Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaságpolitika (a főbb témakörök áttekintése) Készítette: Juhász Zoltán (Dr. Kádek I. ötletei alapján) 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaságpolitika (a főbb témakörök áttekintése) Készítette: Juhász Zoltán (Dr. Kádek I. ötletei alapján) 2006."— Előadás másolata:

1 Gazdaságpolitika (a főbb témakörök áttekintése) Készítette: Juhász Zoltán (Dr. Kádek I. ötletei alapján) 2006

2 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

3 A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése Fogalom: A különböző pártok, a kormány és a központi gazdaságirányító szervek mindazon elveinek, döntéseinek és intézkedéseinek az összessége, amelyek a gazdaságfejlesztés céljaira és ezen célok elérését segítő eszközökre vonatkoznak. elvekdöntések intézkedések,,

4 elvek, döntések, intézkedések Mire irányulnak? A gazdaságfejlesztésére! Mit jelölnek ki?Mit ?Hogyan? Gazdaságfejlesztési célok, feladatok, funkciók Milyen eszközök révén valósíthatóak meg

5 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

6 A gazdaságpolitika aktorai Közvetlen aktorok: Közvetett aktorok: Belföldiek: Külföldiek: Parlament, Kormány, központi közigazgatási szervek Központi Bank (Jegybank) Nemzetek feletti intézmények Nemzetközi intézmények Nemzetközi szerződések Szövetségek: pártok, közjogi jellegű szövetségek (HKIK), lobby csoportok Tanácsadók: szakértői testületek, tanácsok

7 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

8 Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások Miért van szükség kormányzati beavatkozásra? Mert a piacok működése nem tökéletes! Piaci kudarcok! A verseny kudarca Külső gazdasági hatások (externáliák) Információs kudarcok Közjavak léte

9 Kormányzati beavatkozás! Cél: A gazdaságot egy Pareto optimális helyzet felé elmozdítani Mi a probléma? A kormányzati beavatkozások nem mindig sikeresek! Okok: Szakértelem hiánya A magánszektor eltérő reagálása A kormányzatok rövid távú szemlélete ( Politikai konjunktúraciklus )

10 A politikai konjunktúraciklus Idő % Infláció Munkanélküliség Négy év

11 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

12 A gazdaságpolitika céljai, feladatai Célok: 1. Nem lehet egyértelműen meghatározni! Mindig az adott helyzettől függ 2. Vannak alapvető törekvések, célok: Gazdasági növekedés Infláció mérséklése Munkanélküliség csökkentése A gazdasági egyensúly fenntartása ill. megteremtése Bűvös négyszög

13 A gazdaságpolitika céljai, feladatai Feladatok: Megteremtse a megfelelő jogi kereteket a gazdaság megfelelő működéséhez A verseny fenntartása Erőforrások telepítése ill. áthelyezése (erőforrás allokáció) Gazdaság stabilizációs funkció (egyensúly fenntartása vagy megteremtése) A társadalmi igazságosság előmozdítása

14 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

15 A gazdaságpolitika eszközei Utasítások Motiváló eszközök Érdekegyeztető folyamatok Hatósági intézkedések, konkrét döntések A gazdasági környezetet manipulálja Fiskális eszközök Monetáris eszközök Költségvetést és adózást érintő int. Pénzügyi eszközök (Jegybanki intézkedések) Három oldali tárgyalások

16 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

17 Struktúrapolitika struktúra = szerkezet Három homogén szektor: Primer Szekunder Tercier fejlődő, ipari, szolgáltató társadalom

18 Struktúrapolitika fejlődő o. ipari o. szolgáltató t. Foglalkoztatottak aránya (%) 10 50 60 70 80 20 30 40 szekunder sz. primer sz. tercier sz.

19 Struktúrapolitika Cél: Két irányú lehet: Elősegíteni a gazdaságban a kívánatos szerkezeti változásokat. Offenzív: Előremutató, olyan változások elősegítése, amelyek a piaci változásokat gyorsítják fel. Defenzív: valamely fontos megfontolás miatt, fontosnak tartott változásokat visszatartson, mérsékeljen. (bányászat csökkentése)

20 Regionális politika Fogalma: Az a tevékenység, amely a társadalom térbeli létének befolyásolására törekszik.

21 Regionális politika Cél: Két alapvető cél van: Területi hatékonyság fejlesztése és a regionális különbségek csökkentése. Fő probléma: A nyugat-kelet lejtő problémája

22 Regionális politika

23 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

24 A vegyes-gazdaságok két alappillére: a magántulajdon dominanciája a versenyen alapuló piac! Mi jelent ilyen körülmények között veszélyt Korlátozódik a verseny Versenypolitika

25 Melyek a versenyt korlátozó tevékenységek? Tisztességtelen vállalati magatartás (olyan előnyhöz jut a vállalat, ami mögött nincs valós teljesítmény) idegen áruvédjegy utánzása hírnévrontás gazdasági bojkott üzleti titokkal való visszaélés szerződés megszegése versenytárgyalás tisztaságának megsértése A fő esetek:

26 Kik és hogyan tudják a versenykorlátozást megakadályozni? Fellépés a tisztességtelen piaci magatartással szemben (versenytörvények, Versenyhivatal) Kartell-szabályozás - már a két világháború közötti időszakban is szigorúan ellenőrizték az ilyen megállapodásokat ÁLLAM : TÁRSADALMI SZERVEZETEK: Fogyasztóvédelem Vállalatok szabályellenességét föltáró mozgalmak EURÓPAI UNIÓ

27 Versenyképesség Képesség arra, hogy bizonyos tevékenységeket másoknál jobban tudunk elvégezni. A lehetséges értelmezési szintek: nemzeti, regionális, iparági, vállalati, termék az infokommunikációs technológiák elterjesztésével a felsőoktatási és a vállalati kapcsolatok erősítésével a technológia-intenzív ágazatok erőteljes fejlesztésével átgondolt vidékfejlesztéssel egyértelmű fejlesztési prioritások megjelölésével a K+F+I tevékenység erősítésével Hogyan segíthető elő a versenyképesség növelése?

28 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

29 Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Mi is az infláció? A pénz vásárlóerejének a csökkenése. Négy kulcsfogalom: Infláció Defláció Dezinfláció Stagfláció Miért fontos az alacsony infláció? A csökkentés egyik eszköze: A betéti kamatok emelése. További eszközök?

30 Foglalkoztatáspolitika Legfőbb cél: Elérni a jelenleginél sokkal magasabb szintű foglalkoztatási arányt! Pályakezdő fiatalok Kisgyermeket nevelő szülők (gyes-ről visszatérés) Megváltozott munkaképességűek 45 év feletti nők, 50 év feletti férfiak roma kisebbség alacsony iskola végzettségűek Akik különösen segítségre szorulnak :

31 Foglalkoztatáspolitika Eszközei Passzív Aktív Munkanélküli ellátó rendszer működtetése álláskeresési járadék, illetve -segély Utazási költségtérítés Munkaerő-piaci szolgáltatások Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Közhasznú munkavégzés Önfoglalkoztatás Átképzés A foglalkoztatás költségeinek csökkentése, ill. átvállalása Atipikus foglalkoztatás Megváltozott munkaképeségűek

32 Tartalom 1. A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése 2. A gazdaságpolitika aktorai 3. Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások 4. A gazdaságpolitika céljai, feladatai 5. A gazdaságpolitika eszközei 6.Struktúrapolitika, regionális politika 7.Versenypolitika 8.Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika 9.Szociálpolitika

33 Szociálpolitika 010 20 30 100 Lakosság (%) Jövedelem (%) Lorenz- görbe teljesen egalitáriánus Jövedelemelosztás

34 Szociálpolitika Megoldás: Redisztribúció = központosított újraelosztás Legfontosabb szociálpolitikai területek: Oktatás, egészségügy Társadalombiztosítási rendszer Szociális segélyezés Lakáspolitika Munkanélküliség kezelése Adóztatás!

35 Adóztatás: Ki és mennyit adózzon? Két lehetőség: Lineáris adózás: Egyenlő áldozat elve: (PROGRESSZÍV adóztatás) Nagyobb jövedelem esetén magasabb adót kell fizetni Mo.-on sávosan progressív adózás érvényesül Egy adókulcsos rendszer, mindenki a jövedelme azonos százalékát fizeti be adóba. (pl.: 20%)

36 Állami bevétel (Gr) Z opt Gr max Laffer- görbe Adókulcs (Z)

37 A szegénység kezelése A jóléti szolgálat formái: Természetbeni ellátás: Ingyen szolgáltatás, vagy ételosztás Pénzjuttatás: Célzott támogatás (energia, lakbértámogatás) Nem célzott támogatás (szabadon dönt róla) Fogyasztói ártámogatás Dilemmák!

38 Konvergenciaprogram: várakozások tegnap és ma Forrás: Konvergenciaprogram (2006. szeptember)

39 Köszönöm a figyelmet juhasz.zoltan@autoexec.hu


Letölteni ppt "Gazdaságpolitika (a főbb témakörök áttekintése) Készítette: Juhász Zoltán (Dr. Kádek I. ötletei alapján) 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések