Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének bemutatása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének bemutatása"— Előadás másolata:

1 Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének bemutatása

2 Eszterházy Károly Főiskola

3 Eger Az ország egyik legismertebb és legkedveltebb városa Eger. A Bükk hegység és az Alföld találkozásánál fekszik. Kedvelt kirándulóhely. A szőlőültetvények szinte körül ölelik a várost, a híres borokat pedig a város alatt húzódó pincék érlelik és őrzik. Érdemes megcsodálni városszerte a barokk műemlékeket, a várat, a Dobó teret, a Bazilikát, a Minaretet, a termál fürdőt és ne felejtsük el megkóstolni a Szépasszony völgyben a borokat.

4 Névadónk Intézményünk névadója, gróf Eszterházy Károly május 4-én született Pozsonyban. Tanulmányait is itt kezdte. Kora ifjúságától a papi pálya vonzotta ben a Collegium Germanico-Hungaricum növendékeként Rómában folytatott teológiai tanulmányokat. Hazatérte után előbb esztergomi kanonok, pozsonyi prépost, majd 1759-től váci püspök. Egerbe június 29-én érkezett, s haláláig töltötte be az egri egyházmegye püspöki és Heves vármegye főispáni tisztét. Működése alatt épült ki Eger igazi székvárossá, s nyerte el mai szerkezetét és barokk városképét. Nagyszabású terve a várost az ország keleti felének szellemi központjává tenni. Eszterházy Károly, az utolsó egri püspök 74 éves korában, március 15-én hunyt el.

5 Múlt és jelen Egerben a felsőoktatás gyökerei a 18. század közepéig nyúlnak vissza Gróf Eszterházy Károly egri püspök négy fakultásos egyetem működtetésére alkalmas épületet építtetett 1774-től a Líceumnak elnevezett épületkomplexumban elkezdődött a képzés 1828-ban Pyrker János László érsek Egerben megalapítja az első magyar nyelvű tanítóképzőt a képzőt 1852-ben a Líceumba helyezték és 1948-ig érseki tanítóképzőként működött pedagógiai főiskola 1949-ben költözött a Líceumba a tanárképző főiskola tanárképzés jelentős intézménye lett az 1990-es évektől jelentős változások voltak így az egri tanárképző főiskola általános főiskolává válik

6 Célok az oktatási szolgáltatások minőségének emelése
rugalmas tanulmányi rendszer kiépítése hazai és nemzetközi elismertségre is számot tartó értékes diplomákat adjon ki intézményünk

7 A Főiskola vezetése Főiskolai Rektor
Általános és Fejlesztési Rektorhelyettes Oktatási Rektorhelyettes Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes Valamint: Főiskolai Főtitkár Tanulmányi és Információs Központ Igazgatója Humán Erőforrások Osztály Vezetője Gazdasági Főigazgató Nemzetközi Kapcsolatok Központ Igazgatója Hallgatói Önkormányzat Elnöke

8 A Főiskola karai Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar Természettudományi Főiskolai Kar

9 Információs Fórumok a Főiskolán
WEB- rádió A rádió március 16-án kezdte meg működését. Az adás a főiskola belső hálózatára telepített számítógépeken hallgatható. Líceum Televízió A főiskola saját üzemeltetésű televíziója május 1-én kezdte meg működését. A műsorszerkezetre jellemző a fiatalos dinamikusság. Líceumi Paletta A főiskola havonta megjelenő közéleti lapja.

10 Médiainformatika Intézet

11 Az Intézet története 1976- Önálló oktatástechnológiai csoport
A csoport jelentős technikai és szellemi támogatást kap Gyors létszámnövekedés, a kutatások rövid idő alatt tudományos eredményeket produkálnak A 80-as évek közepén már dominánsan jelentkezik az oktatás kutatás-szolgáltatás hármassága 1989- Megalakul az Oktatástechnológiai és Informatikai Tanszék 1989- Házi építésben elkészül a tanszék első IBM-kompatibilis számítógépe

12 A Líceumban megépül az első számítógépes hálózat.
A hallgatók kötelező informatikai oktatást kapnak. A tanszék az Országos Akadémiai Hálózat Regionális Informatikai Központjaként működik. 1992- Először kerül megrendezésre az Agria Média konferencia és kiállítás, amelyet azóta is két évenként megrendeznek. 1996- Multimédia Kutatólabor alakul a tanszéken. 1999- Megalakul a Médiainformatika Intézet: Oktatás-és Kommunikációtechnológiai Tanszék Informatika Tanszék Regionális Informatikai Központ

13 Az oktatás A matematika illetve számítástechnika szakosok kivételével minden hallgató informatikai alapképzése. Minden tanári szakos hallgató (kommunikációs és információs technológiák tanegység oktatása). Informatikus-könyvtáros szakos hallgatók képzése. Szabadon választható tanegységek, OKJ-s és ECDL vizsgalehetőséggel. Nulladik évfolyamú képzés. Médiatechnológus asszisztens képzés. Pedagógus-továbbképzés.

14 Szervezeti felépítés:
intézetvezető intézeti koordinátor ügyintéző oktatástechnikus kiadványszerkesztő

15 Informatika Tanszék

16 Oktatók: A tanszéken 10 belsős oktató tanít, külsős oktató pedig 11 van. Géppark: 1 db IBM xServer 220 40 db IBM NETVISA A22P 64 db Compaq D310 konfiguráció Használható alkalmazások, szolgáltatások Windows XP, Office XP, Corel 10, Photoshop 6 Egyéb segédprogramok Korlátlan Internet hozzáférés, ALEPH integrált könyvtári rendszer, NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszer, SGI médiaszerver

17 „Tanulás tér- és időkorlátok nélkül”
Távoktatás „Tanulás tér- és időkorlátok nélkül” Intézményünk 10 éve végez távoktatási tevékenységet. Nyomtatott eszközökkel támogatott szakképzési formák, majd a kutató- és fejlesztőmunka eredményeként az elektronikus médiumokkal támogatott, illetve az Internet- alapú távoktatási formák. Az elektronikus alapú nyitott képzés fejlesztési irányát 2002-ben, a MAB által akkreditált, az e-learning (hálózati on-line) tanulás formájában indított informatikus könyvtáros szak jelenti. Ekkor az e-learning területén dinamikus fejlesztések kezdődtek meg. A hallgatók tértől és időtől függetlenül, hatékonyan sajátíthatják el a tananyagot.

18 Szükséges feltételek az intézményben 100 Mb/s sebességű lokális hálózat működik, amely 34 Mb/s sávszélességgel kapcsolódik a világhálóhoz a legmodernebb technikai eszközök állnak rendelkezésre távoktatási szoftver megléte informatikusaink kiváló ismerői az oktatás informatikai hátterét biztosító hardver és szoftver összetevőinek a tananyagfejlesztéshez szükséges nagy teljesítményű multimédiás számítógépek és jogtiszta szoftverek megléte forrásanyagok professzionális minőségben való feldolgozására alkalmas perifériák

19 Multimédia Kutatólaboratórium
Létrehozásának célja a multimédiás anyagok hatékonyságának, pedagógiai-pszichológiai hátterének kutatása, valamint saját fejlesztésű oktatási és ismeretterjesztő on-line és off-line multimédia anyagok tervezése és kivitelezése. A labor további feladata az elektronikus és távoktatási tananyagok valamint a főiskola Weboldalának folyamatos fejlesztése és karbantartása. A Multimédia labor tevékenysége szakmai hátteret biztosít a több OKJ-s szakképzés (multimédiafejlesztő) hazai és határon túli pedagógus továbbképzések, valamint részt vesz a tanár szakos hallgatók szakmai irányításában.

20 Kiemelkedő eredménynek tekinthető a 2002
Kiemelkedő eredménynek tekinthető a őszétől bevezetett MAB által akkreditált, e-learning formában, 180 fővel indított, informatikus könyvtáros távoktatási kurzus, melynek technológiai hátterét szintén a Multimédia kutatólaboratórium biztosítja. Hat év alatt 21 db oktató és ismeretterjesztő multimédia, három videó CD és egy Photo CD készült el, melyek közül három Hungarodidact díjban részesült: Barokk Eger CD-ROM, Hungarodidact ezüst díj 1999. Kommunikáció és készségfejlesztés CD-ROM, Hungarodidact arany díj 2001. Az egri egyházmegye 1000 éves múltja CD-ROM Hungarodidact ezüst díj 2001.

21 A Kutatólaboratórium néhány munkája
Az EKF honlapja (www.ektf.hu) Az EKF honlapja 2002 őszén megújult és új szolgáltatásokkal bővült, például saját fejlesztésű keresőrendszerrel, hallgatói fórummal, és különböző hírlevelekkel. Célunk a az összes tanszék bevonása a világhálózatba és az új Web keretein belül, egy egységes, önállóan is módosítható felületet biztosítunk tanszékek számára.

22 Eger anno Izgalmas időutazásra hívjuk. Ismerje meg, fedezze fel Eger történelmének közötti időszakát! Országos és helyi jelentőségű eseményeket, helyszíneket láthatunk a képkockákon. Bebarangolhatjuk Eger utcáit, érezhetjük a város egyedi, utánozhatatlan hangulatát, katonai és egyházi eseményeken vehetünk részt.

23 Utazások Kínában A multimédia a távoli keletre kalauzolja el az érdeklődőt. Segítségével megismerkedhetünk Kína múltjával és jelenével. Utazásokat tehetünk a nevezetes helyeken: Pekingben, Hong-Kongban, a Nagy Falnál, a Sárga-folyónál, a Dél-kínai Karsztvidéken vagy akár Tibetben is.

24 Kommunikációfejlesztés
Az emberi kommunikációs képességfejlesztés, illetve ezeknek mint módszereknek a megtanítása jól összekapcsolható a modern oktatási technikával.

25 Oktatás-és Kommunikációtechnológiai Tanszék

26 A tanszéken 7 oktató tanítja a tanár és nem tanár szakos hallgatóknak a szabadon- és kötelezően választható tanegységeket. Ilyenek például: Kommunikációs és információs technológiák Multimédia felhasználás Multimédia prezentációk tervezése és kivitelezése Videofelvételek készítése, szerkesztése Fototechnika az oktatásban Videotechnika az oktatásban Állóképek szerkesztése

27 A tanszék életéhez szorosan kapcsolódik a Líceum Televízió működése.
A Líceum Televízió első adását április 29-én sugározta. A Televízió székhelye a Főiskola központi épülete, a Líceum. Itt található a stúdió, a szerkesztőség és a vágó stúdió. A működéshez szükséges anyagi forrásokat a Főiskola, pályázatok, televízióknak készített anyagok és referencia filmek készítésével biztosítja.

28 A TELEVÍZIÓ: Fiatalos, dinamikus, de a főiskola tradícióit tiszteli. A TELEVÍZIÓ CÉLJA: Színvonalas gyakorlati képzés, és technikai környezet biztosítása. Közszolgálatiság, közművelődési jelleg. A főiskola szakmai, tudományos, kulturális és sport életének, képzéseinek bemutatása úgy, hogy abból a pályaválasztás előtt álló fiatalok tájékozódni tudjanak.

29 Olyan képzési és továbbképzési formák megvalósítása, amelybe
bevonható a Televízió. Együttműködés a hazai- és külföldi felsőoktatási intézményekkel (műsorok cseréje, tudományos-, kulturális életük bemutatása). CÉLKÖZÖNSÉG: A főiskola oktatói, hallgatói. Eger város középiskolás tanulói. Eger város értelmisége. Szakmai fejlődést felvállaló polgárok

30 Eredmények Tervek folyamatos megvalósulása. Diákok szakmai fejlődése.
Televízióknak készített anyagok gyártása folyamatos. Referencia filmek készítése. Együttműködés a hazai- és külföldi felsőoktatási intézményekkel (műsorok cseréje, tudományos-, kulturális életük bemutatása). Egyre többen ismerik és nézik a városban. Pozitív visszajelzések.

31 Tervek További fejlődés Új műsorok 100% diákmunka elérése

32 Regionális Informatikai Központ

33 Az Informatikai Központ feladatköréhez tartozik a főiskolai hálózatba kötött számítógépek fejlesztése, karbantartása, HBONE regionális Internet-szolgáltatás, és egyéb járulékos feladatok ellátása, valamint az Informatikai Szolgáltató Centrum és a Hallgatói Információs Központ üzemeltetése is. Az Eszterházy Károly Főiskola közel 7 éve mint regionális informatikai központ is működik amely több egri és környékbeli intézménynek biztosít Internet elérési lehetőséget.


Letölteni ppt "Az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézetének bemutatása"

Hasonló előadás


Google Hirdetések