Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!"— Előadás másolata:

1 KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!
2010. március 10. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Berta Miklós: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei előadását hallhatják!

2 Csillag a Földön A fúziós energiatermelés érdekességei
Nukleáris energiatermelés alapjai Az atommagok felépítése és energiája A fúziós energiatermelés alapötlete Elektromos taszítás – termikus fúzió Fúzió a csillagokban Fúzió földi körülmények között Mágneses összetartás és TOKAMAK Fúziós reaktor – ITER Fúziós kutatások a Széchenyi István Egyetemen Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

3 Nukleáris energiatermelés alapjai
Energiamegmaradás – törvénye: Bármilyen gép, mely energiát ad le, valaminek csökkenti az energiáját! vízerőmű: a lezúduló víznek lesz kisebb az energiája szélerőmű: a szél egy kicsit lassul szén- és olaj erőművek: kémiai kötések alakulnak ki, a végtermék alacsonyabb energiájú Energiatermelés atommagokkal: Alacsonyabb energiájú állapotba kell hozni az atommagokat! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

4 Az atommagok felépítése
Atommagok alkotóelemei: A db nukleon Z db proton A – Z db neutron Az atommagban ható erők: Elektromos kölcsönhatás: a protonok taszítják egymást – mindegyik mindegyiket! Erős kölcsönhatás: a nukleonok vonzzák egymást – csak a közelieket! Nehéz pontos képet alkotni, mert az elemi részek – a kvantummechanika szerint - hullámtermészettel is rendelkeznek. Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

5 Egész nagy magok pedig nem is létezhetnek.
Atommagok energiája A nukleonok közti erők hatása a mag energiájára: A protonok taszítása növeli a mag energiáját (lazítja a mag szerkezetét) A közeli részek vonzása csökkenti az energiát (tömöríti a magot) Következmény: Ahogy nő a nukleonok száma , úgy az elektromos taszítás egyre erősebb lesz a vonzó erős kölcsönhatás csak a közeli nukleonok közt hat, ezért egy méret után ennek hatása nem erősödik. Kis magokat növelve csökken a nukleonok átlag – energiája, nagyoknál pedig nő. Egész nagy magok pedig nem is létezhetnek. Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

6 Az atommagok energiája
A (stabil) magok energiája a mérések alapján A magok „igyekeznek” a minimális energiájú állapotot felvenni, mint ahogy egy gödörbe tett labda annak alján áll meg. Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

7 Fúziós energiatermelés ötlete
Könnyű atommagok egyesítésével csökken a nukleonok átlagos energiája! Nehézség: Az atommagokat az elektromos taszítás nem engedi egymás közelébe. Nehéz két magot olyan közelségbe hozni, hogy az erős kölcsön-hatás hatni kezdjen köztük! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

8 Elektromos taszítás – termikus fúzió
Kezdeti elektromos taszítás lassítja a részecskéket. Ha a részecskék relatív sebessége elég nagy, akkor a nukleáris kölcsönhatás ható-sugarán belülre kerülnek. A hatalmas intenzitású, de rövid hatósugarú nukleáris kölcsönhatás következtében megtörténik a fúzió! Energia szabadul fel! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

9 Magok találkozása kis sebességgel
Hogyan győzhetik le a magok egymás taszítását? Kézenfekvő megoldás: magas hőmérsékleten gyorsan röpködnek és így közel kerülhetnek egymáshoz. (Termikus fúzió) Magok találkozása kis sebességgel Magok találkozása nagy sebességgel Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

10 Nehézség: Több mint 100 millió K kell ahhoz, hogy elég közel kerülhessenek! Szerencse: A nukleonok hullámtermészete miatt ha már elég közel vannak, bizonyos valószínűséggel mégiscsak kialakul a kötés. (Alagút-effektus.) Pár tízmillió K is elegendő! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

11 Néhány lehetséges fúziós folyamat
Deutérium-trícium fúzió CNO-ciklus Proton-proton fúzió Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

12 Fúzió a Napban Bonyolult ciklusokon keresztül vezet oda, hogy a Nap hidrogénkészlete fokozatosan héliummá alakul. A folyamat 15 millió fokon játszódik le. Tisztán csak a hőmérsékletből származó sebesség nem lenne elég az atommagok egymáshoz ütközéséhez! A Napban uralkodó hatalmas gravitációs nyomás segíti a fúziós folyamatokat! A Földön ilyen hatalmas nyomásra nem számíthatunk! → Sokkal magasabb hőmérsékletre van szükség a Földön! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

13 Erőművi fúziós folyamat
D + T → 4He (3,5 MeV) + n (14 MeV) Mintegy 75 millió fokos termikus közegben „nagy” valószínűséggel (alagúteffektusnak köszönhetően) lezajlik! Az összes többi lehetséges fúziós reakcióhoz sokkal magasabb hőmérséklet kellene! Az anyag atomjai ilyen hőmérsékleteken teljesen szétesnek atommagokra és elektronokra. Ez az anyag negyedik hal-mazállapota, a PLAZMA! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

14 A fúziós folyamat energiamérlege
Az önfenntartó fúziós energiatermelés feltétele: megtermelt energia = energiaveszteség Lawson n τ ≥ C(T) ~ 10^(20) D+T esetén Stabil égés! A folyamat nem szaladhat meg! Biztonság! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

15 Mágneses összetartás TÓRUSZ! Érintkezés az edény falával!
Lehűti a plazmát! Kis sűrűség hosszan összetartva! Homogén mágneses térben való lebegtetés! A töltött részecskék spirálpályán követik a mágneses teret! A plazma nem érintkezik az edény falával! A részecskék kiszöknek a „végeken”! Zárjuk egymásba a két „véget”! TÓRUSZ! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

16 TOKAMAK nehéz növelni az összetartási időt!
A tóruszban a mágneses tér nem homogén → részecskék szétválása töltésük szerint → vertikális elektromos tér → E x B sebesség sugárirányú → plazma a falon! Indukáljunk áramot a plazmában! → A plazmaáram mágneses tere megkeveri a plazmát → megszűnik a részecskék szétválása. → a plazma nem kenődik a falra! A plazma áramlása a TOKAMAK-ban turbulens → nehéz növelni az összetartási időt! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

17 Trícium szaporítása Li + n → 4He + T
A trícium gáznemű radioaktív anyag! Felezési ideje 12,9 év! A tríciumot elő kell állítani a fúziós erőmű számára! Li + n → 4He + T Lítium nagy mennyiségben fordul elő a földkéregben. Viszonylag olcsón kivonható onnan! A trícium szaporításához szükséges neutronokat vehetjük a fúziós reakcióból. → Li szaporító köpeny a reaktor része ! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

18 Fúziós reaktor koncepciója
Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

19 ITER Kísérleti reaktor – a megtermelt energia nem kerül a hálózatra!
Szupravezető mágnesek 4 K fokos hőmérsékleten! Plazma hőmérséklete: 70 – 80 millió fok! Becsült EU hozzájárulás: ~ 20 milliárd € / 10 év Indítás tervezett éve: 2018 Nemzetközi együttműködés: (EU, Japán, Kína, India, Dél – Korea, USA, Oroszország) Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

20 A fúziós energiatermelő reaktor előnyei
Kevés bemenő üzemanyag szükséges! Napi anyagszükséglet 1 GW-os erőműre: (1GW×1 nap/17 MeV)×8 mp = 109×3600×24/( × )×8× = 0.4 kg A bemenő üzemanyag (D, Li) és a végtermék (He) nem radioaktív! A közbülső trícium viszont radioaktív és igen illékony! A keletkezett neutronok felaktiválják a szerkezeti elemeket! → A fúziós energia melléktermékeként keletkezik radioaktivitás! Igaz viszonylag rövid felezési idejű izotópok formájában! Nem termel üvegházhatású gázokat! A bemenő üzemanyag „mindenütt” megtalálható szinte „korlátlan” mennyiségben! A fúziós reaktor azonnal leáll a legkisebb, üzemi állapottól való eltéréskor! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

21 ITER Az ITER sikere azon múlik, hogy:
sikerül – e megoldani még néhány alapvető fontosságú fizikai problémát, lesz – e elegendő műszaki végzettségű ember, aki ezen a projekten akar dolgozni! Az elkövetkező mintegy 25 évben fizikusok százaira, és mérnökök ezrei lesz szükség a fúziós energetikában! → Magas szintű természettudományos és műszaki képzésre lesz ehhez szükség!! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

22 Fúziós kutatások Egyetemünkön
A Széchenyi István Egyetem óta tagja a Magyar Fúziós Szövetségnek A kutatómunkát a Fizika és Kémia Tanszék részéről Berta Miklós koordinálja A fúziós kutatások részét képezik Egyetemünk „Alkalmazott magfizikai kutatások” kutatási főirányának FUSENET: nemzetközi oktatási projekt.   * 40 európai egyetem és kutatóintézet   * Cél: a fúziós technológia oktatásának koordinálása   * Portál: Egyetemünk szerverein.     Fejlesztők és működtetők: Varga Ágnes, Molnár Csaba (SZE Informatika Tanszék) Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

23 Fúziós kutatások Egyetemünkön
Együttműködő partnereink a fúziós kutatások területén KFKI – RMKI Institute for Plasmaphysics Prague, Czech Republic Centrum of Plasmaphysics Research at Lausanne, Switzerland Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

24 Diagnosztikák fejlesztése a COMPASS-ra
EDICAM gyorskamera megfigyelő rendszer KFKI – RMKI – val szoros együttműkö-désben Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

25 Diagnosztikák fejlesztése a COMPASS-ra
Li – nyaláb diagnosztika és Atomnyaláb Szonda fejlesztése Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

26 Diagnosztikák fejlesztése a COMPASS-ra
Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

27 Szennyezőtranszport vizsgálatok Lausanneban
Gyors gázbelövő(D, He, Ne, Ar) (tervezte és gyártotta: Titrik Ádám SZE Közúti és Vasúti Járművek Tanszék) Lézer blow – off (Si, Al) (tervezte: KFKI) Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

28 Szennyezőtranszport vizsgálatok Lausanneban
Mért adatok feldolgozása a Fizika és Kémia Tanszéken fejlesztett Genetikus algorit-mus alapú szoftverrel. (Dr. Horváth András, Berta Miklós) Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

29 Zonális áramlások szerepe
Turbulens plazmaáramlás Nyírt áramlás megjelenése Fal irányú transzport csök-kenése Az ITER működéséhez tudnunk kell kelteni ezeket a nyírt áramlásokat! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

30 Zonális áramlások detektálása
Gyorsított töltött részecskékkel detektálhatóak – nagyon drága Langmuir szondák adatai alapján szofisztikált kiértékelési eljárással kis berendezéseken – olcsó mérési eljárás – Bencze, Berta, Zoletnik – tokamak-ban másodikként a világon Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

31 Mágnesezett elektrolit és zonális áramlás
Bardóczi László – BME Berta Miklós – SZE Dr. Bencze Attila – KFKI Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

32 Mágnesezett elektrolit és zonális áramlás
Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

33 Plazmacső Gubicza Ágnes – BME Mórocz Tamás – SZE Berta Miklós – SZE
Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

34 Fúziós reaktor = fizikus és mérnök közös kutatómunkája
Mára a fúziós energiatermelés megoldásához fizikusi erőfeszítések mellett egyre növekvő mértékben van szükség mérnöki erőfeszítésekre. Fúziós reaktor = fizikus és mérnök közös kutatómunkája Köszönöm a figyelmet! Az előadás animációi részben az EFDA „Fusion – Power for future genera-tions” CD – ROM – ról származnak! Felhasználásuk ismeretterjesztő célokra engedélyezett!! Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

35 A következő előadásunk
Dr. Gál Péter Quo vadis automobil? – Hogyan autózunk a következő évtizedben? 2010. április 7. 18:00-19:00 Előadó neve: Berta Miklós Előadás címe: Csillag a Földön – A fúziós energiatermelés érdekességei 2010. március 10.

36 KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
TÁMOP / KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! A rendezvény a „SZiENCE4YOU – Tudás- és tudomány disszemináció a Széchenyi István Egyetemen” című projekt keretében valósult meg. A program szervezői, támogatói:


Letölteni ppt "KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!"

Hasonló előadás


Google Hirdetések