Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!” Konczosné dr. Szombathelyi Márta

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 1 Tananyagbeosztás ^1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része ^2.PR-elméletek ^3.A PR szakma története ^4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése ^5.A PR tevékenység eszközei ^6. A PR tevékenység részterületei ^7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR) ^8.Hírnév, imázs ^9.Sajtókapcsolatok (Media Relations) ^10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi ^11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) ^12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) ^13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása ^14. A házi dolgozatok értékelése

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 3.A PR szakma története 3.A PR szakma története ^A PR szakma kezdetei, fejlődésének korszakai ^A PR szakma története ^A magyar PR szakma története ^A PR szakma történetének kiemelkedő alakjai

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 3 A PR szakma előtörténete/1. ^A pr és a propaganda alapjai sokáig egybeestek ^A közvélemény befolyásolása egyidős a civilizációval vEgyiptom i.e.2200. a fáraó tanácsadója, Ptah-hotep: „szükség van az őszinte és tényeken alapuló kommunikációra és a hallgatóság érdekében történő megnyilvánulásokra…” vMezopotámia i.e. 1800: terményekről szóló hirdetések vGörögország i.e. V.sz: a közösség, a nép akaratának jelentősége (majd Szókratész, Platón, Arisztotelész) vNagy Sándor arany- és márványszobrai szerte a birodalomban vRóma („Vox populi vox dei”) w Julius Caesar i.e. I.sz: Acta Diurna – állampolgároknak készített hírlevél

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4 A PR szakma előtörténete/1. ^Kereszténység vKommunikációs aktivitás w Keresztelő szent János w Evangelisták (Máté, Márk, Lukács, János): ugyanaz a történet más-más hallgatóságnak ^Mohamed próféta vVI.sz, Korán vBeszédek, írások, szimbólumok ^Középkor a keresztény világban va katolikus egyház vezető szerepe a kommunikációban (plébániák, kolostorok hálózata): keresztes hadjáratok, szónoklatok, lobbi, kormányzati kapcsolatok vSacra Congregatio de Propaganda Fide (1622, XV.Gergely pápa): a hit terjesztése a szó erejével

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 5 A korszerű PR szakma története/1. ^Az első vállalati PR osztály 1889, USA: Westinghouse cég ^Intézményi rendszer: 1900-as évek kezdete ^A 100 év történetének 5 szakasza (Franz M. Bogner szerint): v„Manipuláció” (a hibák eltusolása, szépítgetés, bújtatott reklám) v„Információ” egyirányú információáramlás, híradás, imázs növekvő fontossága) v„Kommunikáció” (Kétirányú információáramoltatás, dialógus) v„Konfliktus-menedzsment” (1970-es évek, a PR a vállalatvezetés fontos eszköze a szervezet és környezete közti konfliktusok feloldásában. Cél: konszenzusteremtés) v„Alkalmazkodás” (jelenleg: beágyazódás a társadalomba)

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 6 Bogner-lépcsők 1. lépcső 2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 5. lépcső ManipulációInformációKommunikáció Konfliktus- menedzsment Környezeti integráció Ingyenreklám Mire vagy kiváncsi? Szervezeti és közérdek együtt: párbeszéd Proaktivitás: image- védelem Beágyazódás a társadalomba

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 7 A korszerű PR szakma története/2. ^A PR fogalom megjelenése mintegy 200 évvel előzte meg a marketingfogalom megjelenését ^ 1756-ból való az első írásos emlék, amelyben az angol W. Blackstone már használta a PR fogalmát ^Rohamos fejlődése a XX. században indult meg vA XX. század hajnalán az angol és amerikai vállalatok tulajdonosai - az ipari forradalom nagymérvű felfutása miatt - önelégültekké váltak. Csak saját érdekeiket vették figyelembe, s nem tanulmányozták a tömegek véleményét. Az elégedetlenség mindinkább növekedett. Sztrájk sztrájkot követett, és megindult a küzdelem a korrupció, a túlkapások és az üzleti körök visszaélései ellen. A tömegkommunikáció és a reklámtevékenység rohamos fejlődésnek indult.

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8 A korszerű PR szakma története/3. ^1900: megalakulnak az USA-ban az első sajtóügynökségek, majd reklámügynökségek, és ezeket követik az első PR konzultációs irodák ^Ivy Lee fiatal amerikai újságíró és riporter volt az első PR- tanácsadó, ő alkotta meg a PR - akkor még forradalminak számító - új munkamódszerét. Megbízói számára vállalta, hogy egy-egy témakörben megismeri a közönség véleményét, ill. törekszik az érdekelt közönség bizalmának megszerzésére. A népszerűsítési feladatok között szerepeltek különböző bánya- és vasúttársaságok, a Harward Egyetem stb. Ivy Lee végül Rockefeller tanácsadójaként dolgozott. ^1914: Wilson elnök felállította az első kormányzati szintű PR szervezetet( Comittee on Public Information ). ^1922: az első PR könyv. Edward Bernays volt az első, aki az új tevékenységről könyvet írt. Híres művében ( Crystallizing Public Opinion - A közvélemény kikristályosítása ) összefoglalta a PR elveit és legfontosabb módszereit.

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 9 A korszerű PR szakma története/4. ^1923: az első tanfolyam (Edward Bernays kezdeményezésére) a New York-i egyetemen. Mind későbbi könyvei, mind egyetemi előadásai híresek voltak ^1930-s évek: A PR széles körben elterjedt, a szakemberképzés is rendszeressé vált, miután megkezdték oktatását az amerikai egyetemeken. ^1945 után Európában is megjelenik a PR ^Sorra alakulnak a szervezetek, szövetségek. A Nemzetközi PR Szövetség az IPRA ^Fontosabb szaklapok Európából: PR Revue ( Svájc ), Absatzwirtschaft ( Németország ), Werbung Publicite (Svájc), Up to Date ( Ausztria ), PR Journal ( Anglia )

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 A magyar PR szakma története ^1960-as évek végén és a ‘70-es évek: a PR- szemlélet részkérdéseinek megjelenése: tömegkapcsolatok, közvélemény- formálás, közönségkapcsolatok, bizalomkeltés. ^1991: A Magyar PR Szövetség megalakulása. ^1996: a MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztály megalakulása. Feladata között szerepel a PR- képzés is. ^1970-es évek: a PR felsőfokú oktatása a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. ^1994 szeptemberétől : az első hazai PR tanszék a Külkereskedelmi Főiskolán, amely tanszék egyúttal tagja az UNESCO ORBICOM szervezetének, amely összefogja a világ kommunikációs tanszékeit. Az országban több egyetemen és főiskolán oktatják a PR ismereteket. ^PR vonatkozású cikkeket lehet olvasni az alábbi szaklapokban: Marketing és Menedzsment, PR Herald, PR Hírlevél (a Magyar PR Szövetség belső lapja).

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 A PR felértékelődésének és a téma aktualitásának okai ^Verseny-centrikus piacgazdasági változások és fejlődési folyamatok ^Megszűnnek a kényelmes pozíciók, a sikerért komolyan meg kell küzdeni ^Alapvetően más, újfajta, piacorientált vezetői gondolkodásmódot, munkatársi kapcsolatot és viszonyt, modern szemléletű személyzeti munkát feltételez ^A hazai társadalmi, politikai és gazdasági történések a napi érdeklődés középpontjába állítják a nyilvánosság, a kommunikáció kategóriáit is ^A PR tevékenység kitágult hatókört és széles értelmezést kíván. Ma már nemcsak vállalatok és intézmények, de a nemzetgazdaságok makroszintű irányító szervezetei is érdeklődnek iránta, gyakorlati munkájuk hatékonyság-javításának eszközét látják benne

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 A PR szakma történetének kiemelkedő alakjai ^Ivy Lee vaz első PR- tanácsadó ^Edward Bernays vaz első, aki az új tevékenységről könyvet írt ^Arthur W. Page v1927: alelnök, az első PR igazgató egy profitorientált cégnél

14 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 Esettanulmány ^A Gyagilev balett Amerikában


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések