Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!” Cél: a közvélemény befolyásolása Konczosné dr. Szombathelyi Márta

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 1 Tananyagbeosztás ^1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része ^2.PR-elméletek ^3.A PR szakma története ^4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése ^5.A PR tevékenység eszközei ^6. A PR tevékenység részterületei ^7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR) ^8.Hírnév, imázs ^9.Sajtókapcsolatok (Media Relations) ^10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi ^11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) ^12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) ^13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása ^14. A házi dolgozatok értékelése

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része ^A kommunikáció fogalma, folyamata, csatornái ^A szervezeti kommunikáció helye a társadalmi kommunikáció rendszerében ^A PR tevékenység helye, szerepe a szervezeti kommunikációban vA vállalati kommunikáció értelmezése, rendszere vA PR tevékenység többszintű értelmezése a szervezeti kommunikációban vA PR tevékenység menedzsmentfunkciói

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 3 A kommunikáció fogalma ^Communico, -are: közöl, megoszt, megbeszél, tanácskozik ^Communicatio: közzététel, gondolatok közlése a hallgatókkal ^Kommunikáció: latin jövevényszó, nincs megfelelője a magyarban, nincs egységes meghatározás

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4 A kommunikáció fogalma ^Közlekedés, összeköttetés (ISZN) ^Közlés, híradás, ill. ennek eredménye (MÉK) ^Nincs kommunikáció…csak kommunikatív leírás (Horányi) ^Üzeneteken át zajló társadalmi interakció (Róka)

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 5 A kommunikáció folyamata A kommunikáció 4féle felfogása ^Tranzaktív ^Interaktív ^Kultivációs ^Participációs

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 6 Shannon – Weaver modell JELVETT JEL ÜZENET ↓↓ INF.- → ADÓ → CSATORNA → VEVŐ → CÍMZETT ↑ ZAJFORRÁS ZAJFORRÁS

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 7 A kommunikáció 2 axiómája (Watzlavik és Beavin-Jackson) 1.Lehetetlen nem kommunikálni. 2.Minden kommunikációban jelen van egy tartalmi és egy viszony meghatározó aspektus.

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8 A kommunikáció értelmezése 1.Információelméletileg 2. Matematikai értelemben 3. Technikai értelemben 4. Biológiai aspektus 5. Társadalmi kommunikáció (Em Griffin) Interperszonális kommunikációInterperszonális kommunikáció Csoportos és nyilvános kommunikációCsoportos és nyilvános kommunikáció TömegkommunikációTömegkommunikáció Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti)Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti)

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 9 A kommunikáció értelmezése ^Szociálpszichológiai hagyomány ^Kibernetikai hagyomány ^Retorikai hagyomány ^Szemiotikai hagyomány ^Szociokulturális hagyomány ^Társadalomkritikai hagyomány ^Fenomenológiai hagyomány

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 A szó varázsa és válsága (Bencze Loránd) ^Teremtő szó ^Cselekvő szó ^Életadó szó ^Gyógyító szó

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 A kommunikáció „világai”  -hagyományos írás és beszéd  -média  -internet, számítógép

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 A komplex emberi kommunikáció csatornái Auditív-vokális BeszédBeszéd ProzódiaProzódia-szünet-intonáció-ritmus ParalingvisztikaParalingvisztika Vizuális Megjelenés, életkor, nem, öltözék, hajviseletMegjelenés, életkor, nem, öltözék, hajviselet TérTér ArcArc SzemSzem FejFej TesthelyzetTesthelyzet GesztusokGesztusok

14 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 A szervezeti kommunikáció helye a társadalmi kommunikáció rendszerében Társadalmi kommunikáció területei (Em Griffin) Interperszonális kommunikációInterperszonális kommunikáció Csoportos és nyilvános kommunikáció (szervezetiCsoportos és nyilvános kommunikáció (szervezetikommunikáció) TömegkommunikációTömegkommunikáció Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti)Kulturális kontextus (interkulturális, nemek közti)Szintjei: IntraperszonálisIntraperszonális InterperszonálisInterperszonális Csoport szintűCsoport szintű SzervezetiSzervezeti TársadalmiTársadalmi

15 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 14 Csoport és szervezet elkülönítése Csoport és szervezet elkülönítése ^Csoportot egyének tulajdonságai és a köztük zajló interakciók hoznak létre. ^A szervezet: egymással összefüggő pozíciók közti viszonyokkal meghatározható társas struktúra, melyben az egyes pozíciókhoz tartozó egyéneknek társas szerepeket kell eljátszaniuk. ^A szervezet tehát olyan speciális csoport, amely rendelkezik ^A szervezet tehát olyan speciális csoport, amely rendelkezik vformalizált, hierarchikus kommunikációs struktúrával, vvilágosan megfogalmazott, általában írásban rögzített céllal, vegységes eljárásrenddel, mely szabályozza a csatlakozás, kizárás, döntéshozatal, a szervezet és környezete közti kommunikáció módját, va szervezetben a pozíciók szabják meg azokat a sajátosságokat, melyekkel a személyeknek rendelkezniük kell, vprofitorientált (for profit), nem profitorientált non profit), kormányzati/államigazgatási (govermental)

16 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 15 A szervezeti struktúra „A szervezet a vállalatvezetés eszköze az általános vállalati célok elérése érdekében” (Dobák) ^A szervezet struktúráját a szervezet feladata határozza meg ^Az „ázsiai kistigrisek” dinamikus gazdasági fejlődése›a vállalati szervezet szerepének átértékelése ^A struktúra pozíciói előbb léteznek, mint a pozíciókhoz rendelt egyének ^Formális és informális szervezetek vFormális kommunikáció: az egyének mint különböző pozíciókat betöltő személyek között zajló, formálisan meghatározott kommunikáció vInformális kommunikáció: az egyének mint egyének közti, informálisan meghatározott kommunikáció.

17 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 16 Szervezeti formák munkamegosztás alapján ^Egydimenziós szervezetek (egy munkamegosztási elv alapján) vLineáris vFunkcionális vDivizionális ^Többdimenziós (mátrix) szervezetek (több munkamegosztási elv alapján) vTermékelvű mátrix (viszonylag állandó) vProjekt mátrix Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

18 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 17 Egydimenziós szervezetek/1. ^Lineáris vlegegyszerűbb forma, áttekinthető vegy beosztott – egy felettes vrugalmatlanság va felső vezetők túlterheltsége vhangsúly: a hatalom gyakorlásán Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

19 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 18 Lineáris szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

20 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 19 Lineáris törzskari szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

21 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2020 Egydimenziós szervezetek/2. ^Funkcionális vegydimenziós vszakmai munkamegosztás = szakmai irányítás vdöntéscentralizáció vhangsúly: a szakértelmen

22 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 21 Funkcionális szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

23 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 22 Funkcionális törzskari szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

24 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 23 Egydimenziós szervezetek/3. ^Divizionális vMéretnövekedés vNemzetköziesedés vÚj alkalmazkodási kényszer = irányíthatóság, rugalmasság vVezérelv: w A vállalati szintű feladatokra központi egységek w Értékesítési és termelési területek tagoltsága termékcsoport, vevőkör, földrajzi terület szerint Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

25 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 24 Divizionális szervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

26 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 25 Többdimenziós szervezetek ^Mátrixszervezetek vTermék elvű mátrix vProjekt mátrixok ^Többvonalas, többdimenziós (tenzor szervezet) vFeladat szerinti + termék vagy projekt elvű munkamegosztás Dobák Miklós et al. (1992): Szervezeti formák és koordináció. KJK, Budapest

27 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 26 Mátrixszervezet Dobák Miklós és Bakacsi Gyula nyomán - saját ábra

28 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 27 A vállalat mint szervezet A hatékonyság egyik feltétele a szervezet tagjainak tudati viszonyulása az elérendő célokhoz 1980-as évek gazdasági változásai: a soft tényezők szerepének felértékelődése: új stratégiák ^Cégfilozófia vHogyan gondolkodik a cég, milyen értékeket követ, miként vélekedik saját környezetéről stb. ^Küldetés (Misszió) vA vállalat nyilatkozata arról, hogy mi létezésének indoka, miért van, mi a legalapvetőbb feladata, mit kíván szolgálni, miben hisz, mit tekint megkülönböztető jellemvonásának ^Vízió vA vállalat által felvázolt, kívánt jövőbeni állapot vStratégiai szándék szerint w Alapvető képességekre összpontosító vízió w A vállalat tevékenységé és pozícióját definiáló vízió w Jelszavas vízió w Technikai látomásokra épülő víziók

29 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 28 A PR tevékenység helye, szerepe a szervezeti kommunikációban A PR fogalma ^a kommunikáció egyik formája ^„egy szervezet kommunikációjának szervezése” ^valamilyen szervezet és a közönsége közötti viszonnyal foglalkozó tevékenységrendszer ^kétoldalú (visszacsatolásos) kapcsolatépítés ^csoportok érdekérvényesítésének kifinomult eszköze

30 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 29 PR=? ^általánosan elfogadott magyar megfelelője nincs vközvélemény-formálás vkapcsolatápolás vkapcsolatszervezés, közönségkapcsolatok vkapcsolatépítés vbizalomépítés stb.

31 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 30 A PR szűkebb és tágabb felfogása ^A PR szűkebb értelmezése va vállalathoz, a mikro-szférához kötődik vátfogó tevékenység része va befolyásolás hangsúlyos szerepkörű ^A PR tágabb értelmezése szerint va PR általános érvényű és hatókörű kommunikációs tevékenység vhatása következtében átfog és vezérel számos egyéb kommunikációt is va befolyásolás alárendelt feladatkör: a lényeg az informáláson van

32 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 31 A PR tevékenység többszintű értelmezése a szervezeti kommunikációban ^A kapcsolattartás felértékelődése›a public relations felértékelődése ^Cél: a közvélemény befolyásolása ^PR: „egy szervezet kommunikációjának szervezése” ^CPR és MPR viszonya vA PR önálló vállalati funkció vA PR vállalati gyakorlata kétszintű vA kettő csak a gazdálkodó szervezetek esetében különül el vA CPR az egész, az MPR csak annak egy részterülete

33 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 32 Kapcsolódó tudományágak ^Kommunikáció ^Vezetés- és szervezéstudomány ^üzleti adminisztráció ^Pszichológia ^Szociológia ^Munka- és vállalat-gazdaságtan stb.

34 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 33 A PR tevékenység menedzsmentfunkciói ^A PR a hatékony menedzsment alapeleme világszerte ^J.E. Grunig (USA, tudományos kutató): a PR 5 trendje vA PR tudományos ismeretekkel megalapozott szakmává válik vA PR egyre inkább menedzsment funkció, nem csupán technikai kommunikációs funkció vA PR szakemberek stratégiai tanácsadókká válnak vFehér férfiak helyett zömében nők, és széles faji és etnikai hátterű szakemberek foglalkozásává vált vA PR gyakorlata globális, nem zárható egy vállalat keretei közé

35 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 34 A PR alapelvei (Grunig szerint) ^Stratégiai vA PR tevékenység stratégiailag döntő fontosságú ^Szimmetrikus vTwo-way simmetrical vA nyilvánosság felé irányuló kapcsolat módja: teret biztosít a párbeszédnek ^Sokrétű vA PR osztály sokszínűsége hatékonnyá teszi a részleget vVáltozatossági követelmény elve (requisite variety) ^Globális v„Think global, act local!” vÁltalános alapelvek, speciális alkalmazások


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések