Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Kisvállalkozói marketing az Európai Unióban”. Vázlat 1. Nagyvállalati és kisvállalkozói marketing 2. Következtetések 3. Egy lehetséges marketing stratégia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Kisvállalkozói marketing az Európai Unióban”. Vázlat 1. Nagyvállalati és kisvállalkozói marketing 2. Következtetések 3. Egy lehetséges marketing stratégia."— Előadás másolata:

1 „Kisvállalkozói marketing az Európai Unióban”

2 Vázlat 1. Nagyvállalati és kisvállalkozói marketing 2. Következtetések 3. Egy lehetséges marketing stratégia

3 Van-e különbség a - nagyvállalati és a - kisvállalkozások marketing tevékenysége között? Érvek a különbség mellett: kisebb létszám kisebb létszám kisebb tőkeerő kisebb tőkeerő szűkebb tevékenységi kör szűkebb tevékenységi kör szűkebb működési terület szűkebb működési terület Érvek az azonos tevékenység mellett: ugyanazon a versenypiacon működnek ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk (kivétel néhány támogatás) ugyanazt várják el a vevők ugyanaz a következménye a hiányos vagy rossz marketingnek

4 Következtetések 1.Ugyanúgy kell versenyképes marketing-módszertant is és gyakorlatot is alkalmazni 2.Sokoldalúbb, képzett munkaerőt kell alkalmazzon (nem lehet specialista!) 3. Kevesebb pénz áll rendelkezésre, hogy piaci munkát végezzen 4.Okosan és megfelelő súlyozással kell hasznosítani a marketing lehetőségeket és alakítania a saját marketing stratégiáját 5.Fel kell kutatni a hazai és az EU-s támogatási lehetőségeket 6.Ki kell használni a mezomarketing és a közösségi marketing által kínált lehetőségeket

5 Egy lehetséges vállalkozói marketing stratégia I.Küldetés II.Makrokörnyezeti elemzés STEEP - analízis III.Mikrokörnyezeti elemzés Porter - modell;GE ;BCG IV.SWOT analízis V.Kommunikáció VI.Marketing eszközrendszer VII.Rendkívüli helyzetek kezelése VIII.Monitoring

6 I. Küldetés = Vízió (pld. ha turizmus, markáns arculat alakuljon ki a kínálatunkról - gyógy-túrizmus; konferencia túrizmus; Budapest-Balaton; wellness; lovas- és ökotúrizmus és nem az olcsó ellátás!) (pld. ha turizmus, markáns arculat alakuljon ki a kínálatunkról - gyógy-túrizmus; konferencia túrizmus; Budapest-Balaton; wellness; lovas- és ökotúrizmus és nem az olcsó ellátás!) = Misszió (pld. új munkahelyteremtés; presztizsnövelés; idegenforgalmi bevétel növekedés; magas presztízsű fogyasztói szegmensek elérése) (pld. új munkahelyteremtés; presztizsnövelés; idegenforgalmi bevétel növekedés; magas presztízsű fogyasztói szegmensek elérése)

7 II. Makrokörnyezeti elemzés Social-= társadalmi csoportok helyzete = társadalom jövedelemtermelő képessége (elöregedés, szakmák képessége (elöregedés, szakmák kihalása, új igények …) kihalása, új igények …) = munkanélküliség Tecnical- = műszaki, infrastrukturális lehetőségek = K + F Economical - = biogazd-i szabályozás = állami és helyi támogatói formák Enviroment- = környezetvédelmi szabályozás Political - = demokrácia = szabadpiaci verseny

8 III. Mikrokörnyezeti elemzés Porter modell - versenytársak Porter modell - versenytársak - vevők - beszállítók - helyettesítő termékek - új belépők - új belépők költségorientáló költségorientáló differenciálóstratégiák differenciálóstratégiák koncentráló koncentráló GE - modell (fejlesztés, szelektivitás, kivonulás) GE - modell (fejlesztés, szelektivitás, kivonulás) BCG - mátrix (piaci részesedés; piaci növekedés; sztárok, fejőstehenek; sereghajtók; kérdőjelek) BCG - mátrix (piaci részesedés; piaci növekedés; sztárok, fejőstehenek; sereghajtók; kérdőjelek) de egyéb pld. Ansoff-mátrix - intenzív növekedés módjai

9 IV. SWOT - analízis ErősségekGyengeségek Lehetőségek ( pályázati anyagok! ) Veszélyek

10 Magyarország erősségei turisztikai szempontból Erősségek kihasználása Közös történelmi és aktív gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatok jelentős küldőországainkkal  A közös történelmi múlt, kultúra, eredet hangsúlyozása, kommunikálása  Magyarország és az adott ország gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatainak hangsúlyozása  Kapcsolódás a létező kulturális és gazdasági együttműködésekhez Határainkon túl élő magyar nemzetiségű kisebbség,  A határon túl élő magyarok megszólítása és hazalátogatásuk ösztönzése  A Magyarországról elszármazott magyarok megszólítása és hazalátogatásuk ösztönzése Kulturális örökség  Kulturális gazdagság felhasználása a marketingkommunikációban  A kulturális attrakciók kialakításának és programok szervezésének ösztönzése  Rendszeres részvétel a Magyar Kulturális Évad rendezvénysorozatban Gazdasági növekedés  A belföldi turizmus növekedésének elősegítése  A turisztikai befektetések ösztönzése a Magyar Turizmus Rt. stratégiai partnerei számára történő információszolgáltatással EU csatlakozásunk pozitív gazdasági hatásai  A pozitív hatások és fejlődés kommunikálása a hazai és külföldi turisztikai szakma, valamint a külföldi nagyközönség felé

11 Az állam tudatos, pozitív szerepvállalása a turizmusban  A turisztikai szolgáltatók ösztönzése komplex termékfejlesztések megvalósítására,  Társminisztériumok pályázataira vonatkozó javaslatok továbbítása partnereink felé A Magyarországra látogató külföldiek kedvező benyomásai, pozitív tapasztalatai  A pozitív élmények, tapasztalatok kommunikálása  A Magyarországra történő visszatérés ösztönzése  A Magyarországon élő külföldiek megszólítása expat klubok segítségével Vendégbarát képünk  A vendégszerető image karbantartása (a lakosság vendégbarát attitűdjének erősítése, a nyelvtudás fontosságának hangsúlyozása, a lakosság folyamatos tájékoztatása a turizmus, mint gazdasági tevékenység fontosságáról, és eredményeiről  A vendégbarátság hangsúlyozása a potenciális turisták felé irányuló kommunikációban Hagyományos imázselemek létezése  Hagyományos imázselemek intenzív erősítése és újakkal történő kiegészítése Egyedi atmoszféra  Élményre koncentráló, érzelmekre ható, sok vizuális elemet használó marketingkommunikáció Változatos természeti és kulturális látnivalók kis földrajzi távolságokon belül  Magyarország sokszínűségének hangsúlyosabb megjelenítése Kedvező ár-érték arány  A kedvező ár-érték arány kihangsúlyozása Egyedülálló egészségturisztikai adottságok  Az egészségturisztikai kampány folytatása

12 Magyarország gyengeségei turisztikai szempontból Feloldási lehetőségek Infrastrukturális hiányosságok  A turizmust érintő igények továbbítása az illetékes szervek számára Közbiztonságunkról alkotott kép  A közbiztonság valós helyzetének kommunikálása Környezettudatos magatartás hiánya, rendezetlen város- és falukép  A Virágos Magyarországért mozgalom erősítése  Együttműködés az érintett szervezetekkel, szemléletváltás orientálása  Együttműködés környezetvédelmi és oktatási szervezetekkel, intézményekkel A turisták panaszainak barátságtalan kezelése  Együttműködés a különböző szervekkel, a kommunikáció segítése a hatóságok és a turisták között, zöld számok megismertetése, panaszok továbbítása A belföldi turisták hátrányos megkülönböztetéséről kialakult kép  Szemléletváltás elősegítése, szolgáltatók vendégközpontúságának ösztönzése  A belföldi turizmus presztizsének erősítése Nyelvtudás hiánya  A nyelvtudás fontosságának hangsúlyozása  A nyelvtanítás szükségességének kommunikálása az illetékes szervezetek felé

13 Magyarország markáns turisztikai imázsának hiánya  Magyarország mint márka felépítése és marketingkommunikációban történő következetes alkalmazása hosszabb távon  A legfontosabb küldőpiacokon megkezdett ismertség- és imázsvizsgálatok folytatása  Hagyományos imázselemek alkalmazása és újabbakkal történő kiegészítése Erős szezonalitás  Az elő- és utószezoni, második, illetve harmadik utazások népszerűsítése Szolgáltatásaink minőségének egyenetlen színvonala  Kutatási eredmények megismertetése a turisztikai szolgáltatókkal Magyarországot programozó tour- operátorok és utazási irodák korlátozott, hiányos ismerete Magyarországról mint turisztikai desztinációról  Study tour-ok szervezése tour-operátorok és utazási irodák számára  Külföldi szakmai szervezetek üléseinek Magyarországra hozatala  Magyarország Akadémia szervezése a hazánkat programozó külföldi utazási irodai alkalmazottak számára  A hónap régiója, A hónap terméke című rendezvénysorozat

14 Magyarország lehetőségei turisztikai szempontból Kiaknázási módok Központi földrajzi fekvés Közép-Kelet- Európában  A földrajzi fekvésből adódó előnyök tudatosítása és erőteljes kommunikációja a célpiacokon  Az átutazók turisztikai szolgáltatások igénybevételére történő ösztönzése Az átlagéletkor, a szabadidő és a szabadrendelkezésű jövedelem növekedése  Termékfejlesztés ösztönzése és promóciója Az információ technológia és az Internet szerepének növekedése a turizmus promóciójában  Internet alapú információs csatornák fokozottabb alkalmazása  Az ON-TIR által kínált lehetőségek kihasználása  A Magyar Turizmus Rt. honlapjának formai és tartalmi megújítása, fejlesztése Kelet-Európa népszerűségének növekedése a világ turizmusában  Együttműködés a közép-kelet-európai társszervezetekkel; közös termékek összeállítása, marketing akciók szervezése  V4 országok közötti együttműködés a turizmus területén (közös termékfejlesztés ösztönzése, közös marketingkommunikáció, kutatás és folyamatos információcsere) Magyarországi ingatlannal rendelkező külföldiek számának növekedése  A célcsoport megszólítása, turisztikai kínálat és szolgáltatások promóciója

15 Magyarországon átutazó külföldiek  A célcsoport megszólítása, turisztikai kínálat és szolgáltatások promóciója A EU csatlakozás következtében nagyobb figyelem irányul az új tagországokra  A jelenlegi és az EU-ba újonnan belépő tagországok megszólítása  Az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódó, stratégiai partnerek által szervezett rendezvényekhez és kommunikációs kampányokhoz történő csatlakozás Európai Uniós tagságunk  Európai Uniós tagságunk marketing kommunikációban való hangsúlyozása  Részvétel Európai Uniós pályázatokon Átfogó turizmus stratégia kialakítása  A stratégia által megfogalmazott prioritások kommunikációja Fapados járatok megjelenése  A javuló közlekedési lehetőségek marketingkommunikációban való kihangsúlyozása Üdülési csekk népszerűségének növekedése  Az üdülési csekk igénybevételének ösztönzése A belföldi utazás presztizsének emelése  A belföldi marketingkommunikáció erősítése

16 Veszélyek Magyarország turizmusa számára Elkerülési módok A világgazdasági recesszió elhúzódása  A magyarországi turisztikai szolgáltatások kedvező ár- érték arányának hangsúlyozása  A belföldi turizmus ösztönzése A világpolitikai helyzet és az általános biztonságérzet romlása  Magyarország biztonságának és biztonságos elérhetőségének hangsúlyozása  Marketingtevékenységünk erősítése közeli küldőországainkban  Válságkommunikációs terv kidolgozása  A belföldi turizmus ösztönzése A magyarországi gazdasági fejlődés lassulása, a belföldi kereslet csökkenése  Kedvezményes belföldi ajánlatok összeállításának ösztönzése  Belföldi turizmus élénkítésére irányuló marketingtevékenység erősítése Az infrastrukturális fejlesztések lassulása, elmaradása  A turizmust érintő igények erőteljesebb kommunikálása Európai Uniós pályázatok, alapok kihasználatlansága  A pályázatokkal kapcsolatos informálás, a pályázás ösztönzése,  A kistérségek, települések közötti együttműködés fontosságának hangsúlyozása A környezettudatos magatartás elsajátításának elmaradása  A szemléletváltás elősegítése a marketingkommunikáció segítségével Romló ár/érték arány  A turisztikai termékek színvonal emelkedésének ösztönzése a szolgáltatók felé  Minőségtudatos szolgáltatás fontosságának kommunikálása

17 V. Kommunikáció Kihasználni az „olcsóbb lehetőségeket Kihasználni az „olcsóbb lehetőségeket AMC - Kiváló Magyar Termék AMC - Kiváló Magyar Termék Csomagolás= (információk, történelem, Csomagolás= (információk, történelem, nyerési lehetőség) nyerési lehetőség) = Szamos Marcipán

18 VI. Marketing eszközrendszer ProductPricePlacePromotion(McCarty 1960) 1960) Costumer Value Cost Convenience Communication (Lautenborn 1990)EthicsEmpathyEnviromentEducation(Kandikó 2003) 2003) 4 P - 4 C- 4 E

19 VII. Rendkívüli helyzetek Szervezet a kezelésre Szervezet a kezelésre Intervenciós alap Intervenciós alap

20 VIII. Monitoring Ráfordítások Ráfordítások Hatékonyság (!) Hatékonyság (!) Felhasznált irodalom: Esettanulmányok marketing szakemberek részére, Tatabánya 2003 Esettanulmányok marketing szakemberek részére, Tatabánya 2003 Magyar Túrizmus Rt. Marketing terv 2004. Magyar Túrizmus Rt. Marketing terv 2004.

21 Köszönjük figyelmüket!


Letölteni ppt "„Kisvállalkozói marketing az Európai Unióban”. Vázlat 1. Nagyvállalati és kisvállalkozói marketing 2. Következtetések 3. Egy lehetséges marketing stratégia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések