Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"— Előadás másolata:

1 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!” Konczosné dr. Szombathelyi Márta

2 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 1 Tananyagbeosztás ^1.Public Relations, a szervezeti kommunikáció része ^2.PR-elméletek ^3.A PR szakma története ^4.A PR tevékenység tervezése, folyamata, értékelése ^5.A PR tevékenység eszközei ^6. A PR tevékenység részterületei ^7.Belső kommunikáció (Internal PR) és külső PR (CSR) ^8.Hírnév, imázs ^9.Sajtókapcsolatok (Media Relations) ^10.Public Affairs, Goverment affairs és a lobbi ^11.A PR szerepe a válságkezelésben (kríziskommunikáció) ^12. Eseményszervezés, támogatás (szponzoráció,adományozás) ^13.A PR szakma etikai előírásai és jogi szabályozása ^14. A házi dolgozatok értékelése

3 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 2 PR-elméletek ^Kettős törekvés vÖnálló tudomány legyen vIntegrálódjon más tudományokkal ^A PR mindig nagyobb folyamatok részeként jelenik meg ^Elengedhetetlen az integráció ^3 fő integrációs terület vMarketing folyamatok vSzervezési-vezetési folyamatok vTársadalmi folyamatok

4 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 3 A PR tevékenység 3 értelmezése ^Marketing-orientált PR felfogás ^Szervezet-orientált PR felfogás vGrunig egy- és kétirányú, szimmetrikus és aszimmetrikus modelljei w Egyirányú kapcsolat –Sajtóügynökségi –Közvélemény-tájékoztatási modell –Személyes befolyáson alapuló modell w Kétirányú kapcsolat –Kétirányú aszimmetrikus –Kétirányú szimmetrikus modell –Kulturális közvetítő modell ^Társadalom-orientált PR felfogás ^Egyéb rendszerelméleti megközelítések vHazleton kommunikációs folyamat modellje vA CCB-modell v„Kontingencia”-modell

5 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 4 I. Marketing-orientált PR felfogás ^Legrégibb és legszűkebb értelmezés vÉrtékesítési problémák megoldására ^Hazai viszonylatban ma is uralkodó irányzat vMikrogazdaság (vállalatok) kommunikációs segédlete vReklám és sales promotion kiegészítője vA kommunikáció elsődleges célja az értékesítés növelése ^A piacbefolyásolás 4 eleme (4P - McCarthy) vProduct (termék) vPrice (ár) vPlace (értékesítési csatorna) vPromotion (marketingkommunikáció) (Mc Carthy és Kotler) w Személyes eladás w Reklám w Sales promotion (eladásösztönzés) w Public Relations

6 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 5 II. Szervezet-orientált PR felfogás ^Mennyiben járul hozzá a public relation tevékenység a szervezeti célok megvalósításához? ^A PR tevékenység azoknak az eszközöknek az egyike, amelyekkel a szervezeti célokat megvalósítják ^J.E.Grunig: 15 év kutatás („Excellence in public relations”) vA PR 2 modelljét (egyirányú és kétirányú), ezen belül 6 variációját állította fel vA modellek egymás mellett élnek, néha keverednek vAlkalmazásuk függ: w Kultúra (a kommunikáció kultúrafüggő) w A szervezet profilja és jellegzetességei

7 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 6 Egyirányú kapcsolat/1. Sajtóügynökségi modell ^Cél: kedvező sajtóvisszhang, erőfeszítések a sajtóra koncentrálva ^Cél: a saját érdek érvényesítése ^A marketingszemlélet hegemóniája ^A legrégibb PR modell ^Egyirányú kommunikáció, nem igényli a visszacsatolást ^Jellege: propagandisztikus (megnyerni a közönséget) ^Az információ igazságértéke nem lényeges ^A PR iránti ellenszenv oka e modell alkalmazása ^Alkalmazói: vPolitikusok, egyes vezetők vPolitikai pártok vÉrdekcsoportok vSportágak, sportolók vSztárok vErős piaci pozícióban levő vállalatok

8 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 7 Egyirányú kapcsolat/2. Közvélemény-tájékoztatási modell ^Cél: kedvező információk terjesztése, tájékoztatás ^Cél: saját érdek, álláspont érvényesítése ^Keletkezése: 1900-as évek, USA ^Egyirányú kommunikáció, nincs visszacsatolás ^Sajtócentrikus ^DE súlyt helyez az információk igazságtartalmára (viszonylag objektív) ^Alkalmazói: vKormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok vCivil érdekcsoportok vErős piaci pozícióban levő vállalatok vKezdő versenyvállalatok

9 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 8 Egyirányú kapcsolat/3. Személyes befolyáson alapuló modell ^A távol-keleti kutatások hatására ^Cél: személyes presztízs, befolyás növelése ^A „személyi kultusz” PR modellje („alapító atya” vagy „vezér” kultusza) ^Maximálisan propagandisztikus (meggyőzésre tör) ^Esetenként etikátlan ^Módszer: személyes kapcsolatok kiépítése kulcsszemélyekkel (média, hatóságok, szervezetek) ^A lobbizásra koncentrál ^Alkalmazói: vAlapító atyák kultúrájára építő vállalatok vÁzsiai, távol-keleti vállalatok, szervezetek vKis- és középvállalatok kezdeti stádiumban

10 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 9 Kétirányú kapcsolat/1. Kétirányú aszimmetrikus modell ^Új elem: visszacsatolás, stratégiai fontosságú közvélemény kutatása ^Alkalmazza a kommunikációelmélet és –kutatás módszereit és eredményeit ^Nem biztos, hogy a szervezet magatartása változik ^Kezdeményező a kommunikációban: a szervezet ^Cél: a befogadók meggyőzése, attitűdjük megváltoztatása ^Alkalmazói: vKormányzati szervek, önkormányzatok, hatóságok vTársadalmi célú intézmények vÉrdekcsoportok, lobbik vErős piaci pozícióban levő vállalatok

11 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 10 Kétirányú kapcsolat/2. Kétirányú szimmetrikus modell ^A kommunikáció célja a kölcsönös alkalmazkodás, optimális kompromisszum ^Kölcsönös interaktív kommunikációs kapcsolatot feltételez: tárgyalás, kompromisszum ^Alapelv: az érdekek kölcsönös figyelembe vétele ^Széleskörűen alkalmazza a kutatást ^Nyitottság, rugalmasság, szociális érzékenység, etikusság ^Alkalmazói: vEgyes politikai pártok vKormányzati szervek vEgyes érdekcsoportok vKözvélemény fókuszában álló vállalatok, intézmények

12 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 11 Kétirányú kapcsolat/3. Kulturális közvetítő modell ^Görögországi kutatások hatása ^Multinacionális vállalatok külföldi leányvállalataira jellemző, ahol a vezető anyaországi ^Erőteljes kulturális különbségek ^a vezetés rá van utalva a közvetítőkre, megnő a tájékozódás igénye ^Gyakran kulturálisan idegen szemlélet, saját érdek, álláspont ráerőltetése ^Alkalmazói: vEgyes politikai körök, idegen hatalmak vMultinacionális vállalatok helyi érdekeltségei vKülföldi tulajdonosok

13 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 12 III. Társadalom-orientált PR felfogás ^Mennyiben járul hozzá a PR tevékenység a társadalom funkciójához? ^A szűk vállalati szférából kilépés ^Egyrészt a nonprofit szervezetek, kormányzati szervek is alkalmazzák a PR módszereket ^Másrészt erősödik a társadalmi kontroll a gazdaság felett ^A szervezet mint alrendszer illeszkedik a nagyobb társadalmi rendszerbe, a PR feladata az illeszkedés segítése ^A vállalat kommunikálja hozzájárulását az össztársadalmi célokhoz

14 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK 13 Egyéb rendszerelméleti megközelítések (nyílt rendszerek) ^Hazleton kommunikációs folyamat modellje vA szervezet állandóan változó környezetben létezik (jogi, politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, verseny környezet) ^A CCB-modell vCutlip – Center – Broom: Effective PR, 1985 vMorphogenezis: a környezet hatására a nyílt szervezet változtathat szervezetén, szerkezetén, eljárásain, céljain ^„Kontingencia”-modell vSzoros egymásmellettiség, érintkezés vAlapelv: ekvifinalitás: több út vezethet ugyanahhoz a célhoz


Letölteni ppt "SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR MARKETING ÉS MENEDZSMENT TANSZÉK PR, a bizalomépítés művészete „ Dolgozz jól és beszélj róla!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések