Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai Neveléstörténet, 1. óra.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai Neveléstörténet, 1. óra."— Előadás másolata:

1

2 1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai Neveléstörténet, 1. óra

3 2. Előszó Tanulmányaink során megismerkedünk a magyar neveléstörténet elmúlt két évszázadának történéseivel és kiemelkedő alakjaival. Tanulmányaink során megismerkedünk a magyar neveléstörténet elmúlt két évszázadának történéseivel és kiemelkedő alakjaival.

4 3. Használat A Tartalomban található menü használatával könnyen elérhetővé válik a megtekinteni kívánt oldal. A Tartalomban található menü használatával könnyen elérhetővé válik a megtekinteni kívánt oldal.

5 4. Tartalom I. Óravázlat 5 I. Óravázlat 5 II. Tevékenységformák 1. Motiváció 8 1. Motiváció 8 2. Korábbi ismeretek 9 2. Korábbi ismeretek 9 3. Új ismeretek feldolgozása 10 3. Új ismeretek feldolgozása 10 4. Ellenőrzés 34. Ellenőrzés 39 4. Ellenőrzés 3 5. Összegzés 24 5. Összegzés 24 6. Értékelés 46. Értékelés 40 6. Értékelés 4 7. Tudáspróba 47. Tudáspróba 41 7. Tudáspróba 4

6 5. I. Óravázlat 1. Neveléstörténet, 2. osztály 1. Neveléstörténet, 2. osztály 2. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai 2. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai 3. Téma: Tavasi Lajos, Táncsics Mihály és Kármán Mór élete és munkássága 3. Téma: Tavasi Lajos, Táncsics Mihály és Kármán Mór élete és munkássága 4. Óra típusa: szöveges feldolgozás 4. Óra típusa: szöveges feldolgozás

7 5. I. Óravázlat 2. 5. Nevelési cél: a tanulók ismerjék meg a XIX. És XX.századi nevelés fontosabb állomásait. 6. Oktatási cél: magyar tanítók életpályájának megismertetése 7. Módszerek: szövegfeldolgozás, tanári magyarázat 8. Számítógépes prezentáció bemutatása projektor segítségével

8 7. Tevékenység A számítógépes prezentációt projektoros kivetítéssel mutatjuk be a tanulóknak, melyet tanári magyarázat kísér. A számítógépes prezentációt projektoros kivetítéssel mutatjuk be a tanulóknak, melyet tanári magyarázat kísér. Az összefoglalás után a tanulók különböző tesztek segítségével felmérhetik tudásukat, melyet utólag értékelünk. Az összefoglalás után a tanulók különböző tesztek segítségével felmérhetik tudásukat, melyet utólag értékelünk.

9 8. Motiváció Fontos, hogy a tanulók megismerkedjenek a régi korok oktatási, nevelési módszereivel, és ezeket a módszereket össze tudják vetni a mai kor pedagógiájával. Fontos, hogy a tanulók megismerkedjenek a régi korok oktatási, nevelési módszereivel, és ezeket a módszereket össze tudják vetni a mai kor pedagógiájával.

10 9. Korábbi ismeretek Őskori nevelés Őskori nevelés Ókori nevelés. Ókori nevelés. Középkori nevelés. Középkori nevelés. Commenius Commenius

11 10. Új ismeretek Táncsics Mihály Kármán Mór és Tavasi Lajos élete és munkássága

12 Táncsics Mihály-Tavasi Lajos Közös törekvés: az állam és az egyház iskolai szintű szétválasztása Közös törekvés: az állam és az egyház iskolai szintű szétválasztása Józan ész-Tanoda és egyház Józan ész-Tanoda és egyház Tanítógyűlés:257 küldött-Petíció Tanítógyűlés:257 küldött-Petíció –Plenáris és Szekció ülések –Elemi iskolai  Nőnevelési  Tanítóképzés  Gimnáziumi sat.  Állami v. felekezeti köznevelést  A tanítók társadalmi helyzete

13 Táncsics Mihály 1799-1884 Polgári átalakulás radikális plebejus programjának képviselője, a parasztság szószólója Polgári átalakulás radikális plebejus programjának képviselője, a parasztság szószólója Jobbágycsalád, takács, segédtanító, budai tanítóképző, utána gimnáziumi érettségi, majd jogi és filozófiai egyetem Jobbágycsalád, takács, segédtanító, budai tanítóképző, utána gimnáziumi érettségi, majd jogi és filozófiai egyetem Főúri udvarnál házitanító Főúri udvarnál házitanító Vasszorgalommal idegen nyelveket tanul Vasszorgalommal idegen nyelveket tanul Tankönyvek és nyelvészeti munkák Tankönyvek és nyelvészeti munkák –Földrajz, természetrajz, magyar nyelv (kezdő és haladó) –Német, latin, francia grammatika –1842 Népkönyv c. füzet sorozata (pl. A tanító)

14 Tavasi Lajos Kiadta a Nevelési Emléklapok című szakfolyóiratot - legelőször 1846-ban. Az itt látható szám hasonmás kiadás, s az első egyetemes magyar tanítógyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza. Az Iglón, 1814-ben született Tavasi (Tavassy v. Teichengräber) Lajos Sárospatakon, Lőcsén, 1839-től pedig a jénai, göttingeni, hallei és berlini egyetemeken végezte tanulmányait. Hazatértével a nevelői pályát választotta. 1843-tól a pesti evangélikus gimnázium tanára, később az igazgatója lett. Kiadta a Nevelési Emléklapok című szakfolyóiratot - legelőször 1846-ban. Az itt látható szám hasonmás kiadás, s az első egyetemes magyar tanítógyűlés jegyzőkönyvét tartalmazza. Az Iglón, 1814-ben született Tavasi (Tavassy v. Teichengräber) Lajos Sárospatakon, Lőcsén, 1839-től pedig a jénai, göttingeni, hallei és berlini egyetemeken végezte tanulmányait. Hazatértével a nevelői pályát választotta. 1843-tól a pesti evangélikus gimnázium tanára, később az igazgatója lett.

15 Tavasi Lajos II. Részt vett a szabadságharcban, majd besorozták az osztrák seregbe, kivitték Itáliába. 1851-ben tért haza s folytatta nevelői pályáját. 1855-től az iglói gimnázium tanáraként, majd igazgatójaként dolgozott. Az ország egyik leghaladóbb gondolkodású pedagógusaként tartották számon, aki jelentős lépéseket tett Pestalozzi nevelési eszméinek megvalósításáért. Részt vett a szabadságharcban, majd besorozták az osztrák seregbe, kivitték Itáliába. 1851-ben tért haza s folytatta nevelői pályáját. 1855-től az iglói gimnázium tanáraként, majd igazgatójaként dolgozott. Az ország egyik leghaladóbb gondolkodású pedagógusaként tartották számon, aki jelentős lépéseket tett Pestalozzi nevelési eszméinek megvalósításáért.

16 Tavasi Lajos Tanítóképzési koncepciójának főbb pontjai 30-40 hold föld a tanítóknak 30-40 hold föld a tanítóknak –Megélhetés –Mintagazdaság –Gyakorlókert –Nyáron mezőgazdálkodás, télen iskola. (elmélet - gyakorlat egysége.) –Ügyes-bajos dolgok: biztosítás, tűzoltás –Vasárnapi iskola: Újságolvasás –3 éves Tanítóképzés

17 A józan ész; Életpályám(önéletírás) Józan ész szerinti tanítás(megfelelő, helyes) Józan ész szerinti tanítás(megfelelő, helyes) Az osztályellentétek oka a tudatlanság és a magántulajdon Az osztályellentétek oka a tudatlanság és a magántulajdon Nagy külföldi utazás:Hamburg, Párizs, London Nagy külföldi utazás:Hamburg, Párizs, London Szabadságharc: kiszabadítása, Szabadságharc: kiszabadítása, Kossuth népiskolai programjának tovább fejlesztése Kossuth népiskolai programjának tovább fejlesztése Sajtószabadság, antiklerikalizmus, röpiratok, Védegylet stb. Sajtószabadság, antiklerikalizmus, röpiratok, Védegylet stb. Iskolai társas nevelés: házasság, család, tanító megbecsülése és példamutatásuk Iskolai társas nevelés: házasság, család, tanító megbecsülése és példamutatásuk

18 Kármán Mór 1843-1915 25 éven át vezeti az egyetem gyakorló gimnáziumát és a Tanárképzési Intézetet 25 éven át vezeti az egyetem gyakorló gimnáziumát és a Tanárképzési Intézetet Lipcsében Ziller mellett (Eötvös ösztöndíjas) Lipcsében Ziller mellett (Eötvös ösztöndíjas) Nemcsak követője Herbartnak de tovább is fejleszti és adaptálja rendszerét Nemcsak követője Herbartnak de tovább is fejleszti és adaptálja rendszerét

19 Kármán Mór II. A pedagógia önálló tudomány= műveltségtudomány A pedagógia önálló tudomány= műveltségtudomány A nevelés célja: az erkölcs kiművelése nemzeti és történeti alapon A nevelés célja: az erkölcs kiművelése nemzeti és történeti alapon A közös nemzeti etikai feladatok végzése érdekében szerzett műveltség elsajátítása révén részesévé válunk a nemzeti közműveltségnek=egységessé válik a nemzet A közös nemzeti etikai feladatok végzése érdekében szerzett műveltség elsajátítása révén részesévé válunk a nemzeti közműveltségnek=egységessé válik a nemzet

20 Nevelési feladatok Értelmi Értelmi Erkölcsi Erkölcsi Testi Testi Az értelmi a vezetés és fegyelmezés egysége Az értelmi a vezetés és fegyelmezés egysége Vezetés a mások általi irányítás követése Vezetés a mások általi irányítás követése A gyermeki cselekvés szabadságának biztosítása A gyermeki cselekvés szabadságának biztosítása Formális fokozatok: Formális fokozatok: –Oktatás=tapasztalás, összehasonlítás, formulázás –Az alkalmazás a döntő

21 1879 évi gimnáziumi tanterve Reform tanterv Reform tanterv A középfok legjobb hazai szakembere A középfok legjobb hazai szakembere Középpontban a magyar nyelv- és irodalom Középpontban a magyar nyelv- és irodalom Módszertani korszerűsítés (a tanulók bevonása, gondos felkészülés, szilárd bevésés, a szellemi képességek fejlesztése, a magolás ellen Módszertani korszerűsítés (a tanulók bevonása, gondos felkészülés, szilárd bevésés, a szellemi képességek fejlesztése, a magolás ellen

22 1883-as középiskolai alaptörvény Reál és azzal equivalens Reál és azzal equivalens –Modern nyelvek + matek.és a term. tudományok Humán gimnázium Humán gimnázium –Klasszikus nyelvek+irodalom Etikája:cél az erényes élet (Szükséges az akarat lélektani elemzése) Etikája:cél az erényes élet (Szükséges az akarat lélektani elemzése) –Érzékenység-tökéletesség –Motiváció-jóság –Elhatározás-személyiség –Tett-szentség

23 Tisztségei Közoktatási Tanács Jegyzője Közoktatási Tanács Jegyzője A magyar Tanügy szerkesztője A magyar Tanügy szerkesztője A Tanárképzési Intézet létrehozója A Tanárképzési Intézet létrehozója Egyetemi magántanár Egyetemi magántanár –Etika –Pszichológia –Pedagógia előadások (70 szemeszter)

24 A magyar közoktatás 1945 utáni fejlődése A II. VH vége A II. VH vége 1944/45-ös csonka tanév 1944/45-ös csonka tanév Battonyától – Nemesmedvesig Battonyától – Nemesmedvesig A régi tankönyvekből, de új szellemben A régi tankönyvekből, de új szellemben –Nem: fasiszta, irredenta, fajgyűlölő stb.

25 24. Összefoglalás A magyar reformkornak nevezett történelmi időszakban - 1830-1848 között egyrészt fölvetődött a polgári átalakulás szükségessége, másrészt erre a kihívásra különféleképpen válaszoltak az egymástól eltérő érdekű rétegeket képviselő politikai csoportok. A csoportok elképzelései többé-kevésbé megegyeztek abban, hogy az átalakulás reformok útján történik meg. A magyar reformkornak nevezett történelmi időszakban - 1830-1848 között egyrészt fölvetődött a polgári átalakulás szükségessége, másrészt erre a kihívásra különféleképpen válaszoltak az egymástól eltérő érdekű rétegeket képviselő politikai csoportok. A csoportok elképzelései többé-kevésbé megegyeztek abban, hogy az átalakulás reformok útján történik meg.

26 25. Összefoglalás II. eltérőek voltak a szándékok az áldozatok, az eszközök, a folyamatot irányítói szerep és jogkör, illetve a konszolidáció időpontjának megítélésében. A politikai eseményekben végül is azok kaptak szerepet, akik a valóságos problémákhoz "legközelebb" tudták megfogalmazni programjaikat, s meg tudták teremteni tömegtámogatásukat. eltérőek voltak a szándékok az áldozatok, az eszközök, a folyamatot irányítói szerep és jogkör, illetve a konszolidáció időpontjának megítélésében. A politikai eseményekben végül is azok kaptak szerepet, akik a valóságos problémákhoz "legközelebb" tudták megfogalmazni programjaikat, s meg tudták teremteni tömegtámogatásukat.

27 Az oktatás demokratizálása címén A régi iskola osztályjellegének megszüntetése A régi iskola osztályjellegének megszüntetése A dolgozók iskolájának megalakítása A dolgozók iskolájának megalakítása A tandíjrendszer fokozatos megszüntetése A tandíjrendszer fokozatos megszüntetése A szélsőséges sajtótermékek kivonása A szélsőséges sajtótermékek kivonása A nevelők át- és továbbképzése A nevelők át- és továbbképzése A szakoktatás megszervezése A szakoktatás megszervezése Közösségi nevelés Közösségi nevelés Egyházi iskolák államosítása Egyházi iskolák államosítása Fakultatív hitoktatás Fakultatív hitoktatás

28 Helyzetelemzés Hatalmas pusztulás, károk Hatalmas pusztulás, károk Az iskolák 1/3-a megsemmisült, 1/3-a megrongálódott Az iskolák 1/3-a megsemmisült, 1/3-a megrongálódott Aggasztó szociális helyzet Aggasztó szociális helyzet –Ruha –Lábbeli –élelmezés

29 1945. aug. 16. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete: „Az egységes 8 osztályos általános és ingyenes iskoláról” Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendelete: „Az egységes 8 osztályos általános és ingyenes iskoláról” Szeptembertől megnyitni az 1. és 5. osztályokat illetve fokozatosan meg kell szüntetni a polgári iskolát Szeptembertől megnyitni az 1. és 5. osztályokat illetve fokozatosan meg kell szüntetni a polgári iskolát

30 További lépések November 21.: A dolgozók iskolája November 21.: A dolgozók iskolája Koalíciós Pártok: Koalíciós Pártok: –MKP –SZDP, Nemzeti Paraszt Párt.,Kisgazda Párt Társadalmi Szervezetek Társadalmi Szervezetek –Pedagógus Szakszervezet –MNDSZ –Függetlenségi Front  Kiküszöbölni a náci mételyt  És a faji, nemzeti gyűlöletet

31 1946-os új tanterv Egységes műveltségi anyag, egyenlő feltételek Egységes műveltségi anyag, egyenlő feltételek Kötelező mezőgazdasági és ipari ismeretek (választható-politechnika) Kötelező mezőgazdasági és ipari ismeretek (választható-politechnika) Fogyatékossága: Fogyatékossága: –Egyes tárgyak korszerűtlen tananyaga –Maximalizmus –Szovjet típusú, centrális, ideológiai alapú –Az „átmenetek” problémája

32 Tárgyi- személyi feltételek 7068 népiskolából 1539 állami 7068 népiskolából 1539 állami 4605 felekezeti, 797 községi 4605 felekezeti, 797 községi 1947-től 3 éves ideológiai és szakmai továbbképzés 1947-től 3 éves ideológiai és szakmai továbbképzés 1947 az állami tankönyvkiadás 1947 az állami tankönyvkiadás 1945-től szakiskolák reformja (szakminisztériumi fennhatóság) 1945-től szakiskolák reformja (szakminisztériumi fennhatóság) 1947:középiskolai reform, 1év vita (Anakronisztikus) 1947:középiskolai reform, 1év vita (Anakronisztikus) DISZ, Úttörő, Madisz, DISZ, Úttörő, Madisz, Régiek:Diákkaptár, Szívgárda, Mária Kongregáció, Cserkészet, Filléregylet, MEFESz Régiek:Diákkaptár, Szívgárda, Mária Kongregáció, Cserkészet, Filléregylet, MEFESz 1946-ban a NÉKOSZ (az 1933-as Győrffy-kollégisták kezdeményezésének felújítása) - falusi népművelés 1946-ban a NÉKOSZ (az 1933-as Győrffy-kollégisták kezdeményezésének felújítása) - falusi népművelés

33 Pedagógiai folyóiratok Új Szó Új Szó Jövendő Jövendő Köznevelés Köznevelés Embernevelés Embernevelés Szovjet Pedagógiai szakirodalom: Makarenko Szűk körű nyomdai kapacitás, papírhiány

34 Államosítás1948. június 16. A történelem folyamán először a tanítóképzés is A történelem folyamán először a tanítóképzés is 9274 iskolát (2/3-uk) és 20 e nevelőt 9274 iskolát (2/3-uk) és 20 e nevelőt ebből 18 e volt felekezeti, továbbá 639 e tanulót (61 %-uk) érintett 1948 a fordulat éve volt a közoktatásban, pl. 2500 iskola is épült 1948 a fordulat éve volt a közoktatásban, pl. 2500 iskola is épült

35 IV. Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus 1948. július 20. Lukács Sándor Pedagógia Szakszövetség Főtitkára. Lukács Sándor Pedagógia Szakszövetség Főtitkára. 19 szakosztály 19 szakosztály 1948 ősze a NÉKOSZ fordulata 1948 ősze a NÉKOSZ fordulata 1948 SZMK 1948 SZMK 1949 VKM megyei tankerületek 1949 VKM megyei tankerületek 1949-ben fel is oszlatják 1949-ben fel is oszlatják 1950 DISZ 1950 DISZ 1950 megyei művelődési osztályok 1950 megyei művelődési osztályok 1951 VKM megszűnése 1951 VKM megszűnése –Állam – és egyházügyi hivatal –Közoktatásügyi Minisztérium 1952 szakérettségi 1952 szakérettségi –2 év, heti 40 ó „gyorstalpaló” –17-32 év közöttiekkb 20 e fő

36 Tantervek és rendtartások TantervekRendtartások 19461950 19501953 1956 19561956 19631973 1978

37 Jellemzőik Központi Központi Voluntarista Voluntarista Ideológiai alapú Ideológiai alapú Maximalista Maximalista Az 1951-es pl. bevezetette az osztályvizsgát Az 1951-es pl. bevezetette az osztályvizsgát 1956-ban új gimnáziumi tanterv 1956-ban új gimnáziumi tanterv

38 Oktatási Törvények 1961. évi III.-as tc. 1961. évi III.-as tc. –Ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági ismeretek –16 évre emelt tankötelezettség –Iskola és az élet kapcsolatának szorossá tétele –Politechnikai nevelés –5+1, a szocialista eszmeiség biztosítása 1985-ös 1985-ös –Áttérés a centralizált oktatásirányításról a decentralizáltra –A helyi társadalmi autonómia biztosítása –Rendtartás helyett, SZMSZ

39 Egyéb adatok 1961 Felsőfokú Technikumok 1961 Felsőfokú Technikumok 1962 1962 –OPI –Magyar Pedagógiai Társaság 1964 ITV 1964 ITV 1970 V. Nevelésügyi Kongresszus 1970 V. Nevelésügyi Kongresszus 1972 „Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai” c. párthatározat 1972 „Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai” c. párthatározat 1985. Oktatási tc. 1985. Oktatási tc. NAT-1989, 1992, 1995.okt. 05-én Egerben elfogadva NAT-1989, 1992, 1995.okt. 05-én Egerben elfogadva 1993. Oktatási törvény LXXIX 1993. Oktatási törvény LXXIX –1995-CXXI, 1996-LXII, 1999-LXVIII-ben módosítva

40 39. Ellenőrzés Mik voltak Tavasi Lajos tanítóképzési koncepciójának főbb pontjai? Mik voltak Tavasi Lajos tanítóképzési koncepciójának főbb pontjai?

41 40. Értékelés Próbálja ki tudását! A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhat meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthet ki. Próbálja ki tudását! A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhat meg. Először feleletválasztós kérdéseket, majd párosításos kérdéseket, végül pedig eldöntendő kérdéseket tölthet ki.  5 Feleletválasztásos kérdések értéke egyenként 3 pont, összesen: 15 pont  4 Párosításos kérdés egyenként 2 pont, összesen: 8 pont  4 Eldöntendő kérdések egyenként 2 pont, összesen: 8 pont

42 41. Feleletválasztós feladatok 1.Mikor volt az Egyetemes Nevelésügyi Kongresszus? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) 1940.július 20. b) 1948.július 20 c) 1945.július 20 2. Ki volt A Magyar Tanügy szerzője (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Herbert b) Táncsics Mihály c) Kármán Mór 3.Mikor szünt meg a VKM? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) 1941 b) 1961 c) 1951 4.Hol született Tavasi Lajos? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Budapesten b) Iglón c) Sárospatakon 5.Ki volt a Tanárképzési Intézet létrehozója? (Döntse el az alábbi állítások helyességét!) a) Táncsics Mihály b) Commenius c) Kármán Mór Megoldás:1: b, : 2: c, 3: c, 4: b, 5: c

43 42. Párosításos kérdések 1) Új gimnáziumi tanterv 2) Felsőfokú technikumok 3) Nevelésügyi Kongresszus 4) 4) Áttérés a centralizált oktatásirányításról a decentralizáltra 5) NAT Párosítsa az alábbiakat! A) 1970 B) 1989 C) 1985 D) 1956 E) 1961 Megoldás: A: 3, B: 5, C: 4, D: 1, E: 2

44 43. Eldöntendő kérdés Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak! 1. Tavasi Lajos adta ki a Nevelési Emléklapok című szakfolyóiratot (igaz-hamis) 2.Kármán Mór 1855-től az iglói gimnázium tanára (igaz-hamis) 3. 1944/45 csonka tanév(igaz-hamis) 4. Táncsics Mihály élt 1799-1882(igaz-hamis) Megoldás: 1: igaz, 2: hamis, 3: igaz, 4: hamis

45 44. Értékelés 0-50% Tudása nem megfelelő vagy nagyon figyelmetlen volt a megoldás alatt 0-50% Tudása nem megfelelő vagy nagyon figyelmetlen volt a megoldás alatt 51-65% Tudása nem elég alapos, ismételje meg a tesztet 51-65% Tudása nem elég alapos, ismételje meg a tesztet 66-79% Tudása közepes, több odafigyeléssel javíthat a teszten 66-79% Tudása közepes, több odafigyeléssel javíthat a teszten 80-90% Megfelelő tudással rendelkezik, de ez még mindig nem elég 80-90% Megfelelő tudással rendelkezik, de ez még mindig nem elég 90-100% Gratulálok, ez a tudás elegendő a továbblépéshez 90-100% Gratulálok, ez a tudás elegendő a továbblépéshez

46 45. Irodalmi források Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. Képek: Képek: – –www.an-no.hu/index.php?cikk=2013www.an-no.hu/index.php?cikk=2013 – –www.sk-szeged.hu/.../frankfurt99/nemet35.htmlwww.sk-szeged.hu/.../frankfurt99/nemet35.html – –www.sk-szeged.hu/.../neveles6/valogatas6.htmlwww.sk-szeged.hu/.../neveles6/valogatas6.html – –mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07445.ht mmek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC07165/07445.ht m – –www.sk-szeged.hu/.../neveles6/valogatas6.htmlwww.sk-szeged.hu/.../neveles6/valogatas6.html – –www.heinrich-pestalozzi.de/.../pics/herbart.jpg –_ –http://antikva.hu/onan/reszletek.jsp?katalogus_

47 46. Egyéb közölnivalók A prezentáció a magyar neveléstörténet néhány kiemelkedő alakját s annak életpályáját mutatja be. A bővebb ismeretek felkutatása kiegészítő szakirodalom használatával lehetséges. A prezentáció a magyar neveléstörténet néhány kiemelkedő alakját s annak életpályáját mutatja be. A bővebb ismeretek felkutatása kiegészítő szakirodalom használatával lehetséges.

48 47. Képek 1. Táncsics Mihály 1. Táncsics Mihály 1. Táncsics Mihály 1. Táncsics Mihály 2. Kármán Mór 2. Kármán Mór 2. Kármán Mór 2. Kármán Mór 3. Emléklapok 3. Emléklapok 3. Emléklapok 3. Emléklapok 4. Tanítóképzés 4. Tanítóképzés 4. Tanítóképzés 4. Tanítóképzés 5. Herbart 5. Herbart 5. Herbart 5. Herbart 6. I.világháború 6. I.világháború 6. I.világháború 6. I.világháború 7. Első osztály a háború idején 7. Első osztály a háború idején 7. Első osztály a háború idején 7. Első osztály a háború idején 8. Folyóiratok 8. Folyóiratok 8. Folyóiratok 8. Folyóiratok 9. Neveléstörténet 9. Neveléstörténet 9. Neveléstörténet 9. Neveléstörténet

49 47. Készítette Név: Képes Miklós Ped.lev.III.évf.1cs.EgerE-mail:plomba@t-online.hu


Letölteni ppt "1. A magyar neveléstörténet kiemelkedő alakjai Neveléstörténet, 1. óra."

Hasonló előadás


Google Hirdetések