Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Rendszer, rendszerszemlélet

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Rendszer, rendszerszemlélet"— Előadás másolata:

1 Rendszer, rendszerszemlélet
A rendszer fogalma, az információs rendszerek szemléleti hiányosságai

2 A rendszerekről általában
A rendszer egymással összefüggő tényezők együttese A rendszer olyan elemekből épül fel, amelyek között viszonyok léteznek. Rendszerszervező: kijelöli a saját érdeklődési körének tárgyát

3 A rendszer konkrét rendszer - absztrakt rendszer
első lépés: a rendszerek legjellemzőbb vonásainak (viselkedés, jelleg) feltárása módszertani - technikai kategória a dolgok vizsgálatára és tökéletesítésére törekvő módszeres ember » mindig rendszert lát, vagyis tudatosan: tényezőkben, és azok összefüggéseiben gondolkodik

4 Mi jellemzi a rendszert?
a bennünket érdeklő rendszerek mindig kollektív gondolkodás eredményei információs rendszer készítéséhez team kell az ilyen rendszer mindig konvenciókon (meghatározott megegyezéseken) alapul

5 A rendszerszervezés helyes gyakorlata
az információs rendszerek nagyon összetettek személyes ismeretekhez fűződnek az ilyen rendszer mindig konvenciókon (meghatározott megegyezéseken) alapul a rendszerszervezést mindig a konvencióhalmaz kialakításával kell kezdeni (kollektív gondolkodásmód, nyelv, konvencióhalmaz) A rendszerszervezés helye gyakorlata - az információs rendszerek nagyon összetettek feltétlenül fontosak a konvenciók - személyes ismeretekhez fűződnek Ez pedig nagyon megnehezíti a megismeréshez, fejlsztéshez szükséges megegyezések kialakítását - rendszerszervezés gyakorlata pl. anyaggazdálkodási rendszer: egyesek azt mondják tudják miről is van szó: mivel bizonyos körökben ismertek erre a tényezőegyüttesre vonatkozó általános és alapvető konvenciók. Azonban ezek a megeggyezések korántsem annyira meghatározottak és széleskörben elterjedtek, mint az egzakt tudományokban. - hiba: a rendszerszervezési munkálatokat a konvenciók kialakításával kell kezdeni: kollektív gondolkozásmódot, nyelvet, konvencióhalmazt

6 Szervezett-e egy rendszer?
szervezett rendszer tudatos emberi munkával kialakított szervezetlen rendszer embertől függetlenül létrejött rendszerek A rendszer egymással összefüggő tényezők szervezett együttese. Kelleténél több filózófiai beütés? Igen. Hiszen a rendszer, az információ, a megismerés a legáltalánosabb filozófiai kategóriák. Ezért aligha válhat jó rendszerszervezővé az, aki kicsinykét sem jártas a filozófia világában, és elhanyagolja annak általános elveit a munkájában. A helyes elvek elsajátítása sokkal fontosabbak mint a technikák megismerése. Ezért van az, hogy a mai információs rendszerek távolról sem olyan sikeresek mint lehetnének.

7 A rendszer határai és környezete
Mint kör a körben Az én rendszerem Átfedés, tartalmazás elvi kérdései tartalmazás átfedés

8 A rendszer megismerése
Minden fejlesztés, átalakítást elemzésnek kell megelőznie az elemzés alapvető feltétele a megismerés a megismeréshez kijelöljük a fejlesztés tárgyát: meghúzzuk a rendszer határait határmeghúzás: céltudatos igenlés és tagadás páros mivel minden mindennel összefügg, az igenlés egyben tagadás is.

9 A napi gyakorlat hibái nem húznak kört luftballon effektus
túl nagy béka effektus a kör kivágása

10 A logikus, helyes elmélet
a határok meghúzása: a rendszerkörnyezetek szétválasztását jelentik belső környezet külső környezet a közvetlen és a közvetett környezet figyelembe vétele

11 Az informatikus számára maga a teljes szervezet a rendszer
A rendszer tagolása Az informatikus számára maga a teljes szervezet a rendszer rendszertagolás nem szétszabdalást, nem egymástól független dolgokra való darabolást jelent régen: rész- és alrendszer fogalma rendszerrész

12 Hibás gyakorlat alrendszerről, részrendszerről beszélnek, de nincs egységesen megfogalmazott rendszer a vállalati gyakorlatban a különböző „osztályok” önállóságra törekszenek nincs objektív módszer, ami a tagolás mikéntjére eligazítana bennünket: a hogyanra ma még nincs válasz, a hogyan nemről egyre többet tudunk számos cégnél „A” és „B” rendszernek hívják a „Q” szoftver ikszedik változatát

13 Kettős rendszernézet az ismeret a valóság tükörképe
a valóság elsődleges momentum a róla szóló ismeret másodlagos momentum mennyi dűzni van a raktárban? Nem az van, ami valóban van, hanem az, amiről azt hisszük hogy van. Valós rendszer [real system] a kiszolgálni kívánt elsődleges ( VR ), Információs rendszer [information system] a kiszolgáló másodlagos ( IR )

14 A megváltozott terminológia:
maga az információ is valóság! erre bevezették: „amiről szó van” UoD fogalmát

15 Érdemes megfigyelni: A baj gyökere: a képzetlenség!!!!
Mi történik, ha egy áthidalhatatlannak tűnő elméleti vagy gyakorlati probléma vetődik fel? Előállnak egy varázsszóval! ld. „relációs” vagy „objektum” orientált legmodernebb, legjobb client-server megoldás A VR és az IR viszonya tisztázott, a napi gyakorlatban mégis problémák vannak. Okai: értetlenség és a helytelen szemlélet A baj gyökere: a képzetlenség!!!!

16 Értetlenség a fejlesztő nem beszéli (jól) a felhasználó nyelvét, mert magát a VR-t nem eléggé ismeri a felhasználó nem érti meg (teljesen) a fejlesztő gondolatmenetét, számára az IR lényege tűnik titokzatosnak.

17 Téves szemléletek Beleszólunk-e az órás munkájába?
Információs házak helyett információs lakások. Rendszerrészek összehangolása: generáltervezőre van szükség Az információs modulok nem dolgoznak együtt Mindenki szakértőnek tekinti magát ( a rendszerszervező felesleges kolonc).

18 A legveszélyesebb téves szemlélet: a szereptévesztés
pozitív jelenség negatív mellékhatásai mára már mindenkit megfertőzött a számítógép a felhasználó pötyögni kezdett a számítógépen, máris úgy véli, ezzel a technikai résztudással máris ő már informatikussá vált a magát informatikusnak nevező ámítástechnikus használatba veszi ezt meg ezt a szoftvert, hozzáolvassa a verzióváltás miatt hamarosan kidobható számítástechnikai könyvet, máris csillagászati összegeket érő informatikusnak képzeli magát.

19 Számítástechnikai tudás # informatikai tudás
A táblázatkezelő nem adatbázis-kezelő Te még mindig azzal a vacak programmal dolgozol? A számítástechnika fejlődése mindenkit megszédít megfordul a fejekben a cél és az eszköz viszonya. Mindig az újabb és újabb verziókban gondolkoznak

20 Napi tapasztalatok 70-es évek:a fejlesztési költségek aránya: hardver-szoftver-szellemi munka:60%-30%-10% Napjainkban: hardver-szoftver-szellemi munka:30%-60%-10% a napi gyakorlat is ilyen: pl. az alkalmazás [application]: a szoftverkereskedők az eszközt nevezik alkalmazásnak (Word, Excel, Office) normális felhasználó a feladat oldaláról közelít

21 A szoftver hamis képzelete
Még a profi fejlesztők is szemléletben élnek: számukra a szoftver alkalmazás Szoftver technológia: hetvenes évek divatja Konferenciák, irodalom: információs rendszerről beszélnek, közben a szoftverrel bíbelődnek mindig gépesítünk, szoftvert vásárolunk, ahelyett hogy információs rendszert alkotnánk

22 Az egyetlen helyes szemlélet
A fejlesztőnek értenie kell a felhasználó „szakmájához” A feladat szempontjából nincs kis cég és nagy cég. Technikai jelleg Informatikai megfogalmazás

23 Az informatika és az informatikus
Az informatika az ismeretek megismerésének azok célszerű elrendezésének és kezelésének a tudománya. Az informatikus az a szakember, aki ebben a tudományban jártas.

24 Tanulságok A szoftver nem rendszer
A vezetők szoftvert vesznek, vetetnek. Információs rendszert nem lehet venni! Vezetői „rendszervizsgálat”: Szépek-e a képernyők (mindig azok) Megvannak-e a beígért műveletek Rábök az Fx funkciógombra - működik Lehet kimenteni? Ezzel be is fejezte a rendszervizsgálatot.

25 A helyes informatikai szemlélet
A valódi informatikus három dolog egységében gondolkodik: Valóság (valós rendszer, VR) Ismereti kép (információs rendszer, IR) Technikai erőforrások (eszközrendszer ER)

26 A helyes informatikai szemlélet
Az információs rendszer helyes megközelítése: valós feladat, informatikai megoldás, alkalmazott eszköz viszonyát harmonizálni felhasználói nyelvet, számítógépes nyelvet értőre van szükség - az igazi informatikusra

27 Összefoglaló rendszer - a vizsgálat tárgya
összetett rendszer - részekre tagolás, rendszerrész információ - valóság viszonya napjaink hibája az eszköz az elsődleges a valós kihívás (VR), az informatikai megoldás (IR), az eszközök (ER) harmonizálása nem

28 „Az informatika rohamos fejlődése”
a hardver fejlődése rohamos a szoftver fejlődése ránézésre még rohamosabb de: kipróbálatlanok, de: célnak nem megfelelőek, egyébként: ragyognak, százféle kényelem - a felülettel és nem a feladattal törődőknek ez kiváló az orgver, az ismeretek szervezésének módszere még jobban lemarad nem nevelés - informatikai profik hanem kiképzés -számítógép technikusok


Letölteni ppt "Rendszer, rendszerszemlélet"

Hasonló előadás


Google Hirdetések