Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2010. október 14. QUO-37629-1WHTP5 Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2010. október 14. QUO-37629-1WHTP5 Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar."— Előadás másolata:

1 2010. október 14. QUO WHTP5 Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar Telekom részére Magyar Telekom Száva Krisztina Kacsó Balázs Cegos Kft. Nyáry Krisztián | tanácsadó Bodor Márton | tanácsadó

2 Üzleti környezet és a tréning célja
Ajánlati felkérés 2010 október 11-én kaptunk ajánlati felkérést Száva Krisztinától és Kacsó Balázstól. A további részleteket telefonon egyeztettük. Ügyféligény A Magyar Telekom a teljesítményértékelés alapján a Lakossági Ügyfélszolgálati állomány top 15%-ába tartozó kollégák számára hatékonyságfejlesztő programokat tervez. E programok egyike a projektmódszerek alapszintű fejlesztése (projekt fázisok, szerepek, eszközök, módszerek) 6-8 fő számára maximum 4 napban. Cegos megoldás: szimulációs tanulási folyamat Nem tréningeket, hanem egyéni és csoportos elemeket is tartalmazó tanulási folyamatot ajánlunk. 4 nap helyett 3 kontakt napot igényel, és 3-4 hét alatt megvalósítható. A program moduljai a következők: Szimulációs tréning – 2 napos Cegos Progest szimulációs projektmenedzsment képzés az alapok elsajátítására. A tréning egy csoportos (munkához kapcsolódó, de vidám) projektfeladat kiadásával zárul, amiben mindenkinek egyéni részfeladatai vannak. E-learning – 5 e-learning modul (egyéni tudásátadás és gyakorlás) (30p/modul) Wiki – A tréning utáni hetekben a tréningrésztvevők mindegyike elvégzi egyéni projektfeladatát, amit egy online wiki felületen rögzít. Mindenki szerkesztheti és kommentálhatja a többiek anyagait (nem kell hozzá IT ismeret). Cél: egységes projektterv összeállítása virtuális együttműködéssel. (Időigény: kb. 2 óra / hét) Follow-up tréning – A záró 1 napos tréning a csapatban elkészített projektterv elemzésével, egyéni és csoportos értékelésével, egy mini vizsgával, és a résztvevők egyéni projektélményeivel, tapasztalatainak a hétköznapokban való felhasználásával foglalkozik. Előnyök: nagyobb bevonódás, több sajátélmény, pull tanulási módszer, modern eszközök. 2

3 A Szimulációs Projektmenedzsment fejlesztés folyamata
Nem training, hanem learning Javaslatunkban a tanulás nem egyirányú, nem elméleti, és nem egyéni. Az alapozás után a tudást e-learning anyagokban kapják meg a résztvevők, a vidám projektfeladatukon keresztül a tanultak azonnali alkalmazását is átélhetik (a wiki segítségével még nagyobb élménnyel). A PM tréner mindehhez pedig e-tutoring formájában szakmai támogatást ad. A tanulási folyamat zárása a közös munkát értékelő follow-up tréning. Így 4 kontakt tréning nap helyett a tanulási cél 3 tréningnapban és egyéni (munka mellett végezhető) feladatokkal teljesíthető. > tudás Szimulációs PM tréning (2 nap) Follow-up tréning (1 nap) Szimulációs projektfeladat > alkalmazás Egyéni és csoportos feladatok Anyagok egyeztetése WIKI felületen > támogatás E-tutoring

4 Előkészítés, testreszabás
A résztvevőkkel interjúkat készítünk személyesen vagy telefonon. Az interjúk célja, hogy megismerjük jelenlegi tudásszintjüket, a projektekkel kapcsolatos nehézségeiket, a projektekben betöltött tipikus szerepeiket. Ez alapján az ajánlott tréningprogram hangsúlyait meg tudjuk határozni és kialakítjuk a végleges programtervet. A felmérés alapján javaslatot teszünk az utánkövetés pontos formájára is. Csoportos projektfeladat megtervezése Az előkészítési fázisban készítjük el a résztvevőktől összegyűjtött információk alapján a 2 napos tréning utánra kiosztásra kerülő egyéni és csoportos feladatokat is tartalmazó közös vidám és érdekes projekt vázlatát, illetve e projektre való felkészülés feladatait.

5 Alapozó projektmenedzsment tréning (2 nap)
Szimulációs tréning A Cegos-Progest® szimulációs tréningmódszertanra épülő, alapozó szintű projektmenedzsment-tréningünk. A program kombinálja a sikeres projektmenedzsmenthez nélkülözhetetlen interperszonális készségek fejlesztését, valamint a projektmenedzsment eszközeinek és technikáinak elsajátítását. A megrendelő igényeinek megfelelően a tréningen a tervezési eszközök és technikák használatára helyezzük a hangsúlyt. A program során 2 napos időkeretben a projekt előkészítésétől, a projekt tervezésén, az előrehaladás nyomon követésén át a projekt lezárásáig és értékeléséig a résztvevők saját maguk menedzselik a szimulációs projektet. A cél az elsajátított készségek azonnali gyakorlati alkalmazása, a tapasztalatokon keresztül történő tanulás. A program során egyéni szimulációs szoftver nyújt támogatást a projekt költségtervezéséhez, valamint ad visszajelzést a szimulációban részt vevő csapatok eredményességéről. A program a Project Management Institute (PMI) által minősített tréninganyagra épül. A 3 napos program elvégzésért résztvevőink 21 Szakmai Továbbképzési Pontot (Professional Development Unit – PDU) kapnak, ami a Project Management Professional minősítés megszerzéséhez nyújt segítséget. A tréning végén a résztvevők egy összefoglaló CD-romot kapnak, mely tartalmazza mindazokat a hasznos eszközöket (sablonokat, Excel-táblázatokat, formanyomtatványokat stb.), melyek egy új projekt indításához nélkülözhetetlenek. A tréning során lehetőség van a módszerek gyakorlati alkalmazásának kérdéseit is megbeszélni, azaz a résztvevők projektmunkájával kapcsolatos problémákat és felvetéseket körüljárni.

6 Alapozó projektmenedzsment tréning
A tréning célja A résztvevők sajátítsák el a projektek vezetésének alapvető készségeit, értsék a projekt életciklusának egyes fázisait, értsék a projektekkel kapcsolatban felállított szervezeti szerepeket, azok felelősségét és hozzájárulását a projekt sikeréhez. legyenek képesek alkalmazni a projektmenedzsment általánosan használt technikai elemeit. A szakmai program 1. A megalapozás A projekt indítása célok kitűzése a projekt prioritásai a projekt-előkészítési fázis teendői a projektindítás lépései 2. Feladatstruktúra kialakítása - Work Breakdown Structure a projekt felosztása összefüggő feladatrészekre a munkafeladatok részletes meghatározása feladatfelelős mátrix létrehozása

7 Alapozó projektmenedzsment tréning
A szakmai program (folyt.) 3. Csapatépítés, a projekt-team felállítása a projekt résztvevői közötti kapcsolatok meghatározása a feladatstruktúrával összefüggésben a projekt résztvevőinek, tagjainak kiválasztása: a résztvevők meginterjúvolása a hatékony felelősségi és delegálási rendszer megszervezése a résztvevők között 4. A projekt-team működése és költséggazdálkodása az induló költségvetés felállítása a hatékony team jellemzői és a team fejlődési fázisai a teamen belüli felelősség-megosztás megszervezése 5. Ütemezés, időterv a tervezési dokumentumok módszeres elkészítése hálótervezés – PERT módszer a projekt keretfeltételeinek (kényszereinek), csúszásainak elemzése, a kritikus út meghatározása és a teljesítés rugalmasságának elemzése GANTT diagram elkészítése mérföldkövek meghatározása a projektellenőrzéshez kockázatok azonosítása, értékelése és kockázatkezelési terv felállítása

8 Alapozó projektmenedzsment tréning
A szakmai program (folyt) 6. A projektértekezlet a sikeres projektértekezlet megszervezésének és levezetésének módja a projektértekezlet típusai (az indítás, az előrehaladás nyomon követése, akciók tervezése) 7. Az előrehaladás ellenőrzése az eltelt idő nyomon követése és a teljesítésig fennmaradó idő becslése. a költségek nyomon követése a megszerzett érték (EVM) módszerrel az előrehaladás elemzése a becslésektől való eltérésekre adott akciók meghatározása az előrehaladási jelentés 8. Projektek lezárása teendők, az eredmények ellenőrzése dokumentáció

9 Egyéni és csoportos szimulációs projektfeladatok
Kerettörténet Az egész csoport egy közös vidám, de a Magyar Telekom Lakossági üzletág életéhez kapcsolódó projekt elméleti kidolgozását kapja feladatul. Egyéni feladatokat kap mindenki projektszerepek és projektfázisok szerint. Cél, hogy mindenki a lehető legtöbb projekthelyzetben és szerepben kipróbálhassa magát (még ha csak virtuálisan is). A csoport közös feladata, hogy bizonyos projektdokumentumokat közösen készítsen el (projektdefiníció, stakeholder elemzés, work breakdown structure, időterv, projektértékelő prezentáció stb.). E dokumentumokat a weben WIKI módszerrel fogják közösen megszerkeszteni. Izgalmas és hatékony eszköz: a WIKI A Wiki definíciója: A wiki (vagy wiki wiki) egy olyan web-alkalmazás, amelyet arra terveztek, hogy az online tartalom létrehozását, szerkesztését vagy törlését több személy egyidejűleg is végezhesse. A wiki általános jellemzői a tartalom egyszerű létrehozása és közvetlen szerkesztése ellenőrzés és visszaállítás lehetősége (moderátor vagy "social control") hatékony navigációs lehetőség (hierarchia, linkek, tag-ek, cimkék, bread-crumb, stb) kollaboráció, többszereplős tartalomszerkesztés: egy-egy tartalom több szereplő együttműködésével jön létre fórum, megjegyzések cimkék, hivatkozások, struktúrák segítségével egységbe, szemantikai kapcsolatrendszerbe szervezhető tartalom

10 E-learning = Projektmenedzsment tudástár
1 éves hozzáférés A tréning után minden résztvevő 1 éves hozzáférést kap 5 PM e-learning tananyaghoz. Az e-learning a közös projektfeladatukhoz is szorosan kapcsolódik. Az e-learning a tréningen kívülre helyezi a tudásátadás nagyját és közös nyelvet teremt az eltérő tapasztalatú résztvevők között. A modulok a magyar mellett angolul, németül, franciául is hozzáférhetők. 5 e-learning modul A projektmenedzsment alapjai A projekt keretei Projekttervezés Költségtervezés és -menedzsment Kockázatkezelés a projektekben A Cegos e-learning modulok világába a következő dián található képek engednek betekintést.

11 Ízelítő az e-learning tananyagokból
11

12 E-learning: Nézzen bele!
Ha szeretne személyes tapasztalatot szerezni az e-learning modulokról, csak kattintson az alábbi linkre, és próbálja ki demónkat: A bemutató modul minden olyan elemet tartalmaz, amit az általunk javasolt modulok: Személyes vezető kíséri végig a kurzuson Több nyelvű hozzáférés audió támogatással és akár felirattal is Letölthető dokumentumok, amelyek tartalmazzák a modul legfontosabb üzeneteit Felhasználóbarát menü, amely követi és mutatja a haladást. 12

13 Follow-up tréning (1 nap)
Projekt prezentáció A tréning elején kerül csoportos módon prezentálásra a közös projekt. A tréner az „ördög ügyvédjét” játszva kérdéseket tesz fel a csapattagoknak. (A tréning elejére akár vezetők is csatlakozhatnak egyfajta zsűri tagként.) A prezentáció során a tréner figyeli, értékeli a csoportos és az egyéni teljesítményeket is. Egyéni tapasztalatok, fejlesztési tervek A tréning végén a résztvevőkkel egyéni szintre bontott feladatokat határozunk meg az elsajátított módszertan egyes elemeiből. Ennek célja, hogy a tréningen tanultakat élesben, saját munkájukban próbálják ki. Gyakran tapasztaljuk, hogy egy-egy hasznos eszköz használata kisebb félreértések, tisztázatlan kérdések miatt nem válik általánossá. Az utókövetés célja, hogy az egyes eszközök gyakorlati alkalmazása során szerzett tapasztalatokat értékelje és a segítséget adjon a továbblépéshez. Mini vizsga A tréningen (ebéd után) a Magyar Telekom elvárásai szerint egy írásos mini viszgát tarthatunk a PM tudás elsajátításáról. Az eredményeket a személyiségi jogok tiszteletben tartásával mindenkinek személyesen jelezzük vissza. Záró Egyéni Akcióterv A tréning (és a teljes tanulási folyamat) búcsú szakaszában olyan egyéni akcióterveket készítenek a résztvevők, ami már a saját munkájuk projektszemléletű továbbfejlesztésére szolgál.

14 A projekt tanácsadói időigénye és költségei
SZAKASZ TANÁCSADÓI NAP Előkészítés, testreszabás, csoportos projektfeladat összeállítása 0,25 nap Cegos Progest © szimulációs projektmenedzsment tréning 2 nap 5 projektmenedzsment e-learning modul használat (maximum 8 főre 1 éven keresztül) + wiki használat 1 hónapig + e-tutoring (1hónapig) 0,25 nappal ekvivalens Follow-up tréning + mini vizsga 1 nap ÖSSZESEN: 3,5 NAP

15 A projekt tanácsadói időigénye és költségei
A projekt megvalósításáért a Cegos Kft. tanácsadói napidíjat számláz. A tréning tanácsadói napidíja 2010-ben Ft + áfa Az ajánlatban ismertetett program megvalósításának teljes költsége: (3,5 nap x Ft) + ÁFA = Ft + ÁFA A program egy főre eső költsége: ( Ft + ÁFA) / 8 fő = Ft + ÁFA A tréningek megvalósításának díja nem tartalmazza a Budapesten kívüli utazási és szállás költségeket. A díj tartalmazza: Az e-learning tananyagok felhasználói díját maximum 8 főre A program előkészítését (résztvevői interjúk) A képzési program testreszabását A képzések megtartását Egyedi kézikönyv elkészítését a résztvevők számára A projekt teljes ideje alatti projektasszisztenciát és projektvezetést A képzések időközi beépülésének támogatását és állandó tanácsadói help desket A záró mini vizsgát A tréning időpontjának általunk javasolt időpontja (az időpontok az ügyfél igényei szerint változhatnak): 2 nap tréning: november 8-9. 1 nap follow-up tréning: december 6.

16 A projektmenedzsment tréner életrajza
Nyáry Krisztián 1974 Tanácsadó, tréner Képzettség Közgazdász (BA in Business Studies, IAA Marketing Kommunikációs Diploma, International Business School) Külkereskedelmi ügyintéző és vámkezelő, KOTK Személyes, szakmai tapasztalatok 2006 – Modulvezető, ESSCA Alapítvány MSc képzés, CEU Business School 2005 – Cegos tanácsadó – Modulvezető, Szemináriumvezető, International Business School – Logisztikai projektvezető, Csemege-Match Rt. – Előrejelzési és tervezési vezető, Danone Kft. Kompetencia: SCM Beszerzés Projektmenedzsment Referenciák Vodafone, GlaxoSmithKline, Dreher, Bosch, Hauni, Unicredit Bank, Magyar Telekom

17 Cegos hazai referenciák
17

18 tanácsadó | tréner | ügyfélmenedzser
2010. október 14. Bodor Márton tanácsadó | tréner | ügyfélmenedzser Cegos Képek forrása: az ügyfél honlapja, a Cegos honlapja és más jogvédett képadatbázisok


Letölteni ppt "2010. október 14. QUO-37629-1WHTP5 Projektmódszertan fejlesztés: „wiki és más” Készségfejlesztő program a tehetségprogram részeként Ajánlat a Magyar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések