Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"— Előadás másolata:

0 PR, a bizalomépítés művészete „Dolgozz jól és beszélj róla!”
Konczosné dr. Szombathelyi Márta

1 Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)
10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi 11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) 12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) 13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása 14. A házi dolgozatok értékelése 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része 2.PR-elméletek 3.A PR szakma története 4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése 5.A PR tevékenység eszközei 6. A PR tevékenység részterületei 7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR)

2 3.A PR szakma története A PR szakma kezdetei, fejlődésének korszakai
A magyar PR szakma története A PR szakma történetének kiemelkedő alakjai

3 A PR szakma előtörténete/1.
A pr és a propaganda alapjai sokáig egybeestek A közvélemény befolyásolása egyidős a civilizációval Egyiptom i.e a fáraó tanácsadója, Ptah-hotep: „szükség van az őszinte és tényeken alapuló kommunikációra és a hallgatóság érdekében történő megnyilvánulásokra…” Mezopotámia i.e. 1800: terményekről szóló hirdetések Görögország i.e. V.sz: a közösség, a nép akaratának jelentősége (majd Szókratész, Platón, Arisztotelész) Nagy Sándor arany- és márványszobrai szerte a birodalomban Róma („Vox populi vox dei”) Julius Caesar i.e. I.sz: Acta Diurna – állampolgároknak készített hírlevél

4 A PR szakma előtörténete/1.
Kereszténység Kommunikációs aktivitás Keresztelő szent János Evangelisták (Máté, Márk, Lukács, János): ugyanaz a történet más-más hallgatóságnak Mohamed próféta VI.sz, Korán Beszédek, írások, szimbólumok Középkor a keresztény világban a katolikus egyház vezető szerepe a kommunikációban (plébániák, kolostorok hálózata): keresztes hadjáratok, szónoklatok, lobbi, kormányzati kapcsolatok Sacra Congregatio de Propaganda Fide (1622, XV.Gergely pápa): a hit terjesztése a szó erejével

5 A korszerű PR szakma története/1.
Az első vállalati PR osztály 1889, USA: Westinghouse cég Intézményi rendszer: 1900-as évek kezdete A 100 év történetének 5 szakasza (Franz M. Bogner szerint): „Manipuláció” (a hibák eltusolása, szépítgetés, bújtatott reklám) „Információ” egyirányú információáramlás, híradás, imázs növekvő fontossága) „Kommunikáció” (Kétirányú információáramoltatás, dialógus) „Konfliktus-menedzsment” (1970-es évek, a PR a vállalatvezetés fontos eszköze a szervezet és környezete közti konfliktusok feloldásában. Cél: konszenzusteremtés) „Alkalmazkodás” (jelenleg: beágyazódás a társadalomba)

6 Bogner-lépcsők 1. lépcső 2. lépcső 3. lépcső 4. lépcső 5. lépcső
Manipuláció Információ Kommunikáció Konfliktus-menedzsment Környezeti integráció Ingyenreklám Mire vagy kiváncsi? Szervezeti és közérdek együtt: párbeszéd Proaktivitás: image-védelem Beágyazódás a társadalomba

7 A korszerű PR szakma története/2.
A PR fogalom megjelenése mintegy 200 évvel előzte meg a marketingfogalom megjelenését 1756-ból való az első írásos emlék, amelyben az angol W. Blackstone már használta a PR fogalmát Rohamos fejlődése a XX. században indult meg A XX. század hajnalán az angol és amerikai vállalatok tulajdonosai - az ipari forradalom nagymérvű felfutása miatt - önelégültekké váltak. Csak saját érdekeiket vették figyelembe, s nem tanulmányozták a tömegek véleményét. Az elégedetlenség mindinkább növekedett. Sztrájk sztrájkot követett, és megindult a küzdelem a korrupció, a túlkapások és az üzleti körök visszaélései ellen. A tömegkommunikáció és a reklámtevékenység rohamos fejlődésnek indult.

8 A korszerű PR szakma története/3.
1900: megalakulnak az USA-ban az első sajtóügynökségek, majd reklámügynökségek, és ezeket követik az első PR konzultációs irodák Ivy Lee fiatal amerikai újságíró és riporter volt az első PR- tanácsadó, ő alkotta meg a PR - akkor még forradalminak számító - új munkamódszerét. Megbízói számára vállalta, hogy egy-egy témakörben megismeri a közönség véleményét, ill. törekszik az érdekelt közönség bizalmának megszerzésére. A népszerűsítési feladatok között szerepeltek különböző bánya- és vasúttársaságok, a Harward Egyetem stb. Ivy Lee végül Rockefeller tanácsadójaként dolgozott. 1914: Wilson elnök felállította az első kormányzati szintű PR szervezetet( Comittee on Public Information ). 1922: az első PR könyv. Edward Bernays volt az első, aki az új tevékenységről könyvet írt. Híres művében ( Crystallizing Public Opinion - A közvélemény kikristályosítása ) összefoglalta a PR elveit és legfontosabb módszereit.

9 A korszerű PR szakma története/4.
1923: az első tanfolyam (Edward Bernays kezdeményezésére) a New York-i egyetemen. Mind későbbi könyvei, mind egyetemi előadásai híresek voltak 1930-s évek: A PR széles körben elterjedt, a szakemberképzés is rendszeressé vált, miután megkezdték oktatását az amerikai egyetemeken. 1945 után Európában is megjelenik a PR Sorra alakulnak a szervezetek, szövetségek. A Nemzetközi PR Szövetség az IPRA Fontosabb szaklapok Európából: PR Revue ( Svájc ), Absatzwirtschaft ( Németország ), Werbung Publicite (Svájc), Up to Date ( Ausztria ), PR Journal ( Anglia )

10 A magyar PR szakma története
1960-as évek végén és a ‘70-es évek: a PR- szemlélet részkérdéseinek megjelenése: tömegkapcsolatok, közvélemény-formálás, közönségkapcsolatok, bizalomkeltés. 1991: A Magyar PR Szövetség megalakulása. 1996: a MÚOSZ Kommunikációs és PR Szakosztály megalakulása. Feladata között szerepel a PR- képzés is. 1970-es évek: a PR felsőfokú oktatása a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. 1994 szeptemberétől : az első hazai PR tanszék a Külkereskedelmi Főiskolán, amely tanszék egyúttal tagja az UNESCO ORBICOM szervezetének, amely összefogja a világ kommunikációs tanszékeit. Az országban több egyetemen és főiskolán oktatják a PR ismereteket. PR vonatkozású cikkeket lehet olvasni az alábbi szaklapokban: Marketing és Menedzsment, PR Herald, PR Hírlevél (a Magyar PR Szövetség belső lapja).

11 A PR felértékelődésének és a téma aktualitásának okai
Verseny-centrikus piacgazdasági változások és fejlődési folyamatok Megszűnnek a kényelmes pozíciók, a sikerért komolyan meg kell küzdeni Alapvetően más, újfajta, piacorientált vezetői gondolkodásmódot , munkatársi kapcsolatot és viszonyt, modern szemléletű személyzeti munkát feltételez A hazai társadalmi, politikai és gazdasági történések a napi érdeklődés középpontjába állítják a nyilvánosság, a kommunikáció kategóriáit is A PR tevékenység kitágult hatókört és széles értelmezést kíván. Ma már nemcsak vállalatok és intézmények, de a nemzetgazdaságok makroszintű irányító szervezetei is érdeklődnek iránta, gyakorlati munkájuk hatékonyság-javításának eszközét látják benne

12 A PR szakma történetének kiemelkedő alakjai
Ivy Lee az első PR- tanácsadó Edward Bernays az első, aki az új tevékenységről könyvet írt Arthur W. Page 1927: alelnök, az első PR igazgató egy profitorientált cégnél

13 Esettanulmány A Gyagilev balett Amerikában


Letölteni ppt "Tananyagbeosztás 8.Hírnév, imázs 9.Sajtókapcsolatok (Media Relations)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések