Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó előadás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó előadás"— Előadás másolata:

1 HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó előadás
Estefánné Varga Magdolna projektmenedzser „Kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a pedagógusképzésben” HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó előadás EKF Eger, december 14.

2 A projekt fő célja „Olyan pedagógusképzési program, illetve az ehhez szükséges tananyag, és taneszközök készítése, amely képessé teszi a tanárjelölteket a XXI. század pedagógiai gyakorlatában jelentkező kihívásokkal történő szembenézésre, felkészíti őket az elméleti és gyakorlati ismeretek és kompetenciák kreatív alkalmazására.”

3 A projekt közvetlen célkitűzései
az alapképzésben a tanári pályaorientációs pedagógiai-pszichológiai tanegységek tartalmának kialakítása (10+2 kr.) a tanárképzésben a kompetencia-orientált fejlesztés módszertanának elméleti megalapozása, elterjesztése, képzésbe való beépítése. a hallgatók felkészítése a NAT céljainak megvalósítására, a közoktatási igényeknek megfelelő feladatok elvégzésére

4 A projekt közvetlen célkitűzései
felkészítés az ismeretek gyakorlati alkalmazására, az egészéleten át tartó tanulás megalapozására. a hallgatók tanári kompetenciáinak fejlesztése az intézményen belüli, nemzeti és nemzetközi szakmai együttműködés módszereinek kialakítása, feltételeinek megteremtése, a maximális szinergiahatás elérése érdekében technológia és infrastruktúra kiépítése, fenntartása a projekt eredményeinek, valamint az e területen dolgozók tevékenységeinek megismertetése, disszeminációs tevékenység

5 Konzorciumi partnerek
Eszterházy Károly Főiskola Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény Arany János Általános Iskola és Szakiskola Miskolci Egyetem – Neveléstudományi Tanszék Digitális Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete

6 A projekt célcsoportjai
Közvetlen célcsoportok: felsőoktatási intézményekben és gyakorló intézményeikben, továbbá a konzorciumi partnereknél pedagógus jelöltek felkészítésében résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek felsőoktatási intézmények tanár szakos hallgatói közoktatási (iskolai) tanítási gyakorlatra hallgatókat fogadó közoktatási intézmények diákjai

7 A projekt szervezeti felépítése, munkacsoportjai

8

9 A projekt fő tevékenységei
Nyitókonferencia, Menedzsment tréning, Képzők képzése Programadaptálási és fejlesztési tevékenység Programcsomag beépítése a képzésbe, hallgatói speciálkollégium meghirdetése, portfólió kialakítása Adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorló iskolai kipróbálás Tananyagfejlesztés, pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; Tananyagok digitalizálása – IKT Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejlesztő programcsomag kidolgozása Minőségbiztosítás, mérés-értékelés, hatásvizsgálat; Szinergia+disszemináció

10 Nyitókonferencia, Menedzsment tréning, Képzők képzése
F E L A D A T O K Rendezvények: Nyitókonferencia: november Workshop szeptember - Arany János Iskola Zárókonferencia: február Menedzsment-tréning Képzők képzése IKT kompetencia - felkészítés megtörtént: 2006. szeptemben 2. 3 napos felkészítés - Kompetencia területenként 10 óra (Noszvaj, január ) Képzők képzését követő konzultációk - 10 óra Mentorálás - 10 óra A közoktatásban dolgozó pedagógusok, egyetemi és főiskolai tanárok felkészülése a feladatra Tananyagok lektorálása A projekt tevékenységben tanácsadás, szupervízió

11 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K - Korszerű képzésmenedzsment - oktatásmenedzsment könyv + munkafüzet - 3 ív - FELELŐS: Dr. Kis-Tóth Lajos E-learning anyagok készítésének módszertana tanulmány 3 ív - Dr. Komenczi Bertalan - Kompetencia alapú tanítás-tanulás pedagógiája, Kompetencia alapú tanítás-tanulás pszichológiája: FELELŐS: Dr. Estefánné dr. Varga Magdolna; Dr. Nagy Mária - Lektori vélemények

12 2. Programadaptálási és fejlesztési tevékenység
F E L A D A T O K Képzők képzését követő adaptálás és fejlesztés 3.1. : szociális és életviteli kompetenciaterület életpálya építési kompetenciaterület IKT kompetenciaterület 2.1.: kooperatív tanulás multikulturális tartalmak projektpedagógiai módszerek Tananyagfejlesztés-kivitelezés, módszertani felkészítés Kompetenciafejlesztő programcsomagok adaptációjának előkészítése, adaptálása, beépítése a képzésbe Szakmai anyagok lektorálása Tananyagfejlesztés, kivitelezés

13 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Adaptált programcsomagok elkészítése Átdolgozott képzési tematikák, oktatási tananyagok Az adaptált programcsomagok beépítése a mesterszintű tanárképzés pedagógiai, pszichológiai és módszertani tartalmaiba Indikátorok: 6 adaptált programcsomag – 3 ív/programcsomag Kiképzett pedagógusok száma: 220 fő Újjonan kifejlesztett tartalmazó programok: 5 db beépítése az MA képzésbe Gyakorló órákról multimédiás DVD - 20 óra elkészítése

14 3. Programcsomag beépítése a főiskolai és egyetemi képzésbe; Hallgatói speciálkollégiumok meghirdetése; Portfólió kialakítása F E L A D A T O K - Hallgatói célcsoport toborzása - Hallgatói szemináriumok megszervezése - Hallgatói portfólió szakmai anyagának, forgatókönyvének előkészítése - A hallgatói portfólió tananyagainak elektronikus formában való elkészítése

15 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K - Portfólió tartalmi és formai keretei meghatározva, - Útmutató + CD készítése

16 4. Adaptáció elvégzése a közoktatás igényei szerint, gyakorló iskolai kipróbálás
F E L A D A T O K Kompetencia területenként a mentorálás és a konzultációk segítik a pedagógusokat (Gyakorló iskola + Arany János Iskola) Kiképzett pedagógusok a tanmenetbe, tantervekbe, óratervekbe beépítik a kompetencia területek fejlesztését. Hallgatói hospitálásokat vezetnek. Hallgatói próbatanításokra felkészítik a hallgatókat és mentorálják a munkájukat. A hallgatói próbatanítások DVD-re történő felvételének előkészítése.

17 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Átalakított tanterv, tanemenet, óraterv, nevelési program Indikátor: 350 fő kiképzett hallgató 90 fő kiképzett pedagógus (EBI szakvizsga program) Új módszerekkel oktatott diákok száma a közoktatásban: 2000 fő

18 5. Tananyagfejlesztés, pedagógiai-pszichológiai 10 kredit tartalmi kidolgozása; Tananyagok digitalizálása – IKT F E L A D A T O K 1. Tananyagírás + digitalizálásra előkészítés, - pedagógiai-pszichológiai tanegységek tematikáinak és tananyagainak kidolgozása, - véglegesítése, a tanegységek beépítése a képzésbe 2. E-learning tananyagok elkészítése a 10 kredithez: - Pszichológia elméleti alapok - Gondolkodók a nevelésről - A nevelés társadalmi alapjai elmélet és gyakorlat - A pedagógusszemélyiség fejlesztése Elektronikus portfólió elkészítése

19 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Gondolkodók a nevelésről 10 ív tananyag nyomtatott és e-learning A nevelés társadalmi alapjai 10 ív tananyag nyomtatott Pszichológia elméleti alapok 10 ív tananyag nyomtatott A nevelés társadalmi alapjai gyakorlat 4 ív nyomtatott formátum A pedagógusszemélyiség fejlesztése 4 ív nyomtatott formátum. Újjonan kifejlesztett anyagok - tantárgyak száma: 5 db

20 6. Kutatási-fejlesztési tevékenység: számítógépes tanulásfejlesztő programcsomag kidolgozása
F E L A D A T O K Kutatási terv Kérdőív kidolgozása Számítógépes terület elkészítése - programírás Próbavizsgálat Validizálás reliabilitásvizsgálatok Kérdőív véglegesítése Fejlesztő feladatok kidolgozása. Fejlesztő területenként minimum 10 feladat. DPSZI: Együttműködés a K+F tevékenységben az EKF-el

21 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Kutatási terv elkészítése Végleges kérdőív kidolgozása - angol és magyar nyelven, 1 db 150 kérdéses tanulásdinamikai kérdőív Számítógépes program A kérdőív eredményeinek elemzése A kidolgozott fejlesztő feladatok végleges változata - Fejlesztési terülketenként 10 db fejlesztő feladat Próbakuzus serdülő és ifjúsági korosztályban, külső felnőttképzési és közművelődési intézményben. Tanuló-pont tanácsadó irodájában kipróbálás

22 7. Minőségbiztosítás, Mérés-értékelés, hatásvizsgálat; Szinergia+disszemináció
F E L A D A T O K a., Felelős: Koncsos Ferenc Minőségügyi értékelési szempontrendszer kidolgozása Minőségbiztosítási terv kidolgozása b., Felelős: Nagy Mária Hallgatói kompetenciamérések; tanulói kompetencia mérések Hatásvizsgálat - Hatásvizsgálati tanulmány Projekt minőségértékelési jelentésének elkészítése. DPSZI: részvétel a mérés-értékelés eszközrendszerének kidolgozásában, adatok tárolása. c., Felelős: Juhász Erika Sajtókonferencia - Líceum TV Részvétel külföldi és belföldi konferenciákon Digitális portólió Comenius nemzetközi pedagógustovábbképzési programon részvétel 2 fő.

23 K I M E N E T I E R E D M É N Y E K Minőségbiztosítási, Képzésmenedzsment kézikönyv Mérési-értékelési dokumentáció Zárótanulmány elkészítése Honlap elkészítése, információs anyagok, stb., Indikátorok: Pozitív eredményhez jutott személyek száma: 1000 fő Készség-Kompetencia vizsgálatokban mért különbségek az új kódszerekkel és a hagyományos módszerekkel oktatott diákok között: 30 %

24 Projekt végrehajtásának ütemezése

25 A projekt várható eredményei, indikátorok

26 Köszönöm a figyelmet! estefan@ektf.hu


Letölteni ppt "HEFOP/2006/3.3.2 pályázat Menedzsment tréning – nyitó előadás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések