Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Tóth Árpád Élete és költészete. 2 „Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok fimon kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ad.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Tóth Árpád Élete és költészete. 2 „Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok fimon kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ad."— Előadás másolata:

1 1 Tóth Árpád Élete és költészete

2 2 „Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok fimon kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ad hírt az égi fény.”

3 3 JELMAGYARÁZAT Előző kép Következő kép Elejére ugrás Végére ugrás Visszatérés Információ Súgó Ház

4 4 TARTALOM Óravázlat – 5. dia Órai tevékenység – 7. dia Motiváció – 8. dia Korábbi ismeretek – 9. dia Új ismeretek – 10. dia Ellenőrzés – 21. dia Összegzés – 22. dia Tudáspróba – 24. dia Értékelés – 27. dia

5 5 ÓRAVÁZLAT Tantárgy: Irodalom Osztály: 7. a osztály Témakör: „Nyugatos” költészet Téma: Tóth Árpád és költészete Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra

6 6 ÓRAVÁZLAT Nevelési cél: Nemzeti kultúránk és irodalmunk megismertetése. Az irodalom iránti érdeklődés felkeltése. Fejlesztési cél: Kifejező készség és a műelemző képesség fejlesztése. Új fogalmak megtanulása. Elemi tájékozódás a kronológiában. Módszerek: Frontális osztálymunka, tanári elbeszélés, önálló munka. Szemléltetés: Diavetítés (POWER POINT) Eszközök: Tankönyv, szöveggyűjtemény

7 7 ÓRAI TEVÉKENYSÉG I.Motiváció II.Korábbi ismeretek aktivizálása III.Új ismeretek feldolgozása IV.Ellenőrzés V.Összefoglalás VI.Értékelés

8 8 I. MOTIVÁCIÓTEREMTÉS Megtudjátok-e mondani, hogy melyik város nevéhez fűződik az 1849. október 6.-a dátum, ahol kivégeztek 13 magyar tábornokot? – Arad. És azt tudjátok-e, hogy melyik költőnk született Aradon? – Tóth Árpád. Egy kis érdekesség Aradról: Arad Erdély déli kapuja. A Maros vizén a legrégibb időktől kezdve tutajon szállították Erdély belsejéből a sót, fát, építőanyagokat. Azonkívül itt volt a hadi- és kereskedelmi utak átkelőhelye és a középkori sóraktár is. Az oklevelek a XI. sz. elején Orod (Urod) néven említik, mint várispánságot és megyeszékhelyet. 1131-ben II. Béla megalapította a szent-Márton egyházat és a társas káptalant. tatárjáráskor lakosságát kiirtották. A XVI. sz-ban török uralom alá került és csak 1685-ben szabadult fel. 1699-1741 között a város és környéke a maros-menti szerb határőrség székhelye volt.

9 9 II. KORÁBBI ISMERETEK FELIDÉZÉSE NYUGAT folyóirat (1908-1941) Már maga a név is telitalálat. Orientáció és iránymutatás. 1908. január 1-jén indult, főszerkesztője 1929-ig Ignotus volt, anyagilag Hatvany Lajos és Fenyő Miksa támogatta, fő kritikusa és egyben szellemi irányítója nagyon hosszú ideig Osvát Ernő volt. 1929-33 között Babits Mihály, Móricz Zsigmond és Gellért Oszkár közös szerkesztésében működött a lap, majd hogy '33-ban Móricz, '39-ben pedig Gellért otthagyta a folyóiratot, Babits Mihály 1941-ben bekövetkezett haláláig egyedül vitte tovább a szerkesztést. A folyóiratban szereplő költők: Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Karinthy, Füst Milán, Szép Ernő…

10 10 III. ÚJ ISMERETEK FELDOLGOZÁSA 1. Játékos irodalmi keresztrejtvény + megoldása. 2. Tóth Árpád arcképe és rövid életrajza 3. Kiadott kötetei 4. Fordításai 5. Folyóiratok, melyeknél dolgozott 6. Az impresszionizmus stílusjegyei és műfajai 7. A tananyagban előforduló új fogalmak 8. Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz című versének elemzése 9. Tóth Árpád és felesége sírja

11 11 III. 1 Játékos irodalmi keresztrejtvény A feladat az, hogy a kilenc kérdésre válaszoljanak, a kérdések utáni szám azt jelenti, hogy a válaszban lévő betűk közül azt a betűt kell bekarikázni, amelyikre a zárójelben lévő szám utal. Majd ezeket fentről lefelé összeolvasva megkapjuk a megfejtést. (pl. (3) – akkor a válsz 3. betűjét kell bekarikázni) 1. 1908-ban indult folyóirat: (5) 2. A föl-földobott kő műfaja: (1) 3. Epikus műfaj, hőse természetfeletti erővel rendelkezik: (3) 4. Ars poetica: (7) 5. Magyar festő, műve: az „Ásító inas” (5) 6. 1817 – 1882: (2) 7. Költői levél: (2) 8. Gyors, meglepetésszerű támadás: (5) 9. Műnem, színpadi megjele- nítésre szánt párbeszéd: (1)

12 12 III. 2 Megfejtés: 1. NYUGA T – (5) 2. Ó DA – (1) 3. MÍ T OSZ – (3) 4. KÖLTŐI H ITVALLÁS – (7) 5. MUNK Á CSY MIHÁLY – (5) 6. A R ANY JÁNOS – (2) 7. E P ISZTOLA – (2) 8. VILL Á MHÁBORÚ – (5) 9. D RÁMA – (1) Fentről lefelé összeolvasva: TÓTH ÁRPÁD

13 13 III. 3 TÓTH ÁRPÁD (1886 – 1928) Születési hely: Arad Iskolái: Debrecen Budapest Apja: Tóth András kőfaragó-szobrász Házassága: 1917-ben Lichtmann Annával Lánya: Eszter (költőnő)

14 14 III. 4 KÖTETEI: 1913. Hajnali szerenád – 43 költemény 1917. Lomha gályán – 35 költemény 1921. Öröm illan – 29 költemény 1923. Örök virágok (Baudelaire-fordítás) 1928. Lélektől lélekig (posztumusz kötet)

15 15 III. 5 Az 1921-es Baudelaire-fordítása FORDÍTÁSOK: Lenaun: Az albigensekhez írt utóhang Wilde: A readingi fegyház balladája Rilke: Archaikus Apolló-torzó Baudelaire: A romlás virágai - Maupassant, Flaubert, Csehov regényei és drámái - Milton, Keats, Shelley művei

16 16 III. 6 Folyóiratok, melyeknél dolgozott: 1907. - A HÉT - VASÁRNAPI ÚJSÁG 1908. - NYUGAT 1917. - ESZTENDŐ 1921. - AZ EST

17 17 III. 7 Az impresszionizmus stílusjegyei a művek a jelenség és a hangulat megragadására irányul (filozófiai kérdésekkel nem vagy alig foglalkozik) az érzékszervek valóságészlelő fontosságát hirdeti a művek központi témája az élet örömei (hedonizmus és élvezetek) vagy a halál eljövetele (dekadencia és spleen) szembefordul a hagyományokkal, mind az etika, mind az esztétika tekintetében a nyelvi határok keresése: meddig terjed a nyelv megnevező képessége mivel a l`art pour l`art-hoz kapcsolódik, örökli a zeneiséget, a ritmust és az alakzatot fontosabbnak tartja a képnél és a tartalomnál Impresszionizmus műfajai -Dal -Tájleíró költemény -Elégia -Életkép -Jellemrajz

18 18 III. 8 ÚJ FOGALMAK: Az impresszionizmus a pillanatnyi benyomás gyors és eleven megragadása, a látvány természethű felületi visszaadása. A természetes fény változásainak illanó képe addig sosem látott színgazdagsággal és könnyedséggel jelenik meg a vásznon vagy papíron. A laza ecsetkezelés, az optikai színkeverés következtében a tárgyak körvonalai feloldódnak és jelentéktelenné válik plaszticitásuk. Az elégia az alanyi költészet egyik főformája, melyet a dallal és az ódával szemben az jellemez, hogy benne nem a friss benyomásokból közvetlenül fakadó érzelmek, hanem a visszaidézett benyomások, lelki szemlélődés… A stanza nyolcsoros szakaszokra épülő jambikus, rendszerint 11 szótagos versforma, melynek rímképlete: abababcc. A magyar irodalomban először 1814-ben Kölcsey Ferenc alkalmazta a Szerelem című versében.

19 19 III. 9 Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz (1917) 1. vsz. lassú indítású verskezdet. Apró képekből építkező szakaszok. Leíró jellegű. – Az „én” és a szemlélt tárgy. 2. vsz. a beszélő megszólítja a virágokat. Itt vált a hang elmélkedőre. A szembeállítás megmarad. 3. vsz. a hangütés itt szinte ódai. Az öntudattól és vágytól szabad lélektelenség csodálata. A szakasz vége fordulópont. 4. vsz. az én-szemlélet, halálképzet megjelenése, a hajó-metafora továbbtágítása. 5. vsz. az egyedi helyzet emberiség méretűvé, világproblémává növekszik. Az idő és a tér távlatai megnőnek. Kétségbeesés. 6. vsz. a zárlat az ember nélküli, a világ harmóniába visszazáruló víziója. Nem tragikus, inkább fájdalmas és ünnepélyes.

20 20 III. 10 Tóth Árpád és felesége sírja a Farkasréti temetőben

21 21 IV. ELLENŐRZÉS, VISSZACSATOLÁS 1. Mikor és hol született Tóth Árpád? - 1886-ban Aradon. 2. Mivel foglalkozott az édesapja? - Szobrász volt. 3. Hova járt iskolákba? - Debrecen és Budapest 4. Hány önálló verseskötete jelent meg? - Három + egy posztumusz kötet 5. Hány folyóiratnál dolgozott? - Öt. 6. Az elégia melyik stílusirányzat műfaja? - Az impresszionalizmusnak.

22 22 V. ÖSSZEFOGLALÁS Tóth Árpád 1886-ban született Aradon, Tóth András szobrász fiaként. Iskoláit Debrecenben és Budapesten járta. Életében három saját verseskötete jelent meg, a Lélektől lélekig című posztumuszkötete 1928-ban. Fordításai közül a leghíresebb a Baudelaire: A romlás virágai című művének fordítása. Nagy hatással volt rá az impresszionizmus, ezt jól tükrözi az Elégia egy rekettyebokorhoz című verse is.

23 23 VI. ÉRTÉKELÉS Próbáld ki tudásod! A következőkben 15 db tesztkérdést válaszolhatsz meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthetsz ki. 1.Feleletválasztós kérdések értéke egyenként 3 pont, összesen 15 pont. 2.A párosításos kérdések értéke egyenként 2 pont, összesen 10 pont. 3.Az eldöntendő kérdések értéke egyenként 2 pont, összesen 10 pont.

24 24 FELELETVÁLASZTÓS KÉRDÉSSOR 1. Hol született Tóth Árpád? a) Szabadka b) Arad c) Temesvár 2. Mikor jelent meg a Lomha gályán című kötete? a) 1913. b) 1917. c) 1921. 3. Melyik évben lett azt Est folyóirat munkatársa? a) 1907. b) 1908. c) 1921. 4. Melyik stílusirányzat volt nagy hatással rá? a) Naturalizmus b) Impresszionalizmus c) Expresszionalizmus 5. Ki használta először a stanza versformát? a) Tóth Árpád b) Arany János c) Kölcsey Ferenc Megoldás: 1-b, 2-b, 3-c, 4-b, 5-c,

25 25 PÁROSÍTÁSOS KÉRDÉSSOR 1. A Nyugat munkatársa 2. Elégia egy rekettyebokorhoz című versét írta 3. Hajnali szerenád című kötete 4. Baudelaire-fordítása 5. Tóth Árpád halála a) 1921. b) 1928. c) 1917. d) 1913. e) 1908. Megoldás: 1-e, 2-c, 3-d, 4-a, 5-b,

26 26 ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSSOR Döntsd el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 1. Tóth Árpád feleségét Lichtmann Eszternek hívták. (Igaz – Hamis) 2. Az Öröm illan című kötete 29 verset tartalmaz. (Igaz – Hamis) 3. Lefordította Rilke: A readingi fegyház balladája című versét. (Igaz – Hamis) 4. Sosem dolgozott a Vasárnapi újság munkatársaként. (Igaz – Hamis) 5. Az elégia az impresszionizmus egyik kedvelt műfaja. (Igaz – Hamis) Megoldás: 1-hamis, 2-igaz, 3-hamis, 4- hamis, 5-igaz,

27 27 A TUDÁSPRÓBA ÉRTÉKELÉSE A megszerezhető pontszám: 35 pont 1.0-50% Tudásod sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételd át az anyagot akár többször is. 2.51-65% Tudásod sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételd át az anyagot még egyszer. 3.66-79% Tudásod közepes szintű, tekintsed át, hogy melyik feladatot rontottad el, és ismételd át az ahhoz tartozó részeket. 4.80-90% Tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresd ki, hogy melyik feladatot rontottad el, és ismételd át a megfelelő részeket. 5.91-100% Gratulálok, tudásod kiváló szintet ért el, folytasd a következő leckével!

28 28 IRODALOM 1. Dr. Mohácsy Károly: Irodalom III. Korona Kiadó, Bp. 1997. 2. Fazekas Zsuzsa: Versek-elemzésvázlatok Rejtjel Kiadó, Sopron, 1996. 3. www.berze-nagy.sulinet.hu 4. Képek: http://tango.hu

29 29 EGYÉB A következő órán József Attiláról és költészetéről lesz szó. Megkeressük a választ arra, hogy a XX. századi irodalmi kánon miért őt tartja a század legnagyobb költőjének. Írhattok arról egy pár sort, hogy egyet értetek-e a kánonnal, és ha igen, miért, ha nem, miért!

30 30 KÉSZÍTETTE: HORVÁTH ZOLTÁN Telefon: 06/20 388-30 61 E-mail: horvathzoli@tvnetwork.huhorvathzoli@tvnetwork.hu KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Horváth Zoltán Magyar – pedagógia alapszak, III. évf. levelező horvathzoli@tvnetwork.hu


Letölteni ppt "1 Tóth Árpád Élete és költészete. 2 „Tanultam én, hogy általszűrve a Tudósok fimon kristályműszerén, Bús földünkkel s bús testemmel rokon Elemekről ad."

Hasonló előadás


Google Hirdetések