Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGYÜTT A SIKERÉRT Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar Telekom részére 2010.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGYÜTT A SIKERÉRT Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar Telekom részére 2010."— Előadás másolata:

1 EGYÜTT A SIKERÉRT Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar Telekom részére 2010. október 14. QUO-37629-1WHTP5 Magyar Telekom Száva Krisztina Kacsó Balázs Cegos Kft. Nyáry Krisztián | tanácsadó Bodor Márton | tanácsadó

2 2 Copyright © Cegos Kft. Üzleti környezet és a tréning célja Ajánlati felkérés ► 2010 október 11-én kaptunk ajánlati felkérést Száva Krisztinától és Kacsó Balázstól. A további részleteket telefonon egyeztettük. Ügyféligény ► A Magyar Telekom a teljesítményértékelés alapján a Lakossági Ügyfélszolgálati állomány top 15%- ába tartozó kollégák számára hatékonyságfejlesztő programokat tervez. ► E programok egyike a projektmódszerek alapszintű fejlesztése (projekt fázisok, szerepek, eszközök, módszerek) 6-8 fő számára maximum 4 napban. Cegos megoldás: szimulációs tanulási folyamat ► Nem tréningeket, hanem egyéni és csoportos elemeket is tartalmazó tanulási folyamatot ajánlunk. 4 nap helyett 3 kontakt napot igényel, és 3-4 hét alatt megvalósítható. A program moduljai a következők: ► Szimulációs tréning – 2 napos Cegos Progest szimulációs projektmenedzsment képzés az alapok elsajátítására. A tréning egy csoportos (munkához kapcsolódó, de vidám) projektfeladat kiadásával zárul, amiben mindenkinek egyéni részfeladatai vannak. ► E-learning – 5 e-learning modul (egyéni tudásátadás és gyakorlás) (30p/modul) ► Wiki – A tréning utáni hetekben a tréningrésztvevők mindegyike elvégzi egyéni projektfeladatát, amit egy online wiki felületen rögzít. Mindenki szerkesztheti és kommentálhatja a többiek anyagait (nem kell hozzá IT ismeret). Cél: egységes projektterv összeállítása virtuális együttműködéssel. (Időigény: kb. 2 óra / hét) ► Follow-up tréning – A záró 1 napos tréning a csapatban elkészített projektterv elemzésével, egyéni és csoportos értékelésével, egy mini vizsgával, és a résztvevők egyéni projektélményeivel, tapasztalatainak a hétköznapokban való felhasználásával foglalkozik. ► Előnyök: nagyobb bevonódás, több sajátélmény, pull tanulási módszer, modern eszközök.

3 3 Copyright © Cegos Kft. A Szimulációs Projektmenedzsment fejlesztés folyamata Nem training, hanem learning ►Javaslatunkban a tanulás nem egyirányú, nem elméleti, és nem egyéni. Az alapozás után a tudást e- learning anyagokban kapják meg a résztvevők, a vidám projektfeladatukon keresztül a tanultak azonnali alkalmazását is átélhetik (a wiki segítségével még nagyobb élménnyel). A PM tréner mindehhez pedig e-tutoring formájában szakmai támogatást ad. A tanulási folyamat zárása a közös munkát értékelő follow-up tréning. ►Így 4 kontakt tréning nap helyett a tanulási cél 3 tréningnapban és egyéni (munka mellett végezhető) feladatokkal teljesíthető. E-tutoring Anyagok egyeztetése WIKI felületen Follow-up tréning (1 nap) Szimulációs PM tréning (2 nap) Szimulációs projektfeladat Egyéni és csoportos feladatok > tudás > alkalmazás > támogatás

4 4 Copyright © Cegos Kft. Előkészítés, testreszabás Testreszabás ►A résztvevőkkel interjúkat készítünk személyesen vagy telefonon. Az interjúk célja, hogy megismerjük jelenlegi tudásszintjüket, a projektekkel kapcsolatos nehézségeiket, a projektekben betöltött tipikus szerepeiket. Ez alapján az ajánlott tréningprogram hangsúlyait meg tudjuk határozni és kialakítjuk a végleges programtervet. A felmérés alapján javaslatot teszünk az utánkövetés pontos formájára is. Csoportos projektfeladat megtervezése ► Az előkészítési fázisban készítjük el a résztvevőktől összegyűjtött információk alapján a 2 napos tréning utánra kiosztásra kerülő egyéni és csoportos feladatokat is tartalmazó közös vidám és érdekes projekt vázlatát, illetve e projektre való felkészülés feladatait.

5 5 Copyright © Cegos Kft. Alapozó projektmenedzsment tréning (2 nap) Szimulációs tréning ►A Cegos-Progest® szimulációs tréningmódszertanra épülő, alapozó szintű projektmenedzsment- tréningünk. A program kombinálja a sikeres projektmenedzsmenthez nélkülözhetetlen interperszonális készségek fejlesztését, valamint a projektmenedzsment eszközeinek és technikáinak elsajátítását. A megrendelő igényeinek megfelelően a tréningen a tervezési eszközök és technikák használatára helyezzük a hangsúlyt. ►A program során 2 napos időkeretben a projekt előkészítésétől, a projekt tervezésén, az előrehaladás nyomon követésén át a projekt lezárásáig és értékeléséig a résztvevők saját maguk menedzselik a szimulációs projektet. A cél az elsajátított készségek azonnali gyakorlati alkalmazása, a tapasztalatokon keresztül történő tanulás. ►A program során egyéni szimulációs szoftver nyújt támogatást a projekt költségtervezéséhez, valamint ad visszajelzést a szimulációban részt vevő csapatok eredményességéről. A program a Project Management Institute (PMI) által minősített tréninganyagra épül. A 3 napos program elvégzésért résztvevőink 21 Szakmai Továbbképzési Pontot (Professional Development Unit – PDU) kapnak, ami a Project Management Professional minősítés megszerzéséhez nyújt segítséget. ►A tréning végén a résztvevők egy összefoglaló CD-romot kapnak, mely tartalmazza mindazokat a hasznos eszközöket (sablonokat, Excel-táblázatokat, formanyomtatványokat stb.), melyek egy új projekt indításához nélkülözhetetlenek. ►A tréning során lehetőség van a módszerek gyakorlati alkalmazásának kérdéseit is megbeszélni, azaz a résztvevők projektmunkájával kapcsolatos problémákat és felvetéseket körüljárni.

6 6 Copyright © Cegos Kft. Alapozó projektmenedzsment tréning A tréning célja ►A résztvevők sajátítsák el a projektek vezetésének alapvető készségeit, értsék a projekt életciklusának egyes fázisait, értsék a projektekkel kapcsolatban felállított szervezeti szerepeket, azok felelősségét és hozzájárulását a projekt sikeréhez. legyenek képesek alkalmazni a projektmenedzsment általánosan használt technikai elemeit. A szakmai program 1. A megalapozás ►A projekt indítása célok kitűzése a projekt prioritásai a projekt-előkészítési fázis teendői a projektindítás lépései 2. Feladatstruktúra kialakítása - Work Breakdown Structure ►a projekt felosztása összefüggő feladatrészekre ►a munkafeladatok részletes meghatározása ►feladatfelelős mátrix létrehozása

7 7 Copyright © Cegos Kft. Alapozó projektmenedzsment tréning A szakmai program (folyt.) 3. Csapatépítés, a projekt-team felállítása ► a projekt résztvevői közötti kapcsolatok meghatározása a feladatstruktúrával összefüggésben ► a projekt résztvevőinek, tagjainak kiválasztása: a résztvevők meginterjúvolása ► a hatékony felelősségi és delegálási rendszer megszervezése a résztvevők között 4. A projekt-team működése és költséggazdálkodása ► az induló költségvetés felállítása ► a hatékony team jellemzői és a team fejlődési fázisai ► a teamen belüli felelősség-megosztás megszervezése 5. Ütemezés, időterv ► a tervezési dokumentumok módszeres elkészítése ► hálótervezés – PERT módszer ► a projekt keretfeltételeinek (kényszereinek), csúszásainak elemzése, a kritikus út meghatározása és a teljesítés rugalmasságának elemzése ► GANTT diagram elkészítése ► mérföldkövek meghatározása a projektellenőrzéshez ► kockázatok azonosítása, értékelése és kockázatkezelési terv felállítása

8 8 Copyright © Cegos Kft. Alapozó projektmenedzsment tréning A szakmai program (folyt) 6. A projektértekezlet ► a sikeres projektértekezlet megszervezésének és levezetésének módja ► a projektértekezlet típusai (az indítás, az előrehaladás nyomon követése, akciók tervezése) 7. Az előrehaladás ellenőrzése ► az eltelt idő nyomon követése és a teljesítésig fennmaradó idő becslése. ► a költségek nyomon követése a megszerzett érték (EVM) módszerrel ► az előrehaladás elemzése ► a becslésektől való eltérésekre adott akciók meghatározása ► az előrehaladási jelentés 8. Projektek lezárása ► teendők, az eredmények ellenőrzése ► dokumentáció

9 9 Copyright © Cegos Kft. Egyéni és csoportos szimulációs projektfeladatok Kerettörténet ► Az egész csoport egy közös vidám, de a Magyar Telekom Lakossági üzletág életéhez kapcsolódó projekt elméleti kidolgozását kapja feladatul. ► Egyéni feladatokat kap mindenki projektszerepek és projektfázisok szerint. Cél, hogy mindenki a lehető legtöbb projekthelyzetben és szerepben kipróbálhassa magát (még ha csak virtuálisan is). ► A csoport közös feladata, hogy bizonyos projektdokumentumokat közösen készítsen el (projektdefiníció, stakeholder elemzés, work breakdown structure, időterv, projektértékelő prezentáció stb.). E dokumentumokat a weben WIKI módszerrel fogják közösen megszerkeszteni. Izgalmas és hatékony eszköz: a WIKI ► A Wiki definíciója: A wiki (vagy wiki wiki) egy olyan web-alkalmazás, amelyet arra terveztek, hogy az online tartalom létrehozását, szerkesztését vagy törlését több személy egyidejűleg is végezhesse. ► http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki ► A wiki általános jellemzői a tartalom egyszerű létrehozása és közvetlen szerkesztése ellenőrzés és visszaállítás lehetősége (moderátor vagy "social control") hatékony navigációs lehetőség (hierarchia, linkek, tag-ek, cimkék, bread-crumb, stb) kollaboráció, többszereplős tartalomszerkesztés: egy-egy tartalom több szereplő együttműködésével jön létre fórum, megjegyzések cimkék, hivatkozások, struktúrák segítségével egységbe, szemantikai kapcsolatrendszerbe szervezhető tartalom

10 10 Copyright © Cegos Kft. 1 éves hozzáférés ►A tréning után minden résztvevő 1 éves hozzáférést kap 5 PM e-learning tananyaghoz. ►Az e-learning a közös projektfeladatukhoz is szorosan kapcsolódik. ►Az e-learning a tréningen kívülre helyezi a tudásátadás nagyját és közös nyelvet teremt az eltérő tapasztalatú résztvevők között. ►A modulok a magyar mellett angolul, németül, franciául is hozzáférhetők. 5 e-learning modul ►A projektmenedzsment alapjai ►A projekt keretei ►Projekttervezés ►Költségtervezés és -menedzsment ►Kockázatkezelés a projektekben ►A Cegos e-learning modulok világába a következő dián található képek engednek betekintést. E-learning = Projektmenedzsment tudástár

11 11 Copyright © Cegos Kft. Ízelítő az e-learning tananyagokból

12 12 Copyright © Cegos Kft. E-learning: Nézzen bele! Ha szeretne személyes tapasztalatot szerezni az e-learning modulokról, csak kattintson az alábbi linkre, és próbálja ki demónkat: ► http://elearning.cegos.com/sumtotal/demo2/m153_gen/cegos_engine/23640 /index.html http://elearning.cegos.com/sumtotal/demo2/m153_gen/cegos_engine/23640 /index.html A bemutató modul minden olyan elemet tartalmaz, amit az általunk javasolt modulok: ► Személyes vezető kíséri végig a kurzuson ► Több nyelvű hozzáférés audió támogatással és akár felirattal is ► Letölthető dokumentumok, amelyek tartalmazzák a modul legfontosabb üzeneteit ► Felhasználóbarát menü, amely követi és mutatja a haladást.

13 13 Copyright © Cegos Kft. Follow-up tréning (1 nap) Projekt prezentáció ► A tréning elején kerül csoportos módon prezentálásra a közös projekt. A tréner az „ördög ügyvédjét” játszva kérdéseket tesz fel a csapattagoknak. (A tréning elejére akár vezetők is csatlakozhatnak egyfajta zsűri tagként.) ► A prezentáció során a tréner figyeli, értékeli a csoportos és az egyéni teljesítményeket is. Egyéni tapasztalatok, fejlesztési tervek ► A tréning végén a résztvevőkkel egyéni szintre bontott feladatokat határozunk meg az elsajátított módszertan egyes elemeiből. Ennek célja, hogy a tréningen tanultakat élesben, saját munkájukban próbálják ki. ► Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy hasznos eszköz használata kisebb félreértések, tisztázatlan kérdések miatt nem válik általánossá. Az utókövetés célja, hogy az egyes eszközök gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat értékelje és a segítséget adjon a továbblépéshez. Mini vizsga ► A tréningen (ebéd után) a Magyar Telekom elvárásai szerint egy írásos mini viszgát tarthatunk a PM tudás elsajátításáról. Az eredményeket a személyiségi jogok tiszteletben tartásával mindenkinek személyesen jelezzük vissza. Záró Egyéni Akcióterv ► A tréning (és a teljes tanulási folyamat) búcsú szakaszában olyan egyéni akcióterveket készítenek a résztvevők, ami már a saját munkájuk projektszemléletű továbbfejlesztésére szolgál.

14 14 Copyright © Cegos Kft. SZAKASZ TANÁCSADÓI NAP Előkészítés, testreszabás, csoportos projektfeladat összeállítása0,25 nap Cegos Progest © szimulációs projektmenedzsment tréning2 nap 5 projektmenedzsment e-learning modul használat (maximum 8 főre 1 éven keresztül) + wiki használat 1 hónapig + e-tutoring (1hónapig) 0,25 nappal ekvivalens Follow-up tréning + mini vizsga1 nap ÖSSZESEN:3,5 NAP A projekt tanácsadói időigénye és költségei

15 15 Copyright © Cegos Kft.  A projekt megvalósításáért a Cegos Kft. tanácsadói napidíjat számláz.  A tréning tanácsadói napidíja 2010-ben 340.000 Ft + áfa  Az ajánlatban ismertetett program megvalósításának teljes költsége: (3,5 nap x 340.000 Ft) + ÁFA = 1.190.000 Ft + ÁFA  A program egy főre eső költsége: (1.190.000 Ft + ÁFA) / 8 fő = 148.750 Ft + ÁFA  A tréningek megvalósításának díja nem tartalmazza a Budapesten kívüli utazási és szállás költségeket.  A díj tartalmazza:  Az e-learning tananyagok felhasználói díját maximum 8 főre  A program előkészítését (résztvevői interjúk)  A képzési program testreszabását  A képzések megtartását  Egyedi kézikönyv elkészítését a résztvevők számára  A projekt teljes ideje alatti projektasszisztenciát és projektvezetést  A képzések időközi beépülésének támogatását és állandó tanácsadói help desket  A záró mini vizsgát  A tréning időpontjának általunk javasolt időpontja (az időpontok az ügyfél igényei szerint változhatnak):  2 nap tréning: 2010. november 8-9.  1 nap follow-up tréning: 2010. december 6. A projekt tanácsadói időigénye és költségei

16 16 Copyright © Cegos Kft. Nyáry Krisztián 1974 Tanácsadó, tréner  Képzettség Közgazdász (BA in Business Studies, IAA Marketing Kommunikációs Diploma, International Business School) Külkereskedelmi ügyintéző és vámkezelő, KOTK  Személyes, szakmai tapasztalatok 2006 – Modulvezető, ESSCA Alapítvány MSc képzés, CEU Business School 2005 – Cegos tanácsadó 2004-2006 – Modulvezető, Szemináriumvezető, International Business School 2002-2005 – Logisztikai projektvezető, Csemege-Match Rt. 1998-2002 – Előrejelzési és tervezési vezető, Danone Kft.  Kompetencia: SCM Beszerzés Projektmenedzsment  Referenciák Vodafone, GlaxoSmithKline, Dreher, Bosch, Hauni, Unicredit Bank, Magyar Telekom A projektmenedzsment tréner életrajza

17 17 Copyright © Cegos Kft. Cegos hazai referenciák

18 www.cegos.hu 2010. október 14. Bodor Márton tanácsadó | tréner | ügyfélmenedzser Cegos Képek forrása: az ügyfél honlapja, a Cegos honlapja és más jogvédett képadatbázisok


Letölteni ppt "EGYÜTT A SIKERÉRT Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar Telekom részére 2010."

Hasonló előadás


Google Hirdetések