Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Equal-projekt nemzetközi tapasztalata VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Szőke Krisztina, Eszterházy Károly Főiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Equal-projekt nemzetközi tapasztalata VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Szőke Krisztina, Eszterházy Károly Főiskola."— Előadás másolata:

1 Az Equal-projekt nemzetközi tapasztalata VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Szőke Krisztina, Eszterházy Károly Főiskola

2 A kutatási cél A hátrányos helyzetű, tanulásban alulmotivált 15-19 éves fiatalok iskolai kudarcának csökkentését, munkaerő-piaci integrációjának elősegítését célzó innovatív megoldások megismerése.

3 A kutatási probléma nemzetközi jelentősége n Ipari társadalmak posztindusztriális tudásgazdaság n A foglalkoztathatóság alsó képzettségi küszöbe megnőtt n A képzetlen rétegek újratermelése a rendszer súlyos működési hibája n A későbbi munkaerő-piaci integráció és/vagy e réteg segélyezése óriási költségekkel terheli meg az államháztartást, visszafogja a gazdaság fejlődését. n EU cél: a foglalkoztatás szintjének növelése n Lehetőségek az oktatásban, a szakképzés kiaknázásában, a képzési szerkezet és a munkaerő- piaci igények összehangolásában.

4 A kutatás módszerei n Dokumentumelemzés n Megfigyelés n Interjúk n Terepnaplók n Fényképek, filmek készítése

5 A nemzetközi kutatás során két modell behatóbb tanulmányozásra került sor:  Hollandia: Onderwijscampus Winschoten,  Olaszország : Scie - SISTEMI DI CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE EDUCATIVE,

6 Campus Foundation Winschoten

7 Onderwijscampus Winschoten Társadalmi problémák n Hátrányos helyzetű régió (mezőgazdasági tradíciók, elvándorlás) n Magas munkanélküliség n Alacsony iskolai végzettség

8 Onderwijscampus Winschoten Iskolai, lemorzsolódási problémák n A szakma-előkészítői (9-10 pre-vocational) és a szakmai (vocational 10-11) szakaszok között jelentős n Alacsony motiváció n Mintakövetési problémák

9 Az Onderwijscampus Winschoten céljai n Új tanulási koncepció fejlesztése és gyakorlatba helyezése n A pre-vocational és vocational közötti szakaszban a lemorzsolódás csökkentése n Kísérleti képzés, melynek célja, hogy minden tanuló jól érezze magát az iskolában, hogy jó minőségű oktatásban részesüljenek, és szakmai végzettséggel lépjenek ki n Az elméleti és a gyakorlati oktatás összekapcsolása n Szoros kapcsolat a munkaadókkal és a gazdasági szektorral

10 Onderwijscampus Winschoten Eszközök n A „természetes tanulás” módszerének bevezetése n A holland rendszerre jellemző szelektív vizsgák kiiktatása, a záróvizsgák speciális módon történő átszervezése n A pre-vocational és a vocational szint összekapcsolása: –Vegyes tanárcsoportok –Vegyes diákcsoportok

11 Onderwijscampus Winschoten A természetes tanulás öt kritériuma (APS): n A tanítási tevékenységeket az határozza meg, hogy mit szeretne tanulni a tanuló, mi érdekli őt, és mi az, amit már tud. n Mindenkinek egyéni a tanulási stílusa, fontos, hogy az új ismereteket, készségeket és attitűdöket a tanulók a saját módszereikkel sajátíthassák el. n A tapasztalati úton való tanulás bizonyítja leginkább a tanultak alkalmazhatóságát a gyakorlatban, és a hasznosságát a való életben. n A tanuló természetes kontextusban, a gyakorlat során sajátítja el az elméleti ismereteket is. n A tanulási folyamat társas környezetben zajlik a való világhoz hasonlatosan. A tanulási folyamat kooperatív tevékenységeken alapszik, meghatározza az együtt dolgozás, az egymástól való tanulás, egymás segítése, az ötletek és az érzések megosztása a többiekkel.

12 Onderwijscampus Winschoten Különböző intézmények integrációja

13

14

15 Társadalmi és iskolai problémák: n Nagyvárosi indusztriális környezet n „gyökértelen” fiatalok n Tankötelezettség n Szakma megszerzése nélkül hagyják abba az iskolát

16 Eszközök: Don Bosco hagyományaDon Bosco hagyománya n PPP (Public Private Partnership) n új szervezeti/szervezési és vezetési megoldások (operátori hálózat) n szektorközi együttműködés

17 „Piazza dei Mestieri”-t (Mesterségek tere), több városban is szeretnénk megvalósítani.„Piazza dei Mestieri”-t (Mesterségek tere), több városban is szeretnénk megvalósítani. Módszer: munkára nevelés és munkán keresztül való tanulás.Módszer: munkára nevelés és munkán keresztül való tanulás.

18 n A gyakorlat és az elmélet összekapcsolása n A gazdasági szektorral és a munkaadókkal való szoros kapcsolat

19 A változások szintjei n Mikro: a tanárok szintje - a mindennapi tanári munka segítése és hatékonyabbá tétele - a kompetenciák fejlesztése - a kreativitásuk kibontakoztatása - nyitottság

20 n Mezo: az oktatási intézmények és azok menedzsmentje - új programok bevezetése és értékelése, - a tapasztalatcserék, - az iskolai kultúra átalakítása, - a felszerelések és a feltételek biztosítása, - a network-ök kiépítése

21 n Makro: döntéshozói és kormányzati szintek (nemzeti és európai) - törvényi szabályozás - képzési programok akkreditálása - szupervízió

22 Összegzés n A nemzeti kontextusban fellelhető sajátosságok, hagyományok n A kérdés európai megközelítése n Közös meggyőződés: a középfokú szakképzés eredményességét döntően befolyásolja a képzési tartalmak és módszerek munkaerő-piaci elvárásokhoz való igazodása

23 Hozzáférés az eredményekhez www.resegyesulet.hu/ote/equal The “Gold” Partnership Website: http://www.equal-gold.eu http://www.equal-gold.eu Külföldi partnerek: n Holland; Gerry Blaauw - g.blaauw@noorderpoort.nl g.blaauw@noorderpoort.nl n Italy: Antonio Saffioti - antonio.saffioti@cslitalia.net antonio.saffioti@cslitalia.net

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az Equal-projekt nemzetközi tapasztalata VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia 2008. november 13. Szőke Krisztina, Eszterházy Károly Főiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések