Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

vasútbiztonsági menedzser

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "vasútbiztonsági menedzser"— Előadás másolata:

1 vasútbiztonsági menedzser
Az Európai Unió vasútjainak biztonsága, a hazai vasútbiztonság tevékenységének és szervezetének kifejlesztése Szabó András vasútbiztonsági menedzser

2 Tartalom Bevezetés -- feladatok, cél
1. rész: A vasútbiztonság áttekintése az egyes vasúti csomagokban nevesített irányelvek alapján 2. rész: Nemzetközi megoldások a Második Vasúti Csomag vasútbiztonsággal kapcsolatos területén

3 Bevezetés Az európai vasúti piac megnyitása oda vezetett, hogy egyre több vállalkozóvasút közlekedik nemzetközi viszonylatban, s használja más országok infrastruktúráját. A nemzetközi szolgáltatások iránt növekvő igények legelőször a vasútbiztonság kérdéskörének megvizsgálását teszik szükségessé.

4 Feladatok Az Európai Unió vasútbiztonságra vonatkozó direktíváinak alkalmazását biztosítani kell. A járműveket és a helyhezkötött berendezéseket úgy kell tervezni és építeni, hogy összhangban legyenek az interoperabilitást garantáló európai előírásokkal, vasutakkal, valamint minél több országban alkalmazhatók legyenek. Az interoperabilitásnak legalább akkora (és nem nagyobb) biztonságot kell garantálnia, mint amilyen ma a nemzeti környezetben elérhető.

5 Cél A nemzetközi vasúti piac megnyitásával valamennyi szereplőnek magas szinten és minden időben szavatolni kell a biztonságot. Ide kell érteni az európai kormányszerveket, nemzeti hatóságokat, bejelentett testületeket, pályavasút-üzemeltetőket, vasúti operátorokat, beszállítókat, karbantartókat és a jármű tulajdonosokat is.

6 1. rész A vasútbiztonság áttekintése az egyes vasúti csomagokban nevesített irányelvek alapján

7 A 91/440/EK irányelv indította el a folyamatot.
A közlekedéspolitika vezérmotívuma „Európa vasútjainak versenyképessé tétele” A 91/440/EK irányelv indította el a folyamatot. Vasúti rendszerek átrendeződése Európában Az európai vasutak teljesítményét az alábbiak szerint kívánták növelni: - kereskedelmi függetlenség elérése a kormány döntéshozó testületétől - pénzügyi helyreállítás, szanálás végrehajtása - a vállalkozóvasút és a pályavasút legalább szám-vitelileg történő szétválasztása - a vasúthálózatok megnyitása a nemzetközi kombinált szállítások és a nemzetközi csoportosulások előtt. A 91/440/EK irányelv tette meg az első lépéseket a vasúti szektor piacának meg-nyitásában

8 Az új három irányelv még nagyobb versenyhelyzetet teremtett:
Az Első Vasúti Csomag továbbfolytatta a vasúthálózatok megnyitásának ügyét Az új három irányelv még nagyobb versenyhelyzetet teremtett: 2001/12/EK irányelv: módosította a 91/440/EK irányelvet - kiterjesztette a nemzetközi áruszállítási útvonalakat, megalkotva a Transz-Európai Áruszállítási Hálózatot (TERFN) 2001/13/EK irányelv: módosította a 95/18/EK irányelvet Az Első Vasúti Csomag azonnali eredményeket hozott az európai pályavasutak számára - vállalkozóvasutakra vonatkozóan bevezetésre kerül az EU-szerte érvényes engedély (license) 2001/14/EK irányelv: a 95/19/EK irányelv helyett - menetvonalak készítésének- és szétosztásának szabályozása, valamint a menetvonal-elosztó, -értékesítő testületek felállítása.

9 Az Első Vasúti Csomag növeli az interoperabilitást
Az új irányelv megteremti a műszaki harmonizációt. 2001/16/EK irányelv: a 96/48/EK irányelv alapjait követve. - létrehozza az ún. Interoperabilitás Műszaki Előírásait (TSI) - megalakítja a TSI adaptációjára az ún. 21. Cikk-Bizottságot Kiterjeszti ezeket az elveket a hagyományos vasútrendszerekre is, átmenetileg csak a TERFN-hálózatra vonatkozóan. Az inter-operabilitás kiterjed a hagyományos vasúti rendszerekre

10 Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi áru-szállításban
A Második Vasúti Csomag folytatja az Első Vasúti Csomag által megkezdett munkát A liberalizáció és az interoperabilitás halad a maga útján. 2004/50/EK és 2004/51/EK irányelvek folytatják és felgyorsítják az Első Vasúti Csomag intézkedéseit A 2001/16/EK. Hagyományos vasúthálózatok interoperabilitása irányelv ki fog terjedni a teljes hagyományos hálózatra, így a TSI (Interoperabilitás Technikai Specifikációi) megteremtésének a koordinációját már nem az AEIF-vel (Európai Egyesület a Vasúti Interoperabilitásért) végzik. Az árufuvarozás liberalizációja időben felgyorsul: - nemzetközi árufuvarozásban: a tagállamok vasút-hálózata január 01-től teljes megnyitásra kerül. Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi áru-szállításban

11 A Második Vasúti Csomag az előző csomagot egy közös biztonsági koncepcióval egészíti ki
A vasútbiztonságról szóló új 2004/49/EK irányelv harmonizált európai szabályok sorát kívánja fokozatosan bevezetni. 2004/49/EK irányelv fenntartva a vasút hagyományosan magas forgalombiztonsági szintjét, az alábbiakkal kívánja garantálni Európaszerte: - harmonizálja a szabályozási struktúrát - szabályozza a vasútbiztonsági felelősséget - az új nemzeti biztonsági szabványok érdekében kijelöli a közös biztonsági célokat és módszereket - bevezeti a biztonságirányítási rendszert: közös elvek a biztonság kezelésére, szabályozására és felügyeletére - előírja a nemzeti biztonság hatóság és független balesetvizsgáló szervezet létrehozását. Az összehangolt biztonsági szabályok megkönnyítik Európában a vasúti hozzáférést

12 Az ERA ösztönzi az európai vasút-harmonizációt
A Második Vasúti Csomag megalakítja az Európai Vasúti Ügynökséget (ERA) A EK 2004/881. számú rendelete új szervezet megalakítását tűzi ki, mely a biztonsággal és az interoperabilitással foglalkozik. Az Európai Vasúti Ügynökség mint műszaki támogató testület garantálja az interoperabilitás és a vasútbiztonság érdekében hozott intézkedéseket főleg a tagállamok vasútjainak (átmenetileg függetlenített) szakembereiből fog állni a testület, valamint a kisebb részt az európai intézmények köztisztviselőiből székhelye Észak-Franciországban, Lillében és Valenciennesben lesz. Az ERA ösztönzi az európai vasút-harmonizációt

13 Az EU szabályozó keretének megvalósítása a Második Vasúti Csomag szerint
Európai képviselő szervezetek Európai Bizottság Európai Vasútügynökség Nemzeti Balesetvizsgáló Szervezet Koordinációs Csoportja (CG for NIB) Nemzeti Biztonsági Hatóság Koordinációs Csoport (CG for NSA) Biztonság és Interoperabilitás Bizottság Tagállamok Balesetvizsgáló Szervezet (NIB) Nemzeti Biztonsági Hatóság (NSA) Pályavasút Vasútvállalatok Bejelentett Szervezetek (NBs)

14 Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) biztonsággal kapcsolatos feladatai
a biztonsági direktívák szerinti közös biztonsági rendszer kifejlesztése közös biztonsági célok és mutatószámok meghatározása együttműködés a nemzeti biztonsági hatóságokkal együttműködés a balesetvizsgáló szervezetekkel a harmonizált biztonsági tanúsítvány fejlesztése külön felkérésre a nemzeti biztonsági szabályok elbírálása 2 évenkénti jelentés a biztonsági teljesítményekről műszaki szakvélemény a speciális biztonsági témákról European Railway Agency

15 Az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) szervezeti felépítése
Vezérigazgató Biztonság Inter-operabilitás Kutatás Értékelés Biztonsági célok Biztonsági rendszerek Biztonsági mutatószámok Infrastruktúra Pénzügyek, beszerzés Költséghatékonysági elemzés Biztonsági tanúsítvány Gördülő-állomány Humán kutatás Informatikai technológia Projekt értékelés Monitoring jelentések Nemzeti szabályok véleményezése Működtetés, üzemeltetés Nyilvántartások, adatbázisok Együttműködés a nemzeti hatóságokkal és bejelentett szervezetekkel

16 Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi személy-szállításban
A Harmadik Vasúti Csomag a személyszállítás liberalizációját és az Európai Mozdonyvezetői Jogosítványt kívánja elérni a mozdonyvezetőknek A személyszállítás is részesüljön a versenyhelyzet előnyeiből, illetve a mozdonyvezetők tanúsítványt fognak kapni. Az EK-Bizottságban két új irányelv-javaslatot vitatnak meg: 2010. október 01-től a nemzetközi személyvonatoknál is meg-indulhat a verseny fokozatosan kötelezővé fogják tenni az Európai Mozdonyvezetői Jogosítványt: ig a nemzetközi forgalomban résztvevők számára től már minden mozdonyvezető részére. Új lehetőségek nyílnak meg a nemzetközi személy-szállításban

17 A Harmadik Vasúti Csomag mind a személyszállításban, mind az áruszállításban minőségi szabványokat fog alkotni. A minőségellenőrzés fontos, de mindenesetre körültekintően kell eljárni és figyelni kell, hogy milyen gazdasági következményei lehetnek a vasutakra. Az Európai Bizottság szabályzatokat érintő, jelenlegi javaslatai kiterjesztett jogokkal ruházzák fel mind a személyszállításban, mind az árufuvarozásban résztvevőket. Az árufuvarozást illetően: - bevezeti a szabványosított minőségjegyeket, amihez történő megfelelősség esetén kötelező jutalmazást vezet be viszonzásként - a pályavasutakat teszik fokozatosan felelőssé az ügyfeleikért. A személyszállítást illetően: - késések és jármű műszaki hibák esetén az utazó-közönséget jelentős visszatérítési igény illeti meg - a pályavasutak kiemelten felelősek a kompenzációért. A pálya-vasutaknak nemsokára meggyőző nemzetközi megoldással kell előállniuk a minőség-ellenőrzést illetően.

18 2. rész Nemzetközi megoldások a Második Vasúti Csomag vasútbiztonsággal kapcsolatos területén - németországi megoldások - svédországi példa - romániai minta

19 Német Szövetségi Vasutak (Eisenbahn Bundesbant – EBA) szervezete és feladata
Die Bahn Elnök Balesetvizsgálati megbízott szervezet Központi Osztály Berendezési Osztály Jármű-üzemviteli Osztály Finanszírozási Osztály - inter-operabilitás - hálózati hozzáférés - jogi ügyek - személyzeti tender - munkaerő-gazdálkodás - szervezés - költségvetési számítások - pénzügy építési engedélyezés építési felügyelet tervezés személyszállítási-, árufuvaro-zási járművek átvétele, ható-sági vizsgáz-tatása üzemek vizsgálóhelyek üzemi felügye-let (személyzet, berendezések, járművek) pályagazdál-kodás beruházás kérelmek fel-használt elbírá-lása Területi tevékenység 11 helyen

20 Balesetvizsgálati tevékenyég
Die Bahn Balesetvizsgálati tevékenyég Az engedélyezésekkel és átvételekkel kapcsolatos konfliktusok kizárása és nagy baleseti okokat, belső struktúrára való tekintet nélkül lehessen vizsgálni – független stábként létrehozták a baleseti vizsgálati megbízott szervezetet. A baleseti vizsgálati szervezet közvetlen az EBA elnökének nincs alárendelve.

21 A vasútüzem biztonságát a forgalombiztonsági vezető ellenőrzi
Die Bahn Jogi háttér: Németországban minden vasút- vállalatnak és pályavasútnak ki kell neveznie egy forgalombiztonsági vezetőt (EBL). A forgalombiztonsági vezető feladata és felelőssége a DB Netz Ag-nál (kivonat): - a vasútbiztonság jogszabályának (mint az EBA felügyeleti szerv rendeletgyűjteményének) a betartatása - a szabályok és előírások alkalmazásának figyelemmel kisérése - a vasútüzem biztonságos üzemelésének érdekében utasítások adása - az üzembiztonsággal kapcsolatos dolgokban tanácsokkal látja el a Testületét. Az EBA, mint felügyeleti szerv és a forgalom- biztonsági vezetők együtt dolgoznak a DB Netz biztonságos üzeméért

22 Svéd Vasúti Ügynökség (SRA)
Biztonsági Szabályzat alkotó - alap szabályozások, tanúsítványok, jármű engedélyezés, pályarendszerek, közlekedés-biztonsági utasítások - súlyos balesetek, veszélyes események okainak vizsgálata, elemzése stb. Menetvonal-allokációs szabályalkotó - szabványok és törvényszigorító szabályozások - fellebbezési lehetőség a Banverket döntéseivel szemben

23 A biztonság jogi alapjai
- a törvény képezi a jogi kereteket - a Svéd Vasúti Ügynökség a részleteket leszabályozza - mind az infrastruktúra-kezelőnek, mind a vasútvállalatoknak ezen szabályokat be kell tartaniuk.

24 Biztonsági balesetvizsgálat
a Svéd Vasúti Ügynökség a központi hatóság - a Svéd Balesetvizsgáló Testület meg-határozza a balesetvizsgálati szabványokat

25 A Romániai Vasúti Hatóság (Autoritatea Feroviara Romana - AFER)
A romániai Közlekedési Minisztérium alárendelt testületeként működik. - Román Vasúti Hatóság (RRA- Roman Railway Authority) - Román Közúti Hatóság - Román Hajózási Hatóság - Román Légügyi Felügyelet

26 A Romániai Vasúti Hatóság feladata
- a román vasúti szállítások felügyelete és ellenőrzése balesetvizsgálat biztosítása járműregisztráció biztosítása a különleges vasúti szállítások technikai és hatósági felügyelte

27 EU direktívák Magyarországi leképezése
A fontosabb lépések összegzése és a 2004/51/EK. alapjai Nemzeti jog Európai jog 1993. évi vasútról szóló törvény 15/2002. KöVIM rendelet 91/440/EK direktívát módosította a 2001/12/EK direktíva. Pálya-használati szerződés Menet- vonal rend Menet- vonal szer- kesztés Menet- vonal kínálat Üzleti feltételek Hálózati Üzlet- szabályzat (HÜSZ) 34/2003. és a 66/2003. GKM-PM rendelet 67/ és a 103/2003. GKM rendelet Szerződéses viszony Eljárás 95/18/EK direktívát 2001/13/EK és 2001/14/EK direktíva.

28 Nemzetközi - és hazai jogszabályok
EU direktívák - 2001/12/EK. irányelv (módosította az 91/440/EK. irányelvet): A közösségi vasutak fejlesztése. - 2001/13/EK. irányelv (módosította az 95/18/EK. irányelvet): A vasútvállalatok engedélyezése. - 2001/14/EK. irányelv: A kapacitás-elosztás, pályahasználati díj. Biztonsági tanúsítvány. Hazai jogszabályok, rendeletek évi XCV. Vasúti törvény módosítása. - 15/2002. KöViM rendelet: A vasútvállalatok működési enge-délyezése. - 34/2003. GKM - PM rendelet: A pályavasút és a vállalkozó vasutak szétválasztás. - 66/2003. GKM - PM rendelet: Vasúti pályahasználati díjképzés elvei. - 67/2003. GKM rendelet: Vasúti pályakapacitás elosztása. - 103/2003. GKM rendelet: A hagyományos rendszerű vasutak inter-operabilitása. - 51/2004. GKM rendelet: Vasútbiztonsági tanúsítvány.

29 A Második Vasúti Csomag (2004. április 30. ) 2004/49/EK
A Második Vasúti Csomag (2004. április 30.) 2004/49/EK. irányelv biztonsággal összefüggő feladatainak megvalósítása Biztonsági rendszer kifejlesztése. 2004/49/EK. irányelv A közösség vasutjainak biztonságával, valamint a vasútvállalatok engedélyezéséről szóló 95/18/EK. és a kapacitás-elosztásról és a pályahasználati díj kiszabásáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK. irányelv módosítása. Biztonsági hatóság létrehozása. Balesetvizsgálati szervezet létrehozása.

30 Magyar Vasúti Ügynökség (HRA)
A 2004/49/EK. irányelv hazai megvalósíthatósága a nemzetközi gyakorlatot is figyelembevéve. Megoldandó feladatok. Biztonsági rendszer kialakítása A vasútvállalatok közötti felelősséget meg kell osztani, míg az együttműködést, illetve a biztonsági hatósággal és a balesetvizsgálati szervezettel lévő kapcsolatot ki kell alakítani. Biztonsági hatóság létrehozása A Közlekedési Főfelügyelet Vasúti Felügyeletét meg kell erősíteni ellenőrzési feladatokkal, a MÁV Rt. szakember állományának figyelembevételével. Független balesetvizsgálati szervezet megvalósítása A MÁV Rt. szervezetében működő tevékenységnek a kihelyezése. A fenti tevékenységek megfelelő elhatárolásával és integrációval működhetnek egy ún. Magyar Vasúti Ügynökség (Hungarian Railway Agency – HRA) szervezetben is. Magyar Vasúti Ügynökség (HRA)

31 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "vasútbiztonsági menedzser"

Hasonló előadás


Google Hirdetések