Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

INTERAKTÍV TANÍTÁSI - TANULÁSI STRATÉGIÁK PhD dolgozat TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE TÉMAVEZETŐ: DR. ANTALOVITS MIKLÓS tanszékvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "INTERAKTÍV TANÍTÁSI - TANULÁSI STRATÉGIÁK PhD dolgozat TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE TÉMAVEZETŐ: DR. ANTALOVITS MIKLÓS tanszékvezető."— Előadás másolata:

1 INTERAKTÍV TANÍTÁSI - TANULÁSI STRATÉGIÁK PhD dolgozat TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE lenke@ektf.hu http://www.ektf.hu/lenke TÉMAVEZETŐ: DR. ANTALOVITS MIKLÓS tanszékvezető egyetemi tanár TÉMAFELELŐS: DR. BISZTERSZKY ELEMÉR tanszékvezető egyetemi tanár

2 A DISSZERTÁCIÓ TARTALMI FELÉPÍTÉSE A kutatás célkitűzései, módszere. Tudományos előzmények. A vizsgálat folyamata, modellek, interakciók. Az eredmények elemzése a hipotézisek tükrében. A kutatás eredményeinek gyakorlati felhasználása. Összegzés.

3 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI A hagyományos és a számítógéppel támogatott oktatási folyamatban a tanár és a tanuló szerepének feltárása. Az médium és a követelmény tartalmi kategóriáinak összehasonlító elemzése. A multimédiás tananyag feldolgozásának megtervezése. Az interakciós szintek teljesítménynövelő hatása. A tanulói gondolkodás és megismerő - képesség fejlődés vizsgálata. A szakmai érdeklődés szerepe a „Fotográfia az oktatásban” kurzus választásában. A hallgatói fogadtatás elemzése.

4 A KUTATÁS MÓDSZERE A különböző interakciós modellek összehasonlító elemzése a tananyag strukturális felépítésének függvényében. A tanulói csoportok empirikus mérése: teljesítmény, motiváció és attitűd. Az adatok kvantitatív feldolgozása és összehasonlító értékelése.

5 AZ OKTATÁSI MODELL ÉS A MÉDIUM KAPCSOLATA (Hedberg, Brown és Arrighi alapján, 1977) Az interaktív oktatóanyagok növelik a feladatok komplexitását és a tanulók által generált feladatok l ehetőségét

6 A VIZSGÁLAT FOLYAMATA Tartalom Célkitűzés Tartalom Célkitűzés Kiindulási szint mérése Kiindulási szint mérése Tanítási-tanulási stratégiák (hagyományos, interaktív MM) Médiumkiválasztás Tanítási-tanulási stratégiák (hagyományos, interaktív MM) Médiumkiválasztás „A” „Fényképezés...” IMM+konz. „B” „Fényképezés...” IMM „ D ” „Behind...” IMM+konz. „ E ” „Behind...” IMM „C” Hagyományos Kontroll csoport Érkezési szint Érkezési szint Értékelés: -stratégia -hatékonyság -tanuló, tanár szerep -attitűd Értékelés: -stratégia -hatékonyság -tanuló, tanár szerep -attitűd

7 A VIZSGÁLATI MINTA Az értékelt hallgatók összlétszáma: 97 fő 100 % (felmérésben 138 hallgató vett részt) Humán szak (kivéve nyelvszak):24 fő 24, 7 % Nyelvszakos:39 fő 40, 3 % Reál szak (kivéve biológia):14 fő 14, 4 % Biológiával párosított szakos:20 fő 20, 6 %

8 AZ IMM JELLEMZŐI „Fényképezés kisfilmes fényképezőgéppel” Behind the Camera” A médiumok hálódiagramja, tartalmi elemzése és alkalmazási tanácsok bővebben a www.ektf.hu/lenke Dékán István elektronikus tankönyve, amely 1997-ben jelent meg. A Kossuth Kiadó által 1996-ban megjelentetett angol nyelvű multimédia.

9 KUTATÁSI STRATÉGIÁK 1. A HAGYOMÁNYOS FRONTÁLIS TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT Tanár Tantárgyi követelmény Tananyag t1t2 tn OSZTÁLY Médium

10 KUTATÁSI STRATÉGIÁK 2. INTERAKTÍV INDIVIDUÁLIS TANÍTÁSI-TANULÁSI FOLYAMAT FOLYAMAT Tantárgyi követelmény Instruktor MM tananyag t1t1 t2t2 tntn Tanár Tanulási útmutató

11 KUTATÁSI STRATÉGIÁK 3. SZÁMÍTÓGÉPPEL SEGÍTETT - INDIVIDUÁLIS TANÍTÁSI- TANULÁSI FOLYAMAT Tantárgyi követelmény Instruktor MM tananyag t1t1 t2t2 tntn Tanár Tanulási útmutató Tanári konzultáció

12 A VIZSGÁLT CSOPORTOK INTERAKCIÓI 1 Tanár- követelmény A tanár a követelményrendszer érvényesítője A tanítási-tanulási folyamat előkészítése 1 2 Tanár- tananyag A tanár a tananyag direkt közvetítője A tanár a tanítási-tanulási folyamat előkészítője. 3 Tanár- útmutató NincsA tanár kidolgozza a tanuló tananyagban való haladását. 5 Tanuló - tanuló Laza kapcsolat 4 Tanár- tanuló Direkt, tanulásirányító Laza, tanulói igény szerinti kapcsolat Konzultáció Nincs konzultáció 66 Tanuló - tananyag Szintek: 1. Passzív, egyirányú 2. Aktív, kétirányú 3. Szimulációs kapcsolatok Szintek: 1. Passzív interakció, a MM feldolgozásának menetét csekély mértékben befolyásolhatja a tanuló. 2. Hierarchikus választások alapján haladhat a tanuló. 3. A tanuló manipulálhatja az objektumot céljainak alárendelve. 4. A tanuló digitális környezetben haj végre feladatokat. 5. Szabad interaktivitás lehetősége a program által biztosított környezetben. 6. A tanuló lehetőség nyílik a megtapasztalni az aktuális digitális környezet mikrovilágát (részben). 7 Tanuló - útmutató NincsA tanuló irányítása, önellenőrzés. N0N0 KAPCSOLATOKHAGYOMÁNYOSMM + ÚTMUTATÓ MM + ÚTM. + TAN. KONZ. N0N0

13 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H.1. Feltételeztem, hogy a hallgatók tudásában szignifikáns teljesítménynövekedés eredményezett az IMM alkalmazása (kontroll csoporthoz) viszonyítva. Az IMM 12%-os teljesítménynövelő hatást eredményezett a kontroll csoporthoz viszonyítva. A korrelációs együttható (p=0,05): „C” és „E” : 0,404; „C” és „D” 0,822; Az „E” csoport tanári konzultáció teljesítménynövelő szerepét mutatja.

14 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H 2.1. A hallgató nem az ismeretanyag lényegét emeli ki, hanem elvonja a látvány a figyelmét. H 2.2. A nyelvi nehézségek miatt a magyar nyelvű IMM eredményesebbnek bizonyul. Az angol nyelvű IMM 13,7 %-os teljesítménynövekedést eredményezett. A magyar és az angol nyelvű IMM korrelációs együtthatója: 0,199 (p=0,05). A médiumok tanulói programozottsága közötti különbséget prognosztizálja. A szakmailag érdekes információáradattal elkalandozott a tanuló figyelme, csökkentve a képzés hatékonyságát.

15 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H.3. A többszintű interakciók eredményesebbek. Az MM-2+TK interakciós szintje: 6 + TK csoport teljesítmény 12%-kal magasabb mint a kontroll csoporté (int. 3). Az MM-2 interakció színje: 6 teljesítménye 4,3%-kal kisebb, mint kontrollcsoporté. Korrelációs együttható (p = 0, 05): MM-2+TK: 0,795; és MM-2: 0,742 Az eredményt interakciós szint mellett, a színvonala is befolyásolja.

16 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H.4. A gondolkodási készséget az IMM jobban fejleszti. A ráismerés értelmi művelet hatékonyságát szignifikánsan növeli az IMM. (”C” - „A” korr.: 0,541) Nem eredményezett az IMM teljesítménynövekedést. (Szoros a korreláció p = 0,0 5 „C” és „A” között: 0,875; a „C”és „D” között: 0,871) Nem növelte az IMM az alkalmazás szintű ismeret elsajátítását. Mindkét IMM szoros korrelációt mutatott a kontroll csoporthoz viszonyítva (p = 0,05) ( „A”: 0,787; - „B” : 0,877 „D”: 0,795; - „E”: 0,742)

17 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H. 5.1. Ha a tanár több szerepet tölt be, javítja a tanulók teljesítményét. H. 6. A tanulók szakmai elkötelezettsége a kurzus választásában domináns. H. 5.2. A jól előkészített segédanyagok a teljesítményt növelik. A tanár szerepe szignifikánsan meghatározó a tanulói teljesítmény függvényében, személyes visszacsatolásának szerepe függ az IMM strukturáltságától. Mindkét MM szoros korrelációt eredményezett (p = 0,05) a kontroll csoporthoz viszonyítva. „B” és „E” korrelációs együtthatója 0,199. A „hobby” szerepét helyezték a hallgatók az első helyre a kurzus választásában.

18 HIPOTÉZISEK, EREDMÉNYEK H.7. A MM eszközökkel történő oktatás a tanulókban pozitív érzelemnyilvánítást eredményez. A tanulók izgalmas kihívásnak tekintették a számítógéppel támogatott tananyag elsajátítást. Igénylik a tanár jelenlétét, de igénylik a tanulói szabadságot is. A tanulók igénylik megváltozott szerepüket. A tanulók igénylik a nyomtatott segédanyagok biztosítását

19 ÖSSZEGZÉS Médium Tanulási környezet Tanár TANULÓ

20 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "INTERAKTÍV TANÍTÁSI - TANULÁSI STRATÉGIÁK PhD dolgozat TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE TÉMAVEZETŐ: DR. ANTALOVITS MIKLÓS tanszékvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések