Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FILOZÓFIATÖRTÉNET. KÖVETELMÉNYEK ÍRÁSBELI VIZSGA ÍRÁSBELI VIZSGA ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK AJÁNLOTT IRODALOM: AJÁNLOTT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FILOZÓFIATÖRTÉNET. KÖVETELMÉNYEK ÍRÁSBELI VIZSGA ÍRÁSBELI VIZSGA ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK AJÁNLOTT IRODALOM: AJÁNLOTT."— Előadás másolata:

1 FILOZÓFIATÖRTÉNET

2 KÖVETELMÉNYEK ÍRÁSBELI VIZSGA ÍRÁSBELI VIZSGA ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK AJÁNLOTT IRODALOM: AJÁNLOTT IRODALOM: - FILOZÓFIATÖRTÉNETI MUNKÁK - DURANT: A GONDOLAT HŐSEI - NYÍRI TAMÁS: A FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE - STEIGER KORNÉL (SZERK.): BEVEZETÉS A FILOZÓFIÁBA - SZÖVEGGYŰJTEMÉNY

3 A FILOZÓFIAI ELŐZMÉNYEI ÉS KEZDETEI

4 a./Az ember számára a világ mindig is értelmezett világ - az értelmezés valamilyen nézőpontból, valamilyen szempont szerint és valamilyen célból történik - az értelmezés valamilyen nézőpontból, valamilyen szempont szerint és valamilyen célból történik - a filozófia egyfajta világértelmezési mód és egy bizonyos tudásforma - hogyan helyezhető el az európai kultúrában? - a filozófia egyfajta világértelmezési mód és egy bizonyos tudásforma - hogyan helyezhető el az európai kultúrában?

5 b./ A mitikus világkép korszaka mítosz – müthosz – mese, történet mítosz – müthosz – mese, történet a világ értelmezése elmesélt történet formájában a világ értelmezése elmesélt történet formájában történet - cselekmény - cselekvő szereplők => történet - cselekmény - cselekvő szereplők => minden jelenségnek és létezőnek szereplővé kell válnia - a jelenségek és a létezők a történetben nyerik el értelmüket minden jelenségnek és létezőnek szereplővé kell válnia - a jelenségek és a létezők a történetben nyerik el értelmüket a világ a környező világot jelenti - a mindennapok életvilágát a világ a környező világot jelenti - a mindennapok életvilágát az élet mágikus szemlélete - rítus, kultusz az élet mágikus szemlélete - rítus, kultusz

6 c./ A filozófia mint a mítosszal szembeni alternatív világértelmezési mód a problémává lett élet a problémává lett élet - a rutinszerűen élt élet célja és értelme kérdésessé válik, egyúttal kijelölődik valamilyen cél, mely túl van a puszta ismétlésen és reprodukción Az első filozófiai mondat - Thálész: "Minden víz.„ Az első filozófiai mondat - Thálész: "Minden víz.„ - "Mi a mindenség?„ Mi a … ? a teoretikus pillantás – theórein : a dolgokat önmagukban, a maguk határai között, tisztán felfogni, önmagukban, önmagukból meghatározni (definíció) a teoretikus pillantás – theórein : a dolgokat önmagukban, a maguk határai között, tisztán felfogni, önmagukban, önmagukból meghatározni (definíció)

7 a filozófiai tehát a teoretikus világértelmezés tudásformája a filozófiai tehát a teoretikus világértelmezés tudásformája „A filozófia a csodálkozásból született.” „A filozófia a csodálkozásból született.” Mit jelent az, hogy alternatív világértelmezési mód? – Mitosz és filozófia viszonya – Szókratész és Phaidrosz Ilisszosz-parti beszélgetése Mit jelent az, hogy alternatív világértelmezési mód? – Mitosz és filozófia viszonya – Szókratész és Phaidrosz Ilisszosz-parti beszélgetése

8  Phaidrosz: Mondd csak, Szókratész, nem innen valahonnan az Ilisszosz mellől ragadta el a hagyomány szerint Boreasz Óreithüiát?  Szókratész: Valóban így mondják.  Phaidrosz: Vajon nem éppen innen: Kellemesnek, tisztának és átlátszónak mutatkozik itt a víz, és alkalmasnak rá, hogy lányok játszanak mellette.  Szókratész: Nem, hanem úgy két-három sztadionnal lejjebb, ahol az Agra szentélyéhez kelünk át; ott oltára is áll Boreásznak.

9

10  Phaidrosz: Még sose ötlött a szemembe. De mondd csak, Zeuszra, Szókratész: hiszed, hogy igaz ez a mitikus elbeszélés  Szókratész: Ha a mai „bölcsek” módjára nem hinnék benne, nem keltenék feltűnést; és szofista szokás szerint elmondanám, hogy Boreász szele sodorta le a közeli sziklákról a lányt, amint Pharmakeia nimfával játszott, és minthogy ilyen véget ért, azért mesélték róla, hogy Boreász ragadta el innen vagy Arész szirtjéről – mert ez a szóbeszéd is járja, hogy onnan, s nem innen ragadta el…

11  Én azonban, Phaidrosz, barátom, egyébként kellemes időtöltésnek gondolom az ilyesmit, csak éppen egy szörnyű okos és nem túlságosan szerencsés ember foglalatosságának – s nem egyéb okból, csupán azért, mert aztán meg a hippokentauroszok alakját lesz kénytelen helyrehozni, utána a Khiméráét, majd felé özönlik a Gorgók és Pégaszoszok tömege, és egyéb lehetetlen, csodás teremtmények sokasága; s ha az ember nem hisz bennük, és mindegyiket valami természetes jelenségre próbálja visszavezetni, mintegy paraszti, józan ésszel élve, ugyancsak sok szabad időre lesz szüksége. Nekem bizony egyáltalán nincs időm ilyesmire…

12 d./ Milyen más tudáformák alakulnak ki az európai kultúrában? teoretikus (filozófia és tudomány) teoretikus (filozófia és tudomány) - a dolgokat önmagukban, tisztán megismerni - igaz- hamis - a dolgokat önmagukban, tisztán megismerni - igaz- hamis Vallási-etikai - kiindulópont: feltétlen hit a transzcendenciában, mely az abszolút, „objektív” mérték Vallási-etikai - kiindulópont: feltétlen hit a transzcendenciában, mely az abszolút, „objektív” mérték - a dolgokat ez alapján értékeli - jó - rossz (etika) Esztétikai - művészetek Esztétikai - művészetek - a világ "szubjektív" értékelése - szép-rút Utalás a mítosz funkcióira, Szt. Ágostonra és Kantra Utalás a mítosz funkcióira, Szt. Ágostonra és Kantra

13 –E három világértelmezési mód és tudásforma az európai kultúrában oly mértékben elvált egymástól, hogy bizonyos kérdésekben nem csak eltérő, egymással össze nem egyezetethető "nézeteket" vallanak, de még egymás kompetenciáját is megkérdőjelezik. –A legvilágosabb példa - a világegyetem keletkezésének, működésének tudományos, illetve vallásos magyarázata


Letölteni ppt "FILOZÓFIATÖRTÉNET. KÖVETELMÉNYEK ÍRÁSBELI VIZSGA ÍRÁSBELI VIZSGA ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK ELŐADÁS + KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK AJÁNLOTT IRODALOM: AJÁNLOTT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések