Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közönségkapcsolatok (PR)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közönségkapcsolatok (PR)"— Előadás másolata:

1 Közönségkapcsolatok (PR)
A PR szakember

2 A PR szakember Szervezet Környezet Kommunikációs eszközök
PR szakember személye: Lehet a szervezet PR szakemberei Lehet a szervezeten kívüli PR szolgáltató (ügynökség, tanácsadó) Lehet a gyakorlati folyamatokhoz szükséges produkciós vagy szolgáltató háttériparág

3 A PR szakember Nem az exhibicionizmusról szól
A közfigyelemnek, a publicitásnak nem PR szakemberre kell irányulnia, hanem az általa képviselt és hírnévben menedzselt szervezetre. A szervezet áll a reflektorfényben és nem a PR szakember, de ő irányítja a reflektort. Mit foglal magába a PR tevékenységi kör? Technológia értelmezés: nem szellemi munkára, hanem a fizikai munkavégzésre helyezi a hangsúlyt. A PR lényegének nem egy szellemi termék megalkotási folyamatát tekinti, hanem a gyakorlati megvalósító folyamatot. A szervező: rendezvények dominálnak, szervezési kvalitások elsődlegesek, a többi elhanyagolható

4 A PR szakember Csatornaorientált: újságírással rokonítja, kizárólag a közvetítőkre, a médiára irányul a figyelmük Below the time: tipikus reklámos/marketinges gondolkodásmód. Multinacionális reklámügynökségek alkalmazzák előszeretettel. A helyes értelmezés: interdiszciplináris tudományként kezeli. A tanácsadást tartja a legfontosabbnak. Szellemi terméket állítanak elő, számukra a stratégiák, a tervszerűség, a tudatos kommunikáció, a trendek akceptálása és adaptálása a legfontosabb

5 A PR szakember A PR piramis
Vezetői tanácsadás PR menedzser, PR referens PR asszisztens A vezetői tanácsadáshoz elsősorban kapcsolatrendszer és tapasztalatok szükségesek Reklámszakma fiatal – PR középkorú v. idősebb A pályakezdő még mentes a sablonoktól, előítéletektől Kreatív, nyitott, nincsenek beidegződései, új megoldásokra törekszik A PR szakember tapasztalt, szokásokat, szabályokat kedveli, munkavégzése racionálisabb

6 A PR szakember A szintek között nagy az átjárhatóság
Átugorni vagy kihagyni a szinteket nem lehet Folyamatos tanulást igényel. PR piramis: Kommunikáció: PR info-kat terjeszt, szervezéssel foglalkozik, PR-hoz szóló üzeneteket adaptál. Legtöbb embert igényli. Cselekvés: A PR a kedvező publicitás érdekében akciókat hajt végre Program: a PR megjelenik az üzemi és kommunikációs tevékenységben, közreműködik a tevékenység tervezésében Teljesítmény: a PR megjelenik a vállalati szervezeti felépítésben, a vezetés iránytűjeként funkcionál

7 A PR szakember Minőségbiztosítás: PR Minimális Minőségi Szabványa (MMSZ) A kötelező minőségi követelményeket rögzíti Elvárások: Képzettség Tapasztalat Nyelvi készség Hálózati ismeretek Etikai ismeretek és szakmai magatartás Nemzetközi szakmai normák ismerete

8 A PR szakember Képzettség: Szakmai tapasztalat:
Felsőfokú végzettség vagy Egyéb kommunikációs v. kimondottan PR végzettség PR továbbképzés Egyéb társszakmai ismeretekkel kapcsolatos képzettség Szakmai tapasztalat: Gyakorlati tapasztalat bármely PR tevékenység elvállalásához Gyakorlati tapasztalat a PR területén tanácsadáshoz vagy bármely PR feladat irányításához

9 A PR szakember Nyelvi készségek:
Írott és beszélt anyanyelv magas szintű ismerete Készség az info-k különböző célcsoportok felé történő közvetítésére A PR terminológia, szakkifejezések ismerete Képesség az irodalom olvasására Képesség a szükséges idegen nyelven folyó munkavégzésére Ágazati terminológia ismerete, ahol dolgozik

10 A PR szakember Szakmai hálózati ismeretek: Etikai ismeretek:
Üzleti, pol.-i, társ.-i rendszerek ismerete Döntéshozatal módjának és a társ. döntéshozóinak ismerete Formális és informális személyes kapcsolatok kiépítése, fenntartása Etikai ismeretek: Törvények, társ. írott v. íratlan erkölcsi szabályainak ismerete Nemzetközi etikai kódexek és a PR szakma magatartási szabályainak ismerete Az országos, a helyi szabályok és az üzleti feltételek betartása

11 A PR szakember Nemzetközi szakmai normák: PR szakember főbb feladatai:
A PR folyamatát, gyakorlatát és végrehajtását tartalmazó szabványok ismerete Vezetési tanácsadás esetében a nemzetközileg elfogadott szabályok PR szakember főbb feladatai: Szervezet-környezet párbeszédének támogatása, Üzleti célok segítése, Image építés, Identitási rendszer gondozása, Válságkommunikáció, Ügynökségi kapcsolatok irányítása, Tréning, oktatás

12 A PR szakember A PR szakember napi feladatai: Újságolvasás, Tv nézés,
Rádióhallgatás, Emberekkel való beszélgetés

13 A PR szakember gyakorlati feladatai
Szakmai irányítás Kommunikációs tervek, költségvetések készítése Vezetők kommunikációs tevékenységének támogatása, közszerepléseik megszervezése Közvélemény- és környezetfigyelés Információgyűjtés szervezése Médiatréningek szervezése, a nyilatkozók szakmai felkészítése Kommunikációs tanácsadás a vezetőknek, Szervezeti információs hálózatok ellenőrzése és véleményezése Környezettanulmányok készítése Válságkezelés kommunikációs irányítása

14 A PR szakember gyakorlati feladatai
Belső PR feladatok Fogadóórák szervezése Vezetői döntések differenciált publikálása Jelentések és feljegyzések készítése a vezetésnek a feszültségekről Belső újság, hírlevél szerkesztése Faliújság információs gondozása Levelesláda kihelyezése és „működtetése” A dolgozói, alkalmazotti lojalitás mérése és figyelemmel kísérése Kommunikációs tanácsadás a vezetőknek döntéseik kommunikációs szükségleteit illetően Vezetői szereplések üzenetstruktúrájának kidolgozása Munkásgyűlések szervezése

15 A PR szakember gyakorlati feladatai
Rendezvényszervezői feladatok Fesztiválok, konferenciák tréningek szervezése Termékbemutatók szervezése Tanulmányutak szervezése Üzem- és intézménylátogatások szervezése Kiállítások szervezése és kivitelezése Ünnepek, évfordulók, avatások, személyi elismerések rendezvényeinek szervezése Sajtótájékoztatók, sajtó-háttérbeszélgetések, sajtóreggelik, -ebédek, -vacsorák szervezése Előadások szervezése Road-show-k szervezése

16 A PR szakember gyakorlati feladatai
Nyomtatványokkal kapcsolatos feladatok Szövegírás, kiadványszerkesztés Éves beszámolók készítése Kiadványok terveztetése és kiviteleztetése Kiadványok produkciós feladatai Designtervezések és -kivitelezések

17 A PR szakember gyakorlati feladatai
Sajtószervezéssel kapcsolatos feladatok Sajtólista készítése, karbantartása Sajtótájékoztatók szervezése Sajtóközlemények készítése és kiadása Hírlevelek szerkesztése, készítése Sajtófigyelés, -szemle, -elemzés A média munkájának értékelése Publikációk, riportok, interjúk készítése Hallgatói-nézői (tv, rádió) fórumok szervezése Napi sajtószemle készítése a vezetők részére Sajtó-háttérbeszélgetések szervezése Sajtóreggelik, -ebédek, -vacsorák szervezése Sajtófotó-archívum kialakítása

18 A PR szakember gyakorlati feladatai
Produkciós feladatok Honlap terveztetése és információs karbantartatása Referenciaanyagok, filmek készíttetése Hangkazetták, CD-k készíttetése Dekorációk, fényképek, makettek, tablók készíttetése Televízió-, rádió-, mulitmédia-produkciók készíttetése Kapcsolatszervezéshez tartozó feladatok Személyes találkozók, tárgyalások szervezése Munkareggelik, -ebédek, -vacsorák szervezése Hivatalos vendégek programjának szervezése Protokolláris feladatok

19 A PR szakember gyakorlati feladatai
Public relations akciókhoz kapcsolódó eseti feladatok Lakossági vitafórumok megszervezése Baráti klubok létrehozás, működtetése Aláírások gyűjtésének megszervezése Felmérések, kutatások készíttetése Nyílt napok szervezése stb.

20 PR igazgató, PR főnök Felelősségei, feladatai:
PR szempontok képviselete a felső vezetés döntéseiben Egyszemélyi felelőssége a PR tev. irányítására Közreműködés a szervezeti filozófia érvényesítésében PR stratégia kidolgozása Az operatív PR munka irányítása A belső és külső kapcsolatrendszer működtetéséhez szükséges PR tevékenység tervezése, szervezése A szervezet PR részlegének irányítása A szervezet kiadványainak felelős szerkesztője Médiakapcsolatok ápolása Esetenként szóvivői feladatokat lát el. Elkészíti és előterjeszti a költségvetést

21 PR menedzser Felelősségei, feladatai:
PR munka valamely szakterületének önálló felelőse Külső és belső PR tevékenységgel kapcsolatos döntés-előkészítés, kutatás, elemzés, értékelés stb. Kommunikációs stratégiát valósít meg, operatív feladatokat tervez Elemez, prognózisokat készít Kapcsolatot tart a szervezet belső egységeivel Részt vesz a kommunikációs csatornák működtetésében Javaslatokat, terveket programokat készít

22 PR asszisztens Felelősségei, feladatai:
Folyamatos info gyűjtés, adatbázis-kezelés, adminisztrációs feladatok ellátása Gyakorlati, szervezési feladatok ellátása Határidő, költségkeretek betartása Jelentési kötelezettsége van (összefoglalók, értékelések) Kezeli a címlistákat, Megszervezi a sajtófigyelést Naprakész sajtódokumentációt vezet Részt vesz a külső és belső PR tevékenységek végrehajtásában


Letölteni ppt "Közönségkapcsolatok (PR)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések