Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiválasztás folyamatai és eszközei. 2 A munkaerő-ellátás helye az EEM funkciói között.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiválasztás folyamatai és eszközei. 2 A munkaerő-ellátás helye az EEM funkciói között."— Előadás másolata:

1 Kiválasztás folyamatai és eszközei

2 2 A munkaerő-ellátás helye az EEM funkciói között

3 3 Kiválasztás Az a folyamat, amelynek során döntünk, hogy kit találunk a legmegfelelőbbnek a jelentkezők közül. A kiválasztási eljárás tényezői  felvételi politika A szervezet stratégiájából származtathatóak, pl. fizetési szint meghatározása. A szervezet stratégiájából származtathatóak, pl. fizetési szint meghatározása.  munkakör-tervezés  munkakör-specifikáció  a kiválasztási eljárás lépéseinek meghatározása

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10 Grafológia - megalapozott tudás birtokában - megfelelő írásminta birtokában (A/4-es oldal, min. 20 sor, aláírás) - adatok megléte mellett (nem, életkor, végzettsége, me- lyik kézzel ír, szemüveges-e, milyen gyakran ír kézzel) - francia nyelvterületen az álláskeresések 80 %-ában - Svájcban az álláskeresések 60 %-ában - Németországban ez a szám 20 %

11 11Tesztek - általában az interjútól eltérő (többnyire az első interjú után), előre egyeztetett időpontban - egyszerre több pályázó van jelen, a tesztírás ellenőrzött körülmények között - az alkalmazott tesztek szabványosítottak - a tesztek kiértékelése szakember (esetleg számítógép) által történik, néha ha több napot is igénybe vesz - az eredmények abszolút (a szerezhető pontszámból a jelölt mennyit ért el és/vagy relatív (pl. nemzetközi, korosztályi, vagy munkaköri standardhoz képest a jelölt mennyit teljes mennyit teljesített) értékek, vagy szöveges kiértékelések formájában készülnek el

12 12 Intelligenciatesztek - az intellektuális képességeket vizsgáló tesztek vegyesen tartalmazzák a különböző típusú kérdéseket - a verbális gondolkodást, numerikus gondolkodást, téri kép- zeleti gondolkodást, memóriát, általános tájékozottságot, prob- léma megoldó képességet, logikai gondolkodást, kreativitást stb. teszik próbára - nem lehet rá igazán felkészülni - jelentős részük többféle kérdéstípust tartalmazó papír-ceruza ceruza teszt

13 13 Intelligenciatesztek - vezetők vagy felsőfokú végzettségűek esetén egyre ritkábban alkalmazzák - hazánkban a leggyakrabban alkalmazott változat: MAWI (Magyar Wechsler Wechsler Intelligenciateszt), 10-60 éves korú személyek egyéni vizsgálatára szánták, kb. 60 perc - Raven-teszt a kulturális és nyelvi különbségeket kiküszö- bölve vizsgálja az intellektust. Öt sorozatból áll, melyek minde- gyike 12 táblát tartalmaz, az egyes sorozatok és a sorozatokon belül az egyes táblák egyre nehezedő feladatokat jelentenek. A feladat mindig az, hogy meg kell találni - valamilyen összefüggés ismertetése alapján - a geometriai figurák közül hiányzó képeket.

14 14Képességtesztek Verbális tesztek Sokféle változata van, pl. a helyesírást, nyelvtani ismerete- ket, szókincset vizsgáló tesztek, vagy hogy mennyire képes bonyolult szövegek olvasása után logikus következtetések levonására. Főként azoknál a munkaköröknél alkalmazzák, ahol a kommunikációnak nagy jelentősége van. pl. keres- kedők, újságírók. Numerikus tesztek Az egyszerű változatok a négy alapművelet alkalmazását igénylő számolási feladatokat tartalmaznak, a bonyolultab- bak azonban grafikonok, táblázatok elemzését, matema- tikai következtetések levonását kérik a pályázóktól. pl. pénztáros, kontroller.

15 15 Képességtesztek Figyelem vizsgálata A rövid idejű, általában néhány percig tartó, de megfe- szített figyelem képességét vizsgálják. pl. adatrögzítő, elemző. Műszaki gondolkodás elemzése A műszaki problémák, a mechanikai elvek megértésén ala- puló problémák megoldását vizsgálja a teszt. pl. műszaki szakmunkás végzettséget, diplomát igénylő munkakörök esetén.

16 16 Személyiségtesztek - a teszt kitöltése során az illető jellemzi önmagát, viselke- désének sajátosságait a munka világában - általában 20-30 személyiség vonás mentén jellemzi az egyént - a kérdések közt szerepelhetnek úgynevezett a teszt követke- zetes kitöltését vizsgáló kontroll kérdések is - többféle értékelési skálát alkalmaznak - általában nem időkorlátosak, de a túl lassú kitöltés is informá- ciós értékkel bír - nincsenek tipikusan jó vagy rossz válaszok

17 17 Speciális személyiségtesztek - meghatározott munkaköri csoportba tartozók személyi- ségét vizsgáló tesztek, pl. értékesítők - EQ (érzelmi intelligencia) tesztek: saját érzések felismerése, kezelése, emberi kapcsolatok ápolása stb. - csoportmunkára való alkalmassságot mérő tesztek - motivációtesztek - becsületességet mérő tesztek - frusztrációtesztek

18 18 1. Külső-belső kontroll - Rotter Belső kontroll: Az eseményeket úgy percipiáljuk, mint saját viselkedésünk következményeit, melyek személyi kontrollunk alatt állnak. Belső kontroll: Az eseményeket úgy percipiáljuk, mint saját viselkedésünk következményeit, melyek személyi kontrollunk alatt állnak. Külső kontroll: az eseményeket úgy észleljük, melyek nincsenek összefüggésben viselkedésbeli megnyilvánulásainkkal. Külső kontroll: az eseményeket úgy észleljük, melyek nincsenek összefüggésben viselkedésbeli megnyilvánulásainkkal.

19 19 Számolás – külső kontrollos tételek 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 15b, 16a, 17a, 18a, 19b, 21a, 22b, 23a, 25a, 26b, 28b, 29a 2a, 3b, 4b, 5b, 6a, 7a, 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 15b, 16a, 17a, 18a, 19b, 21a, 22b, 23a, 25a, 26b, 28b, 29a Hazai vizsgálat: Hazai vizsgálat: Átlag Szórás Átlag Szórás Férfiak10.28 4.02 Nők10.69 4.15

20 20 „Külső kontrollos” személyek cselekvése eredményét a szerencsének, a véletlennek, a sorsnak tulajdonítja, cselekvése eredményét a szerencsének, a véletlennek, a sorsnak tulajdonítja, környezetfüggőnek érzi magát, környezetfüggőnek érzi magát, igyekszik megfelelni a szociális kívánalmaknak, igyekszik megfelelni a szociális kívánalmaknak, fél a kudarctól és az elmarasztalástól, fél a kudarctól és az elmarasztalástól, a könnyű, gyors sikereket és a tétnélküli helyzeteket szereti, a könnyű, gyors sikereket és a tétnélküli helyzeteket szereti, irreálisan alacsony vagy magas szintet tűz ki maga elé, irreálisan alacsony vagy magas szintet tűz ki maga elé, szorongása debilizáló (teljesítményt csökkentő), szorongása debilizáló (teljesítményt csökkentő), passzív, bizonytalan, cselekvése gátolt, passzív, bizonytalan, cselekvése gátolt, egyedül érzi magát, áldozatnak véli magát, egyedül érzi magát, áldozatnak véli magát, nincs tudatában választási lehetőségének. nincs tudatában választási lehetőségének.

21 21 „Belső kontrollos” személyek a szubjektív szempontokat helyezi előtérbe, a szubjektív szempontokat helyezi előtérbe, önállónak és függetlennek tartja magát, önállónak és függetlennek tartja magát, hatalmat érez önmaga és a környezete felett, hatalmat érez önmaga és a környezete felett, kíváncsian és érzékenyen figyeli környezetét, kíváncsian és érzékenyen figyeli környezetét, a megfigyelt információk kreatív hasznosítására törekszik, a megfigyelt információk kreatív hasznosítására törekszik, a téthelyzeteket kedveli, a téthelyzeteket kedveli, reális szinteket tűz ki maga elé, reális szinteket tűz ki maga elé, sikerorientált beállítottságú, bízik a cselekvések sikerében sikerorientált beállítottságú, bízik a cselekvések sikerében szorongása facilitáló (teljesítménynövelő), szorongása facilitáló (teljesítménynövelő), én-képe pozitív és reális, én-képe pozitív és reális, aktív, céltudatos, aktív, céltudatos, távolabbi célok tervszerű elérésére törekszik. távolabbi célok tervszerű elérésére törekszik.

22 22 2. Az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ – Eysenck Personality Questionnaire)

23 23 Az EPQ kérdőív bemutatása Minta kérdések: 1. Sokféle hobbija van? 2. Mielőtt valamit tesz, jól át szokta gondolni? 3. Hangulata gyakran ingadozik? 4. Előfordult már, hogy elfogadta a dicséretet olyanért, amiről tudta, hogy valaki más tette? 5. Beszédes Ön? 6. Nyugtalanítaná, ha adósságai lennének? 7. Érezte már magát minden ok nélkül szerencsétlennek? (Összesen 90 kérdést tartalmaz a kérdőív.)

24 24 A magyar férfiak és nők személyiségskála átlagai és szórásai Skálák ENPL ÁtlagStand.ÁtlagStand.ÁtlagStand.ÁtlagStand. Férfia k 11,694,349,714,983,142,5911,84,86 Nők10,394,5212,644,962,012,0411,844,32

25 25 Extroverzió (E) Extrovertáltak: szociábilisak, szeretik a társas összejöveteleket, sok barátjuk van és szükségük van az izgalomra; szenzációkeresők és kockázatvállalók, lendületes, aktív emberek. Extrovertáltak: szociábilisak, szeretik a társas összejöveteleket, sok barátjuk van és szükségük van az izgalomra; szenzációkeresők és kockázatvállalók, lendületes, aktív emberek. Introvertáltak: csendesek, jobban szeretnek olvasni, mint emberek közé járni; kevés, de közeli barátaik vannak, és általában kerülik az izgalmas dolgokat. Introvertáltak: csendesek, jobban szeretnek olvasni, mint emberek közé járni; kevés, de közeli barátaik vannak, és általában kerülik az izgalmas dolgokat.

26 26 Emocionális labilitás v. neuroticizmus (N) Az instabil személyek: kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran szorongással küszködnek. Az instabil személyek: kiegyensúlyozatlanok, érzelmeik múlóak, változékonyak, gyakran szorongással küszködnek. A stabil személyek: A stabil személyek: kiegyensúlyozottak, optimisták, érzelmeik tartósak. Nyugodt személyek, fegyelmezettek, munkájukat gondosan végzik.

27 27 Pszichoticizmus (P) Magas pontszám: Magas pontszám: agresszív és ellenséges viselkedés agresszív és ellenséges viselkedés érzelmileg hidegnek tűnnek érzelmileg hidegnek tűnnek empátiás készségük hiányzik empátiás készségük hiányzik impulzívak és egocentrikusak impulzívak és egocentrikusak általában nem konvencionálisak általában nem konvencionálisak szeretik a furcsa, szokatlan embereket és dolgokat szeretik a furcsa, szokatlan embereket és dolgokat

28 28 Hazugságskála (L) Kezdetben: Kezdetben: a kérdőív megbízhatóságának mérése Később: Később: szociális konformitás, szociális konformitás, társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés vállalásának mutatója társadalmi elvárásoknak megfelelő viselkedés vállalásának mutatója

29 29

30 30 A négy személyiségkategória bemutatása Érzelmileg labilis Érzelmileg stabil Introvertált Melankolikus Csendes Csendes Pesszimista Pesszimista Emberkerülő Emberkerülő Józan Józan Merev Merev Szeszélyes Szeszélyes Szorongó Szorongó Tartózkodó TartózkodóFlegmatikus Passzív Passzív Gondoskodó Gondoskodó Figyelmes Figyelmes Békés Békés Megfontolt Megfontolt Megbízható Megbízható Kiegyensúlyozott Kiegyensúlyozott Nyugodt Nyugodt Extrovertált Kolerikus Aktív Aktív Optimista Optimista Impulzív Impulzív Változékony Változékony Izgulékony Izgulékony Agresszív Agresszív Nyugtalan Nyugtalan Sértődékeny SértődékenySzangvinikus Társaságkedvelő Társaságkedvelő Barátkozó Barátkozó Bőbeszédű Bőbeszédű Készséges Készséges Könnyed Könnyed Élénk Élénk Gondtalan Gondtalan Vezető Vezető

31 31 Gyakorlati alkalmazási területei Az eredményeknek nagy gyakorlati alkalmazhatósága van, főként az alkalmassági vizsgálatokban, iskolai illetve pályaválasztási tanácsadásban. Az eredményeknek nagy gyakorlati alkalmazhatósága van, főként az alkalmassági vizsgálatokban, iskolai illetve pályaválasztási tanácsadásban. Az introvertáltak jobban teljesítenek a humán tudományokban, míg az extrovertáltak főként a reál tárgyakban jeleskednek. Az introvertáltak jobban teljesítenek a humán tudományokban, míg az extrovertáltak főként a reál tárgyakban jeleskednek. Az extrovertáltak olyan munkahelyeket kedvelnek, ahol a másokkal való interakció alapkövetelmény, az introvertáltak szívesebben dolgoznak egyedül. Az extrovertáltak olyan munkahelyeket kedvelnek, ahol a másokkal való interakció alapkövetelmény, az introvertáltak szívesebben dolgoznak egyedül.

32 32 Gyakorlati alkalmazási területei 2. Az extrovertált személyek könnyen és szívesen változtatnak munkahelyet, az introvertáltak nem rendelkeznek ezzel az igénnyel, előnyben részesítik a megszokott körülményeket. Az extrovertált személyek könnyen és szívesen változtatnak munkahelyet, az introvertáltak nem rendelkeznek ezzel az igénnyel, előnyben részesítik a megszokott körülményeket. Az extrovertáltak könnyedén ráhangolódnak környezetükre, éppen ezért szuggesztibilisebbek. Ezzel szemben az introvertáltak ragaszkodnak saját nézőpontjukhoz, érzelmeikhez, társaik hangulata csekély mértékben befolyásolja őket. Az extrovertáltak könnyedén ráhangolódnak környezetükre, éppen ezért szuggesztibilisebbek. Ezzel szemben az introvertáltak ragaszkodnak saját nézőpontjukhoz, érzelmeikhez, társaik hangulata csekély mértékben befolyásolja őket. Az extrovertáltak kedvelik a sok és változatos ingert, szívesebben és hatékonyabban tanulnak könyvtárban; munkájuk folyamán sokkal több szünetre van szükségük, mint az introvertáltaknak, a szünetek hiánya teljesítménycsökkenést eredményez. Az extrovertáltak kedvelik a sok és változatos ingert, szívesebben és hatékonyabban tanulnak könyvtárban; munkájuk folyamán sokkal több szünetre van szükségük, mint az introvertáltaknak, a szünetek hiánya teljesítménycsökkenést eredményez.

33 33 3. A Szondi próba

34 34 A Szondi próba Szondi Lipót, magyar pszichiáter Szondi Lipót, magyar pszichiáter 1938-1940 között dolgozta ki a projektív személyiségvizsgálatok körébe tartozó módszerét. 1938-1940 között dolgozta ki a projektív személyiségvizsgálatok körébe tartozó módszerét. Módszertani elve: Módszertani elve: genotropizmus: a ki nem élt, látens s ezáltal erősen dinamikus késztetések (ösztönszükségletek), mint elsődleges sorsformáló tényezők kerülő úton hatnak genotropizmus: a ki nem élt, látens s ezáltal erősen dinamikus késztetések (ösztönszükségletek), mint elsődleges sorsformáló tényezők kerülő úton hatnak a rokonszenv-ellenszenvi választás jellegzetes a személyiségre a rokonszenv-ellenszenvi választás jellegzetes a személyiségre abban, hogy kit választunk, szimpatikusnak vagy antipatikusnak, áttételes azonosítások közvetítésével egész motivációs rendszerünk részt vesz abban, hogy kit választunk, szimpatikusnak vagy antipatikusnak, áttételes azonosítások közvetítésével egész motivációs rendszerünk részt vesz

35 35 A vizsgálat menete Összesen 48 fénykép, betegségeket képviselő személyekről. Összesen 48 fénykép, betegségeket képviselő személyekről. 6 sorozatban. 6 sorozatban. Ki kell választani, hogy ki a Ki kell választani, hogy ki a 2 legszimpatikusabb, 2 legszimpatikusabb, 2 legkevésbé szimpatikus, 2 legkevésbé szimpatikus, 2 még szimpatikus, 2 még szimpatikus, 2 maradék. 2 maradék.

36 36 A Szondi próba elméleti háttere Az elméleti hátteret sok kritika érte és meg is cáfolták. Az elméleti hátteret sok kritika érte és meg is cáfolták. Mégis használható, mert az értelmezés különféle életkori és diagnosztikai csoportok eredményeinek statisztikai feldolgozásán alapul. Mégis használható, mert az értelmezés különféle életkori és diagnosztikai csoportok eredményeinek statisztikai feldolgozásán alapul. Egyes fejlődési és klinikai csoportok jellegzetes választási konstellációkat mutatnak. Egyes fejlődési és klinikai csoportok jellegzetes választási konstellációkat mutatnak.

37 37 Információk 1. Szexualitás gyöngéd, nőies, passzív gyöngéd, nőies, passzív agresszívebb, férfias, aktív agresszívebb, férfias, aktív 2. Paroxizmalitás durva indulatok durva indulatok gyengéd érzelmek gyengéd érzelmek 3. Én-ösztön logikus racionális gondolkodás logikus racionális gondolkodás konstruktív szervezőképesség konstruktív szervezőképesség 4. Kontaktus kapaszkodás, kapcsolódás, oralitás kapaszkodás, kapcsolódás, oralitás keresés, megtartás, analitás keresés, megtartás, analitás

38 38 Gyakorlati alkalmazási területei Pályaválasztási tanácsadás Pályaválasztási tanácsadás Kiválasztás Kiválasztás PÁV vizsgálat hivatásos gépjárművezetők esetében PÁV vizsgálat hivatásos gépjárművezetők esetében Klinikai alkalmazása – pszichés betegségek kimutatására Klinikai alkalmazása – pszichés betegségek kimutatására

39 39 4. A Rorschach próba

40 40 Hermann Rorschach 1884-1922. svájci pszichológus 1884-1922. svájci pszichológus 1921. Psychodiagnostik címmel publikálja „formaértelmezési próbáját” 1921. Psychodiagnostik címmel publikálja „formaértelmezési próbáját” Lényege a jelentésadás Lényege a jelentésadás Projektív teszt Projektív teszt

41 41 Személyiségjegyek 1. Alkalmazkodás egyéni színezete gátolt, lassan oldódó, helyzeti fölényt kereső gátolt, lassan oldódó, helyzeti fölényt kereső 2. Viselkedési motivációk biztonság igénye, frusztráció kerülése biztonság igénye, frusztráció kerülése 3. Személyekhez, tárgyakhoz való viszony kötődési labilitás kötődési labilitás 4. Valósághoz való viszony időben és térben való tájékozódás időben és térben való tájékozódás pénzhez, értékhez való viszony pénzhez, értékhez való viszony 5. Tudatossági szintje önismeret igénye, viselkedésének indítékai önismeret igénye, viselkedésének indítékai 6. Elaboráció készsége indulati feszültségeit, érdeklődését az egyén, hogyan képes intellektuális törekvéssé alakítani indulati feszültségeit, érdeklődését az egyén, hogyan képes intellektuális törekvéssé alakítani

42 42 Gyakorlati alkalmazási területei Szervezéslélektan és munkalélektan Szervezéslélektan és munkalélektan intelligencia mérése intelligencia mérése alkalmasság vizsgálatok alkalmasság vizsgálatok vezetők kiválasztása (kontaktusképesség, beleélő képesség, önfegyelem) vezetők kiválasztása (kontaktusképesség, beleélő képesség, önfegyelem) szociabilitás mérése szociabilitás mérése személyiség teherbíró képessége szorongást vagy agressziót kiváltó konfliktusok esetén személyiség teherbíró képessége szorongást vagy agressziót kiváltó konfliktusok esetén érzelmi-hangulati beállítódás érzelmi-hangulati beállítódás Klinikai lélektan, kriminálpszichológia, pszichológiai kutatómunka. Klinikai lélektan, kriminálpszichológia, pszichológiai kutatómunka.

43 43 Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Bokor A., Szőts-Kováts K., Csillag S., Bácsi K., Szilas R.,: Emberi erőforrás menedzsment. Aula Kiadó Kft., Budapest, 2007 Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Karoliny Mné, Farkas, F., Poór, J., László,: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2003. Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Demeter László – főiskolai tanársegéd prezentációi Felhasznált irodalom

44 44 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Kiválasztás folyamatai és eszközei. 2 A munkaerő-ellátás helye az EEM funkciói között."

Hasonló előadás


Google Hirdetések