Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hatékony tanuló-megismerési technikák

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hatékony tanuló-megismerési technikák"— Előadás másolata:

1 Hatékony tanuló-megismerési technikák
BÁTAI ÁMK HEFOP „A jövő bennük él” Hatékony tanuló-megismerési technikák Tengelic június 8.

2 A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI:
BÁTAI ÁMK A HATÉKONY TANULÓ MEGISMERÉSI TECHNIKÁK TEAM TAGJAI: Bergmann Mariann tanító Kovácsné Borbély Zsuzsanna óvónő Sümegi Jánosné tanár Teibertné Schäffer Terézia tanító Zsákai Andrea tanító

3 A projekt feladat– és időterve
Tevékenység Felelős Módszer/eszköz Idő Dokumentum Team megalakulása igazgató egyéni vállalás 2006. nov. 23. csoportnévsor Alakuló foglalkozás ötletroham, feladataink meghatározása 2006. dec. 7. feljegyzés 1. A meglévő dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése (óvodai és iskolai) team vezető dokumentumelemzés 2007. jan. 11. feljegyzés 2. Óralátogatás (magyar irodalom – kooperatív tanulásszervezés) óralátogatás, megbeszélés 2007. jan. 31. feljegyzés 3. A gyermektanulmányozási program illesztése a pedagógiai programba ig. helyettes dokumentumelemzés, vita 2007. febr. 8. feljegyzés 4. Tanulás tanítása tréning óralátogatás az óra értékelése, megbeszélése Az új egyéni fejlesztési terv és hálóterv kidolgozása óralátogatás, elemzés, beszélgetés 2007. febr. 19. feljegyzés 5. A hatékony tanuló-megismerést segítő módszerek rendszerezése: feladatbank dokumentumkészítés 2007. márc. 1. táblázat, feladatbank Részvétel a szakmai műhelymunkában hospitálás Szervezés alatt áll.

4 1. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2006. december 7.
BÁTAI ÁMK 1. CSOPORTMEGBESZÉLÉS december 7. a team megalakulása vezetőválasztás céljaink, feladataink meghatározása várható eredmények

5 A tanfolyam (tréning) célja:
BÁTAI ÁMK Céljaink, feladataink A tanfolyam (tréning) célja: A technikák megismerése tantestületi szinten. Az ott szerzett ismeretek hasznosítása, alkalmazása. 2. A projekt fő célja: A tanult technikák beépítése a nevelés-oktatás folyamatába. Részcél: a projektterv megvalósulásával javul és mindenki számára követhetővé válik az egyénre szabott fejlesztés. 3. Feladatok: A meglévő dokumentumok rendszerezése. Igények felmérése (vezetők, pedagógusok) Új gyermektanulmányozási program kidolgozása Feladatbank létrehozása (a tanuló-megismerést segítő kérdőívek, tesztek, interjúk, képességfejlesztő feladatok, gyakorlatok, játékok) Részvétel a szakmai műhelymunkában

6 A tanult technikák alkalmazásával javul az egyénre szabott fejlesztés,
BÁTAI ÁMK 4. Várható eredmények A tanult technikák alkalmazásával javul az egyénre szabott fejlesztés, hatékonyabbá válik a tanulók megismerése, ezáltal a személyiségük fejlesztése. 5. A fenntarthatóságot biztosító tevékenységek A team által kidolgozott gyermektanulmányozási program beépül a helyi pedagógiai programba. A feladatbank mindenki által hozzáférhető, bővíthető.

7 2. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. január 11.
BÁTAI ÁMK 2. CSOPORTMEGBESZÉLÉS január 11. A meglévő dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése: az eddig használt óvodai egyéni fejlődési naplók felülvizsgálata az eddig használt egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálata

8 Az óvodai egyéni fejlődési napló felépítése: Személyi adatok Anamnézis
BÁTAI ÁMK Az óvodai egyéni fejlődési napló felépítése: Személyi adatok Anamnézis Beszoktatás Gondozás-önkiszolgálás Szociális fejlettség Munkajellegű tevékenységek Értelmi fejlettség – tanulás Játék Felmérések Az óvodai naplót jónak, követhetőnek találtuk. Anamnézis: Szülés körülményei, betegségek, stb. Beszoktatás: Mennyi idő, hogyan viselkedik a gyermek? Gondozás: Testi fejlődés, önellátás, öltözködés, étkezés, tisztálkodás Szociális fejlettség: társas kapcsolatok, érzelmi-akarati élet Munkajellegű: pl. naposi munka Értelmi: anyanyelv, irodalom, vizuális, zenei, testi nevelés, „külső világ tevékeny megfigyelése” – környezetismeret, matematika) Játék: egyedül vagy társakkal, milyen típusú játék, alárendelt vagy irányító, stb. Felmérések: pl. DPT-teszt, Frostig-teszt, Inizan-teszt, iskolaérettségi vizsgálat eredménye)

9 2. Az iskolai egyéni fejlesztési terv régi változata:
BÁTAI ÁMK 2. Az iskolai egyéni fejlesztési terv régi változata: Adatok Tanév Fejlesztési területek: Kommunikáció (szóbeli, írásbeli) Önértékelés Együttműködési képesség Az egyén személyiségvonásai Tantárgyfejlesztés Egyéb Az iskolai fejlesztési terv hiányosságai: nem tartalmaz konkrét fejlesztési tervet, csak az adott állapotot rögzít nincs hely a fejlesztő feladatok dokumentálására nem lehet nyomon követni a fejlesztést nem tartalmazza az elért eredményt FELADAT: egy új fejlesztési terv készítése

10 3. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. január 31. Bemutató óra megtekintése
BÁTAI ÁMK 3. CSOPORTMEGBESZÉLÉS január 31. Bemutató óra megtekintése Az óra helye: 2. osztályos magyar irodalom óra Tananyag: Az állatok téli élete Az óra célja: hatékony tanuló-megismerés beszédlégzés fejlesztése alkotói képzelet, önálló gondolkodás fejlesztése szóbeli kifejezőképesség fejlesztése Az alkalmazott módszer: kooperatív tanulásszervezés A team tagjai és mentora hospitáltak, majd értékelték az órát.

11 4. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. február 8.
BÁTAI ÁMK 4. CSOPORTMEGBESZÉLÉS február 8. gyermektanulmányozási program illesztése a pedagógiai programba más intézmények gyermektanulmányozási programjának vizsgálata kompromisszumkeresés a vitás kérdésekben

12 Dilemma: „Csináljunk magunknak még több munkát?” Új elvárások:
BÁTAI Vitás kérdések: Dilemma: „Csináljunk magunknak még több munkát?” Új elvárások: ne csak állapotot tükrözzön, tartalmazza a fejlesztés célját és eredményét is készítsünk hálótervet (mindenki által hozzáférhető és a vezetőség által is nyomon követhető a folyamat) hozzunk létre egy feladatbankot (tartalmazza a tanuló-megismerést segítő kérdőíveket, teszteket, interjúkat, képességfejlesztő feladatokat, játékokat, bárki használhatja, folyamatosan kiegészítheti, bővítheti) A vita végén kompromisszumra jutottunk: megtartjuk az egyéni fejlesztési terv eredeti formáját az állapotfelmérést szeptember végén lezárjuk az elért eredményt a tanév végén írjuk hozzá a tervhez elkészítjük az egyéni fejlesztés hálótervét, amely hónapra lebontva tartalmazza a fejlesztést ÁMK

13 5. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. február 19.
BÁTAI ÁMK 5. CSOPORTMEGBESZÉLÉS február 19. Tanulás tanítása – óralátogatás Az órákon tapasztaltak elemzése, értékelése Az új fejlesztési terv véglegesítése Az egyéni fejlesztés hálótervének elkészítése

14 EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERV 2007/2008
A tanuló neve:…………………………..Születési helye, ideje:…………….. Fejlesztési területek: Kommunikáció: -Szóbeli… -Írásbeli… Önértékelés………………………………………………………………………………. Együttműködési képesség……………………………………………………………… Az egyén személyiségvonásai…………………………………………………………. Tantárgyfejlesztés……………………………………………………………………….. Egyéb……………………………………………………………………………………… Dátum: …………………………(szeptember vége) Elért eredmények: ……………………………………………………………………………………………… A fejlesztési tervet készítette:……… A fejlesztési tervet jóváhagyta:…………. Dátum:………………………….(tanév vége)

15 A tanuló egyéni fejlesztésének hálóterve …./…. tanév
Név: ……………………………………………………Születési helye, ideje:………………………….. Hónapok IX. X/aí X. XI. XII. I. II. III. IV. V. Szóbeli kommunikáció Írásbeli kommunikáció Önértékelés Együttműködési képesség Személyiségformálás Tantárgyfejlesztés

16 Megjegyzések: Mit fejlesztünk, milyen feladattal, teszttel, kérdőívvel, stb. Szóbeli kommunikáció Írásbeli kommunikáció Önértékelés Együttműködési képesség Személyiségformálás Tantárgyfejlesztés Báta,………………………………. Jóváhagyta:…………………………………………………… Készítette: ……………………………………

17 x Bátai Péter egyéni fejlesztésének hálóterve Hónapok IX. X. XI. XII.
X/aí X. XI. XII. I. II. III. IV. V. Szóbeli kommunikáció x Írásbeli kommunikáció Önértékelés Együttműködési képesség Személyiségformálás Tantárgyfejlesztés Ny N K I

18 Heti sporthírek – tudósítás Szituációs játék – konfliktuskezelés
Megjegyzések: Szóbeli kommunikáció Heti sporthírek – tudósítás Szituációs játék – konfliktuskezelés Írásbeli kommunikáció Sporthírek – osztályfaliújság Plakátkészítés sportversenyre Önértékelés Tulajdonságok és attitűdök kérdőív Együttműködési képesség A tanuló iskola és iskolán kívüli kapcsolathálózata - kérdőív Személyiségformálás Mi az én értékrendem? - kérdőív Tantárgyfejlesztés Egy kis provokáció – teszt a tanulásról Óra eleji ráhangoló ritmusgyakorlatok vezetése

19 6. CSOPORTMEGBESZÉLÉS 2007. március 1.
BÁTAI ÁMK 6. CSOPORTMEGBESZÉLÉS március 1. Feladatbank: A hatékony tanuló-megismerést segítő módszerek gyűjtése (tréning anyaga, óvodai, iskolai és saját gyűjtésű anyag) Rendszerezése fejlesztendő területek szerint Az összegyűlt anyag számítógépes feldolgozása

20 1. A TANULÓ-MEGISMERÉST SEGÍTŐ KÉRDŐÍVEK: Tanulási erősségek kérdőív
BÁTAI ÁMK 1. A TANULÓ-MEGISMERÉST SEGÍTŐ KÉRDŐÍVEK: Tanulási erősségek kérdőív Iskolai motiváció kérdőív Énkép, szociális kép Mi az értékrendem kérdőív Mik a jellemvonásaim kérdőív Szorongás kérdőív Délutáni szokásaim kérdőív Mivel telik a napom Mivel telik a napom összesítés Teszt a tanulásról HOME-leltár A gyerekek motivált magatartása Mit szeretek csinálni kérdőív Tanulási stílusok I-II.

21 2. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS Beszédfejlesztés Nyelvi játékok Nyelvtörők Az emlékezet PPT A beszéd PPT 3. INTERJÚ, KÉRDŐÍV, MEGFIGYELÉS, EGYÉB Interjúvázlat Dokumentumelemzés elmélete Kérdőív az életmód megismeréséhez A tanuló iskolai és iskolán kívüli kapcsolathálózata Differenciált érdeklődés kérdőív Észrevételek a gyerekre vonatkozóan Strukturálatlan és strukturált megfigyelési gyakorlólap Személyiséglap Társas, közösségi tulajdonságok Tulajdonságok és attitűdök Szociometria 1. Szociometria 2.

22

23

24

25

26

27 BÁTAI ÁMK

28 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Hatékony tanuló-megismerési technikák"

Hasonló előadás


Google Hirdetések