Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Elektronikus gazdaság, elektronikus ügyintézés

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Elektronikus gazdaság, elektronikus ügyintézés"— Előadás másolata:

1 Elektronikus gazdaság, elektronikus ügyintézés
A posztmodern gazdaság és az e-kormányzás összefüggései E-kormányzati minta elemzése (Ausztria) Ponácz György Márk SAKK-tréner Győr 2005. december 7.

2 Internet hozzáférés Európában

3 A „posztmodern” gazdaságtan
A posztmodern gazdaságot a következők vezérlik: 1. a gyártás új tényezői, -- úgymint az infokommunikációs technológiák és a magas szintű automatizáció valamint 2. a kompetitív előnyök új forrásai, -- úgymint az innováció, hosszú távú tanulás, know-how-k, személyre szabott szolgáltatások, stb. Folyamatos elmozdulás megy végbe a tudásgazdaság irányába.

4 A hazai információs társadalom fejlesztésének egyes kérdései
A hazai információs társadalom megfelelő kialakulásához szükséges, hogy a társadalom tömegesen befogadja az informatikai eszköztárat (Glatz F. 2000) Feltétel: a tudomány-és technológiapolitika összehangolt cselekvése. Az infokommunikációs technológiák fejlődése egyrészről állami beavatkozást, állami támogatásokat igényel, másrészről átformálja az állami szektor működési folyamatait is. Automatizmusok Állami beavatkozás Tudásgazdaság Megvalósítás Tudástársadalom

5 e-Kormányzás Az e-kormányzás olyan kormányzást jelent, amely az infokommunikációs technológiákat alkalmazza a belső és a külső kapcsolatok átalakítása érdekében. Az infokommunikációs technológiák alkalmazása mellett az államnak továbbra is a közösség számára hasznos, legitim, transzparens és elszámoltatható kormányzást kell biztosítania. (ENSZ, 2003.) Kutatási eredmények: egyetlen ország sem rendelkezik monopóliummal viszonylag kevés helyen alkalmazzák az e-kormányzást csökken az IT alkalmazása a politikai részvétel biztosításáben

6 Az e-kormányzás egyes aspektusai
Hajtóerők: bürokrácia csökkentése új szolgáltatások bevezetése tudásgazdaság bővítése további gazdasági alkalmazások demokratikus párbeszéd közigazgatás tudásállománya nő nyitottság és transzparencia politikai fókuszba kerül az IT Elvárások: valós közösségi igények back-office integrálása adatbázisok felhasználása Kihívás: - hivatali munkakultúra megváltozása Változásmenedzsment eszközök szükségessége Stratégia Tervezés Implementáció Képzés CM PCM IT HR Jövőkép-alkotás Elemzés Work-flow Vezetés

7 e-Közigazgatás tervezése Magyarországon
1995. Nemzeti Informatikai Stratégia 1999. Nemzeti Információs Társadalom Stratégia (NITS) -- demokratizálás és szolgáltató állam 2002. Magyar Információs Társadalom Stratégia készítése 2003. eKormányzat 2005 részstratégia: MeH EKK létrehozása Európai Unió: 1999. eEurope akcióterv, majd eEurope2002 és eEurope2005 -- széles társadalmi rétegek számára kívánja hozzáférhetővé tenni az elektronikus kormányzati, közigazgatási szolgáltatásokat, és -- ügyel az esélyegyenlőségre. eEurope2005: -- a 20 legkeresettebb szolgáltatásre vonatkozó indítvány z e-kormányzás olyan kormányzást jelent, amely az infokommunikációs technológiákat alkalmazza a belső és a külső kapcsolatok átalakítása érdekében. Az infokommunikációs technológiák alkalmazása mellett az államnak továbbra is a közösség számára hasznos, legitim, transzparens és elszámoltatható kormányzást kell biztosítania. (ENSZ, 2003.) Kutatási eredmények: egyetlen ország sem rendelkezik monopóliummal viszonylag kevés helyen alkalmazzák az e-kormányzást csökken az IT alkalmazása a politikai részvétel biztosításáben .

8 e-közigazgatási szolgáltatások benchmarkingja
Információs, tájékoztató jellegű szolgáltatások Egyirányú interakció Kétirányú interakció Teljes online tranzakció -- A teljes ügyintézési folyamat online módon lebonyolítható, ideértve a fizetést és a kész dokumentumok, határozatok, engedélyek kézbesítését is. -- A kézbesítés bizonyos esetekben szintén tisztán elektronikus formában valósul meg, digitális aláírással hitelesített elektronikus ügyirat formájában.

9 Az e-kormányzás külső és belső erőtere és kapcsolati rendszere

10 Az eKormányzat 2005 átfogó programjai
1. „alapinfrastruktúra kiépítése” 2. „e-szabályozás bővítése” 3. „e-hatékonyság építés” 4. „e-szolgáltatások” 5. „e-kultúra fejlesztés” 6. „EU integráció”

11 Az e-kormányzás intézményrendszere I.
MeH Elektronikus Kormányzat Központ -- saját hatáskörben valósít meg immanens e-kormányzati feladatokat, -- koordinálja más szereplők e-kormányzattal kapcsolatos feladatvégzését, illetve -- orientálja a közigazgatás szereplő által önállóan végzett e-kormányzati feladatokat

12 Az e-kormányzás intézményrendszere II.
Kormányzati Egyeztető Tárcaközi Bizottság -- iratkezelés egységességéhez szükséges jogszabályok kidolgozása, -- a nyílt forráskódú szoftverek felhasználási lehetőségeinek a megvitatása, -- nyílt forráskódra építő Szoftver Kompetencia Központ kialakítása, -- az elektronikus fizetés lehetőségeinek feltárása (SEMOPS -projekt), -- az államigazgatási szolgáltatások szempontjából legfontosabbnak ítélt 46 kormányzati intézmény honlapjának a tartalmi-formai egységesítése, -- a kormányzati portál tartalmának fejlesztése, -- az elektronikus dokumentumok archiválásának szabályozása, -- a digitális aláírás bevezetésével kapcsolatos szabványosítási törekvések koordinálása, valamint az -- eKormányzat 2005 stratégia megvalósításának nyomon követése és javaslatok megtétele

13 Az e-kormányzás intézményrendszere III.
Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság -- szolgáltató államhoz kapcsolódó reformfolyamatok felgyorsítása érdekében jött létre 2003-ban -- később felruházták a központi közigazgatás informatikai korszerűsítésének és a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésének koordinációs feladataival -- fő feladata az Európai Bizottság közleményében ajánlott, az elektronikus kormányzás keretében a polgárok és vállalkozások számára nyújtandó húsz szolgáltatás megvalósításának támogatása, illetve -- a nagy ügyfélforgalmú államigazgatási szervek elekronizálással kapcsolatos törekvéseinek összehangolása -- tagjai olyan szervezetek, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak a lakossággal és a vállalkozásokkal, és nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak

14 Az e-kormányzás támogatási rendszere
1. Hazai támogatások 2. Nemzeti Fejlesztési Terv pályázatai -- „e-közigazgatás fejlesztése” intézkedés keretében 2 komponens: 2. a) a helyi önkormányzatok átfogó, integrált információs rendszereinek fejlesztése, az elektronikus ügyintézés bevezetése, az ügyintézés elektronizáltsági szintjének emelése, 2. b) a helyi önkormányzatok tulajdonában vagy kezelésében lévő adatvagyon kihasználására irányuló fejlesztések támogatása 2005 augusztusáig: -- az első komponens (e-közigazgatási szolgáltatások) keretében 29 önkormányzat és területfejlesztési társulás nyert százmillió forintos nagyságrendű támogatást -- a második komponens (az adatvagyon másodlagos hasznosítása) keretében 16 nyertest hirdettek ki egyenként legalább ötvenmillió forintos támogatással.

15 Az e-kormányzás szerepe a regionális növekedésben
A növekedés általánosan elfogadott mérőszáma a nemzeti termék volumenének változása. Ez az alábbi tényezőktől függ: -- lakosság számától, -- technikai haladástól, -- régiószintű technikai fogadóképesség, -- régió térszerkezete, -- gazdasági ágazatainak szerkezete, -- infrastruktúra, -- környezet állapota, -- politikai intézményrendszer, -- a régió társadalmának szerkezete.

16 Ausztriai helyzet elemzése
A jogalkotás 2002 óta teljesen elektronikus Ezen belül elektronikus folyamatok a következők: layout, workflow, (egyszeres) regisztráció, változatkezelés, szakértői vélemények nyilvánosságra hozatala, jogilag hiteles elektronikus kiadás. 2004-ig valamennyi minisztériumban bevezették az ELAK rendszert az ELAKimBUND-projekt keretében. (12 minisztérium, felhasználó) Ezzel párhuzamosan fut az e-Recht-System. (Harmonizáció szükséges) Rokon rendszerek: Németországban a DOMEA, Svájcban a GEVER.

17 Az e-kormányzás kapcsolatrendszere

18 E-kormányzat testületei

19 Az ausztriai elektronikus ügykezelés tanulságai
Politikai támogatottság Koordinált projektfolyamatok, központosítás Az érintettek folyamatos tájékoztatása, bevonása a folyamatokba Szervezeti alapok, kézikönyvek és üzemeltetői modell kidolgozása Infrastruktúra telepítésének dimenzionálása Technológia-semleges, nyitott (nemzetközileg elismert) szabványok és előre definiált interfészek alkalmazása

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Elektronikus gazdaság, elektronikus ügyintézés"

Hasonló előadás


Google Hirdetések