Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VASÚT- FINANSZÍROZÁS Győr, 2005. október 14. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VASÚT- FINANSZÍROZÁS Győr, 2005. október 14. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra."— Előadás másolata:

1 VASÚT- FINANSZÍROZÁS Győr, 2005. október 14. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra

2 Tartalom Finanszírozási eszköztár I. Finanszírozás a liberalizáció előtt Az eszközök forrásai összetételének változása a MÁV Rt-nél Állami szerepvállalás a MÁV Rt finanszírozásában Állami finanszírozási feladatok 1. Az állam mint a vasúti társaság tulajdonosa 2. Az állam, mint a törvény szerinti állami feladatok ellátásának megrendelője 2. a) Az állam mint a kincstári vagyon tulajdonosa 2. b) Az állam mint vasúti szolgáltatások megrendelője 3. Az állam által preferált egyéb célok támogatása II. Az EU jogharmonizáció hatása a vasutak finanszírozására III. Jövőkép

3 Finanszírozási eszköztár a.) Saját forrás: - saját tőke, tőkeemelés, részvénykibocsátás - saját bevétel (eredmény, amortizáció, stb.) b.) Állami szerepvállalás - működési - fejlesztési (kincstári és MÁV Rt.) c.) Regionális önkormányzatok és alapok d.) Hitelek (Nemzetközi és belföldi) e.)Kötvénykibocsátás f.) Egyéb (projekt-finanszírozás - PPP -, lízing, vissz- lízing, outsourcing, pooling, faktoring)

4 Állam Piac MÁV Rt. Fejlesztés Jövedéki adó visszatérítés Értékesítés árbevétele Fogyasztói árkiegészítés Termelési támogatás I. FINANSZÍROZÁS a liberalizáció előtt Kezesség, szanálás Hitelfelvétel állami kezességgel

5 Az eszközök forrásai összetételének változása a MÁV Rt-nél

6 Állami szerepvállalás a MÁV Rt finanszírozásában (Mrd Ft)

7 Állami finanszírozási feladatok (1993. Évi XCV. Törvény a vasútról) országos közforgalmú vasút alapítása és működtetése (miniszter) a központi költségvetésből a tulajdonában lévő vasúti pályák és tartozékaik működtetésének biztosítása (országgyűlés) a közszolgáltatási tevékenységből származó bevételek kiegészítése a központi költségvetésből (országgyűlés) a fogyasztói árkiegészítés folyósítása a központi költségvetésből (kormány)

8 1. Az állam mint a vasúti társaság tulajdonosa Fizetőképesség biztosítása: –hitelfelvétel állami garanciával: a veszteség és a beruházási pénzigények hiányzó forrásait kormánygaranciás hitelekkel pótolták Tőkevesztés finanszírozása –Tőkepótlás –Tőkeemelés (tulajdonosi vagy idegen) –Tőkeleszállítás –Tartozásátvállalás ( a kormány-garanciás hitelek átvállalása a társaság eredményét javítja))

9 A tőkevesztés állami finanszírozása

10 2. Az állam, mint törvény szerinti állami feladatok ellátásának megrendelője 1. b) A társaság által kezelt kincstári vagyon tulajdonosa, vagyonkezelésbe adója –Vasúti pálya és tartozékai –műemlékek 1. b) Vasúti szolgáltatások megrendelője –Infrastruktúra működtetése –Személyszállítási közszolgáltatás –Személyszállítás állami kedvezményeinek biztosítása a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvény szerint

11 2. a) Az állam mint a kincstári vagyon tulajdonosa A kincstári vagyonkezelés jellemzői a vasúti pályát és tartozékait az állam bocsátja a vasúttársaság rendelkezésére a társaság eszközei között kell kimutatni forrása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség az eszközállomány bővítésére juttatott költségvetési pénzeszközök felhasználása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettségeket növeli

12 Az állam kincstári vasúti beruházásai (Mrd Ft)

13 2. b) Az állam mint vasúti szolgáltatások megrendelője Feladat: a központi költségvetésből a tulajdonában lévő vasúti pályák és tartozékaik működtetésének biztosítása (pályaműködtető eszközök) a közszolgáltatási tevékenységből származó bevételek kiegészítése a központi költségvetésből (személyszállítás támogatása) a fogyasztói árkiegészítés folyósítása a központi költségvetésből (kedvezményes személyszállítás) Lehetőség: az árkiegészítés ily módon történő meghatározásával, vagy a szolgáltatás mértékének a költségvetési előirányzatokhoz történő igazításával.

14 A vasúti személyszállítás finanszírozása

15 3. Az állam által preferált egyéb célok támogatása vontatási célú gázolaj-felhasználás jövedéki adójának visszaigénylése(1997. évi CIII.tv.) nem kincstári beruházások (pl. BILK kombinált fuvarozás) létszám-racionalizálás katasztrófaelhárítás (árvíz, belvíz)

16 II. Az EU jogharmonizáció hatása a vasutak finanszírozására Az EU vasút-finanszírozásra vonatkozó irányelvei Felhalmozott adóságok rendezése Állami megrendelések megtérítése A finanszírozás átláthatósága követelményei EU konform finanszírozás összefoglalása II/A. Vasút-finanszírozás 2004-től 1.) Állami szerepvállalás a MÁV Rt. Finanszírozásában 2.) Piaci források a MÁV Rt. (üzletágainak) finanszírozásában

17 Az EU vasút-finanszírozásra vonatkozó irányelvei (12/2001. irányelvvel módosított 440/91.) Pénzügyi kapcsolatok normalizálása (állami feladat) –Felhalmozott adóságok rendezése –Állami megrendelések (bevételekkel nem fedezett) költségeinek megtérítése Finanszírozás átláthatóságának biztosítása - a versenysemlegesség (interoperabilitás) és - a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése céljából (a vasúttársaság feladata)

18 Felhalmozott adóságok rendezése Adósságállomány alakulása 2002. december 31-ig szanálással megszűnt 2003-2004. újabb hitelfelvételek kormány-garanciával Adósságrendezés lehetőségei Tartozásátvállalás (eredményt javító) költségvetési kiadás (nem megengedett támogatás) Tőkeemelés (saját tőke) költségvetési kiadás Tőkepótlás(saját tőke)költségvetési kiadás (visszafizetendő) Kötvénykibocsátás (idegen tőke) államadósságot nem növeli Tőkebevonás (saját tőke) államadósságot nem növeli

19 Állami megrendelések megtérítése Állami feladatMegrendelt feladatFinanszírozás Személyszállítási közszolgáltatás Személyvonati ülőhely km vonat-nemenként Bevétellel nem fedezett indokolt költségek Közforgalmú vasúti pálya működtetése Pályakapacitás vonalkategóriánként Bevétellel nem fedezett indokolt költségek

20 A finanszírozás átláthatósága követelményei 2000/12. Rendelettel módosított 91/440. - a közlekedési szolgáltatás elkülönítése az infrastruktúra- működtetéstől (lehet egy társaságon belül is, feltételekkel) - tevékenységenként elkülönített számlák, mérlegek, eredmény-kimutatások - a tevékenységek egyikéért kapott közpénzek nem utalhatók másik területre (keresztfinanszírozás tilalma) - az elszámolások tükrözzék ezt a tiltást

21 EU konform finanszírozás összefoglalása A verseny korlátozása nélkül a)Preferált gazdaságpolitikai célok támogatása EU által korlátozott állami szerepvállalás (racionalizálás: pl. kombinált fuvarozás, forgalomszabályozás, létszám racionalizálás) b) Vasúti pálya működtetése, fejlesztése vagyonkezelési szerződés szerint c)Tulajdonosi felelősség a működőképességért - kezességvállalás csak akkor, ha a megtérülés biztosított -tőkerendezés a társasági törvény szerint kötelező d) Állami feladatok finanszírozása - személyszállítás normatív(pl.TCV díjszabáshoz igazítva) - pálya-működtetés: legalább a határköltséget az igénybe vevő fizeti, a többi a költségek mértékéig kiegészíthető

22 Állam Infra- struktúra Vontatás Piac Személyszállítás Áruszállítás Központ Infra- struktúra Vontatás Személyszállítás Áruszállítás Társasági sz.(7) PHD (66) PHD (32) Társasági sz.(2) Társ.sz.(2) VD (47) VD(15) Árbevétel (18) Árbevétel (13) Fejlesztés (15) Jövedéki adó visszatérítés (6) Árbev. (+0) Kocsi-vizsgálati és tolatási díj (14) PHD (2) Árbevétel (45) Árbevétel (87) Társ sz.(5). Fogyasztói árkiegészítés (24) Termelési támogatás (56) II/A. Vasút-finanszírozás 2004-től Tőke- emelés (7) Hitelváltozás (+51)

23 1.) Állami szerepvállalás a MÁV Rt. finanszírozásában Tőkeemelés a társaság egyszemélyes tulajdonosaként (7 499 MFt) A vasúti személyszállítás támogatása (56 534 MFt) Állam által preferált gazdaságpolitikai célok támogatása (30 684 MFt *) Fejlesztési hozzájárulás a vasúti pálya és tartozékai tulajdonosaként (15 165 MFt**) beleértve az EU források és az állam által átvállalt EIB hitel összegét is)

24 * 1.a.) Preferált politikai célok támogatásának részletezése Egyes társadalmi rétegek (állami alkalmazottak, tanulók, munkába járók, nyugdíjasok) utazásának árkiegészítése külön törvény szerint (23 597 MFt) vontatási célú gázolaj-felhasználás jövedéki adójának visszatérítése külön törvény szerint (6 087 MFt) létszám-racionalizálás: (1 000 MFt)

25 ** 1.b) A vasúti pályafinanszírozás gyakorlata a vasúti pálya és tartozékai az állam tulajdona a társaság eszközei között kell kimutatni, forrása az állammal szembeni hosszú lejáratú kötelezettség az eszközállomány növekedésének költségvetési forrásából (15165 MFt) EU forrás (ISPA) 4863 MFt, az állam által átvállalt EIB hitel felhasználás 2580 MFt az amortizáció a társaság eredményét terheli, összege saját forrásként a kincstári eszközök értékének szinten-tartására fordítandó

26 2.) Piaci források a MÁV Rt. (üzletágainak) finanszírozásában Külső piaci finanszírozás A szolgáltatások piaci értékesítésének ellenértéke Hitelállomány növekedése (részben állami kezességvállalással) Belső piaci finanszírozás Belső piaci szolgáltatások ellenértéke* Keresztfinanszírozás

27 *2.a)”Belső piaci” szolgáltatások ellenértéke Pályahasználati díj (PHD) Vontatási díj (VD) Kocsivizsgálati és tolatási díj Belső fuvardíj Társasági szolgáltatások díja

28 2.b) A működési költségek fedezete üzletáganként

29 2.c) Üzletágak eszközei és forrásai

30 Állam Egyéb piac Infra- struktúra Személyszállítás Áruszállítás PHD (81) PHD (37) Árbevétel (4) Fejlesztés (15) Árbevétel (41) Árbevétel (93) Fogyasztói árkiegészítés (25) Költségtérítés (103) III. JÖVŐKÉP


Letölteni ppt "VASÚT- FINANSZÍROZÁS Győr, 2005. október 14. Preislerné dr. Cserhalmi Dóra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések