Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

(a főbb témakörök áttekintése)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "(a főbb témakörök áttekintése)"— Előadás másolata:

1 (a főbb témakörök áttekintése)
Gazdaságpolitika (a főbb témakörök áttekintése) Készítette: Juhász Zoltán (Dr. Kádek I. ötletei alapján) 2006

2 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

3 A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
Fogalom: A különböző pártok, a kormány és a központi gazdaságirányító szervek mindazon elveinek, döntéseinek és intézkedéseinek az összessége, amelyek a gazdaságfejlesztés céljaira és ezen célok elérését segítő eszközökre vonatkoznak. elvek döntések intézkedések , ,

4 elvek, döntések, intézkedések
Mire irányulnak? A gazdaságfejlesztésére! Mit jelölnek ki? Mit ? Hogyan? Gazdaságfejlesztési célok, feladatok, funkciók Milyen eszközök révén valósíthatóak meg

5 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

6 A gazdaságpolitika aktorai
Belföldiek: Parlament, Kormány, központi közigazgatási szervek Külföldiek: Közvetlen aktorok: Központi Bank (Jegybank) Közvetett aktorok: Nemzetek feletti intézmények Nemzetközi intézmények Nemzetközi szerződések Szövetségek: pártok, közjogi jellegű szövetségek (HKIK), lobby csoportok Tanácsadók: szakértői testületek, tanácsok

7 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

8 Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások
Miért van szükség kormányzati beavatkozásra? Mert a piacok működése nem tökéletes! Piaci kudarcok! A verseny kudarca Külső gazdasági hatások (externáliák) Információs kudarcok Közjavak léte

9 Kormányzati beavatkozás!
Cél: A gazdaságot egy Pareto optimális helyzet felé elmozdítani Mi a probléma? A kormányzati beavatkozások nem mindig sikeresek! Okok: Szakértelem hiánya A magánszektor eltérő reagálása A kormányzatok rövid távú szemlélete (Politikai konjunktúraciklus)

10 A politikai konjunktúraciklus
% Négy év Infláció Munkanélküliség Idő

11 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

12 A gazdaságpolitika céljai, feladatai
Célok: 1. Nem lehet egyértelműen meghatározni! Mindig az adott helyzettől függ 2. Vannak alapvető törekvések, célok: Gazdasági növekedés Infláció mérséklése Munkanélküliség csökkentése Bűvös négyszög A gazdasági egyensúly fenntartása ill. megteremtése

13 A gazdaságpolitika céljai, feladatai
Feladatok: Megteremtse a megfelelő jogi kereteket a gazdaság megfelelő működéséhez A verseny fenntartása Erőforrások telepítése ill. áthelyezése (erőforrás allokáció) Gazdaság stabilizációs funkció (egyensúly fenntartása vagy megteremtése) A társadalmi igazságosság előmozdítása

14 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

15 A gazdaságpolitika eszközei
Utasítások Hatósági intézkedések, konkrét döntések Motiváló eszközök A gazdasági környezetet manipulálja Fiskális eszközök Költségvetést és adózást érintő int. Monetáris eszközök Pénzügyi eszközök (Jegybanki intézkedések) Érdekegyeztető folyamatok Három oldali tárgyalások

16 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

17 fejlődő, ipari, szolgáltató
Struktúrapolitika struktúra = szerkezet Primer Szekunder Tercier Három homogén szektor: fejlődő, ipari, szolgáltató társadalom

18 Struktúrapolitika tercier sz. 80 70 60 50 40 szekunder sz. 30 20 10
Foglalkoztatottak aránya (%) tercier sz. 80 70 60 50 40 szekunder sz. 30 20 10 primer sz. fejlődő o. ipari o. szolgáltató t.

19 Struktúrapolitika Cél:
Elősegíteni a gazdaságban a kívánatos szerkezeti változásokat. Két irányú lehet: Offenzív: Előremutató, olyan változások elősegítése, amelyek a piaci változásokat gyorsítják fel. Defenzív: valamely fontos megfontolás miatt, fontosnak tartott változásokat visszatartson, mérsékeljen. (bányászat csökkentése)

20 Regionális politika Fogalma:
Az a tevékenység, amely a társadalom térbeli létének befolyásolására törekszik.

21 A nyugat-kelet lejtő problémája
Regionális politika Cél: Két alapvető cél van: Területi hatékonyság fejlesztése és a regionális különbségek csökkentése. Fő probléma: A nyugat-kelet lejtő problémája

22 Regionális politika

23 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

24 A vegyes-gazdaságok két alappillére:
Versenypolitika A vegyes-gazdaságok két alappillére: a magántulajdon dominanciája a versenyen alapuló piac! Mi jelent ilyen körülmények között veszélyt Korlátozódik a verseny

25 Melyek a versenyt korlátozó tevékenységek?
A fő esetek: Tisztességtelen vállalati magatartás (olyan előnyhöz jut a vállalat, ami mögött nincs valós teljesítmény) idegen áruvédjegy utánzása hírnévrontás gazdasági bojkott üzleti titokkal való visszaélés szerződés megszegése versenytárgyalás tisztaságának megsértése

26 Kik és hogyan tudják a versenykorlátozást megakadályozni?
ÁLLAM : Fellépés a tisztességtelen piaci magatartással szemben (versenytörvények, Versenyhivatal) Kartell-szabályozás - már a két világháború közötti időszakban is szigorúan ellenőrizték az ilyen megállapodásokat TÁRSADALMI SZERVEZETEK: Fogyasztóvédelem Vállalatok szabályellenességét föltáró mozgalmak EURÓPAI UNIÓ

27 Versenyképesség Képesség arra, hogy bizonyos tevékenységeket
másoknál jobban tudunk elvégezni. A lehetséges értelmezési szintek: nemzeti, regionális, iparági, vállalati, termék Hogyan segíthető elő a versenyképesség növelése? az infokommunikációs technológiák elterjesztésével a felsőoktatási és a vállalati kapcsolatok erősítésével a technológia-intenzív ágazatok erőteljes fejlesztésével átgondolt vidékfejlesztéssel egyértelmű fejlesztési prioritások megjelölésével a K+F+I tevékenység erősítésével

28 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

29 Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika
Mi is az infláció? A pénz vásárlóerejének a csökkenése. Négy kulcsfogalom: Infláció Defláció Dezinfláció Stagfláció Miért fontos az alacsony infláció? A csökkentés egyik eszköze: A betéti kamatok emelése. További eszközök?

30 Foglalkoztatáspolitika
Legfőbb cél: Elérni a jelenleginél sokkal magasabb szintű foglalkoztatási arányt! Akik különösen segítségre szorulnak : Pályakezdő fiatalok Kisgyermeket nevelő szülők (gyes-ről visszatérés) Megváltozott munkaképességűek 45 év feletti nők, 50 év feletti férfiak roma kisebbség alacsony iskola végzettségűek

31 Foglalkoztatáspolitika
Eszközei Passzív Aktív Munkaerő-piaci szolgáltatások Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások Közhasznú munkavégzés Önfoglalkoztatás Átképzés A foglalkoztatás költségeinek csökkentése, ill. átvállalása Atipikus foglalkoztatás Megváltozott munkaképeségűek Munkanélküli ellátó rendszer működtetése álláskeresési járadék, illetve -segély Utazási költségtérítés

32 Tartalom A gazdaságpolitika fogalma, értelmezése
A gazdaságpolitika aktorai Piaci kudarcok és kormányzati beavatkozások A gazdaságpolitika céljai, feladatai A gazdaságpolitika eszközei Struktúrapolitika, regionális politika Versenypolitika Antiinflációs- és foglalkoztatáspolitika Szociálpolitika

33 Szociálpolitika Lorenz- görbe Jövedelem (%) Jövedelemelosztás 100
teljesen egalitáriánus 30 20 10 10 20 30 100 Lakosság (%)

34 Adóztatás! Megoldás: Redisztribúció
Szociálpolitika Megoldás: Redisztribúció = központosított újraelosztás Legfontosabb szociálpolitikai területek: Oktatás, egészségügy Társadalombiztosítási rendszer Szociális segélyezés Lakáspolitika Munkanélküliség kezelése Adóztatás!

35 Adóztatás: Ki és mennyit adózzon? Két lehetőség: Lineáris adózás:
Egy adókulcsos rendszer, mindenki a jövedelme azonos százalékát fizeti be adóba. (pl.: 20%) Egyenlő áldozat elve: (PROGRESSZÍV adóztatás) Nagyobb jövedelem esetén magasabb adót kell fizetni Mo.-on sávosan progressív adózás érvényesül

36 Laffer- görbe Állami bevétel (Gr) Grmax Zopt Adókulcs (Z)

37 A szegénység kezelése Dilemmák! A jóléti szolgálat formái:
Természetbeni ellátás: Ingyen szolgáltatás, vagy ételosztás Pénzjuttatás: Célzott támogatás (energia, lakbértámogatás) Nem célzott támogatás (szabadon dönt róla) Fogyasztói ártámogatás Dilemmák!

38 Konvergenciaprogram: várakozások tegnap és ma
Forrás: Konvergenciaprogram (2006. szeptember)

39 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "(a főbb témakörök áttekintése)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések