Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!” Konczosné dr. Szombathelyi Márta

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 1 Tananyagbeosztás ^1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része ^2.PR-elméletek ^3.A PR szakma története ^4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése ^5.A PR tevékenység eszközei ^6. A PR tevékenység részterületei ^7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR tevékenység (CSR) ^8.Hírnév, imázs ^9.Sajtókapcsolatok (Media Relations) ^10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi ^11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) ^12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) ^13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása ^14. A házi dolgozatok értékelése

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 10.Public Affairs (kormányzati – közösségi kapcsolatok) ^A fogalmak meghatározása, értelmezése ^A Public Affairs és a PR tevékenységek kapcsolódási pontjai ^A Public Affairs és a kormányzati kapcsolatok összefüggései: kétirányú kapcsolatok vA kormányzat PR tevékenységének elemei vAz államapparátus és az önkormányzatok PR tevékenysége vA politikai pártok PR tevékenysége ^A lobbizás helye a fogalomkörben ^Közügyek kezelése (Issue management)

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 3 A fogalmak meghatározása, értelmezése ^Public Affairs (PA) ^A PR egyik részterületének megnevezése: a PA az a PR tevékenység, mely a közügyekkel, az arra hatással levő közönséggel, a közösségekkel foglalkozik ^1970-es évektől ^W. Howard Chase nevéhez köthető (azt tanácsolta az üzleti szektor vezetőinek, hogy proaktív kommunikációs taktikák segítségével oszlassák el a kormányzati, a közigazgatási és a civil szektor bizalmatlanságát, és stratégiai kérdésként tekintsenek a közügyek kezelésére) ^A gazdasági és a kormányzati szféra közti napi kapcsolat (gondolatok és eszmék cseréje) (R.Reagen) ^A szervezet működését és környezetét befolyásoló szervezetekkel és csoportokkal folytatott kommunikáció

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4 Public Affairs – közügyek – részterületei ^Kormányzati kapcsolatok ^Önkormányzati kapcsolatok ^Lobbizás ^Társadalmi ügyek kezelése ^Ügyfélkapcsolatok ^Civil szféra kapcsolatok ^Nemzetközi PA tevékenység ^Vállalati támogatáspolitika ^Koalícióépítés ^Pénzügyi támogatások gyűjtése ^Márka-, hírnévmenedzsment ^Peres ügyek segítése ^Rendezvényszervezés ^Médiakapcsolatok ^Kutatás ^Tanácsadás ^Vállalati pozicionálás

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 5 Lobbizás ^Lobby: angol szó, jelentése „előcsarnok, hall” ^USA: a Képviselőház előcsarnoka, ahol a képviselőket várják mindazok, akik az ügyeiket el akarják intézni velük ^A tevékenység régi, a fogalom viszonylag új ^Szakmaként leginkább az USA-ban fogadják el ^Tvk-kel szabályozott kommunikációs tevékenység vCélja: a kormányzat és a gazdasági és/vagy civil szektor közötti párbeszéd megszervezésével az érdekek egyeztetése vA döntés-előkészítési folyamatokban az érdekek és célok pontos megjelenítésével, tv-i keretek között támogatást szerezzen egy érdekcsoport számára vSegíti a jog- és tvalkotókat abban, hogy a tények és hatásuk ismeretében jó döntéseket hozzanak vNem csak az a fontos, kit ismerünk, hanem az is, mit tudunk és ezzel hogyan tudunk élni

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 6 Lobbizás „Lobbista az, aki „…fizetés vagy bármilyen szolgáltatás fejében kötelezettséget vállal arra, hogy megkísérel befolyást gyakorolni az Egyesült Államok Kongresszusa által alkotott törvények bármelyikének elfogadása vagy meghiúsítása érdekében, köteles bejelenteni ezt a Képviselőház hivatalnokánál, valamint a Szenátus főtitkárságán írásban, és eskü alatt megadni az ott dolgozó hivatalnok részére megbízója nevét és üzleti címét, továbbá a megbízás időtartamát és a tevékenységért várható juttatás összegét…A bejelentést tevő személy mindaddig, amíg e tevékenységet folytatja, köteles minden naptári negyedév 1-10. napjáig esküvel megerősített részletes jelentést tenni azokról az összegekről, amelyeket munkavégzése során kapott vagy kiadott, és arról, milyen célból. Jelentenie kell mindazoknak az újságoknak, folyóiratoknak, magazinoknak vagy egyéb publikációknak a címét, amelyeket megjelentetett” (USA 1946.tv) (Nyárády – Szeles 2004: 192-193.)

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 7 Lobbizás ^Nem azonos a korrupcióval! ^A hazai gyakorlatban megítélése negatív ^Létezik parlamenti lobbi-lista ^A sok irányú lobbizás egyensúlyt teremt ^Elemei: vTrendfigyelés vKapcsolattartás vTájékoztatás vakcióprogramok ^Fajtái: vKözvetlen (személyes kommunikáció) vKözvetett (közbeiktatott személy vagy szervezet) w „grass-roots” (helyi, alulról jövő) w „grass-tops” (befolyásos személy vagy szervezet)

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8 Társadalmi ügyek kezelése (Issue Management) ^Issue Management kifejezés 1976-tól (Howard Chase) ^A társadalmi ügyek kezelésének komplex módszere ^Strategic Issue Management System (SIMS) ^Jelentése: vTrend (kiszámítható változás) vÜgy (megzavart folyamat) ^Kategóriái: vStrukturális: hosszú távú társ-i trendek, a szervezet csekély befolyása (pl. elöregedő társadalom) vKülső: az ügynek környezeti, közösségi vonatkozásai vannak vKrízis: rövid távú, váratlan eseményből keletkezik v belső: az üggyel vállalaton belül kell szembesülni (pl. szervezetfejlesztés, utódláspolitika) vAktuális ügyek: élénk közérdeklődésre számot tartó (pl. kutyatámadás ) vPotenciális: esély van rá, hogy az ügy élővé váljon, fel kell készülni rá (pl. médiaelemzéssel)

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 9 Szervezetek társadalmi felelősségvállalása ^Corporate Social Responsibility (CSR) ^Társadalmi csoportok és gazdasági szervezetek kölcsönös függése ^Erősödött a közvélemény hatása a piaci, politikai és társadalmi folyamatokra ^A gazdálkodó szféra létérdeke társadalmi felelősségének bizonyítása

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 A CSR 6 megatrendje ^1.a gazdag/szegény választóvonal erősödött (kb, 30 éve) ^2. az állam visszavonul – a szociális/jóléti költség a vállalatokon is ^3. fenntartható fejlődés ^4. szervezetellenes akciók ^5. az átláthatóság felé haladás (a berlini fal leomlása óta) ^6. remények egy új, jobb évezred iránt

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 A CSR korlátai és nehézségei ^A régiek: „Nekünk erre semmi szükségünk nem volt” ^Marketingesek: „A CSR elvonja a pénzt a márkára szánt kerettől” ^A pénzügyesek nem elég lelkesek ^A felső vezetés bizonytalan és nem megfelelő képzettségű ^A középvezetés nyomás alatt tartja a költségvetést ^Elmerülés a napi munkában ^A gazdasági nyomás és a recesszió megnyirbálják a költségvetést

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 CSR ^Kié a CSR tevékenység? v76%: CEO v27%: CSR beosztású szakember v16%: PR/PA szakember ^Fő veszély: a PR szakemberek technikusként vagy közvetítőként való kezelése


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések