Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne:"— Előadás másolata:

1 1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne:
Egy foglalkozás, = 5 Word oldal = karakter 5*5 =25 Slide szöveg és benne: 10 Kép (Fotó, vonalas rajz, Clipart,) 1 animáció 1 hang 1 videó

2 2. Előszó Például mottó, idézet.

3 3. Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása
Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben, akkor használjuk. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat. 1. dia Előző Tovább Fogalmak 55. 58. dia FOGALOM Használat 3. Főmenü 4 Vissza Tananyag 9

4 4. A foglalkozások tagozódása
I. CÉL 5. 1. Követelmények II. TARTALMI LEÍRÁS 7. III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK 9. IV. EGYÉB 54. Fogalmak Irodalom 3. Illusztrációjegyzék 1. Motiváció 10. 2. Előző ismeretek Részellenőrzés 3. Új ismeretek 15. 3. 1. Ellenőrzés 41. 4. Összefoglalás 44. 5. Értékelés 51. 1. Lap, 16-20 2. Lap, 21-25 3. Lap, 26-30 4. Lap, 31-35 5. Lap, 36-40

5 A rendszerelem céljának meghatározása (3-5 sor)
I. Cél 1. Cél A rendszerelem céljának meghatározása (3-5 sor) A képzési cél kifejtésének egyértelműnek és világosnak kell lennie.

6 I.1. Követelmények, kompetenciák
Egyértelműen és konkrétan meg kell határozni azokat a képzés végén várható eredményeket, tudást, képességet, attitűdöt (kompetenciákat), melyek megszerzését a program a résztvevőknek ígéri. (mit fog tudni, milyen szinten, mire lesz képes a tananyag elsajátítása révén) A neveléstudomány a céljellegű tantervi követelmények megfogalmazásánál hagyományosan - Ismerje, sajátítsa el, meg tudja nevezni, tudja alkalmazni, legyen képes a tanultakat analitikus, szintetizáló formában alkalmazni, értékelni, összehasonlítani

7 II. Rövid tartalmi leírás 1

8 II. Rövid tartalmi leírás 2

9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek
Ide a címet és képet ajánlatos beilleszteni!

10 1. Motiváció

11 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 1
Előzetes ismeretek, feltételek

12 2. Korábbi ismeretek aktivizálása 2

13 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 1
A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva -, hogy a sorok behívása a Page Down billentyűvel, vagy az egér görgetőgombjával történhet. A válaszokat – késleltetve – a másik hasábban ajánlatos megadni. 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) 3. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3. Kérdés (a helyes válsz) c)

14 2.1. Részellenőrzés, visszacsatolás 2

15 3. Új ismeretek feldolgozása
1. Word-Lap, slide 16-20 2. Word-Lap, slide 21-25 3. Word-lap, slide 26-30 4. Word-lap, slide 31-35 5. Word-Lap, slide 36-40

16 Javaslat a szöveg tagolására
1. 1. Lap Részletes tananyag. Példa!!! Javaslat a szöveg tagolására 3.1.   Leírások 3.2.   Definíció: meghatározások jelölésére alkalmazzuk. 3.3.   Kérdés: Aktivizáló kérdések. 3.4.   Feladat: A leckékben megfogalmazott feladatok jelölésére használjuk. 3.5.   Hivatkozás: Egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészek jelzésére használjuk. 3.6.   Példa: a tananyagokban szereplő példák megjelölésére használható stílus. 3.7.   Kiemelés: fontosabb szövegrészek, kulcsfogalmak megjelölése. 3.8.   Megoldás: Ha bizonyos feladatok megoldását megadjuk 3.9. Egyéb

17 Részletes tananyag. Példa!!!
1.2 Részletes tananyag. Példa!!! A számítógéppel segített tanulás (Computer Based Learning) a tanulási folyamatnak a számítógép-használat köré szervezését jelenti. Az internetes, web-alapú tanulással, a világhálóba kapcsolt számítógépekkel új horizont nyílt meg. Az e-learning a számítógép és a hálózati adatbázisok, illetve internetes kommunikáció használatával, a tanulási folyamat egészének rendszerszemléletű megközelítésével, illetve hatékony rendszerbe szervezésével törekszik a tanulás eredményességének javítására. A CAL (Computer Aided Learning) a számítógéppel segített tanulást jelent. A CBT (Computer Based Training) számítógép általi ismeretelsajátítás (médiális tanulás), melynek során interaktív, dialogikus formában, képszerűen, többoldalú megjelenítést (grafika, animáció, mozgókép, adatbázis) felhasználva történik a tanulás. Intelligens témastruktúrával, magas interaktivitással és felhasználóbarát megjelenítéssel rendelkezik.

18 Részletes tananyag. Példa!!!
1.3. Részletes tananyag. Példa!!! Az  időfüggetlen kifejezés fogalma. Egy ábra vagy egy szöveg nem változik attól, hogy néhány másodperccel vagy akár több száz évvel később nézzük is meg, vagyis a szöveg és az állókép időfüggetlen.Az időfüggetlen médiumokban az információ kizárólag egyedi elemek sorozatából vagy időfüggetlen elemekből áll (kép, szöveg). 2. Az  időfüggő kifejezés fogalma. A folyamatos médiumok sajátossága, hogy az idő múlásával változnak. Percről percre más és más képsort látunk egy mozgófilmen, illetve újabb és újabb hangsort hallunk egy hangfelvételen; tehát ezek a médiumok időfüggők. A folyamatjellegű médiumok mozgóképek és az audio hanghullámok digitalizált jelei.

19 1.4. Részletes tananyag. Példa!!! 3. Az interaktivitás fogalma.
Értelmezésünk szerint az interaktivitás a beavatkozás lehetősége és élménye, melynek ellentettje a szerkesztettség. Az interaktivitás lényege, hogy a multimédiaalkalmazásban a továbblépés irányát az olvasó választja meg, a program fejlesztői által előre kiépített kapcsolatok mentén a felhasználó szabadon barangolhat, a lekérdezés menetét gyakorlatilag ő irányítja. 1. Kép. Tanterem

20 1.5 Részletes tananyag. Példa!!! 4. A navigáció fogalma. Eligazodás, tájékozódássegítő eszköz, amely az elektronikus felületen az interaktív és műsorszolgáltatások közötti választást teszik lehetővé a felhasználó részére.

21 2.1. Lap Részletes tananyag.

22 2.2. Részletes tananyag.

23 2.3. Részletes tananyag.

24 2.4. Részletes tananyag.

25 2.5. Részletes tananyag.

26 3.1. Lap Részletes tananyag.

27 3.2. Részletes tananyag.

28 3.3. Részletes tananyag.

29 3.4. Részletes tananyag.

30 3.5. Részletes tananyag.

31 4.1 Lap Részletes tananyag.

32 4.2. Részletes tananyag.

33 4.3. Részletes tananyag.

34 4.4 Részletes tananyag.

35 4.5. Részletes tananyag.

36 5.1. Lap Részletes tananyag.

37 5.2. Részletes tananyag.

38 5.3. Részletes tananyag.

39 5.4. Részletes tananyag.

40 5. 5. Részletes tananyag.

41 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
Önellenőrző kérdések Laponként 2 db, didaktikusan megválaszolva. 1. lap Szóljon a …. Értelmezze a .. A válaszok megadása sz. kérdésre a válasz megadása A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva -, hogy a sorok behívása a Page Down billentyűvel, vagy az egér görgetőgombjával történhet. A válaszokat –késleltetve - a másik hasábban ajánlatos megadni.

42 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
2. lap 1) Ismertesse a… 2) Sorolja fel a… A válaszok megadása sz. kérdésre a válasz megadása

43 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
3. lap 1) Hasonlítsa össze a… 2) Elemezze… A válaszok megadása sz. kérdésre a válasz megadása

44 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
4. lap 1) Elemezze… 2) Mutassa be… A válaszok megadása sz. kérdésre a válasz megadása

45 3.1. Ellenőrzés, visszacsatolás
5. lap 1) Ismertesse a… 2) Sorolja fel a… A válaszok megadása sz. kérdésre a válasz megadása

46 4. Összefoglalás A lecke összegzése 1 lap
Példa: A pontok összefoglalása Az előzőkben bemutattuk Megtárgyaltuk, feltártuk Összehasonlítottuk, Megalapoztuk

47 4. Összefoglalás A lecke összegzése 2 lap

48 4. Összefoglalás A lecke összegzése 3 lap

49 4. Összefoglalás A lecke összegzése 4 lap

50 4. Összefoglalás A lecke összegzése 5 lap

51 5. Értékelés Itt utalást tehetünk egy kérdéssor megválaszolására,
amely tankönyvben, vagy egy másik fájlban, esetleg on-line formában fordul elő.

52 Kérdések és válaszok A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva-, ezért a sorok behívásához a Page Down billentyűt, vagy az egér görgetőgombjával hívhatja be a következő kérdést. A válaszokat a másik hasábba ajánlatos megadni. 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) 3. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3. Kérdés (a helyes válsz) c)

53 Javasolt százalékos határok
% Tudása sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételje át az anyagot akár többször is. % Tudása sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételje át az anyagot még egyszer. % Tudása közepes szintű, tekintse át, hogy melyik feladatot rontotta el és ismételje át, az ahhoz tartozó részeket. % Tudása jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresse ki, hogy melyik feladatot rontotta el, majd ismételje át a megfelelő részeket. % Gratulálunk, tudása kiváló szintet ért el, folytassa a következő leckével!

54 IV. Egyéb Itt kezdődhet a glosszárium, szöveg és képelemekre utalás, hivatkozások stb.

55 IV.1. Fogalmak (visszautalás az új fogalmakra )
időfüggetlen  időfüggő  interaktivitás  navigáció 

56 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Elektronikus:
Bibliográfiai adatok: Szerző, cím, kiadó, év, oldal. Elektronikus: URL:

57 IV.3. Illusztrációjegyzék
A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen) 1 animáció 1 hang 1 videó 10 Kép esetén 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

58 További eredményes tanulás kívánok!
Tel.: URL: További eredményes tanulás kívánok! XY


Letölteni ppt "1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések