Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2005. A vállalati információs rendszerek a vállalati tevékenységekben Dr. Sziray József, Erdős Ferenc, Gaul Géza 2.hét BPR projektek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2005. A vállalati információs rendszerek a vállalati tevékenységekben Dr. Sziray József, Erdős Ferenc, Gaul Géza 2.hét BPR projektek."— Előadás másolata:

1 2005. A vállalati információs rendszerek a vállalati tevékenységekben Dr. Sziray József, Erdős Ferenc, Gaul Géza 2.hét BPR projektek

2 Széchenyi István Egyetem 2 És a rendszerfejlesztési ciklus? A Bevezetés a vállalati információs rendszerekbe című jegyzetben tárgyaltuk az információs rendszer kialakítását. Itt a teljes vállalati környezet átalakítását. A kettő között átlapolás van, az információs rendszer kialakítását a vállalat átalakításába beágyazottan kell végrehajtani. BPR projektek

3 Széchenyi István Egyetem 3 Esettanulmány: Egy kis vagy közepes vállalat (kkv) informatikai beszerzése A pályázati kiírás és az értékelési módszer bemutatása. A vállalat neve: Anonimus Rt. A vállalat profilja: könnyűipari termékcsaládok gyártása két műszakban. Dolgozók létszáma: 120 fő. A pályázat célja: az Anonimus Rt. meglevő informatikai rendszerének teljes lecserélése. BPR projektek

4 Széchenyi István Egyetem 4 Pályázat pályázati kiírás, értékelési szempontok, elvárt –műszaki és –funkcionális előírások BPR projektek

5 Széchenyi István Egyetem 5 A beszerzés tárgya Az Anonimus Rt. integrált vállalatirányítási rendszerének kidolgozására és a bevezetésére irányuló szolgáltatás, mely magában foglalja –a helyzetfelmérés és rendszerterv elkészítését, –a funkcionális követelményekben megadott integrált szoftverrendszer kialakítását, –a megvalósításhoz szükséges informatikai infrastruktúra, technikai környezet kialakítását, –a hardver és szoftver komponensek telepítését és adatfeltöltését, valamint –a dolgozók oktatását, kiképzését a vállalat mindkét telephelyén. BPR projektek

6 Széchenyi István Egyetem 6 Funkcionális modulok integrált formában kell tartalmazza: –pénzügy/számvitel, kontrolling, –készletgazdálkodás, logisztika, –beszerzés, értékesítés (elektronikus értékesítés), –humánerőforrás-gazdálkodás, –ügyfélkapcsolat-kezelés, –termelési folyamatok támogatása. BPR projektek

7 Széchenyi István Egyetem 7 Ajánlattételi tartalmi és formai követelmények Az ajánlati dokumentációkat –elektronikus formában és –5 db. nyomtatott, bekötött formában kell benyújtani. Az adatok és leírások legyenek –pontosak, –teljesek és –egyértelműek. Meghatározandók –az elvégzendő részfeladatok és –azok egyenkénti teljesítési határideje (ütemezése), a megvalósítás kezdetétől számítva. BPR projektek

8 Széchenyi István Egyetem 8 A megvalósítás fő fázisai Rendszerterv elkészítése: –a két gyári telephelyen üzemelő szoftvermodulok leírása, –a közöttük levő információs kapcsolatok megadása, –az üzemelést ellátó hardver-egységek felépítésa, konfigurációja, kapcsolataik definiálása. A rendszerterv teljes megvalósításához szükséges munkák leírása, részletes bontásban. A dolgozók oktatási-képzési tervének elkészítése: –tanfolyamoknak, –kiképzéseknek dolgozók és témák szerinti megosztását, bontását. BPR projektek

9 Széchenyi István Egyetem 9 Az ajánlati dokumentáció Címoldal Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Az ajánlattevő által nyújtott szolgáltatások Javasolt alkalmazás megoldás és számítási környezet Opcionális és harmadik féltől származó szoftverek A megoldás műszaki értékelési szempontok szerinti részletes leírása Implementációs munkaterv Adatbetöltési és konverziós terv Oktatási, képzési terv Változáskezelés Karbantartási és támogatási program Költségigények Az ajánlattevő cég háttere Az ajánlattevő cég referenciái Egyéb mellékletek BPR projektek

10 Széchenyi István Egyetem 10 Vezetői összefoglaló Rövid, mentes a műszaki szakzsargontól, tartalmazza a költségadatokat, –szoftver modulok és –szolgáltatások szerinti bontásban, tartalmazza a megvalósításban szereplő összes cég (alvállalkozók, érintett szoftvercégek) –megnevezését és –az általuk nyújtott szolgáltatásokat, vállalásokat, tartalmazza a kapcsolattartásra kijelölt személyek –felsorolását is, –elérhetőségükkel együtt. BPR projektek

11 Széchenyi István Egyetem 11 Az ajánlattevő szolgáltatásai elvégzendő feladatok és a nyújtott szolgáltatások, rendszerkoncepció, fő szoftver modulok, opcionális szoftverek, megoldások, beruházások indokolása. BPR projektek

12 Széchenyi István Egyetem 12 Javasolt alkalmazás-megoldás és számítási környezet modulok –működése, –szolgáltatásai, –egyéb lehetőségei, modulonként válasz az alábbi kérdésekre: –modul-integráltság, –szükséges műszaki háttér, –jelentéskészítési, elemzési lehetőségek, –dokumentum-előállítási és dokumentum-kezelési lehetőségek. BPR projektek

13 Széchenyi István Egyetem 13 Opcionális és harmadik féltől származó szoftverek harmadik féltől származó termékek, harmadik felekkel szükséges-e szerződéses viszonyban állni, hosszú távú támogatás a harmadik féltől származó termékekhez, költségek harmadik féltől származó szoftver esetében –licence, –támogatási, –implementációs, –oktatási. BPR projektek

14 Széchenyi István Egyetem 14 A megoldás részletes leírása a bevezetendő rendszer elemeinek ismertetése: –modulok funkcionális leírása, –lényeges műszaki paraméterek: hardver konfigurációk, hálózati eszközök, szoftverplatform (operációs rendszer), alternatívák bemutatása: –előnyök, –hátrányok, funkcionális jellemzők –standard rész vagy opcionális, –testreszabást, konfigurálást igényelnek-e. BPR projektek

15 Széchenyi István Egyetem 15 A megoldás részletes leírása, dokumentációs igények 1 BPR projektek hálózati megoldás: –vázlatos topológia, aktív elemekkel –anyagszükséglet, –erőforrás szükséglet (kábelhossz, csatornák, szerelőszekrények, szünetmentes táp, stb.), végpontok, kliens munkaállomások –speciális perifériák, terminálok részletes leírása, –nyomtatók, képbeviteli eszközök,

16 Széchenyi István Egyetem 16 A megoldás részletes leírása, dokumentációs igények 2 BPR projektek szoftver architektúra: –admin. és fejlesztő környezet, –rendszermonitorozó megoldás, –verziókövetés, frissítéskezelés, –felhasználói felület jellemző képernyőképei, termeléskövetési modul: –önműködően feldolgozott adatok, –szolgáltatások a termeléstervezésnek, –anyag- és árumozgásokat követő megoldás. Tükröznie kell a termelési folyamatok ismeretét és megértését!

17 Széchenyi István Egyetem 17 Implementációs munkaterv BPR projektek implementáció módszertana, –időbecsléssel, ütemezéssel, szerepekkel, felelősségekkel, fejlesztési módszertan az egyedi szoftver komponensekről, tesztelési és audit-tervek, a projekt szervezeti diagramja, a közreműködők munkaterhelésének alakulása, a projekten dolgozók megnevezése, rövid szakmai életrajzuk, elérhetőségük, az ajánlatkérő részéről a megvalósítás idejére biztosítandó erőforrások (humán, tárgyi) leírását.

18 Széchenyi István Egyetem 18 Adatbetöltési és konverziós terv BPR projektek adatforrások, a kialakítás, betöltés –tervezett időrendje, –erőforrás-szükséglete, ha a forrás korábbi szoftverrendszer: –konverziós eljárás.

19 Széchenyi István Egyetem 19 Oktatási, képzési terv BPR projektek képzési stratégia, a projekt fázisaihoz –oktatási szolgáltatások a projekt-team, a végfelhasználók, a műszaki személyzet számára, résztvevők szerepe a képzésben, képzési terv a fenntartáshoz, részletes képzési terv –tanfolyamok érintettjei, –időszükséglet, –oktatási anyagok. Ajánlati ár melyik képzést tartalmazza?

20 Széchenyi István Egyetem 20 Változáskezelés BPR projektek részletes terv –a bevezetésből fakadó, –az üzleti folyamatokat érintő változások, átszervezések meghatározására és megjelenítésére.

21 Széchenyi István Egyetem 21 Karbantartási és támogatási program BPR projektek A bevezetés után nyújtott szolgáltatások Implementáció utáni helyszíni támogatás Telefonos helpdesk (segítési szolgáltatási hely) Differenciált szolgáltatásszintű támogatási keretek Upgrade szolgáltatások (bővítések, új verziók kezelése) Hiba-bejelentési és hibakezelési megoldás Katasztrófa-elhárítási terv Hibajavítások kivitelezése Harmadik féltől származó megoldások támogatása Karbantartási szerződések

22 Széchenyi István Egyetem 22 Költségigények 1 BPR projektek szoftver komponensek –beszerzési, –licence, –fejlesztési, valamint –testreszabási költségei, az opcionális és az alternatív részajánlatokhoz az egységre (felhasználó, munkahely, tranzakciószám, stb.) vetített árak, garanciális feltételek, és az ezzel kapcsolatos költségek,

23 Széchenyi István Egyetem 23 Költségigények 2 BPR projektek Fenntartási, üzemeltetési költségek éves bontásban, 5 évre, bevezetési időszak erőforrás-szükségletei, oktatási, kiképzési költségek –érintett felhasználó csoportok, –oktatási szükségleteik, –ezek költségei.

24 Széchenyi István Egyetem 24 Az ajánlattevő cég háttere BPR projektek Háttér információk –magáról az ajánlattevő cégről, –a megvalósításba bevont partnereiről, alvállalkozóiról, Tartalmuk: –Mióta van jelen a piacon? –cég mérete, szervezeti felépítése, –bevezetési tapasztalatai az adott szoftvermegoldásnak az ajánlatkérőhöz hasonló cégeknél, –auditált pénzügyi mutatók, –partnereknél a korábbi együttműködés, –szakmai és minőségbiztosítási tanúsítványok

25 Széchenyi István Egyetem 25 Az ajánlattevő cég referenciái BPR projektek szoftverekre, az implementációra, a bevezetési folyamatra, valamint a harmadik féltől származó megoldásokra, legalább 5 ügyfél-referencia, területenként, adatai: –ügyfél neve, –elérhetősége, –egy kapcsolattartó megnevezése, –a bevezetési projekt kezdeti dátuma és hossza –az ajánlattevő részéről a projektvezető.

26 Széchenyi István Egyetem 26 Az ajánlatok elbírálása BPR projektek Bírálati szempont: Az összességében legelőnyösebb ajánlatnak az itt leírt értékelési rendszer alkalmazásával történő kiválasztása. Lépések: formai értékelés, részletes ajánlati értékelés: –műszaki szempontok, –gazdasági szempontok, –megvalósítási projekt, tárgyalásos egyeztetés.

27 Széchenyi István Egyetem 27 Pályázatok formai értékelése BPR projektek Tartalmazzák-e az összes további értékeléshez szükséges adatot, információt a megkövetelt formában. Az ajánlatkérő pótlást kérhet –hiányos, –nem teljes, –nem megfelelő formátumú dokumentáció esetén.

28 Széchenyi István Egyetem 28 Részletes ajánlati értékelés 1 BPR projektek Műszaki megfelelőségi szempontok –Hardver konfiguráció: Hálózati infrastruktúra: –Teljesítmény (végpontok száma, sávszélesség) –Rendelkezésre állás, hibatűrés –Biztonsági megoldások –Méretezhetőség, strukturáltság Kliens munkaállomások: –Teljesítmény (CPU, memória, háttértárak, perifériák) –Garancia, szerviz-háttér –Speciális eszközök Szerverek: –Teljesítmény (CPU, memória, háttértárak, I/O kapacitás) –Rendelkezésre állás, hibatűrés

29 Széchenyi István Egyetem 29 Részletes ajánlati értékelés 2 BPR projektek Műszaki megfelelőségi szempontok (folyt.) –Szoftver rendszer: Szoftver infrastruktúra: Operációs rendszer Adatbázis-kezelő Alkalmazási környezet (nyíltság, architektúra, stb.) –Funkcionalitás: Pénzügy/számvitel Kontrolling Eszközgazdálkodás Anyaggazdálkodás Beszerzés, értékesítés Humán erőforrás gazdálkodás Ügyfélkapcsolat kezelés Vezetői információs szolgáltatások Termelési folyamatok támogatása

30 Széchenyi István Egyetem 30 Részletes ajánlati értékelés 3 BPR projektek Gazdasági (költség) szempontok –Általános fizetési feltételek, konstrukciók –Bevezetési költségek: Hardver elemek ára Hardver kiépítési költségek Szoftver elemek ára Bevezetési, testreszabási költségek és időszükséglet: –Projekt előkészítés, helyzetfelmérés –Prototípus testreszabása, adatfeltöltés, migrálás Felhasználói oktatás, kiképzés –Működési, fenntartási költségek: Időszakos licence díjak Időszakos támogatási költségek Üzemeltetés speciális személyi igénye

31 Széchenyi István Egyetem 31 Részletes ajánlati értékelés 4 BPR projektek Megvalósítási szempontok –Projektvezetés: Projektvezetési módszertan Minőségbiztosítási rendszer Változáskezelés –A bevezető cég alkalmassága: Gazdasági, működési adatok Szakmai tapasztalat, referenciák

32 Széchenyi István Egyetem 32 Részletes ajánlati értékelés 5 BPR projektek Szakértői pontozás Az értékelési szempontok mindegyikéhez százalékos súlyarányt rendelhetünk. Példa: 1 Műszaki megfelelőségi szempontok30 1.1 Hardver környezet30 1.1.1 Hálózati infrastruktúra40 1.1.1.1Teljesítmény (végpontok, sávszélesség)40 1.1.1.2 Rendelkezésre állás, hibatűrés20 És ez így megy még 50 soron át.

33 Széchenyi István Egyetem 33 Szakértői pontozás A táblázat szintenkénti százalékos megoszlásának egy spirális felépítésű kördiagramos ábrázolása. BPR projektek

34 Széchenyi István Egyetem 34 Tárgyalásos egyeztetés BPR projektek Demonstrálni kell, hogy –a szállított megoldás megfelel az ajánlatkérő céljainak és elvárásainak, –képesek a megoldást a vonatkozó költségkorlátok és időkorlátok között sikeresen megvalósítani.

35 Széchenyi István Egyetem 35 Értékelés BPR projektek általános értékelési elvek modulok részletes funkcionális értékelési szempontjai: –pénzügy, számvitel –kontrolling –logisztikai tevékenységek –humánerőforrás-gazdálkodás –termelési folyamatok támogatása –ügyfélkapcsolat-kezelés


Letölteni ppt "2005. A vállalati információs rendszerek a vállalati tevékenységekben Dr. Sziray József, Erdős Ferenc, Gaul Géza 2.hét BPR projektek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések