Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az ókori egyiptomi étkezési szokások Készítette : H á rs Bianka.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az ókori egyiptomi étkezési szokások Készítette : H á rs Bianka."— Előadás másolata:

1 Az ókori egyiptomi étkezési szokások Készítette : H á rs Bianka

2 Növénytermesztés köles -, á rpa -, búzatermesztés sok zöldségféle : hagyma -, petrezselyemtermesztés mindenféle hüvelyes ( bab, borsó, lencse ) Állattenyésztés szarvasma rha juh kecske antilop gazella sz á rnyasok : kacsa, lúd, galamb

3 Érdekességek: h á zukban tartott á k őket fontos volt a hízlal á s  antilop, gazella, kecske, sz á rnyasok, disznó tészt á val tömték őket méheket szintén h á ziasított á k szamarakat és ökröket teher á llatként haszn á lt á k kuty á k, macsk á k és majmok elterjedt csal á di h á zi á llatok voltak Állatok h á ziasít á sa

4 Társadalmi eltérések Szegényebb rétegek Egyszerűbb étkek Által á ban : hüvelyesek : lencse, bab, borsó, csicseriborsó, lepkeszeg sör kenyér hagyma időnként hús Vagyonosabb rétegek V á ltozatosabb fog á sok Által á ban : hagymafélék tökfélék lótuszgyökér, lótuszmag, papiruszhajt á s olaj, tej különböző húsfélék ( gyöngytyúk, galamb, kacsa, liba, fogoly, fürj, stb.) gyümölcsök : szőlő, füge, datolya, gr á n á talma

5 Általános egyiptomi ételek

6 Kenyér  alapvető t á pl á léka volt a szegény és a tehetős rétegeknek egyar á nt  a III. évezredben legal á bb 16- féle kenyeret és kal á csot á llítottak elő  pékműhelyekben sütötték ki  a gabonaőrlés közben a lisztbe kőpor és homok is jutott

7 Húsétel  sokat ettek, de nem tartozott a naponta fogyasztott ételek közé  különösen kedvelték : marh á t, lib á t, kacs á t, galambokat, fürjeket, gyöngytyúkot, foglyot  kecske -, birka -, disznóhúst is fogyasztottak  főzve - sütve is szerették  p á colva vagy sz á rítva t á rolt á k

8 Halétel  a halbőség hatalmas volt  sokat fogyasztottak  vall á si szempontból tiszt á talan á llatnak sz á mított  kibelezték a halat, és elt á volított á k a belsőségeket, hogy megakad á lyozz á k a baktériumok elszaporod á s á t  sóval tartósított á k

9 Zöldségek  különböző hagymafajt á kat igen kedvelték, és fontos ipari cikk is volt  hüvelyesek : bab, borsó, lencse  bab egyik fajt á ja : fúl  ma szinte nemzeti eledel  lencsét kivitelre is termesztették  kedvelték a tököt is

10 Gyümölcsök  természetes vagy sz á rított á llapotban fogyasztott á k  füge, datolya, szőlő volt a legelterjedtebb  termeltek dinnyét is  az Újbirodalom idején Elő - Ázsi á ból került Egyiptomba az alma és a gr á n á talma  fontos volt a szőlőművelés  kék szőlő

11 Édesség  nem ismerték a cukrot, mézzel édesítettek  fejlett méhészkedés  méhek h á ziasít á sa

12 Italok  bor - csak a magas rangú tisztviselők és a kir á lyi palota lakói itt á k, némelykor lapos csészéből  sör - korra - nemre való tekintet nélkül itt á k, gyerek és öreg, egészséges és beteg egyar á nt, korsóból

13 A konyha helye á ltal á ban a h á z h á tsó részében nagy vill á kn á l a melléképületekben az ételeket különböző méretű agyagedényekben t á rolt á k ; italokat, gabon á t, lisztet, zsírt, olajat, tartósított húst is őriztek bennük a romlandó dolgokat egy kis, alacsony pincében t á rolt á k, ahov á néh á ny lépcsőfok vezetett a konyh á ból sokféle t á nyért, kést és kanalat haszn á ltak, mosogató és szemétgyűjtő is volt

14 Az étkezés gyakorisága többségük n aponta h á romszor é tkezett mesebeli S ziszobek f á raóról í rja e gy p apirusz, h ogy é jjelre i s beiktatott e gy é tkezést bizonyos a lkalmakkor ( ink á bb a z előkelők ), l akom á ra g yűltek ö ssze fiatal l á nyok s zolg á lt á k k i a v endégeket

15 Az ételek vallási szerepe úgy tartott á k, hogy a t á pl á lék a túlvil á gi fennmarad á st is biztosítja á ldozatok form á j á ban isteneiket is t á pl á lt á k halottaik mellé ételeket, alapanyagokat, és azok elkészítéséhez, elfogyaszt á s á hoz haszn á lt kifinomult és ízléses eszközöket temettek a templomokhoz külön konyh á t építettek


Letölteni ppt "Az ókori egyiptomi étkezési szokások Készítette : H á rs Bianka."

Hasonló előadás


Google Hirdetések