Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HEFOP-2.1.5. „A jövő bennük él”. A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI: Bergmann Mariann tanító Kovácsné Borbély Zsuzsanna óvónő Sümegi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HEFOP-2.1.5. „A jövő bennük él”. A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI: Bergmann Mariann tanító Kovácsné Borbély Zsuzsanna óvónő Sümegi."— Előadás másolata:

1 HEFOP-2.1.5. „A jövő bennük él”

2 A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI: Bergmann Mariann tanító Kovácsné Borbély Zsuzsanna óvónő Sümegi Jánosné tanár Teibertné Schäffer Terézia tanító Zsákai Andrea tanító

3 TevékenységFelelősMódszer/eszközIdőDokumentum Team megalakulásaigazgatóegyéni vállalás2006. nov. 23.csoportnévsor Alakuló foglalkozásigazgatóötletroham, feladataink meghatározása 2006. dec. 7.feljegyzés 1. A meglévő dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése (óvodai és iskolai) team vezetődokumentumelemzés2007. jan. 11.feljegyzés 2. Óralátogatás (magyar irodalom – kooperatív tanulásszervezés) team vezetőóralátogatás, megbeszélés 2007. jan. 31.feljegyzés 3. A gyermektanulmányozási program illesztése a pedagógiai programba ig. helyettesdokumentumelemzés, vita 2007. febr. 8.feljegyzés 4. Tanulás tanítása tréning - óralátogatás - az óra értékelése, megbeszélése Az új egyéni fejlesztési terv és hálóterv kidolgozása team vezetőóralátogatás, elemzés, beszélgetés 2007. febr. 19.feljegyzés 5. A hatékony tanuló-megismerést segítő módszerek rendszerezése: feladatbank team vezetődokumentumkészítés2007. márc. 1.táblázat, feladatbank Részvétel a szakmai műhelymunkábanigazgatóhospitálásSzervezés alatt áll. A projekt feladat– és időterve

4 1. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2006. december 7.  a team megalakulása  vezetőválasztás  céljaink, feladataink meghatározása  várható eredmények

5 Céljaink, feladataink 1.A tanfolyam (tréning) célja:  A technikák megismerése tantestületi szinten.  Az ott szerzett ismeretek hasznosítása, alkalmazása. 2. A projekt fő célja: A tanult technikák beépítése a nevelés-oktatás folyamatába. Részcél: a projektterv megvalósulásával javul és mindenki számára követhetővé válik az egyénre szabott fejlesztés. 3. Feladatok:  A meglévő dokumentumok rendszerezése.  Igények felmérése (vezetők, pedagógusok)  Új gyermektanulmányozási program kidolgozása  Feladatbank létrehozása (a tanuló-megismerést segítő kérdőívek, tesztek, interjúk, képességfejlesztő feladatok, gyakorlatok, játékok)  Részvétel a szakmai műhelymunkában

6 4. Várható eredmények  A tanult technikák alkalmazásával javul az egyénre szabott fejlesztés,  hatékonyabbá válik a tanulók megismerése,  ezáltal a személyiségük fejlesztése. 5. A fenntarthatóságot biztosító tevékenységek  A team által kidolgozott gyermektanulmányozási program beépül a helyi pedagógiai programba.  A feladatbank mindenki által hozzáférhető, bővíthető.

7 2. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. január 11. A meglévő dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése:  az eddig használt óvodai egyéni fejlődési naplók felülvizsgálata  az eddig használt egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata

8 1.Az óvodai egyéni fejlődési napló felépítése:  Személyi adatok  Anamnézis  Beszoktatás  Gondozás-önkiszolgálás  Szociális fejlettség  Munkajellegű tevékenységek  Értelmi fejlettség – tanulás  Játék  Felmérések Az óvodai naplót jónak, követhetőnek találtuk.

9 2. Az iskolai egyéni fejlesztési terv régi változata: Adatok Tanév Fejlesztési területek: Kommunikáció (szóbeli, írásbeli) Önértékelés Együttműködési képesség Az egyén személyiségvonásai Tantárgyfejlesztés Egyéb Az iskolai fejlesztési terv hiányosságai:  nem tartalmaz konkrét fejlesztési tervet, csak az adott állapotot rögzít  nincs hely a fejlesztő feladatok dokumentálására  nem lehet nyomon követni a fejlesztést  nem tartalmazza az elért eredményt FELADAT: egy új fejlesztési terv készítése

10 3. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. január 31. Bemutató óra megtekintése Az óra helye: 2. osztályos magyar irodalom óra Tananyag: Az állatok téli élete Az óra célja: hatékony tanuló-megismerés beszédlégzés fejlesztése alkotói képzelet, önálló gondolkodás fejlesztése szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Az alkalmazott módszer: kooperatív tanulásszervezés A team tagjai és mentora hospitáltak, majd értékelték az órát.

11 4. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. február 8.  gyermektanulmányozási program illesztése a pedagógiai programba  más intézmények gyermektanulmányozási programjának vizsgálata  kompromisszumkeresés a vitás kérdésekben

12 Vitás kérdések: Dilemma: „Csináljunk magunknak még több munkát?” Új elvárások:  ne csak állapotot tükrözzön, tartalmazza a fejlesztés célját és eredményét is  készítsünk hálótervet (mindenki által hozzáférhető és a vezetőség által is nyomon követhető a folyamat)  hozzunk létre egy feladatbankot (tartalmazza a tanuló-megismerést segítő kérdőíveket, teszteket, interjúkat, képességfejlesztő feladatokat, játékokat, bárki használhatja, folyamatosan kiegészítheti, bővítheti) A vita végén kompromisszumra jutottunk:  megtartjuk az egyéni fejlesztési terv eredeti formáját  az állapotfelmérést szeptember végén lezárjuk  az elért eredményt a tanév végén írjuk hozzá a tervhez  elkészítjük az egyéni fejlesztés hálótervét, amely hónapra lebontva tartalmazza a fejlesztést

13 5. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. február 19.  Tanulás tanítása – óralátogatás  Az órákon tapasztaltak elemzése, értékelése  Az új fejlesztési terv véglegesítése  Az egyéni fejlesztés hálótervének elkészítése

14 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 2007/2008 A tanuló neve:…………………………..Születési helye, ideje:…………….. Fejlesztési területek: Kommunikáció: - Szóbeli…................................................................................................. - Írásbeli…................................................................................................. Önértékelés………………………………………………………………………………. Együttműködési képesség……………………………………………………………… Az egyén személyiségvonásai…………………………………………………………. Tantárgyfejlesztés……………………………………………………………………….. Egyéb……………………………………………………………………………………… Dátum: …………………………(szeptember vége) Elért eredmények: ……………………………………………………………………………………………… A fejlesztési tervet készítette:……… A fejlesztési tervet jóváhagyta:…………. Dátum:………………………….(tanév vége)

15 A tanuló egyéni fejlesztésének hálóterve…./…. tanév Név:……………………………………………………Születési helye, ideje:………………………….. Hónapok IX. X/aí X.XI.XII.I.II.III.IV.V. Szóbeli kommunikáció Írásbeli kommunikáció Önértékelés Együttműködési képesség Személyiségformálás Tantárgyfejlesztés

16 Megjegyzések:Mit fejlesztünk, milyen feladattal, teszttel, kérdőívvel, stb. Szóbeli kommunikáció Írásbeli kommunikáció Önértékelés Együttműködési képesség Személyiségformálás Tantárgyfejlesztés Báta,………………………………. Jóváhagyta:……………………………………………………Készítette: ……………………………………

17 Hónapok IX. X/aí X.XI.XII.I.II.III.IV.V. Szóbeli kommunikáció xxx Írásbeli kommunikáció xxx Önértékelés xx Együttműködési képesség xxx Személyiségformálás xxx Tantárgyfejlesztés NyNK IIK Bátai Péter egyéni fejlesztésének hálóterve

18 Megjegyzések: Szóbeli kommunikáció Heti sporthírek – tudósítás Szituációs játék – konfliktuskezelés Írásbeli kommunikáció Sporthírek – osztályfaliújság Plakátkészítés sportversenyre Önértékelés Tulajdonságok és attitűdök kérdőív Együttműködési képesség A tanuló iskola és iskolán kívüli kapcsolathálózata - kérdőív Személyiségformálás Mi az én értékrendem? - kérdőív Tantárgyfejlesztés Egy kis provokáció – teszt a tanulásról Óra eleji ráhangoló ritmusgyakorlatok vezetése

19 6. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. március 1. Feladatbank:  A hatékony tanuló-megismerést segítő módszerek gyűjtése (tréning anyaga, óvodai, iskolai és saját gyűjtésű anyag)  Rendszerezése fejlesztendő területek szerint  Az összegyűlt anyag számítógépes feldolgozása

20 1. A TANULÓ-MEGISMERÉST SEGÍTŐ KÉRDŐÍVEK: Tanulási erősségek kérdőív Iskolai motiváció kérdőív Énkép, szociális kép Mi az értékrendem kérdőív Mik a jellemvonásaim kérdőív Szorongás kérdőív Délutáni szokásaim kérdőív Mivel telik a napom Mivel telik a napom összesítés Teszt a tanulásról HOME-leltár A gyerekek motivált magatartása Mit szeretek csinálni kérdőív Tanulási erősségek kérdőív Tanulási stílusok I-II.

21 2. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Beszédfejlesztés Nyelvi játékok Nyelvtörők Az emlékezet PPT A beszéd PPT 3. INTERJÚ, KÉRDŐÍV, MEGFIGYELÉS, EGYÉB Interjúvázlat Dokumentumelemzés elmélete Kérdőív az életmód megismeréséhez A tanuló iskolai és iskolán kívüli kapcsolathálózata Differenciált érdeklődés kérdőív Észrevételek a gyerekre vonatkozóan Strukturálatlan és strukturált megfigyelési gyakorlólap Személyiséglap Társas, közösségi tulajdonságok Tulajdonságok és attitűdök Szociometria 1. Szociometria 2.

22

23

24

25

26

27

28


Letölteni ppt "HEFOP-2.1.5. „A jövő bennük él”. A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI: Bergmann Mariann tanító Kovácsné Borbély Zsuzsanna óvónő Sümegi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések