Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyitó konferencia 2010. szeptember 15. Dr. Tóbiás László: Az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái című,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyitó konferencia 2010. szeptember 15. Dr. Tóbiás László: Az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái című,"— Előadás másolata:

1 Nyitó konferencia 2010. szeptember 15. Dr. Tóbiás László: Az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái című, TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása

2 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Értelmezésünkben a szociális munka: olyan integrált társadalmi működés kialakításában és fenntartásában való pro-aktív, preventív részvétel, mely kevésbé okoz egyes embereknek, csoportoknak hátrányokat, károkat, az önmagáért és a közösségéért felelős állampolgárrá válást segíti elő, azon személyek, csoportok, családok, közösségek segítése „jóindulatú, együttműködési térben”, akik mégis elszenvednek hátrányokat, károkat. A Szociális munka tanszék Stratégiai terve 2010-2013

3 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Felelősségvállalásunk: - graduális képzéseink (felsőfokú szakképzés, BA, tervezett MA), - továbbképzések a szociális szakmákat gyakorlók számára, - tudományos tevékenység, - részvétel a régió szociális intézményeinek innovációiban, - részvétel az egyetem más szakos hallgatóinak képzésében, - kortárssegítő-program, mint mentálhigénés szolgáltatás vezetése az egyetemen.

4 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Szinergia a TAMOP-5.4.4-09/2/A-B-C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése tárgyú pályázatok között „A” komponens: - Győr Megyei Jogú Város/Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény – a tanszék közreműködésével: A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével Szakmai vezető: Peisser-Puli Edit egyetemi adjunktus Tevékenységek: - szükségletfelmérés, - egyéni képzési tervek, - tereptanárképzés. „C” komponens: Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái - Nyertes főpályázó: Széchenyi Egyetem Szociális munka tanszék - Pályázati partner: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény - Együttműködő: Regionális Munkaügyi Központ

5 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái projekt célkitűzései A tanszék (a témában vezető tudásközponttá válva, partnereivel együttműködve, mint komplex képzési feltételrendszert) képzési modulokat és felkészült oktatókat alkalmazva képessé válik az interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munka - terjedésének és erősödésének feltételét jelentő képzési szükségletek széles körét jobb minőségben kielégíteni a régióban, - hazai és nemzetközi innovációs folyamataiban erős fejlesztési potenciálokkal részt venni, mind a gyermekjóléti- szociális ágazaton belül, mind az ágazatközi együttműködésben.

6 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása A projekt megvalósításához rendelkezésre álló erősségek - a pályázatban részt vevő partnereken túl további 66 intézménnyel, szervezettel áll kapcsolatban a tanszék, melynek képzéseiben 22 áttanító és külső oktató és 94 tereptanár vesz részt, - a tanszék oktatóinak elméleti és gyakorlati tevékenységei az interprofesszionalitás tárgykörében, - nagy nemzetközi együttműködésekben - Leonardo Da Vinci EIPEN projekt, a Leonardo Da Vinci Community Care projekt és az Erasmus EIPEN AM - kapcsolódó témákban elért eredmények és menedzsmenttapasztalatok, - az egyetemen a Petz Lajos Egészségügyi Intézeten belül és tágabb körben kialakított kapcsolatok, közös tevékenységek.

7 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása A projekt keretében létrehozandó termékek -12 képzési modul – ezekből a meglévő és tervezett egyetemi képzésekhez tantárgyak illetve továbbképzési programok lesznek kialakíthatóak, melyek közül, - 5 tantárgyat a gyakorlatban is kipróbálunk – összesen 115 hallgató részvételével -, azután véglegesítjük programját, - 1 továbbképzési programot meg is valósítunk 30 szakember számára. - kiadunk 2 kötetet, - internetes honlapot üzemeltetünk, ahol minden eredményt – így a köteteket is – mindenki számára hozzáférhetővé teszünk.

8 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása A termékek létrehozása érdekében köztes célként - Felmérjük a képzési szükségleteket és összehangoljuk őket a képzési kapacitásokkal. - Kidolgozzuk és rendszerbe foglaljuk az interprofesszionális szellemiségű, közösségi munka kulcskompetenciáit. - A programban részt vevő szakértők a finn Oulu illetve a svéd Malmö városában tesznek tanulmányutat. - Kurrikulumfejlesztési felkészítést nyújtunk a modulok kidolgozásában részt vevőknek. - Módszertani felkészítést nyújtunk a modulokat potenciálisan felhasználó oktatóknak.

9 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása A projekt keretében létrehozandó kötetek Szöveggyűjtemény az interprofesszionális szellemiségű, közösségi munka nemzetközi és hazai elmélete és gyakorlata tárgyában. Tervezett megjelentetés: 2010 vége Felelős: Dr. Nárai Márta vezetésével Dr. Budai István, Kóbor Krisztina, dr. Kozma Judit, dr. Tóbiás László. Együttműködő szociális munka című munkatankönyv Tervezett megjelentetés: 2011 nyár Felelős: Dr. Budai István vezetésével Dr. Kozma Judit, Dr. Nárai Márta dr. Tóbiás László.

10 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Modulok: I. közösség és szükségletfelmérés, II. modern társadalmak, közösségiség - közösségfejlesztés - civil társadalom - társadalmi nyilvánosság – önkéntesség, III. a segítségnyújtás közösségi formái, módszerei, sorstárs segítés, IV. helyi társadalom – politika - regionalitás, szolgáltatástervezés, a szociális és erőforrás-problémák feloldására, V. a közösségfejlesztő folyamatok szervezése, VI. munkaerőpiaci és szociális ismeretek integrációja, foglalkoztatási rehabilitáció, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, szociális gazdaság, VII. munkaerőpiaci szolgáltatások interprofesszionális és közösségi szemléletű megközelítése, VIII. épített és szociális környezet (pl. épületek és közlekedés akadálymentessége) és a közösség, IX. probléma fókuszú interprofesszionális munka gyermek és ifjúsági közösségekkel, X. prevenció fókuszú interprofesszionális közösségi szemléletű szociális munka – egészséges életmód, felnőttoktatás stb., XI. társadalmi felelősség szociális dimenziói, közösségfejlesztés és gazdaság, XII. a szociális és az emberi jogok és közösségi szociális munka.

11 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Disszemináció, részvételi lehetőségek a projektben közvetlenül nem érintettek számára II/1.: - a kötetek és minden más termék hozzáférhető lesz a www.eszi.sze.hu honlapon, www.eszi.sze.hu - a projekt részvevői publikációkat jelentetnek meg a szakmai sajtóban eredményeikről. Konferenciák: - a XI. modul kidolgozása megalapozásához: A társadalmi felelősségvállalás szociális kérdései címmel 2010. XI. 10. - A XII. a szociális és az emberi jogok és közösségi szociális munka című modul megalapozásához, 2011. II. - projektzáró, 2012. IV.

12 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Disszemináció, részvételi lehetőségek a projektben közvetlenül nem érintettek számára II/2.: Képzések – a részvevők számára ingyenesen: - Interprofesszionális szemléletű közösségi munka szakirányú továbbképzés, 2011. tavaszi és őszi féléve, 30 fő. - Akkreditált továbbképzés a probléma fókuszú interprofesszionális munka gyermek és ifjúsági közösségekkel című modulból, 2012. II-III., 30 fő. - Oktatói módszertani felkészítés, 2010. XII.-2011. I., 30 fő.

13 TÁMOP-5.4.4-09/2/C-2009-0006, Útitársak projekt bemutatása Minden érdeklődőt szeretettel várunk a A társadalmi felelősségvállalás szociális kérdései című konferenciánkon 2010. XI. 10-én! Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nyitó konferencia 2010. szeptember 15. Dr. Tóbiás László: Az Interprofesszionális szemléletű közösségi szociális munkára felkészítés alternatívái című,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések