Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖNYVTÁRI ISMERETEK történelem szakos hallgatóknak ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖNYVTÁRI ISMERETEK történelem szakos hallgatóknak ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN."— Előadás másolata:

1 KÖNYVTÁRI ISMERETEK történelem szakos hallgatóknak ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN

2 MOTTÓ „EGYETLEN CIVILIZÁLT NEMZET SEM VÁRHATJA EL, HOGY SZABAD LEGYEN, HA TUDATLAN. MINDEN AMERIKAI SZEMÉLYES FELELŐSSÉGE A JÓLINFORMÁLTSÁG ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY TUDATLANSÁGUNK LEKÜZDÉSÉVEL SZABADOK MARADHASSUNK.” THOMAS JEFFERSON (1816) „HOL AZ ÉLET, AMIT ELVESZTETTÜNK A LÉTEZÉSBEN; HOL A BÖLCSESSÉG, AMIT ELVESZTETTÜNK A TUDÁSBAN; HOL A TUDÁS, AMIT ELVESZTETTÜNK AZ INFORMÁCIÓBAN?” THOMAS STEARNS ELIOT

3 AZ IRODALOMKUTATÁS INTÉZMÉNYEI ≽ KÖNYVTÁRAK ≽ LEVÉLTÁRAK ≽ DOKUMENTÁCIÓS INTÉZMÉNYEK (pl. Központi Statisztikai Hivatal, Magyar Távirati Iroda, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ)

4 INTÉZMÉNYEK, AHONNAN ADATOKAT, INFORMÁCIÓKAT KAPHATUNK ≽ MINISZTÉRIUMOK ≽ KÖZJOGI INTÉZMÉNYEK (Magyar Országgyűlés, Köztársasági Elnöki Hivatal, Alkotmánybíróság, Legfőbb Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság) ≽ ORSZÁGOS KÖZINTÉZMÉNYEK (Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Európa Tanács Információs És Dokumentációs Központ ) ≽ ÖNKORMÁNYZATOK ≽ KUTATÓ INTÉZETEK (MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, MTA Néprajzi Kutatóintézet, MTA Világgazdasági Kutató Intézet, MTA Politikai Tudományok Intézete, MTA Társadalomkutató Központ, MTA Történettudományi Intézet, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, Gazdasági Kutató Intézet, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés, Népesedéstudományi Kutató Intézet, 1956-os Intézet, stb.) ≽ MÚZEUMOK (Magyar Nemzeti Múzeum, Szépművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, Néprajzi Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, Budapesti Történeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Közlekedési Múzeum, egyházi múzeumok, magán múzeumok) ≽ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ≽ CÉGEK, VÁLLALATOK, BANKOK

5 LEVÉLTÁRAK 1. FELADATAI ≽ MARADANDÓ ÉRTÉKŰ IRATOK TARTÓS MEGŐRZÉSE ≽ FELDOLGOZÁSA, AZAZ TUDOMÁNYOS IGÉNYŰ RENDSZEREZÉSE, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KUTATÁSRA VALÓ ALKALMASSÁ TÉTELE ≽ KUTATÁS ÉS A KUTATÁSI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE FAJTÁI ≽ KÖZLEVÉLTÁRAK (állami szaklevéltárak, települési önkormányzatok, köztestületek, közalapítványok, közfeladatot ellátó szervek levéltárai) ≽ NYILVÁNOS MAGÁNLEVÉLTÁRAK (egyházi levéltárak) AZ IRATOK RENDJÉT AZ EREDET HATÁROZZA MEG (PROVENIENCIA ELV). EGY IRATKÉPZŐ SZERV ANYAGA (BANK, ÜZEM) EGY EREDETÉT TÜKRÖZŐ CSOPORTBA, FONDBA KERÜL, AZON BELÜL ÁLLAGOKAT ÉS CSOMÓKAT ALKOTNAK, MELYEN BELÜL IDŐREND ÉRVÉNYESÜL.

6 LEVÉLTÁRAK 2. EGY KONKRÉT LEVÉLTÁRI IRAT MEGTALÁLÁSÁHOZ, HIVATKOZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK ≽ A LEVÉLTÁR NEVE ÉS SZÉKHELYE ≽ A FOND SZÁMA ÉS NEVE ≽ AZ ÁLLAG JELZETE ≽ A CSOMÓ (DASCICULUS) SZÁMA (NEM MINDIG VAN) ≽ AZ IRAT SZÁMA ≽ AZ IRAT CÍME (NEM MINDIG VAN)

7 LEVÉLTÁRI FONDOK 1. I-XV. FEUDÁLIS ÉS KAPITALISTA KOR I. Az államhatalom felsőbb szervei II. Az államigazgatás felsőbb szervei III. A jogszolgáltatás felsőbb szervei IV. Megyei törvényhatóságok és thj. városok V. Megyei városok és községek VI. A központi államigazgatás területi szervei VII. A jogszolgáltatás területi szervei 1872-1944 (1948) VIII. Intézetek, intézmények IX. Testületek X. Egyesületek XI. Gazdasági szervek XII. Egyházi szervek XIII. Családok XIV. Személyek XV. Gyűjtemények XVI. Tanácsköztársaság

8 LEVÉLTÁRI FONDOK 2. XVII-XXXII. SZOCIALISTA KOR XVII. Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok XVIII. Az államhatalom felsőbb szervei XIX. Az államigazgatás felsőbb szervei XX. A jogszolgáltatás felsőbb szervei (1945-, ill. 1949-től) XXI. Megyei törvényhatóságok és thj. Városok XXII. Megyei városok és községek XXIII. Tanácsok XXIV. A központi államigazgatás területi szervei XXV. A jogszolgáltatás területi szervei XXVI. Intézetek, intézmények XXVII. Testületek (egyházi szervek is) XXVIII. Egyesületek XXIX. Gazdasági szervek XXX. Gazdasági szövetkezetek XXXI. Családok személyek XXXII. Gyűjtemények XXXIII. Külön intézkedéssel a levéltárba utalt iratok XXXIV. A levéltár ügyviteli iratai

9 A KÖNYVTÁRAK JELLEMZŐI A 21. SZÁZADBAN TUDÁSCENTRUM TANULÁSI KÖZPONT GLOBÁLIZÁCIÓ INFORMATIKAI TECHNIKA FEJLŐDÉSE DIGITALIZÁCIÓ VIRTUALIZÁCIÓ INNOVÁCIÓ VERSENY EGYÜTTMŰKÖDÉS INTEGRÁCIÓ FELELŐSSÉG

10 A VILÁG KÖNYVTÁRI RENDSZERE FELADAT: MINDENKINEK, MINDENHOL BIZTOSÍTANI A HOZZÁFÉRÉST AZ EMBERISÉG TUDÁSVAGYONÁHOZ CSAK A KÖNYVTÁRAK RENDSZERBE SZERVEZÉSÉVEL VALÓSÍTHATÓ MEG KÖNYVTÁRI RENDSZER ≽ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER ≽ KÖZPONTI FUNKCIÓK (SZÁMBAVÉTEL, GYŰJTÉS, MEGŐRZÉS, FELTÁRÁS, ELEMZÉS, RENDSZEREZÉS, SZOLGÁLTATÁS, TÁJÉKOZTATÁS) NEMZETI KÖNYVTÁRAK RENDSZERE – ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI RENDSZEREK NÉHÁNY NEMZETI KÖNYVTÁR CÍME: ≽ BRITISH LIBRARY: http://blpc.bl.uk/ ≽ LIBRARY OF CONGRESS: http://lcweb.loc.gov ≽ BIBLIOTHEQUE NATIONALE: www.bnf.fr

11 MAGYAR KÖNYVTÁRI RENDSZER NEMZETI KÖNYVTÁR ≽ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR – www.oszk.hu ≽ DEBRECENI EGYETEM EGYETEMI ÉS NEMZETI KÖNYVTÁR – www.lib.unideb.hu ORSZÁGOS SZAKKÖNYVTÁRAK (néhány példa a történelemtudományt gondozó szakkönyvtárakra) ≽ Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára ≽ MTA Régészeti Intézetének Könyvtára ≽ MTA Történettudományi Intézetének Könyvtára ≽ Nemzeti Múzeum Központi Régészeti Könyvtára ≽ Országgyűlési Könyvtár ≽ Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára és Dokumentációs Szolgálata ≽ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK KÖZKÖNYVTÁRAK – MEGYEI, VÁROSI, KÖZSÉGI KÖNYVTÁRAK ISKOLAI KÖNYVTÁRAK EGYHÁZI KÖNYVTÁRAK

12 KÖNYVTÁRAK EGERBEN BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR - http://www.brody.iif.hu BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRA - http://www.brody.iif.hu/gyermek/index.htm BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR IDEGENNYELVI RÉSZLEGE - http://www.brody.iif.hu/idnyelv/index.htm BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR KÖZIGAZGATÁSI RÉSZLEGE - http://www.brody.iif.hu/kozig/index.htm DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖNYVTÁRA - ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA - www.ektf.hu/konyvt/index.php ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI OKTATÁSI INTÉZMÉNY - www.gyakorlo.ektf.hu/ FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR – www.probabf.uw.hu/ HEVES MEGYEI LEVÉLTÁR - www.hevesarchiv.hu/ HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖNYVTÁRA - www.heves- ped.sulinet.hu

13 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 1. www.ektf.hu/konyvtar NÉHÁNY ADAT NYITVA TARTÁS DOKUMENTUMÁLLOMÁNY BEIRATKOZÁS SZOLGÁLTATÁSOK ≽ KÖLCSÖNZÉS ≽ ELŐJEGYZÉS ≽ HOSSZABBÍTÁS ≽ BEKÉRÉS ≽ KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ≽ HELYBENHASZNÁLAT ≽ TÁJÉKOZTATÁS ≽ SZAKTÁJÉKOZTATÁS ≽ TÁJÉKOZTATÁS TELEFONON ÉS E-MAILBEN ≽ IRODALOMKUTATÁS ≽ TARTALOMJEGYZÉK-KÜLDÉS ≽ KÖNYVIGÉNYLÉS ≽ KÖNYVAJÁNLÓ ≽ E-FORRÁS TESZTELÉS ≽ TRÉNINGEK, SZEMINÁRIUMI FOGLALKOZÁSOK ≽ SZÁMÍTÓGÉPES SZOLGÁLTATÁS ≽ REPROGRÁFIA ≽ KIADVÁNYOK, KALAUZOK, TELEVÍZIÓS SOROZATOK

14 AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KÖZPONTI KÖNYVTÁRA 2. HONLAPSZOLGÁLTATÁSOK www.ektf.hu/konyvtar FŐISKOLAI INFORMÁCIÓK ≽ RENDEZVÉNYNAPTÁR ≽ LÍCEUMTÖRTÉNETI-GYŰJTEMÉNY EKF KÖNYVTÁRI INFORMÁCIÓK ≽ NYITVA TARTÁS ≽ ELÉRHETŐSÉGEK ≽ KÖNYVTÁRI TEREK ≽ SZOLGÁLTATÁSOK ≽ EKF KÖZPONTI KÖNYVTÁRI KATALÓGUSOK ≽ KÖNYVTÁRI ADATOK, SZABÁLYZATOK TANULÁSI, KUTATÁSI INFORMÁCIÓK ≽ KERESŐK, ADATBÁZISOK, KATALÓGUSOK, BIBLIOGRÁFIÁK ≽ TANMENETEK, IRODALOMJEGYZÉKEK ≽ OKTATÁS ≽ DIÁKMENTOR (KÖNYVTÁRHASZNÁLAT, SZAKDOLGOZAT, ÖNÉLETRAJZ) ≽ KÖNYVES INFORMÁCIÓK

15 SEGÉDANYAGOK A KÖNYVTÁR HASZNÁLATÁHOZ TÖRTÉNELEM SZAKOSOKNAK AZ EKF KK HONLAPJÁN www.ektf.hu/konyvtar TANANYAGOK (POWERPOINT) ≽ KÖNYVTÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM SZAKOS HALLGATÓKNAK KÖNYVTÁRI HOL-MI ≽ A FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK ALAPOZÓ TÁRGYAINAK SZAKIRODALMA A KÖNYVTÁR DOKUMENTUMÁLLOMÁNYÁBAN - http://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/felsofoku.dochttp://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/felsofoku.doc ≽ A TÖRTÉNELEM SZAKOS KÉPZÉS SZAK- ÉS HATÁRTERÜLETEI A KÖNYVTÁR DOKUMENTUMÁLLOMÁNYÁBAN - http://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/tortenelem.dochttp://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/tortenelem.doc ≽ A PEDAGÓGIAI ÉS A PSZICHOLÓGIAI KÉPZÉS SZAKTERÜLETEI A KÖNYVTÁR DOKUMENTUMÁLLOMÁNYÁBAN - http://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/pedagogia.dochttp://www.ektf.hu/konyvtar/uploads/pedagogia.doc TEMATIKUS LINKGYŰJTEMÉNYEK ≽ TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK, VALLÁS, NÉPRAJZ, STATISZTIKA, FÖLDRAJZ, STB. http://www.ektf.hu/konyvtar/hu/index.php?page=118 http://www.ektf.hu/konyvtar/hu/index.php?page=118

16 DOKUMENTUMTÍPUSOK 1. A KÉSZÍTÉS TECHNIKÁJA SZERINT ≽ KÉZIRATOS DOKUMENTUMOK KÓDEXEK MODERN KÉZIRATOK ≽ NYOMTATOTT DOKUMENTUMOK KÖNYVEK IDŐSZAKI KIADVÁNYOK KISNYOMTATVÁNYOK KOTTÁK MIKROFORMÁTUMÚ DOKUMENTUMOK ≽ KÉPRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK ÁLLÓ- ÉS MOZGÓKÉPEK TÉRKÉPEK GRAFIKÁK ≽ HANGRÖGZÍTÉSES DOKUMENTUMOK HANGLEMEZEK, HANGSZALAGOK ≽ PLASZTIKAI DOKUMENTUMOK (szobrok,domborművek, érmék, plakettek, pecsétek) ≽ ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK MULTIMÉDIA SZÁMÍTÓGÉPPEL OLVASHATÓ INFORMÁCIÓHORDOZÓK

17 DOKUMENTUMTÍPUSOK 2. PUBLICITÁS SZERINT ≽ EGYEDI DOKUMENTUMOK ≽ SOKSZOROSÍTOTT DOKUMENTUMOK ≽ RÉSZBEN SOKSZOROSÍTOTT DOKUMENTUMOK FORRÁSÉRTÉK SZERINT ≽ PRIMER DOKUMENTUMOK ≽ SZEKUNDER DOKUMENTUMOK MŰFAJ SZERINT ≽ ISMERETKÖZLŐ KIADVÁNYOK – SZAKIRODALOM KÉZIKÖNYVEK (általános enciklopédiák, lexikonok) SEGÉDKÖNYVEK (szótárak, lexikonok, enciklopédiák, adattárak, címtárak, névtárak, bibliográfiák) MONOGRÁFIÁK TANULMÁNYOK (értekezések, disszertációk, esszék, kritikák) EFEMER IRODALOM (pamfletek, riportok, tudósítások, tárcák, karcolatok) TANKÖNYVEK ≽ SZÉPIRODALOM ≽ HATÁRESETEK (naplók, emlékiratok, esszék)

18 A DOKUMENTUM ≽ RÖGZÍTETT INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ ÉS AZ INFORMÁCIÓ ÁTADÁSÁRA SZOLGÁLÓ ANYAGI OBJEKTUM ≽ ÖNÁLLÓ SZELLEMI TERMÉK ≽ FÜGGETLEN INFORMÁCIÓEGYSÉG ≽ AZ INFORMÁCIÓK KÜLÖNÁLLÓ KVANTUMJA ≽ CÉLJA: INFORMÁCIÓK KÖZLÉSE, A TUDÁS ÁTADÁSA

19 SZÁMBAVÉTEL ≽ HOGYAN VESZIK SZÁMBA A VILÁG DOKUMENTUMTERMÉSÉT? ≽ MILYEN MÓDSZERREL, TECHNIKÁVAL TÖRTÉNIK A DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA? ≽ MILYEN SZOLGÁLTATÁSI RENDSZER JUTTATJA EL A SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓKAT A FELHASZNÁLÓHOZ?

20 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 1. A FELDOLGOZÁS CÉLJA ≽ AZ ÁLLOMÁNY REPREZENTÁLÁSA, ÁTTEKINTHETŐVÉ TÉTELE (FORMAI ÉS TÁRGYI SZEMPONTOK) ≽ AZ INFORMÁCIÓK VISSZAKERESHETŐVÉ TÉTELE ≽ KOMPATIBILITÁS, SZABVÁNYOSSÁG SZURROGÁTUM ≽ AZ EREDETI DOKUMENTUM MÁSA, ≽ A DOKUMENTUMRA VONATKOZÓ ADATELEMEK RENDEZETT HALMAZA, ≽ A DOKUMENTUMOKAT MINT TÁROLÁSI-KERESÉSI EGYSÉGEKET KÉPVISELI AZ INFORMÁCIÓTÁROLÁS- ÉS KERESÉS SORÁN.

21 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 2. A DOKUMENTUM LEÍRÁSÁHOZ / AZONOSÍTÁSÁHOZ / VISSZAKERESÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK ≽ FORMAI ADATOK: SZERZŐSÉG, KÖZREMŰKÖDŐK (természetes személyek, testületek) CÍM, ALCÍM, PÁRHUZAMOS CÍM KIADÁSJELZÉS IMPRESSZUM: KIADÁS HELYE, KIADÓ, KIADÁS ÉVE TERJEDELEM SOROZATI ADATOK TERJESZTÉSI ADATOK RAKTÁRI JELZET (többnyire tartalmat is jelöl) ≽ TARTALMI ADATOK: ETO SZAKJELZET TÁRGYSZÓ TARTALMI BESOROLÁSI ADATOK

22 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 3. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 1. RAKTÁRI JELZET: A DOKUMENTUM BORÍTÓJÁN, A KATALÓGUSCÉDULA BAL FELSŐ SARKÁBAN, A SZÁMÍTÓGÉPES OPACBAN A DOKUMENTUM HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSAKÉNT SZEREPLŐ BETŰBŐL ÉS SZÁMBÓL ÁLLÓ KÓD. HASZNÁLATA A VILÁG LEGTÖBB KÖNYVTÁRÁBAN ÁLTALÁNOS ÉS UGYANAZT JELENTI. A KÓD JELENTÉSTARTALOMMAL BÍR, AMELY AZ EGYES TUDOMÁNY-TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉT TESZI LEHETŐVÉ. A KÖNYVTÁRAK TÖBBSÉGÉBEN, NÁLUNK IS, E JELZETEK SORRENDJÉBEN TALÁLHATÓK A DOKUMENTUMOK A POLCON.

23 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 4. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 2. A LEGALAPVETŐBB TEMATIKUS CSOPORTOK A KÖVETKEZŐ SZÁMMAL KEZDŐDNEK: 0 Általános tartalmú művek, lexikonok, enciklopédiák, sajtótörténet 1 Filozófia, pszichológia, logika, etika, esztétika 2 Vallás, teológia 3 Társadalomtudományok: szociológia, politika, közgazdaságtan, jog, pedagógia, néprajz 4 Üres tartomány 5 Természettudományok: matematika, csillagászat, fizika, kémia, biológia 6 Alkalmazott tudományok: orvostudomány, műszaki tudományok, mezőgazdaság, számítástechnika 7 Művészet, szórakozás, játék, sport 8 Nyelvtudomány, irodalomtudomány 9 Honismeret, földrajz, életrajzok, művelődéstörténet, régészet, történelem

24 A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSA, FELDOLGOZÁSA 5. RAKTÁRI JELZET – ETO SZAKJELZET 3. ETO SZAKJELZET: A DOKUMENTUM TARTALMÁNAK LEÍRÁSÁRA SZOLGÁL. A FŐ TUDOMÁNYTERÜLETEKEN BELÜL TOVÁBBI SZŰKEBB TÉMAKÖRÖKET IS KI TUDUNK FEJEZNI. PL. 9Honismeret, földrajz, életrajz, művelődéstörténet, régészet, történelem 930Régészet, művelődéstörténet 940Európa története 943 Közép-Európa történelme 943.9Magyarország történelme A KÖNYVÖN, A KATALÓGUSCÉDULÁN, VAGY A SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISBAN TALÁLHATÓ SZÁM- ÉS BETŰJEL MAGYARÁZATA PÉLDÁNKBÓL KIINDULVA: A KÖNYV CÍME:Magyarország történelme a 20. században JELZETE:943.9 szakcsoport M 16 a szakcsoporton belül a szerző vagy a cím kezdőbetűje által meghatározott hely

25 AZ IRODALOMKUTATÁS ESZKÖZEI A DOKUMENTUMOK LEÍRÁSAINAK VALAMILYEN RENDEZETT FORMÁBAN VALÓ ELHELYEZÉSE, AMELY ALKALMAS A VISSZAKERESÉSRE ≽ KATALÓGUSOK ≽ BIBLIOGRÁFIÁK ≽ ELEKTRONIKUS ADATBÁZISOK

26 KATALÓGUSOK MEGJELENÉSI FORMÁJA SZERINT ≽ CÉDULA ≽ KÖTET ≽ MIKROFILM ≽ LYUKKÁRTYA ≽ SZÁMÍTÓGÉPES KATALÓGUS HASZNÁLAT SZEMPONTJÁBÓL ≽ OLVASÓI ≽ SZOLGÁLATI A FELTÁRT DOKUMENTUMOK KÖRE SZERINT ≽ KÖNYVKATALÓGUS ≽ FOLYÓIRATKATALÓGUS ≽ AV-DOKUMENTUMOK KATALÓGUSA ≽ CIKK-KATALÓGUS (ANALITIKUS KATALÓGUS) TELJESSÉG SZERINT ≽ A KÖNYVTÁR TELJES ÁLLOMÁNYÁT FELTÁRÓ KÖZPONTI KATALÓGUS ≽ EGYES ÁLLOMÁNYRÉSZEKET FELTÁRÓ KATALÓGUS (PL. ZENEI, HELYTÖRTÉNETI, RÉGI KÖNYVEKÁLLOMÁNYÁT FELTÁRÓ RÉSZLEG-KATALÓGUS) A KERESÉS SZEMPONTJAI SZERINT ≽ FORMAI SZEMPONTOK SZERINTI LEÍRÓ KATALÓGUS (CÍM, SZERZŐI, SOROZATI KATALÓGUS) ≽ TARTALMI SZEMPONTOK SZERINTI KATALÓGUSOK ETO SZAKKATALÓGUS TÁRGYSZÓKATALÓGUS

27 A BIBLIOGRÁFIÁK TÍPUSAI TARTALMA SZERINT ≽ ÁLTALÁNOS BIBLIOGRÁFIA ≽ SZAKBIBLIOGRÁFIA A REGISZTRÁLT DOKUMENTUMOK TÍPUSA SZERINT ≽ KÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA ≽ SAJTÓBIBLIOGRÁFIA ≽ REPERTÓRIUM (CIKKBIBLIOGRÁFIA) ≽ ZENEMŰ BIBLIOGRÁFIA ≽ TÉRKÉP-BIBLIOGRÁFIA ≽ FILMOGRÁFIA GYŰJTŐKÖR SZERINT ≽ MINŐSÉGI SZEMPONT: TELJES VAGY VÁLOGATOTT ≽ FÖLDRAJZI SZEMPONT: EGYETEMES, REGIONÁLIS, NEMZETI ≽ IDŐ SZEMPONT: KURRENS, RETROSPEKTÍV A FELDOLGOZÁS MÓDSZERE SZERINT ≽ AZ ELRENDEZÉS MÓDJA: BETŰREND, TÁRGYI, KRONOLÓGIKUS, TOPOGRÁFIAI ≽ A FELTÁRÁS MÉLYSÉGE: REGISZTRATÍV, ANNOTÁLT, REFERÁLÓ FORMAI SZEMPONT ≽ HORDOZÓ SZERINT: CÉDULA, NYOMTATOTT, SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS ≽ MEGJELENÉS SZERINT: ÖNÁLLÓ VAGY REJTETT A BIBLIOGRÁFIÁK SZEMPONTJÁBÓL ≽ ELSŐFOKÚ: DOKUMENTUMOKAT REGISZTRÁL ≽ MÁSODFOKÚ: BIBLIOGRÁFIÁK BIBLIOGRÁFIÁJA

28 A NEMZETI BIBLIOGRÁFIA FELADATA: EGY ADOTT NEMZET DOKUMENTUMKINCSÉNEK SZÁMBAVÉTELE GYŰJTŐKÖRI SZEMPONTOK: ≽ SZÁRMAZÁSI HELY ≽ NYELVI SZEMPONT ≽ ETNIKAI SZEMPONT ≽ SZEMÉLYI SZEMPONT ≽ KIADÓI SZEMPONT

29 SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZISOK AZ INFORMÁCIÓK GÉPPEL OLVASHATÓ, RENDEZETT GYŰJTEMÉNYE TÍPUSAI ≽ REFERENSZ ADATBÁZISOK: AZ INFORMÁCIÓK LEÍRÁSÁT, ILL. MEGHATÁROZOTT SZEMPONTOK SZERINTI ÖSSZEÁLLÍTÁSÁT TARTALMAZZÁK BIBLIOGRÁFIAI ADATBÁZISOK ADATTÁRAK ≽ FORRÁS ADATBÁZISOK: AZ INFORMÁCIÓFORRÁSOKAT TARTALMAZZÁK ALFANUMERIKUS (számokat és rövid szövegeket tartalmaz (telefonkönyv, menetrend) ÚTMUTATÓ ADATBÁZISOK (Magyar Pedagógusok Háza portál = pedagógia = www.mphp.hu) www.mphp.hu TELJES SZÖVEGŰ ADATBÁZISOK (lexikonok, enciklopédiák, újságok teljes képanyaga, pl. az Aetas = http://www.aetas.hu/archiv.htm) az EPA-banhttp://www.aetas.hu/archiv.htm SZOFTVER HANG KÉP MOZGÓKÉP MULTIMÉDIA

30 REFERENSZ ADATBÁZISOK GYŰJTEMÉNYKATALÓGUS – OPAC EGY ADOTT GYŰJTEMÉNY, RENDSZERINT KÖNYVTÁR KATALÓGUSA TARTALMA: A GYŰJTEMÉNYBEN MEGTALÁLHATÓ DOKUMENTUMOK DOKUMENTUMOK: RENDSZERINT KÖNYVEK FELTÁRÁS: A KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYEI SZERINT VISSZAKERESÉS: A LEÍRÁS MEGHATÁROZOTT RÉSZEI ALAPJÁN (cím, szerzőség, sorozat, ETO-szakjelzet, tárgyszó, kiadó neve)

31 AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR NÉHÁNY KATALÓGUSA AMICUS – ONLINE OLVASÓI KATALÓGUS NEMZETI PERIODIKA ADATBÁZIS (NPA) TARTALMA: a magyarországi könyvtárakban található külföldi időszaki kiadványok lelőhelyjegyzéke 1665-től, valamint a magyarországi folyóiratok lelőhelyjegyzéke 2005 évtől kezdődően ELEKTRONIKUS PERIODIKA ARCHÍVUM ÉS ADATBÁZIS (EPA) TARTALMA: 2004 után megjelent magyar és magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok, folyóiratok HUMANUS TARTALMA: a humántudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatai, a kezdetektől napjainkig MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR (MEK) TARTALMA: csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok - elsősorban szöveges művek, kisebb részben térképek és kották

32 SZAKIRODALMI ADATBÁZIS EGY SZAKTERÜLET SZAKIRODALMA TARTALMA: DISZCIPLINAORIENTÁLT DOKUMENTUMOK: VALAMENNYI SZÜKSÉGES DOKUMENTUMTÍPUS (könyv, folyóiratcikk, előadás, kép, stb.) FELTÁRÁS: SZEGMENTÁCIÓ A DISZCIPLINA IGÉNYEI SZERINT VISSZAKERESÉS: LEHETŐLEG A TELJES LEÍRÁS MINDEN ELEME ALAPJÁN

33 MOTTÓ „ A TUDOMÁNYOS EMBERFŐ MENNYISÉGE A NEMZET IGAZI HATALMA …. IGAZABB SÚLY S ERŐ AZ EMBERI AGYVELŐNÉL NINCS. ENNEK TÖBB VAGY KEVESEBB LÉTE A NEMZETNEK TÖBB VAGY KEVESEBB SZERENCSÉJE.” SZÉCHENYI ISTVÁN: HITEL (1830)


Letölteni ppt "KÖNYVTÁRI ISMERETEK történelem szakos hallgatóknak ÍRTA TAMÁSNÉ FEKETE ADRIENN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések