Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FOGALOM1 1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne: 10 Kép (Fotó, vonalas rajz, Clipart,) 1 animáció 1 hang 1 videó Egy foglalkozás, = 5 Word.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FOGALOM1 1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne: 10 Kép (Fotó, vonalas rajz, Clipart,) 1 animáció 1 hang 1 videó Egy foglalkozás, = 5 Word."— Előadás másolata:

1 FOGALOM1 1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne: 10 Kép (Fotó, vonalas rajz, Clipart,) 1 animáció 1 hang 1 videó Egy foglalkozás, = 5 Word oldal = karakter

2 FOGALOM 2 2. Előszó Például mottó, idézet.

3 FOGALOM 3 3. Használat Ajánlott az alábbi navigáció alkalmazása FOGALOM 1. dia Használat 3. Főmenü 4 Tananyag dia Vissza Fogalmak 55. TovábbElőző Fontos kezelési útmutatás: A felületen a képernyőről való vezérlés – a véletlenszerűen előrehaladás kiküszöbölése miatt - nem lehetséges. Ha tovább kívánunk lépni a tananyagrészekben, akkor használjuk. a Page Down billentyűt, az egéren a görgetőt, valamint az akciógombokat és a hiper-hivatkozásokat.

4 FOGALOM 4 1. Motiváció 1. Motiváció Előző ismeretek 2. Előző ismeretek Részellenőrzés 3. Új ismeretek 3. Új ismeretek Ellenőrzés Összefoglalás 4. Összefoglalás Értékelés 5. Értékelés Lap, 1. Lap, Lap, 2. Lap, Lap, 3. Lap, Lap, 4. Lap, Lap5. Lap, A foglalkozások tagozódása I. CÉL I. CÉL Követelmények II. TARTALMI LEÍRÁS II. TARTALMI LEÍRÁS 7. III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK III. TARTALOM ÉS TEVÉKENYSÉGEK 9. IV. EGYÉB IV. EGYÉB Fogalmak 2.Irodalom 3. Illusztrációjegyzék

5 FOGALOM 5 I. Cél 1. Cél A rendszerelem céljának meghatározása (3-5 sor) A képzési cél kifejtésének egyértelműnek és világosnak kell lennie.

6 FOGALOM 6 I.1. Követelmények, kompetenciák 2. Követelmények Egyértelműen és konkrétan meg kell határozni azokat a képzés végén várható eredményeket, tudást, képességet, attitűdöt (kompetenciákat), melyek megszerzését a program a résztvevőknek ígéri. (mit fog tudni, milyen szinten, mire lesz képes a tananyag elsajátítása révén) A neveléstudomány a céljellegű tantervi követelmények megfogalmazásánál hagyományosan - Ismerje, sajátítsa el, meg tudja nevezni, tudja alkalmazni, legyen képes a tanultakat analitikus, szintetizáló formában alkalmazni, értékelni, összehasonlítani

7 FOGALOM 7 II. Rövid tartalmi leírás 1

8 FOGALOM 8 II. Rövid tartalmi leírás 2

9 FOGALOM 9 III. Tananyagtartalom és tevékenységek Ide a címet és képet ajánlatos beilleszteni!

10 FOGALOM Motiváció

11 FOGALOM Korábbi ismeretek aktivizálása 1 Előzetes ismeretek, feltételek

12 FOGALOM Korábbi ismeretek aktivizálása 2

13 FOGALOM Részellenőrzés, visszacsatolás 1 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 3.Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva -, hogy a sorok behívása a Page Down billentyűvel, vagy az egér görgetőgombjával történhet. A válaszokat – késleltetve –a másik hasábban ajánlatos megadni. A válaszokat – késleltetve – a másik hasábban ajánlatos megadni.

14 FOGALOM Részellenőrzés, visszacsatolás 2

15 FOGALOM Új ismeretek feldolgozása 1. Word-Lap, slide 16-20Word-Lap, slide 2. Word-Lap, slide 21-25Word-Lap, slide 3. Word-lap, slide 26-30Word-lap, slide 4. Word-lap, slide 31-35Word-lap, slide 5. Word-Lap, slide 36-40Word-Lap, slide

16 FOGALOM Lap Részletes tananyag. Példa!!! Javaslat a szöveg tagolására 3.1. Leírások 3.2. Definíció: meghatározások jelölésére alkalmazzuk Kérdés: Aktivizáló kérdések Feladat: A leckékben megfogalmazott feladatok jelölésére használjuk Hivatkozás: Egyéb dokumentumokra hivatkozó szövegrészek jelzésére használjuk Példa: a tananyagokban szereplő példák megjelölésére használható stílus Kiemelés: fontosabb szövegrészek, kulcsfogalmak megjelölése Megoldás: Ha bizonyos feladatok megoldását megadjuk 3.9. Egyéb

17 FOGALOM Részletes tananyag. Példa!!! A számítógéppel segített tanulás (Computer Based Learning) a tanulási folyamatnak a számítógép-használat köré szervezését jelenti. Az internetes, web-alapú tanulással, a világhálóba kapcsolt számítógépekkel új horizont nyílt meg. Az e-learning a számítógép és a hálózati adatbázisok, illetve internetes kommunikáció használatával, a tanulási folyamat egészének rendszerszemléletű megközelítésével, illetve hatékony rendszerbe szervezésével törekszik a tanulás eredményességének javítására. A CAL (Computer Aided Learning) a számítógéppel segített tanulást jelent. A CBT (Computer Based Training) számítógép általi ismeretelsajátítás (médiális tanulás), melynek során interaktív, dialogikus formában, képszerűen, többoldalú megjelenítést (grafika, animáció, mozgókép, adatbázis) felhasználva történik a tanulás. Intelligens témastruktúrával, magas interaktivitással és felhasználóbarát megjelenítéssel rendelkezik.

18 FOGALOM Részletes tananyag. Példa!!! 1. Az időfüggetlen kifejezés fogalma. Egy ábra vagy egy szöveg nem változik attól, hogy néhány másodperccel vagy akár több száz évvel később nézzük is meg, vagyis a szöveg és az állókép időfüggetlen.Az időfüggetlen médiumokban az információ kizárólag egyedi elemek sorozatából vagy időfüggetlen elemekből áll (kép, szöveg). 2. Az időfüggő kifejezés fogalma. A folyamatos médiumok sajátossága, hogy az idő múlásával változnak. Percről percre más és más képsort látunk egy mozgófilmen, illetve újabb és újabb hangsort hallunk egy hangfelvételen; tehát ezek a médiumok időfüggők. A folyamatjellegű médiumok mozgóképek és az audio hanghullámok digitalizált jelei.

19 FOGALOM Részletes tananyag. Példa!!! 3. Az interaktivitás fogalma. Értelmezésünk szerint az interaktivitás a beavatkozás lehetősége és élménye, melynek ellentettje a szerkesztettség. Az interaktivitás lényege, hogy a multimédiaalkalmazásban a továbblépés irányát az olvasó választja meg, a program fejlesztői által előre kiépített kapcsolatok mentén a felhasználó szabadon barangolhat, a lekérdezés menetét gyakorlatilag ő irányítja. 1. Kép. Tanterem

20 FOGALOM Részletes tananyag. Példa!!! 4. A navigáció fogalma. Eligazodás, tájékozódássegítő eszköz, amely az elektronikus felületen az interaktív és műsorszolgáltatások közötti választást teszik lehetővé a felhasználó részére.

21 FOGALOM Lap Részletes tananyag.

22 FOGALOM Részletes tananyag.

23 FOGALOM Részletes tananyag.

24 FOGALOM Részletes tananyag.

25 FOGALOM Részletes tananyag.

26 FOGALOM Lap Részletes tananyag.

27 FOGALOM Részletes tananyag.

28 FOGALOM Részletes tananyag.

29 FOGALOM Részletes tananyag.

30 FOGALOM Részletes tananyag.

31 FOGALOM Lap Részletes tananyag.

32 FOGALOM Részletes tananyag.

33 FOGALOM Részletes tananyag.

34 FOGALOM Részletes tananyag.

35 FOGALOM Részletes tananyag.

36 FOGALOM Lap Részletes tananyag.

37 FOGALOM Részletes tananyag.

38 FOGALOM Részletes tananyag.

39 FOGALOM Részletes tananyag.

40 FOGALOM Részletes tananyag.

41 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 1. lap 1)Szóljon a …. 2)Értelmezze a.. Önellenőrző kérdések Laponként 2 db, didaktikusan megválaszolva. A válaszok megadása 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva -, hogy a sorok behívása a Page Down billentyűvel, vagy az egér görgetőgombjával történhet. A válaszokat –késleltetve - a másik hasábban ajánlatos megadni.

42 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 2. lap 1) Ismertesse a… 2) Sorolja fel a… A válaszok megadása 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

43 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 3. lap 1) Hasonlítsa össze a… 2) Elemezze… A válaszok megadása 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

44 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 4. lap 1) Elemezze… 2) Mutassa be… A válaszok megadása 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

45 FOGALOM Ellenőrzés, visszacsatolás 5. lap 1) Ismertesse a… 2) Sorolja fel a… A válaszok megadása 1. sz. kérdésre a válasz megadása 2. sz. kérdésre a válasz megadása

46 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 1 lap Példa: A pontok összefoglalása Az előzőkben bemutattuk Megtárgyaltuk, feltártuk Összehasonlítottuk, Megalapoztuk

47 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 2 lap

48 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 3 lap

49 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 4 lap

50 FOGALOM Összefoglalás A lecke összegzése 5 lap

51 FOGALOM Értékelés Itt utalást tehetünk egy kérdéssor megválaszolására, amely tankönyvben, vagy egy másik fájlban, esetleg on-line formában fordul elő.

52 FOGALOM 52 Kérdések és válaszok 1. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 2. Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 3.Kérdés (Döntsd el az alábbi állítások helyességét!) a) b) c) 1. Kérdés (a helyes válsz) a) 2. Kérdés (a helyes válsz) b) 3.Kérdés (a helyes válsz) c) A feltett kérdésekre az animáció beállítás révén kaphatja meg a választ a hallgató. Fontos jelezni, - mivel a képernyővezérlés ki van kapcsolva-, ezért a sorok behívásához a Page Down billentyűt, vagy az egér görgetőgombjával hívhatja be a következő kérdést. A válaszokat a másik hasábba ajánlatos megadni.

53 FOGALOM % % Tudása sajnos nem éri el a megfelelő szintet, javaslom, ismételje át az anyagot akár többször is % % Tudása sajnos nem elég alapos, javaslom, ismételje át az anyagot még egyszer % Tudása közepes szintű, tekintse át, hogy melyik feladatot rontotta el és ismételje át, az ahhoz tartozó részeket % Tudása jó szintű, bár még vannak hiányosságok, keresse ki, hogy melyik feladatot rontotta el, majd ismételje át a megfelelő részeket % % Gratulálunk, tudása kiváló szintet ért el, folytassa a következő leckével! Javasolt százalékos határok

54 FOGALOM 54 IV. Egyéb Itt kezdődhet a glosszárium, szöveg és képelemekre utalás, hivatkozások stb.

55 FOGALOM 55 IV.1. Fogalmak (visszautalás az új fogalmakra ) időfüggetlen időfüggő interaktivitás navigáció

56 FOGALOM 56 IV.2. Irodalom Nyomtatott: Bibliográfiai adatok: Szerző, cím, kiadó, év, oldal. Elektronikus: URL:

57 FOGALOM 57 IV.3. Illusztrációjegyzék A felhasznált médiumok jegyzéke, és elérése. (éretelemszerűen) 1 animáció 1 hang 1 videó 10 Kép esetén

58 FOGALOM 58 Tel.: URL:


Letölteni ppt "FOGALOM1 1. A foglakozás címe 5*5 =25 Slide szöveg és benne: 10 Kép (Fotó, vonalas rajz, Clipart,) 1 animáció 1 hang 1 videó Egy foglalkozás, = 5 Word."

Hasonló előadás


Google Hirdetések