Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Munkakörelemzés és -tervezés IV. előadás. 2 Az előadás vázlata  Munkakörelemzés Folyamata, munkaköri specifikáció, munkaköri leírás.  Munkakörtervezés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Munkakörelemzés és -tervezés IV. előadás. 2 Az előadás vázlata  Munkakörelemzés Folyamata, munkaköri specifikáció, munkaköri leírás.  Munkakörtervezés."— Előadás másolata:

1 1 Munkakörelemzés és -tervezés IV. előadás

2 2 Az előadás vázlata  Munkakörelemzés Folyamata, munkaköri specifikáció, munkaköri leírás.  Munkakörtervezés Jellemzői, munkakör fejlesztés lehetőségei.  Munkaidőrendszerek Teljes munkaidős, fix és alternatív munkaidőrendszerek, nem teljes munkaidőrendszerek.

3 3 Munkakörelemzés Célja a különböző munkakörök tartalmának vizsgálatával a munka- kört betöltőre ható terhelések és követelmények megállapítása. Felhasználási területei:  eredménye a munkaköri leírás  EE tervezés (átfedések, hiányosságok)  EE beszerzés (kiválasztási kritériumok)  teljesítmény értékelése  ösztönzés, bérezés  személyzetfejlesztési programok megtervezése

4 4 A munkakörelemzés folyamata Előkészület  Az elemzés céljának meghatározása  Elemzésre kijelölt munkakörök meghatározása  Elemzést végző team összeállítása  Érintettek tájékoztatása Elemzés módszerei Számos szempontot lehet figyelembe venni: költségek, feldol- gozhatóság, torzítás, munka akadályozása stb.  dokumentum-elemzés Szekunder információk. Fontos a dokumentumok mennyisége és fajtája. Etalon munkakörök meghatározása és elemzése.

5 5  megfigyelés Pontos és részletes primer információk gyűjtése. Technikái a mun- kanap fényképezés, műszeres munkamérés stb.  megkérdezéses technikák interjú (nagyon hatékony, de egyben időigényes is) kérdőív (gyorsabb, standardizált) visszacsatolás. Az információk elemzése Egyrészt a munkatükör elkészítése, ami meghatározza: a munka eredményének jellegzetességét, feladatellátás jellemzőit, munkakör szervezeti struktúrába való beilleszkedését Az elemző rész pedig a követelményeket határozza meg. Problémák Munkavállalói félelmek, komplexitás, tapasztalat hiánya.

6 6 Munkakörelemző kérdőív Név: Dátum: A munkakör megnevezése: Szervezeti egység neve: Közvetlen felettes: Beosztás: 1. Hogyan jellemezné munkája elsődleges célját? Miért létezik ez a munkakör? 2. Mi a közvetlen felettesének pozíciója? 3. Sorolja fel azokat a munkaköröket, amelyeket Ön felügyel vagy irányít. Röviden írja le a felügyeleti tevékenységét? 4. Milyen felügyeletet vagy irányítást kap? Kinek kell beszámolnia? Kiktől kap feladatokat stb.?

7 7 5. Milyen ellenőrzés vonatkozik Önre? 6. Milyen munkakörökkel vagy osztályokkal van szoros munka- kapcsolata vagy konfliktusa? Milyenek ezek a kapcsolatok? 7. Írja le főbb tevékenységeit! (Beleértve a tervezést, időbeosztást, koordinálást stb.) 8. Beosztásával kapcsolatban milyen képzésben vett részt, vagy milyen tapasztalatokra tett szert, s mennyi időt venne igénybe, hogy egy átlagembert szigorú felügyelet nélkül megfelelően vé- gezze el ezt a munkát? 9. Munkaköri leírásában milyen különleges tényezőket kellene szerepeltetni munkájával vagy annak körülményeivel kapcsolat- ban (munkafeltételek, munkaidő, utazások, fizikai követelmé- nyek stb)? 10. Sorolja fel azokat a feladatokat, amelyeket napi munkája során ellát, és becsülje meg munkanapjának hány százalékát tölti ki az egyes feladatok elvégzése?

8 8

9 9 Munkakör-specifikáció Azt a minimumképzettséget határozza meg, melyre a jelentkezőnek szüksége van ahhoz, hogy egyáltalán számba vegyék az állás betölté- sekor. A képzettségnek három területe van: készségek, ismeretek, képességek (ASK- ability, skill, knowledge).  főként a kormányzati, közszolgálati szféra jellemzője  ha magas a minimumszint, cél a jelentkezők számának korlátozá- sa vagy hogy növeljék a munkakör presztízsét  az a jó, ha minél több mennyiségi feltételt tartalmaz

10 10

11 11

12 12

13 13 Munkakörtervezés A munkakör tartalmának, funkciójának és kapcsolatrendszerének kialakítása a szervezeti célok elérése, valamint az alkalmazottak szükségleteinek kielégítés érdekében.  zéró bázisú tervezés  struktúra alapú tervezés Jellemzői:  folyamatszemlélet  teljesség

14 14 Munkakör fejlesztés Munkakörök specializációja (iparosodás kora) Az alkalmazott minél kevesebb és egymáshoz minél jobban hason- lító feladatot lásson el. Elégedetlenség, sok hiányzás. Rotáció A munkavállalók specializált munkakörök közötti mozgatása. Segít a fluktuáció csökkentésében, az új munkaerő betanításában és a vezetőfejlesztésben. Munkakörbővítés Az alkalmazott minél több feladatot lásson el, nő a motiváltsága.

15 15 Munkakör-gazdagítás A munkakör olyan hosszú távú átalakítása, amelynek révén a mun- kavállaló azonosul a munkájával, hiszen a munkavégzés magasabb szintű szükségleteit elégítheti ki. Korlátai  autokratikus vezetési stílus  munkavállaló alacsony növekedési szükségletei  munkavégzés technológiája  EE rendszerek merevsége  munkakör bonyolult jellemzői Értékelése  kizárólagos hangsúly az egyéni munkakörön  kontextuális tényezőket figyelmen kívül hagyja  munkavállalót gyakran nem vonják be a folyamatba

16 16 Munkakörtervezés a Volvo-modell alapján Gothenburg, Kalmar Hagyományos gyártóegységek. Igazolatlan hiányzások 17-19 %, fluktuáció 30-35%. Magasabb fizetés esetén a túlóradíj 70 %-a adó. Uddevalla (autonóm munkacsoportok) 1974 – egy csapat 15-20 fő, munkaciklus hossza 30 perc, a gyár 6 szerelőműhelyből áll, 8-8 csoporttal. 1978 - egy csapat 7-10 fő, a munkafolyamat háromóránként ismétlődik. Eredmények – igazolatlan hiányzások 8 %, 2*16 hetes képzés, óra- bér 10 USD. Kritika – megnövekedett előállítási költségek, kibocsátás csak 40e darab (Detroitban 120e). 1982-ben a kalmari és az uddevallai gyárat bezárják.

17 17 Munkaidő Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) Teljes munkaidő: napi 8 óra, heti negyven óra. Munkaidőkeret: a munkaidő a napi munkaidő tartamának alapulvételével legfeljebb 2 havi, illetve 8 heti keretben is meghatározható. A munkaidő-beosztást legalább 7 nappal korábban és legalább egy hétre szólóan írásban, illetve a munkáltatónál helyben szokásos módon közölni kell a munkavállalóval; ennek hiányában az utolsó időszak munkaidő-beosztása az irányadó.

18 18

19 19

20 20 Munkaidőrendszerek Teljes munkaidős, fix munkaidőrendszerek

21 21 Teljes munkaidős, alternatív munkaidőrendszerek Egyenőtlen munkaidő-beosztás A munkanapok maximum 12, minimum 4 órásak lehetnek. Előnye a rugalmasság, hátránya a hosszabb munka, állandó változás. Rövidített munkahét Napi munkaórák száma több. Nő a szabadidő, de a stressz fokozó- dik, teljesítmény csökkenhet.

22 22 Rugalmas munkaidő Nincs késés, munkacentrikus, önállóság és teljesítmény nő. Nehe- zebb a kontrolling, átgondoltabb szervezést igényel. Kötetlen (munkafeladathoz igazodó) munkaidő-beosztás Teljesítményorientált, vezetők és menedzserek körében jellemző. Idénymunka A munka egy adott idényre koncentrálódik. Idényben a munka- napok hosszabbak, míg azon kívül rövidebbek. Pl. idegenforgalmi szezon.

23 23 Nem teljes munkaidős munkaidőrendszerek Részmunkaidő Rugalmas nyugdíjba vonulás Munkakör megosztás (job-sharing) Egy teljes munkaidős munkakört két részmunkaidőben dolgozó alkalmazott tölt be. Nő a szabadidő. Együttműködés szükséges és a jövedelem alacsonyabb. Bedolgozói rendszer Megbízás

24 24 Távmunka A munkavégzésnek azt a formáját, amikor a munkavállaló nem a hagyományos munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendsze- resen napi munkáját, melynek eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával juttatja el munka- adójához. Távmunkavégzésről beszélünk tehát, ha alternatív munkahelyen (saját otthon, teleház, teleiroda, közleke- dési eszközök, stb.) történik a munkavégzés, önállóan és rendszeresen, azaz heti egy-két vagy minden nap végzi munkáját a munkahelyétől távol a dolgozó, elektronikus úton valósul meg a kapcsolattartás a munkaadóval.

25 25

26 26 Előnyök 10 – 40 % közötti teljesítménynövekedés nő a motiváltság és az elégedettség javul a magánélet és a szakmai tevékenység közötti összhang csökkennek az utazási ráfordítások hatékonyabb vezetés Költségek projektköltség: egyszeri költségek, valamint a távmunka első bevezetése üzemi költségek: folyamatosan jelentkező (havi) költségek Hátrányai egyenlőtlenek az esélyek az előléptetésre jutalmazást ált. a helyszínen dolgozók kapnak a családi konfliktusok akadályozhatják a munkavégzést elszigetelődés, biztonsághiány

27 27 A távdolgozók száma Európában Távdolgozók aránya, % 19992005 Finnország16,829,4 Hollandia14,525,2 Svédország15,224,3 Dánia10,519,4 Németország6,012,6 Egyesült Királyság7,611,7 Írország4,47,7 Olaszország3,67,1 Spanyolország2,85,4 Franciaország2,94,8 Európai Unió6,110,8

28 28 Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Felhasznált irodalom

29 29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "1 Munkakörelemzés és -tervezés IV. előadás. 2 Az előadás vázlata  Munkakörelemzés Folyamata, munkaköri specifikáció, munkaköri leírás.  Munkakörtervezés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések