Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa.” - John Whitmore.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa.” - John Whitmore."— Előadás másolata:

1 „A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa.” - John Whitmore

2 A coaching meghatározása
A coaching folyamatban a coach hozzásegíti klienseit ahhoz, hogy a bennük rejlő képességeket, tudást és tapasztalatot a lehető leghatékonyabban használják. Visszajelzés formájában folyamatosan tükröt tart, tudatosít és kérdez, alternatívákat villant fel, az ügyfelet céljai elérésében támogatja egy időben behatárolt folyamatban.

3 A coaching fontos jellemzői
Célratörő, eredménycentrikus, egyedi és személyes. Időben behatárolt, keretbe foglalt. Hatékony, mert a kliensre és céljaira koncentrál. A kliens saját kompetenciáinak eszköztárát fejleszti és bővíti. Hosszú távra szól, mert a coaching folyamán a kliens a módszereket is elsajátítja, így önmaga is képes lesz a rendszeres megújulásra. A kapcsolat a fő tartópillére, a coach a kapcsolatot ajánlja fel, fontos a bizalom. Teljes mértékben testre szabott. Alternatívákat kínálhat, villanthat fel. A coaching feltétele az egészséges testi-lelki állapot.

4 Coaching felfogások, típusok
A coaching típusai szerteágazóak, különböző csoportosításokkal lehet találkozni. Life coaching - executive (vezetői, üzleti) coaching Alkalmazott módszertan szerint: akcióorientált coaching, NLP alapú coaching, rendszerszemléletű coaching Irányultság szerinti csoportosítás: felismerés orientált coaching, teljesítmény orientált coaching, kapcsolat orientált coaching Ezen kívül: preventív, stratégiai, stressz, projekt, konfliktus, interkulturális, team coaching, csoportos esetfeldolgozó coaching

5 A coaching céljai A coaching célját a kliens és a tanácsadó közösen határozzák meg. A coaching folyamatában a legfontosabb célok lehetnek a konkrét, ügyfél számára problémát jelentő nehéz helyzetek feloldásán túl: Az önismeret fejlesztése Kompetenciafejlesztés, személyes képességek fejlesztése célorientáltan A meglévő képességek tudatosítása, megerősítése Fejlesztendő területek feltárása, tudatosítása Fejlődési folyamat generálása A felelősség tudatosítása, a sikeresség támogatása, felismerése és elfogadása Magatartás, viselkedés, szemlélet változása (szereprepertoár bővítése, a vezető/ munkatárs kompetenciájának megfelelően)

6 A coaching szereplői Kliens: az a személy, akire a fejlesztési folyamat irányul, aki a coachingot, mint szolgáltatást igénybe veszi. Megbízó: a coaching szolgáltatás megrendelője. A megbízó és a kliens lehet ugyanaz a személy, de gyakran előfordul, hogy a coaching szolgáltatást nem közvetlenül a kliens rendeli meg, hanem harmadik személy, legtöbbször a kliens felettese, vagy a HR-es vezető fejlesztési célból kéri a vezető számára. Coach: az a fejlesztést támogató személy.

7 A kiváló coach legfontosabb tulajdonságai
Tükröt tart az ügyfélnek, visszajelzi észleléseit Empatikus Betartja a titoktartási kötelezettséget, megbízható Ismeri a saját határait, erősségeit, önismerete van Keresi az egyensúlyt a fej és a szív között Aktívan figyel, meghallgat, 100%-os jelenlétre törekszik A coaching folyamat lépéseit, a kereteket jól alkalmazza Az összefüggések foglalkoztatják, rendszerben gondolkodik Hiteles Előítélet mentes

8 A kiváló coach legfontosabb tulajdonságai
Lelkileg stabil, kiegyensúlyozott Bátran alkalmaz kihívó, fejlődést támogató gyakorlatokat Pozitív szemléletet sugároz, pozitív szemléletre ösztönöz Élvezi az ügyféllel töltött időt A kérdezéstechnikát jól alkalmazza Kiemeli, észreveszi az ügyfél erőfeszítéseit Felvállalja a provokatív beszélgetést Megoldás orientált gondolkodásmód jellemzi Célorientált, a célokat szem előtt tartja Rugalmas, spontán

9 A kiváló coach legfontosabb tulajdonságai
Szakmailag felkészült (vezetés, kiemelt szakterület) A kíváncsiság mentén navigál Minden helyzetben meglátja a lehetőséget Egyenesen kommunikál Megosztja, amit észlel, ahogy van Ünnepeli az ügyfelet, ha sikereket ér el, felismerésekhez jut Új területekre is nyitott, tanulásra, fejlődésre kész Támogató légkört alakít ki Tisztelettel van jelen Elkötelezett a folyamat iránt

10 A skills coaching Egyénre szabott célorientált fejlesztési folyamat
A kliens egy bizonyos módon cselekszik, gondolkodik, érez, de szeretne másként érezni Komfort-zóna Feszültség Esetleg shadow coaching vagy team coaching

11 A coaching leggyakoribb fókusztémái
Képességek, készségek Ebben a bontásban a kompetenciák oldaláról lehet a kliensre fókuszálni. Előnye, hogy ezek a fogalmak előre definiáltak, így rögtön adott egy közös értelmezési keret, ami biztonságot adhat.

12 A coaching leggyakoribb fókusztémái
Személyes viszonyrendszerek Ebben a megközelítésben a figyelem a kliens és kapcsolatai felé irányul. Ilyenkor az adott probléma megoldásán túl a kliens kapcsolatkezelési készségeinek fejlesztése is megtörténik.

13 A coaching leggyakoribb fókusztémái
Vezetői szerepből fakadó fókuszpontok Ez a megközelítés a vezetői szereppel kapcsolatos attitűdökre, konkrét helyzetekre fókuszál. Bár ez a téma nem kifejezetten a készségekre összpontosít, az a tapasztalat, hogy a konkrét helyzetekben felmerülő hatékony kezelésükhöz a saját határok kijelölése, az egyenes kommunikáció szükséges, amely az asszertív készségek témakörébe tartozik. Egyes témák feldolgozásakor az elemzési készség fejlődhet nagymértékben.

14 Coaching technikái, eszközei
Ráhangolódás szerepe Rítusok, ismétlődések kapcsolatépítő szerepe Aktív jelenlét Intuíció Megfigyelés, visszajelzés Integrálás

15 Leggyakrabban használt coaching módszerek
Tesztek, kérdőívek Esetfeldolgozás Dramatikus elemek Kompetenciafejlesztő egyéni feladatok Szakirodalom feldolgozás GROW modell

16 O – options (lehetőségek) W – will (akarat, a megvalósítás lépései)
A GROW modell G – goals (célok) R – reality (valóság) O – options (lehetőségek) W – will (akarat, a megvalósítás lépései) John Whitmore, 1995.

17 Felhasznált irodalmak
John Whitmore: Coaching a csúcsteljesítményért Werner Vogelauer: Coaching a gyakorlatban Grajczárné dr. Rácz Erzsébet: Sämling Coach képzés

18 Köszönjük a figyelmeteket!
Antal Noémi & Láng Diána


Letölteni ppt "„A coaching az emberekkel való bánásmód egyik formája, amely az utasításon és ellenőrzésen alapuló vezetési stílus ellenpólusa.” - John Whitmore."

Hasonló előadás


Google Hirdetések