Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Reklámkommunikáció Fogyasztói társadalom 2. Előszó Klasszikus marketing célcsoport (18–49 év) Azon fogyasztó közönségek, akiknél a legideálisabb a kommunikáció.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Reklámkommunikáció Fogyasztói társadalom 2. Előszó Klasszikus marketing célcsoport (18–49 év) Azon fogyasztó közönségek, akiknél a legideálisabb a kommunikáció."— Előadás másolata:

1

2 Reklámkommunikáció Fogyasztói társadalom

3 2. Előszó Klasszikus marketing célcsoport (18–49 év) Azon fogyasztó közönségek, akiknél a legideálisabb a kommunikáció során a meggyőzés, figyelemfelkeltés és a vásárlás szempontjából

4 3.

5 4. Tartalom I.Óravázlat 5 II.Tevékenység 1.Motiváció 8 2.Korábbi ismeretek 9 3.Új ismeretek feldolgozás 10 4.Ellenőrzés 21 5.Összegzés 22 6.Értékelés 23 Tudáspróba 27

6 5. Óravázlat 1.Tantárgy – szakmai gyakorlat 3 2.Témakör – reklámkommunikáció 3.Téma – fogyasztói társadalom 4.Óra típusa – gyakorlat jegy

7 5. Óravázlat 2. 5. Nevelési cél 6. Fejlesztési cél 7. Módszer (egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, csoportos megbeszélés, tanári magyarázat, frontális foglalkozás) 8. Eszközök

8 7. Tevékenység I.Motiváció II.Korábbi ismeretek aktivizálása III.Új ismeretek feldolgozása 1. Ellenőrzés IV.Összefoglalás V.Értékelés

9 8. Motiváció Mi kell ahhoz a marketing szakembernek, hogy meghozza a helyes döntést? Ismerje a piaci potenciált Ismerje a fogyasztói társadalomnak szociológiai szempontú ismérveit Fontos dimenzió: - a lakosság rétegződése, a célközönség - fogyasztóképessége, - a célközönség termékekkel való ellátottsága

10 9. Korábbi ismeretek aktivizálása Előzetes ismeretek feltétele Demográfiai jellemzők: Magyarországon 10 millió ember él, 52,3 % nő, 47,7 % férfi Háztartások száma 2003-ban : millió 869 ezer Egy háztartásra jutó személyek száma: 2,58

11 10. Új ismeretek feldolgozása Vásárlási potenciál: reáljövedelmek csökkenése, stagnálása 2003-ig Nőtt az infláció – marketingtevékenység szempontjából távolodnak a különböző célcsoportok és elkezdenek nőni a különbségek. El kezdte magába olvasztani a középosztályt, aki a klasszikus marketing célterepe lenne

12 11. Időfelhasználás és életstílus Mivel és mennyi időt töltenek el. a.A tévé a legfontosabb terepe Fontos, hogy mennyi időt tölt el tévézéssel. (4 ó 40 p) 18.30-22-23-ig a legtöbben A szabadidő-felhasználás 60%-a a tévénézés 2002-ben b.Internet – folyamatosan nő a vele töltött idő c.Olvasás ’90: 37 p (ffi) – 29 p (nő) 2003: 15 p (ffi) – 21 p (nő d. Munkával kapcsolatos – oda és visszautazás Nők: többet dolgoznak és többen. A közlekedésre fordított idő folyamatosan nő. - OOH szempontjából jó.

13 7 életstílus csoport van

14 12. Vagyonos polgári „Felső 10 ezer” Felsőfokú szakképzettsége van. Foglalkoztatás szempontjából: olyan állás, ami vezető pozíció – magas jövedelemmel rendelkezik. 25-30 év közötti vagy a felső határ: 45-49 Családi kapcsolatrendszer: szerteágazó, széleskörű. Sok barát, rendszeresen összejárnak.

15 Vannak jelentős csoportok, akik jelentős kulturális tőkével rendelkeznek. 18-49-es korosztályban 5,2 % az arányuk (Ezt a korosztályt osztályt 7 felé) Közel 20 %-a az összes jövedelemnek Nem csak fogyasztanak, hanem megtakarítanak.

16 13. Jómódú polgári 20,5 %-a a lakosságnak Megbízható (közép vagy hosszútávú) állása van – jól megfizetik őket, ezért 30-é39 – tipikus harmincasok Folyamatosan ápolják családi és baráti kapcsolataikat. Átlagnál nagyobb kulturális és egzisztenciális tőkével rendelkeznek Beosztás: általában közalkalmazott, vagy versenyszférában középvezető

17 14. Tehetős munkás Családi, szabadidő, kulturális – átlagos mutatókkal rendelkezik. Vagyoni helyzete rövidtávon megbízható, de nem elégedett a javadalmazással, amivel megtisztelik a munkájukat. Középfokon szakképzettek Lakosság 12,2 %-át jelentik.

18 15. Megkapaszkodó fogyasztói Szintén 12,2 % Kuporgatók, ki tudják elégíteni vásárlási hajlandóságukat, de két ára van, kulturális és egzisztenciális tőkéjük alacsony.

19 16. Beszűkült szegény 20 %-a a korosztálynak. Iskolai végzettség: alap + középfokú végzettséggel rendelkeznek. Közel 60 %-uk inaktív Átlagost el nem érő kulturális és egzisztenciális tőkével rendelkeznek Társas kapcsolataik, baráti kapcsolataik erősen beszűkültek. Gazdasági tőkéjük igen alacsony. 5,6,7-es csoport – a pénzügyi és a banki szféra egyáltalán nem foglalkozik vele – számukra érdektelenek

20 17. Fiatalos 10,5 %-az arányuk. Alacsony egzisztenciális tőke, de növekvő kulturális tőkéjük van. Intenzív családi és baráti kapcsolatok Nem feltétlenül az alsó korosztály Próbálkoznak: kulturális tőkét folyamatosan bővítsék..

21 18. Visszafogott öreges 19,4 % Egzisztencia: fiatalos, beszűkült: gyengék ebből a szempontból Kultúra iránti igény nincs itt. Alacsony fokú társas kapcsolatok. Nincs is igényük, hogy ezeket megtartsák, szinten tartsák.

22 Reklámpolitikai szabályozás

23 19. Szabályozás Gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény MRSZ reklámetikai kódexe 1996. Évi I. törvény – Médiatörvény – törvényi szabályozás a rádiózásról és a televíziózásról.

24 Médiatörvény: -Tartalmi szabályozással kapcsolatos rész -Műsorok terjesztésére vonatkozó technológia rész -Rádióban és a tévében megjelenő reklámtevékenység Kettéválasztja: klasszikus gazdasági célú és társadalmi célú. Mindkettőnek a szabályozásáról szól. Meghatározott különböző feltételeket, amelyek mellett lehet ezeket közölni.

25 Mindkettőre vonatkozik, hogy csak reklámblokkban lehet őket közzétenni. Ez önálló műsorszámnak minősül – jól érzékelhetően el kell különíteni a másiktól. (szabályozva van, hogy milyen audiovizuális hatások kellenek)

26 Közöljenek társadalmi célú reklámokat (erre lép) – elő kell segíteni –ezekért a közzétevő a médiafelület birtokosának nem fizet. A médiatörvény lehetőséget ad arra, hogy ez az időtartam beleszámítson a közszolgálati időbe. (közszolgálati kötelesség teljesítése) Napi átlag főműsor időben 25 percet kell tölteni vele. (18.30-21.30) rádióban (06.30-09.30) – ebből tv esetén 20, rádióban 15 perc egybefüggő szolgáltatásnak kell lennie.Nem limitálja a TCR idejét, csak az óránként megengedett reklámidőbe beleszámít. Nem számít bele a saját műsorokból készített spotok. Max. 12 p a kereskedelemiben, 6 p a közszolgálatiban, 3 p a közösségi műsorszolgáltatóknál.

27 Reklámok közzététele Közszolgálati és közösségi: csak műsorszámok között lehet közzétenni – nem szakíthatja meg a műsort. A kereskedelmiben: műsorszámon belül is megszakítható, de csak bizonyos feltételek teljesülése mellett.

28 A műsor tiszta műsoridő-tartalma 45 percet meghaladja – egyszer lehet – azt követően annyiszor, ahányszor meghaladja. A megszakítást úgy lehet, hogy a 20 percnek el kell telnie, 2 reklámblokk között 20 percnek el kell telnie. Védett műsortípusok, ami környezetében vagy nem, vagy korlátozott tehető közzé vagy egyáltalán nem szakítható meg. - közéleti politikai események élő közvetítése - Vallási műsorok és események - Kifejezetten kiskorúak szóló műsorszámok (akkor is, ha a 45 percet meghaladja) - Hír és hírháttér műsorok.

29 Nem közölhető olyan reklám, amely közzétételét más jogszabály vagy törvény tiltja. Termékek: a reklám szempontjából hogyan jelenhet meg: - Korlátozás alá egyáltalán nem eső termék - Reklámkorlátozások alá eső termékek (pl. lőszerek, fegyverek, robbanóanyagok, gyógyszerek, nem gyógyhatású termékek - Reklámtilalommal sújtott termékek és szolgáltatások

30 20. Reklám típusok Összehasonlító reklám: közzétehető amennyiben az ÖRT az első megjelenés előtt kikéri a véleményt és hozzájárul ahhoz, hogy közzétegyék. Burkolt reklám: olyan reklám közzététel, amikor a fogyasztó számára nem egyértelműen azonosítható, hogy amit lát az reklám-e, vagy valamelyik műsor része.

31 21. Ellenőrzés visszacsatolás

32 22. Összefoglalás Demográfiai jellemzők Vásárlási potenciál Idő felhasználás és életstílus Reklámpolitikai szabályozás Reklám típusok

33 23. Értékelés Próbáld ki tudásodat. A következőkben 10 db tesztkérdést válaszolhatsz meg. Először felelet választásos kérdéseket, majd párosításos végül eldöntendő kérdéseket tölthetsz ki. -feleletválasztós kérdések értéke egyenként 3 pont, összesen 15 pont -A párosításosnak egyenként 2 pont, összesen 8 pont -Az eldöntendő kérdések egyenként 2 pont, összesen 8 pont

34 24. Feleletválasztós feladat A Médiatörvény: A.Tartalmi szabályozással kapcsolatos rész B.Műsorok terjesztésére vonatkozó rész C.Mindkettő D.Egyik sem Megoldás: C.

35 25. Párosításos kérdéssor A.Jómódú polgári B.Megkapaszkodó fogyasztói C.Beszűkült szegény D.A fiatalos Megoldások: A.3. B.4. C.2. D.1. 1.10,5 % 2.20,0 % 3.20,5 % 4.12,2 %

36 26. Eldöntendő kérdés sor Döntse el, hogy az alábbi állítások igazak, vagy hamisak! 1.A vagyonos polgári réteg kapcsolatai szerteágazó 2.1995. Évi I. Törvény a Médiatörvény 3.A gazdasági célú reklámban lehet közéleti szereplő 4.A burkolt reklám a fogyasztó számára azonosítható Megfejtések: 1. Igaz, 2. Hamis, 3. Hamis, 4. hamis

37 27. A tudáspróba értékelése A megszerezhető pontszám 31 pont 1.0 – 50 %-ig tudásod nem éri el a megfelelő szintet 2.51- 65 %-ig tudásod nem elég alapos, ismételd át az anyagot 3.66 – 79 %-ig tudásod közepes szintű 4.80 – 90 %-ig tudásod jó szintű, bár még vannak hiányosságaid 5.91 – 100 %-ig tudásod kiváló szintet ér el

38 28. Irodalom Incze Kinga : A reklám helye

39 29. Köszönöm a figyelmet!

40 30. Készítette: Szőke Brigitta E - mail cím: briggi@freemail.hu


Letölteni ppt "Reklámkommunikáció Fogyasztói társadalom 2. Előszó Klasszikus marketing célcsoport (18–49 év) Azon fogyasztó közönségek, akiknél a legideálisabb a kommunikáció."

Hasonló előadás


Google Hirdetések