Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Egyesült Államok a világgazdaságban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Egyesült Államok a világgazdaságban"— Előadás másolata:

1 Az Egyesült Államok a világgazdaságban
Készítette: Szente Anita Nemzetközi tanulmányok III.évf.

2 Bevezető: Az USA mind területe (9,363 millió km2), mind lakóinak száma (288 millió fő) világviszonylatban is jelentős Évente közel 1 millió bevándorló érkezik az országba Hatalmas belső piac, az egységes nyelv és kultúra .

3 Bevezető: A 21. századra az USA maradt az egyetlen globális világhatalom Az USA jelenlegi világpolitika legfontosabb szereplője Hadserege a legerősebb, védelmi kiadásai pedig a legnagyobbak a világon Természeti erőforrásokban gazdag.

4 Gazdaságtörténet A mai USA területének legnagyobb része a brit gyarmatbirodalomhoz tartozott. Exporttermékek ekkor: prém, fa, dohány, liszt, rizs, hal. Import termékek: vas, textil, kávé, tea, papír, cukor, bor, üveg A függetlenség elnyerése után megjelentek az első gyárak, üzemek, A 19. századra kialakult az Észak és Dél közötti különbség. A polgárháború után kialakult az egységes nemzeti piac Vasúthálózat kiépítése Jelentős mennyiségű külföldi tőke érkezett az országba Az 1890-es évekre megindult az amerikai tőke külföldre áramlása.

5 Gazdaságtörténet-második ipari forradalom
Termelés, szervezés, kommunikáció területén rengeteg változás következett be. A korszak vezető iparágai: acélgyártás, kőolaj-finomítás, mozdonygyártás. Megkétszerezték az üzemméreteket Részvénytársasági forma elterjedése. Gyorsan fejlődtek a tőkepiacok egyesülések és felvásárlások növekvő számamonopóliumok kialakulása (tv-ek a versenykorlátozások ellen)

6 Gazdaságtörténet-I.VH 1914-re a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságává vált A háború végére az USA adósból hitelező Izolációs politika Új gyarmatok: Kuba, Fülöp-szigetek megszerzése Ford, General Motors, Chrysler, General Electric, Coca-Cola Technikai újítások és új szervezési megoldások is megjelentek valódi transznacionális társaságok elterjedése Kiemelkedtek az olajtársaságok.

7 Gazdaságtörténet-válság
1929 októberében hirtelen esni kezdtek a részvényárfolyamok, és hetek alatt összeomlottak a tőkepiacok A munkanélküliség mértéke elérte a 25%-ot, az ipari termelés a felére esett vissza Több nagybank is nehéz helyzetbe került, majd összeomlott az egész pénzügyi rendszer. minden ágazatban visszaesés következett be New Deal program bevezetése

8 Gazdaságtörténet-II.VH 1941.december 7-e után lépett be a szövetségesek oldalán Kínából, Japánból, Európából sorra távoztak az amerikai társaságok nyersanyagok jelentősége: olaj, gumi A források feletti rendelkezés döntő Felértékelődtek az olaj-mezők pl.: Irak, Irán Megerősödtek a szálak USA-Latin-Amerika között

9 Gazdaságtörténet-Pax Americana
Nemzetbiztonsági kérdések előtérbe kerülése 1948 Marshall-segély 1948 GATT 1949 NATO Külföldi leányvállalatok eladásai (iparágak): közlekedési eszközök, vegyipar, gépipar, élelmiszeripar, elektromos gépek gyártása, fémfedolgozó-ipar A 60-as években nőttek a külföldi befektetések

10 Gazdaságtörténet-Pax Americana
Globális szervezeti struktúrák meghonosodása A 70-es évek elején véget ért az amerikai hegemónia A 80-as években megnövekedett a munkanélküliség, leépítésekre került sor és gyökeres átalakításokra volt szükség megnőtt a szolgáltatások szerepe Új iparágak is gyors növekedésnek indultak: számítástechnika, űrkutatás, biotechnológia, távközlés, műszeripar.

11 Az USA gazdasága az ezredfordulón-növekedés:
Az amerikai modellt a legjobbnak kiáltották ki közötti fellendülés időszakában évi 3,7% volt gyorsan nőtt a termelékenység is. a termelékenység növekedés motorja a feldolgozóipar és azon belül is a tartós fogyasztási cikkek gyártása volt A társaságok profitjai az évtized során 10%-al nőttek évente.

12 A fogyasztás: között a GDP évente átlagosan 2,9%-al, míg a fogyasztás 3,3%-al nőtt. A fogyasztásra fordított összegek 2003-ban a GDP-nek a 71%-át tették ki. A fellendülés során a rendelkezésre álló jövedelem lassabban nőtt, mint a fogyasztás A háztartások megtakarításai rohamosan csökkentek.

13 Munkanélküliség és infláció:
1992-ig 8%-ig emelkedett a munkanélküliség, utána folyamatosan csökkent Okok: az amerikai lakosság egyre öregszik, a világpiaci árak csökkenése, erősödő dollár, az egészségügyi költségek váratlan csökkenése. Az infláció is folyamatosan csökkent

14 Külkereskedelem: A külkereskedelmi mérleg 1976 óta deficties, 2003-ra közel 500 Mrd USD Szolgáltatások: szufficit, amelynek forrása főleg a jogdíjak, egyéb magánszolgáltatások Áruforgalom jelentős hiányt mutat A legfőbb kiviteli termékcsoport-elektromos eszközök és alkatrészeik.

15 Külkereskedelem: Az USA legfőbb külkereskedelmi partnerei a NAFTA- tagállamok (Kanada, Mexikó), utánuk az EU következik. Az amerikai transznacionális vállalatok az exportnak a 63, az importnak a 37%-ával hozhatók összefüggésbe Mind az export, mind az import abszolút mértékben és relatíve egyaránt nőtt

16 Tőkemozgások: Minden évben több külföldi tőke érkezik az USA-ba, mint amennyi kiáramlik belőle. Amerikai részvények külföldiek által történő megvásárlása 1992-ben 213 Mrd USD áramlott az Egyesült Államokba, amelynek jelentős része kormányzati papírok eladásából származik

17 Tőkeállományok: A külföldiek kezében lévő összes pénzügyi eszköz 2003-ban 7800 Mrd USD volt Az USA eladósodása folyamatosan növekszik. Az amerikai állampapírok többsége (60%-a) magánkézben van Az amerikai befektetések földrajzi megoszlását tekintve elmondhatjuk, hogy legfontosabb célpontjuk Európa. Latin-Amerika 20% Kanada 10% Kelet- és Délkelet Ázsia 15% Kelet-Európa 1%

18 NAFTA (North American Free Trade Agreement)
Az USA, Kanada, és Mexikó vezetői 1992-ben írták alá. Szabadkereskedelmi megállapodás Hatálya csak bizonyos termékekre terjed ki, amelyeket a három ország valamelyikében állítanak elő (vámmentesség) A világ kereskedelmének 30%-át teszi ki

19 Technológiai szektor előretörése:
IT iparágak: a komputerekkel, információs és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó előállító és felhasználó iparágak 2003-ra az IT iparágak súlya elérte a GDP 10%-át.

20 Egyesülések és felvásárlások:
1999-re az egyesülések és felvásárlások globálisan elérték a 4400 Mrd USD-t. döntő szereplői a bankok és más pénzintézetek, valamint a telekommunikációs vállalatok Fokozottan fontossá vált a tranzakciók sebessége, a járulékos szolgáltatások spektruma, de megváltozott az ügyfelekkel való kapcsolattartás jellege is.

21 Kutatás és fejlesztés:
Az Egyesült Államokban kutatás-fejlesztésre már hosszú ideje a GDP kb. 2,5%-át fordítják A K+F kiadások finanszírozásának két fő letéteményese a kormányzat és az üzleti szféra

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Egyesült Államok a világgazdaságban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések