Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bank- és biztosítástan Novotny Ádám www.ektf.hu/~nadame/

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bank- és biztosítástan Novotny Ádám www.ektf.hu/~nadame/"— Előadás másolata:

1 Bank- és biztosítástan Novotny Ádám www.ektf.hu/~nadame/

2 Bank- és biztosítástan 20052 TEMATIKA 1)Kereskedelmi bankok üzletágai, tevékenysége 2)Különleges pénzügyi intézmények 3)Biztosítás-gazdaságtan

3 Bank- és biztosítástan 20053 1)A KB-ok ügyletei  Hitelnyújtás  stb. Aktív módon szerzett források  Jegybanki hitelek:  Refinanszírozási hitel (hitelnyújtási képesség javítása)  Likviditási hitel  Bankközi hitelek Passzív módon szerzett források  Betételhelyezés PASSZÍV ÜGYLETEK AKTÍV ÜGYLETEK SEMLEGES ÜGYLETEK (Minden ami nem aktív vagy nem passzív)

4 Bank- és biztosítástan 20054 Betétek csoportosítása Betételhelyező személye szerint: lakosság, vállalatok, költségvetési szervek, alapítványok, más bankok, külföldiek, központi bank Pénzneme szerint: forintban- és külföldi fizetőeszközben denominált Rendelkezési jogosultság szerint: névre- és bemutatóra-szóló Kamatozás módja szerint: fix, változtatható (ad hoc módon), változó (automatikusan - rendszeresen) Futamidő szerint (rövid, közép, hosszú) Betételhelyezés célja szerint  Látra szóló betétek (bankszámlabetét)  Felmondásos betétek  Lekötött betétek:  Megtakarítási számlák  Befektetési számlák  Egyéb betétek PASSZÍV ÜGYLETEK

5 Bank- és biztosítástan 20055 Látra szóló betétek Pénzforgalmi számlák, csekkel lehet rá rendelkezni Nagyobb (likviditási) kockázat a banknak Nagyobb nyereség a banknak (kötelező tartalék levonása után kihelyezi) Alacsony (jelképes) kamat Kapcsolódó szolgáltatások: folyószámlahitel, hitelkártya, bankkártya, stb. Felmondásos betétek Átmenetet jelentenek A bank csak határidővel köteles teljesíteni a megbízást Nagyobb kamat, de nem akarja lekötni PASSZÍV ÜGYLETEK

6 Bank- és biztosítástan 20056 Kamatfogalmak Névleges (kinyilvánított) kamatláb: a tőke után egy évre fizetett kamatláb, függetlenül a kamatszámítás gyakoriságától. FV n =PV(1+r) n (n: évek száma) Kamatos kamat: az elhelyezett betét fel nem vett kamata. Jóváíráskor a tőke összegét növelik vele, aztán már ez a rész is kamatozik. FV n = PV(1+r/m) m x n (m: évi kamatfizetések száma) Effektív (tényleges) kamatláb (APR): az a kamatláb, melyet bármely jegyzett kamatláb évenkénti tőkésítéssel eredményez (kamatos kamatot tartalmaz) reff = (1 + r/m) m – 1 Nominális kamatláb: inflációt nem figyelembe vevő kamat Reálkamatláb: A tőke után egy év időtartamra kifizetett kamatláb, az inflációt is figyelembe véve (levonva). PASSZÍV ÜGYLETEK

7 Bank- és biztosítástan 20057 EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) Kötelező minden betéti termékre (határozott- vagy határozatlan időre lekötött betét, le nem kötött betét) Az EBKM és a pénzintézet által meghirdetett éves betéti kamatláb annyiban tér el egymástól, hogy míg a kamatlábak 360 napra vetítve kerülnek megállapításra, egy adott év (365 nap) elteltével az elhelyezett betét után fizetett kamatösszeg visszaszámítása magasabb kamatlábat eredményez. Pl. PV (betét) = 100 Ft; r = 10%; futamidő: 1 év esetén, már 360 nap múlva 10 Ft kamatot realizálunk, de a tényleges év (365 nap) elteltével 10,14 Ft összegű kamat illeti meg minket Ezt a többletet fejezi ki az éves szinten 10%-os kamatlábhoz tartozó EBKM, amely jelen esetben 10,14%. PASSZÍV ÜGYLETEK

8 Bank- és biztosítástan 20058 EBKM (betét IRR-je) n D i + I i D =  ——— i=1 1+ r x (t i / 365) Kamatszámítás Módszer neveÉv napjainak számaHónap napjainak száma Német36030 Francia360Naptári Angol365Naptári D : elhelyezett betét (deposit - PV) D i : i-dik kifizetéskor visszafizetett betét I i : az i-dik kifizetéskor kifizetett kamat r : EBKM t i: a betételhelyezés napjától az i-dik kifizetésig hátralévő napok száma PASSZÍV ÜGYLETEK

9 Bank- és biztosítástan 20059 EBKM Futamidő: 3 hónap Betét: 1M HUF Kamatláb = 6% / év (kamatszámítás és tőkésítés havonta) Az ügyfél a kamatokat és betétet egy összegben lejáratkor veszi fel EBKM = ? ----------------------------------- PASSZÍV ÜGYLETEK 1.015.075 1M = ——— r = 0,0603 = 6,03% 1+ r x ( 90 / 365) D i = 1 M x (1 + 0,06/12)³ – jövőérték számítás FV=PV (1+r) n D i = 1 015 075 HUF – ennyi lesz a számlán lejáratkor

10 Bank- és biztosítástan 200510 Lekötött betétek: Az ügyfél célja a befektetés Magasabb kamatot fizet a látra szólónál MEGTAKARÍTÁSIBEFEKTETÉSI  Egy évnél általában hosszabb lekötésű  Értéke jelentős az ügyfél vagyonához képest  Hozama előre nem garantált  Egy évnél általában rövidebb lekötésű (ideiglenesen felesleges pénzeszközök)  Értéke csekély az ügyfél vagyonához képest  Kamata előre rögzített PASSZÍV ÜGYLETEK

11 Bank- és biztosítástan 200511 Megtakarítási számlák fajtái Azonnali elérésű számlák (USA: Negotiable order of withdrawal / NOW) –Hibrid (összeg alá nem mehet vagy pénzfelvételek korlátozása) Lekötött betétek –Európában: határozott időre (1,2,3,6,9,12 hónap) –Angolszász gyakorlat: felmondási idő –Egyszeri és folyamatos lekötésű lehet Értékpapírral gyűjtött források –Rövid lejáratú: pénztárjegy, takarékjegy, értékjegy; Közép lej.: letéti jegy, kötvény; Hosszú lej.: kötvény, takaréklevél, jelzáloglevéél –Egyszerűbb a bank számára (nem kell bankszámlát nyitni) –De drágább forrást jelent (nem köti magához az ügyfelet) –Bemutatóra is szólhat (anonimitás) Takarékbetétkönyv –Klasszikusan takarékbetétkönyv / takarékszámla kapcsolódik hozzá –Befizetés és kivét csak a tak.betétkönyv bemutatásával lehetséges –Átutalás vagy beszedési megbízás nem teljesíthető –Lehet látra szóló, felmondásos vagy lekötött –Lehet bemutatóra szóló és fenntartásos (névre és jeligére szóló) PASSZÍV ÜGYLETEK

12 Bank- és biztosítástan 200512 Befektetési számlák Fajtái (likviditás alapján): Tagi betét –A tagok betéteinek továbbkölcsönzése (pl. takarékszövetkezet) Befektetési jegy –Dematerializált ép., ENÉ – névérték = árf.nyereség, ENÉ = NÉ / forgalomban lévő jegyek db.száma –1999 jan. 1.-től hitelintézetek is nyújthatnak befektetési szolgáltatást –Korábban saját nevükben nem bocsáthattak ki (Hpt.) → saját befektetési társaságot alapítottak Indexhez kapcsolt számlák –Elsősorban nyugaton: hosszú távú – magas hozamú befekt. –Lejáratkor fizet teljes összeget kamatostól Nyugdíjelőtakarékosság –Hosszú lejáratú → nagy jövedelmű befektetések finanszírozása –Változó hozamú Életbiztosítással egybekötött betét –Biztosítás = befektetés hosszú távú formája –Pl. UNIT LINKED biztosítás PASSZÍV ÜGYLETEK

13 Bank- és biztosítástan 200513 Egyéb betétek Befektetési célbetét –saját erő hitelnyújtáskor Importfedezeti betét –Akkreditív / Documentary credit (bank fizetési ígérete, de nem hitel!): az importőr bankja fizet az exportőrnek ha megkapja az okmányokat Váltófedezeti számla –Ha közeledik a lejárat a bank elkülönít bizonyos összeget a vállalkozás betétszámlájáról Csekkfedezeti számla –Csekk: fizetési felszólítást megtestesítő ép. –A bank a benyújtó kérésére a vállalat által kibocsátott csekket pénzre váltja Letéti számla PASSZÍV ÜGYLETEK

14 Bank- és biztosítástan 200514 END OF PART 1


Letölteni ppt "Bank- és biztosítástan Novotny Ádám www.ektf.hu/~nadame/"

Hasonló előadás


Google Hirdetések