Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Semleges bankügyletek. A magyar fizetési rendszer működése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Semleges bankügyletek. A magyar fizetési rendszer működése."— Előadás másolata:

1 Semleges bankügyletek. A magyar fizetési rendszer működése.

2 Mérlegen kívüli tételek (mérleg „alatti” tételek) Semleges bankműveletek
Banki kötelezettségvállalás: A bank vállalja, hogy valamilyen feltétel teljesülése esetén, egy jövőbeli időpontban finanszírozni fog Kereskedelem-finanszírozás: kereskedelmi akkreditívek, elfogadvány-hitel, kereskedelmi garancia Hitelnyújtási kötelezettségvállalás: hitelkeret, rulírozó hitelszerződések, értékpapír kibocsátás, értékpapírosítás Befektetések: swap, határidős ügyletek, kamatmaximum és -minimum Bankszolgáltatások: Azon pénzügyi szolgáltatások, melyeket a betét-hitel üzletágon kívül ellát a bank Pénzforgalom (készpénzes, kp. helyettesítő, kp nélküli) Tanácsadás Trezor, letét Ügynöki tevékenység Nyomtatvány-árusítás

3 Banki kötelezettségvállalás
Kereskedelem-finanszírozás Elfogadványhitel: a vevő idegen váltót intézvényez a bankjára (vevő váltófedezeti számlájáról fizet, nem hitel, leszámítoltatható); váltóformát öltő bankgarancia Garancia: a vevő bankja fizet, ha a vevő nem teljesít (garanciadíj: 3-7%); nemfizetés v. hitelkockázat megszüntetése; likviditás bővében a hitel jobb a banknak Hitelnyújtási kötelezettségvállalás Hitelkeret: rendelkezésre tartási jutalék Befektetések (A bank a kamatláb és árfolyamkockázatot átvállalja) Swap: két különböző típusú pénzáram cseréje (kamatlábcsere, devizacsere) Kamatmaximum és minimum: opciós ügyletek alkalmazása hitelszerződésekre (bankgarancia maximális hitelkamat beszedésére, illetve minimális kamat fizetésére – a bank az opció kiírója)

4 Bankszolgáltatások Pénzforgalom: készpénzes, kp. helyettesítő, kp. nélküli Trezor-letétkezelés: letétkezelés legősibb banki szolgáltatás (emlékezz: lombardhitel) Partnerközvetítés: informális Bizományosi tevékenység (a bizományos más nevében köt üzletet) Vagyonkezelés Értékpapír-kereskedelem Tanácsadás Egyéb (pénzváltás, külföldi és belföldi devizák és valuták közötti konverzió, pénzfeldolgozás )

5 A magyar fizetési rendszer intézményei, működése

6 A fizetési forgalom intézményei
Pénzügyi intézmények Befektetési szolgáltatók a befektetõk ép.ügyletei számára pénzszámla vezetése GIRO Elszámolásforgalmi Rt. BKR üzemeltetése Tulajdonosai: hitelintézetek, MNB, KELER GIRO Bankkártya Rt. Kp.helyettesítő fizetés elszámolása (elektronikus, főleg ATM tranzakciók engedélyezése és elszámolása, kártya-megszemélyesítés, PIN kód elõállítás, stb. Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. (KELER) Az értékpapírügyletek elszámolásához kapcsolódóan pénzszámlát vezet (pl. befektetési szolgáltatóknak) Tőzsdei és tőzsdén kívüli ügyletek DVP elszámolása Magyar Posta Rt. Kp.fizetési szolgáltatások (TB juttatások, nyugdíj, közüzemi díjak) Magyar Államkincstár (MÁK) Költségvetési intézmények számláinak vezetése MNB: pénzforgalmi számlák, VIBER, oversight, stb.

7 Elszámolási rendszerek
VIBER (1999) Kis számú, egyenként nagy értékű átutalások RTGS (Real-time gross settlement) – folyamatos, egyenkénti elszámolás (nem nettósít) A résztvevõk a S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) logikai terminálon keresztül küldik el egymásnak a fizetési megbízásaikat Fedezetvizsgálat esetén FIFO-elv szerinti terhelés Tagjai: hitelintézetek, MNB, MÁK, Magyar Posta, KELER BKR (1994) Kis értékű, kereskedelmi és magáncélú fizetési megbízások nagy tömegének elszámolása Tételszám: 98%, érték: 33% (fiz.forg.-ban) 1999 óta a csoportos fizetési módok nagyban növelik forgalmát Tagjai: MNB,KELER, MÁK, közvetlenül és közvetetten kapcsolódó hitelintézetek

8 VIBER tranzakciótípusok
bankközi átutalás; bankok ügyfeleinek átutalásai; értékpapír-elszámolások (tõzsdei nettó, határidõs ügyletek, OTC-ügyletek elszámolása) ; készpénz be- és kifizetés; betételhelyezés az MNB-nél; bankközi devizaügyletek forintoldali elszámolása; BKR II. IBI mátrix elszámolása; GBC bankkártya nettó elszámolás; váltó-viszontleszámítolás; jegybanki szankciók miatti átvezetések; MNB könyvelési hibáinak javítása; jegybanki refinanszírozási hitelek folyósítása.

9 VIBER működése Lelke az MNB számítógépein futó szoftver
A megbízások továbbítására a S.W.I.F.T. Y-copy (Y-típusú üzenetáramlás) szolgáltatását használják a részvevõk A SWIFT megállítja, tárolja, továbbítja az üzeneteket A VIBER válaszüzenettel igazolja a teljesítést Megbízások teljesítésére a fedezetellenőrzés után kerül sor Küldőt megterhelik, kedvezményezett MNB számláján jóváírnak A fedezetlen megbízásokat sorba állítják és a nap végén törlik A rendszer a körbetartozást felismeri A sorban álló megbízást vissza lehet vonni Átfogó lekérdezési lehetőségek: egyenlegekrõl, sorban álló, teljesített megbízásokról, jóváírásra váró tételekrõl A rendszer működési ideje: 08–14. Az ügyfelek által kezdeményezett fizetések esetén a benyújtási határidõ 1200.

10 Forrás: MNB

11 BKR tranzakciótípusok
egyszerû átutalási megbízás; csoportos átutalási megbízás; azonnali beszedési megbízás (azonnali inkasszó); csoportos beszedési megbízás; váltóbeszedési megbízás (váltóinkasszó); határidõs beszedési megbízás (határidõs inkasszó); okmányos meghitelezés (akkreditív); csekk

12 BKR működése (1) Tranzakciók továbbítása kötegelve a BKR-be 16-02-ig
Tranzakciók feldolgozása és elszámolása 22-től és 02-től (éjszakai elszámolási ciklus) Fedezethiány esetén a köteget sorba állítja és jóváírás esetén mindig újra próbálkozik 06-kor a klíringtagok értesülnek a (fedezethiány miatt) nem teljesült kötegeikről 09-ig a klíringtagok kötelesek átvenni az elszámolás eredményét Az MNB az éjszakai ciklus során előállt IBI mátrix alapján könyveli a tagok követeléseit és tartozásait (a VIBER indítása előtt)

13 BKR működése (2) 09-ig lehet fedezet biztosítani az éjszaka sorba maradt tranzakciók számára A délelõtti elszámolási ciklusba bekerülõ megbízások teljes összegére fedezetet kell biztosítani A BKR elszámolja a fedezettel rendelkezõ tranzakciókat, a fedezettel nem rendelkező kötegeket visszautasítja A délelõtti elszámolási ciklus eredményét ig vehetik át az abban érintett klíringtagok A második bankközi pozíciómátrix (IBI) alapján az MNB a VIBER-ben egyenlíti ki a tartozásokat és követeléseket

14 Forrás: MNB

15 Forrás: MNB

16 END OF EPISODE IV


Letölteni ppt "Semleges bankügyletek. A magyar fizetési rendszer működése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések