Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai"— Előadás másolata:

1 1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai
Neveléstörténet, 1. óra

2 2. Előszó Tanulmányaink során megismerkedünk a magyar neveléstörténet elmúlt két évszázadának történéseivel és kiemelkedő alakjaival.

3 3. Használat A Tartalomban található menü használatával könnyen elérhetővé válik a megtekinteni kívánt oldal.

4 4. Tartalom I. Óravázlat 5 II. Tevékenységformák 1. Motiváció 8
2. Korábbi ismeretek 9 3. Új ismeretek feldolgozása 10 4. Ellenőrzés 39 5. Összegzés 24 6. Értékelés 40 7. Tudáspróba 41

5 5. I. Óravázlat 1. Neveléstörténet, 2. osztály
2. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai 3. Téma: Tavasi Lajos, Táncsics Mihály és Kármán Mór élete és munkássága 4. Óra típusa: szöveges feldolgozás

6 5. I. Óravázlat 2. 5. Nevelési cél: a tanulók ismerjék meg a XIX. És XX.századi nevelés fontosabb állomásait. 6. Oktatási cél: magyar tanítók életpályájának megismertetése 7. Módszerek: szövegfeldolgozás, tanári magyarázat 8. Számítógépes prezentáció bemutatása projektor segítségével

7 7. Tevékenység A számítógépes prezentációt projektoros kivetítéssel mutatjuk be a tanulóknak, melyet tanári magyarázat kísér. Az összefoglalás után a tanulók különböző tesztek segítségével felmérhetik tudásukat, melyet utólag értékelünk.

8 8. Motiváció Fontos, hogy a tanulók megismerkedjenek a régi korok oktatási, nevelési módszereivel, és ezeket a módszereket össze tudják vetni a mai kor pedagógiájával.

9 9. Korábbi ismeretek Őskori nevelés Ókori nevelés. Középkori nevelés.
Commenius

10 Táncsics Mihály Kármán Mór és Tavasi Lajos élete és munkássága
10. Új ismeretek Táncsics Mihály Kármán Mór és Tavasi Lajos élete és munkássága

11 Táncsics Mihály-Tavasi Lajos
Közös törekvés: az állam és az egyház iskolai szintű szétválasztása Józan ész-Tanoda és egyház Tanítógyűlés:257 küldött- Petíció Plenáris és Szekció ülések Elemi iskolai Nőnevelési Tanítóképzés Gimnáziumi sat. Állami v. felekezeti köznevelést A tanítók társadalmi helyzete

12 Táncsics Mihály Polgári átalakulás radikális plebejus programjának képviselője, a parasztság szószólója Jobbágycsalád, takács, segédtanító, budai tanítóképző, utána gimnáziumi érettségi, majd jogi és filozófiai egyetem Főúri udvarnál házitanító Vasszorgalommal idegen nyelveket tanul Tankönyvek és nyelvészeti munkák Földrajz, természetrajz, magyar nyelv (kezdő és haladó) Német, latin, francia grammatika 1842 Népkönyv c. füzet sorozata (pl. A tanító)

13 Tavasi Lajos Kiadta a Nevelési Emléklapok című szakfolyóiratot - legelőször 1846-ban. Az itt látható szám hasonmás kiadás, s az első egyetemes magyar tanítógyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza. Az Iglón, 1814-ben született Tavasi (Tavassy v. Teichengräber) Lajos Sárospatakon, Lőcsén, 1839-től pedig a jénai, göttingeni, hallei és berlini egyetemeken végezte tanulmányait. Hazatértével a nevelői pályát választotta tól a pesti evangélikus gimnázium tanára, később az igazgatója lett.

14 Tavasi Lajos II. Részt vett a szabadságharcban, majd besorozták az osztrák seregbe, kivitték Itáliába ben tért haza s folytatta nevelői pályáját től az iglói gimnázium tanáraként, majd igazgatójaként dolgozott. Az ország egyik leghaladóbb gondolkodású pedagógusaként tartották számon, aki jelentős lépéseket tett Pestalozzi nevelési eszméinek megvalósításáért.

15 Tavasi Lajos Tanítóképzési koncepciójának főbb pontjai
30-40 hold föld a tanítóknak Megélhetés Mintagazdaság Gyakorlókert Nyáron mezőgazdálkodás, télen iskola. (elmélet - gyakorlat egysége.) Ügyes-bajos dolgok: biztosítás, tűzoltás Vasárnapi iskola: Újságolvasás 3 éves Tanítóképzés

16 A józan ész; Életpályám(önéletírás)
Józan ész szerinti tanítás(megfelelő, helyes) Az osztályellentétek oka a tudatlanság és a magántulajdon Nagy külföldi utazás:Hamburg, Párizs, London Szabadságharc: kiszabadítása, Kossuth népiskolai programjának tovább fejlesztése Sajtószabadság, antiklerikalizmus, röpiratok, Védegylet stb. Iskolai társas nevelés: házasság, család, tanító megbecsülése és példamutatásuk

17 Kármán Mór 25 éven át vezeti az egyetem gyakorló gimnáziumát és a Tanárképzési Intézetet Lipcsében Ziller mellett (Eötvös ösztöndíjas) Nemcsak követője Herbartnak de tovább is fejleszti és adaptálja rendszerét

18 Kármán Mór II. A pedagógia önálló tudomány= műveltségtudomány
A nevelés célja: az erkölcs kiművelése nemzeti és történeti alapon A közös nemzeti etikai feladatok végzése érdekében szerzett műveltség elsajátítása révén részesévé válunk a nemzeti közműveltségnek=egységessé válik a nemzet

19 Nevelési feladatok Értelmi Erkölcsi Testi
Az értelmi a vezetés és fegyelmezés egysége Vezetés a mások általi irányítás követése A gyermeki cselekvés szabadságának biztosítása Formális fokozatok: Oktatás=tapasztalás, összehasonlítás, formulázás Az alkalmazás a döntő

20 1879 évi gimnáziumi tanterve
Reform tanterv A középfok legjobb hazai szakembere Középpontban a magyar nyelv- és irodalom Módszertani korszerűsítés (a tanulók bevonása, gondos felkészülés, szilárd bevésés, a szellemi képességek fejlesztése, a magolás ellen

21 1883-as középiskolai alaptörvény
Reál és azzal equivalens Modern nyelvek + matek.és a term. tudományok Humán gimnázium Klasszikus nyelvek+irodalom Etikája:cél az erényes élet (Szükséges az akarat lélektani elemzése) Érzékenység-tökéletesség Motiváció-jóság Elhatározás-személyiség Tett-szentség

22 Tisztségei Közoktatási Tanács Jegyzője A magyar Tanügy szerkesztője
A Tanárképzési Intézet létrehozója Egyetemi magántanár Etika Pszichológia Pedagógia előadások (70 szemeszter)

23 A magyar közoktatás 1945 utáni fejlődése
A II. VH vége 1944/45-ös csonka tanév Battonyától – Nemesmedvesig A régi tankönyvekből, de új szellemben Nem: fasiszta, irredenta, fajgyűlölő stb.

24 24. Összefoglalás A magyar reformkornak nevezett történelmi időszakban között egyrészt fölvetődött a polgári átalakulás szükségessége, másrészt erre a kihívásra különféleképpen válaszoltak az egymástól eltérő érdekű rétegeket képviselő politikai csoportok. A csoportok elképzelései többé-kevésbé megegyeztek abban, hogy az átalakulás reformok útján történik meg.

25 25. Összefoglalás II. eltérőek voltak a szándékok az áldozatok, az eszközök, a folyamatot irányítói szerep és jogkör, illetve a konszolidáció időpontjának megítélésében. A politikai eseményekben végül is azok kaptak szerepet, akik a valóságos problémákhoz "legközelebb" tudták megfogalmazni programjaikat, s meg tudták teremteni tömegtámogatásukat.

26 Az oktatás demokratizálása címén
A régi iskola osztályjellegének megszüntetése A dolgozók iskolájának megalakítása A tandíjrendszer fokozatos megszüntetése A szélsőséges sajtótermékek kivonása A nevelők át- és továbbképzése A szakoktatás megszervezése Közösségi nevelés Egyházi iskolák államosítása Fakultatív hitoktatás

27 Helyzetelemzés Hatalmas pusztulás, károk
Az iskolák 1/3-a megsemmisült, 1/3-a megrongálódott Aggasztó szociális helyzet Ruha Lábbeli élelmezés

28 1945. aug. 16. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete: „Az egységes 8 osztályos általános és ingyenes iskoláról” Szeptembertől megnyitni az 1. és 5. osztályokat illetve fokozatosan meg kell szüntetni a polgári iskolát

29 További lépések November 21.: A dolgozók iskolája Koalíciós Pártok:
MKP SZDP, Nemzeti Paraszt Párt.,Kisgazda Párt Társadalmi Szervezetek Pedagógus Szakszervezet MNDSZ Függetlenségi Front Kiküszöbölni a náci mételyt És a faji, nemzeti gyűlöletet

30 1946-os új tanterv Egységes műveltségi anyag, egyenlő feltételek
Kötelező mezőgazdasági és ipari ismeretek (választható-politechnika) Fogyatékossága: Egyes tárgyak korszerűtlen tananyaga Maximalizmus Szovjet típusú, centrális, ideológiai alapú Az „átmenetek” problémája

31 Tárgyi- személyi feltételek
7068 népiskolából 1539 állami 4605 felekezeti, 797 községi 1947-től 3 éves ideológiai és szakmai továbbképzés 1947 az állami tankönyvkiadás 1945-től szakiskolák reformja (szakminisztériumi fennhatóság) 1947:középiskolai reform, 1év vita (Anakronisztikus) DISZ, Úttörő, Madisz, Régiek:Diákkaptár, Szívgárda, Mária Kongregáció, Cserkészet, Filléregylet, MEFESz 1946-ban a NÉKOSZ (az 1933-as Győrffy-kollégisták kezdeményezésének felújítása) - falusi népművelés

32 Pedagógiai folyóiratok
Új Szó Jövendő Köznevelés Embernevelés Szovjet Pedagógiai szakirodalom: Makarenko Szűk körű nyomdai kapacitás, papírhiány

33 Államosítás június 16. A történelem folyamán először a tanítóképzés is 9274 iskolát (2/3-uk) és 20 e nevelőt ebből 18 e volt felekezeti, továbbá 639 e tanulót (61 %-uk) érintett 1948 a fordulat éve volt a közoktatásban, pl iskola is épült

34 IV. Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus 1948. július 20.
Lukács Sándor Pedagógia Szakszövetség Főtitkára. 19 szakosztály 1948 ősze a NÉKOSZ fordulata 1948 SZMK 1949 VKM megyei tankerületek 1949-ben fel is oszlatják 1950 DISZ 1950 megyei művelődési osztályok 1951 VKM megszűnése Állam – és egyházügyi hivatal Közoktatásügyi Minisztérium 1952 szakérettségi 2 év, heti 40 ó „gyorstalpaló” 17-32 év közöttiek kb 20 e fő

35 Tantervek és rendtartások
1946 1950 1953 1956 1963 1973 1978

36 Jellemzőik Központi Voluntarista Ideológiai alapú Maximalista
Az 1951-es pl. bevezetette az osztályvizsgát 1956-ban új gimnáziumi tanterv

37 Oktatási Törvények 1961. évi III.-as tc. 1985-ös
Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági ismeretek 16 évre emelt tankötelezettség Iskola és az élet kapcsolatának szorossá tétele Politechnikai nevelés 5+1, a szocialista eszmeiség biztosítása 1985-ös Áttérés a centralizált oktatásirányításról a decentralizáltra A helyi társadalmi autonómia biztosítása Rendtartás helyett, SZMSZ

38 Egyéb adatok 1961 Felsőfokú Technikumok 1962 1964 ITV
OPI Magyar Pedagógiai Társaság 1964 ITV 1970 V. Nevelésügyi Kongresszus 1972 „Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai” c. párthatározat 1985. Oktatási tc. NAT-1989, 1992, 1995.okt. 05-én Egerben elfogadva 1993. Oktatási törvény LXXIX 1995-CXXI, 1996-LXII, 1999-LXVIII-ben módosítva

39 39. Ellenőrzés Mik voltak Tavasi Lajos tanítóképzési koncepciójának főbb pontjai?

40 40. Értékelés Próbálja ki tudását! A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhat meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthet ki. 5 Feleletválasztásos kérdések értéke egyenként 3 pont, összesen: 15 pont 4 Párosításos kérdés egyenként 2 pont, összesen: 8 pont 4 Eldöntendő kérdések egyenként 2 pont, összesen: 8 pont

41 41. Feleletválasztós feladatok
1. Mikor volt az Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) 1940.július 20. b) 1948.július 20 c) 1945.július Ki volt A Magyar Tanügy szerzője (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Herbert b) Táncsics Mihály c) Kármán Mór 3. Mikor szünt meg a VKM? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) 1941 b) 1961 c) 1951 4. Hol született Tavasi Lajos? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Budapesten b) Iglón c) Sárospatakon 5. Ki volt a Tanárképzési Intézet létrehozója? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Táncsics Mihály b) Commenius c) Kármán Mór Megoldás:1: b, : 2: c, 3: c, 4: b, 5: c

42 42. Párosításos kérdések Párosítsa az alábbiakat! A) 1970 B) 1989
C) 1985 D) 1956 E) 1961 1) Új gimnáziumi tanterv 2) Felsőfokú technikumok 3) Nevelésügyi Kongresszus 4) Áttérés a centralizált oktatásirányításról a decentralizáltra 5) NAT Megoldás: A: 3, B: 5, C: 4, D: 1, E: 2

43 43. Eldöntendő kérdés Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 1. Tavasi Lajos adta ki a Nevelési Emléklapok című szakfolyóiratot (igaz-hamis) 2.Kármán Mór 1855-től az iglói gimnázium tanára (igaz-hamis) /45 csonka tanév(igaz-hamis) 4. Táncsics Mihály élt (igaz-hamis) Megoldás: 1: igaz, 2: hamis, 3: igaz, 4: hamis

44 44. Értékelés 0-50% Tudása nem megfelelő vagy nagyon figyelmetlen volt a megoldás alatt 51-65% Tudása nem elég alapos, ismételje meg a tesztet 66-79% Tudása közepes, több odafigyeléssel javíthat a teszten 80-90% Megfelelő tudással rendelkezik, de ez még mindig nem elég 90-100% Gratulálok, ez a tudás elegendő a továbblépéshez

45 45. Irodalmi források Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. Képek: mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07445.htm

46 46. Egyéb közölnivalók A prezentáció a magyar neveléstörténet néhány kiemelkedő alakját s annak életpályáját mutatja be. A bővebb ismeretek felkutatása kiegészítő szakirodalom használatával lehetséges.

47 47. Képek 1. Táncsics Mihály 2. Kármán Mór 3. Emléklapok
4. Tanítóképzés 5. Herbart 6. I.világháború 7. Első osztály a háború idején 8. Folyóiratok 9. Neveléstörténet

48 47. Készítette Név: Képes Miklós Ped.lev.III.évf.1cs.Eger


Letölteni ppt "1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések