Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"— Előadás másolata:

0 PR, a bizalomépítés művészete „Dolgozz jól és beszélj róla!”
Konczosné dr. Szombathelyi Márta

1 Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)
10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi 11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) 12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) 13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása 14. A házi dolgozatok értékelése 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része 2.PR-elméletek 3.A PR szakma története 4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése 5.A PR tevékenység eszközei 6. A PR tevékenység részterületei 7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR tevékenység (CSR)

2 10.Public Affairs (kormányzati – közösségi kapcsolatok)
A fogalmak meghatározása, értelmezése A Public Affairs és a PR tevékenységek kapcsolódási pontjai A Public Affairs és a kormányzati kapcsolatok összefüggései: kétirányú kapcsolatok A kormányzat PR tevékenységének elemei Az államapparátus és az önkormányzatok PR tevékenysége A politikai pártok PR tevékenysége A lobbizás helye a fogalomkörben Közügyek kezelése (Issue management)

3 A fogalmak meghatározása, értelmezése
Public Affairs (PA) A PR egyik részterületének megnevezése: a PA az a PR tevékenység, mely a közügyekkel, az arra hatással levő közönséggel, a közösségekkel foglalkozik 1970-es évektől W. Howard Chase nevéhez köthető (azt tanácsolta az üzleti szektor vezetőinek, hogy proaktív kommunikációs taktikák segítségével oszlassák el a kormányzati, a közigazgatási és a civil szektor bizalmatlanságát, és stratégiai kérdésként tekintsenek a közügyek kezelésére) A gazdasági és a kormányzati szféra közti napi kapcsolat (gondolatok és eszmék cseréje) (R.Reagen) A szervezet működését és környezetét befolyásoló szervezetekkel és csoportokkal folytatott kommunikáció

4 Public Affairs – közügyek – részterületei
Kormányzati kapcsolatok Önkormányzati kapcsolatok Lobbizás Társadalmi ügyek kezelése Ügyfélkapcsolatok Civil szféra kapcsolatok Nemzetközi PA tevékenység Vállalati támogatáspolitika Koalícióépítés Pénzügyi támogatások gyűjtése Márka-, hírnévmenedzsment Peres ügyek segítése Rendezvényszervezés Médiakapcsolatok Kutatás Tanácsadás Vállalati pozicionálás

5 Lobbizás Lobby: angol szó, jelentése „előcsarnok, hall”
USA: a Képviselőház előcsarnoka, ahol a képviselőket várják mindazok, akik az ügyeiket el akarják intézni velük A tevékenység régi, a fogalom viszonylag új Szakmaként leginkább az USA-ban fogadják el Tvk-kel szabályozott kommunikációs tevékenység Célja: a kormányzat és a gazdasági és/vagy civil szektor közötti párbeszéd megszervezésével az érdekek egyeztetése A döntés-előkészítési folyamatokban az érdekek és célok pontos megjelenítésével, tv-i keretek között támogatást szerezzen egy érdekcsoport számára Segíti a jog- és tvalkotókat abban, hogy a tények és hatásuk ismeretében jó döntéseket hozzanak Nem csak az a fontos, kit ismerünk, hanem az is, mit tudunk és ezzel hogyan tudunk élni

6 Lobbizás „Lobbista az, aki „…fizetés vagy bármilyen szolgáltatás fejében kötelezettséget vállal arra, hogy megkísérel befolyást gyakorolni az Egyesült Államok Kongresszusa által alkotott törvények bármelyikének elfogadása vagy meghiúsítása érdekében, köteles bejelenteni ezt a Képviselőház hivatalnokánál, valamint a Szenátus főtitkárságán írásban, és eskü alatt megadni az ott dolgozó hivatalnok részére megbízója nevét és üzleti címét, továbbá a megbízás időtartamát és a tevékenységért várható juttatás összegét…A bejelentést tevő személy mindaddig, amíg e tevékenységet folytatja, köteles minden naptári negyedév napjáig esküvel megerősített részletes jelentést tenni azokról az összegekről, amelyeket munkavégzése során kapott vagy kiadott, és arról, milyen célból. Jelentenie kell mindazoknak az újságoknak, folyóiratoknak, magazinoknak vagy egyéb publikációknak a címét, amelyeket megjelentetett” (USA 1946.tv) (Nyárády – Szeles 2004: )

7 Lobbizás Nem azonos a korrupcióval!
A hazai gyakorlatban megítélése negatív Létezik parlamenti lobbi-lista A sok irányú lobbizás egyensúlyt teremt Elemei: Trendfigyelés Kapcsolattartás Tájékoztatás akcióprogramok Fajtái: Közvetlen (személyes kommunikáció) Közvetett (közbeiktatott személy vagy szervezet) „grass-roots” (helyi, alulról jövő) „grass-tops” (befolyásos személy vagy szervezet)

8 Társadalmi ügyek kezelése (Issue Management)
Issue Management kifejezés 1976-tól (Howard Chase) A társadalmi ügyek kezelésének komplex módszere Strategic Issue Management System (SIMS) Jelentése: Trend (kiszámítható változás) Ügy (megzavart folyamat) Kategóriái: Strukturális: hosszú távú társ-i trendek, a szervezet csekély befolyása (pl. elöregedő társadalom) Külső: az ügynek környezeti, közösségi vonatkozásai vannak Krízis: rövid távú, váratlan eseményből keletkezik belső: az üggyel vállalaton belül kell szembesülni (pl. szervezetfejlesztés, utódláspolitika) Aktuális ügyek: élénk közérdeklődésre számot tartó (pl. kutyatámadás) Potenciális: esély van rá, hogy az ügy élővé váljon, fel kell készülni rá (pl. médiaelemzéssel)

9 Szervezetek társadalmi felelősségvállalása
Corporate Social Responsibility (CSR) Társadalmi csoportok és gazdasági szervezetek kölcsönös függése Erősödött a közvélemény hatása a piaci, politikai és társadalmi folyamatokra A gazdálkodó szféra létérdeke társadalmi felelősségének bizonyítása

10 A CSR 6 megatrendje 1.a gazdag/szegény választóvonal erősödött (kb, 30 éve) 2. az állam visszavonul – a szociális/jóléti költség a vállalatokon is 3. fenntartható fejlődés 4. szervezetellenes akciók 5. az átláthatóság felé haladás (a berlini fal leomlása óta) 6. remények egy új, jobb évezred iránt

11 A CSR korlátai és nehézségei
A régiek: „Nekünk erre semmi szükségünk nem volt” Marketingesek: „A CSR elvonja a pénzt a márkára szánt kerettől” A pénzügyesek nem elég lelkesek A felső vezetés bizonytalan és nem megfelelő képzettségű A középvezetés nyomás alatt tartja a költségvetést Elmerülés a napi munkában A gazdasági nyomás és a recesszió megnyirbálják a költségvetést

12 CSR Kié a CSR tevékenység?
76%: CEO 27%: CSR beosztású szakember 16%: PR/PA szakember Fő veszély: a PR szakemberek technikusként vagy közvetítőként való kezelése


Letölteni ppt "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések