. Az e-learninges oktatás népszerű, várhatóan nagy versenyt generál az intézmények között. Aki hamarabb lép, és több tapasztalatra tesz szert, az vonzhatja magához a hallgatókat.

5 E-learning a Széchenyi István Egyetemen
2004. Közlekedésmérnök szak - minden tantárgy e-learning alapú - a korábbi 90 jelentkező helyett 250 felvett hallgató 2005. Gazdálkodási szak - 500 jelentkező közül 350 e-learninges, 150 levelező 2006. Műszaki menedzser 2007. A jogász kivételével minden távoktatásos szak egyes tantárgyai e-learningben tanulhatók.

6 E-learning A hallgatók önálló munkájára épül Nincsenek előadások
A hallgatók segítséget kapnak a tanuláshoz Nagyobb a hallgatók felelőssége a saját tanulásukkal kapcsolatban A képzés szervezése és a tananyagok elkészítése döntő részben módszertani feladat

7 Milyen segítséget kapnak a hallgatók? Tananyagok, tanulási segédletek
teljes tananyag jegyzet + tanulási útmutató + segédanyag jegyzet + tanulási útmutató

8 Elektronikus tananyagok
Milyen segítséget kapnak a hallgatók? Elektronikus tananyagok Célok megfogalmazása Követelmények megfogalmazása Követelmény Kiindulási alap: az adott hallgatóknak mely tevékenységeket kell majd munkájuk során elvégezniük. Tartalom Tananyag összeállítása Tevékenységek megfogalmazása a hallgatók számára a tananyag sikeres elsajátítása érdekében. Tevékenység Önellenőrző kérdések összeállítása Ellenőrző kérdés

9 Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
A tanulási segédlet tartalma: A tananyag leckékre, modulokra osztása Miért fontosak a komplex tanulási segédlet egyes elemei? Szakra szabott tananyagok. A modulzáró feladatok megoldásának eredményét a tutor is látja. A leckevégi feladatok többször is kitölthetők. Tanulási útmutató Követelményrendszer Interaktív önellenőrző feladatok (a leckék és a modulok végén)

10 Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
Tevékenység: Sorolja fel a szinkron kapcsoló működésének fázisait. Követelmény: A szinkron kapcsoló adott működési fázisait a megfelelő sorrendbe tudja állítani. Feladat:

11 Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
Tevékenység: Tanulja meg, milyen feltételek mellett kapcsolható a körmös tengelykapcsoló. Követelmény: Listából ki tudja választani a körmös tengelykapcsoló kapcsolhatóságának feltételeit. Feladat:

12 Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
Vizsgafeladatok Leckevégi feladat: Vizsgafeladat:

13 Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
A hallgatók munkáját minden tantárgyból tutorok segítik. A hallgató-tutor kapcsolat döntően az Internetes kommunikációra épül. A tutor követi a hallgatók előrehaladását, tanácsokat ad, segítséget nyújt, válaszol a hallgatók kérdéseire. A hallgatók az e-learning keretrendszert felhasználva egymás között is kommunikálhatnak az Interneten keresztül.

14 A tutorok szerepe A tutorok testesítik meg az egyik legfontosabb összekötő kapcsot az egyetem és a hallgatók között. A tutorok tevékenysége jelentősen befolyásolhatja a hallgatók munkájának sikerességét. A tutorok tapasztalatai képezhetik a további tantárgyi fejlesztőmunka alapjait. A tanár és tanuló közötti jó viszony érzete a tanuló számára nélkülözhetetlen, bármilyen oktatási formáról is legyen szó. A tutornak ellensúlyoznia kell azt az érzést, hogy a hallgató a géptől tanul.

15 Az egyetem egyik előadóterme
a hagyományos távoktatásos hallgatók konzultációs napján:

16 Az egyetem egyik előadóterme
az e-learninges hallgatók konzultációs napján:

17 Mit tegyenek a hallgatók az e-learningben való sikeres részvétel érdekében?
a munkát a Proszeminárium tárgy feldolgozásával kezdjék, a tananyaggal adott ütemterv szerint, folyamatosan foglalkozzanak, figyeljenek a leckék elején megfogalmazott követelményekre és a tanulási útmutatóra, az írott tananyagot ezek figyelembevételével dolgozzák fel, oldják meg (szükség esetén többször is) a leckevégi önellenőrző feladatokat, a vizsgán ezekhez hasonló feladatokat fognak kapni.

18 Mit tegyenek a hallgatók az e-learningben való sikeres részvétel érdekében?
a modulzáró feladatsorokat az internetes kurzusokon keresztül dolgozzák ki, mert a tutor csak ezek eredményének ismeretében tud tanácsot adni a továbbhaladáshoz. probléma esetén kérjenek segítséget a tutortól, (de! a hatékony munka érdekében a tutorhoz csak a tantárgyához kapcsolódó szakmai kérdésekkel forduljanak!) figyeljék a fórumon folyó kommunikációt, ahol a hallgatók megoszthatják egymással tapasztalataikat, sikereiket.

19 A vizsgák legfontosabb jellemzői
A vizsgák ellenőrzött körülmények között, számítógépes környezetben folynak. A hallgatók (tantárgytól függően) zárt és nyílt végű feladatokat oldanak meg. A vizsgafeladatok pontosan megfelelnek a hallgatókkal előre közölt követelményeknek. A vizsga eredményéről azonnal visszajelzést ad a rendszer.

20 Hallgatók vizsga közben
hagyományos vizsgán: e-learning vizsgán:

21 Az e-learning keretrendszer (Coedu) használata
Elérhetőség: felhasználó-név jelszó Felhasználó-név: e-Neptunkód Jelszó: születési adatok utolsó hat számjegye (pl )

22 A Felnőttképzési Központ honlapja: http://fk.sze.hu
A tananyagok és a segédprogramok innen letölthetők.

23 A Felnőttképzési Központ honlapja: http://fk.sze.hu

24 A hallgatók felkészítése az e-learningben való részvételre
A Széchenyi István Egyetem az első az országban, ahol garduális képzésben, egészen a diplomáig e-learning formában tanulnak a hallgatók.

25 1. A felkészítés szükségessége
A hallgatók korábban kizárólag jelenléti képzésben vettek részt. személyes találkozás a tanárral tanulás a tanár irányítása alapján tanulás tankönyvekből (diktált vázlat felhasználása) A rendszer itt nem a tanítást, hanem a tanulást helyezi előtérbe. Az e-learning a hallgatók számára új tanulási környezetet jelent. Internetes kapcsolattartás önálló tanulás tanulási segédanyagok felhasználása

26 2. Az e-learningre történő felkészítés elemei
Segítség az e-learning keretrendszer használatához Módszertani útmu-tató az önálló mun-kához

27 3. Az e-learningre történő felkészítés keretei
A felkészítés külön tantárgy keretében történik. Az e-learning keretrendszer használatát meg lehet-e tanítani a keretrendszerben megjelenő tantárgy segítségével? A tárgy teljesítésével kreditpont szerezhető.

28 3. Az e-learningre történő felkészítés keretei
A teljesítéshez szükséges megoldandó feladatok a tananyagban találhatók. A tutor saját internetes felületén követi a feladatok megoldását, szükség esetén segítséget nyújt.

29 4. A proszeminárium tárgy felépítése
Bevezető: a tárgy célját, követelményeit tartalmazza. Első modul: a keretrendszer használatát mutatja be, illetve interaktív módon gyakoroltatja annak használatát. Második modul: az önálló tanuláshoz ad segítséget, javasol módszereket.

30 5. A keretrendszer használatának bemutatása
A tananyag kidolgozásakor feltételeztük, hogy a hallgatók rendelkeznek bizonyos számítástechnikai ismeretekkel: az operációs rendszer alapvető funkciónak ismerete (program indítása, leállítása) egér használata A munka megkezdéséhez a következő információkat kapják: felhasználói név és jelszó a keretrendszer Internetes címe a Proszeminárium kurzus

31 5. A keretrendszer használatának bemutatása
Az első lépések: tananyag-megjelenítés

32 5. A keretrendszer használatának bemutatása
Az első lépések: kommunikáció

33 5. A keretrendszer használatának bemutatása
Az első lépések: tananyagelemek

34 5. A keretrendszer használatának bemutatása
Az első lépések: feladattípusok

35 6. Felkészítés az önálló tanulásra
A proszeminárium tárgy második modulja tartalmazza azokat az ismeretek, amelyek az önálló tanulásra vonatkoznak: a tanulás fiziológiája, ritmusa, a koncentráció fontossága, gyakorlati tanácsok a tanulási idő helyes megválasztásához, a tanulás helyének kialakításához, a tanulás módszereihez. A megértést és az elsajátítást leckevégi és modulzáró kérdések segítik.

36 7. Tapasztalatok A tárgy követelményeit minden hallgató teljesítette
A proszeminárium tárgyat tanuló hallgatók sokkal aktívabbak voltak a rendszeren belüli kommunikáció terén, mint azok a hallgatók, akiknek nem volt ilyen tantárgyuk: gyakrabban fordultak a tutorhoz egy főre vetítve háromszor több hozzászólást írtak az egyes tantárgyak fórumaihoz

37 Példa e-learninges tantárgyra
A Széchenyi István Egyetem az első az országban, ahol garduális képzésben, egészen a diplomáig e-learning formában tanulnak a hallgatók.

38 1. Műszaki ábrázolás a közlekedésmérnök szakon
A tárgy célja, hogy a hallgatókat megtanítsuk rajzot olvasni, azaz rajz alapján el tudják képzelni az ábrázolt tárgyakat, felismerjék a jelképesen ábrázolt gépelemeket, értelmezni tudják a rajzokon megjelenő jelöléseket.

39 2. A műszaki ábrázolás kurzus jellemző tananyagelemei
Vetület keletkezésének szemléltetése Lapozós könyvvel

40 2. A műszaki ábrázolás kurzus jellemző tananyagelemei
Ellenőrző feladatok a vetületi ábrázoláshoz

41 2. A műszaki ábrázolás kurzus jellemző tananyagelemei
Feladatok önálló rajzolási munkához a feladat az addig bemutatott ábrák alapján megoldható. a hallgató ellenőrizni tudja a megoldást.

42 2. A műszaki ábrázolás kurzus jellemző tananyagelemei
Tananyag a jelképes ábrázoláshoz Fő probléma: a vetületi kép és a jelkép együttes felismerése A jelképes ábra mellett minden esetben feltüntettük a tárgy térhatású képét is.

43 2. A műszaki ábrázolás kurzus jellemző tananyagelemei
Feladat a jelképes ábrázoláshoz

44 Az e-learning hatása a jelenléti képzésre
A vizsgákat egyre többen szervezik az e-learningre jellemző módszerrel. Az e-learninges képzés számára kidolgozott tananyagokat mind gyakrabban használják fel a jelenléti képzésben Várható a követelmények pontosabb megfogalmazása is a jelenléti képzésben A Moodle-rendszer használata szervezési, adminisztrációs feladatok megoldására

45 A hallgatók véleménye az e-learninges képzésről
A Széchenyi István Egyetem az első az országban, ahol garduális képzésben, egészen a diplomáig e-learning formában tanulnak a hallgatók.

46 1. Kérdőíves vizsgálat a hallgatók körében
Anonim kérdőívet küldtünk ki postai úton 355 hallgatónak. A kérdőívet 180 fő (50,7%) küldte vissza. Vizsgálati szempontok: életkor, iskolai végzettség, számítógépes ellátottság Internetes ellátottság A hallgatóság összetétele tutorok munkája tanulási útmutatók minősége vizsgaeredmények és a felkészülésbe fektetett munka viszonya A képzés egyes jellemzővel való elégedettség Internetes kapcsolattartás hatékonysága? Egyéni időbeosztás lehetősége? Objektívebb értékelés a vizsgán? … Milyen indokok alapján döntöttek a hallgatók az e-learning alapú képzés mellett?

47 3. Tapasztalatok a hallgatók kedvezően fogadták az elektronikus tananyagot, a szorgalmi időszakban kevesen fordultak a tutorhoz kérdéssel, a vizsgaeredmények nagyon kedvezőek

48 2. A vizsgálat eredményei

49 2. A vizsgálat eredményei
Miért döntöttek az e-learning mellett?

50 2. A vizsgálat eredményei
Igény a jelenléti konzultációra Mit értünk jelenléti konzultáción?

51 2. A vizsgálat eredményei
A tutorok munkájának megítélése Konzultációs igény A személyes konzultációra vonatkozó igény nem függ a tutorok teljesítményétől, az ok a tantárgyban keresendő.

52 2. A vizsgálat eredményei
A tanulásba fektetett munka megtérülése a vizsgán

53 2. A vizsgálat eredményei
Mennyiben felel meg a hallgatóknak ez a képzési forma?

54 2. A vizsgálat eredményei

55 2. A vizsgálat eredményei
Milyen tényezők befolyásolják a hallgatók megelégedettségét? a vizsgán kapott osztályzat 1. 2. 3. 4. 5. a tutorok munkája igény a jelenléti konzultációra az elektronikus tanulási útmutatók minősége az írott jegyzetek minősége a befektetett munka megtérülése a vizsgán a vizsgakövetelmények ismerete a tanulásra fordított idő

56 Előnyösebb-e a hallgatóknak az e-learning, mint a levelező képzés?
Előnyök: egyéni időbeosztás lehetősége; utazási költségek csökkenése; a feltett kérdésre hamar választ kap; könnyebb megérteni a tananyagot, mintha az előadáson „ledarálták” volna; az önellenőrző kérdésekkel ellenőrizhető a tudás.

57 Előnyösebb-e a hallgatóknak az e-learning, mint a levelező képzés?
Hátrányok: az oktató gyakorlati tapasztalatait nem tudja átadni; a hagyományos vizsgán jobban értékelhető a tudás; személytelen a képzés; hiányzik a többi hallgatóval való kapcsolattartás.

58 Az abszolutóriumot szerzett hallgatók aránya

59 A diplomamunkák osztályzatainak megoszlása

60 Záróvizsga feleletek osztályzatai

61 E-learninges tárgyak aránya a levelező képzésben
A képzés féléve

62 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Dr. Földes Zoltán Dr. Nagy Tamás Kovács Miklós"

Hasonló előadás


Google Hirdetések